1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prázdniny nadohled!

... ale cestu k nim je třeba ještě pořádně probojovat. Přes minové pole zkouškového období (popravdě, zkouškové není náročné jen pro studenty), přijímačky (což je v případě více než 7000 adeptů opravdu kampaň připomínající válečné manévry), podávání grantových přihlášek (věda fakulty granty žije, ale je to tvrdý chlebíček), přes... a dost. Prostě diáře, energii a tah na bránu budeme potřebovat i v létě, prázdniny, neprázdniny.

73804

Budeme dohánět resty na publikacích, grantech, chystat prezentace na kongresy, zkrátka, jak všichni víme, akademický život se ani zdaleka nepřesouvá na plovárnu, mořské pobřeží či do zahradní restaurace (jakkoli samozřejmě ani akademik není asketou rezignujícím na hédonická lákadla všeho druhu).

Dotace klesly, mzdové limity však stouply

Nicméně chápeme-li letní prázdniny jako symbolický poločas, připomeňme si na cestu do šatny pár akcí z první půle. Peníze jsou i ve sportu – jak známo –, až na prvním místě. Proto je dobrou zprávou, že přes pokles dotace „shora“ v důsledku nových zásad financování fakult a přes pokles institucionálního financování vědy se nám podařilo v krátké době již podruhé zvýšit mzdové limity našich pracovišť o 5 %, tedy za poslední rok dohromady o 10 %. Nejedná se o paušální zvýšení „na hlavu“, ale o posílení rozpočtů pracovišť, aby přednostové měli prostor pro podporu svých produktivních a perspektivních kolegů. To představuje navýšení osobních nákladů fakulty přibližně o 30 miliónů ročně, které jsme museli získat ekonomizací našich vnitřních procesů a struktur, vedlejší hospodářskou činností, ale i řadou kroků v našich nejrůznějších zevních spolupracích. Třeba nastavením pravidel pro výuku třetích stran, pronájmech, prací se sponzory atd.

Mimořádné odměny si zaslouží mimořádní entuziasté

Další dobrou finanční zprávou je, že přednostové a vedoucí oddělení děkanátu měli v červnu možnost rozdělit 75 % měsíčního mzdového limitu v mimořádných odměnách. Věřím, že tak učinili opět nepaušálně, cíleně. Že ocení „své lidi“, kteří jsou nejen špičkovými profesionály posouvajícími hranice disciplín, elitními kliniky a vědci, kteří „bodují“ v prestižních vědeckých časopisech, ale přitom i entuziasty, pro něž je fakulta víc než jen job „od-do-co-zato". Potkáváme je i na akcích, jako jsou Jednička na zkoušku, Muzejní noc, Den otevřených dveří, Týden vědy, MEDialogy, pomáhají při přijímačkách, umožňují studentům fiškusovat na klinikách a v laboratořích, jsou mezi tutory a při množství dalších a dalších akademických, ale i spolkových a studentských akcí. Dělají nám dobré jméno a budují zájem o nás a naše obory i mezi laickou veřejností. Je jasné, že tito akademičtí občané, či ještě lépe akademičtí patrioti, patří mezi rodinné stříbro svých pracovišť, potažmo celé fakulty.

Ale peníze (naštěstí) nejsou všechno. Dovolte mi ještě trošku sportovní terminologie. Potřebujeme nejen skvělý tým trenérů, ale i dobře vybrané borce, které u nás tréninkově vedeme. Pokračuje naše snaha vyhnout se náběru extrémního množství začátečníků, kterým navíc často jejich fyzička nedovolí v náročném sportu uspět nebo jsou talentovaní pro jiné disciplíny, než které pěstujeme na našem stadionu. Proto jsme pečlivě zanalyzovali kondici a konkurenceschopnost v nejrůznějších soutěžích – studijních oborech, které se u nás vyučují, a zároveň od letoška inovovali přijímačky. A také je důležité, jak jsou nastavena pravidla hry – proto jsme vítali možnost využití naší expertízy při přípravě zákonů (o vysokých školách, získávání profesní způsobilosti) či v rozjezdu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a vážíme si práce našich kolegů ve významných stavovských a odborných organizacích.

Čekají nás visting profesoři, zahraniční postgraduálové, projekty i alumni

Tak snad i v druhém poločase budeme mít dobrou kondici, dost vůle, trochu štěstí, nevstřelíme si žádný vlastňák a budeme hrát hru, za níž se nebudeme muset stydět. Čeká nás toho opět poměrně dost. Rádi bychom našim vrcholovým sportovcům – postgraduálním studentům – nabídli hostování zahraničních trenérů, tedy našich visiting profesorů, kteří s námi hodlají opravdu fakticky, nejen ceremoniálně, spolupracovat. A také se chystáme zlepšit podmínky (finanční i organizační) pro případné zahraniční akvizice – zahraniční postgraduální studenty. Internacionalizace fakulty je její dobrou vizitkou a hlavně jednou z příležitostí pro další zvyšování jejího respektu v zahraničí.

