1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Radana Brůhy

Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

97584Výzkum cirhózy zde má tradici

Výzkum v oblasti cirhózy a portální hypertenze pokračuje ve více než 30leté tradici a odborníci (as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.) se v poslední době se zaměřují na vývoj neinvazivních metod v hodnocení portální hypertenze. Dokladem kvalit výzkumu jsou recentní publikace v IF časopisech. Dalším směrem výzkumu v této oblasti je nutriční péče o pacienty s cirhózou.

Největší publikovaná skupina na světě

Výzkum v oblasti vrozených metabolických chorob se týká především Wilsonovy choroby – IV. interní klinika tvoří spolu s Neurologickou klinikou a Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu neformální centrum pro celou ČR. Spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (University Wien, University Heidelberg, University of California Davis) a jejím výsledkem jsou publikace v top IF časopisech. V současné době se zaměřuje na problematiku fenotypického projevu této choroby včetně zkoumání vlivu mikrobiomu a epigenetických faktorů. Skupina pacientů s Wilsonovou chorobou na klinice je z pohledu dlouhodobého sledování celosvětově největší publikovanou skupinou. Další oblastí výzkumu je porfyrická choroba. Výsledkem spolupráce se zahraničními pracovišti je publikace v top časopisu. V oblasti vzácných chorob je klinika součástí Evropské referenční sítě MetabERN.

Experimentální i klinický výzkum

Celosvětový výzkum v oboru hepatologie se v poslední době zaměřuje na nealkoholovou tukovou chorobu jater (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Skupina R. Brůhy (MUDr. V. Šmíd, Ph.D., MUDr. K. Dvořák, Ph.D., MUDr. B. Nováková) se na klinice zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Výstupem je například intervenční studie týkající se léčby nenasycenými mastnými kyselinami v rámci projektu AZV (jediná taková studie provedená v ČR) či metody screeningu NAFLD v rizikových skupinách pacientů. Zahraniční spolupráce se týká především neinvazivního hodnocení jaterního poškození při NAFLD (OWL Metabolonomics Daria/Bilbao) a výsledkem je několik publikací v top časopisech.

Vývoj nové léčby nemocí žlučových cest

V oblasti žlučových cest se výzkum as. MUDr. Jaromíra Petrtýla, CSc., zaměřuje na problematiku benigních onemocnění žlučových cest a využití nových materiálů v léčbě stenóz žlučových cest. Ve spolupráci se společností ELLA CS Hradec Králové má klinika světovou prioritu ve využití biodegradabilních materiálů v této indikaci. Dále jsou vyvíjeny možnosti léčby obtížné cholelithiázy včetně získávání různých přístupů do žlučových cest.

Považujte prosím výše uvedené informace za pozvánku ke spolupráci, neboť jaterní choroby se týkají mnoha oblastí i mimo obor hepatologie či gastroenterologie, včetně nejčastějších civilizačních chorob.

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Radana Brůhy

Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

97584Výzkum cirhózy zde má tradici

Výzkum v oblasti cirhózy a portální hypertenze pokračuje ve více než 30leté tradici a odborníci (as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.) se v poslední době se zaměřují na vývoj neinvazivních metod v hodnocení portální hypertenze. Dokladem kvalit výzkumu jsou recentní publikace v IF časopisech. Dalším směrem výzkumu v této oblasti je nutriční péče o pacienty s cirhózou.

Největší publikovaná skupina na světě

Výzkum v oblasti vrozených metabolických chorob se týká především Wilsonovy choroby – IV. interní klinika tvoří spolu s Neurologickou klinikou a Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu neformální centrum pro celou ČR. Spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (University Wien, University Heidelberg, University of California Davis) a jejím výsledkem jsou publikace v top IF časopisech. V současné době se zaměřuje na problematiku fenotypického projevu této choroby včetně zkoumání vlivu mikrobiomu a epigenetických faktorů. Skupina pacientů s Wilsonovou chorobou na klinice je z pohledu dlouhodobého sledování celosvětově největší publikovanou skupinou. Další oblastí výzkumu je porfyrická choroba. Výsledkem spolupráce se zahraničními pracovišti je publikace v top časopisu. V oblasti vzácných chorob je klinika součástí Evropské referenční sítě MetabERN.

