1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

98607K vyhodnocování efektu léčby byl ve spolupráci s týmem Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN zaveden již koncem 90. let kvantitativní program sledování magnetické rezonance mozku. Analýzám korelací demografických markerů, magnetické rezonance a léčby se věnuje tým prof. Manuely Vaněčkové (Radiodiagnostická klinika) a doc. Tomáš Uher (Centrum vysoce specializované péče RS a NMOSD), úloze míšních ložisek a atrofie míchy dr. Michaela Andělová.

Novým biomarkerem u RS se jeví lehké řetězce neurofilament (NfL), která jsou strukturální součástí nervových vláken a která lze vyšetřovat v mozkomíšním moku, v posledních letech pomocí technologie single molecule array (SIMOA) i v periferní krvi. Původně jsme touto technologií vyšetřovali v Basileji ve spolupráci s prof. Jensem Kuhlem, nově byl zakoupen přístroj SIMOA do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky prof. Tomáše Zimy. Probíhá validace metodiky a snaha o její uvedení do běžné klinické praxe ve spolupráci s prof. Martou Kalousovou z ústavu a dalšími kolegy. Hodnoty NfL nám zřejmě umožní včas detekovat pacienty s horší prognózou a nedostatečnou odpovědí na léčbu.

Celostátní registr ReMuS

Oční obtíže jsou u pacientů s RS velmi běžné a vyžadují širokou diferenciální diagnózu. Neurooftalmologií a hodnocením očního postižení u RS, neuromyelitis optica a zánětu očního nervu pomocí optické koherenční tomografie se zabývá dr. Jana Lízrová Preiningerová. Centrum bylo prvním pracovištěm v ČR, které tuto metodu v neurologii v roce 2010 zavedlo. Sledování vývoje RS vyžaduje dlouhodobá kvalitní data. V roce 2013 jsme s pomocí Nadačního fondu Impuls založili celostátní registr ReMuS, v němž jsou dnes sledováni všichni pacienti na biologické léčbě a jehož data umožňují efektivní vyjednávání se zástupci plátců, ministerstva zdravotnictví i SÚKL. Odborným garantem registru je doc. Dana Horáková, která je i spojkou pro spolupráci s mezinárodními registry a databázemi (MSBase, Big MS Data).

Obětavá péče a nové metody

Nedílnou součástí péče o pacienty s RS je rehabilitace. Skupina kolem dr. Kláry Novotné z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN poskytuje obětavou péči pacientům a spolu se studenty fyzioterapie zkoušejí a publikují nové metody. Diagnostika i průběh RS by měly být provázeny psychoterapeutickou podporou. Důležité je i sledování kognitivních funkcí, které mohou být příčinou ztráty práceschopnosti i při zachovalé hybnosti. K tomu má centrum psychology a psychoterapeuty – Renátu Malinovou, dr. Jiřího Motýla, dr. Lucii Friedovou, dr. Olgu Klempířovou.

Již před lety jsme ve spolupráci s prof. Pavlem Martáskem založili DNA banku pacientů s RS. Vzorky jsou nyní zpracovávány v mezinárodním projektu řízeném z Melbourne se snahou najít genetický podpis nepříznivé a naopak benigní prognózy RS (dr. Pavlína Kleinová). V době pandemie jsme sbírali pomocí registru ReMuS data o průběhu a komplikacích očkování a publikovali jsme jednu z největších sestav pacientů s RS na světě (doc. Dana Horáková, dr. Dominika Šťastná). V současnosti ve spolupráci s Masarykovým ústavem AVČR (prof. Helena Hogenová Tláskalová, dr. Zuzana Zákostelská) zkoumáme vliv imunomodulační léčby na složení mikrobiomu u pacientů s RS (prof. Eva Kubala Havrdová, dr. Veronika Tichá, dr. Pavlína Kleinová, dr. Ivana Kovářová, Ing. Miluše Pavelcová).

