1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Investice: Nejde o přežití, ale o rozvoj 2

Aktuální otvírák jsem po vzoru akčních filmů pojmenoval jako jeho loňského březnového předchůdce a přidal pořadovou číslovku 2. Jak to v thrillerech bývá, nevyhnu se sem tam – kde to bude pro děj důležité ­–, „pohledu do zrcátka“. Nicméně náš film běží kupředu :)

73802

Jak zákon žánru káže, na začátku stručně představme movie hrdiny. Alespoň typově. Na špici jsou ti, kteří mají skvělé nápady a schopnosti i vůli jim pomáhat na světlo světa. Ti, kteří aktivně vyhledávají příležitosti a umí je využít, pokaždé vědí, kdy dobré věci pomůže diplomacie a kdy UZI nebo Desert Eagle Cal .50. A taky je s nimi fajn v mezidobí akčních scén. Pak jsou ti, co mají nápady, které ale uvádějí slůvkem „mělobyse“. Vždycky je potřeba pár whistleblowerů (zaplať pánbůh za ně, zejména přicházejí-li s názorem, nikoli dojmem), ke každému filmu patří i pár tragiků „nikohonezajímáže“ a případně spiknutí odhalujících „všichniříkajíže“. Samozřejmě nesmí chybět komparz, kterému je vlastní film prostě tak nějak jedno... Konkrétní stars dosaďme třeba podle modelu Expendables nebo RED. Ti všichni v různé míře ovlivňují běh celého příběhu. A všichni jsou potřeba.

Na scéně akční operativci i schopní analytici

Kam tedy děj za jeden rok od loňského dílu postoupil? Začněme opravdu velkými akcemi. Těmi, které svým významem překračují hranice naší republiky a které další rozvoj fakulty ovlivňují kvalitativně, nejen inkrementálně. BIOCEV stojí! Je součástí struktury fakulty, stěhují se do něj jednotlivé týmy a plní indikátory. Před pár dny jsme otevřeli CAPI – zcela unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Jak BIOCEV, tak i CAPI jsou již nyní integrovány do světových sítí ve svých oborech. Pokračuje také příprava projektu Kampus Albertov, aktuálně probíhá architektonická soutěž.

Pro všechny projekty je nezbytná, jakkoli ze své podstaty není vždy snadná, efektivní souhra našich „akademiků“ s děkanátskými „administrátory“. Obě skupiny, akční operativci v terénu i schopní analytici a specialisti v zázemí, se vitálně potřebují. Akci občas komplikuje, když bez vzájemné znalosti svých řemesel jeden pořádně neví, co druhý dělá a hlavně proč to dělá. Ti, kteří mají zkušenost se stávající vyloženě nepřátelskou legislativou – zarámovanou komunikací s často se střídajícími a bohužel někdy i ne zcela kompetentními partnery ve státní správě –, tuší, co obnáší práce s projekty v celkové výši přes půl miliardy (!) a jak důležité je třeba spolehlivé „soutěžní“ oddělení nebo „creative“ accounting...

Mimochodem, právě pro katalýzu spolupráce uvnitř fakulty, vyhledávání dotačních titulů na míru a následnou přípravu projektů jsme založili Oddělení strategického rozvoje – OSTR. To umožnilo zrealizovat nebo do pokročilé fáze přípravy dovést projekty OP VaVPI „Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy“, „BIOCEV od základního k aplikovanému výzkumu“, zmíněné „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ a „Rozvoj technologického zázemí doktorských programů“, dále projekt OP VK „Výzkumná laboratoř nádorů“ nebo OP VVV „Centrum medicinální chemie pro molekulární diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění“. OSTR se také podílelo na několika celouniverzitních projektech, ve spolupráci s vedoucími 45 fakultních pracovišť pak shromáždilo a má v „pipelines“ dalších 85 anotací projektových záměrů, na jejichž základě vznikne Strategický plán rozvoje (SPR) 1. LF. Ten se rozvíjí komplementárně se SPR RUK a jsou v něm zahrnuty jak výukové, tak investiční projektové záměry. Vzhledem k chystanému vypsání mnoha dotačních titulů čekají náš fakultní SWAT tým v brzké době nepochybně další akční scény.

Skončí další díl happyendem?

Stavební úpravy, které vznikají v naší režii, lze sledovat na fakultních webových stránkách v rubrice Objekty 1. LF v novém. V nejbližších dnech otevřeme v budově Fyziologického ústavu také rozšířené prostory Simulačního centra zaměřeného na praktickou výuku na modelech. A namátkou zmiňuji třeba rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu imunologie a mikrobiologie, již „zakleknuté ve startovních blocích“.

Mimochodem, i fakultní web bude opět po třech letech potřebovat přestavbu. Jeho redesign bude opravdu náročným procesem, protože je obří a oslovuje velké množství cílových skupin (zaměstnance, studenty, vědce, učitele, veřejnost...). První kroky jsme učinili v přípravě části věnované fakultní vědě. Abychom vycházeli z faktických potřeb a co nejvíce uživatelů potěšili (a co nejméně rozladili), zahájili jsme e-diskusi o tom, co komu na webových stránkách chybí, přebývá, koncepčně nevyhovuje. A nejde jen o web. Komunikaci a zpětnou vazbu potřebujeme v rámci fakulty i jednotlivých ústavů. Proto má Akademický senát svou schránku. Proto máme v Jedničce Hyde Park. Ptáme se přednostů. Vyvěšujeme informace na intranetu a Facebooku. Pořádáme elektronické dotazníkové akce... I přesto se stávají pozoruhodné situace, kdy například 3 měsíce před koncem roku dostanou pracoviště nabídku prostředků na drobné stavební úpravy a dovybavení, nereagují na ni, a posléze dolehnou stesky „když u nás nejsou na nic peníze“. Bohužel je pravda, že z legálních důvodů je fakulta silně omezena v možnosti vynakládat své investiční prostředky do prostor nemocnice.

Pro úplnost musím zmínit stav našich plánů na založení školky. Vzhledem k absenci prostor, které by umožnily její plnohodnotné založení (od projektu odstoupila původně spolupracující VFN i MFF), jsme poměrně pracně definovali prostory, v nichž by fungovala dětská skupina. Z dlouhodobějšího hlediska jsme školku naplánovali v Kampusu Albertov. Situaci ovšem změnil demografický vývoj – naše „fakultní děti“ nevyužily ani místa nabídnutá stávající školkou VFN a po diskusi s městskou částí Praha 2 jsme zjistili, že můžeme využít nabídky školky ve Viničné ulici a stavět není třeba.

A konečně, k rozvoji fakulty patří i rozvoj komunity a věcí mimopracovních. Rozjel se upgradovaný akademický klub Fausťák, s rostoucí pozorností médií i veřejnosti probíhají MEDialogy a úspěšně svou činnost zahájil klub absolventů se vším, co k Alumni patří – včetně prvního setkání na Novoměstské radnici.

Všem kladným akčním hrdinům děkujeme a těšíme se na další díl!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Rozhovory

Investice: Nejde o přežití, ale o rozvoj 2

Aktuální otvírák jsem po vzoru akčních filmů pojmenoval jako jeho loňského březnového předchůdce a přidal pořadovou číslovku 2. Jak to v thrillerech bývá, nevyhnu se sem tam – kde to bude pro děj důležité ­–, „pohledu do zrcátka“. Nicméně náš film běží kupředu :)

73802

Jak zákon žánru káže, na začátku stručně představme movie hrdiny. Alespoň typově. Na špici jsou ti, kteří mají skvělé nápady a schopnosti i vůli jim pomáhat na světlo světa. Ti, kteří aktivně vyhledávají příležitosti a umí je využít, pokaždé vědí, kdy dobré věci pomůže diplomacie a kdy UZI nebo Desert Eagle Cal .50. A taky je s nimi fajn v mezidobí akčních scén. Pak jsou ti, co mají nápady, které ale uvádějí slůvkem „mělobyse“. Vždycky je potřeba pár whistleblowerů (zaplať pánbůh za ně, zejména přicházejí-li s názorem, nikoli dojmem), ke každému filmu patří i pár tragiků „nikohonezajímáže“ a případně spiknutí odhalujících „všichniříkajíže“. Samozřejmě nesmí chybět komparz, kterému je vlastní film prostě tak nějak jedno... Konkrétní stars dosaďme třeba podle modelu Expendables nebo RED. Ti všichni v různé míře ovlivňují běh celého příběhu. A všichni jsou potřeba.

Na scéně akční operativci i schopní analytici

Kam tedy děj za jeden rok od loňského dílu postoupil? Začněme opravdu velkými akcemi. Těmi, které svým významem překračují hranice naší republiky a které další rozvoj fakulty ovlivňují kvalitativně, nejen inkrementálně. BIOCEV stojí! Je součástí struktury fakulty, stěhují se do něj jednotlivé týmy a plní indikátory. Před pár dny jsme otevřeli CAPI – zcela unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Jak BIOCEV, tak i CAPI jsou již nyní integrovány do světových sítí ve svých oborech. Pokračuje také příprava projektu Kampus Albertov, aktuálně probíhá architektonická soutěž.

Pro všechny projekty je nezbytná, jakkoli ze své podstaty není vždy snadná, efektivní souhra našich „akademiků“ s děkanátskými „administrátory“. Obě skupiny, akční operativci v terénu i schopní analytici a specialisti v zázemí, se vitálně potřebují. Akci občas komplikuje, když bez vzájemné znalosti svých řemesel jeden pořádně neví, co druhý dělá a hlavně proč to dělá. Ti, kteří mají zkušenost se stávající vyloženě nepřátelskou legislativou – zarámovanou komunikací s často se střídajícími a bohužel někdy i ne zcela kompetentními partnery ve státní správě –, tuší, co obnáší práce s projekty v celkové výši přes půl miliardy (!) a jak důležité je třeba spolehlivé „soutěžní“ oddělení nebo „creative“ accounting...

Mimochodem, právě pro katalýzu spolupráce uvnitř fakulty, vyhledávání dotačních titulů na míru a následnou přípravu projektů jsme založili Oddělení strategického rozvoje – OSTR. To umožnilo zrealizovat nebo do pokročilé fáze přípravy dovést projekty OP VaVPI „Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy“, „BIOCEV od základního k aplikovanému výzkumu“, zmíněné „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ a „Rozvoj technologického zázemí doktorských programů“, dále projekt OP VK „Výzkumná laboratoř nádorů“ nebo OP VVV „Centrum medicinální chemie pro molekulární diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění“. OSTR se také podílelo na několika celouniverzitních projektech, ve spolupráci s vedoucími 45 fakultních pracovišť pak shromáždilo a má v „pipelines“ dalších 85 anotací projektových záměrů, na jejichž základě vznikne Strategický plán rozvoje (SPR) 1. LF. Ten se rozvíjí komplementárně se SPR RUK a jsou v něm zahrnuty jak výukové, tak investiční projektové záměry. Vzhledem k chystanému vypsání mnoha dotačních titulů čekají náš fakultní SWAT tým v brzké době nepochybně další akční scény.

Skončí další díl happyendem?

Stavební úpravy, které vznikají v naší režii, lze sledovat na fakultních webových stránkách v rubrice Objekty 1. LF v novém. V nejbližších dnech otevřeme v budově Fyziologického ústavu také rozšířené prostory Simulačního centra zaměřeného na praktickou výuku na modelech. A namátkou zmiňuji třeba rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu imunologie a mikrobiologie, již „zakleknuté ve startovních blocích“.

Mimochodem, i fakultní web bude opět po třech letech potřebovat přestavbu. Jeho redesign bude opravdu náročným procesem, protože je obří a oslovuje velké množství cílových skupin (zaměstnance, studenty, vědce, učitele, veřejnost...). První kroky jsme učinili v přípravě části věnované fakultní vědě. Abychom vycházeli z faktických potřeb a co nejvíce uživatelů potěšili (a co nejméně rozladili), zahájili jsme e-diskusi o tom, co komu na webových stránkách chybí, přebývá, koncepčně nevyhovuje. A nejde jen o web. Komunikaci a zpětnou vazbu potřebujeme v rámci fakulty i jednotlivých ústavů. Proto má Akademický senát svou schránku. Proto máme v Jedničce Hyde Park. Ptáme se přednostů. Vyvěšujeme informace na intranetu a Facebooku. Pořádáme elektronické dotazníkové akce... I přesto se stávají pozoruhodné situace, kdy například 3 měsíce před koncem roku dostanou pracoviště nabídku prostředků na drobné stavební úpravy a dovybavení, nereagují na ni, a posléze dolehnou stesky „když u nás nejsou na nic peníze“. Bohužel je pravda, že z legálních důvodů je fakulta silně omezena v možnosti vynakládat své investiční prostředky do prostor nemocnice.

Pro úplnost musím zmínit stav našich plánů na založení školky. Vzhledem k absenci prostor, které by umožnily její plnohodnotné založení (od projektu odstoupila původně spolupracující VFN i MFF), jsme poměrně pracně definovali prostory, v nichž by fungovala dětská skupina. Z dlouhodobějšího hlediska jsme školku naplánovali v Kampusu Albertov. Situaci ovšem změnil demografický vývoj – naše „fakultní děti“ nevyužily ani místa nabídnutá stávající školkou VFN a po diskusi s městskou částí Praha 2 jsme zjistili, že můžeme využít nabídky školky ve Viničné ulici a stavět není třeba.

A konečně, k rozvoji fakulty patří i rozvoj komunity a věcí mimopracovních. Rozjel se upgradovaný akademický klub Fausťák, s rostoucí pozorností médií i veřejnosti probíhají MEDialogy a úspěšně svou činnost zahájil klub absolventů se vším, co k Alumni patří – včetně prvního setkání na Novoměstské radnici.

Všem kladným akčním hrdinům děkujeme a těšíme se na další díl!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Téma

Investice: Nejde o přežití, ale o rozvoj 2

Aktuální otvírák jsem po vzoru akčních filmů pojmenoval jako jeho loňského březnového předchůdce a přidal pořadovou číslovku 2. Jak to v thrillerech bývá, nevyhnu se sem tam – kde to bude pro děj důležité ­–, „pohledu do zrcátka“. Nicméně náš film běží kupředu :)

73802

Jak zákon žánru káže, na začátku stručně představme movie hrdiny. Alespoň typově. Na špici jsou ti, kteří mají skvělé nápady a schopnosti i vůli jim pomáhat na světlo světa. Ti, kteří aktivně vyhledávají příležitosti a umí je využít, pokaždé vědí, kdy dobré věci pomůže diplomacie a kdy UZI nebo Desert Eagle Cal .50. A taky je s nimi fajn v mezidobí akčních scén. Pak jsou ti, co mají nápady, které ale uvádějí slůvkem „mělobyse“. Vždycky je potřeba pár whistleblowerů (zaplať pánbůh za ně, zejména přicházejí-li s názorem, nikoli dojmem), ke každému filmu patří i pár tragiků „nikohonezajímáže“ a případně spiknutí odhalujících „všichniříkajíže“. Samozřejmě nesmí chybět komparz, kterému je vlastní film prostě tak nějak jedno... Konkrétní stars dosaďme třeba podle modelu Expendables nebo RED. Ti všichni v různé míře ovlivňují běh celého příběhu. A všichni jsou potřeba.

Na scéně akční operativci i schopní analytici

Kam tedy děj za jeden rok od loňského dílu postoupil? Začněme opravdu velkými akcemi. Těmi, které svým významem překračují hranice naší republiky a které další rozvoj fakulty ovlivňují kvalitativně, nejen inkrementálně. BIOCEV stojí! Je součástí struktury fakulty, stěhují se do něj jednotlivé týmy a plní indikátory. Před pár dny jsme otevřeli CAPI – zcela unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Jak BIOCEV, tak i CAPI jsou již nyní integrovány do světových sítí ve svých oborech. Pokračuje také příprava projektu Kampus Albertov, aktuálně probíhá architektonická soutěž.

Pro všechny projekty je nezbytná, jakkoli ze své podstaty není vždy snadná, efektivní souhra našich „akademiků“ s děkanátskými „administrátory“. Obě skupiny, akční operativci v terénu i schopní analytici a specialisti v zázemí, se vitálně potřebují. Akci občas komplikuje, když bez vzájemné znalosti svých řemesel jeden pořádně neví, co druhý dělá a hlavně proč to dělá. Ti, kteří mají zkušenost se stávající vyloženě nepřátelskou legislativou – zarámovanou komunikací s často se střídajícími a bohužel někdy i ne zcela kompetentními partnery ve státní správě –, tuší, co obnáší práce s projekty v celkové výši přes půl miliardy (!) a jak důležité je třeba spolehlivé „soutěžní“ oddělení nebo „creative“ accounting...

Mimochodem, právě pro katalýzu spolupráce uvnitř fakulty, vyhledávání dotačních titulů na míru a následnou přípravu projektů jsme založili Oddělení strategického rozvoje – OSTR. To umožnilo zrealizovat nebo do pokročilé fáze přípravy dovést projekty OP VaVPI „Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy“, „BIOCEV od základního k aplikovanému výzkumu“, zmíněné „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ a „Rozvoj technologického zázemí doktorských programů“, dále projekt OP VK „Výzkumná laboratoř nádorů“ nebo OP VVV „Centrum medicinální chemie pro molekulární diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění“. OSTR se také podílelo na několika celouniverzitních projektech, ve spolupráci s vedoucími 45 fakultních pracovišť pak shromáždilo a má v „pipelines“ dalších 85 anotací projektových záměrů, na jejichž základě vznikne Strategický plán rozvoje (SPR) 1. LF. Ten se rozvíjí komplementárně se SPR RUK a jsou v něm zahrnuty jak výukové, tak investiční projektové záměry. Vzhledem k chystanému vypsání mnoha dotačních titulů čekají náš fakultní SWAT tým v brzké době nepochybně další akční scény.

Skončí další díl happyendem?

Stavební úpravy, které vznikají v naší režii, lze sledovat na fakultních webových stránkách v rubrice Objekty 1. LF v novém. V nejbližších dnech otevřeme v budově Fyziologického ústavu také rozšířené prostory Simulačního centra zaměřeného na praktickou výuku na modelech. A namátkou zmiňuji třeba rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu imunologie a mikrobiologie, již „zakleknuté ve startovních blocích“.

Mimochodem, i fakultní web bude opět po třech letech potřebovat přestavbu. Jeho redesign bude opravdu náročným procesem, protože je obří a oslovuje velké množství cílových skupin (zaměstnance, studenty, vědce, učitele, veřejnost...). První kroky jsme učinili v přípravě části věnované fakultní vědě. Abychom vycházeli z faktických potřeb a co nejvíce uživatelů potěšili (a co nejméně rozladili), zahájili jsme e-diskusi o tom, co komu na webových stránkách chybí, přebývá, koncepčně nevyhovuje. A nejde jen o web. Komunikaci a zpětnou vazbu potřebujeme v rámci fakulty i jednotlivých ústavů. Proto má Akademický senát svou schránku. Proto máme v Jedničce Hyde Park. Ptáme se přednostů. Vyvěšujeme informace na intranetu a Facebooku. Pořádáme elektronické dotazníkové akce... I přesto se stávají pozoruhodné situace, kdy například 3 měsíce před koncem roku dostanou pracoviště nabídku prostředků na drobné stavební úpravy a dovybavení, nereagují na ni, a posléze dolehnou stesky „když u nás nejsou na nic peníze“. Bohužel je pravda, že z legálních důvodů je fakulta silně omezena v možnosti vynakládat své investiční prostředky do prostor nemocnice.

Pro úplnost musím zmínit stav našich plánů na založení školky. Vzhledem k absenci prostor, které by umožnily její plnohodnotné založení (od projektu odstoupila původně spolupracující VFN i MFF), jsme poměrně pracně definovali prostory, v nichž by fungovala dětská skupina. Z dlouhodobějšího hlediska jsme školku naplánovali v Kampusu Albertov. Situaci ovšem změnil demografický vývoj – naše „fakultní děti“ nevyužily ani místa nabídnutá stávající školkou VFN a po diskusi s městskou částí Praha 2 jsme zjistili, že můžeme využít nabídky školky ve Viničné ulici a stavět není třeba.

A konečně, k rozvoji fakulty patří i rozvoj komunity a věcí mimopracovních. Rozjel se upgradovaný akademický klub Fausťák, s rostoucí pozorností médií i veřejnosti probíhají MEDialogy a úspěšně svou činnost zahájil klub absolventů se vším, co k Alumni patří – včetně prvního setkání na Novoměstské radnici.

Všem kladným akčním hrdinům děkujeme a těšíme se na další díl!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Co pro mě znamená Jednička

Investice: Nejde o přežití, ale o rozvoj 2

Aktuální otvírák jsem po vzoru akčních filmů pojmenoval jako jeho loňského březnového předchůdce a přidal pořadovou číslovku 2. Jak to v thrillerech bývá, nevyhnu se sem tam – kde to bude pro děj důležité ­–, „pohledu do zrcátka“. Nicméně náš film běží kupředu :)

73802

Jak zákon žánru káže, na začátku stručně představme movie hrdiny. Alespoň typově. Na špici jsou ti, kteří mají skvělé nápady a schopnosti i vůli jim pomáhat na světlo světa. Ti, kteří aktivně vyhledávají příležitosti a umí je využít, pokaždé vědí, kdy dobré věci pomůže diplomacie a kdy UZI nebo Desert Eagle Cal .50. A taky je s nimi fajn v mezidobí akčních scén. Pak jsou ti, co mají nápady, které ale uvádějí slůvkem „mělobyse“. Vždycky je potřeba pár whistleblowerů (zaplať pánbůh za ně, zejména přicházejí-li s názorem, nikoli dojmem), ke každému filmu patří i pár tragiků „nikohonezajímáže“ a případně spiknutí odhalujících „všichniříkajíže“. Samozřejmě nesmí chybět komparz, kterému je vlastní film prostě tak nějak jedno... Konkrétní stars dosaďme třeba podle modelu Expendables nebo RED. Ti všichni v různé míře ovlivňují běh celého příběhu. A všichni jsou potřeba.

Na scéně akční operativci i schopní analytici

Kam tedy děj za jeden rok od loňského dílu postoupil? Začněme opravdu velkými akcemi. Těmi, které svým významem překračují hranice naší republiky a které další rozvoj fakulty ovlivňují kvalitativně, nejen inkrementálně. BIOCEV stojí! Je součástí struktury fakulty, stěhují se do něj jednotlivé týmy a plní indikátory. Před pár dny jsme otevřeli CAPI – zcela unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Jak BIOCEV, tak i CAPI jsou již nyní integrovány do světových sítí ve svých oborech. Pokračuje také příprava projektu Kampus Albertov, aktuálně probíhá architektonická soutěž.

Pro všechny projekty je nezbytná, jakkoli ze své podstaty není vždy snadná, efektivní souhra našich „akademiků“ s děkanátskými „administrátory“. Obě skupiny, akční operativci v terénu i schopní analytici a specialisti v zázemí, se vitálně potřebují. Akci občas komplikuje, když bez vzájemné znalosti svých řemesel jeden pořádně neví, co druhý dělá a hlavně proč to dělá. Ti, kteří mají zkušenost se stávající vyloženě nepřátelskou legislativou – zarámovanou komunikací s často se střídajícími a bohužel někdy i ne zcela kompetentními partnery ve státní správě –, tuší, co obnáší práce s projekty v celkové výši přes půl miliardy (!) a jak důležité je třeba spolehlivé „soutěžní“ oddělení nebo „creative“ accounting...

Mimochodem, právě pro katalýzu spolupráce uvnitř fakulty, vyhledávání dotačních titulů na míru a následnou přípravu projektů jsme založili Oddělení strategického rozvoje – OSTR. To umožnilo zrealizovat nebo do pokročilé fáze přípravy dovést projekty OP VaVPI „Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy“, „BIOCEV od základního k aplikovanému výzkumu“, zmíněné „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ a „Rozvoj technologického zázemí doktorských programů“, dále projekt OP VK „Výzkumná laboratoř nádorů“ nebo OP VVV „Centrum medicinální chemie pro molekulární diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění“. OSTR se také podílelo na několika celouniverzitních projektech, ve spolupráci s vedoucími 45 fakultních pracovišť pak shromáždilo a má v „pipelines“ dalších 85 anotací projektových záměrů, na jejichž základě vznikne Strategický plán rozvoje (SPR) 1. LF. Ten se rozvíjí komplementárně se SPR RUK a jsou v něm zahrnuty jak výukové, tak investiční projektové záměry. Vzhledem k chystanému vypsání mnoha dotačních titulů čekají náš fakultní SWAT tým v brzké době nepochybně další akční scény.

Skončí další díl happyendem?

Stavební úpravy, které vznikají v naší režii, lze sledovat na fakultních webových stránkách v rubrice Objekty 1. LF v novém. V nejbližších dnech otevřeme v budově Fyziologického ústavu také rozšířené prostory Simulačního centra zaměřeného na praktickou výuku na modelech. A namátkou zmiňuji třeba rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu imunologie a mikrobiologie, již „zakleknuté ve startovních blocích“.

Mimochodem, i fakultní web bude opět po třech letech potřebovat přestavbu. Jeho redesign bude opravdu náročným procesem, protože je obří a oslovuje velké množství cílových skupin (zaměstnance, studenty, vědce, učitele, veřejnost...). První kroky jsme učinili v přípravě části věnované fakultní vědě. Abychom vycházeli z faktických potřeb a co nejvíce uživatelů potěšili (a co nejméně rozladili), zahájili jsme e-diskusi o tom, co komu na webových stránkách chybí, přebývá, koncepčně nevyhovuje. A nejde jen o web. Komunikaci a zpětnou vazbu potřebujeme v rámci fakulty i jednotlivých ústavů. Proto má Akademický senát svou schránku. Proto máme v Jedničce Hyde Park. Ptáme se přednostů. Vyvěšujeme informace na intranetu a Facebooku. Pořádáme elektronické dotazníkové akce... I přesto se stávají pozoruhodné situace, kdy například 3 měsíce před koncem roku dostanou pracoviště nabídku prostředků na drobné stavební úpravy a dovybavení, nereagují na ni, a posléze dolehnou stesky „když u nás nejsou na nic peníze“. Bohužel je pravda, že z legálních důvodů je fakulta silně omezena v možnosti vynakládat své investiční prostředky do prostor nemocnice.

Pro úplnost musím zmínit stav našich plánů na založení školky. Vzhledem k absenci prostor, které by umožnily její plnohodnotné založení (od projektu odstoupila původně spolupracující VFN i MFF), jsme poměrně pracně definovali prostory, v nichž by fungovala dětská skupina. Z dlouhodobějšího hlediska jsme školku naplánovali v Kampusu Albertov. Situaci ovšem změnil demografický vývoj – naše „fakultní děti“ nevyužily ani místa nabídnutá stávající školkou VFN a po diskusi s městskou částí Praha 2 jsme zjistili, že můžeme využít nabídky školky ve Viničné ulici a stavět není třeba.

A konečně, k rozvoji fakulty patří i rozvoj komunity a věcí mimopracovních. Rozjel se upgradovaný akademický klub Fausťák, s rostoucí pozorností médií i veřejnosti probíhají MEDialogy a úspěšně svou činnost zahájil klub absolventů se vším, co k Alumni patří – včetně prvního setkání na Novoměstské radnici.

Všem kladným akčním hrdinům děkujeme a těšíme se na další díl!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Vědecké skupiny

Investice: Nejde o přežití, ale o rozvoj 2

Aktuální otvírák jsem po vzoru akčních filmů pojmenoval jako jeho loňského březnového předchůdce a přidal pořadovou číslovku 2. Jak to v thrillerech bývá, nevyhnu se sem tam – kde to bude pro děj důležité ­–, „pohledu do zrcátka“. Nicméně náš film běží kupředu :)

73802

Jak zákon žánru káže, na začátku stručně představme movie hrdiny. Alespoň typově. Na špici jsou ti, kteří mají skvělé nápady a schopnosti i vůli jim pomáhat na světlo světa. Ti, kteří aktivně vyhledávají příležitosti a umí je využít, pokaždé vědí, kdy dobré věci pomůže diplomacie a kdy UZI nebo Desert Eagle Cal .50. A taky je s nimi fajn v mezidobí akčních scén. Pak jsou ti, co mají nápady, které ale uvádějí slůvkem „mělobyse“. Vždycky je potřeba pár whistleblowerů (zaplať pánbůh za ně, zejména přicházejí-li s názorem, nikoli dojmem), ke každému filmu patří i pár tragiků „nikohonezajímáže“ a případně spiknutí odhalujících „všichniříkajíže“. Samozřejmě nesmí chybět komparz, kterému je vlastní film prostě tak nějak jedno... Konkrétní stars dosaďme třeba podle modelu Expendables nebo RED. Ti všichni v různé míře ovlivňují běh celého příběhu. A všichni jsou potřeba.

Na scéně akční operativci i schopní analytici

Kam tedy děj za jeden rok od loňského dílu postoupil? Začněme opravdu velkými akcemi. Těmi, které svým významem překračují hranice naší republiky a které další rozvoj fakulty ovlivňují kvalitativně, nejen inkrementálně. BIOCEV stojí! Je součástí struktury fakulty, stěhují se do něj jednotlivé týmy a plní indikátory. Před pár dny jsme otevřeli CAPI – zcela unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Jak BIOCEV, tak i CAPI jsou již nyní integrovány do světových sítí ve svých oborech. Pokračuje také příprava projektu Kampus Albertov, aktuálně probíhá architektonická soutěž.

Pro všechny projekty je nezbytná, jakkoli ze své podstaty není vždy snadná, efektivní souhra našich „akademiků“ s děkanátskými „administrátory“. Obě skupiny, akční operativci v terénu i schopní analytici a specialisti v zázemí, se vitálně potřebují. Akci občas komplikuje, když bez vzájemné znalosti svých řemesel jeden pořádně neví, co druhý dělá a hlavně proč to dělá. Ti, kteří mají zkušenost se stávající vyloženě nepřátelskou legislativou – zarámovanou komunikací s často se střídajícími a bohužel někdy i ne zcela kompetentními partnery ve státní správě –, tuší, co obnáší práce s projekty v celkové výši přes půl miliardy (!) a jak důležité je třeba spolehlivé „soutěžní“ oddělení nebo „creative“ accounting...

Mimochodem, právě pro katalýzu spolupráce uvnitř fakulty, vyhledávání dotačních titulů na míru a následnou přípravu projektů jsme založili Oddělení strategického rozvoje – OSTR. To umožnilo zrealizovat nebo do pokročilé fáze přípravy dovést projekty OP VaVPI „Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy“, „BIOCEV od základního k aplikovanému výzkumu“, zmíněné „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ a „Rozvoj technologického zázemí doktorských programů“, dále projekt OP VK „Výzkumná laboratoř nádorů“ nebo OP VVV „Centrum medicinální chemie pro molekulární diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění“. OSTR se také podílelo na několika celouniverzitních projektech, ve spolupráci s vedoucími 45 fakultních pracovišť pak shromáždilo a má v „pipelines“ dalších 85 anotací projektových záměrů, na jejichž základě vznikne Strategický plán rozvoje (SPR) 1. LF. Ten se rozvíjí komplementárně se SPR RUK a jsou v něm zahrnuty jak výukové, tak investiční projektové záměry. Vzhledem k chystanému vypsání mnoha dotačních titulů čekají náš fakultní SWAT tým v brzké době nepochybně další akční scény.

Skončí další díl happyendem?

Stavební úpravy, které vznikají v naší režii, lze sledovat na fakultních webových stránkách v rubrice Objekty 1. LF v novém. V nejbližších dnech otevřeme v budově Fyziologického ústavu také rozšířené prostory Simulačního centra zaměřeného na praktickou výuku na modelech. A namátkou zmiňuji třeba rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu imunologie a mikrobiologie, již „zakleknuté ve startovních blocích“.

Mimochodem, i fakultní web bude opět po třech letech potřebovat přestavbu. Jeho redesign bude opravdu náročným procesem, protože je obří a oslovuje velké množství cílových skupin (zaměstnance, studenty, vědce, učitele, veřejnost...). První kroky jsme učinili v přípravě části věnované fakultní vědě. Abychom vycházeli z faktických potřeb a co nejvíce uživatelů potěšili (a co nejméně rozladili), zahájili jsme e-diskusi o tom, co komu na webových stránkách chybí, přebývá, koncepčně nevyhovuje. A nejde jen o web. Komunikaci a zpětnou vazbu potřebujeme v rámci fakulty i jednotlivých ústavů. Proto má Akademický senát svou schránku. Proto máme v Jedničce Hyde Park. Ptáme se přednostů. Vyvěšujeme informace na intranetu a Facebooku. Pořádáme elektronické dotazníkové akce... I přesto se stávají pozoruhodné situace, kdy například 3 měsíce před koncem roku dostanou pracoviště nabídku prostředků na drobné stavební úpravy a dovybavení, nereagují na ni, a posléze dolehnou stesky „když u nás nejsou na nic peníze“. Bohužel je pravda, že z legálních důvodů je fakulta silně omezena v možnosti vynakládat své investiční prostředky do prostor nemocnice.

Pro úplnost musím zmínit stav našich plánů na založení školky. Vzhledem k absenci prostor, které by umožnily její plnohodnotné založení (od projektu odstoupila původně spolupracující VFN i MFF), jsme poměrně pracně definovali prostory, v nichž by fungovala dětská skupina. Z dlouhodobějšího hlediska jsme školku naplánovali v Kampusu Albertov. Situaci ovšem změnil demografický vývoj – naše „fakultní děti“ nevyužily ani místa nabídnutá stávající školkou VFN a po diskusi s městskou částí Praha 2 jsme zjistili, že můžeme využít nabídky školky ve Viničné ulici a stavět není třeba.

A konečně, k rozvoji fakulty patří i rozvoj komunity a věcí mimopracovních. Rozjel se upgradovaný akademický klub Fausťák, s rostoucí pozorností médií i veřejnosti probíhají MEDialogy a úspěšně svou činnost zahájil klub absolventů se vším, co k Alumni patří – včetně prvního setkání na Novoměstské radnici.

Všem kladným akčním hrdinům děkujeme a těšíme se na další díl!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Jednička ve vědě

Investice: Nejde o přežití, ale o rozvoj 2

Aktuální otvírák jsem po vzoru akčních filmů pojmenoval jako jeho loňského březnového předchůdce a přidal pořadovou číslovku 2. Jak to v thrillerech bývá, nevyhnu se sem tam – kde to bude pro děj důležité ­–, „pohledu do zrcátka“. Nicméně náš film běží kupředu :)

73802

Jak zákon žánru káže, na začátku stručně představme movie hrdiny. Alespoň typově. Na špici jsou ti, kteří mají skvělé nápady a schopnosti i vůli jim pomáhat na světlo světa. Ti, kteří aktivně vyhledávají příležitosti a umí je využít, pokaždé vědí, kdy dobré věci pomůže diplomacie a kdy UZI nebo Desert Eagle Cal .50. A taky je s nimi fajn v mezidobí akčních scén. Pak jsou ti, co mají nápady, které ale uvádějí slůvkem „mělobyse“. Vždycky je potřeba pár whistleblowerů (zaplať pánbůh za ně, zejména přicházejí-li s názorem, nikoli dojmem), ke každému filmu patří i pár tragiků „nikohonezajímáže“ a případně spiknutí odhalujících „všichniříkajíže“. Samozřejmě nesmí chybět komparz, kterému je vlastní film prostě tak nějak jedno... Konkrétní stars dosaďme třeba podle modelu Expendables nebo RED. Ti všichni v různé míře ovlivňují běh celého příběhu. A všichni jsou potřeba.

Na scéně akční operativci i schopní analytici

Kam tedy děj za jeden rok od loňského dílu postoupil? Začněme opravdu velkými akcemi. Těmi, které svým významem překračují hranice naší republiky a které další rozvoj fakulty ovlivňují kvalitativně, nejen inkrementálně. BIOCEV stojí! Je součástí struktury fakulty, stěhují se do něj jednotlivé týmy a plní indikátory. Před pár dny jsme otevřeli CAPI – zcela unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Jak BIOCEV, tak i CAPI jsou již nyní integrovány do světových sítí ve svých oborech. Pokračuje také příprava projektu Kampus Albertov, aktuálně probíhá architektonická soutěž.

Pro všechny projekty je nezbytná, jakkoli ze své podstaty není vždy snadná, efektivní souhra našich „akademiků“ s děkanátskými „administrátory“. Obě skupiny, akční operativci v terénu i schopní analytici a specialisti v zázemí, se vitálně potřebují. Akci občas komplikuje, když bez vzájemné znalosti svých řemesel jeden pořádně neví, co druhý dělá a hlavně proč to dělá. Ti, kteří mají zkušenost se stávající vyloženě nepřátelskou legislativou – zarámovanou komunikací s často se střídajícími a bohužel někdy i ne zcela kompetentními partnery ve státní správě –, tuší, co obnáší práce s projekty v celkové výši přes půl miliardy (!) a jak důležité je třeba spolehlivé „soutěžní“ oddělení nebo „creative“ accounting...

Mimochodem, právě pro katalýzu spolupráce uvnitř fakulty, vyhledávání dotačních titulů na míru a následnou přípravu projektů jsme založili Oddělení strategického rozvoje – OSTR. To umožnilo zrealizovat nebo do pokročilé fáze přípravy dovést projekty OP VaVPI „Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy“, „BIOCEV od základního k aplikovanému výzkumu“, zmíněné „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ a „Rozvoj technologického zázemí doktorských programů“, dále projekt OP VK „Výzkumná laboratoř nádorů“ nebo OP VVV „Centrum medicinální chemie pro molekulární diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění“. OSTR se také podílelo na několika celouniverzitních projektech, ve spolupráci s vedoucími 45 fakultních pracovišť pak shromáždilo a má v „pipelines“ dalších 85 anotací projektových záměrů, na jejichž základě vznikne Strategický plán rozvoje (SPR) 1. LF. Ten se rozvíjí komplementárně se SPR RUK a jsou v něm zahrnuty jak výukové, tak investiční projektové záměry. Vzhledem k chystanému vypsání mnoha dotačních titulů čekají náš fakultní SWAT tým v brzké době nepochybně další akční scény.

Skončí další díl happyendem?

Stavební úpravy, které vznikají v naší režii, lze sledovat na fakultních webových stránkách v rubrice Objekty 1. LF v novém. V nejbližších dnech otevřeme v budově Fyziologického ústavu také rozšířené prostory Simulačního centra zaměřeného na praktickou výuku na modelech. A namátkou zmiňuji třeba rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu imunologie a mikrobiologie, již „zakleknuté ve startovních blocích“.

Mimochodem, i fakultní web bude opět po třech letech potřebovat přestavbu. Jeho redesign bude opravdu náročným procesem, protože je obří a oslovuje velké množství cílových skupin (zaměstnance, studenty, vědce, učitele, veřejnost...). První kroky jsme učinili v přípravě části věnované fakultní vědě. Abychom vycházeli z faktických potřeb a co nejvíce uživatelů potěšili (a co nejméně rozladili), zahájili jsme e-diskusi o tom, co komu na webových stránkách chybí, přebývá, koncepčně nevyhovuje. A nejde jen o web. Komunikaci a zpětnou vazbu potřebujeme v rámci fakulty i jednotlivých ústavů. Proto má Akademický senát svou schránku. Proto máme v Jedničce Hyde Park. Ptáme se přednostů. Vyvěšujeme informace na intranetu a Facebooku. Pořádáme elektronické dotazníkové akce... I přesto se stávají pozoruhodné situace, kdy například 3 měsíce před koncem roku dostanou pracoviště nabídku prostředků na drobné stavební úpravy a dovybavení, nereagují na ni, a posléze dolehnou stesky „když u nás nejsou na nic peníze“. Bohužel je pravda, že z legálních důvodů je fakulta silně omezena v možnosti vynakládat své investiční prostředky do prostor nemocnice.

Pro úplnost musím zmínit stav našich plánů na založení školky. Vzhledem k absenci prostor, které by umožnily její plnohodnotné založení (od projektu odstoupila původně spolupracující VFN i MFF), jsme poměrně pracně definovali prostory, v nichž by fungovala dětská skupina. Z dlouhodobějšího hlediska jsme školku naplánovali v Kampusu Albertov. Situaci ovšem změnil demografický vývoj – naše „fakultní děti“ nevyužily ani místa nabídnutá stávající školkou VFN a po diskusi s městskou částí Praha 2 jsme zjistili, že můžeme využít nabídky školky ve Viničné ulici a stavět není třeba.

A konečně, k rozvoji fakulty patří i rozvoj komunity a věcí mimopracovních. Rozjel se upgradovaný akademický klub Fausťák, s rostoucí pozorností médií i veřejnosti probíhají MEDialogy a úspěšně svou činnost zahájil klub absolventů se vším, co k Alumni patří – včetně prvního setkání na Novoměstské radnici.

Všem kladným akčním hrdinům děkujeme a těšíme se na další díl!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Erasmus a stáže

Investice: Nejde o přežití, ale o rozvoj 2

Aktuální otvírák jsem po vzoru akčních filmů pojmenoval jako jeho loňského březnového předchůdce a přidal pořadovou číslovku 2. Jak to v thrillerech bývá, nevyhnu se sem tam – kde to bude pro děj důležité ­–, „pohledu do zrcátka“. Nicméně náš film běží kupředu :)

73802

Jak zákon žánru káže, na začátku stručně představme movie hrdiny. Alespoň typově. Na špici jsou ti, kteří mají skvělé nápady a schopnosti i vůli jim pomáhat na světlo světa. Ti, kteří aktivně vyhledávají příležitosti a umí je využít, pokaždé vědí, kdy dobré věci pomůže diplomacie a kdy UZI nebo Desert Eagle Cal .50. A taky je s nimi fajn v mezidobí akčních scén. Pak jsou ti, co mají nápady, které ale uvádějí slůvkem „mělobyse“. Vždycky je potřeba pár whistleblowerů (zaplať pánbůh za ně, zejména přicházejí-li s názorem, nikoli dojmem), ke každému filmu patří i pár tragiků „nikohonezajímáže“ a případně spiknutí odhalujících „všichniříkajíže“. Samozřejmě nesmí chybět komparz, kterému je vlastní film prostě tak nějak jedno... Konkrétní stars dosaďme třeba podle modelu Expendables nebo RED. Ti všichni v různé míře ovlivňují běh celého příběhu. A všichni jsou potřeba.

Na scéně akční operativci i schopní analytici

Kam tedy děj za jeden rok od loňského dílu postoupil? Začněme opravdu velkými akcemi. Těmi, které svým významem překračují hranice naší republiky a které další rozvoj fakulty ovlivňují kvalitativně, nejen inkrementálně. BIOCEV stojí! Je součástí struktury fakulty, stěhují se do něj jednotlivé týmy a plní indikátory. Před pár dny jsme otevřeli CAPI – zcela unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování. Jak BIOCEV, tak i CAPI jsou již nyní integrovány do světových sítí ve svých oborech. Pokračuje také příprava projektu Kampus Albertov, aktuálně probíhá architektonická soutěž.

Pro všechny projekty je nezbytná, jakkoli ze své podstaty není vždy snadná, efektivní souhra našich „akademiků“ s děkanátskými „administrátory“. Obě skupiny, akční operativci v terénu i schopní analytici a specialisti v zázemí, se vitálně potřebují. Akci občas komplikuje, když bez vzájemné znalosti svých řemesel jeden pořádně neví, co druhý dělá a hlavně proč to dělá. Ti, kteří mají zkušenost se stávající vyloženě nepřátelskou legislativou – zarámovanou komunikací s často se střídajícími a bohužel někdy i ne zcela kompetentními partnery ve státní správě –, tuší, co obnáší práce s projekty v celkové výši přes půl miliardy (!) a jak důležité je třeba spolehlivé „soutěžní“ oddělení nebo „creative“ accounting...

Mimochodem, právě pro katalýzu spolupráce uvnitř fakulty, vyhledávání dotačních titulů na míru a následnou přípravu projektů jsme založili Oddělení strategického rozvoje – OSTR. To umožnilo zrealizovat nebo do pokročilé fáze přípravy dovést projekty OP VaVPI „Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy“, „BIOCEV od základního k aplikovanému výzkumu“, zmíněné „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ a „Rozvoj technologického zázemí doktorských programů“, dále projekt OP VK „Výzkumná laboratoř nádorů“ nebo OP VVV „Centrum medicinální chemie pro molekulární diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění“. OSTR se také podílelo na několika celouniverzitních projektech, ve spolupráci s vedoucími 45 fakultních pracovišť pak shromáždilo a má v „pipelines“ dalších 85 anotací projektových záměrů, na jejichž základě vznikne Strategický plán rozvoje (SPR) 1. LF. Ten se rozvíjí komplementárně se SPR RUK a jsou v něm zahrnuty jak výukové, tak investiční projektové záměry. Vzhledem k chystanému vypsání mnoha dotačních titulů čekají náš fakultní SWAT tým v brzké době nepochybně další akční scény.

Skončí další díl happyendem?

Stavební úpravy, které vznikají v naší režii, lze sledovat na fakultních webových stránkách v rubrice Objekty 1. LF v novém. V nejbližších dnech otevřeme v budově Fyziologického ústavu také rozšířené prostory Simulačního centra zaměřeného na praktickou výuku na modelech. A namátkou zmiňuji třeba rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu imunologie a mikrobiologie, již „zakleknuté ve startovních blocích“.

Mimochodem, i fakultní web bude opět po třech letech potřebovat přestavbu. Jeho redesign bude opravdu náročným procesem, protože je obří a oslovuje velké množství cílových skupin (zaměstnance, studenty, vědce, učitele, veřejnost...). První kroky jsme učinili v přípravě části věnované fakultní vědě. Abychom vycházeli z faktických potřeb a co nejvíce uživatelů potěšili (a co nejméně rozladili), zahájili jsme e-diskusi o tom, co komu na webových stránkách chybí, přebývá, koncepčně nevyhovuje. A nejde jen o web. Komunikaci a zpětnou vazbu potřebujeme v rámci fakulty i jednotlivých ústavů. Proto má Akademický senát svou schránku. Proto máme v Jedničce Hyde Park. Ptáme se přednostů. Vyvěšujeme informace na intranetu a Facebooku. Pořádáme elektronické dotazníkové akce... I přesto se stávají pozoruhodné situace, kdy například 3 měsíce před koncem roku dostanou pracoviště nabídku prostředků na drobné stavební úpravy a dovybavení, nereagují na ni, a posléze dolehnou stesky „když u nás nejsou na nic peníze“. Bohužel je pravda, že z legálních důvodů je fakulta silně omezena v možnosti vynakládat své investiční prostředky do prostor nemocnice.

Pro úplnost musím zmínit stav našich plánů na založení školky. Vzhledem k absenci prostor, které by umožnily její plnohodnotné založení (od projektu odstoupila původně spolupracující VFN i MFF), jsme poměrně pracně definovali prostory, v nichž by fungovala dětská skupina. Z dlouhodobějšího hlediska jsme školku naplánovali v Kampusu Albertov. Situaci ovšem změnil demografický vývoj – naše „fakultní děti“ nevyužily ani místa nabídnutá stávající školkou VFN a po diskusi s městskou částí Praha 2 jsme zjistili, že můžeme využít nabídky školky ve Viničné ulici a stavět není třeba.

A konečně, k rozvoji fakulty patří i rozvoj komunity a věcí mimopracovních. Rozjel se upgradovaný akademický klub Fausťák, s rostoucí pozorností médií i veřejnosti probíhají MEDialogy a úspěšně svou činnost zahájil klub absolventů se vším, co k Alumni patří – včetně prvního setkání na Novoměstské radnici.

Všem kladným akčním hrdinům děkujeme a těšíme se na další díl!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK