1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

S 1. LF UK jsem profesně spjata již 50 let. V r. 1971 jsem po 7letém pobytu na Ústavu klinické biologie a genetiky nastoupila jako sekundární lékařka na Hennerově neurologické klinice, kde jsem od r. 1972 pracovala jako odborný asistent. Poté následovala habilitace a jmenovací řízení v oboru neurologie a od r. 1998 jsem po dobu 8 let tuto kliniku vedla. S radostí mohu říci, že ve všech těžkých životních obdobích mi vedení fakulty bylo vždy oporou – a to i v začátcích mého funkčního období, kdy ke konci 90. let probíhala reorganizace VFN.

Nesmírně si cením podpory fakulty nejen v pedagogické, ale i vědecko-výzkumné oblasti a při pořádání mezinárodních i tuzemských setkání. Naprostá většina mých grantových projektů byla organizována prostřednictvím grantového oddělení 1. LF. Výraznou podporou vědeckého růstu mladých pracovníků byly v letech 1998–2013 i výzkumné záměry fakulty, transformované nyní do podoby PRVOUK. Díky této finanční podpoře se podařilo vybudovat jednotlivá centra kliniky, usnadnit publikační výstupy a navázat i rozšířit mezinárodní spolupráci.

Jako člen vědecké rady UK jsem mohla sledovat a být hrdá na úroveň uchazečů z 1. LF při profesorském řízení, kteří patřili mezi nejkvalitnější, ale i nejpočetnější. Naše fakulta patří k nejproduktivnějším z hlediska publikačních výstupů, grantových projektů i ukončených disertačních obhajob postgraduálních studentů.

Svůj příspěvek zakončím s trochou humoru a vize do budoucnosti: kdykoliv přijede zahraniční návštěva, vedu ji na vyhlídku z malých albertovských schodů a vidím vždy v jejích očích upřímný výraz obdivu nad majestátností a počtem budov našich teoretických ústavů. Kéž bychom oživili představu vybudování Albertova jako univerzitního kampusu a vnější vzhled našich klinických pracovišť připomínal alespoň zčásti finanční štědrost těch univerzitních. Historický areál Hennerovy neurologické kliniky by si to jistě zasloužil.

Rozhovory

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

S 1. LF UK jsem profesně spjata již 50 let. V r. 1971 jsem po 7letém pobytu na Ústavu klinické biologie a genetiky nastoupila jako sekundární lékařka na Hennerově neurologické klinice, kde jsem od r. 1972 pracovala jako odborný asistent. Poté následovala habilitace a jmenovací řízení v oboru neurologie a od r. 1998 jsem po dobu 8 let tuto kliniku vedla. S radostí mohu říci, že ve všech těžkých životních obdobích mi vedení fakulty bylo vždy oporou – a to i v začátcích mého funkčního období, kdy ke konci 90. let probíhala reorganizace VFN.

Nesmírně si cením podpory fakulty nejen v pedagogické, ale i vědecko-výzkumné oblasti a při pořádání mezinárodních i tuzemských setkání. Naprostá většina mých grantových projektů byla organizována prostřednictvím grantového oddělení 1. LF. Výraznou podporou vědeckého růstu mladých pracovníků byly v letech 1998–2013 i výzkumné záměry fakulty, transformované nyní do podoby PRVOUK. Díky této finanční podpoře se podařilo vybudovat jednotlivá centra kliniky, usnadnit publikační výstupy a navázat i rozšířit mezinárodní spolupráci.

Jako člen vědecké rady UK jsem mohla sledovat a být hrdá na úroveň uchazečů z 1. LF při profesorském řízení, kteří patřili mezi nejkvalitnější, ale i nejpočetnější. Naše fakulta patří k nejproduktivnějším z hlediska publikačních výstupů, grantových projektů i ukončených disertačních obhajob postgraduálních studentů.

Svůj příspěvek zakončím s trochou humoru a vize do budoucnosti: kdykoliv přijede zahraniční návštěva, vedu ji na vyhlídku z malých albertovských schodů a vidím vždy v jejích očích upřímný výraz obdivu nad majestátností a počtem budov našich teoretických ústavů. Kéž bychom oživili představu vybudování Albertova jako univerzitního kampusu a vnější vzhled našich klinických pracovišť připomínal alespoň zčásti finanční štědrost těch univerzitních. Historický areál Hennerovy neurologické kliniky by si to jistě zasloužil.

Téma

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

S 1. LF UK jsem profesně spjata již 50 let. V r. 1971 jsem po 7letém pobytu na Ústavu klinické biologie a genetiky nastoupila jako sekundární lékařka na Hennerově neurologické klinice, kde jsem od r. 1972 pracovala jako odborný asistent. Poté následovala habilitace a jmenovací řízení v oboru neurologie a od r. 1998 jsem po dobu 8 let tuto kliniku vedla. S radostí mohu říci, že ve všech těžkých životních obdobích mi vedení fakulty bylo vždy oporou – a to i v začátcích mého funkčního období, kdy ke konci 90. let probíhala reorganizace VFN.

Nesmírně si cením podpory fakulty nejen v pedagogické, ale i vědecko-výzkumné oblasti a při pořádání mezinárodních i tuzemských setkání. Naprostá většina mých grantových projektů byla organizována prostřednictvím grantového oddělení 1. LF. Výraznou podporou vědeckého růstu mladých pracovníků byly v letech 1998–2013 i výzkumné záměry fakulty, transformované nyní do podoby PRVOUK. Díky této finanční podpoře se podařilo vybudovat jednotlivá centra kliniky, usnadnit publikační výstupy a navázat i rozšířit mezinárodní spolupráci.

Jako člen vědecké rady UK jsem mohla sledovat a být hrdá na úroveň uchazečů z 1. LF při profesorském řízení, kteří patřili mezi nejkvalitnější, ale i nejpočetnější. Naše fakulta patří k nejproduktivnějším z hlediska publikačních výstupů, grantových projektů i ukončených disertačních obhajob postgraduálních studentů.

Svůj příspěvek zakončím s trochou humoru a vize do budoucnosti: kdykoliv přijede zahraniční návštěva, vedu ji na vyhlídku z malých albertovských schodů a vidím vždy v jejích očích upřímný výraz obdivu nad majestátností a počtem budov našich teoretických ústavů. Kéž bychom oživili představu vybudování Albertova jako univerzitního kampusu a vnější vzhled našich klinických pracovišť připomínal alespoň zčásti finanční štědrost těch univerzitních. Historický areál Hennerovy neurologické kliniky by si to jistě zasloužil.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

S 1. LF UK jsem profesně spjata již 50 let. V r. 1971 jsem po 7letém pobytu na Ústavu klinické biologie a genetiky nastoupila jako sekundární lékařka na Hennerově neurologické klinice, kde jsem od r. 1972 pracovala jako odborný asistent. Poté následovala habilitace a jmenovací řízení v oboru neurologie a od r. 1998 jsem po dobu 8 let tuto kliniku vedla. S radostí mohu říci, že ve všech těžkých životních obdobích mi vedení fakulty bylo vždy oporou – a to i v začátcích mého funkčního období, kdy ke konci 90. let probíhala reorganizace VFN.

Nesmírně si cením podpory fakulty nejen v pedagogické, ale i vědecko-výzkumné oblasti a při pořádání mezinárodních i tuzemských setkání. Naprostá většina mých grantových projektů byla organizována prostřednictvím grantového oddělení 1. LF. Výraznou podporou vědeckého růstu mladých pracovníků byly v letech 1998–2013 i výzkumné záměry fakulty, transformované nyní do podoby PRVOUK. Díky této finanční podpoře se podařilo vybudovat jednotlivá centra kliniky, usnadnit publikační výstupy a navázat i rozšířit mezinárodní spolupráci.

Jako člen vědecké rady UK jsem mohla sledovat a být hrdá na úroveň uchazečů z 1. LF při profesorském řízení, kteří patřili mezi nejkvalitnější, ale i nejpočetnější. Naše fakulta patří k nejproduktivnějším z hlediska publikačních výstupů, grantových projektů i ukončených disertačních obhajob postgraduálních studentů.

Svůj příspěvek zakončím s trochou humoru a vize do budoucnosti: kdykoliv přijede zahraniční návštěva, vedu ji na vyhlídku z malých albertovských schodů a vidím vždy v jejích očích upřímný výraz obdivu nad majestátností a počtem budov našich teoretických ústavů. Kéž bychom oživili představu vybudování Albertova jako univerzitního kampusu a vnější vzhled našich klinických pracovišť připomínal alespoň zčásti finanční štědrost těch univerzitních. Historický areál Hennerovy neurologické kliniky by si to jistě zasloužil.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

S 1. LF UK jsem profesně spjata již 50 let. V r. 1971 jsem po 7letém pobytu na Ústavu klinické biologie a genetiky nastoupila jako sekundární lékařka na Hennerově neurologické klinice, kde jsem od r. 1972 pracovala jako odborný asistent. Poté následovala habilitace a jmenovací řízení v oboru neurologie a od r. 1998 jsem po dobu 8 let tuto kliniku vedla. S radostí mohu říci, že ve všech těžkých životních obdobích mi vedení fakulty bylo vždy oporou – a to i v začátcích mého funkčního období, kdy ke konci 90. let probíhala reorganizace VFN.

Nesmírně si cením podpory fakulty nejen v pedagogické, ale i vědecko-výzkumné oblasti a při pořádání mezinárodních i tuzemských setkání. Naprostá většina mých grantových projektů byla organizována prostřednictvím grantového oddělení 1. LF. Výraznou podporou vědeckého růstu mladých pracovníků byly v letech 1998–2013 i výzkumné záměry fakulty, transformované nyní do podoby PRVOUK. Díky této finanční podpoře se podařilo vybudovat jednotlivá centra kliniky, usnadnit publikační výstupy a navázat i rozšířit mezinárodní spolupráci.

Jako člen vědecké rady UK jsem mohla sledovat a být hrdá na úroveň uchazečů z 1. LF při profesorském řízení, kteří patřili mezi nejkvalitnější, ale i nejpočetnější. Naše fakulta patří k nejproduktivnějším z hlediska publikačních výstupů, grantových projektů i ukončených disertačních obhajob postgraduálních studentů.

Svůj příspěvek zakončím s trochou humoru a vize do budoucnosti: kdykoliv přijede zahraniční návštěva, vedu ji na vyhlídku z malých albertovských schodů a vidím vždy v jejích očích upřímný výraz obdivu nad majestátností a počtem budov našich teoretických ústavů. Kéž bychom oživili představu vybudování Albertova jako univerzitního kampusu a vnější vzhled našich klinických pracovišť připomínal alespoň zčásti finanční štědrost těch univerzitních. Historický areál Hennerovy neurologické kliniky by si to jistě zasloužil.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

S 1. LF UK jsem profesně spjata již 50 let. V r. 1971 jsem po 7letém pobytu na Ústavu klinické biologie a genetiky nastoupila jako sekundární lékařka na Hennerově neurologické klinice, kde jsem od r. 1972 pracovala jako odborný asistent. Poté následovala habilitace a jmenovací řízení v oboru neurologie a od r. 1998 jsem po dobu 8 let tuto kliniku vedla. S radostí mohu říci, že ve všech těžkých životních obdobích mi vedení fakulty bylo vždy oporou – a to i v začátcích mého funkčního období, kdy ke konci 90. let probíhala reorganizace VFN.

Nesmírně si cením podpory fakulty nejen v pedagogické, ale i vědecko-výzkumné oblasti a při pořádání mezinárodních i tuzemských setkání. Naprostá většina mých grantových projektů byla organizována prostřednictvím grantového oddělení 1. LF. Výraznou podporou vědeckého růstu mladých pracovníků byly v letech 1998–2013 i výzkumné záměry fakulty, transformované nyní do podoby PRVOUK. Díky této finanční podpoře se podařilo vybudovat jednotlivá centra kliniky, usnadnit publikační výstupy a navázat i rozšířit mezinárodní spolupráci.

Jako člen vědecké rady UK jsem mohla sledovat a být hrdá na úroveň uchazečů z 1. LF při profesorském řízení, kteří patřili mezi nejkvalitnější, ale i nejpočetnější. Naše fakulta patří k nejproduktivnějším z hlediska publikačních výstupů, grantových projektů i ukončených disertačních obhajob postgraduálních studentů.

Svůj příspěvek zakončím s trochou humoru a vize do budoucnosti: kdykoliv přijede zahraniční návštěva, vedu ji na vyhlídku z malých albertovských schodů a vidím vždy v jejích očích upřímný výraz obdivu nad majestátností a počtem budov našich teoretických ústavů. Kéž bychom oživili představu vybudování Albertova jako univerzitního kampusu a vnější vzhled našich klinických pracovišť připomínal alespoň zčásti finanční štědrost těch univerzitních. Historický areál Hennerovy neurologické kliniky by si to jistě zasloužil.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

S 1. LF UK jsem profesně spjata již 50 let. V r. 1971 jsem po 7letém pobytu na Ústavu klinické biologie a genetiky nastoupila jako sekundární lékařka na Hennerově neurologické klinice, kde jsem od r. 1972 pracovala jako odborný asistent. Poté následovala habilitace a jmenovací řízení v oboru neurologie a od r. 1998 jsem po dobu 8 let tuto kliniku vedla. S radostí mohu říci, že ve všech těžkých životních obdobích mi vedení fakulty bylo vždy oporou – a to i v začátcích mého funkčního období, kdy ke konci 90. let probíhala reorganizace VFN.

Nesmírně si cením podpory fakulty nejen v pedagogické, ale i vědecko-výzkumné oblasti a při pořádání mezinárodních i tuzemských setkání. Naprostá většina mých grantových projektů byla organizována prostřednictvím grantového oddělení 1. LF. Výraznou podporou vědeckého růstu mladých pracovníků byly v letech 1998–2013 i výzkumné záměry fakulty, transformované nyní do podoby PRVOUK. Díky této finanční podpoře se podařilo vybudovat jednotlivá centra kliniky, usnadnit publikační výstupy a navázat i rozšířit mezinárodní spolupráci.

Jako člen vědecké rady UK jsem mohla sledovat a být hrdá na úroveň uchazečů z 1. LF při profesorském řízení, kteří patřili mezi nejkvalitnější, ale i nejpočetnější. Naše fakulta patří k nejproduktivnějším z hlediska publikačních výstupů, grantových projektů i ukončených disertačních obhajob postgraduálních studentů.

Svůj příspěvek zakončím s trochou humoru a vize do budoucnosti: kdykoliv přijede zahraniční návštěva, vedu ji na vyhlídku z malých albertovských schodů a vidím vždy v jejích očích upřímný výraz obdivu nad majestátností a počtem budov našich teoretických ústavů. Kéž bychom oživili představu vybudování Albertova jako univerzitního kampusu a vnější vzhled našich klinických pracovišť připomínal alespoň zčásti finanční štědrost těch univerzitních. Historický areál Hennerovy neurologické kliniky by si to jistě zasloužil.