1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Libora Vítka

73668Vědecká skupina prof. Libora Vítka pracuje v Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Pod jeho vedením zde působí dva seniorští vědečtí pracovníci, MUDr. Lucie Muchová a MUDr. Martin Leníček, a řada post- i pregraduálních studentů, zejména z Vysoké školy chemicko-technologické.

Zaměření

Hlavním těžištěm výzkumné práce skupiny je problematika katabolické dráhy hemu, zejména metabolismu bilirubinu a oxidu uhelnatého. Bilirubin je zkoumán jako prognostický marker civilizačních nemocí (je nejsilnějším endogenním antioxidantem), ale i jako obávaná potenciálně toxická látka u novorozenců. Vzhledem k významným ochranným účinkům mírně zvýšených koncentrací bilirubinu je část výzkumných projektů namířena i na studium přírodních látek schopných zvyšovat systémové koncentrace bilirubinu. Úsilí je věnováno i studiu biologických vlastností oxidu uhelnatého, významné plynné biomolekuly, a v poslední době i studiu žlučových kyselin, zejména pak jejich vlivu na metabolické pochody v lidském těle.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina úzce spolupracuje se IV. interní klinikou zaměřenou na nemoci zažívacího traktu (především s prof. Brůhou a prof. Žákem) a navazuje na tradici Laboratoře pro patofyziologii krve a jater při I. Interní klinice, kde se podobné problematice věnovali velikáni české vědy, jako byli např. prof. Jirsa či stále velice aktivní prof. Martásek. K dalším spolupracujícím pracovištím patří Gynekologicko-porodnická klinika (prof. Pařízek), Ústav dědičných metabolických poruch (prof. Kožich), z mimofakultních pak VŠCHT (prof. Ruml, prof. Hajšlová), Masarykova univerzita v Brně (prof. Klán),

prof. Křen, prof. Tlaskalová, prof. Neužil, doc. Sedláček, Ing. Strnad či Dr. Kolář z Akademie věd ČR. Mezinárodně spolupracuje výzkumná skupina zejména s prof. Tiribellim z univerzity v Terstu a Dr. Wongem ze Stanfordovy univerzity v USA.

Výzkumná činnost má translační charakter – od základního výzkumu (in vitro studie, práce na tkáňových kulturách) přes animální experimenty (ve spolupráci s Centrem experimentálních biomodelů 1. LF UK) až po klinické studie, které jsou zaměřeny na ověřování výsledků experimentálních prací. Velký důraz je kladen právě na mezioborovou spolupráci (VŠCHT, MU Brno), jež přináší originální pohledy na řešenou problematiku.

Mezinárodní význam

Tým prof. Vítka patří celosvětově mezi zhruba pět nejvýznamnější vědeckých skupin v oblasti výzkumu novorozenecké žloutenky a jeho výsledky jsou ve světě velmi ceněny. Prioritní a vysoce citovaná je i práce o protektivních účincích bilirubinu u jedinců s Gilbertovým syndromem, která byla publikována v roce 2002 v časopise Atherosclerosis.

Pokud máte zájem o více informací, pište na vitek@cesnet.cz

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Libora Vítka

73668Vědecká skupina prof. Libora Vítka pracuje v Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Pod jeho vedením zde působí dva seniorští vědečtí pracovníci, MUDr. Lucie Muchová a MUDr. Martin Leníček, a řada post- i pregraduálních studentů, zejména z Vysoké školy chemicko-technologické.

Zaměření

Hlavním těžištěm výzkumné práce skupiny je problematika katabolické dráhy hemu, zejména metabolismu bilirubinu a oxidu uhelnatého. Bilirubin je zkoumán jako prognostický marker civilizačních nemocí (je nejsilnějším endogenním antioxidantem), ale i jako obávaná potenciálně toxická látka u novorozenců. Vzhledem k významným ochranným účinkům mírně zvýšených koncentrací bilirubinu je část výzkumných projektů namířena i na studium přírodních látek schopných zvyšovat systémové koncentrace bilirubinu. Úsilí je věnováno i studiu biologických vlastností oxidu uhelnatého, významné plynné biomolekuly, a v poslední době i studiu žlučových kyselin, zejména pak jejich vlivu na metabolické pochody v lidském těle.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina úzce spolupracuje se IV. interní klinikou zaměřenou na nemoci zažívacího traktu (především s prof. Brůhou a prof. Žákem) a navazuje na tradici Laboratoře pro patofyziologii krve a jater při I. Interní klinice, kde se podobné problematice věnovali velikáni české vědy, jako byli např. prof. Jirsa či stále velice aktivní prof. Martásek. K dalším spolupracujícím pracovištím patří Gynekologicko-porodnická klinika (prof. Pařízek), Ústav dědičných metabolických poruch (prof. Kožich), z mimofakultních pak VŠCHT (prof. Ruml, prof. Hajšlová), Masarykova univerzita v Brně (prof. Klán),

prof. Křen, prof. Tlaskalová, prof. Neužil, doc. Sedláček, Ing. Strnad či Dr. Kolář z Akademie věd ČR. Mezinárodně spolupracuje výzkumná skupina zejména s prof. Tiribellim z univerzity v Terstu a Dr. Wongem ze Stanfordovy univerzity v USA.

Výzkumná činnost má translační charakter – od základního výzkumu (in vitro studie, práce na tkáňových kulturách) přes animální experimenty (ve spolupráci s Centrem experimentálních biomodelů 1. LF UK) až po klinické studie, které jsou zaměřeny na ověřování výsledků experimentálních prací. Velký důraz je kladen právě na mezioborovou spolupráci (VŠCHT, MU Brno), jež přináší originální pohledy na řešenou problematiku.

Mezinárodní význam

Tým prof. Vítka patří celosvětově mezi zhruba pět nejvýznamnější vědeckých skupin v oblasti výzkumu novorozenecké žloutenky a jeho výsledky jsou ve světě velmi ceněny. Prioritní a vysoce citovaná je i práce o protektivních účincích bilirubinu u jedinců s Gilbertovým syndromem, která byla publikována v roce 2002 v časopise Atherosclerosis.

Pokud máte zájem o více informací, pište na vitek@cesnet.cz

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Libora Vítka

73668Vědecká skupina prof. Libora Vítka pracuje v Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Pod jeho vedením zde působí dva seniorští vědečtí pracovníci, MUDr. Lucie Muchová a MUDr. Martin Leníček, a řada post- i pregraduálních studentů, zejména z Vysoké školy chemicko-technologické.

Zaměření

Hlavním těžištěm výzkumné práce skupiny je problematika katabolické dráhy hemu, zejména metabolismu bilirubinu a oxidu uhelnatého. Bilirubin je zkoumán jako prognostický marker civilizačních nemocí (je nejsilnějším endogenním antioxidantem), ale i jako obávaná potenciálně toxická látka u novorozenců. Vzhledem k významným ochranným účinkům mírně zvýšených koncentrací bilirubinu je část výzkumných projektů namířena i na studium přírodních látek schopných zvyšovat systémové koncentrace bilirubinu. Úsilí je věnováno i studiu biologických vlastností oxidu uhelnatého, významné plynné biomolekuly, a v poslední době i studiu žlučových kyselin, zejména pak jejich vlivu na metabolické pochody v lidském těle.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina úzce spolupracuje se IV. interní klinikou zaměřenou na nemoci zažívacího traktu (především s prof. Brůhou a prof. Žákem) a navazuje na tradici Laboratoře pro patofyziologii krve a jater při I. Interní klinice, kde se podobné problematice věnovali velikáni české vědy, jako byli např. prof. Jirsa či stále velice aktivní prof. Martásek. K dalším spolupracujícím pracovištím patří Gynekologicko-porodnická klinika (prof. Pařízek), Ústav dědičných metabolických poruch (prof. Kožich), z mimofakultních pak VŠCHT (prof. Ruml, prof. Hajšlová), Masarykova univerzita v Brně (prof. Klán),

prof. Křen, prof. Tlaskalová, prof. Neužil, doc. Sedláček, Ing. Strnad či Dr. Kolář z Akademie věd ČR. Mezinárodně spolupracuje výzkumná skupina zejména s prof. Tiribellim z univerzity v Terstu a Dr. Wongem ze Stanfordovy univerzity v USA.

Výzkumná činnost má translační charakter – od základního výzkumu (in vitro studie, práce na tkáňových kulturách) přes animální experimenty (ve spolupráci s Centrem experimentálních biomodelů 1. LF UK) až po klinické studie, které jsou zaměřeny na ověřování výsledků experimentálních prací. Velký důraz je kladen právě na mezioborovou spolupráci (VŠCHT, MU Brno), jež přináší originální pohledy na řešenou problematiku.

Mezinárodní význam

Tým prof. Vítka patří celosvětově mezi zhruba pět nejvýznamnější vědeckých skupin v oblasti výzkumu novorozenecké žloutenky a jeho výsledky jsou ve světě velmi ceněny. Prioritní a vysoce citovaná je i práce o protektivních účincích bilirubinu u jedinců s Gilbertovým syndromem, která byla publikována v roce 2002 v časopise Atherosclerosis.

Pokud máte zájem o více informací, pište na vitek@cesnet.cz

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Libora Vítka

73668Vědecká skupina prof. Libora Vítka pracuje v Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Pod jeho vedením zde působí dva seniorští vědečtí pracovníci, MUDr. Lucie Muchová a MUDr. Martin Leníček, a řada post- i pregraduálních studentů, zejména z Vysoké školy chemicko-technologické.

Zaměření

Hlavním těžištěm výzkumné práce skupiny je problematika katabolické dráhy hemu, zejména metabolismu bilirubinu a oxidu uhelnatého. Bilirubin je zkoumán jako prognostický marker civilizačních nemocí (je nejsilnějším endogenním antioxidantem), ale i jako obávaná potenciálně toxická látka u novorozenců. Vzhledem k významným ochranným účinkům mírně zvýšených koncentrací bilirubinu je část výzkumných projektů namířena i na studium přírodních látek schopných zvyšovat systémové koncentrace bilirubinu. Úsilí je věnováno i studiu biologických vlastností oxidu uhelnatého, významné plynné biomolekuly, a v poslední době i studiu žlučových kyselin, zejména pak jejich vlivu na metabolické pochody v lidském těle.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina úzce spolupracuje se IV. interní klinikou zaměřenou na nemoci zažívacího traktu (především s prof. Brůhou a prof. Žákem) a navazuje na tradici Laboratoře pro patofyziologii krve a jater při I. Interní klinice, kde se podobné problematice věnovali velikáni české vědy, jako byli např. prof. Jirsa či stále velice aktivní prof. Martásek. K dalším spolupracujícím pracovištím patří Gynekologicko-porodnická klinika (prof. Pařízek), Ústav dědičných metabolických poruch (prof. Kožich), z mimofakultních pak VŠCHT (prof. Ruml, prof. Hajšlová), Masarykova univerzita v Brně (prof. Klán),

prof. Křen, prof. Tlaskalová, prof. Neužil, doc. Sedláček, Ing. Strnad či Dr. Kolář z Akademie věd ČR. Mezinárodně spolupracuje výzkumná skupina zejména s prof. Tiribellim z univerzity v Terstu a Dr. Wongem ze Stanfordovy univerzity v USA.

Výzkumná činnost má translační charakter – od základního výzkumu (in vitro studie, práce na tkáňových kulturách) přes animální experimenty (ve spolupráci s Centrem experimentálních biomodelů 1. LF UK) až po klinické studie, které jsou zaměřeny na ověřování výsledků experimentálních prací. Velký důraz je kladen právě na mezioborovou spolupráci (VŠCHT, MU Brno), jež přináší originální pohledy na řešenou problematiku.

Mezinárodní význam

Tým prof. Vítka patří celosvětově mezi zhruba pět nejvýznamnější vědeckých skupin v oblasti výzkumu novorozenecké žloutenky a jeho výsledky jsou ve světě velmi ceněny. Prioritní a vysoce citovaná je i práce o protektivních účincích bilirubinu u jedinců s Gilbertovým syndromem, která byla publikována v roce 2002 v časopise Atherosclerosis.

Pokud máte zájem o více informací, pište na vitek@cesnet.cz

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Libora Vítka

73668Vědecká skupina prof. Libora Vítka pracuje v Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Pod jeho vedením zde působí dva seniorští vědečtí pracovníci, MUDr. Lucie Muchová a MUDr. Martin Leníček, a řada post- i pregraduálních studentů, zejména z Vysoké školy chemicko-technologické.

Zaměření

Hlavním těžištěm výzkumné práce skupiny je problematika katabolické dráhy hemu, zejména metabolismu bilirubinu a oxidu uhelnatého. Bilirubin je zkoumán jako prognostický marker civilizačních nemocí (je nejsilnějším endogenním antioxidantem), ale i jako obávaná potenciálně toxická látka u novorozenců. Vzhledem k významným ochranným účinkům mírně zvýšených koncentrací bilirubinu je část výzkumných projektů namířena i na studium přírodních látek schopných zvyšovat systémové koncentrace bilirubinu. Úsilí je věnováno i studiu biologických vlastností oxidu uhelnatého, významné plynné biomolekuly, a v poslední době i studiu žlučových kyselin, zejména pak jejich vlivu na metabolické pochody v lidském těle.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina úzce spolupracuje se IV. interní klinikou zaměřenou na nemoci zažívacího traktu (především s prof. Brůhou a prof. Žákem) a navazuje na tradici Laboratoře pro patofyziologii krve a jater při I. Interní klinice, kde se podobné problematice věnovali velikáni české vědy, jako byli např. prof. Jirsa či stále velice aktivní prof. Martásek. K dalším spolupracujícím pracovištím patří Gynekologicko-porodnická klinika (prof. Pařízek), Ústav dědičných metabolických poruch (prof. Kožich), z mimofakultních pak VŠCHT (prof. Ruml, prof. Hajšlová), Masarykova univerzita v Brně (prof. Klán),

prof. Křen, prof. Tlaskalová, prof. Neužil, doc. Sedláček, Ing. Strnad či Dr. Kolář z Akademie věd ČR. Mezinárodně spolupracuje výzkumná skupina zejména s prof. Tiribellim z univerzity v Terstu a Dr. Wongem ze Stanfordovy univerzity v USA.

Výzkumná činnost má translační charakter – od základního výzkumu (in vitro studie, práce na tkáňových kulturách) přes animální experimenty (ve spolupráci s Centrem experimentálních biomodelů 1. LF UK) až po klinické studie, které jsou zaměřeny na ověřování výsledků experimentálních prací. Velký důraz je kladen právě na mezioborovou spolupráci (VŠCHT, MU Brno), jež přináší originální pohledy na řešenou problematiku.

Mezinárodní význam

Tým prof. Vítka patří celosvětově mezi zhruba pět nejvýznamnější vědeckých skupin v oblasti výzkumu novorozenecké žloutenky a jeho výsledky jsou ve světě velmi ceněny. Prioritní a vysoce citovaná je i práce o protektivních účincích bilirubinu u jedinců s Gilbertovým syndromem, která byla publikována v roce 2002 v časopise Atherosclerosis.

Pokud máte zájem o více informací, pište na vitek@cesnet.cz

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Libora Vítka

73668Vědecká skupina prof. Libora Vítka pracuje v Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Pod jeho vedením zde působí dva seniorští vědečtí pracovníci, MUDr. Lucie Muchová a MUDr. Martin Leníček, a řada post- i pregraduálních studentů, zejména z Vysoké školy chemicko-technologické.

Zaměření

Hlavním těžištěm výzkumné práce skupiny je problematika katabolické dráhy hemu, zejména metabolismu bilirubinu a oxidu uhelnatého. Bilirubin je zkoumán jako prognostický marker civilizačních nemocí (je nejsilnějším endogenním antioxidantem), ale i jako obávaná potenciálně toxická látka u novorozenců. Vzhledem k významným ochranným účinkům mírně zvýšených koncentrací bilirubinu je část výzkumných projektů namířena i na studium přírodních látek schopných zvyšovat systémové koncentrace bilirubinu. Úsilí je věnováno i studiu biologických vlastností oxidu uhelnatého, významné plynné biomolekuly, a v poslední době i studiu žlučových kyselin, zejména pak jejich vlivu na metabolické pochody v lidském těle.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina úzce spolupracuje se IV. interní klinikou zaměřenou na nemoci zažívacího traktu (především s prof. Brůhou a prof. Žákem) a navazuje na tradici Laboratoře pro patofyziologii krve a jater při I. Interní klinice, kde se podobné problematice věnovali velikáni české vědy, jako byli např. prof. Jirsa či stále velice aktivní prof. Martásek. K dalším spolupracujícím pracovištím patří Gynekologicko-porodnická klinika (prof. Pařízek), Ústav dědičných metabolických poruch (prof. Kožich), z mimofakultních pak VŠCHT (prof. Ruml, prof. Hajšlová), Masarykova univerzita v Brně (prof. Klán),

prof. Křen, prof. Tlaskalová, prof. Neužil, doc. Sedláček, Ing. Strnad či Dr. Kolář z Akademie věd ČR. Mezinárodně spolupracuje výzkumná skupina zejména s prof. Tiribellim z univerzity v Terstu a Dr. Wongem ze Stanfordovy univerzity v USA.

Výzkumná činnost má translační charakter – od základního výzkumu (in vitro studie, práce na tkáňových kulturách) přes animální experimenty (ve spolupráci s Centrem experimentálních biomodelů 1. LF UK) až po klinické studie, které jsou zaměřeny na ověřování výsledků experimentálních prací. Velký důraz je kladen právě na mezioborovou spolupráci (VŠCHT, MU Brno), jež přináší originální pohledy na řešenou problematiku.

Mezinárodní význam

Tým prof. Vítka patří celosvětově mezi zhruba pět nejvýznamnější vědeckých skupin v oblasti výzkumu novorozenecké žloutenky a jeho výsledky jsou ve světě velmi ceněny. Prioritní a vysoce citovaná je i práce o protektivních účincích bilirubinu u jedinců s Gilbertovým syndromem, která byla publikována v roce 2002 v časopise Atherosclerosis.

Pokud máte zájem o více informací, pište na vitek@cesnet.cz

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Libora Vítka

73668Vědecká skupina prof. Libora Vítka pracuje v Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Pod jeho vedením zde působí dva seniorští vědečtí pracovníci, MUDr. Lucie Muchová a MUDr. Martin Leníček, a řada post- i pregraduálních studentů, zejména z Vysoké školy chemicko-technologické.

Zaměření

Hlavním těžištěm výzkumné práce skupiny je problematika katabolické dráhy hemu, zejména metabolismu bilirubinu a oxidu uhelnatého. Bilirubin je zkoumán jako prognostický marker civilizačních nemocí (je nejsilnějším endogenním antioxidantem), ale i jako obávaná potenciálně toxická látka u novorozenců. Vzhledem k významným ochranným účinkům mírně zvýšených koncentrací bilirubinu je část výzkumných projektů namířena i na studium přírodních látek schopných zvyšovat systémové koncentrace bilirubinu. Úsilí je věnováno i studiu biologických vlastností oxidu uhelnatého, významné plynné biomolekuly, a v poslední době i studiu žlučových kyselin, zejména pak jejich vlivu na metabolické pochody v lidském těle.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina úzce spolupracuje se IV. interní klinikou zaměřenou na nemoci zažívacího traktu (především s prof. Brůhou a prof. Žákem) a navazuje na tradici Laboratoře pro patofyziologii krve a jater při I. Interní klinice, kde se podobné problematice věnovali velikáni české vědy, jako byli např. prof. Jirsa či stále velice aktivní prof. Martásek. K dalším spolupracujícím pracovištím patří Gynekologicko-porodnická klinika (prof. Pařízek), Ústav dědičných metabolických poruch (prof. Kožich), z mimofakultních pak VŠCHT (prof. Ruml, prof. Hajšlová), Masarykova univerzita v Brně (prof. Klán),

prof. Křen, prof. Tlaskalová, prof. Neužil, doc. Sedláček, Ing. Strnad či Dr. Kolář z Akademie věd ČR. Mezinárodně spolupracuje výzkumná skupina zejména s prof. Tiribellim z univerzity v Terstu a Dr. Wongem ze Stanfordovy univerzity v USA.

Výzkumná činnost má translační charakter – od základního výzkumu (in vitro studie, práce na tkáňových kulturách) přes animální experimenty (ve spolupráci s Centrem experimentálních biomodelů 1. LF UK) až po klinické studie, které jsou zaměřeny na ověřování výsledků experimentálních prací. Velký důraz je kladen právě na mezioborovou spolupráci (VŠCHT, MU Brno), jež přináší originální pohledy na řešenou problematiku.

Mezinárodní význam

Tým prof. Vítka patří celosvětově mezi zhruba pět nejvýznamnější vědeckých skupin v oblasti výzkumu novorozenecké žloutenky a jeho výsledky jsou ve světě velmi ceněny. Prioritní a vysoce citovaná je i práce o protektivních účincích bilirubinu u jedinců s Gilbertovým syndromem, která byla publikována v roce 2002 v časopise Atherosclerosis.

Pokud máte zájem o více informací, pište na vitek@cesnet.cz