1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

 

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie 1. LF UK jako sekundární lékař a tomuto pracovišti jsem zůstal věrný. V podstatě jsem si neuměl představit, že by moje profesní činnost byla spojena s někým jiným než s 1. lékařskou fakultou – a řekněme jinými slovy, měl jsem štěstí. Přes sekundárního lékaře, odborného asistenta, docenta a profesora jsem prožil a prožívám svůj celý profesní život pod křídly 1. lékařské fakulty.

Pocítil jsem velký závazek vrátit vše, co jsem získal, svým kolegům, a pokusit se rozšířit vliv 1. lékařské fakulty na jiná medicínská pracoviště v České republice. S radostí sleduji, jak se moji kolegové stávají přednosty jiných klinik lékařských fakult či primáři, a tím vlastně rozpínají křídla naší alma mater. Přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem již více než 30 let a trochu s překvapením zjišťuji, že s přibývajícím věkem více pociťuji zodpovědnost za svoji práci a více vzpomínám na své velké učitele profesory Sedláčka, Černého, asistenta Naxeru, docenty Žabku, Zemana a Hroboně.

Svým následovníkům bych rád předal kliniku s poselstvím, aby sounáležitost k 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy považovali za čestné dědictví.

Rozhovory

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

 

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie 1. LF UK jako sekundární lékař a tomuto pracovišti jsem zůstal věrný. V podstatě jsem si neuměl představit, že by moje profesní činnost byla spojena s někým jiným než s 1. lékařskou fakultou – a řekněme jinými slovy, měl jsem štěstí. Přes sekundárního lékaře, odborného asistenta, docenta a profesora jsem prožil a prožívám svůj celý profesní život pod křídly 1. lékařské fakulty.

Pocítil jsem velký závazek vrátit vše, co jsem získal, svým kolegům, a pokusit se rozšířit vliv 1. lékařské fakulty na jiná medicínská pracoviště v České republice. S radostí sleduji, jak se moji kolegové stávají přednosty jiných klinik lékařských fakult či primáři, a tím vlastně rozpínají křídla naší alma mater. Přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem již více než 30 let a trochu s překvapením zjišťuji, že s přibývajícím věkem více pociťuji zodpovědnost za svoji práci a více vzpomínám na své velké učitele profesory Sedláčka, Černého, asistenta Naxeru, docenty Žabku, Zemana a Hroboně.

Svým následovníkům bych rád předal kliniku s poselstvím, aby sounáležitost k 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy považovali za čestné dědictví.

Téma

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

 

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie 1. LF UK jako sekundární lékař a tomuto pracovišti jsem zůstal věrný. V podstatě jsem si neuměl představit, že by moje profesní činnost byla spojena s někým jiným než s 1. lékařskou fakultou – a řekněme jinými slovy, měl jsem štěstí. Přes sekundárního lékaře, odborného asistenta, docenta a profesora jsem prožil a prožívám svůj celý profesní život pod křídly 1. lékařské fakulty.

Pocítil jsem velký závazek vrátit vše, co jsem získal, svým kolegům, a pokusit se rozšířit vliv 1. lékařské fakulty na jiná medicínská pracoviště v České republice. S radostí sleduji, jak se moji kolegové stávají přednosty jiných klinik lékařských fakult či primáři, a tím vlastně rozpínají křídla naší alma mater. Přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem již více než 30 let a trochu s překvapením zjišťuji, že s přibývajícím věkem více pociťuji zodpovědnost za svoji práci a více vzpomínám na své velké učitele profesory Sedláčka, Černého, asistenta Naxeru, docenty Žabku, Zemana a Hroboně.

Svým následovníkům bych rád předal kliniku s poselstvím, aby sounáležitost k 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy považovali za čestné dědictví.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

 

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie 1. LF UK jako sekundární lékař a tomuto pracovišti jsem zůstal věrný. V podstatě jsem si neuměl představit, že by moje profesní činnost byla spojena s někým jiným než s 1. lékařskou fakultou – a řekněme jinými slovy, měl jsem štěstí. Přes sekundárního lékaře, odborného asistenta, docenta a profesora jsem prožil a prožívám svůj celý profesní život pod křídly 1. lékařské fakulty.

Pocítil jsem velký závazek vrátit vše, co jsem získal, svým kolegům, a pokusit se rozšířit vliv 1. lékařské fakulty na jiná medicínská pracoviště v České republice. S radostí sleduji, jak se moji kolegové stávají přednosty jiných klinik lékařských fakult či primáři, a tím vlastně rozpínají křídla naší alma mater. Přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem již více než 30 let a trochu s překvapením zjišťuji, že s přibývajícím věkem více pociťuji zodpovědnost za svoji práci a více vzpomínám na své velké učitele profesory Sedláčka, Černého, asistenta Naxeru, docenty Žabku, Zemana a Hroboně.

Svým následovníkům bych rád předal kliniku s poselstvím, aby sounáležitost k 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy považovali za čestné dědictví.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

 

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie 1. LF UK jako sekundární lékař a tomuto pracovišti jsem zůstal věrný. V podstatě jsem si neuměl představit, že by moje profesní činnost byla spojena s někým jiným než s 1. lékařskou fakultou – a řekněme jinými slovy, měl jsem štěstí. Přes sekundárního lékaře, odborného asistenta, docenta a profesora jsem prožil a prožívám svůj celý profesní život pod křídly 1. lékařské fakulty.

Pocítil jsem velký závazek vrátit vše, co jsem získal, svým kolegům, a pokusit se rozšířit vliv 1. lékařské fakulty na jiná medicínská pracoviště v České republice. S radostí sleduji, jak se moji kolegové stávají přednosty jiných klinik lékařských fakult či primáři, a tím vlastně rozpínají křídla naší alma mater. Přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem již více než 30 let a trochu s překvapením zjišťuji, že s přibývajícím věkem více pociťuji zodpovědnost za svoji práci a více vzpomínám na své velké učitele profesory Sedláčka, Černého, asistenta Naxeru, docenty Žabku, Zemana a Hroboně.

Svým následovníkům bych rád předal kliniku s poselstvím, aby sounáležitost k 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy považovali za čestné dědictví.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

 

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie 1. LF UK jako sekundární lékař a tomuto pracovišti jsem zůstal věrný. V podstatě jsem si neuměl představit, že by moje profesní činnost byla spojena s někým jiným než s 1. lékařskou fakultou – a řekněme jinými slovy, měl jsem štěstí. Přes sekundárního lékaře, odborného asistenta, docenta a profesora jsem prožil a prožívám svůj celý profesní život pod křídly 1. lékařské fakulty.

Pocítil jsem velký závazek vrátit vše, co jsem získal, svým kolegům, a pokusit se rozšířit vliv 1. lékařské fakulty na jiná medicínská pracoviště v České republice. S radostí sleduji, jak se moji kolegové stávají přednosty jiných klinik lékařských fakult či primáři, a tím vlastně rozpínají křídla naší alma mater. Přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem již více než 30 let a trochu s překvapením zjišťuji, že s přibývajícím věkem více pociťuji zodpovědnost za svoji práci a více vzpomínám na své velké učitele profesory Sedláčka, Černého, asistenta Naxeru, docenty Žabku, Zemana a Hroboně.

Svým následovníkům bych rád předal kliniku s poselstvím, aby sounáležitost k 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy považovali za čestné dědictví.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

 

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie 1. LF UK jako sekundární lékař a tomuto pracovišti jsem zůstal věrný. V podstatě jsem si neuměl představit, že by moje profesní činnost byla spojena s někým jiným než s 1. lékařskou fakultou – a řekněme jinými slovy, měl jsem štěstí. Přes sekundárního lékaře, odborného asistenta, docenta a profesora jsem prožil a prožívám svůj celý profesní život pod křídly 1. lékařské fakulty.

Pocítil jsem velký závazek vrátit vše, co jsem získal, svým kolegům, a pokusit se rozšířit vliv 1. lékařské fakulty na jiná medicínská pracoviště v České republice. S radostí sleduji, jak se moji kolegové stávají přednosty jiných klinik lékařských fakult či primáři, a tím vlastně rozpínají křídla naší alma mater. Přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem již více než 30 let a trochu s překvapením zjišťuji, že s přibývajícím věkem více pociťuji zodpovědnost za svoji práci a více vzpomínám na své velké učitele profesory Sedláčka, Černého, asistenta Naxeru, docenty Žabku, Zemana a Hroboně.

Svým následovníkům bych rád předal kliniku s poselstvím, aby sounáležitost k 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy považovali za čestné dědictví.