1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Investice – nejde o přežití, ale o rozvoj

V Čechách jsme zvyklí si stěžovat o něco více, než je tomu v jiných zemích. Stěžujeme si rádi – zejména obecně, u piva, občas bez znalosti faktů nebo s jejich přímým ignorováním a hlavně bez vkladu konstruktivní aktivity a nedejbože s připuštěním spoluzodpovědnosti. Dnešní „otvírák“ ovšem začnu optimisticky.

73806

Na fakultě se zrealizovala, je v běhu či předrealizační přípravě řada významných investičních projektů – stavebních (BIOCEV, Ústav soudního lékařství, Fyziologický ústav, fasády, dvory atd.), výukových (nové učebny, rekonstrukce přednáškových sálů) i vědeckých (na světové úrovni vybavená centra a laboratoře, např. Zobrazovací centrum v Ústavu buněčné biologie a patologie nebo unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování) – a v brzké budoucnosti nás čeká Kampus Albertov.

Oddělení strategického rozvoje pro „projekty ležící v hlavách“

Pro investice ovšem není jen problémem, jak získáme zdroje, ale i jak s nimi budeme nakládat. Rizikem je třeba špatná koordinace projektů – řada přístrojů se pořizuje vícekrát na základě parciálních potřeb a tlaků uživatelů. Někdy se tak zakoupí několik exemplářů průměrné kvality (neb na vyšší model nešlo finančně dosáhnout), které jsou pak nedostatečně, časově i možnostmi přístroje, využity. Pokud by se uživatelé sdružili, bylo by možné pořídit přístrojů méně a při celkově nižší ceně dosáhnout na kvalitativně lepší modely. Abychom na fakultě zvýšili efektivitu a komfort jak při získávání financí na investice, tak i při jejich distribuci, založili jsme oddělení strategického rozvoje. Jeho náplní práce je shromažďovat nápady, vize a návrhy na rozvojové projekty, propojovat podobné projekty, selektovat a cílit projekty na zdroje financování (různé zdroje jsou zaměřeny na rozdílné typy projektů) spojené s hledáním těch nových dostupných. Oddělení zároveň administrativně podporuje nositele myšlenky při tvorbě projektové aplikace a v případě úspěchu pomáhá i s administrací projektu.

Zejména poslední bod bych zdůraznil, a to proto, že se často setkáváme s postojem „my máme úžasný projekt, hrozně by nám pomohl/ulehčil práci/pozvedl výzkum na zcela novou úroveň, ale u nás nikdo nemá čas, aby se věnoval přípravě projektové žádosti“. Je to pochopitelné, neboť formuláře, příručky, pravidla a manuály na velké investiční projekty, např. ve strukturálních fondech EU, mají desítky a stovky stran, vyžadují vyplňování spousty různých, často nepochopitelných (a nesmyslných?) dat či tvorby rozsáhlých tabulek. Jsou jedním slovem monstrózní a skutečně je prakticky nemožné se toho úspěšně zhostit v minimu času, které po splnění výukových, klinických a vědeckých povinností zbývá, zbývá-li vůbec. Oddělení strategického rozvoje proto otevírá další cestu právě projektům „ležícím v hlavách“.

Počítáme se zřízením dětské skupiny

K rozvoji fakulty patří i sociální „komfort všedního dne“. Součástí této oblasti je naše snaha o výstavbu školky. Po podrobném rozboru vnitřních i venkovních prostor, provedeném technicko-provozním oddělením děkanátu, se bohužel ukázalo, že nemáme ve své správě žádný objekt ani pozemek, které by byly pro zřízení či výstavbu školky použitelné. Loni jsme proto začali jednat s VFN a MFF UK o možnosti vybudovat společnou školku na jejich pozemcích. Po několika setkáních s technickým oddělením VFN se ale ukázalo, že žádný z vytipovaných pozemků nelze využít, a to ani pro dočasnou stavbu. S MFF dopadla jednání podobně. Byly určeny možné lokality, nicméně vzhledem k jejich charakteristice (podloží, umístění vrtů apod.) se jako jediná použitelná eventualita ukázal pozemek v místě posledního kurtu sportovního areálu MFF na albertovském svahu. Další jednání s Rektorátem UK a MFF však danou lokalitu nakonec rovněž vyloučila. V současnosti tedy zbývá fakultě jediná možnost, a to zřízení „dětské skupiny“. V listopadu loňského roku poslanci na třetí pokus přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a zákon o dětské skupině prosadili (ovšem s tím, že je třeba urychleně přijmout novelu). Na zřízení dětské skupiny je nyní směrována aktivita týmu proděkana prof. Kittnara a zároveň je s ní již nyní počítáno i v projektu Kampus Albertov.

Děkujeme za aktivní otevřenou diskuzi...

A pak tu máme provozní drobnosti. Drobnosti, které ovšem mohou zpříjemnit (či znepříjemnit) náš běžný život. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu Faustova domu na 10 let za symbolickou korunu. Zázemí Fausťáku využíváme pro výuku, ale i spolkovou činnost a kulturní akce. Máme v něm Akademický klub, prostory otevřené studentům SMČ a další spolky. Trochu mě mrzí, že nejsou mnohem více využívány, přičemž občas paradoxně slýcháme o potřebě klubu, kavárny, posezení…

Zlepšujeme také provoz bufetu U Nemocnice 3, akademická veřejnost může využívat fitko a saunu v Salmovské atd. Stále vak potřebujeme zpětnou vazbu – názory, tipy, komentáře.

Diskuze nám může pomoci k inspiraci, co ještě potřebujeme, ke zhodnocení, jak široká je po dané věci faktická poptávka a zároveň nám pomůže od někdy zbytečného stýskání, že chybí něco, co ve skutečnosti je, jen o tom někdo neví. A také je třeba připustit, že debata někdy může pomoci vysvětlit, proč něco, co by bylo opravdu prima, fakt nejde... V duchu Murphyho zákona, že „každá blbost má minimálně jeden dobrý důvod“ (neovlivníme např. nemocniční prostory, které nám nepatří, nezměníme zákon atd.). Zkrátka aktivní otevřená diskuze, nikoli šíření poplašných zpráv nejrůznějších trollů na sítích, je prvním krokem každého projektu i porozumění. Součástí takové diskuze je i Hyde Park této Jedničky (za vaše návrhy díky!), proto je naše akademická veřejnost zastoupena v Akademickém senátu (prosím, hoňte senátory, které jste si vybrali), proto máme „senátorskou schránku“ (neváhejte, pište), tutory (jen do nich) a strukturu vedení fakulty (jen do nás!).

... i za aktivní a zodpovědnou práci s penězi!

