1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jarmily Heissigerové

Výzkumný tým Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tvoří prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Svozílková, as. Aneta Klímová a Michaela Brichová, MUDr. Petra Seidler Štangová a MUDr. Otakar Dušek. Tato skupina spolupracuje s řadou fakultních pracovišť, s Akademií věd ČR a s University of Aberdeen ve Velké Británii.

79122Zaměření

Výzkumná skupina prof. Heissigerové a doc. Svozílkové se již řadu let zabývá studiem autoimunitního nitroočního zánětu (uveitidy). Uveitida je zánět duhovky, ciliárního tělesa nebo cévnatky. V humánní medicíně je hrozbou, neboť až u 10 % pacientů způsobuje ztrátu zraku i přes pokroky v imunosupresivní a biologické léčbě. Protože se jedná většinou o mladé lidi a nezřídka děti, věnuje se výzkumu uveitidy významná pozornost. Jde o onemocnění vzácné, proto je snazší je studovat na experimentální úrovni.

Již před 40 lety byl vyvinut první experimentální model uveitidy. Od té doby došlo k vývoji několika variant tohoto modelu, a to u různých druhů zvířat. Náš tým je jedinou skupinou v ČR, která ve světě zavedený model experimentální autoimunitní uveitidy používá při studiu tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že základní členové vědeckého týmu jsou i součástí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, je možné výzkum experimentální propojit s výzkumem v humánní medicíně.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s řadou pracovišť, zejména s týmem prof. Heleny Tlaskalové-Hogenové a MUDr. Miloslava Kverky v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci dvou projektů ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR, AZV MZ ČR). Součástí týmu AV ČR je i MUDr. Tomáš Hrnčíř v Novém Hrádku, kde je speciální detašované pracoviště zaměřené na bezmikrobní chov experimentálních zvířat. V projektu IGA, který již úspěšně skončil, bylo prokázáno, že u myší v bezmikrobním prostředí či léčených širokospektrými antibiotiky, se autoimunitní uveitida nerozvíjí nebo je její průběh významně atenuován.

V současnosti výzkum pokračuje definováním role mikrobiomu, zejména probiotik různého typu s různým režimem aplikace, v procesu uveitidy na experimentálním modelu. Kromě toho probíhá analýza mikrobiomu u pacientů s autoimunitní uveitidou. U zrodu projektu stál prof. John V. Forrester z University of Aberdeen, světový odborník v problematice uveitid, se kterým náš tým dlouhodobě úspěšně spolupracuje, což dokládá několik společných publikací. V rámci projektů dále spolupracujeme s mnoha pracovišti naší fakulty, např. s Ústavem histologie a embryologie, jmenovitě s doc. Tomášem Kučerou.

Mezinárodní význam

Výzkum mikrobiomu u autoimunitních onemocnění je mezinárodně velmi populárním tématem, nicméně ne každá vědecká skupina ve světě se může pochlubit chovem několikageneračních bezmikrobních zvířat. Vzhledem k tomu, že máme to štěstí spolupracovat se špičkami v oboru mikrobiomu, jsme jedním z mála světových pracovišť, které mohlo prokázat vliv bezmikrobního prostředí na autoimunitní zánět oka.

Výzkum mikrobiomu ukazuje, že ovlivněním mikroflóry dochází k zásadním změnám v nastavení imunitního systému. Naším ambiciózním cílem je zjistit, jak ovlivněním mikrobiomu můžeme zabránit vzniku uveitidy či aktivitu již rozvinutého procesu potlačit, a to nejen na experimentálním modelu.

Léčba působením na střevní mikroflóru je již realitou ve spoustě oborů. Doufáme, že i v očním lékařství najde své místo a povede šetrným způsobem k záchraně zraku našich pacientů.

Pokud máte zájem o více informací, pište na Jarmila.Heissigerova@lf1.cuni.cz.

 

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jarmily Heissigerové

Výzkumný tým Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tvoří prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Svozílková, as. Aneta Klímová a Michaela Brichová, MUDr. Petra Seidler Štangová a MUDr. Otakar Dušek. Tato skupina spolupracuje s řadou fakultních pracovišť, s Akademií věd ČR a s University of Aberdeen ve Velké Británii.

79122Zaměření

Výzkumná skupina prof. Heissigerové a doc. Svozílkové se již řadu let zabývá studiem autoimunitního nitroočního zánětu (uveitidy). Uveitida je zánět duhovky, ciliárního tělesa nebo cévnatky. V humánní medicíně je hrozbou, neboť až u 10 % pacientů způsobuje ztrátu zraku i přes pokroky v imunosupresivní a biologické léčbě. Protože se jedná většinou o mladé lidi a nezřídka děti, věnuje se výzkumu uveitidy významná pozornost. Jde o onemocnění vzácné, proto je snazší je studovat na experimentální úrovni.

Již před 40 lety byl vyvinut první experimentální model uveitidy. Od té doby došlo k vývoji několika variant tohoto modelu, a to u různých druhů zvířat. Náš tým je jedinou skupinou v ČR, která ve světě zavedený model experimentální autoimunitní uveitidy používá při studiu tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že základní členové vědeckého týmu jsou i součástí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, je možné výzkum experimentální propojit s výzkumem v humánní medicíně.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s řadou pracovišť, zejména s týmem prof. Heleny Tlaskalové-Hogenové a MUDr. Miloslava Kverky v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci dvou projektů ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR, AZV MZ ČR). Součástí týmu AV ČR je i MUDr. Tomáš Hrnčíř v Novém Hrádku, kde je speciální detašované pracoviště zaměřené na bezmikrobní chov experimentálních zvířat. V projektu IGA, který již úspěšně skončil, bylo prokázáno, že u myší v bezmikrobním prostředí či léčených širokospektrými antibiotiky, se autoimunitní uveitida nerozvíjí nebo je její průběh významně atenuován.

V současnosti výzkum pokračuje definováním role mikrobiomu, zejména probiotik různého typu s různým režimem aplikace, v procesu uveitidy na experimentálním modelu. Kromě toho probíhá analýza mikrobiomu u pacientů s autoimunitní uveitidou. U zrodu projektu stál prof. John V. Forrester z University of Aberdeen, světový odborník v problematice uveitid, se kterým náš tým dlouhodobě úspěšně spolupracuje, což dokládá několik společných publikací. V rámci projektů dále spolupracujeme s mnoha pracovišti naší fakulty, např. s Ústavem histologie a embryologie, jmenovitě s doc. Tomášem Kučerou.

Mezinárodní význam

Výzkum mikrobiomu u autoimunitních onemocnění je mezinárodně velmi populárním tématem, nicméně ne každá vědecká skupina ve světě se může pochlubit chovem několikageneračních bezmikrobních zvířat. Vzhledem k tomu, že máme to štěstí spolupracovat se špičkami v oboru mikrobiomu, jsme jedním z mála světových pracovišť, které mohlo prokázat vliv bezmikrobního prostředí na autoimunitní zánět oka.

Výzkum mikrobiomu ukazuje, že ovlivněním mikroflóry dochází k zásadním změnám v nastavení imunitního systému. Naším ambiciózním cílem je zjistit, jak ovlivněním mikrobiomu můžeme zabránit vzniku uveitidy či aktivitu již rozvinutého procesu potlačit, a to nejen na experimentálním modelu.

Léčba působením na střevní mikroflóru je již realitou ve spoustě oborů. Doufáme, že i v očním lékařství najde své místo a povede šetrným způsobem k záchraně zraku našich pacientů.

Pokud máte zájem o více informací, pište na Jarmila.Heissigerova@lf1.cuni.cz.

 

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jarmily Heissigerové

Výzkumný tým Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tvoří prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Svozílková, as. Aneta Klímová a Michaela Brichová, MUDr. Petra Seidler Štangová a MUDr. Otakar Dušek. Tato skupina spolupracuje s řadou fakultních pracovišť, s Akademií věd ČR a s University of Aberdeen ve Velké Británii.

79122Zaměření

Výzkumná skupina prof. Heissigerové a doc. Svozílkové se již řadu let zabývá studiem autoimunitního nitroočního zánětu (uveitidy). Uveitida je zánět duhovky, ciliárního tělesa nebo cévnatky. V humánní medicíně je hrozbou, neboť až u 10 % pacientů způsobuje ztrátu zraku i přes pokroky v imunosupresivní a biologické léčbě. Protože se jedná většinou o mladé lidi a nezřídka děti, věnuje se výzkumu uveitidy významná pozornost. Jde o onemocnění vzácné, proto je snazší je studovat na experimentální úrovni.

Již před 40 lety byl vyvinut první experimentální model uveitidy. Od té doby došlo k vývoji několika variant tohoto modelu, a to u různých druhů zvířat. Náš tým je jedinou skupinou v ČR, která ve světě zavedený model experimentální autoimunitní uveitidy používá při studiu tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že základní členové vědeckého týmu jsou i součástí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, je možné výzkum experimentální propojit s výzkumem v humánní medicíně.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s řadou pracovišť, zejména s týmem prof. Heleny Tlaskalové-Hogenové a MUDr. Miloslava Kverky v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci dvou projektů ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR, AZV MZ ČR). Součástí týmu AV ČR je i MUDr. Tomáš Hrnčíř v Novém Hrádku, kde je speciální detašované pracoviště zaměřené na bezmikrobní chov experimentálních zvířat. V projektu IGA, který již úspěšně skončil, bylo prokázáno, že u myší v bezmikrobním prostředí či léčených širokospektrými antibiotiky, se autoimunitní uveitida nerozvíjí nebo je její průběh významně atenuován.

V současnosti výzkum pokračuje definováním role mikrobiomu, zejména probiotik různého typu s různým režimem aplikace, v procesu uveitidy na experimentálním modelu. Kromě toho probíhá analýza mikrobiomu u pacientů s autoimunitní uveitidou. U zrodu projektu stál prof. John V. Forrester z University of Aberdeen, světový odborník v problematice uveitid, se kterým náš tým dlouhodobě úspěšně spolupracuje, což dokládá několik společných publikací. V rámci projektů dále spolupracujeme s mnoha pracovišti naší fakulty, např. s Ústavem histologie a embryologie, jmenovitě s doc. Tomášem Kučerou.

Mezinárodní význam

Výzkum mikrobiomu u autoimunitních onemocnění je mezinárodně velmi populárním tématem, nicméně ne každá vědecká skupina ve světě se může pochlubit chovem několikageneračních bezmikrobních zvířat. Vzhledem k tomu, že máme to štěstí spolupracovat se špičkami v oboru mikrobiomu, jsme jedním z mála světových pracovišť, které mohlo prokázat vliv bezmikrobního prostředí na autoimunitní zánět oka.

Výzkum mikrobiomu ukazuje, že ovlivněním mikroflóry dochází k zásadním změnám v nastavení imunitního systému. Naším ambiciózním cílem je zjistit, jak ovlivněním mikrobiomu můžeme zabránit vzniku uveitidy či aktivitu již rozvinutého procesu potlačit, a to nejen na experimentálním modelu.

Léčba působením na střevní mikroflóru je již realitou ve spoustě oborů. Doufáme, že i v očním lékařství najde své místo a povede šetrným způsobem k záchraně zraku našich pacientů.

Pokud máte zájem o více informací, pište na Jarmila.Heissigerova@lf1.cuni.cz.

 

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jarmily Heissigerové

Výzkumný tým Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tvoří prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Svozílková, as. Aneta Klímová a Michaela Brichová, MUDr. Petra Seidler Štangová a MUDr. Otakar Dušek. Tato skupina spolupracuje s řadou fakultních pracovišť, s Akademií věd ČR a s University of Aberdeen ve Velké Británii.

79122Zaměření

Výzkumná skupina prof. Heissigerové a doc. Svozílkové se již řadu let zabývá studiem autoimunitního nitroočního zánětu (uveitidy). Uveitida je zánět duhovky, ciliárního tělesa nebo cévnatky. V humánní medicíně je hrozbou, neboť až u 10 % pacientů způsobuje ztrátu zraku i přes pokroky v imunosupresivní a biologické léčbě. Protože se jedná většinou o mladé lidi a nezřídka děti, věnuje se výzkumu uveitidy významná pozornost. Jde o onemocnění vzácné, proto je snazší je studovat na experimentální úrovni.

Již před 40 lety byl vyvinut první experimentální model uveitidy. Od té doby došlo k vývoji několika variant tohoto modelu, a to u různých druhů zvířat. Náš tým je jedinou skupinou v ČR, která ve světě zavedený model experimentální autoimunitní uveitidy používá při studiu tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že základní členové vědeckého týmu jsou i součástí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, je možné výzkum experimentální propojit s výzkumem v humánní medicíně.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s řadou pracovišť, zejména s týmem prof. Heleny Tlaskalové-Hogenové a MUDr. Miloslava Kverky v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci dvou projektů ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR, AZV MZ ČR). Součástí týmu AV ČR je i MUDr. Tomáš Hrnčíř v Novém Hrádku, kde je speciální detašované pracoviště zaměřené na bezmikrobní chov experimentálních zvířat. V projektu IGA, který již úspěšně skončil, bylo prokázáno, že u myší v bezmikrobním prostředí či léčených širokospektrými antibiotiky, se autoimunitní uveitida nerozvíjí nebo je její průběh významně atenuován.

