1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Martina Haluzíka

Tým prof. Martina Haluzíka působí v Laboratoři endokrinologie a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kde spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami. Je rovněž výzkumně úzce propojen s Laboratoří translační a experimentální diabetologie a obezitologie Centra experimentální medicíny IKEM. Kromě seniorských vědeckých pracovníků zde působí i post- a pregraduální studenti nejen z 1. LF UK, ale i z Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT.
76496
Zaměření
Skupina svým zaměřením navazuje na tradici výzkumu patofyziologie endokrinního systému založenou světově uznávaným experimentálním endokrinologem prof. Schreiberem, pod jehož vedením prof. Haluzík dříve působil. Tradičním tématem je endokrinní funkce tukové tkáně a její úloha při vzniku komplikací obezity a diabetu. V posledních letech je však velký důraz kladen také na mechanizmy působení bariatrické a endoskopické léčby obezity a diabetu včetně úlohy střevních hormonů a žlučových kyselin. Hlavní klinickou základnou výzkumu je Centrum diabetologie IKEM. Experimentální část je zaměřena na účinky nových terapeutických látek pro léčbu obezity a diabetu.

Spolupráce, granty a projekty
Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi ÚLBLD, velmi úzce zejména se skupinou prof. Vítka na poli žlučových kyselin a bilirubinu. Další klinická spolupráce probíhá s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, II. chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství (doc. Vilikus, Dr. Haluzíková), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (Dr. Kuzma), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Maletínská) a řadou dalších. Mezinárodní spolupráce navazují na působení v konsorciích evropských projektů a na nová témata řešená v aktuálních projektech (Universität Leipzig – prof. Bluher; Mount Sinai Medical Center, New York – prof. Leroith a další).

Mezinárodní význam
Výzkumný tým prof. Haluzíka patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v rámci problematiky etiopatogeneze diabetu 2. typu a endokrinní funkce tukové tkáně a střeva. Důkazem je mnoho prioritních vysoce citovaných prací na tato témata, řada vyzvaných přednášek vedoucího skupiny a jejich dalších členů na významných evropských a světových kongresech a aktivní působení vedoucího skupiny v redakčních radách prestižních časopisů (mj. senior editor Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology).
Pokud máte zájem o více informací, pište na: mhalu@lf1.cuni.cz

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Martina Haluzíka

Tým prof. Martina Haluzíka působí v Laboratoři endokrinologie a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kde spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami. Je rovněž výzkumně úzce propojen s Laboratoří translační a experimentální diabetologie a obezitologie Centra experimentální medicíny IKEM. Kromě seniorských vědeckých pracovníků zde působí i post- a pregraduální studenti nejen z 1. LF UK, ale i z Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT.
76496
Zaměření
Skupina svým zaměřením navazuje na tradici výzkumu patofyziologie endokrinního systému založenou světově uznávaným experimentálním endokrinologem prof. Schreiberem, pod jehož vedením prof. Haluzík dříve působil. Tradičním tématem je endokrinní funkce tukové tkáně a její úloha při vzniku komplikací obezity a diabetu. V posledních letech je však velký důraz kladen také na mechanizmy působení bariatrické a endoskopické léčby obezity a diabetu včetně úlohy střevních hormonů a žlučových kyselin. Hlavní klinickou základnou výzkumu je Centrum diabetologie IKEM. Experimentální část je zaměřena na účinky nových terapeutických látek pro léčbu obezity a diabetu.

Spolupráce, granty a projekty
Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi ÚLBLD, velmi úzce zejména se skupinou prof. Vítka na poli žlučových kyselin a bilirubinu. Další klinická spolupráce probíhá s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, II. chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství (doc. Vilikus, Dr. Haluzíková), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (Dr. Kuzma), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Maletínská) a řadou dalších. Mezinárodní spolupráce navazují na působení v konsorciích evropských projektů a na nová témata řešená v aktuálních projektech (Universität Leipzig – prof. Bluher; Mount Sinai Medical Center, New York – prof. Leroith a další).

Mezinárodní význam
Výzkumný tým prof. Haluzíka patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v rámci problematiky etiopatogeneze diabetu 2. typu a endokrinní funkce tukové tkáně a střeva. Důkazem je mnoho prioritních vysoce citovaných prací na tato témata, řada vyzvaných přednášek vedoucího skupiny a jejich dalších členů na významných evropských a světových kongresech a aktivní působení vedoucího skupiny v redakčních radách prestižních časopisů (mj. senior editor Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology).
Pokud máte zájem o více informací, pište na: mhalu@lf1.cuni.cz

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Martina Haluzíka

Tým prof. Martina Haluzíka působí v Laboratoři endokrinologie a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kde spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami. Je rovněž výzkumně úzce propojen s Laboratoří translační a experimentální diabetologie a obezitologie Centra experimentální medicíny IKEM. Kromě seniorských vědeckých pracovníků zde působí i post- a pregraduální studenti nejen z 1. LF UK, ale i z Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT.
76496
Zaměření
Skupina svým zaměřením navazuje na tradici výzkumu patofyziologie endokrinního systému založenou světově uznávaným experimentálním endokrinologem prof. Schreiberem, pod jehož vedením prof. Haluzík dříve působil. Tradičním tématem je endokrinní funkce tukové tkáně a její úloha při vzniku komplikací obezity a diabetu. V posledních letech je však velký důraz kladen také na mechanizmy působení bariatrické a endoskopické léčby obezity a diabetu včetně úlohy střevních hormonů a žlučových kyselin. Hlavní klinickou základnou výzkumu je Centrum diabetologie IKEM. Experimentální část je zaměřena na účinky nových terapeutických látek pro léčbu obezity a diabetu.

Spolupráce, granty a projekty
Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi ÚLBLD, velmi úzce zejména se skupinou prof. Vítka na poli žlučových kyselin a bilirubinu. Další klinická spolupráce probíhá s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, II. chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství (doc. Vilikus, Dr. Haluzíková), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (Dr. Kuzma), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Maletínská) a řadou dalších. Mezinárodní spolupráce navazují na působení v konsorciích evropských projektů a na nová témata řešená v aktuálních projektech (Universität Leipzig – prof. Bluher; Mount Sinai Medical Center, New York – prof. Leroith a další).

Mezinárodní význam
Výzkumný tým prof. Haluzíka patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v rámci problematiky etiopatogeneze diabetu 2. typu a endokrinní funkce tukové tkáně a střeva. Důkazem je mnoho prioritních vysoce citovaných prací na tato témata, řada vyzvaných přednášek vedoucího skupiny a jejich dalších členů na významných evropských a světových kongresech a aktivní působení vedoucího skupiny v redakčních radách prestižních časopisů (mj. senior editor Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology).
Pokud máte zájem o více informací, pište na: mhalu@lf1.cuni.cz

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Martina Haluzíka

Tým prof. Martina Haluzíka působí v Laboratoři endokrinologie a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kde spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami. Je rovněž výzkumně úzce propojen s Laboratoří translační a experimentální diabetologie a obezitologie Centra experimentální medicíny IKEM. Kromě seniorských vědeckých pracovníků zde působí i post- a pregraduální studenti nejen z 1. LF UK, ale i z Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT.
76496
Zaměření
Skupina svým zaměřením navazuje na tradici výzkumu patofyziologie endokrinního systému založenou světově uznávaným experimentálním endokrinologem prof. Schreiberem, pod jehož vedením prof. Haluzík dříve působil. Tradičním tématem je endokrinní funkce tukové tkáně a její úloha při vzniku komplikací obezity a diabetu. V posledních letech je však velký důraz kladen také na mechanizmy působení bariatrické a endoskopické léčby obezity a diabetu včetně úlohy střevních hormonů a žlučových kyselin. Hlavní klinickou základnou výzkumu je Centrum diabetologie IKEM. Experimentální část je zaměřena na účinky nových terapeutických látek pro léčbu obezity a diabetu.

Spolupráce, granty a projekty
Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi ÚLBLD, velmi úzce zejména se skupinou prof. Vítka na poli žlučových kyselin a bilirubinu. Další klinická spolupráce probíhá s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, II. chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství (doc. Vilikus, Dr. Haluzíková), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (Dr. Kuzma), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Maletínská) a řadou dalších. Mezinárodní spolupráce navazují na působení v konsorciích evropských projektů a na nová témata řešená v aktuálních projektech (Universität Leipzig – prof. Bluher; Mount Sinai Medical Center, New York – prof. Leroith a další).

Mezinárodní význam
Výzkumný tým prof. Haluzíka patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v rámci problematiky etiopatogeneze diabetu 2. typu a endokrinní funkce tukové tkáně a střeva. Důkazem je mnoho prioritních vysoce citovaných prací na tato témata, řada vyzvaných přednášek vedoucího skupiny a jejich dalších členů na významných evropských a světových kongresech a aktivní působení vedoucího skupiny v redakčních radách prestižních časopisů (mj. senior editor Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology).
Pokud máte zájem o více informací, pište na: mhalu@lf1.cuni.cz

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Martina Haluzíka

Tým prof. Martina Haluzíka působí v Laboratoři endokrinologie a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kde spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami. Je rovněž výzkumně úzce propojen s Laboratoří translační a experimentální diabetologie a obezitologie Centra experimentální medicíny IKEM. Kromě seniorských vědeckých pracovníků zde působí i post- a pregraduální studenti nejen z 1. LF UK, ale i z Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT.
76496
Zaměření
Skupina svým zaměřením navazuje na tradici výzkumu patofyziologie endokrinního systému založenou světově uznávaným experimentálním endokrinologem prof. Schreiberem, pod jehož vedením prof. Haluzík dříve působil. Tradičním tématem je endokrinní funkce tukové tkáně a její úloha při vzniku komplikací obezity a diabetu. V posledních letech je však velký důraz kladen také na mechanizmy působení bariatrické a endoskopické léčby obezity a diabetu včetně úlohy střevních hormonů a žlučových kyselin. Hlavní klinickou základnou výzkumu je Centrum diabetologie IKEM. Experimentální část je zaměřena na účinky nových terapeutických látek pro léčbu obezity a diabetu.

Spolupráce, granty a projekty
Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi ÚLBLD, velmi úzce zejména se skupinou prof. Vítka na poli žlučových kyselin a bilirubinu. Další klinická spolupráce probíhá s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, II. chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství (doc. Vilikus, Dr. Haluzíková), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (Dr. Kuzma), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Maletínská) a řadou dalších. Mezinárodní spolupráce navazují na působení v konsorciích evropských projektů a na nová témata řešená v aktuálních projektech (Universität Leipzig – prof. Bluher; Mount Sinai Medical Center, New York – prof. Leroith a další).

Mezinárodní význam
Výzkumný tým prof. Haluzíka patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v rámci problematiky etiopatogeneze diabetu 2. typu a endokrinní funkce tukové tkáně a střeva. Důkazem je mnoho prioritních vysoce citovaných prací na tato témata, řada vyzvaných přednášek vedoucího skupiny a jejich dalších členů na významných evropských a světových kongresech a aktivní působení vedoucího skupiny v redakčních radách prestižních časopisů (mj. senior editor Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology).
Pokud máte zájem o více informací, pište na: mhalu@lf1.cuni.cz

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Martina Haluzíka

Tým prof. Martina Haluzíka působí v Laboratoři endokrinologie a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kde spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami. Je rovněž výzkumně úzce propojen s Laboratoří translační a experimentální diabetologie a obezitologie Centra experimentální medicíny IKEM. Kromě seniorských vědeckých pracovníků zde působí i post- a pregraduální studenti nejen z 1. LF UK, ale i z Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT.
76496
Zaměření
Skupina svým zaměřením navazuje na tradici výzkumu patofyziologie endokrinního systému založenou světově uznávaným experimentálním endokrinologem prof. Schreiberem, pod jehož vedením prof. Haluzík dříve působil. Tradičním tématem je endokrinní funkce tukové tkáně a její úloha při vzniku komplikací obezity a diabetu. V posledních letech je však velký důraz kladen také na mechanizmy působení bariatrické a endoskopické léčby obezity a diabetu včetně úlohy střevních hormonů a žlučových kyselin. Hlavní klinickou základnou výzkumu je Centrum diabetologie IKEM. Experimentální část je zaměřena na účinky nových terapeutických látek pro léčbu obezity a diabetu.

Spolupráce, granty a projekty
Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi ÚLBLD, velmi úzce zejména se skupinou prof. Vítka na poli žlučových kyselin a bilirubinu. Další klinická spolupráce probíhá s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, II. chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství (doc. Vilikus, Dr. Haluzíková), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (Dr. Kuzma), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Maletínská) a řadou dalších. Mezinárodní spolupráce navazují na působení v konsorciích evropských projektů a na nová témata řešená v aktuálních projektech (Universität Leipzig – prof. Bluher; Mount Sinai Medical Center, New York – prof. Leroith a další).

Mezinárodní význam
Výzkumný tým prof. Haluzíka patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v rámci problematiky etiopatogeneze diabetu 2. typu a endokrinní funkce tukové tkáně a střeva. Důkazem je mnoho prioritních vysoce citovaných prací na tato témata, řada vyzvaných přednášek vedoucího skupiny a jejich dalších členů na významných evropských a světových kongresech a aktivní působení vedoucího skupiny v redakčních radách prestižních časopisů (mj. senior editor Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology).
Pokud máte zájem o více informací, pište na: mhalu@lf1.cuni.cz

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Martina Haluzíka

Tým prof. Martina Haluzíka působí v Laboratoři endokrinologie a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kde spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami. Je rovněž výzkumně úzce propojen s Laboratoří translační a experimentální diabetologie a obezitologie Centra experimentální medicíny IKEM. Kromě seniorských vědeckých pracovníků zde působí i post- a pregraduální studenti nejen z 1. LF UK, ale i z Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT.
76496
Zaměření
Skupina svým zaměřením navazuje na tradici výzkumu patofyziologie endokrinního systému založenou světově uznávaným experimentálním endokrinologem prof. Schreiberem, pod jehož vedením prof. Haluzík dříve působil. Tradičním tématem je endokrinní funkce tukové tkáně a její úloha při vzniku komplikací obezity a diabetu. V posledních letech je však velký důraz kladen také na mechanizmy působení bariatrické a endoskopické léčby obezity a diabetu včetně úlohy střevních hormonů a žlučových kyselin. Hlavní klinickou základnou výzkumu je Centrum diabetologie IKEM. Experimentální část je zaměřena na účinky nových terapeutických látek pro léčbu obezity a diabetu.

Spolupráce, granty a projekty
Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi ÚLBLD, velmi úzce zejména se skupinou prof. Vítka na poli žlučových kyselin a bilirubinu. Další klinická spolupráce probíhá s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, II. chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství (doc. Vilikus, Dr. Haluzíková), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (Dr. Kuzma), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Maletínská) a řadou dalších. Mezinárodní spolupráce navazují na působení v konsorciích evropských projektů a na nová témata řešená v aktuálních projektech (Universität Leipzig – prof. Bluher; Mount Sinai Medical Center, New York – prof. Leroith a další).

Mezinárodní význam
Výzkumný tým prof. Haluzíka patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v rámci problematiky etiopatogeneze diabetu 2. typu a endokrinní funkce tukové tkáně a střeva. Důkazem je mnoho prioritních vysoce citovaných prací na tato témata, řada vyzvaných přednášek vedoucího skupiny a jejich dalších členů na významných evropských a světových kongresech a aktivní působení vedoucího skupiny v redakčních radách prestižních časopisů (mj. senior editor Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology).
Pokud máte zájem o více informací, pište na: mhalu@lf1.cuni.cz