V minulých letech se nám dařilo racionálním a aktivním hospodařením vytvářet významnou provozní rezervu. Tu nechceme „projíst“, ale směrujeme ji do rozvoje fakulty – do lidských zdrojů (navýšili jsme mzdové limity pracovišť) i našeho zázemí. K tomu, abychom zachovali příznivý trend i do budoucna, jsme v současnosti velmi aktivní v negociacích nové metodiky financování fakult univerzitou. Jsme rádi, že se nám daří, nově i díky podpoře oddělení strategického rozvoje, dosahovat na velké rozvojové projekty. Proto musíme podporovat produktivní úspěšné týmy, které vložené prostředky zúročují svými výsledky (v rámci institucionálního financování, vracení části režijních nákladů). A zároveň jsme zahájili systematické hledání dalších zdrojů aktivním „fundraisingem“ mimo akademickou oblast. První výsledky v této oblasti očekáváme letos.

Zodpovědná práce s penězi na vědu a vzdělávání by měla začínat na nejvyšších vládních úrovních. To samozřejmě můžeme ovlivnit jen velmi, velmi nepřímo a pomalu. Nicméně pro naši prosperitu můžeme hodně udělat my sami již dnes. A troufáme si tvrdit, že na naší fakultě na tom tvrdě pracujeme. Všem vám zato děkujeme!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK; Ivan Mikula, Otomar Kittnar, proděkani


 

Rozhovory

Investice – nejde o přežití, ale o rozvoj

V Čechách jsme zvyklí si stěžovat o něco více, než je tomu v jiných zemích. Stěžujeme si rádi – zejména obecně, u piva, občas bez znalosti faktů nebo s jejich přímým ignorováním a hlavně bez vkladu konstruktivní aktivity a nedejbože s připuštěním spoluzodpovědnosti. Dnešní „otvírák“ ovšem začnu optimisticky.

73806

Na fakultě se zrealizovala, je v běhu či předrealizační přípravě řada významných investičních projektů – stavebních (BIOCEV, Ústav soudního lékařství, Fyziologický ústav, fasády, dvory atd.), výukových (nové učebny, rekonstrukce přednáškových sálů) i vědeckých (na světové úrovni vybavená centra a laboratoře, např. Zobrazovací centrum v Ústavu buněčné biologie a patologie nebo unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování) – a v brzké budoucnosti nás čeká Kampus Albertov.

Oddělení strategického rozvoje pro „projekty ležící v hlavách“

Pro investice ovšem není jen problémem, jak získáme zdroje, ale i jak s nimi budeme nakládat. Rizikem je třeba špatná koordinace projektů – řada přístrojů se pořizuje vícekrát na základě parciálních potřeb a tlaků uživatelů. Někdy se tak zakoupí několik exemplářů průměrné kvality (neb na vyšší model nešlo finančně dosáhnout), které jsou pak nedostatečně, časově i možnostmi přístroje, využity. Pokud by se uživatelé sdružili, bylo by možné pořídit přístrojů méně a při celkově nižší ceně dosáhnout na kvalitativně lepší modely. Abychom na fakultě zvýšili efektivitu a komfort jak při získávání financí na investice, tak i při jejich distribuci, založili jsme oddělení strategického rozvoje. Jeho náplní práce je shromažďovat nápady, vize a návrhy na rozvojové projekty, propojovat podobné projekty, selektovat a cílit projekty na zdroje financování (různé zdroje jsou zaměřeny na rozdílné typy projektů) spojené s hledáním těch nových dostupných. Oddělení zároveň administrativně podporuje nositele myšlenky při tvorbě projektové aplikace a v případě úspěchu pomáhá i s administrací projektu.

Zejména poslední bod bych zdůraznil, a to proto, že se často setkáváme s postojem „my máme úžasný projekt, hrozně by nám pomohl/ulehčil práci/pozvedl výzkum na zcela novou úroveň, ale u nás nikdo nemá čas, aby se věnoval přípravě projektové žádosti“. Je to pochopitelné, neboť formuláře, příručky, pravidla a manuály na velké investiční projekty, např. ve strukturálních fondech EU, mají desítky a stovky stran, vyžadují vyplňování spousty různých, často nepochopitelných (a nesmyslných?) dat či tvorby rozsáhlých tabulek. Jsou jedním slovem monstrózní a skutečně je prakticky nemožné se toho úspěšně zhostit v minimu času, které po splnění výukových, klinických a vědeckých povinností zbývá, zbývá-li vůbec. Oddělení strategického rozvoje proto otevírá další cestu právě projektům „ležícím v hlavách“.

Počítáme se zřízením dětské skupiny

K rozvoji fakulty patří i sociální „komfort všedního dne“. Součástí této oblasti je naše snaha o výstavbu školky. Po podrobném rozboru vnitřních i venkovních prostor, provedeném technicko-provozním oddělením děkanátu, se bohužel ukázalo, že nemáme ve své správě žádný objekt ani pozemek, které by byly pro zřízení či výstavbu školky použitelné. Loni jsme proto začali jednat s VFN a MFF UK o možnosti vybudovat společnou školku na jejich pozemcích. Po několika setkáních s technickým oddělením VFN se ale ukázalo, že žádný z vytipovaných pozemků nelze využít, a to ani pro dočasnou stavbu. S MFF dopadla jednání podobně. Byly určeny možné lokality, nicméně vzhledem k jejich charakteristice (podloží, umístění vrtů apod.) se jako jediná použitelná eventualita ukázal pozemek v místě posledního kurtu sportovního areálu MFF na albertovském svahu. Další jednání s Rektorátem UK a MFF však danou lokalitu nakonec rovněž vyloučila. V současnosti tedy zbývá fakultě jediná možnost, a to zřízení „dětské skupiny“. V listopadu loňského roku poslanci na třetí pokus přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a zákon o dětské skupině prosadili (ovšem s tím, že je třeba urychleně přijmout novelu). Na zřízení dětské skupiny je nyní směrována aktivita týmu proděkana prof. Kittnara a zároveň je s ní již nyní počítáno i v projektu Kampus Albertov.

Děkujeme za aktivní otevřenou diskuzi...

A pak tu máme provozní drobnosti. Drobnosti, které ovšem mohou zpříjemnit (či znepříjemnit) náš běžný život. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu Faustova domu na 10 let za symbolickou korunu. Zázemí Fausťáku využíváme pro výuku, ale i spolkovou činnost a kulturní akce. Máme v něm Akademický klub, prostory otevřené studentům SMČ a další spolky. Trochu mě mrzí, že nejsou mnohem více využívány, přičemž občas paradoxně slýcháme o potřebě klubu, kavárny, posezení…

Zlepšujeme také provoz bufetu U Nemocnice 3, akademická veřejnost může využívat fitko a saunu v Salmovské atd. Stále vak potřebujeme zpětnou vazbu – názory, tipy, komentáře.

Diskuze nám může pomoci k inspiraci, co ještě potřebujeme, ke zhodnocení, jak široká je po dané věci faktická poptávka a zároveň nám pomůže od někdy zbytečného stýskání, že chybí něco, co ve skutečnosti je, jen o tom někdo neví. A také je třeba připustit, že debata někdy může pomoci vysvětlit, proč něco, co by bylo opravdu prima, fakt nejde... V duchu Murphyho zákona, že „každá blbost má minimálně jeden dobrý důvod“ (neovlivníme např. nemocniční prostory, které nám nepatří, nezměníme zákon atd.). Zkrátka aktivní otevřená diskuze, nikoli šíření poplašných zpráv nejrůznějších trollů na sítích, je prvním krokem každého projektu i porozumění. Součástí takové diskuze je i Hyde Park této Jedničky (za vaše návrhy díky!), proto je naše akademická veřejnost zastoupena v Akademickém senátu (prosím, hoňte senátory, které jste si vybrali), proto máme „senátorskou schránku“ (neváhejte, pište), tutory (jen do nich) a strukturu vedení fakulty (jen do nás!).

... i za aktivní a zodpovědnou práci s penězi!

V minulých letech se nám dařilo racionálním a aktivním hospodařením vytvářet významnou provozní rezervu. Tu nechceme „projíst“, ale směrujeme ji do rozvoje fakulty – do lidských zdrojů (navýšili jsme mzdové limity pracovišť) i našeho zázemí. K tomu, abychom zachovali příznivý trend i do budoucna, jsme v současnosti velmi aktivní v negociacích nové metodiky financování fakult univerzitou. Jsme rádi, že se nám daří, nově i díky podpoře oddělení strategického rozvoje, dosahovat na velké rozvojové projekty. Proto musíme podporovat produktivní úspěšné týmy, které vložené prostředky zúročují svými výsledky (v rámci institucionálního financování, vracení části režijních nákladů). A zároveň jsme zahájili systematické hledání dalších zdrojů aktivním „fundraisingem“ mimo akademickou oblast. První výsledky v této oblasti očekáváme letos.

Zodpovědná práce s penězi na vědu a vzdělávání by měla začínat na nejvyšších vládních úrovních. To samozřejmě můžeme ovlivnit jen velmi, velmi nepřímo a pomalu. Nicméně pro naši prosperitu můžeme hodně udělat my sami již dnes. A troufáme si tvrdit, že na naší fakultě na tom tvrdě pracujeme. Všem vám zato děkujeme!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK; Ivan Mikula, Otomar Kittnar, proděkani


 

Téma

Investice – nejde o přežití, ale o rozvoj

V Čechách jsme zvyklí si stěžovat o něco více, než je tomu v jiných zemích. Stěžujeme si rádi – zejména obecně, u piva, občas bez znalosti faktů nebo s jejich přímým ignorováním a hlavně bez vkladu konstruktivní aktivity a nedejbože s připuštěním spoluzodpovědnosti. Dnešní „otvírák“ ovšem začnu optimisticky.

73806

Na fakultě se zrealizovala, je v běhu či předrealizační přípravě řada významných investičních projektů – stavebních (BIOCEV, Ústav soudního lékařství, Fyziologický ústav, fasády, dvory atd.), výukových (nové učebny, rekonstrukce přednáškových sálů) i vědeckých (na světové úrovni vybavená centra a laboratoře, např. Zobrazovací centrum v Ústavu buněčné biologie a patologie nebo unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování) – a v brzké budoucnosti nás čeká Kampus Albertov.

Oddělení strategického rozvoje pro „projekty ležící v hlavách“

Pro investice ovšem není jen problémem, jak získáme zdroje, ale i jak s nimi budeme nakládat. Rizikem je třeba špatná koordinace projektů – řada přístrojů se pořizuje vícekrát na základě parciálních potřeb a tlaků uživatelů. Někdy se tak zakoupí několik exemplářů průměrné kvality (neb na vyšší model nešlo finančně dosáhnout), které jsou pak nedostatečně, časově i možnostmi přístroje, využity. Pokud by se uživatelé sdružili, bylo by možné pořídit přístrojů méně a při celkově nižší ceně dosáhnout na kvalitativně lepší modely. Abychom na fakultě zvýšili efektivitu a komfort jak při získávání financí na investice, tak i při jejich distribuci, založili jsme oddělení strategického rozvoje. Jeho náplní práce je shromažďovat nápady, vize a návrhy na rozvojové projekty, propojovat podobné projekty, selektovat a cílit projekty na zdroje financování (různé zdroje jsou zaměřeny na rozdílné typy projektů) spojené s hledáním těch nových dostupných. Oddělení zároveň administrativně podporuje nositele myšlenky při tvorbě projektové aplikace a v případě úspěchu pomáhá i s administrací projektu.

Zejména poslední bod bych zdůraznil, a to proto, že se často setkáváme s postojem „my máme úžasný projekt, hrozně by nám pomohl/ulehčil práci/pozvedl výzkum na zcela novou úroveň, ale u nás nikdo nemá čas, aby se věnoval přípravě projektové žádosti“. Je to pochopitelné, neboť formuláře, příručky, pravidla a manuály na velké investiční projekty, např. ve strukturálních fondech EU, mají desítky a stovky stran, vyžadují vyplňování spousty různých, často nepochopitelných (a nesmyslných?) dat či tvorby rozsáhlých tabulek. Jsou jedním slovem monstrózní a skutečně je prakticky nemožné se toho úspěšně zhostit v minimu času, které po splnění výukových, klinických a vědeckých povinností zbývá, zbývá-li vůbec. Oddělení strategického rozvoje proto otevírá další cestu právě projektům „ležícím v hlavách“.

Počítáme se zřízením dětské skupiny

K rozvoji fakulty patří i sociální „komfort všedního dne“. Součástí této oblasti je naše snaha o výstavbu školky. Po podrobném rozboru vnitřních i venkovních prostor, provedeném technicko-provozním oddělením děkanátu, se bohužel ukázalo, že nemáme ve své správě žádný objekt ani pozemek, které by byly pro zřízení či výstavbu školky použitelné. Loni jsme proto začali jednat s VFN a MFF UK o možnosti vybudovat společnou školku na jejich pozemcích. Po několika setkáních s technickým oddělením VFN se ale ukázalo, že žádný z vytipovaných pozemků nelze využít, a to ani pro dočasnou stavbu. S MFF dopadla jednání podobně. Byly určeny možné lokality, nicméně vzhledem k jejich charakteristice (podloží, umístění vrtů apod.) se jako jediná použitelná eventualita ukázal pozemek v místě posledního kurtu sportovního areálu MFF na albertovském svahu. Další jednání s Rektorátem UK a MFF však danou lokalitu nakonec rovněž vyloučila. V současnosti tedy zbývá fakultě jediná možnost, a to zřízení „dětské skupiny“. V listopadu loňského roku poslanci na třetí pokus přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a zákon o dětské skupině prosadili (ovšem s tím, že je třeba urychleně přijmout novelu). Na zřízení dětské skupiny je nyní směrována aktivita týmu proděkana prof. Kittnara a zároveň je s ní již nyní počítáno i v projektu Kampus Albertov.

Děkujeme za aktivní otevřenou diskuzi...