Rozhovory

Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

98607K vyhodnocování efektu léčby byl ve spolupráci s týmem Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN zaveden již koncem 90. let kvantitativní program sledování magnetické rezonance mozku. Analýzám korelací demografických markerů, magnetické rezonance a léčby se věnuje tým prof. Manuely Vaněčkové (Radiodiagnostická klinika) a doc. Tomáš Uher (Centrum vysoce specializované péče RS a NMOSD), úloze míšních ložisek a atrofie míchy dr. Michaela Andělová.

Novým biomarkerem u RS se jeví lehké řetězce neurofilament (NfL), která jsou strukturální součástí nervových vláken a která lze vyšetřovat v mozkomíšním moku, v posledních letech pomocí technologie single molecule array (SIMOA) i v periferní krvi. Původně jsme touto technologií vyšetřovali v Basileji ve spolupráci s prof. Jensem Kuhlem, nově byl zakoupen přístroj SIMOA do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky prof. Tomáše Zimy. Probíhá validace metodiky a snaha o její uvedení do běžné klinické praxe ve spolupráci s prof. Martou Kalousovou z ústavu a dalšími kolegy. Hodnoty NfL nám zřejmě umožní včas detekovat pacienty s horší prognózou a nedostatečnou odpovědí na léčbu.

Celostátní registr ReMuS

Oční obtíže jsou u pacientů s RS velmi běžné a vyžadují širokou diferenciální diagnózu. Neurooftalmologií a hodnocením očního postižení u RS, neuromyelitis optica a zánětu očního nervu pomocí optické koherenční tomografie se zabývá dr. Jana Lízrová Preiningerová. Centrum bylo prvním pracovištěm v ČR, které tuto metodu v neurologii v roce 2010 zavedlo. Sledování vývoje RS vyžaduje dlouhodobá kvalitní data. V roce 2013 jsme s pomocí Nadačního fondu Impuls založili celostátní registr ReMuS, v němž jsou dnes sledováni všichni pacienti na biologické léčbě a jehož data umožňují efektivní vyjednávání se zástupci plátců, ministerstva zdravotnictví i SÚKL. Odborným garantem registru je doc. Dana Horáková, která je i spojkou pro spolupráci s mezinárodními registry a databázemi (MSBase, Big MS Data).

Obětavá péče a nové metody

Nedílnou součástí péče o pacienty s RS je rehabilitace. Skupina kolem dr. Kláry Novotné z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN poskytuje obětavou péči pacientům a spolu se studenty fyzioterapie zkoušejí a publikují nové metody. Diagnostika i průběh RS by měly být provázeny psychoterapeutickou podporou. Důležité je i sledování kognitivních funkcí, které mohou být příčinou ztráty práceschopnosti i při zachovalé hybnosti. K tomu má centrum psychology a psychoterapeuty – Renátu Malinovou, dr. Jiřího Motýla, dr. Lucii Friedovou, dr. Olgu Klempířovou.

Již před lety jsme ve spolupráci s prof. Pavlem Martáskem založili DNA banku pacientů s RS. Vzorky jsou nyní zpracovávány v mezinárodním projektu řízeném z Melbourne se snahou najít genetický podpis nepříznivé a naopak benigní prognózy RS (dr. Pavlína Kleinová). V době pandemie jsme sbírali pomocí registru ReMuS data o průběhu a komplikacích očkování a publikovali jsme jednu z největších sestav pacientů s RS na světě (doc. Dana Horáková, dr. Dominika Šťastná). V současnosti ve spolupráci s Masarykovým ústavem AVČR (prof. Helena Hogenová Tláskalová, dr. Zuzana Zákostelská) zkoumáme vliv imunomodulační léčby na složení mikrobiomu u pacientů s RS (prof. Eva Kubala Havrdová, dr. Veronika Tichá, dr. Pavlína Kleinová, dr. Ivana Kovářová, Ing. Miluše Pavelcová).

