1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Studijní programy

98713

Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy je členěno na roční úseky, v hodnocení je uplatňován kreditní systém. Při zápisu do úseku studia si student zapisuje povinné předměty daného ročníku, ale má současně možnost vybrat si i z nabídky více jak 400 volitelných předmětů, z nichž je cca 60 vyučováno v anglickém jazyce.

Studium všeobecného lékařství

102373 „Na naší fakultě potkáte profesionály, špičkové lékaře a vynikající vědce, kteří s vámi budou sdílet své znalosti a zkušenosti.“

Profesorka Andrea Burgetová, proděkanka pro studium a všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství je největším studijním programem na naší fakultě a studium trvá šest let. První tři roky jsou věnovány programům teoretickým a preklinickým, druhá polovina studia je věnována klinickým předmětům.

Studium probíhá podle doporučených studijních plánů. Ty vycházejí z akreditace programu, ale zároveň dochází k trvalému vyhodnocování jejich náplně a struktury, aby reflektovaly vývoj poznání i názory učitelů a studentů.
Kromě povinných předmětů si studenti musí zapisovat i volitelné předměty, aby dosáhli normálního počtu kreditů. Volitelné předměty jsou pravidelně analyzovány, průběžně procházejí obnovou, stejně jako jsou analyzovány jejich nároky. Absolvování volitelných předmětů je podmíněno splněním konkrétně daných požadavků v oblasti teoretické a praktické. Fakulta jich nyní nabízí studentům více než 400.

Leták ke stažení ZDE.

Barevné tlačítko


Studium zubního lékařství

102374 „Naše inovovaná výuka zubního lékařství umožní studentům udělat během studia nejvíce praktických výkonů, samozřejmě při zachování vysokých standardů všeobecně medicínských znalostí.“

Profesor René Foltán, proděkan pro zubní lékařství

Výuka preklinických stomatologických předmětů, zařazených do 1. a 2. ročníku, probíhá ve třech simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů je soustředěna do výukových sálů v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Ústřední vojenské nemocnice.

Klinická stomatologická výuka je zaměřena na komplexní stomatologickou péči. Pro výuku
studentů vyšších ročníků je zajištěn dostatečný počet vhodných pacientů.

Leták ke stažení ZDE.

Barevné tlačítko


Studium zdravotnických nelékařských studijních programů

102375 Být dobrým a spolehlivým parťákem v týmu neznamená jen dobře rozumět své práci a svým hranicím, ale také roli a pozici svých kolegů.“

Profesor Michal Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy

Nelékařské zdravotnické studijní programy jsou na 1. lékařské fakultě nabízeny v souladu s dlouhodobou koncepcí Univerzity Karlovy v Praze, kdy jsou k existujícím bakalářským programům postupně doplňovány navazující magisterské programy. Zájemcům o studium tak 1. LF UK nabízí kontinuum a vyšší stupně vzdělávání nelékařů – zdravotníků, kde je kladen důraz na kvalitu tohoto vzdělávání v klinické přípravě a jednak také na jeho úzké sepětí s vědecko-výzkumnou činností.

Bakalářské studijní programy

 Fyzioterapie

 • prezenční forma studia
 • leták ke stažení ZDE

Porodní asistence

 • prezenční forma studia
 • leták ke stažení ZDE
Adiktologie
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia
 • leták ke stažení ZDE
Ergoterapie
 • prezenční forma studia
 • leták ke stažení ZDE
Nutriční terapie
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia
 • leták ke stažení ZDE

Všeobecné ošetřovatelství

 • prezenční forma studia
 • leták ke stažení ZDE

Podmínky přijímacího řízení ZDE

Barevné tlačítko

Navazující magisterské studijní programy

Adiktologie

 • prezenční forma studia
Aplikovaná fyzioterapie
 • prezenční forma studia
Výživa dospělých a dětí
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia
Ergoterapie pro dospělé
 • kombinovaná forma studia
Barevné tlačítko


Studium v anglickém jazyce

102372 "Student life at 1LFUK, in this historic metropolis of Prague, can offer you a multitude of diverse possibilities. Your experiences here during these formative years will hopefully set you on a path of success, for not only your future career, but life as a whole. We hope that these shall be halcyon days for you that you will fondly remember for the rest of your life."

MUDr. Eitan Brizman, BDS, proděkan pro mezinárodní studium v anglickém jazyce

Výuka zahraničních studentů v anglickém jazyce má, mimo jiné, význam i pro výměnné programy. V posledních letech 1. LF UK zaznamenává zvýšený počet zahraničních studentů, přijíždějících na fakultu v programech Erasmus a IFMSA. Výuka v anglickém jazyce totiž těmto studentům umožňuje absolvovat část studií na naší fakultě, což zase na druhou stranu pomáhá zvyšovat povědomí o 1. lékařské fakultě ve světě a současně i počet studentů české paralelky, kteří v mezinárodních výměnných programech mohou vyjet do zahraničí a absolvovat část výuky na některé ze zahraničních lékařských fakult.

Barevné tlačítko

Hodnocení: (hodnotilo 212 uživatelů) spravovat