1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jana Škrhy

Tým působí na III. interní klinice a v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK a VFN pod vedením prof. Jana Škrhy, a to ve složení – doc. Martin Prázný, MUDr. Milan Flekač, MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Jan Škrha jr., MUDr. Eva Horová, MUDr. Tomáš Pelcl a dále diabetologické sestry, edukační
a nutriční pracovnice, psycholog a laborantky.

Zaměření
Hlavním předmětem výzkumu je diabetes mellitus a regulace glukózového metabolismu. Skupina dlouhodobě řeší problematiku patogeneze cévních komplikací se zaměřením na oxidační stres a jeho úlohu v rozvoji poškození cévní stěny. Vedle stanovení biochemických ukazatelů, genetických studií vybraných enzymů a analýzy glykemické variability pomocí glukózových senzorů využívá tým unikátní přístrojové metody, jako jsou laser Doppler ke studiu mikrocirkulace a kožní autofluorescenci k hodnocení pokročilé glykace.

86834

Druhou oblastí zájmu je klinický výzkum různých léčebných režimů diabetu – od režimových opatření přes farmakoterapii až k různým způsobům monitorace glukózy. Třetím a unikátním zaměřením výzkumu je studium spontánních hypoglykemických stavů. V této oblasti je skupina hlavním pracovištěm
v České republice v diagnostice organického hyperinzulinismu s evropsky největší databází pacientů s touto diagnózou. Konečně poslední oblastí je studium vztahu diabetu a karcinomu pankreatu se zaměřením na možnosti jeho časné diagnostiky. Vědecko-výzkumná činnost skupiny velmi úzce propojuje výzkum s klinickou praxí.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina po laboratorní stránce spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a s centrem BIOCEV, úspěšná klinická spolupráce při operační léčbě inzulinomů je navázána s I. chirurgickou klinikou, vliv toxického působení dioxinů prostřednictvím oxidačního stresu byl zkoumán ve spojení s Klinikou pracovního lékařství. Mezinárodní spolupráce s Karolinska Institutet ve Švédsku vedla k zahraničním stážím tří doktorandů a publikacím zaměřeným na vybrané genetické polymorfismy a biomarkery související s cévními změnami. V současné době se rozbíhá spolupráce s univerzitou v italském Miláně v rámci výzkumu regulace apoptózy B-buněk pankreatu
s využitím našich vzorků inzulinomů. Spolupráce s institutem prof. Grunbergera v Michiganu, USA, je zaměřena na klinickou diabetologii.

86835

Skupina dříve řešila granty IGA, v současné době je řešen grant AZV ČR věnovaný studiu glykemické variability ve vztahu k rozvoji mikroangiopatických komplikací diabetu. Dále je skupina zapojena přes dvacet let do institucionálních projektů (MŠMT a UK), v poslední době do projetu Progres Q25 na fakultě a v rámci VFN do projektu RVO. Vedoucí skupiny je aktivní ve dvou výborech odborných skupin při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) a dále působí ve výboru Centrální evropské diabetické asociace (CEDA).

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici výzkumu diabetu na III. interní klinice, přičemž do popředí se dostávají v poslední době práce ještě nedávných doktorandů. Publikace skupiny tak pokrývají řadu mezinárodních diabetologických periodik, jako jsou Diabetic Medicine, Diabetologia, Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, Experimental and Clinical Endocrinology and Metabolism, BMC Genetics aj. Zvané přednášky na zahraničních kongresech jsou dalším odrazem uznávaných aktivit našich členů.
V posledním roce je největším úspěchem skupiny publikace v prestižním diabetologickém časopisu Diabetes Care s významným dopadem do klinické praxe, která ukazuje, že u pacientů s diabetem 1. typu záleží na způsobu monitorace glykémie více než na způsobu aplikace inzulinu.