Experimentální i klinický výzkum

Celosvětový výzkum v oboru hepatologie se v poslední době zaměřuje na nealkoholovou tukovou chorobu jater (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Skupina R. Brůhy (MUDr. V. Šmíd, Ph.D., MUDr. K. Dvořák, Ph.D., MUDr. B. Nováková) se na klinice zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Výstupem je například intervenční studie týkající se léčby nenasycenými mastnými kyselinami v rámci projektu AZV (jediná taková studie provedená v ČR) či metody screeningu NAFLD v rizikových skupinách pacientů. Zahraniční spolupráce se týká především neinvazivního hodnocení jaterního poškození při NAFLD (OWL Metabolonomics Daria/Bilbao) a výsledkem je několik publikací v top časopisech.

Vývoj nové léčby nemocí žlučových cest

V oblasti žlučových cest se výzkum as. MUDr. Jaromíra Petrtýla, CSc., zaměřuje na problematiku benigních onemocnění žlučových cest a využití nových materiálů v léčbě stenóz žlučových cest. Ve spolupráci se společností ELLA CS Hradec Králové má klinika světovou prioritu ve využití biodegradabilních materiálů v této indikaci. Dále jsou vyvíjeny možnosti léčby obtížné cholelithiázy včetně získávání různých přístupů do žlučových cest.

Považujte prosím výše uvedené informace za pozvánku ke spolupráci, neboť jaterní choroby se týkají mnoha oblastí i mimo obor hepatologie či gastroenterologie, včetně nejčastějších civilizačních chorob.

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Radana Brůhy

Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

97584Výzkum cirhózy zde má tradici

Výzkum v oblasti cirhózy a portální hypertenze pokračuje ve více než 30leté tradici a odborníci (as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.) se v poslední době se zaměřují na vývoj neinvazivních metod v hodnocení portální hypertenze. Dokladem kvalit výzkumu jsou recentní publikace v IF časopisech. Dalším směrem výzkumu v této oblasti je nutriční péče o pacienty s cirhózou.

Největší publikovaná skupina na světě

Výzkum v oblasti vrozených metabolických chorob se týká především Wilsonovy choroby – IV. interní klinika tvoří spolu s Neurologickou klinikou a Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu neformální centrum pro celou ČR. Spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (University Wien, University Heidelberg, University of California Davis) a jejím výsledkem jsou publikace v top IF časopisech. V současné době se zaměřuje na problematiku fenotypického projevu této choroby včetně zkoumání vlivu mikrobiomu a epigenetických faktorů. Skupina pacientů s Wilsonovou chorobou na klinice je z pohledu dlouhodobého sledování celosvětově největší publikovanou skupinou. Další oblastí výzkumu je porfyrická choroba. Výsledkem spolupráce se zahraničními pracovišti je publikace v top časopisu. V oblasti vzácných chorob je klinika součástí Evropské referenční sítě MetabERN.

Experimentální i klinický výzkum

Celosvětový výzkum v oboru hepatologie se v poslední době zaměřuje na nealkoholovou tukovou chorobu jater (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Skupina R. Brůhy (MUDr. V. Šmíd, Ph.D., MUDr. K. Dvořák, Ph.D., MUDr. B. Nováková) se na klinice zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Výstupem je například intervenční studie týkající se léčby nenasycenými mastnými kyselinami v rámci projektu AZV (jediná taková studie provedená v ČR) či metody screeningu NAFLD v rizikových skupinách pacientů. Zahraniční spolupráce se týká především neinvazivního hodnocení jaterního poškození při NAFLD (OWL Metabolonomics Daria/Bilbao) a výsledkem je několik publikací v top časopisech.

Vývoj nové léčby nemocí žlučových cest

V oblasti žlučových cest se výzkum as. MUDr. Jaromíra Petrtýla, CSc., zaměřuje na problematiku benigních onemocnění žlučových cest a využití nových materiálů v léčbě stenóz žlučových cest. Ve spolupráci se společností ELLA CS Hradec Králové má klinika světovou prioritu ve využití biodegradabilních materiálů v této indikaci. Dále jsou vyvíjeny možnosti léčby obtížné cholelithiázy včetně získávání různých přístupů do žlučových cest.

Považujte prosím výše uvedené informace za pozvánku ke spolupráci, neboť jaterní choroby se týkají mnoha oblastí i mimo obor hepatologie či gastroenterologie, včetně nejčastějších civilizačních chorob.

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Radana Brůhy

Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

97584Výzkum cirhózy zde má tradici

Výzkum v oblasti cirhózy a portální hypertenze pokračuje ve více než 30leté tradici a odborníci (as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.) se v poslední době se zaměřují na vývoj neinvazivních metod v hodnocení portální hypertenze. Dokladem kvalit výzkumu jsou recentní publikace v IF časopisech. Dalším směrem výzkumu v této oblasti je nutriční péče o pacienty s cirhózou.

Největší publikovaná skupina na světě

Výzkum v oblasti vrozených metabolických chorob se týká především Wilsonovy choroby – IV. interní klinika tvoří spolu s Neurologickou klinikou a Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu neformální centrum pro celou ČR. Spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (University Wien, University Heidelberg, University of California Davis) a jejím výsledkem jsou publikace v top IF časopisech. V současné době se zaměřuje na problematiku fenotypického projevu této choroby včetně zkoumání vlivu mikrobiomu a epigenetických faktorů. Skupina pacientů s Wilsonovou chorobou na klinice je z pohledu dlouhodobého sledování celosvětově největší publikovanou skupinou. Další oblastí výzkumu je porfyrická choroba. Výsledkem spolupráce se zahraničními pracovišti je publikace v top časopisu. V oblasti vzácných chorob je klinika součástí Evropské referenční sítě MetabERN.

Experimentální i klinický výzkum

Celosvětový výzkum v oboru hepatologie se v poslední době zaměřuje na nealkoholovou tukovou chorobu jater (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Skupina R. Brůhy (MUDr. V. Šmíd, Ph.D., MUDr. K. Dvořák, Ph.D., MUDr. B. Nováková) se na klinice zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Výstupem je například intervenční studie týkající se léčby nenasycenými mastnými kyselinami v rámci projektu AZV (jediná taková studie provedená v ČR) či metody screeningu NAFLD v rizikových skupinách pacientů. Zahraniční spolupráce se týká především neinvazivního hodnocení jaterního poškození při NAFLD (OWL Metabolonomics Daria/Bilbao) a výsledkem je několik publikací v top časopisech.

Vývoj nové léčby nemocí žlučových cest

V oblasti žlučových cest se výzkum as. MUDr. Jaromíra Petrtýla, CSc., zaměřuje na problematiku benigních onemocnění žlučových cest a využití nových materiálů v léčbě stenóz žlučových cest. Ve spolupráci se společností ELLA CS Hradec Králové má klinika světovou prioritu ve využití biodegradabilních materiálů v této indikaci. Dále jsou vyvíjeny možnosti léčby obtížné cholelithiázy včetně získávání různých přístupů do žlučových cest.

Považujte prosím výše uvedené informace za pozvánku ke spolupráci, neboť jaterní choroby se týkají mnoha oblastí i mimo obor hepatologie či gastroenterologie, včetně nejčastějších civilizačních chorob.

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Radana Brůhy

Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

97584Výzkum cirhózy zde má tradici

Výzkum v oblasti cirhózy a portální hypertenze pokračuje ve více než 30leté tradici a odborníci (as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.) se v poslední době se zaměřují na vývoj neinvazivních metod v hodnocení portální hypertenze. Dokladem kvalit výzkumu jsou recentní publikace v IF časopisech. Dalším směrem výzkumu v této oblasti je nutriční péče o pacienty s cirhózou.