V současnosti výzkum pokračuje definováním role mikrobiomu, zejména probiotik různého typu s různým režimem aplikace, v procesu uveitidy na experimentálním modelu. Kromě toho probíhá analýza mikrobiomu u pacientů s autoimunitní uveitidou. U zrodu projektu stál prof. John V. Forrester z University of Aberdeen, světový odborník v problematice uveitid, se kterým náš tým dlouhodobě úspěšně spolupracuje, což dokládá několik společných publikací. V rámci projektů dále spolupracujeme s mnoha pracovišti naší fakulty, např. s Ústavem histologie a embryologie, jmenovitě s doc. Tomášem Kučerou.

Mezinárodní význam

Výzkum mikrobiomu u autoimunitních onemocnění je mezinárodně velmi populárním tématem, nicméně ne každá vědecká skupina ve světě se může pochlubit chovem několikageneračních bezmikrobních zvířat. Vzhledem k tomu, že máme to štěstí spolupracovat se špičkami v oboru mikrobiomu, jsme jedním z mála světových pracovišť, které mohlo prokázat vliv bezmikrobního prostředí na autoimunitní zánět oka.

Výzkum mikrobiomu ukazuje, že ovlivněním mikroflóry dochází k zásadním změnám v nastavení imunitního systému. Naším ambiciózním cílem je zjistit, jak ovlivněním mikrobiomu můžeme zabránit vzniku uveitidy či aktivitu již rozvinutého procesu potlačit, a to nejen na experimentálním modelu.

Léčba působením na střevní mikroflóru je již realitou ve spoustě oborů. Doufáme, že i v očním lékařství najde své místo a povede šetrným způsobem k záchraně zraku našich pacientů.

Pokud máte zájem o více informací, pište na Jarmila.Heissigerova@lf1.cuni.cz.

 

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jarmily Heissigerové

Výzkumný tým Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tvoří prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Svozílková, as. Aneta Klímová a Michaela Brichová, MUDr. Petra Seidler Štangová a MUDr. Otakar Dušek. Tato skupina spolupracuje s řadou fakultních pracovišť, s Akademií věd ČR a s University of Aberdeen ve Velké Británii.

79122Zaměření

Výzkumná skupina prof. Heissigerové a doc. Svozílkové se již řadu let zabývá studiem autoimunitního nitroočního zánětu (uveitidy). Uveitida je zánět duhovky, ciliárního tělesa nebo cévnatky. V humánní medicíně je hrozbou, neboť až u 10 % pacientů způsobuje ztrátu zraku i přes pokroky v imunosupresivní a biologické léčbě. Protože se jedná většinou o mladé lidi a nezřídka děti, věnuje se výzkumu uveitidy významná pozornost. Jde o onemocnění vzácné, proto je snazší je studovat na experimentální úrovni.

Již před 40 lety byl vyvinut první experimentální model uveitidy. Od té doby došlo k vývoji několika variant tohoto modelu, a to u různých druhů zvířat. Náš tým je jedinou skupinou v ČR, která ve světě zavedený model experimentální autoimunitní uveitidy používá při studiu tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že základní členové vědeckého týmu jsou i součástí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, je možné výzkum experimentální propojit s výzkumem v humánní medicíně.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s řadou pracovišť, zejména s týmem prof. Heleny Tlaskalové-Hogenové a MUDr. Miloslava Kverky v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci dvou projektů ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR, AZV MZ ČR). Součástí týmu AV ČR je i MUDr. Tomáš Hrnčíř v Novém Hrádku, kde je speciální detašované pracoviště zaměřené na bezmikrobní chov experimentálních zvířat. V projektu IGA, který již úspěšně skončil, bylo prokázáno, že u myší v bezmikrobním prostředí či léčených širokospektrými antibiotiky, se autoimunitní uveitida nerozvíjí nebo je její průběh významně atenuován.

V současnosti výzkum pokračuje definováním role mikrobiomu, zejména probiotik různého typu s různým režimem aplikace, v procesu uveitidy na experimentálním modelu. Kromě toho probíhá analýza mikrobiomu u pacientů s autoimunitní uveitidou. U zrodu projektu stál prof. John V. Forrester z University of Aberdeen, světový odborník v problematice uveitid, se kterým náš tým dlouhodobě úspěšně spolupracuje, což dokládá několik společných publikací. V rámci projektů dále spolupracujeme s mnoha pracovišti naší fakulty, např. s Ústavem histologie a embryologie, jmenovitě s doc. Tomášem Kučerou.

Mezinárodní význam

Výzkum mikrobiomu u autoimunitních onemocnění je mezinárodně velmi populárním tématem, nicméně ne každá vědecká skupina ve světě se může pochlubit chovem několikageneračních bezmikrobních zvířat. Vzhledem k tomu, že máme to štěstí spolupracovat se špičkami v oboru mikrobiomu, jsme jedním z mála světových pracovišť, které mohlo prokázat vliv bezmikrobního prostředí na autoimunitní zánět oka.

Výzkum mikrobiomu ukazuje, že ovlivněním mikroflóry dochází k zásadním změnám v nastavení imunitního systému. Naším ambiciózním cílem je zjistit, jak ovlivněním mikrobiomu můžeme zabránit vzniku uveitidy či aktivitu již rozvinutého procesu potlačit, a to nejen na experimentálním modelu.

Léčba působením na střevní mikroflóru je již realitou ve spoustě oborů. Doufáme, že i v očním lékařství najde své místo a povede šetrným způsobem k záchraně zraku našich pacientů.

Pokud máte zájem o více informací, pište na Jarmila.Heissigerova@lf1.cuni.cz.

 

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jarmily Heissigerové

Výzkumný tým Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tvoří prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Svozílková, as. Aneta Klímová a Michaela Brichová, MUDr. Petra Seidler Štangová a MUDr. Otakar Dušek. Tato skupina spolupracuje s řadou fakultních pracovišť, s Akademií věd ČR a s University of Aberdeen ve Velké Británii.

79122Zaměření

Výzkumná skupina prof. Heissigerové a doc. Svozílkové se již řadu let zabývá studiem autoimunitního nitroočního zánětu (uveitidy). Uveitida je zánět duhovky, ciliárního tělesa nebo cévnatky. V humánní medicíně je hrozbou, neboť až u 10 % pacientů způsobuje ztrátu zraku i přes pokroky v imunosupresivní a biologické léčbě. Protože se jedná většinou o mladé lidi a nezřídka děti, věnuje se výzkumu uveitidy významná pozornost. Jde o onemocnění vzácné, proto je snazší je studovat na experimentální úrovni.

Již před 40 lety byl vyvinut první experimentální model uveitidy. Od té doby došlo k vývoji několika variant tohoto modelu, a to u různých druhů zvířat. Náš tým je jedinou skupinou v ČR, která ve světě zavedený model experimentální autoimunitní uveitidy používá při studiu tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že základní členové vědeckého týmu jsou i součástí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, je možné výzkum experimentální propojit s výzkumem v humánní medicíně.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s řadou pracovišť, zejména s týmem prof. Heleny Tlaskalové-Hogenové a MUDr. Miloslava Kverky v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci dvou projektů ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR, AZV MZ ČR). Součástí týmu AV ČR je i MUDr. Tomáš Hrnčíř v Novém Hrádku, kde je speciální detašované pracoviště zaměřené na bezmikrobní chov experimentálních zvířat. V projektu IGA, který již úspěšně skončil, bylo prokázáno, že u myší v bezmikrobním prostředí či léčených širokospektrými antibiotiky, se autoimunitní uveitida nerozvíjí nebo je její průběh významně atenuován.

V současnosti výzkum pokračuje definováním role mikrobiomu, zejména probiotik různého typu s různým režimem aplikace, v procesu uveitidy na experimentálním modelu. Kromě toho probíhá analýza mikrobiomu u pacientů s autoimunitní uveitidou. U zrodu projektu stál prof. John V. Forrester z University of Aberdeen, světový odborník v problematice uveitid, se kterým náš tým dlouhodobě úspěšně spolupracuje, což dokládá několik společných publikací. V rámci projektů dále spolupracujeme s mnoha pracovišti naší fakulty, např. s Ústavem histologie a embryologie, jmenovitě s doc. Tomášem Kučerou.

Mezinárodní význam

Výzkum mikrobiomu u autoimunitních onemocnění je mezinárodně velmi populárním tématem, nicméně ne každá vědecká skupina ve světě se může pochlubit chovem několikageneračních bezmikrobních zvířat. Vzhledem k tomu, že máme to štěstí spolupracovat se špičkami v oboru mikrobiomu, jsme jedním z mála světových pracovišť, které mohlo prokázat vliv bezmikrobního prostředí na autoimunitní zánět oka.

Výzkum mikrobiomu ukazuje, že ovlivněním mikroflóry dochází k zásadním změnám v nastavení imunitního systému. Naším ambiciózním cílem je zjistit, jak ovlivněním mikrobiomu můžeme zabránit vzniku uveitidy či aktivitu již rozvinutého procesu potlačit, a to nejen na experimentálním modelu.

Léčba působením na střevní mikroflóru je již realitou ve spoustě oborů. Doufáme, že i v očním lékařství najde své místo a povede šetrným způsobem k záchraně zraku našich pacientů.

Pokud máte zájem o více informací, pište na Jarmila.Heissigerova@lf1.cuni.cz.

 

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Jarmily Heissigerové

Výzkumný tým Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tvoří prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Svozílková, as. Aneta Klímová a Michaela Brichová, MUDr. Petra Seidler Štangová a MUDr. Otakar Dušek. Tato skupina spolupracuje s řadou fakultních pracovišť, s Akademií věd ČR a s University of Aberdeen ve Velké Británii.

79122Zaměření

Výzkumná skupina prof. Heissigerové a doc. Svozílkové se již řadu let zabývá studiem autoimunitního nitroočního zánětu (uveitidy). Uveitida je zánět duhovky, ciliárního tělesa nebo cévnatky. V humánní medicíně je hrozbou, neboť až u 10 % pacientů způsobuje ztrátu zraku i přes pokroky v imunosupresivní a biologické léčbě. Protože se jedná většinou o mladé lidi a nezřídka děti, věnuje se výzkumu uveitidy významná pozornost. Jde o onemocnění vzácné, proto je snazší je studovat na experimentální úrovni.

Již před 40 lety byl vyvinut první experimentální model uveitidy. Od té doby došlo k vývoji několika variant tohoto modelu, a to u různých druhů zvířat. Náš tým je jedinou skupinou v ČR, která ve světě zavedený model experimentální autoimunitní uveitidy používá při studiu tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že základní členové vědeckého týmu jsou i součástí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, je možné výzkum experimentální propojit s výzkumem v humánní medicíně.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s řadou pracovišť, zejména s týmem prof. Heleny Tlaskalové-Hogenové a MUDr. Miloslava Kverky v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci dvou projektů ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR, AZV MZ ČR). Součástí týmu AV ČR je i MUDr. Tomáš Hrnčíř v Novém Hrádku, kde je speciální detašované pracoviště zaměřené na bezmikrobní chov experimentálních zvířat. V projektu IGA, který již úspěšně skončil, bylo prokázáno, že u myší v bezmikrobním prostředí či léčených širokospektrými antibiotiky, se autoimunitní uveitida nerozvíjí nebo je její průběh významně atenuován.

V současnosti výzkum pokračuje definováním role mikrobiomu, zejména probiotik různého typu s různým režimem aplikace, v procesu uveitidy na experimentálním modelu. Kromě toho probíhá analýza mikrobiomu u pacientů s autoimunitní uveitidou. U zrodu projektu stál prof. John V. Forrester z University of Aberdeen, světový odborník v problematice uveitid, se kterým náš tým dlouhodobě úspěšně spolupracuje, což dokládá několik společných publikací. V rámci projektů dále spolupracujeme s mnoha pracovišti naší fakulty, např. s Ústavem histologie a embryologie, jmenovitě s doc. Tomášem Kučerou.

Mezinárodní význam

Výzkum mikrobiomu u autoimunitních onemocnění je mezinárodně velmi populárním tématem, nicméně ne každá vědecká skupina ve světě se může pochlubit chovem několikageneračních bezmikrobních zvířat. Vzhledem k tomu, že máme to štěstí spolupracovat se špičkami v oboru mikrobiomu, jsme jedním z mála světových pracovišť, které mohlo prokázat vliv bezmikrobního prostředí na autoimunitní zánět oka.

Výzkum mikrobiomu ukazuje, že ovlivněním mikroflóry dochází k zásadním změnám v nastavení imunitního systému. Naším ambiciózním cílem je zjistit, jak ovlivněním mikrobiomu můžeme zabránit vzniku uveitidy či aktivitu již rozvinutého procesu potlačit, a to nejen na experimentálním modelu.

Léčba působením na střevní mikroflóru je již realitou ve spoustě oborů. Doufáme, že i v očním lékařství najde své místo a povede šetrným způsobem k záchraně zraku našich pacientů.

Pokud máte zájem o více informací, pište na Jarmila.Heissigerova@lf1.cuni.cz.