1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo


Z obsahu Jedničky:

  • Téma: Studentská věda kvete na 1. lékařské fakultě
  • Virginia Cox: Research hub will require involvement from both the English and Czech parallel
  • Rozhovory s vítězi SVK: Vše začíná drobnými objevy
  • Klinika na Jedničku: IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN
  • Jednička ve sportu: Tereza Kmochová stále drží krok s českou lyžařskou špičkou 

 

 


Minulá čísla časopisu

Rozhovory

Rozhovory

Téma

Téma

Co pro mě znamená Jednička

Co pro mě znamená Jednička

Vědecké skupiny

Vědecké skupiny

Jednička ve vědě

Jednička ve vědě

Erasmus a stáže

Erasmus a stáže