1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., přednosta Fyziologického ústavu

Duší každé instituce jsou lidé, kteří v ní působí. Zvláštností výukových institucí je, že jejich duši tvoří nejen její zaměstnanci, ale také studenti, kteří se zde připravují na své budoucí povolání.

Velkou a výjimečnou silou naší fakulty je bezesporu její mimořádně bohatá historie a tradice. Fakultou prošla za 670 let její existence dlouhá řada významných osobností, ať už v roli studentů nebo pedagogů, případně postupně v rolích obou. A rád bych upozornil, že nemám na mysli jen jména, která se objevují v knihách o historii medicíny nebo v monografiích o dějinách Karlovy Univerzity, ale i celou řadu lékařů a vědců, kteří se sice nezapsali do historie přímo zlatým písmem, ale svou prací přispěli k rozvoji i věhlasu naší alma mater.

Je však zřejmé, že dobré jméno a reputace fakulty nemohou být založeny jen na historii a tradici. A protože úkolem lékařské fakulty je připravovat kompetentní odborníky v lékařských a zdravotnických oborech, je osud její pověsti závislý především na jejich odborných kvalitách.

A tím se dostávám k odpovědi na otázku, čím je pro mě Jednička: je to místo vzácného setkávání, setkávání s bohatou historií a slavnými jmény a současně setkávání s těmi, kdo budou zajišťovat reputaci naší fakulty v následujících několika desetiletích. A pro tato krásná a obohacující setkávání je pro mě ctí i radostí pracovat na 1. lékařské fakultě.

Rozhovory

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., přednosta Fyziologického ústavu

Duší každé instituce jsou lidé, kteří v ní působí. Zvláštností výukových institucí je, že jejich duši tvoří nejen její zaměstnanci, ale také studenti, kteří se zde připravují na své budoucí povolání.

Velkou a výjimečnou silou naší fakulty je bezesporu její mimořádně bohatá historie a tradice. Fakultou prošla za 670 let její existence dlouhá řada významných osobností, ať už v roli studentů nebo pedagogů, případně postupně v rolích obou. A rád bych upozornil, že nemám na mysli jen jména, která se objevují v knihách o historii medicíny nebo v monografiích o dějinách Karlovy Univerzity, ale i celou řadu lékařů a vědců, kteří se sice nezapsali do historie přímo zlatým písmem, ale svou prací přispěli k rozvoji i věhlasu naší alma mater.

Je však zřejmé, že dobré jméno a reputace fakulty nemohou být založeny jen na historii a tradici. A protože úkolem lékařské fakulty je připravovat kompetentní odborníky v lékařských a zdravotnických oborech, je osud její pověsti závislý především na jejich odborných kvalitách.

A tím se dostávám k odpovědi na otázku, čím je pro mě Jednička: je to místo vzácného setkávání, setkávání s bohatou historií a slavnými jmény a současně setkávání s těmi, kdo budou zajišťovat reputaci naší fakulty v následujících několika desetiletích. A pro tato krásná a obohacující setkávání je pro mě ctí i radostí pracovat na 1. lékařské fakultě.

Téma

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., přednosta Fyziologického ústavu

Duší každé instituce jsou lidé, kteří v ní působí. Zvláštností výukových institucí je, že jejich duši tvoří nejen její zaměstnanci, ale také studenti, kteří se zde připravují na své budoucí povolání.

Velkou a výjimečnou silou naší fakulty je bezesporu její mimořádně bohatá historie a tradice. Fakultou prošla za 670 let její existence dlouhá řada významných osobností, ať už v roli studentů nebo pedagogů, případně postupně v rolích obou. A rád bych upozornil, že nemám na mysli jen jména, která se objevují v knihách o historii medicíny nebo v monografiích o dějinách Karlovy Univerzity, ale i celou řadu lékařů a vědců, kteří se sice nezapsali do historie přímo zlatým písmem, ale svou prací přispěli k rozvoji i věhlasu naší alma mater.

Je však zřejmé, že dobré jméno a reputace fakulty nemohou být založeny jen na historii a tradici. A protože úkolem lékařské fakulty je připravovat kompetentní odborníky v lékařských a zdravotnických oborech, je osud její pověsti závislý především na jejich odborných kvalitách.

A tím se dostávám k odpovědi na otázku, čím je pro mě Jednička: je to místo vzácného setkávání, setkávání s bohatou historií a slavnými jmény a současně setkávání s těmi, kdo budou zajišťovat reputaci naší fakulty v následujících několika desetiletích. A pro tato krásná a obohacující setkávání je pro mě ctí i radostí pracovat na 1. lékařské fakultě.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., přednosta Fyziologického ústavu

Duší každé instituce jsou lidé, kteří v ní působí. Zvláštností výukových institucí je, že jejich duši tvoří nejen její zaměstnanci, ale také studenti, kteří se zde připravují na své budoucí povolání.

Velkou a výjimečnou silou naší fakulty je bezesporu její mimořádně bohatá historie a tradice. Fakultou prošla za 670 let její existence dlouhá řada významných osobností, ať už v roli studentů nebo pedagogů, případně postupně v rolích obou. A rád bych upozornil, že nemám na mysli jen jména, která se objevují v knihách o historii medicíny nebo v monografiích o dějinách Karlovy Univerzity, ale i celou řadu lékařů a vědců, kteří se sice nezapsali do historie přímo zlatým písmem, ale svou prací přispěli k rozvoji i věhlasu naší alma mater.

Je však zřejmé, že dobré jméno a reputace fakulty nemohou být založeny jen na historii a tradici. A protože úkolem lékařské fakulty je připravovat kompetentní odborníky v lékařských a zdravotnických oborech, je osud její pověsti závislý především na jejich odborných kvalitách.

A tím se dostávám k odpovědi na otázku, čím je pro mě Jednička: je to místo vzácného setkávání, setkávání s bohatou historií a slavnými jmény a současně setkávání s těmi, kdo budou zajišťovat reputaci naší fakulty v následujících několika desetiletích. A pro tato krásná a obohacující setkávání je pro mě ctí i radostí pracovat na 1. lékařské fakultě.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., přednosta Fyziologického ústavu

Duší každé instituce jsou lidé, kteří v ní působí. Zvláštností výukových institucí je, že jejich duši tvoří nejen její zaměstnanci, ale také studenti, kteří se zde připravují na své budoucí povolání.

Velkou a výjimečnou silou naší fakulty je bezesporu její mimořádně bohatá historie a tradice. Fakultou prošla za 670 let její existence dlouhá řada významných osobností, ať už v roli studentů nebo pedagogů, případně postupně v rolích obou. A rád bych upozornil, že nemám na mysli jen jména, která se objevují v knihách o historii medicíny nebo v monografiích o dějinách Karlovy Univerzity, ale i celou řadu lékařů a vědců, kteří se sice nezapsali do historie přímo zlatým písmem, ale svou prací přispěli k rozvoji i věhlasu naší alma mater.

Je však zřejmé, že dobré jméno a reputace fakulty nemohou být založeny jen na historii a tradici. A protože úkolem lékařské fakulty je připravovat kompetentní odborníky v lékařských a zdravotnických oborech, je osud její pověsti závislý především na jejich odborných kvalitách.

A tím se dostávám k odpovědi na otázku, čím je pro mě Jednička: je to místo vzácného setkávání, setkávání s bohatou historií a slavnými jmény a současně setkávání s těmi, kdo budou zajišťovat reputaci naší fakulty v následujících několika desetiletích. A pro tato krásná a obohacující setkávání je pro mě ctí i radostí pracovat na 1. lékařské fakultě.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., přednosta Fyziologického ústavu

Duší každé instituce jsou lidé, kteří v ní působí. Zvláštností výukových institucí je, že jejich duši tvoří nejen její zaměstnanci, ale také studenti, kteří se zde připravují na své budoucí povolání.

Velkou a výjimečnou silou naší fakulty je bezesporu její mimořádně bohatá historie a tradice. Fakultou prošla za 670 let její existence dlouhá řada významných osobností, ať už v roli studentů nebo pedagogů, případně postupně v rolích obou. A rád bych upozornil, že nemám na mysli jen jména, která se objevují v knihách o historii medicíny nebo v monografiích o dějinách Karlovy Univerzity, ale i celou řadu lékařů a vědců, kteří se sice nezapsali do historie přímo zlatým písmem, ale svou prací přispěli k rozvoji i věhlasu naší alma mater.

Je však zřejmé, že dobré jméno a reputace fakulty nemohou být založeny jen na historii a tradici. A protože úkolem lékařské fakulty je připravovat kompetentní odborníky v lékařských a zdravotnických oborech, je osud její pověsti závislý především na jejich odborných kvalitách.

A tím se dostávám k odpovědi na otázku, čím je pro mě Jednička: je to místo vzácného setkávání, setkávání s bohatou historií a slavnými jmény a současně setkávání s těmi, kdo budou zajišťovat reputaci naší fakulty v následujících několika desetiletích. A pro tato krásná a obohacující setkávání je pro mě ctí i radostí pracovat na 1. lékařské fakultě.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., přednosta Fyziologického ústavu

Duší každé instituce jsou lidé, kteří v ní působí. Zvláštností výukových institucí je, že jejich duši tvoří nejen její zaměstnanci, ale také studenti, kteří se zde připravují na své budoucí povolání.

Velkou a výjimečnou silou naší fakulty je bezesporu její mimořádně bohatá historie a tradice. Fakultou prošla za 670 let její existence dlouhá řada významných osobností, ať už v roli studentů nebo pedagogů, případně postupně v rolích obou. A rád bych upozornil, že nemám na mysli jen jména, která se objevují v knihách o historii medicíny nebo v monografiích o dějinách Karlovy Univerzity, ale i celou řadu lékařů a vědců, kteří se sice nezapsali do historie přímo zlatým písmem, ale svou prací přispěli k rozvoji i věhlasu naší alma mater.

Je však zřejmé, že dobré jméno a reputace fakulty nemohou být založeny jen na historii a tradici. A protože úkolem lékařské fakulty je připravovat kompetentní odborníky v lékařských a zdravotnických oborech, je osud její pověsti závislý především na jejich odborných kvalitách.

A tím se dostávám k odpovědi na otázku, čím je pro mě Jednička: je to místo vzácného setkávání, setkávání s bohatou historií a slavnými jmény a současně setkávání s těmi, kdo budou zajišťovat reputaci naší fakulty v následujících několika desetiletích. A pro tato krásná a obohacující setkávání je pro mě ctí i radostí pracovat na 1. lékařské fakultě.