Téma

Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

98607K vyhodnocování efektu léčby byl ve spolupráci s týmem Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN zaveden již koncem 90. let kvantitativní program sledování magnetické rezonance mozku. Analýzám korelací demografických markerů, magnetické rezonance a léčby se věnuje tým prof. Manuely Vaněčkové (Radiodiagnostická klinika) a doc. Tomáš Uher (Centrum vysoce specializované péče RS a NMOSD), úloze míšních ložisek a atrofie míchy dr. Michaela Andělová.

Novým biomarkerem u RS se jeví lehké řetězce neurofilament (NfL), která jsou strukturální součástí nervových vláken a která lze vyšetřovat v mozkomíšním moku, v posledních letech pomocí technologie single molecule array (SIMOA) i v periferní krvi. Původně jsme touto technologií vyšetřovali v Basileji ve spolupráci s prof. Jensem Kuhlem, nově byl zakoupen přístroj SIMOA do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky prof. Tomáše Zimy. Probíhá validace metodiky a snaha o její uvedení do běžné klinické praxe ve spolupráci s prof. Martou Kalousovou z ústavu a dalšími kolegy. Hodnoty NfL nám zřejmě umožní včas detekovat pacienty s horší prognózou a nedostatečnou odpovědí na léčbu.

Celostátní registr ReMuS

Oční obtíže jsou u pacientů s RS velmi běžné a vyžadují širokou diferenciální diagnózu. Neurooftalmologií a hodnocením očního postižení u RS, neuromyelitis optica a zánětu očního nervu pomocí optické koherenční tomografie se zabývá dr. Jana Lízrová Preiningerová. Centrum bylo prvním pracovištěm v ČR, které tuto metodu v neurologii v roce 2010 zavedlo. Sledování vývoje RS vyžaduje dlouhodobá kvalitní data. V roce 2013 jsme s pomocí Nadačního fondu Impuls založili celostátní registr ReMuS, v němž jsou dnes sledováni všichni pacienti na biologické léčbě a jehož data umožňují efektivní vyjednávání se zástupci plátců, ministerstva zdravotnictví i SÚKL. Odborným garantem registru je doc. Dana Horáková, která je i spojkou pro spolupráci s mezinárodními registry a databázemi (MSBase, Big MS Data).

Obětavá péče a nové metody

Nedílnou součástí péče o pacienty s RS je rehabilitace. Skupina kolem dr. Kláry Novotné z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN poskytuje obětavou péči pacientům a spolu se studenty fyzioterapie zkoušejí a publikují nové metody. Diagnostika i průběh RS by měly být provázeny psychoterapeutickou podporou. Důležité je i sledování kognitivních funkcí, které mohou být příčinou ztráty práceschopnosti i při zachovalé hybnosti. K tomu má centrum psychology a psychoterapeuty – Renátu Malinovou, dr. Jiřího Motýla, dr. Lucii Friedovou, dr. Olgu Klempířovou.

Již před lety jsme ve spolupráci s prof. Pavlem Martáskem založili DNA banku pacientů s RS. Vzorky jsou nyní zpracovávány v mezinárodním projektu řízeném z Melbourne se snahou najít genetický podpis nepříznivé a naopak benigní prognózy RS (dr. Pavlína Kleinová). V době pandemie jsme sbírali pomocí registru ReMuS data o průběhu a komplikacích očkování a publikovali jsme jednu z největších sestav pacientů s RS na světě (doc. Dana Horáková, dr. Dominika Šťastná). V současnosti ve spolupráci s Masarykovým ústavem AVČR (prof. Helena Hogenová Tláskalová, dr. Zuzana Zákostelská) zkoumáme vliv imunomodulační léčby na složení mikrobiomu u pacientů s RS (prof. Eva Kubala Havrdová, dr. Veronika Tichá, dr. Pavlína Kleinová, dr. Ivana Kovářová, Ing. Miluše Pavelcová).

Co pro mě znamená Jednička

Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

98607K vyhodnocování efektu léčby byl ve spolupráci s týmem Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN zaveden již koncem 90. let kvantitativní program sledování magnetické rezonance mozku. Analýzám korelací demografických markerů, magnetické rezonance a léčby se věnuje tým prof. Manuely Vaněčkové (Radiodiagnostická klinika) a doc. Tomáš Uher (Centrum vysoce specializované péče RS a NMOSD), úloze míšních ložisek a atrofie míchy dr. Michaela Andělová.

Novým biomarkerem u RS se jeví lehké řetězce neurofilament (NfL), která jsou strukturální součástí nervových vláken a která lze vyšetřovat v mozkomíšním moku, v posledních letech pomocí technologie single molecule array (SIMOA) i v periferní krvi. Původně jsme touto technologií vyšetřovali v Basileji ve spolupráci s prof. Jensem Kuhlem, nově byl zakoupen přístroj SIMOA do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky prof. Tomáše Zimy. Probíhá validace metodiky a snaha o její uvedení do běžné klinické praxe ve spolupráci s prof. Martou Kalousovou z ústavu a dalšími kolegy. Hodnoty NfL nám zřejmě umožní včas detekovat pacienty s horší prognózou a nedostatečnou odpovědí na léčbu.

Celostátní registr ReMuS

Oční obtíže jsou u pacientů s RS velmi běžné a vyžadují širokou diferenciální diagnózu. Neurooftalmologií a hodnocením očního postižení u RS, neuromyelitis optica a zánětu očního nervu pomocí optické koherenční tomografie se zabývá dr. Jana Lízrová Preiningerová. Centrum bylo prvním pracovištěm v ČR, které tuto metodu v neurologii v roce 2010 zavedlo. Sledování vývoje RS vyžaduje dlouhodobá kvalitní data. V roce 2013 jsme s pomocí Nadačního fondu Impuls založili celostátní registr ReMuS, v němž jsou dnes sledováni všichni pacienti na biologické léčbě a jehož data umožňují efektivní vyjednávání se zástupci plátců, ministerstva zdravotnictví i SÚKL. Odborným garantem registru je doc. Dana Horáková, která je i spojkou pro spolupráci s mezinárodními registry a databázemi (MSBase, Big MS Data).

Obětavá péče a nové metody

Nedílnou součástí péče o pacienty s RS je rehabilitace. Skupina kolem dr. Kláry Novotné z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN poskytuje obětavou péči pacientům a spolu se studenty fyzioterapie zkoušejí a publikují nové metody. Diagnostika i průběh RS by měly být provázeny psychoterapeutickou podporou. Důležité je i sledování kognitivních funkcí, které mohou být příčinou ztráty práceschopnosti i při zachovalé hybnosti. K tomu má centrum psychology a psychoterapeuty – Renátu Malinovou, dr. Jiřího Motýla, dr. Lucii Friedovou, dr. Olgu Klempířovou.

Již před lety jsme ve spolupráci s prof. Pavlem Martáskem založili DNA banku pacientů s RS. Vzorky jsou nyní zpracovávány v mezinárodním projektu řízeném z Melbourne se snahou najít genetický podpis nepříznivé a naopak benigní prognózy RS (dr. Pavlína Kleinová). V době pandemie jsme sbírali pomocí registru ReMuS data o průběhu a komplikacích očkování a publikovali jsme jednu z největších sestav pacientů s RS na světě (doc. Dana Horáková, dr. Dominika Šťastná). V současnosti ve spolupráci s Masarykovým ústavem AVČR (prof. Helena Hogenová Tláskalová, dr. Zuzana Zákostelská) zkoumáme vliv imunomodulační léčby na složení mikrobiomu u pacientů s RS (prof. Eva Kubala Havrdová, dr. Veronika Tichá, dr. Pavlína Kleinová, dr. Ivana Kovářová, Ing. Miluše Pavelcová).

Vědecké skupiny

Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

98607K vyhodnocování efektu léčby byl ve spolupráci s týmem Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN zaveden již koncem 90. let kvantitativní program sledování magnetické rezonance mozku. Analýzám korelací demografických markerů, magnetické rezonance a léčby se věnuje tým prof. Manuely Vaněčkové (Radiodiagnostická klinika) a doc. Tomáš Uher (Centrum vysoce specializované péče RS a NMOSD), úloze míšních ložisek a atrofie míchy dr. Michaela Andělová.

Novým biomarkerem u RS se jeví lehké řetězce neurofilament (NfL), která jsou strukturální součástí nervových vláken a která lze vyšetřovat v mozkomíšním moku, v posledních letech pomocí technologie single molecule array (SIMOA) i v periferní krvi. Původně jsme touto technologií vyšetřovali v Basileji ve spolupráci s prof. Jensem Kuhlem, nově byl zakoupen přístroj SIMOA do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky prof. Tomáše Zimy. Probíhá validace metodiky a snaha o její uvedení do běžné klinické praxe ve spolupráci s prof. Martou Kalousovou z ústavu a dalšími kolegy. Hodnoty NfL nám zřejmě umožní včas detekovat pacienty s horší prognózou a nedostatečnou odpovědí na léčbu.

Celostátní registr ReMuS

Oční obtíže jsou u pacientů s RS velmi běžné a vyžadují širokou diferenciální diagnózu. Neurooftalmologií a hodnocením očního postižení u RS, neuromyelitis optica a zánětu očního nervu pomocí optické koherenční tomografie se zabývá dr. Jana Lízrová Preiningerová. Centrum bylo prvním pracovištěm v ČR, které tuto metodu v neurologii v roce 2010 zavedlo. Sledování vývoje RS vyžaduje dlouhodobá kvalitní data. V roce 2013 jsme s pomocí Nadačního fondu Impuls založili celostátní registr ReMuS, v němž jsou dnes sledováni všichni pacienti na biologické léčbě a jehož data umožňují efektivní vyjednávání se zástupci plátců, ministerstva zdravotnictví i SÚKL. Odborným garantem registru je doc. Dana Horáková, která je i spojkou pro spolupráci s mezinárodními registry a databázemi (MSBase, Big MS Data).

Obětavá péče a nové metody

Nedílnou součástí péče o pacienty s RS je rehabilitace. Skupina kolem dr. Kláry Novotné z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN poskytuje obětavou péči pacientům a spolu se studenty fyzioterapie zkoušejí a publikují nové metody. Diagnostika i průběh RS by měly být provázeny psychoterapeutickou podporou. Důležité je i sledování kognitivních funkcí, které mohou být příčinou ztráty práceschopnosti i při zachovalé hybnosti. K tomu má centrum psychology a psychoterapeuty – Renátu Malinovou, dr. Jiřího Motýla, dr. Lucii Friedovou, dr. Olgu Klempířovou.

Již před lety jsme ve spolupráci s prof. Pavlem Martáskem založili DNA banku pacientů s RS. Vzorky jsou nyní zpracovávány v mezinárodním projektu řízeném z Melbourne se snahou najít genetický podpis nepříznivé a naopak benigní prognózy RS (dr. Pavlína Kleinová). V době pandemie jsme sbírali pomocí registru ReMuS data o průběhu a komplikacích očkování a publikovali jsme jednu z největších sestav pacientů s RS na světě (doc. Dana Horáková, dr. Dominika Šťastná). V současnosti ve spolupráci s Masarykovým ústavem AVČR (prof. Helena Hogenová Tláskalová, dr. Zuzana Zákostelská) zkoumáme vliv imunomodulační léčby na složení mikrobiomu u pacientů s RS (prof. Eva Kubala Havrdová, dr. Veronika Tichá, dr. Pavlína Kleinová, dr. Ivana Kovářová, Ing. Miluše Pavelcová).

Jednička ve vědě

Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

98607K vyhodnocování efektu léčby byl ve spolupráci s týmem Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN zaveden již koncem 90. let kvantitativní program sledování magnetické rezonance mozku. Analýzám korelací demografických markerů, magnetické rezonance a léčby se věnuje tým prof. Manuely Vaněčkové (Radiodiagnostická klinika) a doc. Tomáš Uher (Centrum vysoce specializované péče RS a NMOSD), úloze míšních ložisek a atrofie míchy dr. Michaela Andělová.

Novým biomarkerem u RS se jeví lehké řetězce neurofilament (NfL), která jsou strukturální součástí nervových vláken a která lze vyšetřovat v mozkomíšním moku, v posledních letech pomocí technologie single molecule array (SIMOA) i v periferní krvi. Původně jsme touto technologií vyšetřovali v Basileji ve spolupráci s prof. Jensem Kuhlem, nově byl zakoupen přístroj SIMOA do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky prof. Tomáše Zimy. Probíhá validace metodiky a snaha o její uvedení do běžné klinické praxe ve spolupráci s prof. Martou Kalousovou z ústavu a dalšími kolegy. Hodnoty NfL nám zřejmě umožní včas detekovat pacienty s horší prognózou a nedostatečnou odpovědí na léčbu.

Celostátní registr ReMuS

Oční obtíže jsou u pacientů s RS velmi běžné a vyžadují širokou diferenciální diagnózu. Neurooftalmologií a hodnocením očního postižení u RS, neuromyelitis optica a zánětu očního nervu pomocí optické koherenční tomografie se zabývá dr. Jana Lízrová Preiningerová. Centrum bylo prvním pracovištěm v ČR, které tuto metodu v neurologii v roce 2010 zavedlo. Sledování vývoje RS vyžaduje dlouhodobá kvalitní data. V roce 2013 jsme s pomocí Nadačního fondu Impuls založili celostátní registr ReMuS, v němž jsou dnes sledováni všichni pacienti na biologické léčbě a jehož data umožňují efektivní vyjednávání se zástupci plátců, ministerstva zdravotnictví i SÚKL. Odborným garantem registru je doc. Dana Horáková, která je i spojkou pro spolupráci s mezinárodními registry a databázemi (MSBase, Big MS Data).

Obětavá péče a nové metody

Nedílnou součástí péče o pacienty s RS je rehabilitace. Skupina kolem dr. Kláry Novotné z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN poskytuje obětavou péči pacientům a spolu se studenty fyzioterapie zkoušejí a publikují nové metody. Diagnostika i průběh RS by měly být provázeny psychoterapeutickou podporou. Důležité je i sledování kognitivních funkcí, které mohou být příčinou ztráty práceschopnosti i při zachovalé hybnosti. K tomu má centrum psychology a psychoterapeuty – Renátu Malinovou, dr. Jiřího Motýla, dr. Lucii Friedovou, dr. Olgu Klempířovou.

Již před lety jsme ve spolupráci s prof. Pavlem Martáskem založili DNA banku pacientů s RS. Vzorky jsou nyní zpracovávány v mezinárodním projektu řízeném z Melbourne se snahou najít genetický podpis nepříznivé a naopak benigní prognózy RS (dr. Pavlína Kleinová). V době pandemie jsme sbírali pomocí registru ReMuS data o průběhu a komplikacích očkování a publikovali jsme jednu z největších sestav pacientů s RS na světě (doc. Dana Horáková, dr. Dominika Šťastná). V současnosti ve spolupráci s Masarykovým ústavem AVČR (prof. Helena Hogenová Tláskalová, dr. Zuzana Zákostelská) zkoumáme vliv imunomodulační léčby na složení mikrobiomu u pacientů s RS (prof. Eva Kubala Havrdová, dr. Veronika Tichá, dr. Pavlína Kleinová, dr. Ivana Kovářová, Ing. Miluše Pavelcová).