A pak tu máme provozní drobnosti. Drobnosti, které ovšem mohou zpříjemnit (či znepříjemnit) náš běžný život. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu Faustova domu na 10 let za symbolickou korunu. Zázemí Fausťáku využíváme pro výuku, ale i spolkovou činnost a kulturní akce. Máme v něm Akademický klub, prostory otevřené studentům SMČ a další spolky. Trochu mě mrzí, že nejsou mnohem více využívány, přičemž občas paradoxně slýcháme o potřebě klubu, kavárny, posezení…

Zlepšujeme také provoz bufetu U Nemocnice 3, akademická veřejnost může využívat fitko a saunu v Salmovské atd. Stále vak potřebujeme zpětnou vazbu – názory, tipy, komentáře.

Diskuze nám může pomoci k inspiraci, co ještě potřebujeme, ke zhodnocení, jak široká je po dané věci faktická poptávka a zároveň nám pomůže od někdy zbytečného stýskání, že chybí něco, co ve skutečnosti je, jen o tom někdo neví. A také je třeba připustit, že debata někdy může pomoci vysvětlit, proč něco, co by bylo opravdu prima, fakt nejde... V duchu Murphyho zákona, že „každá blbost má minimálně jeden dobrý důvod“ (neovlivníme např. nemocniční prostory, které nám nepatří, nezměníme zákon atd.). Zkrátka aktivní otevřená diskuze, nikoli šíření poplašných zpráv nejrůznějších trollů na sítích, je prvním krokem každého projektu i porozumění. Součástí takové diskuze je i Hyde Park této Jedničky (za vaše návrhy díky!), proto je naše akademická veřejnost zastoupena v Akademickém senátu (prosím, hoňte senátory, které jste si vybrali), proto máme „senátorskou schránku“ (neváhejte, pište), tutory (jen do nich) a strukturu vedení fakulty (jen do nás!).

... i za aktivní a zodpovědnou práci s penězi!

V minulých letech se nám dařilo racionálním a aktivním hospodařením vytvářet významnou provozní rezervu. Tu nechceme „projíst“, ale směrujeme ji do rozvoje fakulty – do lidských zdrojů (navýšili jsme mzdové limity pracovišť) i našeho zázemí. K tomu, abychom zachovali příznivý trend i do budoucna, jsme v současnosti velmi aktivní v negociacích nové metodiky financování fakult univerzitou. Jsme rádi, že se nám daří, nově i díky podpoře oddělení strategického rozvoje, dosahovat na velké rozvojové projekty. Proto musíme podporovat produktivní úspěšné týmy, které vložené prostředky zúročují svými výsledky (v rámci institucionálního financování, vracení části režijních nákladů). A zároveň jsme zahájili systematické hledání dalších zdrojů aktivním „fundraisingem“ mimo akademickou oblast. První výsledky v této oblasti očekáváme letos.

Zodpovědná práce s penězi na vědu a vzdělávání by měla začínat na nejvyšších vládních úrovních. To samozřejmě můžeme ovlivnit jen velmi, velmi nepřímo a pomalu. Nicméně pro naši prosperitu můžeme hodně udělat my sami již dnes. A troufáme si tvrdit, že na naší fakultě na tom tvrdě pracujeme. Všem vám zato děkujeme!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK; Ivan Mikula, Otomar Kittnar, proděkani


 

Co pro mě znamená Jednička

Investice – nejde o přežití, ale o rozvoj

V Čechách jsme zvyklí si stěžovat o něco více, než je tomu v jiných zemích. Stěžujeme si rádi – zejména obecně, u piva, občas bez znalosti faktů nebo s jejich přímým ignorováním a hlavně bez vkladu konstruktivní aktivity a nedejbože s připuštěním spoluzodpovědnosti. Dnešní „otvírák“ ovšem začnu optimisticky.

73806

Na fakultě se zrealizovala, je v běhu či předrealizační přípravě řada významných investičních projektů – stavebních (BIOCEV, Ústav soudního lékařství, Fyziologický ústav, fasády, dvory atd.), výukových (nové učebny, rekonstrukce přednáškových sálů) i vědeckých (na světové úrovni vybavená centra a laboratoře, např. Zobrazovací centrum v Ústavu buněčné biologie a patologie nebo unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování) – a v brzké budoucnosti nás čeká Kampus Albertov.

Oddělení strategického rozvoje pro „projekty ležící v hlavách“

Pro investice ovšem není jen problémem, jak získáme zdroje, ale i jak s nimi budeme nakládat. Rizikem je třeba špatná koordinace projektů – řada přístrojů se pořizuje vícekrát na základě parciálních potřeb a tlaků uživatelů. Někdy se tak zakoupí několik exemplářů průměrné kvality (neb na vyšší model nešlo finančně dosáhnout), které jsou pak nedostatečně, časově i možnostmi přístroje, využity. Pokud by se uživatelé sdružili, bylo by možné pořídit přístrojů méně a při celkově nižší ceně dosáhnout na kvalitativně lepší modely. Abychom na fakultě zvýšili efektivitu a komfort jak při získávání financí na investice, tak i při jejich distribuci, založili jsme oddělení strategického rozvoje. Jeho náplní práce je shromažďovat nápady, vize a návrhy na rozvojové projekty, propojovat podobné projekty, selektovat a cílit projekty na zdroje financování (různé zdroje jsou zaměřeny na rozdílné typy projektů) spojené s hledáním těch nových dostupných. Oddělení zároveň administrativně podporuje nositele myšlenky při tvorbě projektové aplikace a v případě úspěchu pomáhá i s administrací projektu.

Zejména poslední bod bych zdůraznil, a to proto, že se často setkáváme s postojem „my máme úžasný projekt, hrozně by nám pomohl/ulehčil práci/pozvedl výzkum na zcela novou úroveň, ale u nás nikdo nemá čas, aby se věnoval přípravě projektové žádosti“. Je to pochopitelné, neboť formuláře, příručky, pravidla a manuály na velké investiční projekty, např. ve strukturálních fondech EU, mají desítky a stovky stran, vyžadují vyplňování spousty různých, často nepochopitelných (a nesmyslných?) dat či tvorby rozsáhlých tabulek. Jsou jedním slovem monstrózní a skutečně je prakticky nemožné se toho úspěšně zhostit v minimu času, které po splnění výukových, klinických a vědeckých povinností zbývá, zbývá-li vůbec. Oddělení strategického rozvoje proto otevírá další cestu právě projektům „ležícím v hlavách“.

Počítáme se zřízením dětské skupiny

K rozvoji fakulty patří i sociální „komfort všedního dne“. Součástí této oblasti je naše snaha o výstavbu školky. Po podrobném rozboru vnitřních i venkovních prostor, provedeném technicko-provozním oddělením děkanátu, se bohužel ukázalo, že nemáme ve své správě žádný objekt ani pozemek, které by byly pro zřízení či výstavbu školky použitelné. Loni jsme proto začali jednat s VFN a MFF UK o možnosti vybudovat společnou školku na jejich pozemcích. Po několika setkáních s technickým oddělením VFN se ale ukázalo, že žádný z vytipovaných pozemků nelze využít, a to ani pro dočasnou stavbu. S MFF dopadla jednání podobně. Byly určeny možné lokality, nicméně vzhledem k jejich charakteristice (podloží, umístění vrtů apod.) se jako jediná použitelná eventualita ukázal pozemek v místě posledního kurtu sportovního areálu MFF na albertovském svahu. Další jednání s Rektorátem UK a MFF však danou lokalitu nakonec rovněž vyloučila. V současnosti tedy zbývá fakultě jediná možnost, a to zřízení „dětské skupiny“. V listopadu loňského roku poslanci na třetí pokus přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a zákon o dětské skupině prosadili (ovšem s tím, že je třeba urychleně přijmout novelu). Na zřízení dětské skupiny je nyní směrována aktivita týmu proděkana prof. Kittnara a zároveň je s ní již nyní počítáno i v projektu Kampus Albertov.

Děkujeme za aktivní otevřenou diskuzi...

A pak tu máme provozní drobnosti. Drobnosti, které ovšem mohou zpříjemnit (či znepříjemnit) náš běžný život. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu Faustova domu na 10 let za symbolickou korunu. Zázemí Fausťáku využíváme pro výuku, ale i spolkovou činnost a kulturní akce. Máme v něm Akademický klub, prostory otevřené studentům SMČ a další spolky. Trochu mě mrzí, že nejsou mnohem více využívány, přičemž občas paradoxně slýcháme o potřebě klubu, kavárny, posezení…

Zlepšujeme také provoz bufetu U Nemocnice 3, akademická veřejnost může využívat fitko a saunu v Salmovské atd. Stále vak potřebujeme zpětnou vazbu – názory, tipy, komentáře.

Diskuze nám může pomoci k inspiraci, co ještě potřebujeme, ke zhodnocení, jak široká je po dané věci faktická poptávka a zároveň nám pomůže od někdy zbytečného stýskání, že chybí něco, co ve skutečnosti je, jen o tom někdo neví. A také je třeba připustit, že debata někdy může pomoci vysvětlit, proč něco, co by bylo opravdu prima, fakt nejde... V duchu Murphyho zákona, že „každá blbost má minimálně jeden dobrý důvod“ (neovlivníme např. nemocniční prostory, které nám nepatří, nezměníme zákon atd.). Zkrátka aktivní otevřená diskuze, nikoli šíření poplašných zpráv nejrůznějších trollů na sítích, je prvním krokem každého projektu i porozumění. Součástí takové diskuze je i Hyde Park této Jedničky (za vaše návrhy díky!), proto je naše akademická veřejnost zastoupena v Akademickém senátu (prosím, hoňte senátory, které jste si vybrali), proto máme „senátorskou schránku“ (neváhejte, pište), tutory (jen do nich) a strukturu vedení fakulty (jen do nás!).

... i za aktivní a zodpovědnou práci s penězi!

V minulých letech se nám dařilo racionálním a aktivním hospodařením vytvářet významnou provozní rezervu. Tu nechceme „projíst“, ale směrujeme ji do rozvoje fakulty – do lidských zdrojů (navýšili jsme mzdové limity pracovišť) i našeho zázemí. K tomu, abychom zachovali příznivý trend i do budoucna, jsme v současnosti velmi aktivní v negociacích nové metodiky financování fakult univerzitou. Jsme rádi, že se nám daří, nově i díky podpoře oddělení strategického rozvoje, dosahovat na velké rozvojové projekty. Proto musíme podporovat produktivní úspěšné týmy, které vložené prostředky zúročují svými výsledky (v rámci institucionálního financování, vracení části režijních nákladů). A zároveň jsme zahájili systematické hledání dalších zdrojů aktivním „fundraisingem“ mimo akademickou oblast. První výsledky v této oblasti očekáváme letos.

Zodpovědná práce s penězi na vědu a vzdělávání by měla začínat na nejvyšších vládních úrovních. To samozřejmě můžeme ovlivnit jen velmi, velmi nepřímo a pomalu. Nicméně pro naši prosperitu můžeme hodně udělat my sami již dnes. A troufáme si tvrdit, že na naší fakultě na tom tvrdě pracujeme. Všem vám zato děkujeme!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK; Ivan Mikula, Otomar Kittnar, proděkani


 

Vědecké skupiny

Investice – nejde o přežití, ale o rozvoj

V Čechách jsme zvyklí si stěžovat o něco více, než je tomu v jiných zemích. Stěžujeme si rádi – zejména obecně, u piva, občas bez znalosti faktů nebo s jejich přímým ignorováním a hlavně bez vkladu konstruktivní aktivity a nedejbože s připuštěním spoluzodpovědnosti. Dnešní „otvírák“ ovšem začnu optimisticky.

73806

Na fakultě se zrealizovala, je v běhu či předrealizační přípravě řada významných investičních projektů – stavebních (BIOCEV, Ústav soudního lékařství, Fyziologický ústav, fasády, dvory atd.), výukových (nové učebny, rekonstrukce přednáškových sálů) i vědeckých (na světové úrovni vybavená centra a laboratoře, např. Zobrazovací centrum v Ústavu buněčné biologie a patologie nebo unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování) – a v brzké budoucnosti nás čeká Kampus Albertov.

Oddělení strategického rozvoje pro „projekty ležící v hlavách“

Pro investice ovšem není jen problémem, jak získáme zdroje, ale i jak s nimi budeme nakládat. Rizikem je třeba špatná koordinace projektů – řada přístrojů se pořizuje vícekrát na základě parciálních potřeb a tlaků uživatelů. Někdy se tak zakoupí několik exemplářů průměrné kvality (neb na vyšší model nešlo finančně dosáhnout), které jsou pak nedostatečně, časově i možnostmi přístroje, využity. Pokud by se uživatelé sdružili, bylo by možné pořídit přístrojů méně a při celkově nižší ceně dosáhnout na kvalitativně lepší modely. Abychom na fakultě zvýšili efektivitu a komfort jak při získávání financí na investice, tak i při jejich distribuci, založili jsme oddělení strategického rozvoje. Jeho náplní práce je shromažďovat nápady, vize a návrhy na rozvojové projekty, propojovat podobné projekty, selektovat a cílit projekty na zdroje financování (různé zdroje jsou zaměřeny na rozdílné typy projektů) spojené s hledáním těch nových dostupných. Oddělení zároveň administrativně podporuje nositele myšlenky při tvorbě projektové aplikace a v případě úspěchu pomáhá i s administrací projektu.

Zejména poslední bod bych zdůraznil, a to proto, že se často setkáváme s postojem „my máme úžasný projekt, hrozně by nám pomohl/ulehčil práci/pozvedl výzkum na zcela novou úroveň, ale u nás nikdo nemá čas, aby se věnoval přípravě projektové žádosti“. Je to pochopitelné, neboť formuláře, příručky, pravidla a manuály na velké investiční projekty, např. ve strukturálních fondech EU, mají desítky a stovky stran, vyžadují vyplňování spousty různých, často nepochopitelných (a nesmyslných?) dat či tvorby rozsáhlých tabulek. Jsou jedním slovem monstrózní a skutečně je prakticky nemožné se toho úspěšně zhostit v minimu času, které po splnění výukových, klinických a vědeckých povinností zbývá, zbývá-li vůbec. Oddělení strategického rozvoje proto otevírá další cestu právě projektům „ležícím v hlavách“.

