1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB

Jednička je s mým životem spjata již déle než čtvrt století. Již v průběhu studia všeobecného lékařství jsem měl možnost zapojit se do týmu doc. Pohlreicha na tehdejším II. ústavu lékařské chemie a biochemie (dnes Ústav biochemie a experimentální onkologie) a být tak od začátku u zavádění diagnostiky dědičné dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v České republice.
93264

Tento výzkum mě také přivedl ke klinickému oboru gynekologie a porodnictví, respektive onkogynekologie, které se věnuji od počátku své klinické kariéry. Pod vedením profesora Cibuly jsem se mohl podílet na vybudování jedinečného onkogynekologického centra, které se zařadilo mezi světově uznávaná pracoviště v oboru a dnes školí mnoho lékařů z celého světa. Podílí se na řadě mezinárodních projektů (Horizon 2020 – FORECEE), některé také iniciuje a vede. Dalším důležitým krokem spojeným s Jedničkou byla nabídka převzít vedení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a stávající Fakultní nemocnice Bulovka.

Jednalo se o obrovskou výzvu, zároveň však také o velkou příležitost vybudovat tým a společně vytvořit pracoviště, které bude vidět. Díky entuziasmu mých kolegů se to daří. Daří se měnit i výuku studentů – jak všeobecného lékařství, tak oboru porodní asistence a dalších. Základem je snaha o maximálně individuální a praktickou výuku. Díky Jedničce tak udržujeme naše znalosti v oboru na aktuální úrovni.

Můžeme se také zapojovat do mezinárodních porodnických projektů, léčby endometriózy i výzkumu faktorů ovlivňujících prognózu onkogynekologických pacientek. A vidíme nadšení studentů, které znamená, že fakulta prosperuje a rozvíjí se. Přeji všem studentům i zaměstnancům Jedničky, ať je jim na fakultě stejně dobře, jako mně.


Rozhovory

Profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB

Jednička je s mým životem spjata již déle než čtvrt století. Již v průběhu studia všeobecného lékařství jsem měl možnost zapojit se do týmu doc. Pohlreicha na tehdejším II. ústavu lékařské chemie a biochemie (dnes Ústav biochemie a experimentální onkologie) a být tak od začátku u zavádění diagnostiky dědičné dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v České republice.
93264

Tento výzkum mě také přivedl ke klinickému oboru gynekologie a porodnictví, respektive onkogynekologie, které se věnuji od počátku své klinické kariéry. Pod vedením profesora Cibuly jsem se mohl podílet na vybudování jedinečného onkogynekologického centra, které se zařadilo mezi světově uznávaná pracoviště v oboru a dnes školí mnoho lékařů z celého světa. Podílí se na řadě mezinárodních projektů (Horizon 2020 – FORECEE), některé také iniciuje a vede. Dalším důležitým krokem spojeným s Jedničkou byla nabídka převzít vedení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a stávající Fakultní nemocnice Bulovka.

Jednalo se o obrovskou výzvu, zároveň však také o velkou příležitost vybudovat tým a společně vytvořit pracoviště, které bude vidět. Díky entuziasmu mých kolegů se to daří. Daří se měnit i výuku studentů – jak všeobecného lékařství, tak oboru porodní asistence a dalších. Základem je snaha o maximálně individuální a praktickou výuku. Díky Jedničce tak udržujeme naše znalosti v oboru na aktuální úrovni.

Můžeme se také zapojovat do mezinárodních porodnických projektů, léčby endometriózy i výzkumu faktorů ovlivňujících prognózu onkogynekologických pacientek. A vidíme nadšení studentů, které znamená, že fakulta prosperuje a rozvíjí se. Přeji všem studentům i zaměstnancům Jedničky, ať je jim na fakultě stejně dobře, jako mně.


Téma

Profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB

Jednička je s mým životem spjata již déle než čtvrt století. Již v průběhu studia všeobecného lékařství jsem měl možnost zapojit se do týmu doc. Pohlreicha na tehdejším II. ústavu lékařské chemie a biochemie (dnes Ústav biochemie a experimentální onkologie) a být tak od začátku u zavádění diagnostiky dědičné dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v České republice.
93264

Tento výzkum mě také přivedl ke klinickému oboru gynekologie a porodnictví, respektive onkogynekologie, které se věnuji od počátku své klinické kariéry. Pod vedením profesora Cibuly jsem se mohl podílet na vybudování jedinečného onkogynekologického centra, které se zařadilo mezi světově uznávaná pracoviště v oboru a dnes školí mnoho lékařů z celého světa. Podílí se na řadě mezinárodních projektů (Horizon 2020 – FORECEE), některé také iniciuje a vede. Dalším důležitým krokem spojeným s Jedničkou byla nabídka převzít vedení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a stávající Fakultní nemocnice Bulovka.

Jednalo se o obrovskou výzvu, zároveň však také o velkou příležitost vybudovat tým a společně vytvořit pracoviště, které bude vidět. Díky entuziasmu mých kolegů se to daří. Daří se měnit i výuku studentů – jak všeobecného lékařství, tak oboru porodní asistence a dalších. Základem je snaha o maximálně individuální a praktickou výuku. Díky Jedničce tak udržujeme naše znalosti v oboru na aktuální úrovni.

Můžeme se také zapojovat do mezinárodních porodnických projektů, léčby endometriózy i výzkumu faktorů ovlivňujících prognózu onkogynekologických pacientek. A vidíme nadšení studentů, které znamená, že fakulta prosperuje a rozvíjí se. Přeji všem studentům i zaměstnancům Jedničky, ať je jim na fakultě stejně dobře, jako mně.


Co pro mě znamená Jednička

Profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB

Jednička je s mým životem spjata již déle než čtvrt století. Již v průběhu studia všeobecného lékařství jsem měl možnost zapojit se do týmu doc. Pohlreicha na tehdejším II. ústavu lékařské chemie a biochemie (dnes Ústav biochemie a experimentální onkologie) a být tak od začátku u zavádění diagnostiky dědičné dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v České republice.
93264

Tento výzkum mě také přivedl ke klinickému oboru gynekologie a porodnictví, respektive onkogynekologie, které se věnuji od počátku své klinické kariéry. Pod vedením profesora Cibuly jsem se mohl podílet na vybudování jedinečného onkogynekologického centra, které se zařadilo mezi světově uznávaná pracoviště v oboru a dnes školí mnoho lékařů z celého světa. Podílí se na řadě mezinárodních projektů (Horizon 2020 – FORECEE), některé také iniciuje a vede. Dalším důležitým krokem spojeným s Jedničkou byla nabídka převzít vedení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a stávající Fakultní nemocnice Bulovka.

Jednalo se o obrovskou výzvu, zároveň však také o velkou příležitost vybudovat tým a společně vytvořit pracoviště, které bude vidět. Díky entuziasmu mých kolegů se to daří. Daří se měnit i výuku studentů – jak všeobecného lékařství, tak oboru porodní asistence a dalších. Základem je snaha o maximálně individuální a praktickou výuku. Díky Jedničce tak udržujeme naše znalosti v oboru na aktuální úrovni.

Můžeme se také zapojovat do mezinárodních porodnických projektů, léčby endometriózy i výzkumu faktorů ovlivňujících prognózu onkogynekologických pacientek. A vidíme nadšení studentů, které znamená, že fakulta prosperuje a rozvíjí se. Přeji všem studentům i zaměstnancům Jedničky, ať je jim na fakultě stejně dobře, jako mně.


Vědecké skupiny

Profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB

Jednička je s mým životem spjata již déle než čtvrt století. Již v průběhu studia všeobecného lékařství jsem měl možnost zapojit se do týmu doc. Pohlreicha na tehdejším II. ústavu lékařské chemie a biochemie (dnes Ústav biochemie a experimentální onkologie) a být tak od začátku u zavádění diagnostiky dědičné dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v České republice.
93264

Tento výzkum mě také přivedl ke klinickému oboru gynekologie a porodnictví, respektive onkogynekologie, které se věnuji od počátku své klinické kariéry. Pod vedením profesora Cibuly jsem se mohl podílet na vybudování jedinečného onkogynekologického centra, které se zařadilo mezi světově uznávaná pracoviště v oboru a dnes školí mnoho lékařů z celého světa. Podílí se na řadě mezinárodních projektů (Horizon 2020 – FORECEE), některé také iniciuje a vede. Dalším důležitým krokem spojeným s Jedničkou byla nabídka převzít vedení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a stávající Fakultní nemocnice Bulovka.

Jednalo se o obrovskou výzvu, zároveň však také o velkou příležitost vybudovat tým a společně vytvořit pracoviště, které bude vidět. Díky entuziasmu mých kolegů se to daří. Daří se měnit i výuku studentů – jak všeobecného lékařství, tak oboru porodní asistence a dalších. Základem je snaha o maximálně individuální a praktickou výuku. Díky Jedničce tak udržujeme naše znalosti v oboru na aktuální úrovni.

Můžeme se také zapojovat do mezinárodních porodnických projektů, léčby endometriózy i výzkumu faktorů ovlivňujících prognózu onkogynekologických pacientek. A vidíme nadšení studentů, které znamená, že fakulta prosperuje a rozvíjí se. Přeji všem studentům i zaměstnancům Jedničky, ať je jim na fakultě stejně dobře, jako mně.


Jednička ve vědě

Profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB

Jednička je s mým životem spjata již déle než čtvrt století. Již v průběhu studia všeobecného lékařství jsem měl možnost zapojit se do týmu doc. Pohlreicha na tehdejším II. ústavu lékařské chemie a biochemie (dnes Ústav biochemie a experimentální onkologie) a být tak od začátku u zavádění diagnostiky dědičné dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v České republice.
93264

Tento výzkum mě také přivedl ke klinickému oboru gynekologie a porodnictví, respektive onkogynekologie, které se věnuji od počátku své klinické kariéry. Pod vedením profesora Cibuly jsem se mohl podílet na vybudování jedinečného onkogynekologického centra, které se zařadilo mezi světově uznávaná pracoviště v oboru a dnes školí mnoho lékařů z celého světa. Podílí se na řadě mezinárodních projektů (Horizon 2020 – FORECEE), některé také iniciuje a vede. Dalším důležitým krokem spojeným s Jedničkou byla nabídka převzít vedení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a stávající Fakultní nemocnice Bulovka.

Jednalo se o obrovskou výzvu, zároveň však také o velkou příležitost vybudovat tým a společně vytvořit pracoviště, které bude vidět. Díky entuziasmu mých kolegů se to daří. Daří se měnit i výuku studentů – jak všeobecného lékařství, tak oboru porodní asistence a dalších. Základem je snaha o maximálně individuální a praktickou výuku. Díky Jedničce tak udržujeme naše znalosti v oboru na aktuální úrovni.

Můžeme se také zapojovat do mezinárodních porodnických projektů, léčby endometriózy i výzkumu faktorů ovlivňujících prognózu onkogynekologických pacientek. A vidíme nadšení studentů, které znamená, že fakulta prosperuje a rozvíjí se. Přeji všem studentům i zaměstnancům Jedničky, ať je jim na fakultě stejně dobře, jako mně.


Erasmus a stáže

Profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB

Jednička je s mým životem spjata již déle než čtvrt století. Již v průběhu studia všeobecného lékařství jsem měl možnost zapojit se do týmu doc. Pohlreicha na tehdejším II. ústavu lékařské chemie a biochemie (dnes Ústav biochemie a experimentální onkologie) a být tak od začátku u zavádění diagnostiky dědičné dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v České republice.
93264

Tento výzkum mě také přivedl ke klinickému oboru gynekologie a porodnictví, respektive onkogynekologie, které se věnuji od počátku své klinické kariéry. Pod vedením profesora Cibuly jsem se mohl podílet na vybudování jedinečného onkogynekologického centra, které se zařadilo mezi světově uznávaná pracoviště v oboru a dnes školí mnoho lékařů z celého světa. Podílí se na řadě mezinárodních projektů (Horizon 2020 – FORECEE), některé také iniciuje a vede. Dalším důležitým krokem spojeným s Jedničkou byla nabídka převzít vedení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a stávající Fakultní nemocnice Bulovka.

Jednalo se o obrovskou výzvu, zároveň však také o velkou příležitost vybudovat tým a společně vytvořit pracoviště, které bude vidět. Díky entuziasmu mých kolegů se to daří. Daří se měnit i výuku studentů – jak všeobecného lékařství, tak oboru porodní asistence a dalších. Základem je snaha o maximálně individuální a praktickou výuku. Díky Jedničce tak udržujeme naše znalosti v oboru na aktuální úrovni.

Můžeme se také zapojovat do mezinárodních porodnických projektů, léčby endometriózy i výzkumu faktorů ovlivňujících prognózu onkogynekologických pacientek. A vidíme nadšení studentů, které znamená, že fakulta prosperuje a rozvíjí se. Přeji všem studentům i zaměstnancům Jedničky, ať je jim na fakultě stejně dobře, jako mně.