1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Michala Miovského

73669Pod vedením profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie, funguje vědecká skupina složená ze 4 seniorních výzkumníků, 5 doktorandů a 4 kolegů z terénu. A protože se prevence v adiktologii v posledních 20 letech rozvíjí tak rychle, vedl vývoj této výzkumné skupiny ke vzniku dvou dalších, vedených dr. Romanem Gabrhelíkem a dr. Miroslavem Bartákem.

Zaměření

Původním hlavním fokusem skupiny bylo naplno rozjet výzkum v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže se zaměřením na adiktologii. Inspiraci a metodologickou podporu jsme sbírali od vznikající Society for prevention Research a z nového časopisu Prevention Science. Postupně jsme se profilovali směrem ke komplexním evaluacím preventivních intervencí a rozvíjeli aplikaci experimentálních designů, původně považovaných v prevenci za nepoužitelné. Dnes tvoří standard. Zvládli jsme vybrousit klasický model randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) jak u nových, tak adaptovaných intervencí. Naši členové stáli např. u zrodu European Society for Preventive Research a stali jsme se mj. významnými hráči v oblasti rozvoje standardů kvality v prevenci.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina začínala klasickými GAČR a IGA (dnes AZV) projekty. Nicméně podařilo se nám několikrát realizovat klíčová partnerství přes projekty EU. Asi největší dopad měly projekty EUDAP, VYNSPI a The European Drug Prevention Quality Standards Project. Díky nim vznikly spolupráce s kolegy z Karolinska Institutet, University of Turin nebo Liverpool John Mores University, nyní startuje spolupráce s kolegy z Norska. Nadšeně jsem uvítal rozjezd aplikovaných témat do oblasti výzkumu vzdělávání v prevenci a naše připojení ke skupině okolo rozvíjejícího se prvního mezinárodního vzdělávacího kurikula UPC s několika americkými univerzitami. Vznik druhé skupiny zaměřené na veřejné zdraví otevřel cestu do WHO a k dalším partnerům, např. University of Connecticute.

Významné výstupy

Pokud jde o výzkumnou část naší práce v prevenci za posledních 10 let, shrnující přehled vyšel v sérii 4 monografií před 2 lety (Miovský et al., 2015). Nadchl mě Roman Gabrhelík vracející se z Fulbrightova stipendia v Baltimore, který udělal dva důležité zářezy s naší druhou RCT v prestižních časopisech Drug and Alcohol Dependence a Addictive Behaviours. Následovaly další úspěšné publikace v topových oborových časopisech, např. Prevention Science, dále publikace Ph.D. studentů (např. Čablová et al., 2015, 2016) a povedly se i nečekané drobnější úspěchy mj. okolo těkavých látek a romských dětí (Važan et al., 2012) v Substance Use & Misuse.

Pro mě je největší odměnou, že kolegové a naši Ph.D. studenti publikují celkem slušně a já už chvílemi jen koukám, kde mi ujíždí vlak.

Pokud máte zájem o více informací, pište na michal.miovsky@lf1.cuni.cz

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Michala Miovského

73669Pod vedením profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie, funguje vědecká skupina složená ze 4 seniorních výzkumníků, 5 doktorandů a 4 kolegů z terénu. A protože se prevence v adiktologii v posledních 20 letech rozvíjí tak rychle, vedl vývoj této výzkumné skupiny ke vzniku dvou dalších, vedených dr. Romanem Gabrhelíkem a dr. Miroslavem Bartákem.

Zaměření

Původním hlavním fokusem skupiny bylo naplno rozjet výzkum v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže se zaměřením na adiktologii. Inspiraci a metodologickou podporu jsme sbírali od vznikající Society for prevention Research a z nového časopisu Prevention Science. Postupně jsme se profilovali směrem ke komplexním evaluacím preventivních intervencí a rozvíjeli aplikaci experimentálních designů, původně považovaných v prevenci za nepoužitelné. Dnes tvoří standard. Zvládli jsme vybrousit klasický model randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) jak u nových, tak adaptovaných intervencí. Naši členové stáli např. u zrodu European Society for Preventive Research a stali jsme se mj. významnými hráči v oblasti rozvoje standardů kvality v prevenci.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina začínala klasickými GAČR a IGA (dnes AZV) projekty. Nicméně podařilo se nám několikrát realizovat klíčová partnerství přes projekty EU. Asi největší dopad měly projekty EUDAP, VYNSPI a The European Drug Prevention Quality Standards Project. Díky nim vznikly spolupráce s kolegy z Karolinska Institutet, University of Turin nebo Liverpool John Mores University, nyní startuje spolupráce s kolegy z Norska. Nadšeně jsem uvítal rozjezd aplikovaných témat do oblasti výzkumu vzdělávání v prevenci a naše připojení ke skupině okolo rozvíjejícího se prvního mezinárodního vzdělávacího kurikula UPC s několika americkými univerzitami. Vznik druhé skupiny zaměřené na veřejné zdraví otevřel cestu do WHO a k dalším partnerům, např. University of Connecticute.

Významné výstupy

Pokud jde o výzkumnou část naší práce v prevenci za posledních 10 let, shrnující přehled vyšel v sérii 4 monografií před 2 lety (Miovský et al., 2015). Nadchl mě Roman Gabrhelík vracející se z Fulbrightova stipendia v Baltimore, který udělal dva důležité zářezy s naší druhou RCT v prestižních časopisech Drug and Alcohol Dependence a Addictive Behaviours. Následovaly další úspěšné publikace v topových oborových časopisech, např. Prevention Science, dále publikace Ph.D. studentů (např. Čablová et al., 2015, 2016) a povedly se i nečekané drobnější úspěchy mj. okolo těkavých látek a romských dětí (Važan et al., 2012) v Substance Use & Misuse.

Pro mě je největší odměnou, že kolegové a naši Ph.D. studenti publikují celkem slušně a já už chvílemi jen koukám, kde mi ujíždí vlak.

Pokud máte zájem o více informací, pište na michal.miovsky@lf1.cuni.cz

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Michala Miovského

73669Pod vedením profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie, funguje vědecká skupina složená ze 4 seniorních výzkumníků, 5 doktorandů a 4 kolegů z terénu. A protože se prevence v adiktologii v posledních 20 letech rozvíjí tak rychle, vedl vývoj této výzkumné skupiny ke vzniku dvou dalších, vedených dr. Romanem Gabrhelíkem a dr. Miroslavem Bartákem.

Zaměření

Původním hlavním fokusem skupiny bylo naplno rozjet výzkum v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže se zaměřením na adiktologii. Inspiraci a metodologickou podporu jsme sbírali od vznikající Society for prevention Research a z nového časopisu Prevention Science. Postupně jsme se profilovali směrem ke komplexním evaluacím preventivních intervencí a rozvíjeli aplikaci experimentálních designů, původně považovaných v prevenci za nepoužitelné. Dnes tvoří standard. Zvládli jsme vybrousit klasický model randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) jak u nových, tak adaptovaných intervencí. Naši členové stáli např. u zrodu European Society for Preventive Research a stali jsme se mj. významnými hráči v oblasti rozvoje standardů kvality v prevenci.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina začínala klasickými GAČR a IGA (dnes AZV) projekty. Nicméně podařilo se nám několikrát realizovat klíčová partnerství přes projekty EU. Asi největší dopad měly projekty EUDAP, VYNSPI a The European Drug Prevention Quality Standards Project. Díky nim vznikly spolupráce s kolegy z Karolinska Institutet, University of Turin nebo Liverpool John Mores University, nyní startuje spolupráce s kolegy z Norska. Nadšeně jsem uvítal rozjezd aplikovaných témat do oblasti výzkumu vzdělávání v prevenci a naše připojení ke skupině okolo rozvíjejícího se prvního mezinárodního vzdělávacího kurikula UPC s několika americkými univerzitami. Vznik druhé skupiny zaměřené na veřejné zdraví otevřel cestu do WHO a k dalším partnerům, např. University of Connecticute.

Významné výstupy

Pokud jde o výzkumnou část naší práce v prevenci za posledních 10 let, shrnující přehled vyšel v sérii 4 monografií před 2 lety (Miovský et al., 2015). Nadchl mě Roman Gabrhelík vracející se z Fulbrightova stipendia v Baltimore, který udělal dva důležité zářezy s naší druhou RCT v prestižních časopisech Drug and Alcohol Dependence a Addictive Behaviours. Následovaly další úspěšné publikace v topových oborových časopisech, např. Prevention Science, dále publikace Ph.D. studentů (např. Čablová et al., 2015, 2016) a povedly se i nečekané drobnější úspěchy mj. okolo těkavých látek a romských dětí (Važan et al., 2012) v Substance Use & Misuse.

Pro mě je největší odměnou, že kolegové a naši Ph.D. studenti publikují celkem slušně a já už chvílemi jen koukám, kde mi ujíždí vlak.

Pokud máte zájem o více informací, pište na michal.miovsky@lf1.cuni.cz

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Michala Miovského

73669Pod vedením profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie, funguje vědecká skupina složená ze 4 seniorních výzkumníků, 5 doktorandů a 4 kolegů z terénu. A protože se prevence v adiktologii v posledních 20 letech rozvíjí tak rychle, vedl vývoj této výzkumné skupiny ke vzniku dvou dalších, vedených dr. Romanem Gabrhelíkem a dr. Miroslavem Bartákem.

Zaměření

Původním hlavním fokusem skupiny bylo naplno rozjet výzkum v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže se zaměřením na adiktologii. Inspiraci a metodologickou podporu jsme sbírali od vznikající Society for prevention Research a z nového časopisu Prevention Science. Postupně jsme se profilovali směrem ke komplexním evaluacím preventivních intervencí a rozvíjeli aplikaci experimentálních designů, původně považovaných v prevenci za nepoužitelné. Dnes tvoří standard. Zvládli jsme vybrousit klasický model randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) jak u nových, tak adaptovaných intervencí. Naši členové stáli např. u zrodu European Society for Preventive Research a stali jsme se mj. významnými hráči v oblasti rozvoje standardů kvality v prevenci.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina začínala klasickými GAČR a IGA (dnes AZV) projekty. Nicméně podařilo se nám několikrát realizovat klíčová partnerství přes projekty EU. Asi největší dopad měly projekty EUDAP, VYNSPI a The European Drug Prevention Quality Standards Project. Díky nim vznikly spolupráce s kolegy z Karolinska Institutet, University of Turin nebo Liverpool John Mores University, nyní startuje spolupráce s kolegy z Norska. Nadšeně jsem uvítal rozjezd aplikovaných témat do oblasti výzkumu vzdělávání v prevenci a naše připojení ke skupině okolo rozvíjejícího se prvního mezinárodního vzdělávacího kurikula UPC s několika americkými univerzitami. Vznik druhé skupiny zaměřené na veřejné zdraví otevřel cestu do WHO a k dalším partnerům, např. University of Connecticute.

Významné výstupy

Pokud jde o výzkumnou část naší práce v prevenci za posledních 10 let, shrnující přehled vyšel v sérii 4 monografií před 2 lety (Miovský et al., 2015). Nadchl mě Roman Gabrhelík vracející se z Fulbrightova stipendia v Baltimore, který udělal dva důležité zářezy s naší druhou RCT v prestižních časopisech Drug and Alcohol Dependence a Addictive Behaviours. Následovaly další úspěšné publikace v topových oborových časopisech, např. Prevention Science, dále publikace Ph.D. studentů (např. Čablová et al., 2015, 2016) a povedly se i nečekané drobnější úspěchy mj. okolo těkavých látek a romských dětí (Važan et al., 2012) v Substance Use & Misuse.

Pro mě je největší odměnou, že kolegové a naši Ph.D. studenti publikují celkem slušně a já už chvílemi jen koukám, kde mi ujíždí vlak.

Pokud máte zájem o více informací, pište na michal.miovsky@lf1.cuni.cz

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Michala Miovského

73669Pod vedením profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie, funguje vědecká skupina složená ze 4 seniorních výzkumníků, 5 doktorandů a 4 kolegů z terénu. A protože se prevence v adiktologii v posledních 20 letech rozvíjí tak rychle, vedl vývoj této výzkumné skupiny ke vzniku dvou dalších, vedených dr. Romanem Gabrhelíkem a dr. Miroslavem Bartákem.

Zaměření

Původním hlavním fokusem skupiny bylo naplno rozjet výzkum v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže se zaměřením na adiktologii. Inspiraci a metodologickou podporu jsme sbírali od vznikající Society for prevention Research a z nového časopisu Prevention Science. Postupně jsme se profilovali směrem ke komplexním evaluacím preventivních intervencí a rozvíjeli aplikaci experimentálních designů, původně považovaných v prevenci za nepoužitelné. Dnes tvoří standard. Zvládli jsme vybrousit klasický model randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) jak u nových, tak adaptovaných intervencí. Naši členové stáli např. u zrodu European Society for Preventive Research a stali jsme se mj. významnými hráči v oblasti rozvoje standardů kvality v prevenci.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina začínala klasickými GAČR a IGA (dnes AZV) projekty. Nicméně podařilo se nám několikrát realizovat klíčová partnerství přes projekty EU. Asi největší dopad měly projekty EUDAP, VYNSPI a The European Drug Prevention Quality Standards Project. Díky nim vznikly spolupráce s kolegy z Karolinska Institutet, University of Turin nebo Liverpool John Mores University, nyní startuje spolupráce s kolegy z Norska. Nadšeně jsem uvítal rozjezd aplikovaných témat do oblasti výzkumu vzdělávání v prevenci a naše připojení ke skupině okolo rozvíjejícího se prvního mezinárodního vzdělávacího kurikula UPC s několika americkými univerzitami. Vznik druhé skupiny zaměřené na veřejné zdraví otevřel cestu do WHO a k dalším partnerům, např. University of Connecticute.

Významné výstupy

Pokud jde o výzkumnou část naší práce v prevenci za posledních 10 let, shrnující přehled vyšel v sérii 4 monografií před 2 lety (Miovský et al., 2015). Nadchl mě Roman Gabrhelík vracející se z Fulbrightova stipendia v Baltimore, který udělal dva důležité zářezy s naší druhou RCT v prestižních časopisech Drug and Alcohol Dependence a Addictive Behaviours. Následovaly další úspěšné publikace v topových oborových časopisech, např. Prevention Science, dále publikace Ph.D. studentů (např. Čablová et al., 2015, 2016) a povedly se i nečekané drobnější úspěchy mj. okolo těkavých látek a romských dětí (Važan et al., 2012) v Substance Use & Misuse.

Pro mě je největší odměnou, že kolegové a naši Ph.D. studenti publikují celkem slušně a já už chvílemi jen koukám, kde mi ujíždí vlak.

Pokud máte zájem o více informací, pište na michal.miovsky@lf1.cuni.cz

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Michala Miovského

73669Pod vedením profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie, funguje vědecká skupina složená ze 4 seniorních výzkumníků, 5 doktorandů a 4 kolegů z terénu. A protože se prevence v adiktologii v posledních 20 letech rozvíjí tak rychle, vedl vývoj této výzkumné skupiny ke vzniku dvou dalších, vedených dr. Romanem Gabrhelíkem a dr. Miroslavem Bartákem.

Zaměření

Původním hlavním fokusem skupiny bylo naplno rozjet výzkum v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže se zaměřením na adiktologii. Inspiraci a metodologickou podporu jsme sbírali od vznikající Society for prevention Research a z nového časopisu Prevention Science. Postupně jsme se profilovali směrem ke komplexním evaluacím preventivních intervencí a rozvíjeli aplikaci experimentálních designů, původně považovaných v prevenci za nepoužitelné. Dnes tvoří standard. Zvládli jsme vybrousit klasický model randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) jak u nových, tak adaptovaných intervencí. Naši členové stáli např. u zrodu European Society for Preventive Research a stali jsme se mj. významnými hráči v oblasti rozvoje standardů kvality v prevenci.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina začínala klasickými GAČR a IGA (dnes AZV) projekty. Nicméně podařilo se nám několikrát realizovat klíčová partnerství přes projekty EU. Asi největší dopad měly projekty EUDAP, VYNSPI a The European Drug Prevention Quality Standards Project. Díky nim vznikly spolupráce s kolegy z Karolinska Institutet, University of Turin nebo Liverpool John Mores University, nyní startuje spolupráce s kolegy z Norska. Nadšeně jsem uvítal rozjezd aplikovaných témat do oblasti výzkumu vzdělávání v prevenci a naše připojení ke skupině okolo rozvíjejícího se prvního mezinárodního vzdělávacího kurikula UPC s několika americkými univerzitami. Vznik druhé skupiny zaměřené na veřejné zdraví otevřel cestu do WHO a k dalším partnerům, např. University of Connecticute.

Významné výstupy

Pokud jde o výzkumnou část naší práce v prevenci za posledních 10 let, shrnující přehled vyšel v sérii 4 monografií před 2 lety (Miovský et al., 2015). Nadchl mě Roman Gabrhelík vracející se z Fulbrightova stipendia v Baltimore, který udělal dva důležité zářezy s naší druhou RCT v prestižních časopisech Drug and Alcohol Dependence a Addictive Behaviours. Následovaly další úspěšné publikace v topových oborových časopisech, např. Prevention Science, dále publikace Ph.D. studentů (např. Čablová et al., 2015, 2016) a povedly se i nečekané drobnější úspěchy mj. okolo těkavých látek a romských dětí (Važan et al., 2012) v Substance Use & Misuse.

Pro mě je největší odměnou, že kolegové a naši Ph.D. studenti publikují celkem slušně a já už chvílemi jen koukám, kde mi ujíždí vlak.

Pokud máte zájem o více informací, pište na michal.miovsky@lf1.cuni.cz

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Michala Miovského

73669Pod vedením profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie, funguje vědecká skupina složená ze 4 seniorních výzkumníků, 5 doktorandů a 4 kolegů z terénu. A protože se prevence v adiktologii v posledních 20 letech rozvíjí tak rychle, vedl vývoj této výzkumné skupiny ke vzniku dvou dalších, vedených dr. Romanem Gabrhelíkem a dr. Miroslavem Bartákem.

Zaměření

Původním hlavním fokusem skupiny bylo naplno rozjet výzkum v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže se zaměřením na adiktologii. Inspiraci a metodologickou podporu jsme sbírali od vznikající Society for prevention Research a z nového časopisu Prevention Science. Postupně jsme se profilovali směrem ke komplexním evaluacím preventivních intervencí a rozvíjeli aplikaci experimentálních designů, původně považovaných v prevenci za nepoužitelné. Dnes tvoří standard. Zvládli jsme vybrousit klasický model randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) jak u nových, tak adaptovaných intervencí. Naši členové stáli např. u zrodu European Society for Preventive Research a stali jsme se mj. významnými hráči v oblasti rozvoje standardů kvality v prevenci.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina začínala klasickými GAČR a IGA (dnes AZV) projekty. Nicméně podařilo se nám několikrát realizovat klíčová partnerství přes projekty EU. Asi největší dopad měly projekty EUDAP, VYNSPI a The European Drug Prevention Quality Standards Project. Díky nim vznikly spolupráce s kolegy z Karolinska Institutet, University of Turin nebo Liverpool John Mores University, nyní startuje spolupráce s kolegy z Norska. Nadšeně jsem uvítal rozjezd aplikovaných témat do oblasti výzkumu vzdělávání v prevenci a naše připojení ke skupině okolo rozvíjejícího se prvního mezinárodního vzdělávacího kurikula UPC s několika americkými univerzitami. Vznik druhé skupiny zaměřené na veřejné zdraví otevřel cestu do WHO a k dalším partnerům, např. University of Connecticute.

Významné výstupy

Pokud jde o výzkumnou část naší práce v prevenci za posledních 10 let, shrnující přehled vyšel v sérii 4 monografií před 2 lety (Miovský et al., 2015). Nadchl mě Roman Gabrhelík vracející se z Fulbrightova stipendia v Baltimore, který udělal dva důležité zářezy s naší druhou RCT v prestižních časopisech Drug and Alcohol Dependence a Addictive Behaviours. Následovaly další úspěšné publikace v topových oborových časopisech, např. Prevention Science, dále publikace Ph.D. studentů (např. Čablová et al., 2015, 2016) a povedly se i nečekané drobnější úspěchy mj. okolo těkavých látek a romských dětí (Važan et al., 2012) v Substance Use & Misuse.

Pro mě je největší odměnou, že kolegové a naši Ph.D. studenti publikují celkem slušně a já už chvílemi jen koukám, kde mi ujíždí vlak.

Pokud máte zájem o více informací, pište na michal.miovsky@lf1.cuni.cz