1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu dr. Ondřeje Havránka z Biocevu

Skupina nádorové biologie lymfomů MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., vznikla v Biocevu v roce 2018 po jeho návratu z dlouhodobého vědeckého pobytu na MD Anderson Cancer Center ve Spojených státech amerických.

95713V současné době tvoří skupinu jedna postdoktorandka (Mgr. Kristýna Kupcová, Ph.D.) a šest Ph.D. studentů (Ing. Tereza Chrbolková, MUDr. Václav Heřman, MUDr. Iva Ondečková, MUDr. Jana Seňavová, Ing. Anežka Rajmonová a Mgr. Filip Jura.). I přes výrazný pokrok v chápání dějů vedoucích ke vzniku lymfomů mnoho specifik jejich buněčné signalizace, deregulace transkripce, nádorového metabolismu či formování podpůrného nádorového mikroprostředí není známo. Skupina se zaměřuje zejména na pochopení, jakým způsobem se vybrané genetické alterace nádorových buněk a aberantní buněčná signalizace podílí na vzniku lymfomů, podporuje růst a přežití lymfomových buněk či ovlivňuje jejich metabolickou adaptaci. Propojujícím zájmem všech projektů je nejen lépe pochopit vznik lymfomů, ale také identifikovat nové terapeutické cíle.

Výzkumné projekty

S využitím modelových buněčných linií a pokročilých moderních metod (např. cílené modifikace genů pomocí systému CRISPR/Cas9, detekce aktivity signálních kaskád pomocí biosenzorů FRET, detekce interakcí proteinů v živých buňkách, vysoko rozlišující mikroskopie či proteomických a genomických metod) se skupina zaměřuje na několik oblastí. Jednou z nich je objasnění mechanismů a rozdílů v aktivaci signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů včetně mechanismů a specifik interakce B-buněčného receptoru s mediátory signálu u různých typů lymfomů a stavů signalizace, význam přenosu signálu z B-buněčného receptoru k aktivaci signální dráhy PI3K/AKT zejména na úrovni zapojení proteinu CD19, objasnění nádorově specifických, na B-buněčném receptoru nezávislých mechanismů aktivace signální dráhy PI3K/AKT. Skupina zkoumá také vliv nádorově specifické signalizace na progresi buněčného cyklu, a to nejen ve vztahu k signalizaci z B-buněčného receptoru a signální dráhy PI3K/AKT, ale i dalších u lymfomů často alterovaných signálních drah. Vědci se zabývají rovněž významem velmi časté delece krátkého raménka chromozomu 6 na regulaci transkripce u folikulárního lymfomu: analýza nových kandidátních genů spojených s rozvojem lymfomů. Zajímá je i význam aberantní buněčné signalizace pro metabolickou adaptaci lymfomů nebo využití cirkulující nádorové DNA jako nového nástroje k individualizaci léčby a neinvazivnímu určení a monitoraci spektra nádorově specifických mutací ve vztahu k biologii lymfomů, odpovědi na léčbu, vývoji rezistence či rizika relapsu.

Skupina je hlavním řešitelem dvou grantových projektů (AZV a GAČR) a prestižního projektu Primus Univerzity Karlovy. Skupina se zároveň podílí na řešení několika dalších grantů AZV v rámci spolupráce a řešitelského týmu.

Spolupráce s celým vědeckým světem

Skupina dr. Havránka velmi aktivně spolupracuje s dalšími vědeckými skupinami v České republice a v zahraniční. Nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou prof. Davis (MD Anderson Cancer Center, USA), prof. Klener (1. lékařská fakulta UK), doc. Kryštof (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. Chapuy (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo), prof. Juszczynsky (Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Polsko), prof. Zamboni (ETH Zürich, Švýcarsko). Prof. Wulf (University of Göttingen, Německo), Dr. Seghal (Ohio State University, USA) a prof. Veelkenen (Leiden University Medical Center, Holandsko).

