1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

 

Nebudu příliš přehánět, když prohlásím, že jsem na fakultě strávil většinu svého života. Byl jsem na ni přijat v 16 letech, tedy před 56 lety, a jsem rád, že jsem na ni mohl zůstat do dnešních dnů. Jde o období obrovského rozvoje biochemie a biologie včetně molekulární genetiky. Fakulta mi umožnila přístup ke sledování revolučních změn v chápání životních dějů a dovolila mi vytvořit tým zabývající se otázkami ontogenetického vývoje člověka, později problematikou reaktivních forem kyslíku v patogenezi onemocnění a řízení buněčných pochodů. A dostalo si mi velké volnosti i v pedagogice, která se ukázala být jedním z mých „koníčků“. V posledních desetiletích se mi otevřely dveře k ovlivnění výukových metod právě explodujícím vývojem informační technologie, ať už jako učiteli, přednostovi ústavu nebo proděkanovi pro výuku. Z naší pracovní skupiny pedagogů, informatiků a studentů vzešel podnět k vytvoření výukové sítě MEFANET, která se stala prostředím pro spolupráci lékařských a zdravotnických pedagogů v ČR i na Slovensku. Tato skupina díky vzácné toleranci a podpoře vedení školy založila všem dostupnou a stále více používanou elektronickou mezioborovou učebnici Wikiskripta. Fakulta nás podpořila při organizaci dvou celosvětových konferencí Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě se 4000 účastníky. Takže Jednička je pro mne institucí, která mě obklopila řadou chytrých a charakterních vědců, učitelů, studentů a manažerů s chutí něco užitečného vytvořit a která mi dovolila, abych se v zaměstnání nesmírně bavil.

Rozhovory

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

 

Nebudu příliš přehánět, když prohlásím, že jsem na fakultě strávil většinu svého života. Byl jsem na ni přijat v 16 letech, tedy před 56 lety, a jsem rád, že jsem na ni mohl zůstat do dnešních dnů. Jde o období obrovského rozvoje biochemie a biologie včetně molekulární genetiky. Fakulta mi umožnila přístup ke sledování revolučních změn v chápání životních dějů a dovolila mi vytvořit tým zabývající se otázkami ontogenetického vývoje člověka, později problematikou reaktivních forem kyslíku v patogenezi onemocnění a řízení buněčných pochodů. A dostalo si mi velké volnosti i v pedagogice, která se ukázala být jedním z mých „koníčků“. V posledních desetiletích se mi otevřely dveře k ovlivnění výukových metod právě explodujícím vývojem informační technologie, ať už jako učiteli, přednostovi ústavu nebo proděkanovi pro výuku. Z naší pracovní skupiny pedagogů, informatiků a studentů vzešel podnět k vytvoření výukové sítě MEFANET, která se stala prostředím pro spolupráci lékařských a zdravotnických pedagogů v ČR i na Slovensku. Tato skupina díky vzácné toleranci a podpoře vedení školy založila všem dostupnou a stále více používanou elektronickou mezioborovou učebnici Wikiskripta. Fakulta nás podpořila při organizaci dvou celosvětových konferencí Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě se 4000 účastníky. Takže Jednička je pro mne institucí, která mě obklopila řadou chytrých a charakterních vědců, učitelů, studentů a manažerů s chutí něco užitečného vytvořit a která mi dovolila, abych se v zaměstnání nesmírně bavil.

Téma

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

 

Nebudu příliš přehánět, když prohlásím, že jsem na fakultě strávil většinu svého života. Byl jsem na ni přijat v 16 letech, tedy před 56 lety, a jsem rád, že jsem na ni mohl zůstat do dnešních dnů. Jde o období obrovského rozvoje biochemie a biologie včetně molekulární genetiky. Fakulta mi umožnila přístup ke sledování revolučních změn v chápání životních dějů a dovolila mi vytvořit tým zabývající se otázkami ontogenetického vývoje člověka, později problematikou reaktivních forem kyslíku v patogenezi onemocnění a řízení buněčných pochodů. A dostalo si mi velké volnosti i v pedagogice, která se ukázala být jedním z mých „koníčků“. V posledních desetiletích se mi otevřely dveře k ovlivnění výukových metod právě explodujícím vývojem informační technologie, ať už jako učiteli, přednostovi ústavu nebo proděkanovi pro výuku. Z naší pracovní skupiny pedagogů, informatiků a studentů vzešel podnět k vytvoření výukové sítě MEFANET, která se stala prostředím pro spolupráci lékařských a zdravotnických pedagogů v ČR i na Slovensku. Tato skupina díky vzácné toleranci a podpoře vedení školy založila všem dostupnou a stále více používanou elektronickou mezioborovou učebnici Wikiskripta. Fakulta nás podpořila při organizaci dvou celosvětových konferencí Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě se 4000 účastníky. Takže Jednička je pro mne institucí, která mě obklopila řadou chytrých a charakterních vědců, učitelů, studentů a manažerů s chutí něco užitečného vytvořit a která mi dovolila, abych se v zaměstnání nesmírně bavil.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

 

Nebudu příliš přehánět, když prohlásím, že jsem na fakultě strávil většinu svého života. Byl jsem na ni přijat v 16 letech, tedy před 56 lety, a jsem rád, že jsem na ni mohl zůstat do dnešních dnů. Jde o období obrovského rozvoje biochemie a biologie včetně molekulární genetiky. Fakulta mi umožnila přístup ke sledování revolučních změn v chápání životních dějů a dovolila mi vytvořit tým zabývající se otázkami ontogenetického vývoje člověka, později problematikou reaktivních forem kyslíku v patogenezi onemocnění a řízení buněčných pochodů. A dostalo si mi velké volnosti i v pedagogice, která se ukázala být jedním z mých „koníčků“. V posledních desetiletích se mi otevřely dveře k ovlivnění výukových metod právě explodujícím vývojem informační technologie, ať už jako učiteli, přednostovi ústavu nebo proděkanovi pro výuku. Z naší pracovní skupiny pedagogů, informatiků a studentů vzešel podnět k vytvoření výukové sítě MEFANET, která se stala prostředím pro spolupráci lékařských a zdravotnických pedagogů v ČR i na Slovensku. Tato skupina díky vzácné toleranci a podpoře vedení školy založila všem dostupnou a stále více používanou elektronickou mezioborovou učebnici Wikiskripta. Fakulta nás podpořila při organizaci dvou celosvětových konferencí Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě se 4000 účastníky. Takže Jednička je pro mne institucí, která mě obklopila řadou chytrých a charakterních vědců, učitelů, studentů a manažerů s chutí něco užitečného vytvořit a která mi dovolila, abych se v zaměstnání nesmírně bavil.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

 

Nebudu příliš přehánět, když prohlásím, že jsem na fakultě strávil většinu svého života. Byl jsem na ni přijat v 16 letech, tedy před 56 lety, a jsem rád, že jsem na ni mohl zůstat do dnešních dnů. Jde o období obrovského rozvoje biochemie a biologie včetně molekulární genetiky. Fakulta mi umožnila přístup ke sledování revolučních změn v chápání životních dějů a dovolila mi vytvořit tým zabývající se otázkami ontogenetického vývoje člověka, později problematikou reaktivních forem kyslíku v patogenezi onemocnění a řízení buněčných pochodů. A dostalo si mi velké volnosti i v pedagogice, která se ukázala být jedním z mých „koníčků“. V posledních desetiletích se mi otevřely dveře k ovlivnění výukových metod právě explodujícím vývojem informační technologie, ať už jako učiteli, přednostovi ústavu nebo proděkanovi pro výuku. Z naší pracovní skupiny pedagogů, informatiků a studentů vzešel podnět k vytvoření výukové sítě MEFANET, která se stala prostředím pro spolupráci lékařských a zdravotnických pedagogů v ČR i na Slovensku. Tato skupina díky vzácné toleranci a podpoře vedení školy založila všem dostupnou a stále více používanou elektronickou mezioborovou učebnici Wikiskripta. Fakulta nás podpořila při organizaci dvou celosvětových konferencí Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě se 4000 účastníky. Takže Jednička je pro mne institucí, která mě obklopila řadou chytrých a charakterních vědců, učitelů, studentů a manažerů s chutí něco užitečného vytvořit a která mi dovolila, abych se v zaměstnání nesmírně bavil.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

 

Nebudu příliš přehánět, když prohlásím, že jsem na fakultě strávil většinu svého života. Byl jsem na ni přijat v 16 letech, tedy před 56 lety, a jsem rád, že jsem na ni mohl zůstat do dnešních dnů. Jde o období obrovského rozvoje biochemie a biologie včetně molekulární genetiky. Fakulta mi umožnila přístup ke sledování revolučních změn v chápání životních dějů a dovolila mi vytvořit tým zabývající se otázkami ontogenetického vývoje člověka, později problematikou reaktivních forem kyslíku v patogenezi onemocnění a řízení buněčných pochodů. A dostalo si mi velké volnosti i v pedagogice, která se ukázala být jedním z mých „koníčků“. V posledních desetiletích se mi otevřely dveře k ovlivnění výukových metod právě explodujícím vývojem informační technologie, ať už jako učiteli, přednostovi ústavu nebo proděkanovi pro výuku. Z naší pracovní skupiny pedagogů, informatiků a studentů vzešel podnět k vytvoření výukové sítě MEFANET, která se stala prostředím pro spolupráci lékařských a zdravotnických pedagogů v ČR i na Slovensku. Tato skupina díky vzácné toleranci a podpoře vedení školy založila všem dostupnou a stále více používanou elektronickou mezioborovou učebnici Wikiskripta. Fakulta nás podpořila při organizaci dvou celosvětových konferencí Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě se 4000 účastníky. Takže Jednička je pro mne institucí, která mě obklopila řadou chytrých a charakterních vědců, učitelů, studentů a manažerů s chutí něco užitečného vytvořit a která mi dovolila, abych se v zaměstnání nesmírně bavil.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

 

Nebudu příliš přehánět, když prohlásím, že jsem na fakultě strávil většinu svého života. Byl jsem na ni přijat v 16 letech, tedy před 56 lety, a jsem rád, že jsem na ni mohl zůstat do dnešních dnů. Jde o období obrovského rozvoje biochemie a biologie včetně molekulární genetiky. Fakulta mi umožnila přístup ke sledování revolučních změn v chápání životních dějů a dovolila mi vytvořit tým zabývající se otázkami ontogenetického vývoje člověka, později problematikou reaktivních forem kyslíku v patogenezi onemocnění a řízení buněčných pochodů. A dostalo si mi velké volnosti i v pedagogice, která se ukázala být jedním z mých „koníčků“. V posledních desetiletích se mi otevřely dveře k ovlivnění výukových metod právě explodujícím vývojem informační technologie, ať už jako učiteli, přednostovi ústavu nebo proděkanovi pro výuku. Z naší pracovní skupiny pedagogů, informatiků a studentů vzešel podnět k vytvoření výukové sítě MEFANET, která se stala prostředím pro spolupráci lékařských a zdravotnických pedagogů v ČR i na Slovensku. Tato skupina díky vzácné toleranci a podpoře vedení školy založila všem dostupnou a stále více používanou elektronickou mezioborovou učebnici Wikiskripta. Fakulta nás podpořila při organizaci dvou celosvětových konferencí Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě se 4000 účastníky. Takže Jednička je pro mne institucí, která mě obklopila řadou chytrých a charakterních vědců, učitelů, studentů a manažerů s chutí něco užitečného vytvořit a která mi dovolila, abych se v zaměstnání nesmírně bavil.