Finišují rozsáhlé infrastrukturální projekty, které zásadním způsobem ovlivní naše sportoviště. Jmenuji jen největší projekty – Kampus Albertov, BIOCEV a Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Představují velký závazek, ale zároveň příležitost pro vznik opravdu unikátních pracovišť. Za péči o rozvojové projekty patří dík našemu nově ustavenému Oddělení strategického rozvoje. Naše Oddělení komunikace s pomocí „tváří fakulty“ profesorů Papežové, Pafka, Mazánka a Miovského rozvinuje Alumni program. Věříme, že akademická pospolitost by neměla končit promocí. A jsme přesvědčeni, že její posílení je přínosem pro obě strany. Chceme být hrdí na své absolventy, proto je potřeba dát jim důvod, aby i oni mohli být hrdi na nás – bez ohledu na to, že již sportují v jiných soutěžích a barvách.

Děkuji z celého srdce všem kolegům, kteří z naší fakulty dělají Jedničku. Přeji nám všem co nejméně zakázaných uvolňování, autů, úderů pod pás či loktem (v závislosti na disciplíně J).

Krásné léto!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Rozhovory

Prázdniny nadohled!

... ale cestu k nim je třeba ještě pořádně probojovat. Přes minové pole zkouškového období (popravdě, zkouškové není náročné jen pro studenty), přijímačky (což je v případě více než 7000 adeptů opravdu kampaň připomínající válečné manévry), podávání grantových přihlášek (věda fakulty granty žije, ale je to tvrdý chlebíček), přes... a dost. Prostě diáře, energii a tah na bránu budeme potřebovat i v létě, prázdniny, neprázdniny.

73804

Budeme dohánět resty na publikacích, grantech, chystat prezentace na kongresy, zkrátka, jak všichni víme, akademický život se ani zdaleka nepřesouvá na plovárnu, mořské pobřeží či do zahradní restaurace (jakkoli samozřejmě ani akademik není asketou rezignujícím na hédonická lákadla všeho druhu).

Dotace klesly, mzdové limity však stouply

Nicméně chápeme-li letní prázdniny jako symbolický poločas, připomeňme si na cestu do šatny pár akcí z první půle. Peníze jsou i ve sportu – jak známo –, až na prvním místě. Proto je dobrou zprávou, že přes pokles dotace „shora“ v důsledku nových zásad financování fakult a přes pokles institucionálního financování vědy se nám podařilo v krátké době již podruhé zvýšit mzdové limity našich pracovišť o 5 %, tedy za poslední rok dohromady o 10 %. Nejedná se o paušální zvýšení „na hlavu“, ale o posílení rozpočtů pracovišť, aby přednostové měli prostor pro podporu svých produktivních a perspektivních kolegů. To představuje navýšení osobních nákladů fakulty přibližně o 30 miliónů ročně, které jsme museli získat ekonomizací našich vnitřních procesů a struktur, vedlejší hospodářskou činností, ale i řadou kroků v našich nejrůznějších zevních spolupracích. Třeba nastavením pravidel pro výuku třetích stran, pronájmech, prací se sponzory atd.

Mimořádné odměny si zaslouží mimořádní entuziasté

Další dobrou finanční zprávou je, že přednostové a vedoucí oddělení děkanátu měli v červnu možnost rozdělit 75 % měsíčního mzdového limitu v mimořádných odměnách. Věřím, že tak učinili opět nepaušálně, cíleně. Že ocení „své lidi“, kteří jsou nejen špičkovými profesionály posouvajícími hranice disciplín, elitními kliniky a vědci, kteří „bodují“ v prestižních vědeckých časopisech, ale přitom i entuziasty, pro něž je fakulta víc než jen job „od-do-co-zato". Potkáváme je i na akcích, jako jsou Jednička na zkoušku, Muzejní noc, Den otevřených dveří, Týden vědy, MEDialogy, pomáhají při přijímačkách, umožňují studentům fiškusovat na klinikách a v laboratořích, jsou mezi tutory a při množství dalších a dalších akademických, ale i spolkových a studentských akcí. Dělají nám dobré jméno a budují zájem o nás a naše obory i mezi laickou veřejností. Je jasné, že tito akademičtí občané, či ještě lépe akademičtí patrioti, patří mezi rodinné stříbro svých pracovišť, potažmo celé fakulty.

Ale peníze (naštěstí) nejsou všechno. Dovolte mi ještě trošku sportovní terminologie. Potřebujeme nejen skvělý tým trenérů, ale i dobře vybrané borce, které u nás tréninkově vedeme. Pokračuje naše snaha vyhnout se náběru extrémního množství začátečníků, kterým navíc často jejich fyzička nedovolí v náročném sportu uspět nebo jsou talentovaní pro jiné disciplíny, než které pěstujeme na našem stadionu. Proto jsme pečlivě zanalyzovali kondici a konkurenceschopnost v nejrůznějších soutěžích – studijních oborech, které se u nás vyučují, a zároveň od letoška inovovali přijímačky. A také je důležité, jak jsou nastavena pravidla hry – proto jsme vítali možnost využití naší expertízy při přípravě zákonů (o vysokých školách, získávání profesní způsobilosti) či v rozjezdu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a vážíme si práce našich kolegů ve významných stavovských a odborných organizacích.

Čekají nás visting profesoři, zahraniční postgraduálové, projekty i alumni

Tak snad i v druhém poločase budeme mít dobrou kondici, dost vůle, trochu štěstí, nevstřelíme si žádný vlastňák a budeme hrát hru, za níž se nebudeme muset stydět. Čeká nás toho opět poměrně dost. Rádi bychom našim vrcholovým sportovcům – postgraduálním studentům – nabídli hostování zahraničních trenérů, tedy našich visiting profesorů, kteří s námi hodlají opravdu fakticky, nejen ceremoniálně, spolupracovat. A také se chystáme zlepšit podmínky (finanční i organizační) pro případné zahraniční akvizice – zahraniční postgraduální studenty. Internacionalizace fakulty je její dobrou vizitkou a hlavně jednou z příležitostí pro další zvyšování jejího respektu v zahraničí.