Erasmus a stáže

Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

98607K vyhodnocování efektu léčby byl ve spolupráci s týmem Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN zaveden již koncem 90. let kvantitativní program sledování magnetické rezonance mozku. Analýzám korelací demografických markerů, magnetické rezonance a léčby se věnuje tým prof. Manuely Vaněčkové (Radiodiagnostická klinika) a doc. Tomáš Uher (Centrum vysoce specializované péče RS a NMOSD), úloze míšních ložisek a atrofie míchy dr. Michaela Andělová.

Novým biomarkerem u RS se jeví lehké řetězce neurofilament (NfL), která jsou strukturální součástí nervových vláken a která lze vyšetřovat v mozkomíšním moku, v posledních letech pomocí technologie single molecule array (SIMOA) i v periferní krvi. Původně jsme touto technologií vyšetřovali v Basileji ve spolupráci s prof. Jensem Kuhlem, nově byl zakoupen přístroj SIMOA do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky prof. Tomáše Zimy. Probíhá validace metodiky a snaha o její uvedení do běžné klinické praxe ve spolupráci s prof. Martou Kalousovou z ústavu a dalšími kolegy. Hodnoty NfL nám zřejmě umožní včas detekovat pacienty s horší prognózou a nedostatečnou odpovědí na léčbu.

Celostátní registr ReMuS

Oční obtíže jsou u pacientů s RS velmi běžné a vyžadují širokou diferenciální diagnózu. Neurooftalmologií a hodnocením očního postižení u RS, neuromyelitis optica a zánětu očního nervu pomocí optické koherenční tomografie se zabývá dr. Jana Lízrová Preiningerová. Centrum bylo prvním pracovištěm v ČR, které tuto metodu v neurologii v roce 2010 zavedlo. Sledování vývoje RS vyžaduje dlouhodobá kvalitní data. V roce 2013 jsme s pomocí Nadačního fondu Impuls založili celostátní registr ReMuS, v němž jsou dnes sledováni všichni pacienti na biologické léčbě a jehož data umožňují efektivní vyjednávání se zástupci plátců, ministerstva zdravotnictví i SÚKL. Odborným garantem registru je doc. Dana Horáková, která je i spojkou pro spolupráci s mezinárodními registry a databázemi (MSBase, Big MS Data).

Obětavá péče a nové metody

Nedílnou součástí péče o pacienty s RS je rehabilitace. Skupina kolem dr. Kláry Novotné z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN poskytuje obětavou péči pacientům a spolu se studenty fyzioterapie zkoušejí a publikují nové metody. Diagnostika i průběh RS by měly být provázeny psychoterapeutickou podporou. Důležité je i sledování kognitivních funkcí, které mohou být příčinou ztráty práceschopnosti i při zachovalé hybnosti. K tomu má centrum psychology a psychoterapeuty – Renátu Malinovou, dr. Jiřího Motýla, dr. Lucii Friedovou, dr. Olgu Klempířovou.

Již před lety jsme ve spolupráci s prof. Pavlem Martáskem založili DNA banku pacientů s RS. Vzorky jsou nyní zpracovávány v mezinárodním projektu řízeném z Melbourne se snahou najít genetický podpis nepříznivé a naopak benigní prognózy RS (dr. Pavlína Kleinová). V době pandemie jsme sbírali pomocí registru ReMuS data o průběhu a komplikacích očkování a publikovali jsme jednu z největších sestav pacientů s RS na světě (doc. Dana Horáková, dr. Dominika Šťastná). V současnosti ve spolupráci s Masarykovým ústavem AVČR (prof. Helena Hogenová Tláskalová, dr. Zuzana Zákostelská) zkoumáme vliv imunomodulační léčby na složení mikrobiomu u pacientů s RS (prof. Eva Kubala Havrdová, dr. Veronika Tichá, dr. Pavlína Kleinová, dr. Ivana Kovářová, Ing. Miluše Pavelcová).