Největší publikovaná skupina na světě

Výzkum v oblasti vrozených metabolických chorob se týká především Wilsonovy choroby – IV. interní klinika tvoří spolu s Neurologickou klinikou a Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu neformální centrum pro celou ČR. Spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (University Wien, University Heidelberg, University of California Davis) a jejím výsledkem jsou publikace v top IF časopisech. V současné době se zaměřuje na problematiku fenotypického projevu této choroby včetně zkoumání vlivu mikrobiomu a epigenetických faktorů. Skupina pacientů s Wilsonovou chorobou na klinice je z pohledu dlouhodobého sledování celosvětově největší publikovanou skupinou. Další oblastí výzkumu je porfyrická choroba. Výsledkem spolupráce se zahraničními pracovišti je publikace v top časopisu. V oblasti vzácných chorob je klinika součástí Evropské referenční sítě MetabERN.

Experimentální i klinický výzkum

Celosvětový výzkum v oboru hepatologie se v poslední době zaměřuje na nealkoholovou tukovou chorobu jater (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Skupina R. Brůhy (MUDr. V. Šmíd, Ph.D., MUDr. K. Dvořák, Ph.D., MUDr. B. Nováková) se na klinice zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Výstupem je například intervenční studie týkající se léčby nenasycenými mastnými kyselinami v rámci projektu AZV (jediná taková studie provedená v ČR) či metody screeningu NAFLD v rizikových skupinách pacientů. Zahraniční spolupráce se týká především neinvazivního hodnocení jaterního poškození při NAFLD (OWL Metabolonomics Daria/Bilbao) a výsledkem je několik publikací v top časopisech.

Vývoj nové léčby nemocí žlučových cest

V oblasti žlučových cest se výzkum as. MUDr. Jaromíra Petrtýla, CSc., zaměřuje na problematiku benigních onemocnění žlučových cest a využití nových materiálů v léčbě stenóz žlučových cest. Ve spolupráci se společností ELLA CS Hradec Králové má klinika světovou prioritu ve využití biodegradabilních materiálů v této indikaci. Dále jsou vyvíjeny možnosti léčby obtížné cholelithiázy včetně získávání různých přístupů do žlučových cest.

Považujte prosím výše uvedené informace za pozvánku ke spolupráci, neboť jaterní choroby se týkají mnoha oblastí i mimo obor hepatologie či gastroenterologie, včetně nejčastějších civilizačních chorob.

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Radana Brůhy

Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

97584Výzkum cirhózy zde má tradici

Výzkum v oblasti cirhózy a portální hypertenze pokračuje ve více než 30leté tradici a odborníci (as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.) se v poslední době se zaměřují na vývoj neinvazivních metod v hodnocení portální hypertenze. Dokladem kvalit výzkumu jsou recentní publikace v IF časopisech. Dalším směrem výzkumu v této oblasti je nutriční péče o pacienty s cirhózou.

Největší publikovaná skupina na světě

Výzkum v oblasti vrozených metabolických chorob se týká především Wilsonovy choroby – IV. interní klinika tvoří spolu s Neurologickou klinikou a Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu neformální centrum pro celou ČR. Spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (University Wien, University Heidelberg, University of California Davis) a jejím výsledkem jsou publikace v top IF časopisech. V současné době se zaměřuje na problematiku fenotypického projevu této choroby včetně zkoumání vlivu mikrobiomu a epigenetických faktorů. Skupina pacientů s Wilsonovou chorobou na klinice je z pohledu dlouhodobého sledování celosvětově největší publikovanou skupinou. Další oblastí výzkumu je porfyrická choroba. Výsledkem spolupráce se zahraničními pracovišti je publikace v top časopisu. V oblasti vzácných chorob je klinika součástí Evropské referenční sítě MetabERN.

Experimentální i klinický výzkum

Celosvětový výzkum v oboru hepatologie se v poslední době zaměřuje na nealkoholovou tukovou chorobu jater (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Skupina R. Brůhy (MUDr. V. Šmíd, Ph.D., MUDr. K. Dvořák, Ph.D., MUDr. B. Nováková) se na klinice zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Výstupem je například intervenční studie týkající se léčby nenasycenými mastnými kyselinami v rámci projektu AZV (jediná taková studie provedená v ČR) či metody screeningu NAFLD v rizikových skupinách pacientů. Zahraniční spolupráce se týká především neinvazivního hodnocení jaterního poškození při NAFLD (OWL Metabolonomics Daria/Bilbao) a výsledkem je několik publikací v top časopisech.