Pokud máte zájem o více informací, pište na
jan.skrha@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv J. Škrhy

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jana Škrhy

Tým působí na III. interní klinice a v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK a VFN pod vedením prof. Jana Škrhy, a to ve složení – doc. Martin Prázný, MUDr. Milan Flekač, MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Jan Škrha jr., MUDr. Eva Horová, MUDr. Tomáš Pelcl a dále diabetologické sestry, edukační
a nutriční pracovnice, psycholog a laborantky.

Zaměření
Hlavním předmětem výzkumu je diabetes mellitus a regulace glukózového metabolismu. Skupina dlouhodobě řeší problematiku patogeneze cévních komplikací se zaměřením na oxidační stres a jeho úlohu v rozvoji poškození cévní stěny. Vedle stanovení biochemických ukazatelů, genetických studií vybraných enzymů a analýzy glykemické variability pomocí glukózových senzorů využívá tým unikátní přístrojové metody, jako jsou laser Doppler ke studiu mikrocirkulace a kožní autofluorescenci k hodnocení pokročilé glykace.

86834

Druhou oblastí zájmu je klinický výzkum různých léčebných režimů diabetu – od režimových opatření přes farmakoterapii až k různým způsobům monitorace glukózy. Třetím a unikátním zaměřením výzkumu je studium spontánních hypoglykemických stavů. V této oblasti je skupina hlavním pracovištěm
v České republice v diagnostice organického hyperinzulinismu s evropsky největší databází pacientů s touto diagnózou. Konečně poslední oblastí je studium vztahu diabetu a karcinomu pankreatu se zaměřením na možnosti jeho časné diagnostiky. Vědecko-výzkumná činnost skupiny velmi úzce propojuje výzkum s klinickou praxí.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina po laboratorní stránce spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a s centrem BIOCEV, úspěšná klinická spolupráce při operační léčbě inzulinomů je navázána s I. chirurgickou klinikou, vliv toxického působení dioxinů prostřednictvím oxidačního stresu byl zkoumán ve spojení s Klinikou pracovního lékařství. Mezinárodní spolupráce s Karolinska Institutet ve Švédsku vedla k zahraničním stážím tří doktorandů a publikacím zaměřeným na vybrané genetické polymorfismy a biomarkery související s cévními změnami. V současné době se rozbíhá spolupráce s univerzitou v italském Miláně v rámci výzkumu regulace apoptózy B-buněk pankreatu
s využitím našich vzorků inzulinomů. Spolupráce s institutem prof. Grunbergera v Michiganu, USA, je zaměřena na klinickou diabetologii.

86835

Skupina dříve řešila granty IGA, v současné době je řešen grant AZV ČR věnovaný studiu glykemické variability ve vztahu k rozvoji mikroangiopatických komplikací diabetu. Dále je skupina zapojena přes dvacet let do institucionálních projektů (MŠMT a UK), v poslední době do projetu Progres Q25 na fakultě a v rámci VFN do projektu RVO. Vedoucí skupiny je aktivní ve dvou výborech odborných skupin při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) a dále působí ve výboru Centrální evropské diabetické asociace (CEDA).

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici výzkumu diabetu na III. interní klinice, přičemž do popředí se dostávají v poslední době práce ještě nedávných doktorandů. Publikace skupiny tak pokrývají řadu mezinárodních diabetologických periodik, jako jsou Diabetic Medicine, Diabetologia, Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, Experimental and Clinical Endocrinology and Metabolism, BMC Genetics aj. Zvané přednášky na zahraničních kongresech jsou dalším odrazem uznávaných aktivit našich členů.
V posledním roce je největším úspěchem skupiny publikace v prestižním diabetologickém časopisu Diabetes Care s významným dopadem do klinické praxe, která ukazuje, že u pacientů s diabetem 1. typu záleží na způsobu monitorace glykémie více než na způsobu aplikace inzulinu.


