1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu doc. Kateřiny Jirsové

V týmu doc. Kateřiny Jirsové – Laboratoři biologie a patologie oka (LBPO) Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – pracují doc. Jan Bednár, MUDr. Viera Veselá, doktorandi Mgr. Ingrida Šmeringaiová, João Victor Cabral, MD, a další doktorandi VFN a FN Motol.

88540Zaměření
Tým LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizuje zdravý a patologický povrch oka, studuje patogenezi syndromu suchého oka či deficienci limbálních kmenových buněk. Věnuje se také vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO rovněž provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

Spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady se LBPO podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM). V roce 2020 je vedoucí skupiny K. Jirsová hlavním řešitelem či spoluřešitelem těchto projektů:

* Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Projekt, jehož cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FN Motol, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.

* PROGRES Q25 – univerzitní projekt, jehož spoluřešitelským týmem je i LBPO.

* Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM). Projekt, který povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, čímž přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní probíhá sběr vzorků jedinců ze všech krajů České republiky. Více informací o projektu včetně možnosti zapojení najdete na webu www.acgt.cz.

* BMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob, EF16_013/0001674. Projekt přispívající k objasnění patogeneze a zlepšení diagnostiky zejména nádorových onemocnění.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje LBPO především s Universitetet i Oslo, Norsko (prof. T. P. Utheim, prof. A. Collins); Università Campus Bio-Medico, Řím, Itálie (Dr. A. Micera, prof. S. Bonini); NILU Kjeller, Norsko (prof. M. Dušinská); CNRS, Francie (Dr. S. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche) a ENS, Francie (Dr. D. Angelov).

88541

Významné výstupy

Týmu LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk a definovat podmínky jejich kultivace (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260) nebo přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy; PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473). Na úrovni ČR přispěla k zavedení kultivované rohovky (PMID: 19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FN Královské Vinohrady, doc. P. Studený; PMID: 19850580, 21963859) a rovněž k zavedení léčby pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Pokud máte zájem o více informací, pište na: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz

 

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu doc. Kateřiny Jirsové

V týmu doc. Kateřiny Jirsové – Laboratoři biologie a patologie oka (LBPO) Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – pracují doc. Jan Bednár, MUDr. Viera Veselá, doktorandi Mgr. Ingrida Šmeringaiová, João Victor Cabral, MD, a další doktorandi VFN a FN Motol.

88540Zaměření
Tým LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizuje zdravý a patologický povrch oka, studuje patogenezi syndromu suchého oka či deficienci limbálních kmenových buněk. Věnuje se také vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO rovněž provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

Spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady se LBPO podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM). V roce 2020 je vedoucí skupiny K. Jirsová hlavním řešitelem či spoluřešitelem těchto projektů:

* Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Projekt, jehož cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FN Motol, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.

* PROGRES Q25 – univerzitní projekt, jehož spoluřešitelským týmem je i LBPO.

* Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM). Projekt, který povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, čímž přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní probíhá sběr vzorků jedinců ze všech krajů České republiky. Více informací o projektu včetně možnosti zapojení najdete na webu www.acgt.cz.

* BMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob, EF16_013/0001674. Projekt přispívající k objasnění patogeneze a zlepšení diagnostiky zejména nádorových onemocnění.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje LBPO především s Universitetet i Oslo, Norsko (prof. T. P. Utheim, prof. A. Collins); Università Campus Bio-Medico, Řím, Itálie (Dr. A. Micera, prof. S. Bonini); NILU Kjeller, Norsko (prof. M. Dušinská); CNRS, Francie (Dr. S. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche) a ENS, Francie (Dr. D. Angelov).

88541

Významné výstupy

Týmu LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk a definovat podmínky jejich kultivace (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260) nebo přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy; PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473). Na úrovni ČR přispěla k zavedení kultivované rohovky (PMID: 19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FN Královské Vinohrady, doc. P. Studený; PMID: 19850580, 21963859) a rovněž k zavedení léčby pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Pokud máte zájem o více informací, pište na: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz

 

Téma

Představujeme vědeckou skupinu doc. Kateřiny Jirsové

V týmu doc. Kateřiny Jirsové – Laboratoři biologie a patologie oka (LBPO) Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – pracují doc. Jan Bednár, MUDr. Viera Veselá, doktorandi Mgr. Ingrida Šmeringaiová, João Victor Cabral, MD, a další doktorandi VFN a FN Motol.

88540Zaměření
Tým LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizuje zdravý a patologický povrch oka, studuje patogenezi syndromu suchého oka či deficienci limbálních kmenových buněk. Věnuje se také vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO rovněž provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

Spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady se LBPO podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM). V roce 2020 je vedoucí skupiny K. Jirsová hlavním řešitelem či spoluřešitelem těchto projektů:

* Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Projekt, jehož cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FN Motol, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.

* PROGRES Q25 – univerzitní projekt, jehož spoluřešitelským týmem je i LBPO.

* Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM). Projekt, který povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, čímž přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní probíhá sběr vzorků jedinců ze všech krajů České republiky. Více informací o projektu včetně možnosti zapojení najdete na webu www.acgt.cz.

* BMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob, EF16_013/0001674. Projekt přispívající k objasnění patogeneze a zlepšení diagnostiky zejména nádorových onemocnění.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje LBPO především s Universitetet i Oslo, Norsko (prof. T. P. Utheim, prof. A. Collins); Università Campus Bio-Medico, Řím, Itálie (Dr. A. Micera, prof. S. Bonini); NILU Kjeller, Norsko (prof. M. Dušinská); CNRS, Francie (Dr. S. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche) a ENS, Francie (Dr. D. Angelov).

88541

Významné výstupy

Týmu LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk a definovat podmínky jejich kultivace (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260) nebo přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy; PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473). Na úrovni ČR přispěla k zavedení kultivované rohovky (PMID: 19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FN Královské Vinohrady, doc. P. Studený; PMID: 19850580, 21963859) a rovněž k zavedení léčby pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Pokud máte zájem o více informací, pište na: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz

 

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu doc. Kateřiny Jirsové

V týmu doc. Kateřiny Jirsové – Laboratoři biologie a patologie oka (LBPO) Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – pracují doc. Jan Bednár, MUDr. Viera Veselá, doktorandi Mgr. Ingrida Šmeringaiová, João Victor Cabral, MD, a další doktorandi VFN a FN Motol.

88540Zaměření
Tým LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizuje zdravý a patologický povrch oka, studuje patogenezi syndromu suchého oka či deficienci limbálních kmenových buněk. Věnuje se také vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO rovněž provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

Spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady se LBPO podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM). V roce 2020 je vedoucí skupiny K. Jirsová hlavním řešitelem či spoluřešitelem těchto projektů:

* Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Projekt, jehož cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FN Motol, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.

* PROGRES Q25 – univerzitní projekt, jehož spoluřešitelským týmem je i LBPO.

* Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM). Projekt, který povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, čímž přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní probíhá sběr vzorků jedinců ze všech krajů České republiky. Více informací o projektu včetně možnosti zapojení najdete na webu www.acgt.cz.

* BMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob, EF16_013/0001674. Projekt přispívající k objasnění patogeneze a zlepšení diagnostiky zejména nádorových onemocnění.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje LBPO především s Universitetet i Oslo, Norsko (prof. T. P. Utheim, prof. A. Collins); Università Campus Bio-Medico, Řím, Itálie (Dr. A. Micera, prof. S. Bonini); NILU Kjeller, Norsko (prof. M. Dušinská); CNRS, Francie (Dr. S. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche) a ENS, Francie (Dr. D. Angelov).

88541

Významné výstupy

Týmu LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk a definovat podmínky jejich kultivace (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260) nebo přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy; PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473). Na úrovni ČR přispěla k zavedení kultivované rohovky (PMID: 19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FN Královské Vinohrady, doc. P. Studený; PMID: 19850580, 21963859) a rovněž k zavedení léčby pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Pokud máte zájem o více informací, pište na: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz

 

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu doc. Kateřiny Jirsové

V týmu doc. Kateřiny Jirsové – Laboratoři biologie a patologie oka (LBPO) Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – pracují doc. Jan Bednár, MUDr. Viera Veselá, doktorandi Mgr. Ingrida Šmeringaiová, João Victor Cabral, MD, a další doktorandi VFN a FN Motol.

88540Zaměření
Tým LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizuje zdravý a patologický povrch oka, studuje patogenezi syndromu suchého oka či deficienci limbálních kmenových buněk. Věnuje se také vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO rovněž provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

Spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady se LBPO podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM). V roce 2020 je vedoucí skupiny K. Jirsová hlavním řešitelem či spoluřešitelem těchto projektů:

* Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Projekt, jehož cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FN Motol, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.

* PROGRES Q25 – univerzitní projekt, jehož spoluřešitelským týmem je i LBPO.

* Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM). Projekt, který povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, čímž přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní probíhá sběr vzorků jedinců ze všech krajů České republiky. Více informací o projektu včetně možnosti zapojení najdete na webu www.acgt.cz.

* BMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob, EF16_013/0001674. Projekt přispívající k objasnění patogeneze a zlepšení diagnostiky zejména nádorových onemocnění.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje LBPO především s Universitetet i Oslo, Norsko (prof. T. P. Utheim, prof. A. Collins); Università Campus Bio-Medico, Řím, Itálie (Dr. A. Micera, prof. S. Bonini); NILU Kjeller, Norsko (prof. M. Dušinská); CNRS, Francie (Dr. S. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche) a ENS, Francie (Dr. D. Angelov).

88541

Významné výstupy

Týmu LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk a definovat podmínky jejich kultivace (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260) nebo přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy; PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473). Na úrovni ČR přispěla k zavedení kultivované rohovky (PMID: 19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FN Královské Vinohrady, doc. P. Studený; PMID: 19850580, 21963859) a rovněž k zavedení léčby pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Pokud máte zájem o více informací, pište na: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz

 

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu doc. Kateřiny Jirsové

V týmu doc. Kateřiny Jirsové – Laboratoři biologie a patologie oka (LBPO) Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – pracují doc. Jan Bednár, MUDr. Viera Veselá, doktorandi Mgr. Ingrida Šmeringaiová, João Victor Cabral, MD, a další doktorandi VFN a FN Motol.

88540Zaměření
Tým LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizuje zdravý a patologický povrch oka, studuje patogenezi syndromu suchého oka či deficienci limbálních kmenových buněk. Věnuje se také vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO rovněž provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

Spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady se LBPO podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM). V roce 2020 je vedoucí skupiny K. Jirsová hlavním řešitelem či spoluřešitelem těchto projektů:

* Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Projekt, jehož cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FN Motol, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.

* PROGRES Q25 – univerzitní projekt, jehož spoluřešitelským týmem je i LBPO.

* Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM). Projekt, který povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, čímž přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní probíhá sběr vzorků jedinců ze všech krajů České republiky. Více informací o projektu včetně možnosti zapojení najdete na webu www.acgt.cz.

* BMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob, EF16_013/0001674. Projekt přispívající k objasnění patogeneze a zlepšení diagnostiky zejména nádorových onemocnění.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje LBPO především s Universitetet i Oslo, Norsko (prof. T. P. Utheim, prof. A. Collins); Università Campus Bio-Medico, Řím, Itálie (Dr. A. Micera, prof. S. Bonini); NILU Kjeller, Norsko (prof. M. Dušinská); CNRS, Francie (Dr. S. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche) a ENS, Francie (Dr. D. Angelov).

88541

Významné výstupy

Týmu LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk a definovat podmínky jejich kultivace (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260) nebo přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy; PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473). Na úrovni ČR přispěla k zavedení kultivované rohovky (PMID: 19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FN Královské Vinohrady, doc. P. Studený; PMID: 19850580, 21963859) a rovněž k zavedení léčby pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Pokud máte zájem o více informací, pište na: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz

 

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu doc. Kateřiny Jirsové

V týmu doc. Kateřiny Jirsové – Laboratoři biologie a patologie oka (LBPO) Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – pracují doc. Jan Bednár, MUDr. Viera Veselá, doktorandi Mgr. Ingrida Šmeringaiová, João Victor Cabral, MD, a další doktorandi VFN a FN Motol.

88540Zaměření
Tým LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizuje zdravý a patologický povrch oka, studuje patogenezi syndromu suchého oka či deficienci limbálních kmenových buněk. Věnuje se také vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO rovněž provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

Spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady se LBPO podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM). V roce 2020 je vedoucí skupiny K. Jirsová hlavním řešitelem či spoluřešitelem těchto projektů:

* Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Projekt, jehož cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FN Motol, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.

* PROGRES Q25 – univerzitní projekt, jehož spoluřešitelským týmem je i LBPO.

* Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM). Projekt, který povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, čímž přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní probíhá sběr vzorků jedinců ze všech krajů České republiky. Více informací o projektu včetně možnosti zapojení najdete na webu www.acgt.cz.

* BMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob, EF16_013/0001674. Projekt přispívající k objasnění patogeneze a zlepšení diagnostiky zejména nádorových onemocnění.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje LBPO především s Universitetet i Oslo, Norsko (prof. T. P. Utheim, prof. A. Collins); Università Campus Bio-Medico, Řím, Itálie (Dr. A. Micera, prof. S. Bonini); NILU Kjeller, Norsko (prof. M. Dušinská); CNRS, Francie (Dr. S. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche) a ENS, Francie (Dr. D. Angelov).

88541

Významné výstupy

Týmu LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk a definovat podmínky jejich kultivace (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260) nebo přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy; PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473). Na úrovni ČR přispěla k zavedení kultivované rohovky (PMID: 19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FN Královské Vinohrady, doc. P. Studený; PMID: 19850580, 21963859) a rovněž k zavedení léčby pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Pokud máte zájem o více informací, pište na: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz