1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zaměstnání

90876

Pro zaměstnání je nutné si vybírat jen pracoviště s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR, kde bude absolventovi přidělen školitel.

Pracovní smlouva upravující pracovní poměr (pracovněprávní vztah) musí obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu zaměstnance.

Pracovní náplň obsahuje činnosti, které absolvent může nebo nemůže vykonávat samostatně (odborné kompetence). Měla by být v souladu se vzdělávacím programem.
Po absolvování spadá mladý lékař do 11. platové třídy, zařazením do specializačního vzdělávání se posouvá do 12. platové třídy

Rezidenční místa jsou pracovní místa se státní dotací na specializační vzdělávání lékařů pro absolvování:

• základního kmene

• celého vzdělávacího programu

Dokumenty potřebné pro nástup do zaměstnání:
• úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu, eventuálně potvrzení o ukončení studia
• výpis z rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců
• potvrzení o vykonané vstupní zdravotní prohlídce
• fakultativně doklad o členství v České lékařské komoře, resp. České stomatologické komoře pokud ho nezařizuje sám zaměstnavatel

 

Hodnocení: spravovat