Pokud máte zájem o více informací, pište na
jan.skrha@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv J. Škrhy

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jana Škrhy

Tým působí na III. interní klinice a v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK a VFN pod vedením prof. Jana Škrhy, a to ve složení – doc. Martin Prázný, MUDr. Milan Flekač, MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Jan Škrha jr., MUDr. Eva Horová, MUDr. Tomáš Pelcl a dále diabetologické sestry, edukační
a nutriční pracovnice, psycholog a laborantky.

Zaměření
Hlavním předmětem výzkumu je diabetes mellitus a regulace glukózového metabolismu. Skupina dlouhodobě řeší problematiku patogeneze cévních komplikací se zaměřením na oxidační stres a jeho úlohu v rozvoji poškození cévní stěny. Vedle stanovení biochemických ukazatelů, genetických studií vybraných enzymů a analýzy glykemické variability pomocí glukózových senzorů využívá tým unikátní přístrojové metody, jako jsou laser Doppler ke studiu mikrocirkulace a kožní autofluorescenci k hodnocení pokročilé glykace.

86834

Druhou oblastí zájmu je klinický výzkum různých léčebných režimů diabetu – od režimových opatření přes farmakoterapii až k různým způsobům monitorace glukózy. Třetím a unikátním zaměřením výzkumu je studium spontánních hypoglykemických stavů. V této oblasti je skupina hlavním pracovištěm
v České republice v diagnostice organického hyperinzulinismu s evropsky největší databází pacientů s touto diagnózou. Konečně poslední oblastí je studium vztahu diabetu a karcinomu pankreatu se zaměřením na možnosti jeho časné diagnostiky. Vědecko-výzkumná činnost skupiny velmi úzce propojuje výzkum s klinickou praxí.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina po laboratorní stránce spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a s centrem BIOCEV, úspěšná klinická spolupráce při operační léčbě inzulinomů je navázána s I. chirurgickou klinikou, vliv toxického působení dioxinů prostřednictvím oxidačního stresu byl zkoumán ve spojení s Klinikou pracovního lékařství. Mezinárodní spolupráce s Karolinska Institutet ve Švédsku vedla k zahraničním stážím tří doktorandů a publikacím zaměřeným na vybrané genetické polymorfismy a biomarkery související s cévními změnami. V současné době se rozbíhá spolupráce s univerzitou v italském Miláně v rámci výzkumu regulace apoptózy B-buněk pankreatu
s využitím našich vzorků inzulinomů. Spolupráce s institutem prof. Grunbergera v Michiganu, USA, je zaměřena na klinickou diabetologii.

86835

Skupina dříve řešila granty IGA, v současné době je řešen grant AZV ČR věnovaný studiu glykemické variability ve vztahu k rozvoji mikroangiopatických komplikací diabetu. Dále je skupina zapojena přes dvacet let do institucionálních projektů (MŠMT a UK), v poslední době do projetu Progres Q25 na fakultě a v rámci VFN do projektu RVO. Vedoucí skupiny je aktivní ve dvou výborech odborných skupin při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) a dále působí ve výboru Centrální evropské diabetické asociace (CEDA).

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici výzkumu diabetu na III. interní klinice, přičemž do popředí se dostávají v poslední době práce ještě nedávných doktorandů. Publikace skupiny tak pokrývají řadu mezinárodních diabetologických periodik, jako jsou Diabetic Medicine, Diabetologia, Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, Experimental and Clinical Endocrinology and Metabolism, BMC Genetics aj. Zvané přednášky na zahraničních kongresech jsou dalším odrazem uznávaných aktivit našich členů.
V posledním roce je největším úspěchem skupiny publikace v prestižním diabetologickém časopisu Diabetes Care s významným dopadem do klinické praxe, která ukazuje, že u pacientů s diabetem 1. typu záleží na způsobu monitorace glykémie více než na způsobu aplikace inzulinu.


Pokud máte zájem o více informací, pište na
jan.skrha@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv J. Škrhy

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jana Škrhy

Tým působí na III. interní klinice a v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK a VFN pod vedením prof. Jana Škrhy, a to ve složení – doc. Martin Prázný, MUDr. Milan Flekač, MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Jan Škrha jr., MUDr. Eva Horová, MUDr. Tomáš Pelcl a dále diabetologické sestry, edukační
a nutriční pracovnice, psycholog a laborantky.

Zaměření
Hlavním předmětem výzkumu je diabetes mellitus a regulace glukózového metabolismu. Skupina dlouhodobě řeší problematiku patogeneze cévních komplikací se zaměřením na oxidační stres a jeho úlohu v rozvoji poškození cévní stěny. Vedle stanovení biochemických ukazatelů, genetických studií vybraných enzymů a analýzy glykemické variability pomocí glukózových senzorů využívá tým unikátní přístrojové metody, jako jsou laser Doppler ke studiu mikrocirkulace a kožní autofluorescenci k hodnocení pokročilé glykace.

86834

Druhou oblastí zájmu je klinický výzkum různých léčebných režimů diabetu – od režimových opatření přes farmakoterapii až k různým způsobům monitorace glukózy. Třetím a unikátním zaměřením výzkumu je studium spontánních hypoglykemických stavů. V této oblasti je skupina hlavním pracovištěm
v České republice v diagnostice organického hyperinzulinismu s evropsky největší databází pacientů s touto diagnózou. Konečně poslední oblastí je studium vztahu diabetu a karcinomu pankreatu se zaměřením na možnosti jeho časné diagnostiky. Vědecko-výzkumná činnost skupiny velmi úzce propojuje výzkum s klinickou praxí.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina po laboratorní stránce spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a s centrem BIOCEV, úspěšná klinická spolupráce při operační léčbě inzulinomů je navázána s I. chirurgickou klinikou, vliv toxického působení dioxinů prostřednictvím oxidačního stresu byl zkoumán ve spojení s Klinikou pracovního lékařství. Mezinárodní spolupráce s Karolinska Institutet ve Švédsku vedla k zahraničním stážím tří doktorandů a publikacím zaměřeným na vybrané genetické polymorfismy a biomarkery související s cévními změnami. V současné době se rozbíhá spolupráce s univerzitou v italském Miláně v rámci výzkumu regulace apoptózy B-buněk pankreatu
s využitím našich vzorků inzulinomů. Spolupráce s institutem prof. Grunbergera v Michiganu, USA, je zaměřena na klinickou diabetologii.

86835

Skupina dříve řešila granty IGA, v současné době je řešen grant AZV ČR věnovaný studiu glykemické variability ve vztahu k rozvoji mikroangiopatických komplikací diabetu. Dále je skupina zapojena přes dvacet let do institucionálních projektů (MŠMT a UK), v poslední době do projetu Progres Q25 na fakultě a v rámci VFN do projektu RVO. Vedoucí skupiny je aktivní ve dvou výborech odborných skupin při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) a dále působí ve výboru Centrální evropské diabetické asociace (CEDA).

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici výzkumu diabetu na III. interní klinice, přičemž do popředí se dostávají v poslední době práce ještě nedávných doktorandů. Publikace skupiny tak pokrývají řadu mezinárodních diabetologických periodik, jako jsou Diabetic Medicine, Diabetologia, Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, Experimental and Clinical Endocrinology and Metabolism, BMC Genetics aj. Zvané přednášky na zahraničních kongresech jsou dalším odrazem uznávaných aktivit našich členů.
V posledním roce je největším úspěchem skupiny publikace v prestižním diabetologickém časopisu Diabetes Care s významným dopadem do klinické praxe, která ukazuje, že u pacientů s diabetem 1. typu záleží na způsobu monitorace glykémie více než na způsobu aplikace inzulinu.


