1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Studijní programy

98713

Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy je členěno na roční úseky, v hodnocení je uplatňován kreditní systém. Při zápisu do úseku studia si student zapisuje povinné předměty daného ročníku, ale má současně možnost vybrat si i z nabídky více jak 400 volitelných předmětů, z nichž je cca 60 vyučováno v anglickém jazyce. 

· Studium všeobecného lékařství 


90465„Na naší fakultě potkáte profesionály, špičkové lékaře a vynikající vědce, kteří s vámi budou sdílet své znalosti a zkušenosti.“

Docentka Andrea Burgetová, proděkanka pro studium a všeobecné lékařství  

Všeobecné lékařství je největším studijním programem na naší fakultě a studium trvá šest let. První tři roky jsou věnovány programům teoretickým a preklinických, druhá polovina studia je věnována klinickým předmětům. 

Studium probíhá podle doporučených studijních plánů. Ty vycházejí z akreditace programu, ale zároveň dochází k trvalému vyhodnocování jejich náplně a struktury, aby reflektovaly vývoj poznání i názory učitelů a studentů.
Kromě povinných předmětů si studenti musí zapisovat i volitelné předměty, aby dosáhli normálního počtu kreditů. Volitelné předměty jsou pravidelně analyzovány, průběžně procházejí obnovou, stejně jako jsou analyzovány jejich nároky. Absolvování volitelných předmětů je podmíněno splněním konkrétně daných požadavků v oblasti teoretické a praktické. Fakulta jich nyní nabízí studentům více než 400.

Další informace ke studiu naleznete ZDE a ZDE.   

· Studium zubního lékařství

71426„Naše inovovaná výuka zubního lékařství umožní studentům udělat během studia nejvíce praktických výkonů, samozřejmě při zachování vysokých standardů všeobecně medicínských znalostí.“
Profesor René Foltán, proděkan pro zubní lékařství

Výuka preklinických stomatologických předmětů, zařazených do 1. a 2. ročníku, probíhá ve třech simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů je soustředěna do výukových sálů v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Ústřední vojenské nemocnice.
Klinická stomatologická výuka je zaměřena na komplexní stomatologickou péči. Pro výuku
studentů vyšších ročníků je zajištěn dostatečný počet vhodných pacientů.

Další informace ke studiu naleznete ZDE a ZDE

· Studium zdravotnických nelékařských studijních programů


71429Být dobrým a spolehlivým parťákem v týmu neznamená jen dobře rozumět své práci a svým hranicím, ale také roli a pozici svých kolegů.“
Profesor Michal Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy


Nelékařské zdravotnické studijní programy jsou na 1. lékařské fakultě nabízeny v souladu s dlouhodobou koncepcí
Univerzity Karlovy v Praze, kdy jsou k existujícím bakalářským programům postupně doplňovány navazující magisterské programy. Zájemcům o studium tak 1. LF UK nabízí kontinuum a vyšší stupně vzdělávání nelékařů – zdravotníků, kde je kladen důraz na kvalitu tohoto vzdělávání v klinické přípravě a jednak také na jeho úzké sepětí s vědecko-výzkumnou činností. 

• navazující magisterské studijní programy otvíráme v akademickém roce 2022/2023 v prezenční i kombinované formě:

Prezenční forma:
- Adiktologie
- Výživa dospělých a dětí

Kombinovaná forma:
- Výživa dospělých a dětí
- Ergoterapie pro dospělé

 

· Studium v anglickém jazyce

 

90466"Student life at 1LFUK, in this historic metropolis of Prague, can offer you a multitude of diverse possibilities. Your experiences here during these formative years will hopefully set you on a path of success, for not only your future career, but life as a whole. We hope that these shall be halcyon days for you that you will fondly remember for the rest of your life." 

MUDr. Eitan Brizman, BDS, proděkan pro mezinárodní studium v anglickém jazyce


Výuka zahraničních studentů v anglickém jazyce má, mimo jiné, význam i pro výměnné programy. V posledních letech 1. LF UK zaznamenává zvýšený počet zahraničních studentů, přijíždějících na fakultu v programech Erasmus a IFMSA. Výuka v anglickém jazyce totiž těmto studentům umožňuje absolvovat část studií na naší fakultě, což zase na druhou stranu pomáhá zvyšovat povědomí o 1. lékařské fakultě ve světě a současně i počet studentů české paralelky, kteří v mezinárodních výměnných programech mohou vyjet do zahraničí a absolvovat část výuky na některé ze zahraničních lékařských fakult.

 

Hodnocení: (hodnotilo 203 uživatelů) spravovat