1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jiřího Hrdého

Laboratoř obecné imunologie působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Klíčovými pracovníky laboratoře experimentální imunologie jsou dr. Viktor Černý, dr. Dana Čechová, Mgr. Olga Novotná, Ing. Petra Petrásková, Mgr. Michaela Nováková, Věra Fialová, prof. Ludmila Prokešová, postgraduální studenti Mgr. Eliška Krčmářová a Mgr. Lenka Súkeníková a pregraduální studenti Bc. Jan Věcek, Bc. Pavla Avramová a Bc. Lydie Sklenářová. Vedoucím laboratoře je doc. Jiří Hrdý.

101715Zaměření

Vědecká skupina se zabývá problematikou vztahu mezi mikrobiotou a imunitním systémem ve zdraví a nemoci se speciálním zaměřením na roli mikrobioty při maturaci nezralého imunitního systému včetně nastavení vhodných imunoregulačních odpovědí důležitých pro udržení homeostáze. V rámci řešení grantových projektů se laboratoř věnuje možnosti ovlivnit složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by podporovaly vznik normální zdravé mikrobioty a pomáhaly nastavit a udržet adekvátní rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele, čímž by zabraňovaly rozvoji různých imunopatologických stavů.

Výzkum se zaměřuje na možnosti korekce dysbiotické mikrobioty (tj. mikrobioty s pozměněným složením či funkcí) po antibiotické léčbě. Speciální pozornost je věnována dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních zvířecích modelů dysbiózy, např. indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Laboratoř se dlouhodobě věnovala problematice in fekční imunologie (zejména vývoji vhodných adjuvans pro vakcíny proti chřipce) a v tomto zaměření pokračuje výzkum i nyní, kdy se předmětem zájmu stal virus SARS-CoV-2.

Ve spolupráci s firmou vyrábějící vakcíny je řešen grantový projekt technologické platformy pro vývoj specifických protilátek proti koronavirovým infekcím. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN laboratoř charakterizuje vliv léčby na indukci imunitní odpovědi u pacientů s neurodegenerativním onemocněním po očkování proti SARS-CoV-2.

Další oblastí zájmu je studium změn v regulaci imunitního systému v průběhu těhotenství a identifikace časných znaků poukazujících na možné těhotenské komplikace. V současné době se výzkumný tým věnuje pochopení role dysregulovaných neutrofilů v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.

Spolupráce, granty, projekty

V současnosti Laboratoř obecné imunologie spolupracuje jak s českými, tak zahraničními odborníky. Velmi úzká spolupráce probíhá s kolegy z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (dr. Petra Nytrová), Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (doc. Michal Koucký, dr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.), Mikrobiologického ústavu AV ČR (dr. Miloslav Kverka, Ing. Tomáš Hudcovic). Laboratoř rovněž navázala mezinárodní spolupráce umožňující vzájemné stáže studentů a postdoktorských pracovníků – například Medical University, Rakousko (doc. Irma Schabussova), Institute Pasteur de Lille, Francie (dr. Catherine Daniel), University of Alabama at Birmingham, USA (prof. Zdenek Hel), Fluminense Federal University (prof. Gerlinde Teixeira) a University of Sao Paulo (prof. Anderson Sá-Nunes), Brazílie, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (prof. Sabina Górska), Institute of Industrial Lactology, National University of Santa Fe Litoral (prof. Gabriel Vinderola, prof. Patricia Burns). V laboratoři je v současné době řešeno několik grantových projektů Agentury zdravotnického výzkumu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo GAUK. Členové týmu pravidelně organizují setkání zaměřené na problematiku analýzy T buněk a průtokové cytometrie (letos 12.–13. září 2023). Více informací o skupině je možné najít na stránkách laboratoře: www.experimmunol.com/teamRozhovory

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jiřího Hrdého

Laboratoř obecné imunologie působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Klíčovými pracovníky laboratoře experimentální imunologie jsou dr. Viktor Černý, dr. Dana Čechová, Mgr. Olga Novotná, Ing. Petra Petrásková, Mgr. Michaela Nováková, Věra Fialová, prof. Ludmila Prokešová, postgraduální studenti Mgr. Eliška Krčmářová a Mgr. Lenka Súkeníková a pregraduální studenti Bc. Jan Věcek, Bc. Pavla Avramová a Bc. Lydie Sklenářová. Vedoucím laboratoře je doc. Jiří Hrdý.