Počítáme se zřízením dětské skupiny

K rozvoji fakulty patří i sociální „komfort všedního dne“. Součástí této oblasti je naše snaha o výstavbu školky. Po podrobném rozboru vnitřních i venkovních prostor, provedeném technicko-provozním oddělením děkanátu, se bohužel ukázalo, že nemáme ve své správě žádný objekt ani pozemek, které by byly pro zřízení či výstavbu školky použitelné. Loni jsme proto začali jednat s VFN a MFF UK o možnosti vybudovat společnou školku na jejich pozemcích. Po několika setkáních s technickým oddělením VFN se ale ukázalo, že žádný z vytipovaných pozemků nelze využít, a to ani pro dočasnou stavbu. S MFF dopadla jednání podobně. Byly určeny možné lokality, nicméně vzhledem k jejich charakteristice (podloží, umístění vrtů apod.) se jako jediná použitelná eventualita ukázal pozemek v místě posledního kurtu sportovního areálu MFF na albertovském svahu. Další jednání s Rektorátem UK a MFF však danou lokalitu nakonec rovněž vyloučila. V současnosti tedy zbývá fakultě jediná možnost, a to zřízení „dětské skupiny“. V listopadu loňského roku poslanci na třetí pokus přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a zákon o dětské skupině prosadili (ovšem s tím, že je třeba urychleně přijmout novelu). Na zřízení dětské skupiny je nyní směrována aktivita týmu proděkana prof. Kittnara a zároveň je s ní již nyní počítáno i v projektu Kampus Albertov.

Děkujeme za aktivní otevřenou diskuzi...

A pak tu máme provozní drobnosti. Drobnosti, které ovšem mohou zpříjemnit (či znepříjemnit) náš běžný život. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu Faustova domu na 10 let za symbolickou korunu. Zázemí Fausťáku využíváme pro výuku, ale i spolkovou činnost a kulturní akce. Máme v něm Akademický klub, prostory otevřené studentům SMČ a další spolky. Trochu mě mrzí, že nejsou mnohem více využívány, přičemž občas paradoxně slýcháme o potřebě klubu, kavárny, posezení…

Zlepšujeme také provoz bufetu U Nemocnice 3, akademická veřejnost může využívat fitko a saunu v Salmovské atd. Stále vak potřebujeme zpětnou vazbu – názory, tipy, komentáře.

Diskuze nám může pomoci k inspiraci, co ještě potřebujeme, ke zhodnocení, jak široká je po dané věci faktická poptávka a zároveň nám pomůže od někdy zbytečného stýskání, že chybí něco, co ve skutečnosti je, jen o tom někdo neví. A také je třeba připustit, že debata někdy může pomoci vysvětlit, proč něco, co by bylo opravdu prima, fakt nejde... V duchu Murphyho zákona, že „každá blbost má minimálně jeden dobrý důvod“ (neovlivníme např. nemocniční prostory, které nám nepatří, nezměníme zákon atd.). Zkrátka aktivní otevřená diskuze, nikoli šíření poplašných zpráv nejrůznějších trollů na sítích, je prvním krokem každého projektu i porozumění. Součástí takové diskuze je i Hyde Park této Jedničky (za vaše návrhy díky!), proto je naše akademická veřejnost zastoupena v Akademickém senátu (prosím, hoňte senátory, které jste si vybrali), proto máme „senátorskou schránku“ (neváhejte, pište), tutory (jen do nich) a strukturu vedení fakulty (jen do nás!).

... i za aktivní a zodpovědnou práci s penězi!

V minulých letech se nám dařilo racionálním a aktivním hospodařením vytvářet významnou provozní rezervu. Tu nechceme „projíst“, ale směrujeme ji do rozvoje fakulty – do lidských zdrojů (navýšili jsme mzdové limity pracovišť) i našeho zázemí. K tomu, abychom zachovali příznivý trend i do budoucna, jsme v současnosti velmi aktivní v negociacích nové metodiky financování fakult univerzitou. Jsme rádi, že se nám daří, nově i díky podpoře oddělení strategického rozvoje, dosahovat na velké rozvojové projekty. Proto musíme podporovat produktivní úspěšné týmy, které vložené prostředky zúročují svými výsledky (v rámci institucionálního financování, vracení části režijních nákladů). A zároveň jsme zahájili systematické hledání dalších zdrojů aktivním „fundraisingem“ mimo akademickou oblast. První výsledky v této oblasti očekáváme letos.

Zodpovědná práce s penězi na vědu a vzdělávání by měla začínat na nejvyšších vládních úrovních. To samozřejmě můžeme ovlivnit jen velmi, velmi nepřímo a pomalu. Nicméně pro naši prosperitu můžeme hodně udělat my sami již dnes. A troufáme si tvrdit, že na naší fakultě na tom tvrdě pracujeme. Všem vám zato děkujeme!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK; Ivan Mikula, Otomar Kittnar, proděkani


 

Jednička ve vědě

Investice – nejde o přežití, ale o rozvoj

V Čechách jsme zvyklí si stěžovat o něco více, než je tomu v jiných zemích. Stěžujeme si rádi – zejména obecně, u piva, občas bez znalosti faktů nebo s jejich přímým ignorováním a hlavně bez vkladu konstruktivní aktivity a nedejbože s připuštěním spoluzodpovědnosti. Dnešní „otvírák“ ovšem začnu optimisticky.

73806

Na fakultě se zrealizovala, je v běhu či předrealizační přípravě řada významných investičních projektů – stavebních (BIOCEV, Ústav soudního lékařství, Fyziologický ústav, fasády, dvory atd.), výukových (nové učebny, rekonstrukce přednáškových sálů) i vědeckých (na světové úrovni vybavená centra a laboratoře, např. Zobrazovací centrum v Ústavu buněčné biologie a patologie nebo unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování) – a v brzké budoucnosti nás čeká Kampus Albertov.

Oddělení strategického rozvoje pro „projekty ležící v hlavách“

Pro investice ovšem není jen problémem, jak získáme zdroje, ale i jak s nimi budeme nakládat. Rizikem je třeba špatná koordinace projektů – řada přístrojů se pořizuje vícekrát na základě parciálních potřeb a tlaků uživatelů. Někdy se tak zakoupí několik exemplářů průměrné kvality (neb na vyšší model nešlo finančně dosáhnout), které jsou pak nedostatečně, časově i možnostmi přístroje, využity. Pokud by se uživatelé sdružili, bylo by možné pořídit přístrojů méně a při celkově nižší ceně dosáhnout na kvalitativně lepší modely. Abychom na fakultě zvýšili efektivitu a komfort jak při získávání financí na investice, tak i při jejich distribuci, založili jsme oddělení strategického rozvoje. Jeho náplní práce je shromažďovat nápady, vize a návrhy na rozvojové projekty, propojovat podobné projekty, selektovat a cílit projekty na zdroje financování (různé zdroje jsou zaměřeny na rozdílné typy projektů) spojené s hledáním těch nových dostupných. Oddělení zároveň administrativně podporuje nositele myšlenky při tvorbě projektové aplikace a v případě úspěchu pomáhá i s administrací projektu.

Zejména poslední bod bych zdůraznil, a to proto, že se často setkáváme s postojem „my máme úžasný projekt, hrozně by nám pomohl/ulehčil práci/pozvedl výzkum na zcela novou úroveň, ale u nás nikdo nemá čas, aby se věnoval přípravě projektové žádosti“. Je to pochopitelné, neboť formuláře, příručky, pravidla a manuály na velké investiční projekty, např. ve strukturálních fondech EU, mají desítky a stovky stran, vyžadují vyplňování spousty různých, často nepochopitelných (a nesmyslných?) dat či tvorby rozsáhlých tabulek. Jsou jedním slovem monstrózní a skutečně je prakticky nemožné se toho úspěšně zhostit v minimu času, které po splnění výukových, klinických a vědeckých povinností zbývá, zbývá-li vůbec. Oddělení strategického rozvoje proto otevírá další cestu právě projektům „ležícím v hlavách“.

Počítáme se zřízením dětské skupiny

K rozvoji fakulty patří i sociální „komfort všedního dne“. Součástí této oblasti je naše snaha o výstavbu školky. Po podrobném rozboru vnitřních i venkovních prostor, provedeném technicko-provozním oddělením děkanátu, se bohužel ukázalo, že nemáme ve své správě žádný objekt ani pozemek, které by byly pro zřízení či výstavbu školky použitelné. Loni jsme proto začali jednat s VFN a MFF UK o možnosti vybudovat společnou školku na jejich pozemcích. Po několika setkáních s technickým oddělením VFN se ale ukázalo, že žádný z vytipovaných pozemků nelze využít, a to ani pro dočasnou stavbu. S MFF dopadla jednání podobně. Byly určeny možné lokality, nicméně vzhledem k jejich charakteristice (podloží, umístění vrtů apod.) se jako jediná použitelná eventualita ukázal pozemek v místě posledního kurtu sportovního areálu MFF na albertovském svahu. Další jednání s Rektorátem UK a MFF však danou lokalitu nakonec rovněž vyloučila. V současnosti tedy zbývá fakultě jediná možnost, a to zřízení „dětské skupiny“. V listopadu loňského roku poslanci na třetí pokus přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a zákon o dětské skupině prosadili (ovšem s tím, že je třeba urychleně přijmout novelu). Na zřízení dětské skupiny je nyní směrována aktivita týmu proděkana prof. Kittnara a zároveň je s ní již nyní počítáno i v projektu Kampus Albertov.

Děkujeme za aktivní otevřenou diskuzi...

A pak tu máme provozní drobnosti. Drobnosti, které ovšem mohou zpříjemnit (či znepříjemnit) náš běžný život. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu Faustova domu na 10 let za symbolickou korunu. Zázemí Fausťáku využíváme pro výuku, ale i spolkovou činnost a kulturní akce. Máme v něm Akademický klub, prostory otevřené studentům SMČ a další spolky. Trochu mě mrzí, že nejsou mnohem více využívány, přičemž občas paradoxně slýcháme o potřebě klubu, kavárny, posezení…

Zlepšujeme také provoz bufetu U Nemocnice 3, akademická veřejnost může využívat fitko a saunu v Salmovské atd. Stále vak potřebujeme zpětnou vazbu – názory, tipy, komentáře.

Diskuze nám může pomoci k inspiraci, co ještě potřebujeme, ke zhodnocení, jak široká je po dané věci faktická poptávka a zároveň nám pomůže od někdy zbytečného stýskání, že chybí něco, co ve skutečnosti je, jen o tom někdo neví. A také je třeba připustit, že debata někdy může pomoci vysvětlit, proč něco, co by bylo opravdu prima, fakt nejde... V duchu Murphyho zákona, že „každá blbost má minimálně jeden dobrý důvod“ (neovlivníme např. nemocniční prostory, které nám nepatří, nezměníme zákon atd.). Zkrátka aktivní otevřená diskuze, nikoli šíření poplašných zpráv nejrůznějších trollů na sítích, je prvním krokem každého projektu i porozumění. Součástí takové diskuze je i Hyde Park této Jedničky (za vaše návrhy díky!), proto je naše akademická veřejnost zastoupena v Akademickém senátu (prosím, hoňte senátory, které jste si vybrali), proto máme „senátorskou schránku“ (neváhejte, pište), tutory (jen do nich) a strukturu vedení fakulty (jen do nás!).

... i za aktivní a zodpovědnou práci s penězi!

V minulých letech se nám dařilo racionálním a aktivním hospodařením vytvářet významnou provozní rezervu. Tu nechceme „projíst“, ale směrujeme ji do rozvoje fakulty – do lidských zdrojů (navýšili jsme mzdové limity pracovišť) i našeho zázemí. K tomu, abychom zachovali příznivý trend i do budoucna, jsme v současnosti velmi aktivní v negociacích nové metodiky financování fakult univerzitou. Jsme rádi, že se nám daří, nově i díky podpoře oddělení strategického rozvoje, dosahovat na velké rozvojové projekty. Proto musíme podporovat produktivní úspěšné týmy, které vložené prostředky zúročují svými výsledky (v rámci institucionálního financování, vracení části režijních nákladů). A zároveň jsme zahájili systematické hledání dalších zdrojů aktivním „fundraisingem“ mimo akademickou oblast. První výsledky v této oblasti očekáváme letos.

Zodpovědná práce s penězi na vědu a vzdělávání by měla začínat na nejvyšších vládních úrovních. To samozřejmě můžeme ovlivnit jen velmi, velmi nepřímo a pomalu. Nicméně pro naši prosperitu můžeme hodně udělat my sami již dnes. A troufáme si tvrdit, že na naší fakultě na tom tvrdě pracujeme. Všem vám zato děkujeme!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK; Ivan Mikula, Otomar Kittnar, proděkani


 

Erasmus a stáže

Investice – nejde o přežití, ale o rozvoj

V Čechách jsme zvyklí si stěžovat o něco více, než je tomu v jiných zemích. Stěžujeme si rádi – zejména obecně, u piva, občas bez znalosti faktů nebo s jejich přímým ignorováním a hlavně bez vkladu konstruktivní aktivity a nedejbože s připuštěním spoluzodpovědnosti. Dnešní „otvírák“ ovšem začnu optimisticky.

73806

Na fakultě se zrealizovala, je v běhu či předrealizační přípravě řada významných investičních projektů – stavebních (BIOCEV, Ústav soudního lékařství, Fyziologický ústav, fasády, dvory atd.), výukových (nové učebny, rekonstrukce přednáškových sálů) i vědeckých (na světové úrovni vybavená centra a laboratoře, např. Zobrazovací centrum v Ústavu buněčné biologie a patologie nebo unikátní Centrum pokročilého preklinického zobrazování) – a v brzké budoucnosti nás čeká Kampus Albertov.

Oddělení strategického rozvoje pro „projekty ležící v hlavách“

Pro investice ovšem není jen problémem, jak získáme zdroje, ale i jak s nimi budeme nakládat. Rizikem je třeba špatná koordinace projektů – řada přístrojů se pořizuje vícekrát na základě parciálních potřeb a tlaků uživatelů. Někdy se tak zakoupí několik exemplářů průměrné kvality (neb na vyšší model nešlo finančně dosáhnout), které jsou pak nedostatečně, časově i možnostmi přístroje, využity. Pokud by se uživatelé sdružili, bylo by možné pořídit přístrojů méně a při celkově nižší ceně dosáhnout na kvalitativně lepší modely. Abychom na fakultě zvýšili efektivitu a komfort jak při získávání financí na investice, tak i při jejich distribuci, založili jsme oddělení strategického rozvoje. Jeho náplní práce je shromažďovat nápady, vize a návrhy na rozvojové projekty, propojovat podobné projekty, selektovat a cílit projekty na zdroje financování (různé zdroje jsou zaměřeny na rozdílné typy projektů) spojené s hledáním těch nových dostupných. Oddělení zároveň administrativně podporuje nositele myšlenky při tvorbě projektové aplikace a v případě úspěchu pomáhá i s administrací projektu.

Zejména poslední bod bych zdůraznil, a to proto, že se často setkáváme s postojem „my máme úžasný projekt, hrozně by nám pomohl/ulehčil práci/pozvedl výzkum na zcela novou úroveň, ale u nás nikdo nemá čas, aby se věnoval přípravě projektové žádosti“. Je to pochopitelné, neboť formuláře, příručky, pravidla a manuály na velké investiční projekty, např. ve strukturálních fondech EU, mají desítky a stovky stran, vyžadují vyplňování spousty různých, často nepochopitelných (a nesmyslných?) dat či tvorby rozsáhlých tabulek. Jsou jedním slovem monstrózní a skutečně je prakticky nemožné se toho úspěšně zhostit v minimu času, které po splnění výukových, klinických a vědeckých povinností zbývá, zbývá-li vůbec. Oddělení strategického rozvoje proto otevírá další cestu právě projektům „ležícím v hlavách“.

Počítáme se zřízením dětské skupiny

K rozvoji fakulty patří i sociální „komfort všedního dne“. Součástí této oblasti je naše snaha o výstavbu školky. Po podrobném rozboru vnitřních i venkovních prostor, provedeném technicko-provozním oddělením děkanátu, se bohužel ukázalo, že nemáme ve své správě žádný objekt ani pozemek, které by byly pro zřízení či výstavbu školky použitelné. Loni jsme proto začali jednat s VFN a MFF UK o možnosti vybudovat společnou školku na jejich pozemcích. Po několika setkáních s technickým oddělením VFN se ale ukázalo, že žádný z vytipovaných pozemků nelze využít, a to ani pro dočasnou stavbu. S MFF dopadla jednání podobně. Byly určeny možné lokality, nicméně vzhledem k jejich charakteristice (podloží, umístění vrtů apod.) se jako jediná použitelná eventualita ukázal pozemek v místě posledního kurtu sportovního areálu MFF na albertovském svahu. Další jednání s Rektorátem UK a MFF však danou lokalitu nakonec rovněž vyloučila. V současnosti tedy zbývá fakultě jediná možnost, a to zřízení „dětské skupiny“. V listopadu loňského roku poslanci na třetí pokus přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a zákon o dětské skupině prosadili (ovšem s tím, že je třeba urychleně přijmout novelu). Na zřízení dětské skupiny je nyní směrována aktivita týmu proděkana prof. Kittnara a zároveň je s ní již nyní počítáno i v projektu Kampus Albertov.

Děkujeme za aktivní otevřenou diskuzi...

A pak tu máme provozní drobnosti. Drobnosti, které ovšem mohou zpříjemnit (či znepříjemnit) náš běžný život. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu Faustova domu na 10 let za symbolickou korunu. Zázemí Fausťáku využíváme pro výuku, ale i spolkovou činnost a kulturní akce. Máme v něm Akademický klub, prostory otevřené studentům SMČ a další spolky. Trochu mě mrzí, že nejsou mnohem více využívány, přičemž občas paradoxně slýcháme o potřebě klubu, kavárny, posezení…

Zlepšujeme také provoz bufetu U Nemocnice 3, akademická veřejnost může využívat fitko a saunu v Salmovské atd. Stále vak potřebujeme zpětnou vazbu – názory, tipy, komentáře.

Diskuze nám může pomoci k inspiraci, co ještě potřebujeme, ke zhodnocení, jak široká je po dané věci faktická poptávka a zároveň nám pomůže od někdy zbytečného stýskání, že chybí něco, co ve skutečnosti je, jen o tom někdo neví. A také je třeba připustit, že debata někdy může pomoci vysvětlit, proč něco, co by bylo opravdu prima, fakt nejde... V duchu Murphyho zákona, že „každá blbost má minimálně jeden dobrý důvod“ (neovlivníme např. nemocniční prostory, které nám nepatří, nezměníme zákon atd.). Zkrátka aktivní otevřená diskuze, nikoli šíření poplašných zpráv nejrůznějších trollů na sítích, je prvním krokem každého projektu i porozumění. Součástí takové diskuze je i Hyde Park této Jedničky (za vaše návrhy díky!), proto je naše akademická veřejnost zastoupena v Akademickém senátu (prosím, hoňte senátory, které jste si vybrali), proto máme „senátorskou schránku“ (neváhejte, pište), tutory (jen do nich) a strukturu vedení fakulty (jen do nás!).

... i za aktivní a zodpovědnou práci s penězi!

V minulých letech se nám dařilo racionálním a aktivním hospodařením vytvářet významnou provozní rezervu. Tu nechceme „projíst“, ale směrujeme ji do rozvoje fakulty – do lidských zdrojů (navýšili jsme mzdové limity pracovišť) i našeho zázemí. K tomu, abychom zachovali příznivý trend i do budoucna, jsme v současnosti velmi aktivní v negociacích nové metodiky financování fakult univerzitou. Jsme rádi, že se nám daří, nově i díky podpoře oddělení strategického rozvoje, dosahovat na velké rozvojové projekty. Proto musíme podporovat produktivní úspěšné týmy, které vložené prostředky zúročují svými výsledky (v rámci institucionálního financování, vracení části režijních nákladů). A zároveň jsme zahájili systematické hledání dalších zdrojů aktivním „fundraisingem“ mimo akademickou oblast. První výsledky v této oblasti očekáváme letos.

Zodpovědná práce s penězi na vědu a vzdělávání by měla začínat na nejvyšších vládních úrovních. To samozřejmě můžeme ovlivnit jen velmi, velmi nepřímo a pomalu. Nicméně pro naši prosperitu můžeme hodně udělat my sami již dnes. A troufáme si tvrdit, že na naší fakultě na tom tvrdě pracujeme. Všem vám zato děkujeme!

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK; Ivan Mikula, Otomar Kittnar, proděkani