Finišují rozsáhlé infrastrukturální projekty, které zásadním způsobem ovlivní naše sportoviště. Jmenuji jen největší projekty – Kampus Albertov, BIOCEV a Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Představují velký závazek, ale zároveň příležitost pro vznik opravdu unikátních pracovišť. Za péči o rozvojové projekty patří dík našemu nově ustavenému Oddělení strategického rozvoje. Naše Oddělení komunikace s pomocí „tváří fakulty“ profesorů Papežové, Pafka, Mazánka a Miovského rozvinuje Alumni program. Věříme, že akademická pospolitost by neměla končit promocí. A jsme přesvědčeni, že její posílení je přínosem pro obě strany. Chceme být hrdí na své absolventy, proto je potřeba dát jim důvod, aby i oni mohli být hrdi na nás – bez ohledu na to, že již sportují v jiných soutěžích a barvách.

Děkuji z celého srdce všem kolegům, kteří z naší fakulty dělají Jedničku. Přeji nám všem co nejméně zakázaných uvolňování, autů, úderů pod pás či loktem (v závislosti na disciplíně J).

Krásné léto!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Téma

Prázdniny nadohled!

... ale cestu k nim je třeba ještě pořádně probojovat. Přes minové pole zkouškového období (popravdě, zkouškové není náročné jen pro studenty), přijímačky (což je v případě více než 7000 adeptů opravdu kampaň připomínající válečné manévry), podávání grantových přihlášek (věda fakulty granty žije, ale je to tvrdý chlebíček), přes... a dost. Prostě diáře, energii a tah na bránu budeme potřebovat i v létě, prázdniny, neprázdniny.

73804

Budeme dohánět resty na publikacích, grantech, chystat prezentace na kongresy, zkrátka, jak všichni víme, akademický život se ani zdaleka nepřesouvá na plovárnu, mořské pobřeží či do zahradní restaurace (jakkoli samozřejmě ani akademik není asketou rezignujícím na hédonická lákadla všeho druhu).

Dotace klesly, mzdové limity však stouply

Nicméně chápeme-li letní prázdniny jako symbolický poločas, připomeňme si na cestu do šatny pár akcí z první půle. Peníze jsou i ve sportu – jak známo –, až na prvním místě. Proto je dobrou zprávou, že přes pokles dotace „shora“ v důsledku nových zásad financování fakult a přes pokles institucionálního financování vědy se nám podařilo v krátké době již podruhé zvýšit mzdové limity našich pracovišť o 5 %, tedy za poslední rok dohromady o 10 %. Nejedná se o paušální zvýšení „na hlavu“, ale o posílení rozpočtů pracovišť, aby přednostové měli prostor pro podporu svých produktivních a perspektivních kolegů. To představuje navýšení osobních nákladů fakulty přibližně o 30 miliónů ročně, které jsme museli získat ekonomizací našich vnitřních procesů a struktur, vedlejší hospodářskou činností, ale i řadou kroků v našich nejrůznějších zevních spolupracích. Třeba nastavením pravidel pro výuku třetích stran, pronájmech, prací se sponzory atd.

Mimořádné odměny si zaslouží mimořádní entuziasté

Další dobrou finanční zprávou je, že přednostové a vedoucí oddělení děkanátu měli v červnu možnost rozdělit 75 % měsíčního mzdového limitu v mimořádných odměnách. Věřím, že tak učinili opět nepaušálně, cíleně. Že ocení „své lidi“, kteří jsou nejen špičkovými profesionály posouvajícími hranice disciplín, elitními kliniky a vědci, kteří „bodují“ v prestižních vědeckých časopisech, ale přitom i entuziasty, pro něž je fakulta víc než jen job „od-do-co-zato". Potkáváme je i na akcích, jako jsou Jednička na zkoušku, Muzejní noc, Den otevřených dveří, Týden vědy, MEDialogy, pomáhají při přijímačkách, umožňují studentům fiškusovat na klinikách a v laboratořích, jsou mezi tutory a při množství dalších a dalších akademických, ale i spolkových a studentských akcí. Dělají nám dobré jméno a budují zájem o nás a naše obory i mezi laickou veřejností. Je jasné, že tito akademičtí občané, či ještě lépe akademičtí patrioti, patří mezi rodinné stříbro svých pracovišť, potažmo celé fakulty.

Ale peníze (naštěstí) nejsou všechno. Dovolte mi ještě trošku sportovní terminologie. Potřebujeme nejen skvělý tým trenérů, ale i dobře vybrané borce, které u nás tréninkově vedeme. Pokračuje naše snaha vyhnout se náběru extrémního množství začátečníků, kterým navíc často jejich fyzička nedovolí v náročném sportu uspět nebo jsou talentovaní pro jiné disciplíny, než které pěstujeme na našem stadionu. Proto jsme pečlivě zanalyzovali kondici a konkurenceschopnost v nejrůznějších soutěžích – studijních oborech, které se u nás vyučují, a zároveň od letoška inovovali přijímačky. A také je důležité, jak jsou nastavena pravidla hry – proto jsme vítali možnost využití naší expertízy při přípravě zákonů (o vysokých školách, získávání profesní způsobilosti) či v rozjezdu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a vážíme si práce našich kolegů ve významných stavovských a odborných organizacích.

Čekají nás visting profesoři, zahraniční postgraduálové, projekty i alumni

Tak snad i v druhém poločase budeme mít dobrou kondici, dost vůle, trochu štěstí, nevstřelíme si žádný vlastňák a budeme hrát hru, za níž se nebudeme muset stydět. Čeká nás toho opět poměrně dost. Rádi bychom našim vrcholovým sportovcům – postgraduálním studentům – nabídli hostování zahraničních trenérů, tedy našich visiting profesorů, kteří s námi hodlají opravdu fakticky, nejen ceremoniálně, spolupracovat. A také se chystáme zlepšit podmínky (finanční i organizační) pro případné zahraniční akvizice – zahraniční postgraduální studenty. Internacionalizace fakulty je její dobrou vizitkou a hlavně jednou z příležitostí pro další zvyšování jejího respektu v zahraničí.

Finišují rozsáhlé infrastrukturální projekty, které zásadním způsobem ovlivní naše sportoviště. Jmenuji jen největší projekty – Kampus Albertov, BIOCEV a Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Představují velký závazek, ale zároveň příležitost pro vznik opravdu unikátních pracovišť. Za péči o rozvojové projekty patří dík našemu nově ustavenému Oddělení strategického rozvoje. Naše Oddělení komunikace s pomocí „tváří fakulty“ profesorů Papežové, Pafka, Mazánka a Miovského rozvinuje Alumni program. Věříme, že akademická pospolitost by neměla končit promocí. A jsme přesvědčeni, že její posílení je přínosem pro obě strany. Chceme být hrdí na své absolventy, proto je potřeba dát jim důvod, aby i oni mohli být hrdi na nás – bez ohledu na to, že již sportují v jiných soutěžích a barvách.

Děkuji z celého srdce všem kolegům, kteří z naší fakulty dělají Jedničku. Přeji nám všem co nejméně zakázaných uvolňování, autů, úderů pod pás či loktem (v závislosti na disciplíně J).

Krásné léto!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Co pro mě znamená Jednička

Prázdniny nadohled!

... ale cestu k nim je třeba ještě pořádně probojovat. Přes minové pole zkouškového období (popravdě, zkouškové není náročné jen pro studenty), přijímačky (což je v případě více než 7000 adeptů opravdu kampaň připomínající válečné manévry), podávání grantových přihlášek (věda fakulty granty žije, ale je to tvrdý chlebíček), přes... a dost. Prostě diáře, energii a tah na bránu budeme potřebovat i v létě, prázdniny, neprázdniny.

73804

Budeme dohánět resty na publikacích, grantech, chystat prezentace na kongresy, zkrátka, jak všichni víme, akademický život se ani zdaleka nepřesouvá na plovárnu, mořské pobřeží či do zahradní restaurace (jakkoli samozřejmě ani akademik není asketou rezignujícím na hédonická lákadla všeho druhu).

Dotace klesly, mzdové limity však stouply

Nicméně chápeme-li letní prázdniny jako symbolický poločas, připomeňme si na cestu do šatny pár akcí z první půle. Peníze jsou i ve sportu – jak známo –, až na prvním místě. Proto je dobrou zprávou, že přes pokles dotace „shora“ v důsledku nových zásad financování fakult a přes pokles institucionálního financování vědy se nám podařilo v krátké době již podruhé zvýšit mzdové limity našich pracovišť o 5 %, tedy za poslední rok dohromady o 10 %. Nejedná se o paušální zvýšení „na hlavu“, ale o posílení rozpočtů pracovišť, aby přednostové měli prostor pro podporu svých produktivních a perspektivních kolegů. To představuje navýšení osobních nákladů fakulty přibližně o 30 miliónů ročně, které jsme museli získat ekonomizací našich vnitřních procesů a struktur, vedlejší hospodářskou činností, ale i řadou kroků v našich nejrůznějších zevních spolupracích. Třeba nastavením pravidel pro výuku třetích stran, pronájmech, prací se sponzory atd.

Mimořádné odměny si zaslouží mimořádní entuziasté

Další dobrou finanční zprávou je, že přednostové a vedoucí oddělení děkanátu měli v červnu možnost rozdělit 75 % měsíčního mzdového limitu v mimořádných odměnách. Věřím, že tak učinili opět nepaušálně, cíleně. Že ocení „své lidi“, kteří jsou nejen špičkovými profesionály posouvajícími hranice disciplín, elitními kliniky a vědci, kteří „bodují“ v prestižních vědeckých časopisech, ale přitom i entuziasty, pro něž je fakulta víc než jen job „od-do-co-zato". Potkáváme je i na akcích, jako jsou Jednička na zkoušku, Muzejní noc, Den otevřených dveří, Týden vědy, MEDialogy, pomáhají při přijímačkách, umožňují studentům fiškusovat na klinikách a v laboratořích, jsou mezi tutory a při množství dalších a dalších akademických, ale i spolkových a studentských akcí. Dělají nám dobré jméno a budují zájem o nás a naše obory i mezi laickou veřejností. Je jasné, že tito akademičtí občané, či ještě lépe akademičtí patrioti, patří mezi rodinné stříbro svých pracovišť, potažmo celé fakulty.

Ale peníze (naštěstí) nejsou všechno. Dovolte mi ještě trošku sportovní terminologie. Potřebujeme nejen skvělý tým trenérů, ale i dobře vybrané borce, které u nás tréninkově vedeme. Pokračuje naše snaha vyhnout se náběru extrémního množství začátečníků, kterým navíc často jejich fyzička nedovolí v náročném sportu uspět nebo jsou talentovaní pro jiné disciplíny, než které pěstujeme na našem stadionu. Proto jsme pečlivě zanalyzovali kondici a konkurenceschopnost v nejrůznějších soutěžích – studijních oborech, které se u nás vyučují, a zároveň od letoška inovovali přijímačky. A také je důležité, jak jsou nastavena pravidla hry – proto jsme vítali možnost využití naší expertízy při přípravě zákonů (o vysokých školách, získávání profesní způsobilosti) či v rozjezdu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a vážíme si práce našich kolegů ve významných stavovských a odborných organizacích.

Čekají nás visting profesoři, zahraniční postgraduálové, projekty i alumni

Tak snad i v druhém poločase budeme mít dobrou kondici, dost vůle, trochu štěstí, nevstřelíme si žádný vlastňák a budeme hrát hru, za níž se nebudeme muset stydět. Čeká nás toho opět poměrně dost. Rádi bychom našim vrcholovým sportovcům – postgraduálním studentům – nabídli hostování zahraničních trenérů, tedy našich visiting profesorů, kteří s námi hodlají opravdu fakticky, nejen ceremoniálně, spolupracovat. A také se chystáme zlepšit podmínky (finanční i organizační) pro případné zahraniční akvizice – zahraniční postgraduální studenty. Internacionalizace fakulty je její dobrou vizitkou a hlavně jednou z příležitostí pro další zvyšování jejího respektu v zahraničí.

Finišují rozsáhlé infrastrukturální projekty, které zásadním způsobem ovlivní naše sportoviště. Jmenuji jen největší projekty – Kampus Albertov, BIOCEV a Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Představují velký závazek, ale zároveň příležitost pro vznik opravdu unikátních pracovišť. Za péči o rozvojové projekty patří dík našemu nově ustavenému Oddělení strategického rozvoje. Naše Oddělení komunikace s pomocí „tváří fakulty“ profesorů Papežové, Pafka, Mazánka a Miovského rozvinuje Alumni program. Věříme, že akademická pospolitost by neměla končit promocí. A jsme přesvědčeni, že její posílení je přínosem pro obě strany. Chceme být hrdí na své absolventy, proto je potřeba dát jim důvod, aby i oni mohli být hrdi na nás – bez ohledu na to, že již sportují v jiných soutěžích a barvách.

Děkuji z celého srdce všem kolegům, kteří z naší fakulty dělají Jedničku. Přeji nám všem co nejméně zakázaných uvolňování, autů, úderů pod pás či loktem (v závislosti na disciplíně J).

Krásné léto!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Vědecké skupiny

Prázdniny nadohled!

... ale cestu k nim je třeba ještě pořádně probojovat. Přes minové pole zkouškového období (popravdě, zkouškové není náročné jen pro studenty), přijímačky (což je v případě více než 7000 adeptů opravdu kampaň připomínající válečné manévry), podávání grantových přihlášek (věda fakulty granty žije, ale je to tvrdý chlebíček), přes... a dost. Prostě diáře, energii a tah na bránu budeme potřebovat i v létě, prázdniny, neprázdniny.

73804

Budeme dohánět resty na publikacích, grantech, chystat prezentace na kongresy, zkrátka, jak všichni víme, akademický život se ani zdaleka nepřesouvá na plovárnu, mořské pobřeží či do zahradní restaurace (jakkoli samozřejmě ani akademik není asketou rezignujícím na hédonická lákadla všeho druhu).

Dotace klesly, mzdové limity však stouply

Nicméně chápeme-li letní prázdniny jako symbolický poločas, připomeňme si na cestu do šatny pár akcí z první půle. Peníze jsou i ve sportu – jak známo –, až na prvním místě. Proto je dobrou zprávou, že přes pokles dotace „shora“ v důsledku nových zásad financování fakult a přes pokles institucionálního financování vědy se nám podařilo v krátké době již podruhé zvýšit mzdové limity našich pracovišť o 5 %, tedy za poslední rok dohromady o 10 %. Nejedná se o paušální zvýšení „na hlavu“, ale o posílení rozpočtů pracovišť, aby přednostové měli prostor pro podporu svých produktivních a perspektivních kolegů. To představuje navýšení osobních nákladů fakulty přibližně o 30 miliónů ročně, které jsme museli získat ekonomizací našich vnitřních procesů a struktur, vedlejší hospodářskou činností, ale i řadou kroků v našich nejrůznějších zevních spolupracích. Třeba nastavením pravidel pro výuku třetích stran, pronájmech, prací se sponzory atd.

Mimořádné odměny si zaslouží mimořádní entuziasté

Další dobrou finanční zprávou je, že přednostové a vedoucí oddělení děkanátu měli v červnu možnost rozdělit 75 % měsíčního mzdového limitu v mimořádných odměnách. Věřím, že tak učinili opět nepaušálně, cíleně. Že ocení „své lidi“, kteří jsou nejen špičkovými profesionály posouvajícími hranice disciplín, elitními kliniky a vědci, kteří „bodují“ v prestižních vědeckých časopisech, ale přitom i entuziasty, pro něž je fakulta víc než jen job „od-do-co-zato". Potkáváme je i na akcích, jako jsou Jednička na zkoušku, Muzejní noc, Den otevřených dveří, Týden vědy, MEDialogy, pomáhají při přijímačkách, umožňují studentům fiškusovat na klinikách a v laboratořích, jsou mezi tutory a při množství dalších a dalších akademických, ale i spolkových a studentských akcí. Dělají nám dobré jméno a budují zájem o nás a naše obory i mezi laickou veřejností. Je jasné, že tito akademičtí občané, či ještě lépe akademičtí patrioti, patří mezi rodinné stříbro svých pracovišť, potažmo celé fakulty.

Ale peníze (naštěstí) nejsou všechno. Dovolte mi ještě trošku sportovní terminologie. Potřebujeme nejen skvělý tým trenérů, ale i dobře vybrané borce, které u nás tréninkově vedeme. Pokračuje naše snaha vyhnout se náběru extrémního množství začátečníků, kterým navíc často jejich fyzička nedovolí v náročném sportu uspět nebo jsou talentovaní pro jiné disciplíny, než které pěstujeme na našem stadionu. Proto jsme pečlivě zanalyzovali kondici a konkurenceschopnost v nejrůznějších soutěžích – studijních oborech, které se u nás vyučují, a zároveň od letoška inovovali přijímačky. A také je důležité, jak jsou nastavena pravidla hry – proto jsme vítali možnost využití naší expertízy při přípravě zákonů (o vysokých školách, získávání profesní způsobilosti) či v rozjezdu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a vážíme si práce našich kolegů ve významných stavovských a odborných organizacích.

Čekají nás visting profesoři, zahraniční postgraduálové, projekty i alumni

Tak snad i v druhém poločase budeme mít dobrou kondici, dost vůle, trochu štěstí, nevstřelíme si žádný vlastňák a budeme hrát hru, za níž se nebudeme muset stydět. Čeká nás toho opět poměrně dost. Rádi bychom našim vrcholovým sportovcům – postgraduálním studentům – nabídli hostování zahraničních trenérů, tedy našich visiting profesorů, kteří s námi hodlají opravdu fakticky, nejen ceremoniálně, spolupracovat. A také se chystáme zlepšit podmínky (finanční i organizační) pro případné zahraniční akvizice – zahraniční postgraduální studenty. Internacionalizace fakulty je její dobrou vizitkou a hlavně jednou z příležitostí pro další zvyšování jejího respektu v zahraničí.

Finišují rozsáhlé infrastrukturální projekty, které zásadním způsobem ovlivní naše sportoviště. Jmenuji jen největší projekty – Kampus Albertov, BIOCEV a Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Představují velký závazek, ale zároveň příležitost pro vznik opravdu unikátních pracovišť. Za péči o rozvojové projekty patří dík našemu nově ustavenému Oddělení strategického rozvoje. Naše Oddělení komunikace s pomocí „tváří fakulty“ profesorů Papežové, Pafka, Mazánka a Miovského rozvinuje Alumni program. Věříme, že akademická pospolitost by neměla končit promocí. A jsme přesvědčeni, že její posílení je přínosem pro obě strany. Chceme být hrdí na své absolventy, proto je potřeba dát jim důvod, aby i oni mohli být hrdi na nás – bez ohledu na to, že již sportují v jiných soutěžích a barvách.

Děkuji z celého srdce všem kolegům, kteří z naší fakulty dělají Jedničku. Přeji nám všem co nejméně zakázaných uvolňování, autů, úderů pod pás či loktem (v závislosti na disciplíně J).

Krásné léto!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Jednička ve vědě

Prázdniny nadohled!

... ale cestu k nim je třeba ještě pořádně probojovat. Přes minové pole zkouškového období (popravdě, zkouškové není náročné jen pro studenty), přijímačky (což je v případě více než 7000 adeptů opravdu kampaň připomínající válečné manévry), podávání grantových přihlášek (věda fakulty granty žije, ale je to tvrdý chlebíček), přes... a dost. Prostě diáře, energii a tah na bránu budeme potřebovat i v létě, prázdniny, neprázdniny.

73804

Budeme dohánět resty na publikacích, grantech, chystat prezentace na kongresy, zkrátka, jak všichni víme, akademický život se ani zdaleka nepřesouvá na plovárnu, mořské pobřeží či do zahradní restaurace (jakkoli samozřejmě ani akademik není asketou rezignujícím na hédonická lákadla všeho druhu).

Dotace klesly, mzdové limity však stouply

Nicméně chápeme-li letní prázdniny jako symbolický poločas, připomeňme si na cestu do šatny pár akcí z první půle. Peníze jsou i ve sportu – jak známo –, až na prvním místě. Proto je dobrou zprávou, že přes pokles dotace „shora“ v důsledku nových zásad financování fakult a přes pokles institucionálního financování vědy se nám podařilo v krátké době již podruhé zvýšit mzdové limity našich pracovišť o 5 %, tedy za poslední rok dohromady o 10 %. Nejedná se o paušální zvýšení „na hlavu“, ale o posílení rozpočtů pracovišť, aby přednostové měli prostor pro podporu svých produktivních a perspektivních kolegů. To představuje navýšení osobních nákladů fakulty přibližně o 30 miliónů ročně, které jsme museli získat ekonomizací našich vnitřních procesů a struktur, vedlejší hospodářskou činností, ale i řadou kroků v našich nejrůznějších zevních spolupracích. Třeba nastavením pravidel pro výuku třetích stran, pronájmech, prací se sponzory atd.

Mimořádné odměny si zaslouží mimořádní entuziasté

Další dobrou finanční zprávou je, že přednostové a vedoucí oddělení děkanátu měli v červnu možnost rozdělit 75 % měsíčního mzdového limitu v mimořádných odměnách. Věřím, že tak učinili opět nepaušálně, cíleně. Že ocení „své lidi“, kteří jsou nejen špičkovými profesionály posouvajícími hranice disciplín, elitními kliniky a vědci, kteří „bodují“ v prestižních vědeckých časopisech, ale přitom i entuziasty, pro něž je fakulta víc než jen job „od-do-co-zato". Potkáváme je i na akcích, jako jsou Jednička na zkoušku, Muzejní noc, Den otevřených dveří, Týden vědy, MEDialogy, pomáhají při přijímačkách, umožňují studentům fiškusovat na klinikách a v laboratořích, jsou mezi tutory a při množství dalších a dalších akademických, ale i spolkových a studentských akcí. Dělají nám dobré jméno a budují zájem o nás a naše obory i mezi laickou veřejností. Je jasné, že tito akademičtí občané, či ještě lépe akademičtí patrioti, patří mezi rodinné stříbro svých pracovišť, potažmo celé fakulty.

Ale peníze (naštěstí) nejsou všechno. Dovolte mi ještě trošku sportovní terminologie. Potřebujeme nejen skvělý tým trenérů, ale i dobře vybrané borce, které u nás tréninkově vedeme. Pokračuje naše snaha vyhnout se náběru extrémního množství začátečníků, kterým navíc často jejich fyzička nedovolí v náročném sportu uspět nebo jsou talentovaní pro jiné disciplíny, než které pěstujeme na našem stadionu. Proto jsme pečlivě zanalyzovali kondici a konkurenceschopnost v nejrůznějších soutěžích – studijních oborech, které se u nás vyučují, a zároveň od letoška inovovali přijímačky. A také je důležité, jak jsou nastavena pravidla hry – proto jsme vítali možnost využití naší expertízy při přípravě zákonů (o vysokých školách, získávání profesní způsobilosti) či v rozjezdu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a vážíme si práce našich kolegů ve významných stavovských a odborných organizacích.

Čekají nás visting profesoři, zahraniční postgraduálové, projekty i alumni

Tak snad i v druhém poločase budeme mít dobrou kondici, dost vůle, trochu štěstí, nevstřelíme si žádný vlastňák a budeme hrát hru, za níž se nebudeme muset stydět. Čeká nás toho opět poměrně dost. Rádi bychom našim vrcholovým sportovcům – postgraduálním studentům – nabídli hostování zahraničních trenérů, tedy našich visiting profesorů, kteří s námi hodlají opravdu fakticky, nejen ceremoniálně, spolupracovat. A také se chystáme zlepšit podmínky (finanční i organizační) pro případné zahraniční akvizice – zahraniční postgraduální studenty. Internacionalizace fakulty je její dobrou vizitkou a hlavně jednou z příležitostí pro další zvyšování jejího respektu v zahraničí.

Finišují rozsáhlé infrastrukturální projekty, které zásadním způsobem ovlivní naše sportoviště. Jmenuji jen největší projekty – Kampus Albertov, BIOCEV a Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Představují velký závazek, ale zároveň příležitost pro vznik opravdu unikátních pracovišť. Za péči o rozvojové projekty patří dík našemu nově ustavenému Oddělení strategického rozvoje. Naše Oddělení komunikace s pomocí „tváří fakulty“ profesorů Papežové, Pafka, Mazánka a Miovského rozvinuje Alumni program. Věříme, že akademická pospolitost by neměla končit promocí. A jsme přesvědčeni, že její posílení je přínosem pro obě strany. Chceme být hrdí na své absolventy, proto je potřeba dát jim důvod, aby i oni mohli být hrdi na nás – bez ohledu na to, že již sportují v jiných soutěžích a barvách.

Děkuji z celého srdce všem kolegům, kteří z naší fakulty dělají Jedničku. Přeji nám všem co nejméně zakázaných uvolňování, autů, úderů pod pás či loktem (v závislosti na disciplíně J).

Krásné léto!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Erasmus a stáže

Prázdniny nadohled!

... ale cestu k nim je třeba ještě pořádně probojovat. Přes minové pole zkouškového období (popravdě, zkouškové není náročné jen pro studenty), přijímačky (což je v případě více než 7000 adeptů opravdu kampaň připomínající válečné manévry), podávání grantových přihlášek (věda fakulty granty žije, ale je to tvrdý chlebíček), přes... a dost. Prostě diáře, energii a tah na bránu budeme potřebovat i v létě, prázdniny, neprázdniny.

73804

Budeme dohánět resty na publikacích, grantech, chystat prezentace na kongresy, zkrátka, jak všichni víme, akademický život se ani zdaleka nepřesouvá na plovárnu, mořské pobřeží či do zahradní restaurace (jakkoli samozřejmě ani akademik není asketou rezignujícím na hédonická lákadla všeho druhu).