101715Zaměření

Vědecká skupina se zabývá problematikou vztahu mezi mikrobiotou a imunitním systémem ve zdraví a nemoci se speciálním zaměřením na roli mikrobioty při maturaci nezralého imunitního systému včetně nastavení vhodných imunoregulačních odpovědí důležitých pro udržení homeostáze. V rámci řešení grantových projektů se laboratoř věnuje možnosti ovlivnit složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by podporovaly vznik normální zdravé mikrobioty a pomáhaly nastavit a udržet adekvátní rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele, čímž by zabraňovaly rozvoji různých imunopatologických stavů.

Výzkum se zaměřuje na možnosti korekce dysbiotické mikrobioty (tj. mikrobioty s pozměněným složením či funkcí) po antibiotické léčbě. Speciální pozornost je věnována dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních zvířecích modelů dysbiózy, např. indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Laboratoř se dlouhodobě věnovala problematice in fekční imunologie (zejména vývoji vhodných adjuvans pro vakcíny proti chřipce) a v tomto zaměření pokračuje výzkum i nyní, kdy se předmětem zájmu stal virus SARS-CoV-2.

Ve spolupráci s firmou vyrábějící vakcíny je řešen grantový projekt technologické platformy pro vývoj specifických protilátek proti koronavirovým infekcím. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN laboratoř charakterizuje vliv léčby na indukci imunitní odpovědi u pacientů s neurodegenerativním onemocněním po očkování proti SARS-CoV-2.

Další oblastí zájmu je studium změn v regulaci imunitního systému v průběhu těhotenství a identifikace časných znaků poukazujících na možné těhotenské komplikace. V současné době se výzkumný tým věnuje pochopení role dysregulovaných neutrofilů v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.

Spolupráce, granty, projekty

V současnosti Laboratoř obecné imunologie spolupracuje jak s českými, tak zahraničními odborníky. Velmi úzká spolupráce probíhá s kolegy z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (dr. Petra Nytrová), Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (doc. Michal Koucký, dr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.), Mikrobiologického ústavu AV ČR (dr. Miloslav Kverka, Ing. Tomáš Hudcovic). Laboratoř rovněž navázala mezinárodní spolupráce umožňující vzájemné stáže studentů a postdoktorských pracovníků – například Medical University, Rakousko (doc. Irma Schabussova), Institute Pasteur de Lille, Francie (dr. Catherine Daniel), University of Alabama at Birmingham, USA (prof. Zdenek Hel), Fluminense Federal University (prof. Gerlinde Teixeira) a University of Sao Paulo (prof. Anderson Sá-Nunes), Brazílie, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (prof. Sabina Górska), Institute of Industrial Lactology, National University of Santa Fe Litoral (prof. Gabriel Vinderola, prof. Patricia Burns). V laboratoři je v současné době řešeno několik grantových projektů Agentury zdravotnického výzkumu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo GAUK. Členové týmu pravidelně organizují setkání zaměřené na problematiku analýzy T buněk a průtokové cytometrie (letos 12.–13. září 2023). Více informací o skupině je možné najít na stránkách laboratoře: www.experimmunol.com/teamTéma

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jiřího Hrdého

Laboratoř obecné imunologie působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Klíčovými pracovníky laboratoře experimentální imunologie jsou dr. Viktor Černý, dr. Dana Čechová, Mgr. Olga Novotná, Ing. Petra Petrásková, Mgr. Michaela Nováková, Věra Fialová, prof. Ludmila Prokešová, postgraduální studenti Mgr. Eliška Krčmářová a Mgr. Lenka Súkeníková a pregraduální studenti Bc. Jan Věcek, Bc. Pavla Avramová a Bc. Lydie Sklenářová. Vedoucím laboratoře je doc. Jiří Hrdý.

101715Zaměření

Vědecká skupina se zabývá problematikou vztahu mezi mikrobiotou a imunitním systémem ve zdraví a nemoci se speciálním zaměřením na roli mikrobioty při maturaci nezralého imunitního systému včetně nastavení vhodných imunoregulačních odpovědí důležitých pro udržení homeostáze. V rámci řešení grantových projektů se laboratoř věnuje možnosti ovlivnit složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by podporovaly vznik normální zdravé mikrobioty a pomáhaly nastavit a udržet adekvátní rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele, čímž by zabraňovaly rozvoji různých imunopatologických stavů.

Výzkum se zaměřuje na možnosti korekce dysbiotické mikrobioty (tj. mikrobioty s pozměněným složením či funkcí) po antibiotické léčbě. Speciální pozornost je věnována dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních zvířecích modelů dysbiózy, např. indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Laboratoř se dlouhodobě věnovala problematice in fekční imunologie (zejména vývoji vhodných adjuvans pro vakcíny proti chřipce) a v tomto zaměření pokračuje výzkum i nyní, kdy se předmětem zájmu stal virus SARS-CoV-2.

Ve spolupráci s firmou vyrábějící vakcíny je řešen grantový projekt technologické platformy pro vývoj specifických protilátek proti koronavirovým infekcím. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN laboratoř charakterizuje vliv léčby na indukci imunitní odpovědi u pacientů s neurodegenerativním onemocněním po očkování proti SARS-CoV-2.

Další oblastí zájmu je studium změn v regulaci imunitního systému v průběhu těhotenství a identifikace časných znaků poukazujících na možné těhotenské komplikace. V současné době se výzkumný tým věnuje pochopení role dysregulovaných neutrofilů v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.

Spolupráce, granty, projekty

V současnosti Laboratoř obecné imunologie spolupracuje jak s českými, tak zahraničními odborníky. Velmi úzká spolupráce probíhá s kolegy z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (dr. Petra Nytrová), Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (doc. Michal Koucký, dr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.), Mikrobiologického ústavu AV ČR (dr. Miloslav Kverka, Ing. Tomáš Hudcovic). Laboratoř rovněž navázala mezinárodní spolupráce umožňující vzájemné stáže studentů a postdoktorských pracovníků – například Medical University, Rakousko (doc. Irma Schabussova), Institute Pasteur de Lille, Francie (dr. Catherine Daniel), University of Alabama at Birmingham, USA (prof. Zdenek Hel), Fluminense Federal University (prof. Gerlinde Teixeira) a University of Sao Paulo (prof. Anderson Sá-Nunes), Brazílie, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (prof. Sabina Górska), Institute of Industrial Lactology, National University of Santa Fe Litoral (prof. Gabriel Vinderola, prof. Patricia Burns). V laboratoři je v současné době řešeno několik grantových projektů Agentury zdravotnického výzkumu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo GAUK. Členové týmu pravidelně organizují setkání zaměřené na problematiku analýzy T buněk a průtokové cytometrie (letos 12.–13. září 2023). Více informací o skupině je možné najít na stránkách laboratoře: www.experimmunol.com/teamCo pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jiřího Hrdého

Laboratoř obecné imunologie působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Klíčovými pracovníky laboratoře experimentální imunologie jsou dr. Viktor Černý, dr. Dana Čechová, Mgr. Olga Novotná, Ing. Petra Petrásková, Mgr. Michaela Nováková, Věra Fialová, prof. Ludmila Prokešová, postgraduální studenti Mgr. Eliška Krčmářová a Mgr. Lenka Súkeníková a pregraduální studenti Bc. Jan Věcek, Bc. Pavla Avramová a Bc. Lydie Sklenářová. Vedoucím laboratoře je doc. Jiří Hrdý.

101715Zaměření

Vědecká skupina se zabývá problematikou vztahu mezi mikrobiotou a imunitním systémem ve zdraví a nemoci se speciálním zaměřením na roli mikrobioty při maturaci nezralého imunitního systému včetně nastavení vhodných imunoregulačních odpovědí důležitých pro udržení homeostáze. V rámci řešení grantových projektů se laboratoř věnuje možnosti ovlivnit složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by podporovaly vznik normální zdravé mikrobioty a pomáhaly nastavit a udržet adekvátní rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele, čímž by zabraňovaly rozvoji různých imunopatologických stavů.

Výzkum se zaměřuje na možnosti korekce dysbiotické mikrobioty (tj. mikrobioty s pozměněným složením či funkcí) po antibiotické léčbě. Speciální pozornost je věnována dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních zvířecích modelů dysbiózy, např. indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Laboratoř se dlouhodobě věnovala problematice in fekční imunologie (zejména vývoji vhodných adjuvans pro vakcíny proti chřipce) a v tomto zaměření pokračuje výzkum i nyní, kdy se předmětem zájmu stal virus SARS-CoV-2.

Ve spolupráci s firmou vyrábějící vakcíny je řešen grantový projekt technologické platformy pro vývoj specifických protilátek proti koronavirovým infekcím. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN laboratoř charakterizuje vliv léčby na indukci imunitní odpovědi u pacientů s neurodegenerativním onemocněním po očkování proti SARS-CoV-2.

Další oblastí zájmu je studium změn v regulaci imunitního systému v průběhu těhotenství a identifikace časných znaků poukazujících na možné těhotenské komplikace. V současné době se výzkumný tým věnuje pochopení role dysregulovaných neutrofilů v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.

Spolupráce, granty, projekty

V současnosti Laboratoř obecné imunologie spolupracuje jak s českými, tak zahraničními odborníky. Velmi úzká spolupráce probíhá s kolegy z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (dr. Petra Nytrová), Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (doc. Michal Koucký, dr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.), Mikrobiologického ústavu AV ČR (dr. Miloslav Kverka, Ing. Tomáš Hudcovic). Laboratoř rovněž navázala mezinárodní spolupráce umožňující vzájemné stáže studentů a postdoktorských pracovníků – například Medical University, Rakousko (doc. Irma Schabussova), Institute Pasteur de Lille, Francie (dr. Catherine Daniel), University of Alabama at Birmingham, USA (prof. Zdenek Hel), Fluminense Federal University (prof. Gerlinde Teixeira) a University of Sao Paulo (prof. Anderson Sá-Nunes), Brazílie, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (prof. Sabina Górska), Institute of Industrial Lactology, National University of Santa Fe Litoral (prof. Gabriel Vinderola, prof. Patricia Burns). V laboratoři je v současné době řešeno několik grantových projektů Agentury zdravotnického výzkumu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo GAUK. Členové týmu pravidelně organizují setkání zaměřené na problematiku analýzy T buněk a průtokové cytometrie (letos 12.–13. září 2023). Více informací o skupině je možné najít na stránkách laboratoře: www.experimmunol.com/teamVědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jiřího Hrdého

Laboratoř obecné imunologie působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Klíčovými pracovníky laboratoře experimentální imunologie jsou dr. Viktor Černý, dr. Dana Čechová, Mgr. Olga Novotná, Ing. Petra Petrásková, Mgr. Michaela Nováková, Věra Fialová, prof. Ludmila Prokešová, postgraduální studenti Mgr. Eliška Krčmářová a Mgr. Lenka Súkeníková a pregraduální studenti Bc. Jan Věcek, Bc. Pavla Avramová a Bc. Lydie Sklenářová. Vedoucím laboratoře je doc. Jiří Hrdý.

101715Zaměření

Vědecká skupina se zabývá problematikou vztahu mezi mikrobiotou a imunitním systémem ve zdraví a nemoci se speciálním zaměřením na roli mikrobioty při maturaci nezralého imunitního systému včetně nastavení vhodných imunoregulačních odpovědí důležitých pro udržení homeostáze. V rámci řešení grantových projektů se laboratoř věnuje možnosti ovlivnit složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by podporovaly vznik normální zdravé mikrobioty a pomáhaly nastavit a udržet adekvátní rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele, čímž by zabraňovaly rozvoji různých imunopatologických stavů.

Výzkum se zaměřuje na možnosti korekce dysbiotické mikrobioty (tj. mikrobioty s pozměněným složením či funkcí) po antibiotické léčbě. Speciální pozornost je věnována dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních zvířecích modelů dysbiózy, např. indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Laboratoř se dlouhodobě věnovala problematice in fekční imunologie (zejména vývoji vhodných adjuvans pro vakcíny proti chřipce) a v tomto zaměření pokračuje výzkum i nyní, kdy se předmětem zájmu stal virus SARS-CoV-2.

Ve spolupráci s firmou vyrábějící vakcíny je řešen grantový projekt technologické platformy pro vývoj specifických protilátek proti koronavirovým infekcím. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN laboratoř charakterizuje vliv léčby na indukci imunitní odpovědi u pacientů s neurodegenerativním onemocněním po očkování proti SARS-CoV-2.

Další oblastí zájmu je studium změn v regulaci imunitního systému v průběhu těhotenství a identifikace časných znaků poukazujících na možné těhotenské komplikace. V současné době se výzkumný tým věnuje pochopení role dysregulovaných neutrofilů v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.

Spolupráce, granty, projekty

V současnosti Laboratoř obecné imunologie spolupracuje jak s českými, tak zahraničními odborníky. Velmi úzká spolupráce probíhá s kolegy z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (dr. Petra Nytrová), Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (doc. Michal Koucký, dr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.), Mikrobiologického ústavu AV ČR (dr. Miloslav Kverka, Ing. Tomáš Hudcovic). Laboratoř rovněž navázala mezinárodní spolupráce umožňující vzájemné stáže studentů a postdoktorských pracovníků – například Medical University, Rakousko (doc. Irma Schabussova), Institute Pasteur de Lille, Francie (dr. Catherine Daniel), University of Alabama at Birmingham, USA (prof. Zdenek Hel), Fluminense Federal University (prof. Gerlinde Teixeira) a University of Sao Paulo (prof. Anderson Sá-Nunes), Brazílie, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (prof. Sabina Górska), Institute of Industrial Lactology, National University of Santa Fe Litoral (prof. Gabriel Vinderola, prof. Patricia Burns). V laboratoři je v současné době řešeno několik grantových projektů Agentury zdravotnického výzkumu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo GAUK. Členové týmu pravidelně organizují setkání zaměřené na problematiku analýzy T buněk a průtokové cytometrie (letos 12.–13. září 2023). Více informací o skupině je možné najít na stránkách laboratoře: www.experimmunol.com/teamJednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jiřího Hrdého

Laboratoř obecné imunologie působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Klíčovými pracovníky laboratoře experimentální imunologie jsou dr. Viktor Černý, dr. Dana Čechová, Mgr. Olga Novotná, Ing. Petra Petrásková, Mgr. Michaela Nováková, Věra Fialová, prof. Ludmila Prokešová, postgraduální studenti Mgr. Eliška Krčmářová a Mgr. Lenka Súkeníková a pregraduální studenti Bc. Jan Věcek, Bc. Pavla Avramová a Bc. Lydie Sklenářová. Vedoucím laboratoře je doc. Jiří Hrdý.

101715Zaměření

Vědecká skupina se zabývá problematikou vztahu mezi mikrobiotou a imunitním systémem ve zdraví a nemoci se speciálním zaměřením na roli mikrobioty při maturaci nezralého imunitního systému včetně nastavení vhodných imunoregulačních odpovědí důležitých pro udržení homeostáze. V rámci řešení grantových projektů se laboratoř věnuje možnosti ovlivnit složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by podporovaly vznik normální zdravé mikrobioty a pomáhaly nastavit a udržet adekvátní rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele, čímž by zabraňovaly rozvoji různých imunopatologických stavů.

Výzkum se zaměřuje na možnosti korekce dysbiotické mikrobioty (tj. mikrobioty s pozměněným složením či funkcí) po antibiotické léčbě. Speciální pozornost je věnována dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních zvířecích modelů dysbiózy, např. indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Laboratoř se dlouhodobě věnovala problematice in fekční imunologie (zejména vývoji vhodných adjuvans pro vakcíny proti chřipce) a v tomto zaměření pokračuje výzkum i nyní, kdy se předmětem zájmu stal virus SARS-CoV-2.

Ve spolupráci s firmou vyrábějící vakcíny je řešen grantový projekt technologické platformy pro vývoj specifických protilátek proti koronavirovým infekcím. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN laboratoř charakterizuje vliv léčby na indukci imunitní odpovědi u pacientů s neurodegenerativním onemocněním po očkování proti SARS-CoV-2.

Další oblastí zájmu je studium změn v regulaci imunitního systému v průběhu těhotenství a identifikace časných znaků poukazujících na možné těhotenské komplikace. V současné době se výzkumný tým věnuje pochopení role dysregulovaných neutrofilů v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.

Spolupráce, granty, projekty

V současnosti Laboratoř obecné imunologie spolupracuje jak s českými, tak zahraničními odborníky. Velmi úzká spolupráce probíhá s kolegy z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (dr. Petra Nytrová), Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (doc. Michal Koucký, dr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.), Mikrobiologického ústavu AV ČR (dr. Miloslav Kverka, Ing. Tomáš Hudcovic). Laboratoř rovněž navázala mezinárodní spolupráce umožňující vzájemné stáže studentů a postdoktorských pracovníků – například Medical University, Rakousko (doc. Irma Schabussova), Institute Pasteur de Lille, Francie (dr. Catherine Daniel), University of Alabama at Birmingham, USA (prof. Zdenek Hel), Fluminense Federal University (prof. Gerlinde Teixeira) a University of Sao Paulo (prof. Anderson Sá-Nunes), Brazílie, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (prof. Sabina Górska), Institute of Industrial Lactology, National University of Santa Fe Litoral (prof. Gabriel Vinderola, prof. Patricia Burns). V laboratoři je v současné době řešeno několik grantových projektů Agentury zdravotnického výzkumu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo GAUK. Členové týmu pravidelně organizují setkání zaměřené na problematiku analýzy T buněk a průtokové cytometrie (letos 12.–13. září 2023). Více informací o skupině je možné najít na stránkách laboratoře: www.experimmunol.com/teamErasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jiřího Hrdého

Laboratoř obecné imunologie působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Klíčovými pracovníky laboratoře experimentální imunologie jsou dr. Viktor Černý, dr. Dana Čechová, Mgr. Olga Novotná, Ing. Petra Petrásková, Mgr. Michaela Nováková, Věra Fialová, prof. Ludmila Prokešová, postgraduální studenti Mgr. Eliška Krčmářová a Mgr. Lenka Súkeníková a pregraduální studenti Bc. Jan Věcek, Bc. Pavla Avramová a Bc. Lydie Sklenářová. Vedoucím laboratoře je doc. Jiří Hrdý.

101715Zaměření

Vědecká skupina se zabývá problematikou vztahu mezi mikrobiotou a imunitním systémem ve zdraví a nemoci se speciálním zaměřením na roli mikrobioty při maturaci nezralého imunitního systému včetně nastavení vhodných imunoregulačních odpovědí důležitých pro udržení homeostáze. V rámci řešení grantových projektů se laboratoř věnuje možnosti ovlivnit složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by podporovaly vznik normální zdravé mikrobioty a pomáhaly nastavit a udržet adekvátní rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele, čímž by zabraňovaly rozvoji různých imunopatologických stavů.

Výzkum se zaměřuje na možnosti korekce dysbiotické mikrobioty (tj. mikrobioty s pozměněným složením či funkcí) po antibiotické léčbě. Speciální pozornost je věnována dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních zvířecích modelů dysbiózy, např. indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Laboratoř se dlouhodobě věnovala problematice in fekční imunologie (zejména vývoji vhodných adjuvans pro vakcíny proti chřipce) a v tomto zaměření pokračuje výzkum i nyní, kdy se předmětem zájmu stal virus SARS-CoV-2.

Ve spolupráci s firmou vyrábějící vakcíny je řešen grantový projekt technologické platformy pro vývoj specifických protilátek proti koronavirovým infekcím. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN laboratoř charakterizuje vliv léčby na indukci imunitní odpovědi u pacientů s neurodegenerativním onemocněním po očkování proti SARS-CoV-2.

Další oblastí zájmu je studium změn v regulaci imunitního systému v průběhu těhotenství a identifikace časných znaků poukazujících na možné těhotenské komplikace. V současné době se výzkumný tým věnuje pochopení role dysregulovaných neutrofilů v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.

Spolupráce, granty, projekty

V současnosti Laboratoř obecné imunologie spolupracuje jak s českými, tak zahraničními odborníky. Velmi úzká spolupráce probíhá s kolegy z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (dr. Petra Nytrová), Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (doc. Michal Koucký, dr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.), Mikrobiologického ústavu AV ČR (dr. Miloslav Kverka, Ing. Tomáš Hudcovic). Laboratoř rovněž navázala mezinárodní spolupráce umožňující vzájemné stáže studentů a postdoktorských pracovníků – například Medical University, Rakousko (doc. Irma Schabussova), Institute Pasteur de Lille, Francie (dr. Catherine Daniel), University of Alabama at Birmingham, USA (prof. Zdenek Hel), Fluminense Federal University (prof. Gerlinde Teixeira) a University of Sao Paulo (prof. Anderson Sá-Nunes), Brazílie, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (prof. Sabina Górska), Institute of Industrial Lactology, National University of Santa Fe Litoral (prof. Gabriel Vinderola, prof. Patricia Burns). V laboratoři je v současné době řešeno několik grantových projektů Agentury zdravotnického výzkumu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo GAUK. Členové týmu pravidelně organizují setkání zaměřené na problematiku analýzy T buněk a průtokové cytometrie (letos 12.–13. září 2023). Více informací o skupině je možné najít na stránkách laboratoře: www.experimmunol.com/team