Vývoj nové léčby nemocí žlučových cest

V oblasti žlučových cest se výzkum as. MUDr. Jaromíra Petrtýla, CSc., zaměřuje na problematiku benigních onemocnění žlučových cest a využití nových materiálů v léčbě stenóz žlučových cest. Ve spolupráci se společností ELLA CS Hradec Králové má klinika světovou prioritu ve využití biodegradabilních materiálů v této indikaci. Dále jsou vyvíjeny možnosti léčby obtížné cholelithiázy včetně získávání různých přístupů do žlučových cest.

Považujte prosím výše uvedené informace za pozvánku ke spolupráci, neboť jaterní choroby se týkají mnoha oblastí i mimo obor hepatologie či gastroenterologie, včetně nejčastějších civilizačních chorob.

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Radana Brůhy

Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

97584Výzkum cirhózy zde má tradici

Výzkum v oblasti cirhózy a portální hypertenze pokračuje ve více než 30leté tradici a odborníci (as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.) se v poslední době se zaměřují na vývoj neinvazivních metod v hodnocení portální hypertenze. Dokladem kvalit výzkumu jsou recentní publikace v IF časopisech. Dalším směrem výzkumu v této oblasti je nutriční péče o pacienty s cirhózou.

Největší publikovaná skupina na světě

Výzkum v oblasti vrozených metabolických chorob se týká především Wilsonovy choroby – IV. interní klinika tvoří spolu s Neurologickou klinikou a Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu neformální centrum pro celou ČR. Spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (University Wien, University Heidelberg, University of California Davis) a jejím výsledkem jsou publikace v top IF časopisech. V současné době se zaměřuje na problematiku fenotypického projevu této choroby včetně zkoumání vlivu mikrobiomu a epigenetických faktorů. Skupina pacientů s Wilsonovou chorobou na klinice je z pohledu dlouhodobého sledování celosvětově největší publikovanou skupinou. Další oblastí výzkumu je porfyrická choroba. Výsledkem spolupráce se zahraničními pracovišti je publikace v top časopisu. V oblasti vzácných chorob je klinika součástí Evropské referenční sítě MetabERN.

Experimentální i klinický výzkum

Celosvětový výzkum v oboru hepatologie se v poslední době zaměřuje na nealkoholovou tukovou chorobu jater (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Skupina R. Brůhy (MUDr. V. Šmíd, Ph.D., MUDr. K. Dvořák, Ph.D., MUDr. B. Nováková) se na klinice zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Výstupem je například intervenční studie týkající se léčby nenasycenými mastnými kyselinami v rámci projektu AZV (jediná taková studie provedená v ČR) či metody screeningu NAFLD v rizikových skupinách pacientů. Zahraniční spolupráce se týká především neinvazivního hodnocení jaterního poškození při NAFLD (OWL Metabolonomics Daria/Bilbao) a výsledkem je několik publikací v top časopisech.

Vývoj nové léčby nemocí žlučových cest

V oblasti žlučových cest se výzkum as. MUDr. Jaromíra Petrtýla, CSc., zaměřuje na problematiku benigních onemocnění žlučových cest a využití nových materiálů v léčbě stenóz žlučových cest. Ve spolupráci se společností ELLA CS Hradec Králové má klinika světovou prioritu ve využití biodegradabilních materiálů v této indikaci. Dále jsou vyvíjeny možnosti léčby obtížné cholelithiázy včetně získávání různých přístupů do žlučových cest.

Považujte prosím výše uvedené informace za pozvánku ke spolupráci, neboť jaterní choroby se týkají mnoha oblastí i mimo obor hepatologie či gastroenterologie, včetně nejčastějších civilizačních chorob.