Pokud máte zájem o více informací, pište na
jan.skrha@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv J. Škrhy

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jana Škrhy

Tým působí na III. interní klinice a v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK a VFN pod vedením prof. Jana Škrhy, a to ve složení – doc. Martin Prázný, MUDr. Milan Flekač, MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Jan Škrha jr., MUDr. Eva Horová, MUDr. Tomáš Pelcl a dále diabetologické sestry, edukační
a nutriční pracovnice, psycholog a laborantky.

Zaměření
Hlavním předmětem výzkumu je diabetes mellitus a regulace glukózového metabolismu. Skupina dlouhodobě řeší problematiku patogeneze cévních komplikací se zaměřením na oxidační stres a jeho úlohu v rozvoji poškození cévní stěny. Vedle stanovení biochemických ukazatelů, genetických studií vybraných enzymů a analýzy glykemické variability pomocí glukózových senzorů využívá tým unikátní přístrojové metody, jako jsou laser Doppler ke studiu mikrocirkulace a kožní autofluorescenci k hodnocení pokročilé glykace.

86834

Druhou oblastí zájmu je klinický výzkum různých léčebných režimů diabetu – od režimových opatření přes farmakoterapii až k různým způsobům monitorace glukózy. Třetím a unikátním zaměřením výzkumu je studium spontánních hypoglykemických stavů. V této oblasti je skupina hlavním pracovištěm
v České republice v diagnostice organického hyperinzulinismu s evropsky největší databází pacientů s touto diagnózou. Konečně poslední oblastí je studium vztahu diabetu a karcinomu pankreatu se zaměřením na možnosti jeho časné diagnostiky. Vědecko-výzkumná činnost skupiny velmi úzce propojuje výzkum s klinickou praxí.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina po laboratorní stránce spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a s centrem BIOCEV, úspěšná klinická spolupráce při operační léčbě inzulinomů je navázána s I. chirurgickou klinikou, vliv toxického působení dioxinů prostřednictvím oxidačního stresu byl zkoumán ve spojení s Klinikou pracovního lékařství. Mezinárodní spolupráce s Karolinska Institutet ve Švédsku vedla k zahraničním stážím tří doktorandů a publikacím zaměřeným na vybrané genetické polymorfismy a biomarkery související s cévními změnami. V současné době se rozbíhá spolupráce s univerzitou v italském Miláně v rámci výzkumu regulace apoptózy B-buněk pankreatu
s využitím našich vzorků inzulinomů. Spolupráce s institutem prof. Grunbergera v Michiganu, USA, je zaměřena na klinickou diabetologii.

86835

Skupina dříve řešila granty IGA, v současné době je řešen grant AZV ČR věnovaný studiu glykemické variability ve vztahu k rozvoji mikroangiopatických komplikací diabetu. Dále je skupina zapojena přes dvacet let do institucionálních projektů (MŠMT a UK), v poslední době do projetu Progres Q25 na fakultě a v rámci VFN do projektu RVO. Vedoucí skupiny je aktivní ve dvou výborech odborných skupin při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) a dále působí ve výboru Centrální evropské diabetické asociace (CEDA).

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici výzkumu diabetu na III. interní klinice, přičemž do popředí se dostávají v poslední době práce ještě nedávných doktorandů. Publikace skupiny tak pokrývají řadu mezinárodních diabetologických periodik, jako jsou Diabetic Medicine, Diabetologia, Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, Experimental and Clinical Endocrinology and Metabolism, BMC Genetics aj. Zvané přednášky na zahraničních kongresech jsou dalším odrazem uznávaných aktivit našich členů.
V posledním roce je největším úspěchem skupiny publikace v prestižním diabetologickém časopisu Diabetes Care s významným dopadem do klinické praxe, která ukazuje, že u pacientů s diabetem 1. typu záleží na způsobu monitorace glykémie více než na způsobu aplikace inzulinu.


Pokud máte zájem o více informací, pište na
jan.skrha@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv J. Škrhy

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jana Škrhy

Tým působí na III. interní klinice a v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK a VFN pod vedením prof. Jana Škrhy, a to ve složení – doc. Martin Prázný, MUDr. Milan Flekač, MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Jan Škrha jr., MUDr. Eva Horová, MUDr. Tomáš Pelcl a dále diabetologické sestry, edukační
a nutriční pracovnice, psycholog a laborantky.

Zaměření
Hlavním předmětem výzkumu je diabetes mellitus a regulace glukózového metabolismu. Skupina dlouhodobě řeší problematiku patogeneze cévních komplikací se zaměřením na oxidační stres a jeho úlohu v rozvoji poškození cévní stěny. Vedle stanovení biochemických ukazatelů, genetických studií vybraných enzymů a analýzy glykemické variability pomocí glukózových senzorů využívá tým unikátní přístrojové metody, jako jsou laser Doppler ke studiu mikrocirkulace a kožní autofluorescenci k hodnocení pokročilé glykace.

86834

Druhou oblastí zájmu je klinický výzkum různých léčebných režimů diabetu – od režimových opatření přes farmakoterapii až k různým způsobům monitorace glukózy. Třetím a unikátním zaměřením výzkumu je studium spontánních hypoglykemických stavů. V této oblasti je skupina hlavním pracovištěm
v České republice v diagnostice organického hyperinzulinismu s evropsky největší databází pacientů s touto diagnózou. Konečně poslední oblastí je studium vztahu diabetu a karcinomu pankreatu se zaměřením na možnosti jeho časné diagnostiky. Vědecko-výzkumná činnost skupiny velmi úzce propojuje výzkum s klinickou praxí.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina po laboratorní stránce spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a s centrem BIOCEV, úspěšná klinická spolupráce při operační léčbě inzulinomů je navázána s I. chirurgickou klinikou, vliv toxického působení dioxinů prostřednictvím oxidačního stresu byl zkoumán ve spojení s Klinikou pracovního lékařství. Mezinárodní spolupráce s Karolinska Institutet ve Švédsku vedla k zahraničním stážím tří doktorandů a publikacím zaměřeným na vybrané genetické polymorfismy a biomarkery související s cévními změnami. V současné době se rozbíhá spolupráce s univerzitou v italském Miláně v rámci výzkumu regulace apoptózy B-buněk pankreatu
s využitím našich vzorků inzulinomů. Spolupráce s institutem prof. Grunbergera v Michiganu, USA, je zaměřena na klinickou diabetologii.

86835

Skupina dříve řešila granty IGA, v současné době je řešen grant AZV ČR věnovaný studiu glykemické variability ve vztahu k rozvoji mikroangiopatických komplikací diabetu. Dále je skupina zapojena přes dvacet let do institucionálních projektů (MŠMT a UK), v poslední době do projetu Progres Q25 na fakultě a v rámci VFN do projektu RVO. Vedoucí skupiny je aktivní ve dvou výborech odborných skupin při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) a dále působí ve výboru Centrální evropské diabetické asociace (CEDA).

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici výzkumu diabetu na III. interní klinice, přičemž do popředí se dostávají v poslední době práce ještě nedávných doktorandů. Publikace skupiny tak pokrývají řadu mezinárodních diabetologických periodik, jako jsou Diabetic Medicine, Diabetologia, Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, Experimental and Clinical Endocrinology and Metabolism, BMC Genetics aj. Zvané přednášky na zahraničních kongresech jsou dalším odrazem uznávaných aktivit našich členů.
V posledním roce je největším úspěchem skupiny publikace v prestižním diabetologickém časopisu Diabetes Care s významným dopadem do klinické praxe, která ukazuje, že u pacientů s diabetem 1. typu záleží na způsobu monitorace glykémie více než na způsobu aplikace inzulinu.


Pokud máte zájem o více informací, pište na
jan.skrha@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv J. Škrhy

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jana Škrhy

Tým působí na III. interní klinice a v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK a VFN pod vedením prof. Jana Škrhy, a to ve složení – doc. Martin Prázný, MUDr. Milan Flekač, MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Jan Škrha jr., MUDr. Eva Horová, MUDr. Tomáš Pelcl a dále diabetologické sestry, edukační
a nutriční pracovnice, psycholog a laborantky.

Zaměření
Hlavním předmětem výzkumu je diabetes mellitus a regulace glukózového metabolismu. Skupina dlouhodobě řeší problematiku patogeneze cévních komplikací se zaměřením na oxidační stres a jeho úlohu v rozvoji poškození cévní stěny. Vedle stanovení biochemických ukazatelů, genetických studií vybraných enzymů a analýzy glykemické variability pomocí glukózových senzorů využívá tým unikátní přístrojové metody, jako jsou laser Doppler ke studiu mikrocirkulace a kožní autofluorescenci k hodnocení pokročilé glykace.

86834

Druhou oblastí zájmu je klinický výzkum různých léčebných režimů diabetu – od režimových opatření přes farmakoterapii až k různým způsobům monitorace glukózy. Třetím a unikátním zaměřením výzkumu je studium spontánních hypoglykemických stavů. V této oblasti je skupina hlavním pracovištěm
v České republice v diagnostice organického hyperinzulinismu s evropsky největší databází pacientů s touto diagnózou. Konečně poslední oblastí je studium vztahu diabetu a karcinomu pankreatu se zaměřením na možnosti jeho časné diagnostiky. Vědecko-výzkumná činnost skupiny velmi úzce propojuje výzkum s klinickou praxí.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina po laboratorní stránce spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a s centrem BIOCEV, úspěšná klinická spolupráce při operační léčbě inzulinomů je navázána s I. chirurgickou klinikou, vliv toxického působení dioxinů prostřednictvím oxidačního stresu byl zkoumán ve spojení s Klinikou pracovního lékařství. Mezinárodní spolupráce s Karolinska Institutet ve Švédsku vedla k zahraničním stážím tří doktorandů a publikacím zaměřeným na vybrané genetické polymorfismy a biomarkery související s cévními změnami. V současné době se rozbíhá spolupráce s univerzitou v italském Miláně v rámci výzkumu regulace apoptózy B-buněk pankreatu
s využitím našich vzorků inzulinomů. Spolupráce s institutem prof. Grunbergera v Michiganu, USA, je zaměřena na klinickou diabetologii.

86835

Skupina dříve řešila granty IGA, v současné době je řešen grant AZV ČR věnovaný studiu glykemické variability ve vztahu k rozvoji mikroangiopatických komplikací diabetu. Dále je skupina zapojena přes dvacet let do institucionálních projektů (MŠMT a UK), v poslední době do projetu Progres Q25 na fakultě a v rámci VFN do projektu RVO. Vedoucí skupiny je aktivní ve dvou výborech odborných skupin při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) a dále působí ve výboru Centrální evropské diabetické asociace (CEDA).

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici výzkumu diabetu na III. interní klinice, přičemž do popředí se dostávají v poslední době práce ještě nedávných doktorandů. Publikace skupiny tak pokrývají řadu mezinárodních diabetologických periodik, jako jsou Diabetic Medicine, Diabetologia, Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, Experimental and Clinical Endocrinology and Metabolism, BMC Genetics aj. Zvané přednášky na zahraničních kongresech jsou dalším odrazem uznávaných aktivit našich členů.
V posledním roce je největším úspěchem skupiny publikace v prestižním diabetologickém časopisu Diabetes Care s významným dopadem do klinické praxe, která ukazuje, že u pacientů s diabetem 1. typu záleží na způsobu monitorace glykémie více než na způsobu aplikace inzulinu.


Pokud máte zájem o více informací, pište na
jan.skrha@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv J. Škrhy