Dotace klesly, mzdové limity však stouply

Nicméně chápeme-li letní prázdniny jako symbolický poločas, připomeňme si na cestu do šatny pár akcí z první půle. Peníze jsou i ve sportu – jak známo –, až na prvním místě. Proto je dobrou zprávou, že přes pokles dotace „shora“ v důsledku nových zásad financování fakult a přes pokles institucionálního financování vědy se nám podařilo v krátké době již podruhé zvýšit mzdové limity našich pracovišť o 5 %, tedy za poslední rok dohromady o 10 %. Nejedná se o paušální zvýšení „na hlavu“, ale o posílení rozpočtů pracovišť, aby přednostové měli prostor pro podporu svých produktivních a perspektivních kolegů. To představuje navýšení osobních nákladů fakulty přibližně o 30 miliónů ročně, které jsme museli získat ekonomizací našich vnitřních procesů a struktur, vedlejší hospodářskou činností, ale i řadou kroků v našich nejrůznějších zevních spolupracích. Třeba nastavením pravidel pro výuku třetích stran, pronájmech, prací se sponzory atd.

Mimořádné odměny si zaslouží mimořádní entuziasté

Další dobrou finanční zprávou je, že přednostové a vedoucí oddělení děkanátu měli v červnu možnost rozdělit 75 % měsíčního mzdového limitu v mimořádných odměnách. Věřím, že tak učinili opět nepaušálně, cíleně. Že ocení „své lidi“, kteří jsou nejen špičkovými profesionály posouvajícími hranice disciplín, elitními kliniky a vědci, kteří „bodují“ v prestižních vědeckých časopisech, ale přitom i entuziasty, pro něž je fakulta víc než jen job „od-do-co-zato". Potkáváme je i na akcích, jako jsou Jednička na zkoušku, Muzejní noc, Den otevřených dveří, Týden vědy, MEDialogy, pomáhají při přijímačkách, umožňují studentům fiškusovat na klinikách a v laboratořích, jsou mezi tutory a při množství dalších a dalších akademických, ale i spolkových a studentských akcí. Dělají nám dobré jméno a budují zájem o nás a naše obory i mezi laickou veřejností. Je jasné, že tito akademičtí občané, či ještě lépe akademičtí patrioti, patří mezi rodinné stříbro svých pracovišť, potažmo celé fakulty.

Ale peníze (naštěstí) nejsou všechno. Dovolte mi ještě trošku sportovní terminologie. Potřebujeme nejen skvělý tým trenérů, ale i dobře vybrané borce, které u nás tréninkově vedeme. Pokračuje naše snaha vyhnout se náběru extrémního množství začátečníků, kterým navíc často jejich fyzička nedovolí v náročném sportu uspět nebo jsou talentovaní pro jiné disciplíny, než které pěstujeme na našem stadionu. Proto jsme pečlivě zanalyzovali kondici a konkurenceschopnost v nejrůznějších soutěžích – studijních oborech, které se u nás vyučují, a zároveň od letoška inovovali přijímačky. A také je důležité, jak jsou nastavena pravidla hry – proto jsme vítali možnost využití naší expertízy při přípravě zákonů (o vysokých školách, získávání profesní způsobilosti) či v rozjezdu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a vážíme si práce našich kolegů ve významných stavovských a odborných organizacích.

Čekají nás visting profesoři, zahraniční postgraduálové, projekty i alumni

Tak snad i v druhém poločase budeme mít dobrou kondici, dost vůle, trochu štěstí, nevstřelíme si žádný vlastňák a budeme hrát hru, za níž se nebudeme muset stydět. Čeká nás toho opět poměrně dost. Rádi bychom našim vrcholovým sportovcům – postgraduálním studentům – nabídli hostování zahraničních trenérů, tedy našich visiting profesorů, kteří s námi hodlají opravdu fakticky, nejen ceremoniálně, spolupracovat. A také se chystáme zlepšit podmínky (finanční i organizační) pro případné zahraniční akvizice – zahraniční postgraduální studenty. Internacionalizace fakulty je její dobrou vizitkou a hlavně jednou z příležitostí pro další zvyšování jejího respektu v zahraničí.

Finišují rozsáhlé infrastrukturální projekty, které zásadním způsobem ovlivní naše sportoviště. Jmenuji jen největší projekty – Kampus Albertov, BIOCEV a Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Představují velký závazek, ale zároveň příležitost pro vznik opravdu unikátních pracovišť. Za péči o rozvojové projekty patří dík našemu nově ustavenému Oddělení strategického rozvoje. Naše Oddělení komunikace s pomocí „tváří fakulty“ profesorů Papežové, Pafka, Mazánka a Miovského rozvinuje Alumni program. Věříme, že akademická pospolitost by neměla končit promocí. A jsme přesvědčeni, že její posílení je přínosem pro obě strany. Chceme být hrdí na své absolventy, proto je potřeba dát jim důvod, aby i oni mohli být hrdi na nás – bez ohledu na to, že již sportují v jiných soutěžích a barvách.

Děkuji z celého srdce všem kolegům, kteří z naší fakulty dělají Jedničku. Přeji nám všem co nejméně zakázaných uvolňování, autů, úderů pod pás či loktem (v závislosti na disciplíně J).

Krásné léto!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK