1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Jak se závislost na tabáku léčí v USA? Vyjeďte na kurz do Rochesteru!

V září 2018 jsem měla unikátní příležitost podívat se na prestižní americkou Mayo Clinic. Zúčastnila jsem se tam kurzu pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku – Tobacco Treatment Specialist. Když jsem poprvé vstoupila do hlavní budovy kliniky, dýchla na mne úplně jiná atmosféra než v jakékoli jiné nemocnici. Nádherná prosvětlená hala a zvuky piana, které se linou prostředím, připomínají spíš koncertní síň nebo lobby drahého hotelu.

81759

Mayo Clinic byla založena v roce 1889 Dr. Williamem Worrallem Mayem a jeho dvěma syny v Rochesteru v Minnesotě. Nyní se řadí mezi největší a nejprestižnější nemocnice světa, je na první příčce seznamu nejlepších zdravotnických zařízení v zemi a tuto pozici si udržuje již více než 27 let. Kromě možnosti nechat se zde ošetřit můžete přijít do nemocnice i jako do galerie nebo muzea. Najdete tu spoustu zajímavých a drahých děl celosvětových umělců, stejně tak se můžete zúčastnit komentované prohlídky areálu, navštívit muzeum nebo nakouknout do lékařských pokojů bratrů Mayových, jak v nich pobývali na začátku 20. století.

Na klinice se nacházejí i specializovaná centra pro pacienty, která fungují jako edukační – každý má možnost dozvědět se o své nemoci nebo nadcházejícím lékařském zákroku velké množství informací z dostupných knih a prospektů. Nemocní se rovněž mohou zúčastnit seminářů a různých „wellness programů“. Každoročně na Mayo Clinic zvládnou ošetřit přes 1,3 miliónu lidí z více než 150 států světa.

Žádná nudná teorie

Třídenní kurz Tobacco Treatment Specialist je zřejmě to nejlepší místo, pokud se chcete o kouření dozvědět co nejvíce informací v relativně krátkém čase. O účincích, vzniku závislosti, neurofyziologii, léčbě samotné, a hlavně o tom, jaké máme v cestě za odvykáním možnosti a jak můžeme pacientům účinně pomoci. Prerekvizitou kurzu je absolvování devíti tříhodinových modulů e-learningu s testovými otázkami. Ten obsahuje prezentace, články a hlavně videa, která ulehčí orientaci v problematice. Na Mayo Clinic tak přijíždíte sice ne jako znalec, ale minimálně jako člověk, který už nějaké povědomí o tématu má.

81757

Kurz je veden špičkovými profesionály, z nichž mnoho znáte již ze zmíněných videí a kteří nabízejí všem příležitost průběžně klást otázky – a zapojit se tedy do výuky aktivně. Nejedná se tudíž o nudný kurz poskládaný pouze z přednášek, ale teorie i praxe jsou vyváženy, přičemž interaktivní části udržují soustředění. Všichni společně procházejí různá témata, například farmakoterapii, kouření u specifických skupin (těhotné ženy, psychiatričtí či onkologičtí pacienti apod.), pasivní kouření nebo etické aspekty léčby.

Motivační rozhovor je stěžejní…

Alfou a omegou kurzu je procvičování tzv. motivačního rozhovoru. Komunikace s pacientem je nejen při odvykání kouření naprosto esenciální a američtí lékaři v rámci odvykací léčby kladou na motivační rozhovor velký důraz. Nejedná se však o pohovor řízený lékařem, expertem, ale spíše jde o partnerskou rozmluvu, při níž se lékař snaží být společníkem nemocného. Motivační rozhovor je založen na partnerství, přijetí pacientovy zkušenosti či názoru a na vyvolání a nalezení jeho vlastního přesvědčení i motivace.

Během kurzu účastníci aktivně trénují použití uvedeného způsobu komunikace, a to pomocí různých metod – například s využitím otevřených otázek, „reflexních“ odpovědí, oceňování. V praxi to znamená, že se nemocného nezeptáme na to, zda chce přestat kouřit, ale spíše na to, proč je pro něj důležité přestat kouřit, nebo jaké má v souvislosti s kouřením pocity. Zásadní také je, abychom pacientovi dali najevo, že ho skutečně vnímáme. Třeba když se nám svěří s obavou, že jeho dítě začne kouřit, protože ho denně vídá zapalovat si cigaretu, měli bychom zareagovat reflexí: „Vypadá to, že máte strach, že vaše kouření může v budoucnu negativně ovlivnit vaši dceru.“

81760

… stejně jako pochvala

Důležité je nemocného ve snaze při odvykání ocenit a pochválit i zdánlivé neúspěchy. Kupříkladu když se pokoušel přestat kouřit již poněkolikáté, je vhodné ho povzbudit tím, že ukázal snahu přestat již několikrát, a co je ještě důležitější, že je stále ochotný zkusit to znovu. Metod, jak vést a rozvíjet motivační rozhovory, je opravdu spousta.

Dále bylo zajímavé dozvědět se o používaní různých typů škál, které nabírají hodnot od 1 do 10 a díky nimž pacienti hodnotí například svou motivaci přestat kouřit nebo fakt, jak moc si v této snaze věří. Když nemocný odpoví, že jeho motivace dosahuje skóre 6, lékař by se ho neměl ptát, proč se boduje tak nízko, ale měl by rozvinout debatu, proč se ohodnotil rovnou šesti body a proč ne třeba jen body čtyřmi.

Kurzu Tobacco Treatment Specialist se zúčastnilo 25 frekventantů, což bylo ideální i pro následné trénování a aplikaci nabytých znalostí v praxi. Na cestu jsem mohla odjet díky podpoře 1. lékařské fakulty UK a projektu Internacionalizace. Všem podobné zkušenosti doporučuji. Nejenže získáte znalosti o problematice, která vás zajímá, ale setkáte se i se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, což vás obohatí zase úplně jinak :)

MUDr. Veronika Javůrková, postgraduální studentka, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky

Rozhovory

Jak se závislost na tabáku léčí v USA? Vyjeďte na kurz do Rochesteru!

V září 2018 jsem měla unikátní příležitost podívat se na prestižní americkou Mayo Clinic. Zúčastnila jsem se tam kurzu pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku – Tobacco Treatment Specialist. Když jsem poprvé vstoupila do hlavní budovy kliniky, dýchla na mne úplně jiná atmosféra než v jakékoli jiné nemocnici. Nádherná prosvětlená hala a zvuky piana, které se linou prostředím, připomínají spíš koncertní síň nebo lobby drahého hotelu.

81759

Mayo Clinic byla založena v roce 1889 Dr. Williamem Worrallem Mayem a jeho dvěma syny v Rochesteru v Minnesotě. Nyní se řadí mezi největší a nejprestižnější nemocnice světa, je na první příčce seznamu nejlepších zdravotnických zařízení v zemi a tuto pozici si udržuje již více než 27 let. Kromě možnosti nechat se zde ošetřit můžete přijít do nemocnice i jako do galerie nebo muzea. Najdete tu spoustu zajímavých a drahých děl celosvětových umělců, stejně tak se můžete zúčastnit komentované prohlídky areálu, navštívit muzeum nebo nakouknout do lékařských pokojů bratrů Mayových, jak v nich pobývali na začátku 20. století.

Na klinice se nacházejí i specializovaná centra pro pacienty, která fungují jako edukační – každý má možnost dozvědět se o své nemoci nebo nadcházejícím lékařském zákroku velké množství informací z dostupných knih a prospektů. Nemocní se rovněž mohou zúčastnit seminářů a různých „wellness programů“. Každoročně na Mayo Clinic zvládnou ošetřit přes 1,3 miliónu lidí z více než 150 států světa.

Žádná nudná teorie

Třídenní kurz Tobacco Treatment Specialist je zřejmě to nejlepší místo, pokud se chcete o kouření dozvědět co nejvíce informací v relativně krátkém čase. O účincích, vzniku závislosti, neurofyziologii, léčbě samotné, a hlavně o tom, jaké máme v cestě za odvykáním možnosti a jak můžeme pacientům účinně pomoci. Prerekvizitou kurzu je absolvování devíti tříhodinových modulů e-learningu s testovými otázkami. Ten obsahuje prezentace, články a hlavně videa, která ulehčí orientaci v problematice. Na Mayo Clinic tak přijíždíte sice ne jako znalec, ale minimálně jako člověk, který už nějaké povědomí o tématu má.

81757

Kurz je veden špičkovými profesionály, z nichž mnoho znáte již ze zmíněných videí a kteří nabízejí všem příležitost průběžně klást otázky – a zapojit se tedy do výuky aktivně. Nejedná se tudíž o nudný kurz poskládaný pouze z přednášek, ale teorie i praxe jsou vyváženy, přičemž interaktivní části udržují soustředění. Všichni společně procházejí různá témata, například farmakoterapii, kouření u specifických skupin (těhotné ženy, psychiatričtí či onkologičtí pacienti apod.), pasivní kouření nebo etické aspekty léčby.

Motivační rozhovor je stěžejní…

Alfou a omegou kurzu je procvičování tzv. motivačního rozhovoru. Komunikace s pacientem je nejen při odvykání kouření naprosto esenciální a američtí lékaři v rámci odvykací léčby kladou na motivační rozhovor velký důraz. Nejedná se však o pohovor řízený lékařem, expertem, ale spíše jde o partnerskou rozmluvu, při níž se lékař snaží být společníkem nemocného. Motivační rozhovor je založen na partnerství, přijetí pacientovy zkušenosti či názoru a na vyvolání a nalezení jeho vlastního přesvědčení i motivace.

Během kurzu účastníci aktivně trénují použití uvedeného způsobu komunikace, a to pomocí různých metod – například s využitím otevřených otázek, „reflexních“ odpovědí, oceňování. V praxi to znamená, že se nemocného nezeptáme na to, zda chce přestat kouřit, ale spíše na to, proč je pro něj důležité přestat kouřit, nebo jaké má v souvislosti s kouřením pocity. Zásadní také je, abychom pacientovi dali najevo, že ho skutečně vnímáme. Třeba když se nám svěří s obavou, že jeho dítě začne kouřit, protože ho denně vídá zapalovat si cigaretu, měli bychom zareagovat reflexí: „Vypadá to, že máte strach, že vaše kouření může v budoucnu negativně ovlivnit vaši dceru.“

81760

… stejně jako pochvala

Důležité je nemocného ve snaze při odvykání ocenit a pochválit i zdánlivé neúspěchy. Kupříkladu když se pokoušel přestat kouřit již poněkolikáté, je vhodné ho povzbudit tím, že ukázal snahu přestat již několikrát, a co je ještě důležitější, že je stále ochotný zkusit to znovu. Metod, jak vést a rozvíjet motivační rozhovory, je opravdu spousta.

Dále bylo zajímavé dozvědět se o používaní různých typů škál, které nabírají hodnot od 1 do 10 a díky nimž pacienti hodnotí například svou motivaci přestat kouřit nebo fakt, jak moc si v této snaze věří. Když nemocný odpoví, že jeho motivace dosahuje skóre 6, lékař by se ho neměl ptát, proč se boduje tak nízko, ale měl by rozvinout debatu, proč se ohodnotil rovnou šesti body a proč ne třeba jen body čtyřmi.

Kurzu Tobacco Treatment Specialist se zúčastnilo 25 frekventantů, což bylo ideální i pro následné trénování a aplikaci nabytých znalostí v praxi. Na cestu jsem mohla odjet díky podpoře 1. lékařské fakulty UK a projektu Internacionalizace. Všem podobné zkušenosti doporučuji. Nejenže získáte znalosti o problematice, která vás zajímá, ale setkáte se i se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, což vás obohatí zase úplně jinak :)

MUDr. Veronika Javůrková, postgraduální studentka, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky

Téma

Jak se závislost na tabáku léčí v USA? Vyjeďte na kurz do Rochesteru!

V září 2018 jsem měla unikátní příležitost podívat se na prestižní americkou Mayo Clinic. Zúčastnila jsem se tam kurzu pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku – Tobacco Treatment Specialist. Když jsem poprvé vstoupila do hlavní budovy kliniky, dýchla na mne úplně jiná atmosféra než v jakékoli jiné nemocnici. Nádherná prosvětlená hala a zvuky piana, které se linou prostředím, připomínají spíš koncertní síň nebo lobby drahého hotelu.

81759

Mayo Clinic byla založena v roce 1889 Dr. Williamem Worrallem Mayem a jeho dvěma syny v Rochesteru v Minnesotě. Nyní se řadí mezi největší a nejprestižnější nemocnice světa, je na první příčce seznamu nejlepších zdravotnických zařízení v zemi a tuto pozici si udržuje již více než 27 let. Kromě možnosti nechat se zde ošetřit můžete přijít do nemocnice i jako do galerie nebo muzea. Najdete tu spoustu zajímavých a drahých děl celosvětových umělců, stejně tak se můžete zúčastnit komentované prohlídky areálu, navštívit muzeum nebo nakouknout do lékařských pokojů bratrů Mayových, jak v nich pobývali na začátku 20. století.

Na klinice se nacházejí i specializovaná centra pro pacienty, která fungují jako edukační – každý má možnost dozvědět se o své nemoci nebo nadcházejícím lékařském zákroku velké množství informací z dostupných knih a prospektů. Nemocní se rovněž mohou zúčastnit seminářů a různých „wellness programů“. Každoročně na Mayo Clinic zvládnou ošetřit přes 1,3 miliónu lidí z více než 150 států světa.

Žádná nudná teorie

Třídenní kurz Tobacco Treatment Specialist je zřejmě to nejlepší místo, pokud se chcete o kouření dozvědět co nejvíce informací v relativně krátkém čase. O účincích, vzniku závislosti, neurofyziologii, léčbě samotné, a hlavně o tom, jaké máme v cestě za odvykáním možnosti a jak můžeme pacientům účinně pomoci. Prerekvizitou kurzu je absolvování devíti tříhodinových modulů e-learningu s testovými otázkami. Ten obsahuje prezentace, články a hlavně videa, která ulehčí orientaci v problematice. Na Mayo Clinic tak přijíždíte sice ne jako znalec, ale minimálně jako člověk, který už nějaké povědomí o tématu má.

81757

Kurz je veden špičkovými profesionály, z nichž mnoho znáte již ze zmíněných videí a kteří nabízejí všem příležitost průběžně klást otázky – a zapojit se tedy do výuky aktivně. Nejedná se tudíž o nudný kurz poskládaný pouze z přednášek, ale teorie i praxe jsou vyváženy, přičemž interaktivní části udržují soustředění. Všichni společně procházejí různá témata, například farmakoterapii, kouření u specifických skupin (těhotné ženy, psychiatričtí či onkologičtí pacienti apod.), pasivní kouření nebo etické aspekty léčby.

Motivační rozhovor je stěžejní…

Alfou a omegou kurzu je procvičování tzv. motivačního rozhovoru. Komunikace s pacientem je nejen při odvykání kouření naprosto esenciální a američtí lékaři v rámci odvykací léčby kladou na motivační rozhovor velký důraz. Nejedná se však o pohovor řízený lékařem, expertem, ale spíše jde o partnerskou rozmluvu, při níž se lékař snaží být společníkem nemocného. Motivační rozhovor je založen na partnerství, přijetí pacientovy zkušenosti či názoru a na vyvolání a nalezení jeho vlastního přesvědčení i motivace.

Během kurzu účastníci aktivně trénují použití uvedeného způsobu komunikace, a to pomocí různých metod – například s využitím otevřených otázek, „reflexních“ odpovědí, oceňování. V praxi to znamená, že se nemocného nezeptáme na to, zda chce přestat kouřit, ale spíše na to, proč je pro něj důležité přestat kouřit, nebo jaké má v souvislosti s kouřením pocity. Zásadní také je, abychom pacientovi dali najevo, že ho skutečně vnímáme. Třeba když se nám svěří s obavou, že jeho dítě začne kouřit, protože ho denně vídá zapalovat si cigaretu, měli bychom zareagovat reflexí: „Vypadá to, že máte strach, že vaše kouření může v budoucnu negativně ovlivnit vaši dceru.“

81760

… stejně jako pochvala

Důležité je nemocného ve snaze při odvykání ocenit a pochválit i zdánlivé neúspěchy. Kupříkladu když se pokoušel přestat kouřit již poněkolikáté, je vhodné ho povzbudit tím, že ukázal snahu přestat již několikrát, a co je ještě důležitější, že je stále ochotný zkusit to znovu. Metod, jak vést a rozvíjet motivační rozhovory, je opravdu spousta.

Dále bylo zajímavé dozvědět se o používaní různých typů škál, které nabírají hodnot od 1 do 10 a díky nimž pacienti hodnotí například svou motivaci přestat kouřit nebo fakt, jak moc si v této snaze věří. Když nemocný odpoví, že jeho motivace dosahuje skóre 6, lékař by se ho neměl ptát, proč se boduje tak nízko, ale měl by rozvinout debatu, proč se ohodnotil rovnou šesti body a proč ne třeba jen body čtyřmi.

Kurzu Tobacco Treatment Specialist se zúčastnilo 25 frekventantů, což bylo ideální i pro následné trénování a aplikaci nabytých znalostí v praxi. Na cestu jsem mohla odjet díky podpoře 1. lékařské fakulty UK a projektu Internacionalizace. Všem podobné zkušenosti doporučuji. Nejenže získáte znalosti o problematice, která vás zajímá, ale setkáte se i se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, což vás obohatí zase úplně jinak :)

MUDr. Veronika Javůrková, postgraduální studentka, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky

Co pro mě znamená Jednička

Jak se závislost na tabáku léčí v USA? Vyjeďte na kurz do Rochesteru!

V září 2018 jsem měla unikátní příležitost podívat se na prestižní americkou Mayo Clinic. Zúčastnila jsem se tam kurzu pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku – Tobacco Treatment Specialist. Když jsem poprvé vstoupila do hlavní budovy kliniky, dýchla na mne úplně jiná atmosféra než v jakékoli jiné nemocnici. Nádherná prosvětlená hala a zvuky piana, které se linou prostředím, připomínají spíš koncertní síň nebo lobby drahého hotelu.

81759

Mayo Clinic byla založena v roce 1889 Dr. Williamem Worrallem Mayem a jeho dvěma syny v Rochesteru v Minnesotě. Nyní se řadí mezi největší a nejprestižnější nemocnice světa, je na první příčce seznamu nejlepších zdravotnických zařízení v zemi a tuto pozici si udržuje již více než 27 let. Kromě možnosti nechat se zde ošetřit můžete přijít do nemocnice i jako do galerie nebo muzea. Najdete tu spoustu zajímavých a drahých děl celosvětových umělců, stejně tak se můžete zúčastnit komentované prohlídky areálu, navštívit muzeum nebo nakouknout do lékařských pokojů bratrů Mayových, jak v nich pobývali na začátku 20. století.

Na klinice se nacházejí i specializovaná centra pro pacienty, která fungují jako edukační – každý má možnost dozvědět se o své nemoci nebo nadcházejícím lékařském zákroku velké množství informací z dostupných knih a prospektů. Nemocní se rovněž mohou zúčastnit seminářů a různých „wellness programů“. Každoročně na Mayo Clinic zvládnou ošetřit přes 1,3 miliónu lidí z více než 150 států světa.

Žádná nudná teorie

Třídenní kurz Tobacco Treatment Specialist je zřejmě to nejlepší místo, pokud se chcete o kouření dozvědět co nejvíce informací v relativně krátkém čase. O účincích, vzniku závislosti, neurofyziologii, léčbě samotné, a hlavně o tom, jaké máme v cestě za odvykáním možnosti a jak můžeme pacientům účinně pomoci. Prerekvizitou kurzu je absolvování devíti tříhodinových modulů e-learningu s testovými otázkami. Ten obsahuje prezentace, články a hlavně videa, která ulehčí orientaci v problematice. Na Mayo Clinic tak přijíždíte sice ne jako znalec, ale minimálně jako člověk, který už nějaké povědomí o tématu má.

81757

Kurz je veden špičkovými profesionály, z nichž mnoho znáte již ze zmíněných videí a kteří nabízejí všem příležitost průběžně klást otázky – a zapojit se tedy do výuky aktivně. Nejedná se tudíž o nudný kurz poskládaný pouze z přednášek, ale teorie i praxe jsou vyváženy, přičemž interaktivní části udržují soustředění. Všichni společně procházejí různá témata, například farmakoterapii, kouření u specifických skupin (těhotné ženy, psychiatričtí či onkologičtí pacienti apod.), pasivní kouření nebo etické aspekty léčby.

Motivační rozhovor je stěžejní…

Alfou a omegou kurzu je procvičování tzv. motivačního rozhovoru. Komunikace s pacientem je nejen při odvykání kouření naprosto esenciální a američtí lékaři v rámci odvykací léčby kladou na motivační rozhovor velký důraz. Nejedná se však o pohovor řízený lékařem, expertem, ale spíše jde o partnerskou rozmluvu, při níž se lékař snaží být společníkem nemocného. Motivační rozhovor je založen na partnerství, přijetí pacientovy zkušenosti či názoru a na vyvolání a nalezení jeho vlastního přesvědčení i motivace.

Během kurzu účastníci aktivně trénují použití uvedeného způsobu komunikace, a to pomocí různých metod – například s využitím otevřených otázek, „reflexních“ odpovědí, oceňování. V praxi to znamená, že se nemocného nezeptáme na to, zda chce přestat kouřit, ale spíše na to, proč je pro něj důležité přestat kouřit, nebo jaké má v souvislosti s kouřením pocity. Zásadní také je, abychom pacientovi dali najevo, že ho skutečně vnímáme. Třeba když se nám svěří s obavou, že jeho dítě začne kouřit, protože ho denně vídá zapalovat si cigaretu, měli bychom zareagovat reflexí: „Vypadá to, že máte strach, že vaše kouření může v budoucnu negativně ovlivnit vaši dceru.“

81760

… stejně jako pochvala

Důležité je nemocného ve snaze při odvykání ocenit a pochválit i zdánlivé neúspěchy. Kupříkladu když se pokoušel přestat kouřit již poněkolikáté, je vhodné ho povzbudit tím, že ukázal snahu přestat již několikrát, a co je ještě důležitější, že je stále ochotný zkusit to znovu. Metod, jak vést a rozvíjet motivační rozhovory, je opravdu spousta.

Dále bylo zajímavé dozvědět se o používaní různých typů škál, které nabírají hodnot od 1 do 10 a díky nimž pacienti hodnotí například svou motivaci přestat kouřit nebo fakt, jak moc si v této snaze věří. Když nemocný odpoví, že jeho motivace dosahuje skóre 6, lékař by se ho neměl ptát, proč se boduje tak nízko, ale měl by rozvinout debatu, proč se ohodnotil rovnou šesti body a proč ne třeba jen body čtyřmi.

Kurzu Tobacco Treatment Specialist se zúčastnilo 25 frekventantů, což bylo ideální i pro následné trénování a aplikaci nabytých znalostí v praxi. Na cestu jsem mohla odjet díky podpoře 1. lékařské fakulty UK a projektu Internacionalizace. Všem podobné zkušenosti doporučuji. Nejenže získáte znalosti o problematice, která vás zajímá, ale setkáte se i se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, což vás obohatí zase úplně jinak :)

MUDr. Veronika Javůrková, postgraduální studentka, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky

Vědecké skupiny

Jak se závislost na tabáku léčí v USA? Vyjeďte na kurz do Rochesteru!

V září 2018 jsem měla unikátní příležitost podívat se na prestižní americkou Mayo Clinic. Zúčastnila jsem se tam kurzu pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku – Tobacco Treatment Specialist. Když jsem poprvé vstoupila do hlavní budovy kliniky, dýchla na mne úplně jiná atmosféra než v jakékoli jiné nemocnici. Nádherná prosvětlená hala a zvuky piana, které se linou prostředím, připomínají spíš koncertní síň nebo lobby drahého hotelu.

81759

Mayo Clinic byla založena v roce 1889 Dr. Williamem Worrallem Mayem a jeho dvěma syny v Rochesteru v Minnesotě. Nyní se řadí mezi největší a nejprestižnější nemocnice světa, je na první příčce seznamu nejlepších zdravotnických zařízení v zemi a tuto pozici si udržuje již více než 27 let. Kromě možnosti nechat se zde ošetřit můžete přijít do nemocnice i jako do galerie nebo muzea. Najdete tu spoustu zajímavých a drahých děl celosvětových umělců, stejně tak se můžete zúčastnit komentované prohlídky areálu, navštívit muzeum nebo nakouknout do lékařských pokojů bratrů Mayových, jak v nich pobývali na začátku 20. století.

Na klinice se nacházejí i specializovaná centra pro pacienty, která fungují jako edukační – každý má možnost dozvědět se o své nemoci nebo nadcházejícím lékařském zákroku velké množství informací z dostupných knih a prospektů. Nemocní se rovněž mohou zúčastnit seminářů a různých „wellness programů“. Každoročně na Mayo Clinic zvládnou ošetřit přes 1,3 miliónu lidí z více než 150 států světa.

Žádná nudná teorie

Třídenní kurz Tobacco Treatment Specialist je zřejmě to nejlepší místo, pokud se chcete o kouření dozvědět co nejvíce informací v relativně krátkém čase. O účincích, vzniku závislosti, neurofyziologii, léčbě samotné, a hlavně o tom, jaké máme v cestě za odvykáním možnosti a jak můžeme pacientům účinně pomoci. Prerekvizitou kurzu je absolvování devíti tříhodinových modulů e-learningu s testovými otázkami. Ten obsahuje prezentace, články a hlavně videa, která ulehčí orientaci v problematice. Na Mayo Clinic tak přijíždíte sice ne jako znalec, ale minimálně jako člověk, který už nějaké povědomí o tématu má.

81757

Kurz je veden špičkovými profesionály, z nichž mnoho znáte již ze zmíněných videí a kteří nabízejí všem příležitost průběžně klást otázky – a zapojit se tedy do výuky aktivně. Nejedná se tudíž o nudný kurz poskládaný pouze z přednášek, ale teorie i praxe jsou vyváženy, přičemž interaktivní části udržují soustředění. Všichni společně procházejí různá témata, například farmakoterapii, kouření u specifických skupin (těhotné ženy, psychiatričtí či onkologičtí pacienti apod.), pasivní kouření nebo etické aspekty léčby.

Motivační rozhovor je stěžejní…

Alfou a omegou kurzu je procvičování tzv. motivačního rozhovoru. Komunikace s pacientem je nejen při odvykání kouření naprosto esenciální a američtí lékaři v rámci odvykací léčby kladou na motivační rozhovor velký důraz. Nejedná se však o pohovor řízený lékařem, expertem, ale spíše jde o partnerskou rozmluvu, při níž se lékař snaží být společníkem nemocného. Motivační rozhovor je založen na partnerství, přijetí pacientovy zkušenosti či názoru a na vyvolání a nalezení jeho vlastního přesvědčení i motivace.

Během kurzu účastníci aktivně trénují použití uvedeného způsobu komunikace, a to pomocí různých metod – například s využitím otevřených otázek, „reflexních“ odpovědí, oceňování. V praxi to znamená, že se nemocného nezeptáme na to, zda chce přestat kouřit, ale spíše na to, proč je pro něj důležité přestat kouřit, nebo jaké má v souvislosti s kouřením pocity. Zásadní také je, abychom pacientovi dali najevo, že ho skutečně vnímáme. Třeba když se nám svěří s obavou, že jeho dítě začne kouřit, protože ho denně vídá zapalovat si cigaretu, měli bychom zareagovat reflexí: „Vypadá to, že máte strach, že vaše kouření může v budoucnu negativně ovlivnit vaši dceru.“

81760

… stejně jako pochvala

Důležité je nemocného ve snaze při odvykání ocenit a pochválit i zdánlivé neúspěchy. Kupříkladu když se pokoušel přestat kouřit již poněkolikáté, je vhodné ho povzbudit tím, že ukázal snahu přestat již několikrát, a co je ještě důležitější, že je stále ochotný zkusit to znovu. Metod, jak vést a rozvíjet motivační rozhovory, je opravdu spousta.

Dále bylo zajímavé dozvědět se o používaní různých typů škál, které nabírají hodnot od 1 do 10 a díky nimž pacienti hodnotí například svou motivaci přestat kouřit nebo fakt, jak moc si v této snaze věří. Když nemocný odpoví, že jeho motivace dosahuje skóre 6, lékař by se ho neměl ptát, proč se boduje tak nízko, ale měl by rozvinout debatu, proč se ohodnotil rovnou šesti body a proč ne třeba jen body čtyřmi.

Kurzu Tobacco Treatment Specialist se zúčastnilo 25 frekventantů, což bylo ideální i pro následné trénování a aplikaci nabytých znalostí v praxi. Na cestu jsem mohla odjet díky podpoře 1. lékařské fakulty UK a projektu Internacionalizace. Všem podobné zkušenosti doporučuji. Nejenže získáte znalosti o problematice, která vás zajímá, ale setkáte se i se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, což vás obohatí zase úplně jinak :)

MUDr. Veronika Javůrková, postgraduální studentka, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky

Jednička ve vědě

Jak se závislost na tabáku léčí v USA? Vyjeďte na kurz do Rochesteru!

V září 2018 jsem měla unikátní příležitost podívat se na prestižní americkou Mayo Clinic. Zúčastnila jsem se tam kurzu pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku – Tobacco Treatment Specialist. Když jsem poprvé vstoupila do hlavní budovy kliniky, dýchla na mne úplně jiná atmosféra než v jakékoli jiné nemocnici. Nádherná prosvětlená hala a zvuky piana, které se linou prostředím, připomínají spíš koncertní síň nebo lobby drahého hotelu.

81759

Mayo Clinic byla založena v roce 1889 Dr. Williamem Worrallem Mayem a jeho dvěma syny v Rochesteru v Minnesotě. Nyní se řadí mezi největší a nejprestižnější nemocnice světa, je na první příčce seznamu nejlepších zdravotnických zařízení v zemi a tuto pozici si udržuje již více než 27 let. Kromě možnosti nechat se zde ošetřit můžete přijít do nemocnice i jako do galerie nebo muzea. Najdete tu spoustu zajímavých a drahých děl celosvětových umělců, stejně tak se můžete zúčastnit komentované prohlídky areálu, navštívit muzeum nebo nakouknout do lékařských pokojů bratrů Mayových, jak v nich pobývali na začátku 20. století.

Na klinice se nacházejí i specializovaná centra pro pacienty, která fungují jako edukační – každý má možnost dozvědět se o své nemoci nebo nadcházejícím lékařském zákroku velké množství informací z dostupných knih a prospektů. Nemocní se rovněž mohou zúčastnit seminářů a různých „wellness programů“. Každoročně na Mayo Clinic zvládnou ošetřit přes 1,3 miliónu lidí z více než 150 států světa.

Žádná nudná teorie

Třídenní kurz Tobacco Treatment Specialist je zřejmě to nejlepší místo, pokud se chcete o kouření dozvědět co nejvíce informací v relativně krátkém čase. O účincích, vzniku závislosti, neurofyziologii, léčbě samotné, a hlavně o tom, jaké máme v cestě za odvykáním možnosti a jak můžeme pacientům účinně pomoci. Prerekvizitou kurzu je absolvování devíti tříhodinových modulů e-learningu s testovými otázkami. Ten obsahuje prezentace, články a hlavně videa, která ulehčí orientaci v problematice. Na Mayo Clinic tak přijíždíte sice ne jako znalec, ale minimálně jako člověk, který už nějaké povědomí o tématu má.

81757

Kurz je veden špičkovými profesionály, z nichž mnoho znáte již ze zmíněných videí a kteří nabízejí všem příležitost průběžně klást otázky – a zapojit se tedy do výuky aktivně. Nejedná se tudíž o nudný kurz poskládaný pouze z přednášek, ale teorie i praxe jsou vyváženy, přičemž interaktivní části udržují soustředění. Všichni společně procházejí různá témata, například farmakoterapii, kouření u specifických skupin (těhotné ženy, psychiatričtí či onkologičtí pacienti apod.), pasivní kouření nebo etické aspekty léčby.

Motivační rozhovor je stěžejní…

Alfou a omegou kurzu je procvičování tzv. motivačního rozhovoru. Komunikace s pacientem je nejen při odvykání kouření naprosto esenciální a američtí lékaři v rámci odvykací léčby kladou na motivační rozhovor velký důraz. Nejedná se však o pohovor řízený lékařem, expertem, ale spíše jde o partnerskou rozmluvu, při níž se lékař snaží být společníkem nemocného. Motivační rozhovor je založen na partnerství, přijetí pacientovy zkušenosti či názoru a na vyvolání a nalezení jeho vlastního přesvědčení i motivace.

Během kurzu účastníci aktivně trénují použití uvedeného způsobu komunikace, a to pomocí různých metod – například s využitím otevřených otázek, „reflexních“ odpovědí, oceňování. V praxi to znamená, že se nemocného nezeptáme na to, zda chce přestat kouřit, ale spíše na to, proč je pro něj důležité přestat kouřit, nebo jaké má v souvislosti s kouřením pocity. Zásadní také je, abychom pacientovi dali najevo, že ho skutečně vnímáme. Třeba když se nám svěří s obavou, že jeho dítě začne kouřit, protože ho denně vídá zapalovat si cigaretu, měli bychom zareagovat reflexí: „Vypadá to, že máte strach, že vaše kouření může v budoucnu negativně ovlivnit vaši dceru.“

81760

… stejně jako pochvala

Důležité je nemocného ve snaze při odvykání ocenit a pochválit i zdánlivé neúspěchy. Kupříkladu když se pokoušel přestat kouřit již poněkolikáté, je vhodné ho povzbudit tím, že ukázal snahu přestat již několikrát, a co je ještě důležitější, že je stále ochotný zkusit to znovu. Metod, jak vést a rozvíjet motivační rozhovory, je opravdu spousta.

Dále bylo zajímavé dozvědět se o používaní různých typů škál, které nabírají hodnot od 1 do 10 a díky nimž pacienti hodnotí například svou motivaci přestat kouřit nebo fakt, jak moc si v této snaze věří. Když nemocný odpoví, že jeho motivace dosahuje skóre 6, lékař by se ho neměl ptát, proč se boduje tak nízko, ale měl by rozvinout debatu, proč se ohodnotil rovnou šesti body a proč ne třeba jen body čtyřmi.

Kurzu Tobacco Treatment Specialist se zúčastnilo 25 frekventantů, což bylo ideální i pro následné trénování a aplikaci nabytých znalostí v praxi. Na cestu jsem mohla odjet díky podpoře 1. lékařské fakulty UK a projektu Internacionalizace. Všem podobné zkušenosti doporučuji. Nejenže získáte znalosti o problematice, která vás zajímá, ale setkáte se i se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, což vás obohatí zase úplně jinak :)

MUDr. Veronika Javůrková, postgraduální studentka, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky

Erasmus a stáže

Jak se závislost na tabáku léčí v USA? Vyjeďte na kurz do Rochesteru!

V září 2018 jsem měla unikátní příležitost podívat se na prestižní americkou Mayo Clinic. Zúčastnila jsem se tam kurzu pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku – Tobacco Treatment Specialist. Když jsem poprvé vstoupila do hlavní budovy kliniky, dýchla na mne úplně jiná atmosféra než v jakékoli jiné nemocnici. Nádherná prosvětlená hala a zvuky piana, které se linou prostředím, připomínají spíš koncertní síň nebo lobby drahého hotelu.

81759

Mayo Clinic byla založena v roce 1889 Dr. Williamem Worrallem Mayem a jeho dvěma syny v Rochesteru v Minnesotě. Nyní se řadí mezi největší a nejprestižnější nemocnice světa, je na první příčce seznamu nejlepších zdravotnických zařízení v zemi a tuto pozici si udržuje již více než 27 let. Kromě možnosti nechat se zde ošetřit můžete přijít do nemocnice i jako do galerie nebo muzea. Najdete tu spoustu zajímavých a drahých děl celosvětových umělců, stejně tak se můžete zúčastnit komentované prohlídky areálu, navštívit muzeum nebo nakouknout do lékařských pokojů bratrů Mayových, jak v nich pobývali na začátku 20. století.

Na klinice se nacházejí i specializovaná centra pro pacienty, která fungují jako edukační – každý má možnost dozvědět se o své nemoci nebo nadcházejícím lékařském zákroku velké množství informací z dostupných knih a prospektů. Nemocní se rovněž mohou zúčastnit seminářů a různých „wellness programů“. Každoročně na Mayo Clinic zvládnou ošetřit přes 1,3 miliónu lidí z více než 150 států světa.

Žádná nudná teorie

Třídenní kurz Tobacco Treatment Specialist je zřejmě to nejlepší místo, pokud se chcete o kouření dozvědět co nejvíce informací v relativně krátkém čase. O účincích, vzniku závislosti, neurofyziologii, léčbě samotné, a hlavně o tom, jaké máme v cestě za odvykáním možnosti a jak můžeme pacientům účinně pomoci. Prerekvizitou kurzu je absolvování devíti tříhodinových modulů e-learningu s testovými otázkami. Ten obsahuje prezentace, články a hlavně videa, která ulehčí orientaci v problematice. Na Mayo Clinic tak přijíždíte sice ne jako znalec, ale minimálně jako člověk, který už nějaké povědomí o tématu má.

81757

Kurz je veden špičkovými profesionály, z nichž mnoho znáte již ze zmíněných videí a kteří nabízejí všem příležitost průběžně klást otázky – a zapojit se tedy do výuky aktivně. Nejedná se tudíž o nudný kurz poskládaný pouze z přednášek, ale teorie i praxe jsou vyváženy, přičemž interaktivní části udržují soustředění. Všichni společně procházejí různá témata, například farmakoterapii, kouření u specifických skupin (těhotné ženy, psychiatričtí či onkologičtí pacienti apod.), pasivní kouření nebo etické aspekty léčby.

Motivační rozhovor je stěžejní…

Alfou a omegou kurzu je procvičování tzv. motivačního rozhovoru. Komunikace s pacientem je nejen při odvykání kouření naprosto esenciální a američtí lékaři v rámci odvykací léčby kladou na motivační rozhovor velký důraz. Nejedná se však o pohovor řízený lékařem, expertem, ale spíše jde o partnerskou rozmluvu, při níž se lékař snaží být společníkem nemocného. Motivační rozhovor je založen na partnerství, přijetí pacientovy zkušenosti či názoru a na vyvolání a nalezení jeho vlastního přesvědčení i motivace.

Během kurzu účastníci aktivně trénují použití uvedeného způsobu komunikace, a to pomocí různých metod – například s využitím otevřených otázek, „reflexních“ odpovědí, oceňování. V praxi to znamená, že se nemocného nezeptáme na to, zda chce přestat kouřit, ale spíše na to, proč je pro něj důležité přestat kouřit, nebo jaké má v souvislosti s kouřením pocity. Zásadní také je, abychom pacientovi dali najevo, že ho skutečně vnímáme. Třeba když se nám svěří s obavou, že jeho dítě začne kouřit, protože ho denně vídá zapalovat si cigaretu, měli bychom zareagovat reflexí: „Vypadá to, že máte strach, že vaše kouření může v budoucnu negativně ovlivnit vaši dceru.“

81760

… stejně jako pochvala

Důležité je nemocného ve snaze při odvykání ocenit a pochválit i zdánlivé neúspěchy. Kupříkladu když se pokoušel přestat kouřit již poněkolikáté, je vhodné ho povzbudit tím, že ukázal snahu přestat již několikrát, a co je ještě důležitější, že je stále ochotný zkusit to znovu. Metod, jak vést a rozvíjet motivační rozhovory, je opravdu spousta.

Dále bylo zajímavé dozvědět se o používaní různých typů škál, které nabírají hodnot od 1 do 10 a díky nimž pacienti hodnotí například svou motivaci přestat kouřit nebo fakt, jak moc si v této snaze věří. Když nemocný odpoví, že jeho motivace dosahuje skóre 6, lékař by se ho neměl ptát, proč se boduje tak nízko, ale měl by rozvinout debatu, proč se ohodnotil rovnou šesti body a proč ne třeba jen body čtyřmi.

Kurzu Tobacco Treatment Specialist se zúčastnilo 25 frekventantů, což bylo ideální i pro následné trénování a aplikaci nabytých znalostí v praxi. Na cestu jsem mohla odjet díky podpoře 1. lékařské fakulty UK a projektu Internacionalizace. Všem podobné zkušenosti doporučuji. Nejenže získáte znalosti o problematice, která vás zajímá, ale setkáte se i se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, což vás obohatí zase úplně jinak :)

MUDr. Veronika Javůrková, postgraduální studentka, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky