1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Jednička prosinec-únor 2023


 Z obsahu Jedničky:

  • Téma: BIOCEV – Výzkumné centrum, jaké si fakulta zasloužila
  • Rozhovory: prof. Martina Koziar Vašákovou a studentka Andrea Rashovska
  • Klinika na jedničku: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
  • Den otevřených dveří
  • Historie: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

 


 

Rozhovory

Rozhovory

Téma

Téma

Co pro mě znamená Jednička

Co pro mě znamená Jednička

Vědecké skupiny

Vědecké skupiny

Jednička ve vědě

Jednička ve vědě

Erasmus a stáže

Erasmus a stáže