Více informací o skupině lze nalézt na jejích domovských stránkách: https://havranek-lab.lf1.cuni.cz/about-usRozhovory

Představujeme vědeckou skupinu dr. Ondřeje Havránka z Biocevu

Skupina nádorové biologie lymfomů MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., vznikla v Biocevu v roce 2018 po jeho návratu z dlouhodobého vědeckého pobytu na MD Anderson Cancer Center ve Spojených státech amerických.

95713V současné době tvoří skupinu jedna postdoktorandka (Mgr. Kristýna Kupcová, Ph.D.) a šest Ph.D. studentů (Ing. Tereza Chrbolková, MUDr. Václav Heřman, MUDr. Iva Ondečková, MUDr. Jana Seňavová, Ing. Anežka Rajmonová a Mgr. Filip Jura.). I přes výrazný pokrok v chápání dějů vedoucích ke vzniku lymfomů mnoho specifik jejich buněčné signalizace, deregulace transkripce, nádorového metabolismu či formování podpůrného nádorového mikroprostředí není známo. Skupina se zaměřuje zejména na pochopení, jakým způsobem se vybrané genetické alterace nádorových buněk a aberantní buněčná signalizace podílí na vzniku lymfomů, podporuje růst a přežití lymfomových buněk či ovlivňuje jejich metabolickou adaptaci. Propojujícím zájmem všech projektů je nejen lépe pochopit vznik lymfomů, ale také identifikovat nové terapeutické cíle.

Výzkumné projekty

S využitím modelových buněčných linií a pokročilých moderních metod (např. cílené modifikace genů pomocí systému CRISPR/Cas9, detekce aktivity signálních kaskád pomocí biosenzorů FRET, detekce interakcí proteinů v živých buňkách, vysoko rozlišující mikroskopie či proteomických a genomických metod) se skupina zaměřuje na několik oblastí. Jednou z nich je objasnění mechanismů a rozdílů v aktivaci signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů včetně mechanismů a specifik interakce B-buněčného receptoru s mediátory signálu u různých typů lymfomů a stavů signalizace, význam přenosu signálu z B-buněčného receptoru k aktivaci signální dráhy PI3K/AKT zejména na úrovni zapojení proteinu CD19, objasnění nádorově specifických, na B-buněčném receptoru nezávislých mechanismů aktivace signální dráhy PI3K/AKT. Skupina zkoumá také vliv nádorově specifické signalizace na progresi buněčného cyklu, a to nejen ve vztahu k signalizaci z B-buněčného receptoru a signální dráhy PI3K/AKT, ale i dalších u lymfomů často alterovaných signálních drah. Vědci se zabývají rovněž významem velmi časté delece krátkého raménka chromozomu 6 na regulaci transkripce u folikulárního lymfomu: analýza nových kandidátních genů spojených s rozvojem lymfomů. Zajímá je i význam aberantní buněčné signalizace pro metabolickou adaptaci lymfomů nebo využití cirkulující nádorové DNA jako nového nástroje k individualizaci léčby a neinvazivnímu určení a monitoraci spektra nádorově specifických mutací ve vztahu k biologii lymfomů, odpovědi na léčbu, vývoji rezistence či rizika relapsu.

Skupina je hlavním řešitelem dvou grantových projektů (AZV a GAČR) a prestižního projektu Primus Univerzity Karlovy. Skupina se zároveň podílí na řešení několika dalších grantů AZV v rámci spolupráce a řešitelského týmu.

Spolupráce s celým vědeckým světem

Skupina dr. Havránka velmi aktivně spolupracuje s dalšími vědeckými skupinami v České republice a v zahraniční. Nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou prof. Davis (MD Anderson Cancer Center, USA), prof. Klener (1. lékařská fakulta UK), doc. Kryštof (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. Chapuy (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo), prof. Juszczynsky (Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Polsko), prof. Zamboni (ETH Zürich, Švýcarsko). Prof. Wulf (University of Göttingen, Německo), Dr. Seghal (Ohio State University, USA) a prof. Veelkenen (Leiden University Medical Center, Holandsko).

Více informací o skupině lze nalézt na jejích domovských stránkách: https://havranek-lab.lf1.cuni.cz/about-usTéma

Představujeme vědeckou skupinu dr. Ondřeje Havránka z Biocevu

Skupina nádorové biologie lymfomů MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., vznikla v Biocevu v roce 2018 po jeho návratu z dlouhodobého vědeckého pobytu na MD Anderson Cancer Center ve Spojených státech amerických.

95713V současné době tvoří skupinu jedna postdoktorandka (Mgr. Kristýna Kupcová, Ph.D.) a šest Ph.D. studentů (Ing. Tereza Chrbolková, MUDr. Václav Heřman, MUDr. Iva Ondečková, MUDr. Jana Seňavová, Ing. Anežka Rajmonová a Mgr. Filip Jura.). I přes výrazný pokrok v chápání dějů vedoucích ke vzniku lymfomů mnoho specifik jejich buněčné signalizace, deregulace transkripce, nádorového metabolismu či formování podpůrného nádorového mikroprostředí není známo. Skupina se zaměřuje zejména na pochopení, jakým způsobem se vybrané genetické alterace nádorových buněk a aberantní buněčná signalizace podílí na vzniku lymfomů, podporuje růst a přežití lymfomových buněk či ovlivňuje jejich metabolickou adaptaci. Propojujícím zájmem všech projektů je nejen lépe pochopit vznik lymfomů, ale také identifikovat nové terapeutické cíle.

Výzkumné projekty

S využitím modelových buněčných linií a pokročilých moderních metod (např. cílené modifikace genů pomocí systému CRISPR/Cas9, detekce aktivity signálních kaskád pomocí biosenzorů FRET, detekce interakcí proteinů v živých buňkách, vysoko rozlišující mikroskopie či proteomických a genomických metod) se skupina zaměřuje na několik oblastí. Jednou z nich je objasnění mechanismů a rozdílů v aktivaci signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů včetně mechanismů a specifik interakce B-buněčného receptoru s mediátory signálu u různých typů lymfomů a stavů signalizace, význam přenosu signálu z B-buněčného receptoru k aktivaci signální dráhy PI3K/AKT zejména na úrovni zapojení proteinu CD19, objasnění nádorově specifických, na B-buněčném receptoru nezávislých mechanismů aktivace signální dráhy PI3K/AKT. Skupina zkoumá také vliv nádorově specifické signalizace na progresi buněčného cyklu, a to nejen ve vztahu k signalizaci z B-buněčného receptoru a signální dráhy PI3K/AKT, ale i dalších u lymfomů často alterovaných signálních drah. Vědci se zabývají rovněž významem velmi časté delece krátkého raménka chromozomu 6 na regulaci transkripce u folikulárního lymfomu: analýza nových kandidátních genů spojených s rozvojem lymfomů. Zajímá je i význam aberantní buněčné signalizace pro metabolickou adaptaci lymfomů nebo využití cirkulující nádorové DNA jako nového nástroje k individualizaci léčby a neinvazivnímu určení a monitoraci spektra nádorově specifických mutací ve vztahu k biologii lymfomů, odpovědi na léčbu, vývoji rezistence či rizika relapsu.

Skupina je hlavním řešitelem dvou grantových projektů (AZV a GAČR) a prestižního projektu Primus Univerzity Karlovy. Skupina se zároveň podílí na řešení několika dalších grantů AZV v rámci spolupráce a řešitelského týmu.

Spolupráce s celým vědeckým světem

Skupina dr. Havránka velmi aktivně spolupracuje s dalšími vědeckými skupinami v České republice a v zahraniční. Nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou prof. Davis (MD Anderson Cancer Center, USA), prof. Klener (1. lékařská fakulta UK), doc. Kryštof (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. Chapuy (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo), prof. Juszczynsky (Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Polsko), prof. Zamboni (ETH Zürich, Švýcarsko). Prof. Wulf (University of Göttingen, Německo), Dr. Seghal (Ohio State University, USA) a prof. Veelkenen (Leiden University Medical Center, Holandsko).

Více informací o skupině lze nalézt na jejích domovských stránkách: https://havranek-lab.lf1.cuni.cz/about-usCo pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu dr. Ondřeje Havránka z Biocevu

Skupina nádorové biologie lymfomů MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., vznikla v Biocevu v roce 2018 po jeho návratu z dlouhodobého vědeckého pobytu na MD Anderson Cancer Center ve Spojených státech amerických.

95713V současné době tvoří skupinu jedna postdoktorandka (Mgr. Kristýna Kupcová, Ph.D.) a šest Ph.D. studentů (Ing. Tereza Chrbolková, MUDr. Václav Heřman, MUDr. Iva Ondečková, MUDr. Jana Seňavová, Ing. Anežka Rajmonová a Mgr. Filip Jura.). I přes výrazný pokrok v chápání dějů vedoucích ke vzniku lymfomů mnoho specifik jejich buněčné signalizace, deregulace transkripce, nádorového metabolismu či formování podpůrného nádorového mikroprostředí není známo. Skupina se zaměřuje zejména na pochopení, jakým způsobem se vybrané genetické alterace nádorových buněk a aberantní buněčná signalizace podílí na vzniku lymfomů, podporuje růst a přežití lymfomových buněk či ovlivňuje jejich metabolickou adaptaci. Propojujícím zájmem všech projektů je nejen lépe pochopit vznik lymfomů, ale také identifikovat nové terapeutické cíle.

Výzkumné projekty

S využitím modelových buněčných linií a pokročilých moderních metod (např. cílené modifikace genů pomocí systému CRISPR/Cas9, detekce aktivity signálních kaskád pomocí biosenzorů FRET, detekce interakcí proteinů v živých buňkách, vysoko rozlišující mikroskopie či proteomických a genomických metod) se skupina zaměřuje na několik oblastí. Jednou z nich je objasnění mechanismů a rozdílů v aktivaci signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů včetně mechanismů a specifik interakce B-buněčného receptoru s mediátory signálu u různých typů lymfomů a stavů signalizace, význam přenosu signálu z B-buněčného receptoru k aktivaci signální dráhy PI3K/AKT zejména na úrovni zapojení proteinu CD19, objasnění nádorově specifických, na B-buněčném receptoru nezávislých mechanismů aktivace signální dráhy PI3K/AKT. Skupina zkoumá také vliv nádorově specifické signalizace na progresi buněčného cyklu, a to nejen ve vztahu k signalizaci z B-buněčného receptoru a signální dráhy PI3K/AKT, ale i dalších u lymfomů často alterovaných signálních drah. Vědci se zabývají rovněž významem velmi časté delece krátkého raménka chromozomu 6 na regulaci transkripce u folikulárního lymfomu: analýza nových kandidátních genů spojených s rozvojem lymfomů. Zajímá je i význam aberantní buněčné signalizace pro metabolickou adaptaci lymfomů nebo využití cirkulující nádorové DNA jako nového nástroje k individualizaci léčby a neinvazivnímu určení a monitoraci spektra nádorově specifických mutací ve vztahu k biologii lymfomů, odpovědi na léčbu, vývoji rezistence či rizika relapsu.

Skupina je hlavním řešitelem dvou grantových projektů (AZV a GAČR) a prestižního projektu Primus Univerzity Karlovy. Skupina se zároveň podílí na řešení několika dalších grantů AZV v rámci spolupráce a řešitelského týmu.

Spolupráce s celým vědeckým světem

Skupina dr. Havránka velmi aktivně spolupracuje s dalšími vědeckými skupinami v České republice a v zahraniční. Nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou prof. Davis (MD Anderson Cancer Center, USA), prof. Klener (1. lékařská fakulta UK), doc. Kryštof (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. Chapuy (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo), prof. Juszczynsky (Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Polsko), prof. Zamboni (ETH Zürich, Švýcarsko). Prof. Wulf (University of Göttingen, Německo), Dr. Seghal (Ohio State University, USA) a prof. Veelkenen (Leiden University Medical Center, Holandsko).

Více informací o skupině lze nalézt na jejích domovských stránkách: https://havranek-lab.lf1.cuni.cz/about-usVědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu dr. Ondřeje Havránka z Biocevu

Skupina nádorové biologie lymfomů MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., vznikla v Biocevu v roce 2018 po jeho návratu z dlouhodobého vědeckého pobytu na MD Anderson Cancer Center ve Spojených státech amerických.

95713V současné době tvoří skupinu jedna postdoktorandka (Mgr. Kristýna Kupcová, Ph.D.) a šest Ph.D. studentů (Ing. Tereza Chrbolková, MUDr. Václav Heřman, MUDr. Iva Ondečková, MUDr. Jana Seňavová, Ing. Anežka Rajmonová a Mgr. Filip Jura.). I přes výrazný pokrok v chápání dějů vedoucích ke vzniku lymfomů mnoho specifik jejich buněčné signalizace, deregulace transkripce, nádorového metabolismu či formování podpůrného nádorového mikroprostředí není známo. Skupina se zaměřuje zejména na pochopení, jakým způsobem se vybrané genetické alterace nádorových buněk a aberantní buněčná signalizace podílí na vzniku lymfomů, podporuje růst a přežití lymfomových buněk či ovlivňuje jejich metabolickou adaptaci. Propojujícím zájmem všech projektů je nejen lépe pochopit vznik lymfomů, ale také identifikovat nové terapeutické cíle.

Výzkumné projekty

S využitím modelových buněčných linií a pokročilých moderních metod (např. cílené modifikace genů pomocí systému CRISPR/Cas9, detekce aktivity signálních kaskád pomocí biosenzorů FRET, detekce interakcí proteinů v živých buňkách, vysoko rozlišující mikroskopie či proteomických a genomických metod) se skupina zaměřuje na několik oblastí. Jednou z nich je objasnění mechanismů a rozdílů v aktivaci signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů včetně mechanismů a specifik interakce B-buněčného receptoru s mediátory signálu u různých typů lymfomů a stavů signalizace, význam přenosu signálu z B-buněčného receptoru k aktivaci signální dráhy PI3K/AKT zejména na úrovni zapojení proteinu CD19, objasnění nádorově specifických, na B-buněčném receptoru nezávislých mechanismů aktivace signální dráhy PI3K/AKT. Skupina zkoumá také vliv nádorově specifické signalizace na progresi buněčného cyklu, a to nejen ve vztahu k signalizaci z B-buněčného receptoru a signální dráhy PI3K/AKT, ale i dalších u lymfomů často alterovaných signálních drah. Vědci se zabývají rovněž významem velmi časté delece krátkého raménka chromozomu 6 na regulaci transkripce u folikulárního lymfomu: analýza nových kandidátních genů spojených s rozvojem lymfomů. Zajímá je i význam aberantní buněčné signalizace pro metabolickou adaptaci lymfomů nebo využití cirkulující nádorové DNA jako nového nástroje k individualizaci léčby a neinvazivnímu určení a monitoraci spektra nádorově specifických mutací ve vztahu k biologii lymfomů, odpovědi na léčbu, vývoji rezistence či rizika relapsu.

Skupina je hlavním řešitelem dvou grantových projektů (AZV a GAČR) a prestižního projektu Primus Univerzity Karlovy. Skupina se zároveň podílí na řešení několika dalších grantů AZV v rámci spolupráce a řešitelského týmu.

Spolupráce s celým vědeckým světem

Skupina dr. Havránka velmi aktivně spolupracuje s dalšími vědeckými skupinami v České republice a v zahraniční. Nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou prof. Davis (MD Anderson Cancer Center, USA), prof. Klener (1. lékařská fakulta UK), doc. Kryštof (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. Chapuy (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo), prof. Juszczynsky (Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Polsko), prof. Zamboni (ETH Zürich, Švýcarsko). Prof. Wulf (University of Göttingen, Německo), Dr. Seghal (Ohio State University, USA) a prof. Veelkenen (Leiden University Medical Center, Holandsko).

Více informací o skupině lze nalézt na jejích domovských stránkách: https://havranek-lab.lf1.cuni.cz/about-usJednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu dr. Ondřeje Havránka z Biocevu

Skupina nádorové biologie lymfomů MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., vznikla v Biocevu v roce 2018 po jeho návratu z dlouhodobého vědeckého pobytu na MD Anderson Cancer Center ve Spojených státech amerických.

95713V současné době tvoří skupinu jedna postdoktorandka (Mgr. Kristýna Kupcová, Ph.D.) a šest Ph.D. studentů (Ing. Tereza Chrbolková, MUDr. Václav Heřman, MUDr. Iva Ondečková, MUDr. Jana Seňavová, Ing. Anežka Rajmonová a Mgr. Filip Jura.). I přes výrazný pokrok v chápání dějů vedoucích ke vzniku lymfomů mnoho specifik jejich buněčné signalizace, deregulace transkripce, nádorového metabolismu či formování podpůrného nádorového mikroprostředí není známo. Skupina se zaměřuje zejména na pochopení, jakým způsobem se vybrané genetické alterace nádorových buněk a aberantní buněčná signalizace podílí na vzniku lymfomů, podporuje růst a přežití lymfomových buněk či ovlivňuje jejich metabolickou adaptaci. Propojujícím zájmem všech projektů je nejen lépe pochopit vznik lymfomů, ale také identifikovat nové terapeutické cíle.

Výzkumné projekty

S využitím modelových buněčných linií a pokročilých moderních metod (např. cílené modifikace genů pomocí systému CRISPR/Cas9, detekce aktivity signálních kaskád pomocí biosenzorů FRET, detekce interakcí proteinů v živých buňkách, vysoko rozlišující mikroskopie či proteomických a genomických metod) se skupina zaměřuje na několik oblastí. Jednou z nich je objasnění mechanismů a rozdílů v aktivaci signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů včetně mechanismů a specifik interakce B-buněčného receptoru s mediátory signálu u různých typů lymfomů a stavů signalizace, význam přenosu signálu z B-buněčného receptoru k aktivaci signální dráhy PI3K/AKT zejména na úrovni zapojení proteinu CD19, objasnění nádorově specifických, na B-buněčném receptoru nezávislých mechanismů aktivace signální dráhy PI3K/AKT. Skupina zkoumá také vliv nádorově specifické signalizace na progresi buněčného cyklu, a to nejen ve vztahu k signalizaci z B-buněčného receptoru a signální dráhy PI3K/AKT, ale i dalších u lymfomů často alterovaných signálních drah. Vědci se zabývají rovněž významem velmi časté delece krátkého raménka chromozomu 6 na regulaci transkripce u folikulárního lymfomu: analýza nových kandidátních genů spojených s rozvojem lymfomů. Zajímá je i význam aberantní buněčné signalizace pro metabolickou adaptaci lymfomů nebo využití cirkulující nádorové DNA jako nového nástroje k individualizaci léčby a neinvazivnímu určení a monitoraci spektra nádorově specifických mutací ve vztahu k biologii lymfomů, odpovědi na léčbu, vývoji rezistence či rizika relapsu.

Skupina je hlavním řešitelem dvou grantových projektů (AZV a GAČR) a prestižního projektu Primus Univerzity Karlovy. Skupina se zároveň podílí na řešení několika dalších grantů AZV v rámci spolupráce a řešitelského týmu.

Spolupráce s celým vědeckým světem

Skupina dr. Havránka velmi aktivně spolupracuje s dalšími vědeckými skupinami v České republice a v zahraniční. Nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou prof. Davis (MD Anderson Cancer Center, USA), prof. Klener (1. lékařská fakulta UK), doc. Kryštof (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. Chapuy (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo), prof. Juszczynsky (Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Polsko), prof. Zamboni (ETH Zürich, Švýcarsko). Prof. Wulf (University of Göttingen, Německo), Dr. Seghal (Ohio State University, USA) a prof. Veelkenen (Leiden University Medical Center, Holandsko).

Více informací o skupině lze nalézt na jejích domovských stránkách: https://havranek-lab.lf1.cuni.cz/about-usErasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu dr. Ondřeje Havránka z Biocevu

Skupina nádorové biologie lymfomů MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., vznikla v Biocevu v roce 2018 po jeho návratu z dlouhodobého vědeckého pobytu na MD Anderson Cancer Center ve Spojených státech amerických.

95713V současné době tvoří skupinu jedna postdoktorandka (Mgr. Kristýna Kupcová, Ph.D.) a šest Ph.D. studentů (Ing. Tereza Chrbolková, MUDr. Václav Heřman, MUDr. Iva Ondečková, MUDr. Jana Seňavová, Ing. Anežka Rajmonová a Mgr. Filip Jura.). I přes výrazný pokrok v chápání dějů vedoucích ke vzniku lymfomů mnoho specifik jejich buněčné signalizace, deregulace transkripce, nádorového metabolismu či formování podpůrného nádorového mikroprostředí není známo. Skupina se zaměřuje zejména na pochopení, jakým způsobem se vybrané genetické alterace nádorových buněk a aberantní buněčná signalizace podílí na vzniku lymfomů, podporuje růst a přežití lymfomových buněk či ovlivňuje jejich metabolickou adaptaci. Propojujícím zájmem všech projektů je nejen lépe pochopit vznik lymfomů, ale také identifikovat nové terapeutické cíle.

Výzkumné projekty

S využitím modelových buněčných linií a pokročilých moderních metod (např. cílené modifikace genů pomocí systému CRISPR/Cas9, detekce aktivity signálních kaskád pomocí biosenzorů FRET, detekce interakcí proteinů v živých buňkách, vysoko rozlišující mikroskopie či proteomických a genomických metod) se skupina zaměřuje na několik oblastí. Jednou z nich je objasnění mechanismů a rozdílů v aktivaci signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů včetně mechanismů a specifik interakce B-buněčného receptoru s mediátory signálu u různých typů lymfomů a stavů signalizace, význam přenosu signálu z B-buněčného receptoru k aktivaci signální dráhy PI3K/AKT zejména na úrovni zapojení proteinu CD19, objasnění nádorově specifických, na B-buněčném receptoru nezávislých mechanismů aktivace signální dráhy PI3K/AKT. Skupina zkoumá také vliv nádorově specifické signalizace na progresi buněčného cyklu, a to nejen ve vztahu k signalizaci z B-buněčného receptoru a signální dráhy PI3K/AKT, ale i dalších u lymfomů často alterovaných signálních drah. Vědci se zabývají rovněž významem velmi časté delece krátkého raménka chromozomu 6 na regulaci transkripce u folikulárního lymfomu: analýza nových kandidátních genů spojených s rozvojem lymfomů. Zajímá je i význam aberantní buněčné signalizace pro metabolickou adaptaci lymfomů nebo využití cirkulující nádorové DNA jako nového nástroje k individualizaci léčby a neinvazivnímu určení a monitoraci spektra nádorově specifických mutací ve vztahu k biologii lymfomů, odpovědi na léčbu, vývoji rezistence či rizika relapsu.

Skupina je hlavním řešitelem dvou grantových projektů (AZV a GAČR) a prestižního projektu Primus Univerzity Karlovy. Skupina se zároveň podílí na řešení několika dalších grantů AZV v rámci spolupráce a řešitelského týmu.

Spolupráce s celým vědeckým světem

Skupina dr. Havránka velmi aktivně spolupracuje s dalšími vědeckými skupinami v České republice a v zahraniční. Nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou prof. Davis (MD Anderson Cancer Center, USA), prof. Klener (1. lékařská fakulta UK), doc. Kryštof (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. Chapuy (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo), prof. Juszczynsky (Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Polsko), prof. Zamboni (ETH Zürich, Švýcarsko). Prof. Wulf (University of Göttingen, Německo), Dr. Seghal (Ohio State University, USA) a prof. Veelkenen (Leiden University Medical Center, Holandsko).

Více informací o skupině lze nalézt na jejích domovských stránkách: https://havranek-lab.lf1.cuni.cz/about-us