1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství

Jednička pro mne znamená stále víc než polovinu života, přišla jsem na ni rovnou po studiu před 40 lety jako student vědecké aspirantury. Tím mne zachránila, protože v roce 1978 byl podmínkou pro setrvání na klinice buď pro mne nepřijatelný vstup do KSČ, nebo právě titul CSc. Poznala jsem zde i slavného zakladatele oboru pracovního lékařství v Československu profesora Jaroslava Teisingera, DrSc.
Jen 1. LF UK měla v Praze pro nemoci z povolání 27 lůžek s kyslíkem, přijímali jsme pacienty s respiračním selháním při pneumokoniózách a léčili intoxikace chlórem nebo kouřovými zplodinami po haváriích na pracovišti. Zážitky našich pacientů byly neuvěřitelné; na své kolegy v dole pro černý prach skoro neviděli, jejich děti si hrály s chomáčky azbestových vláken ve dvoře továrny a jako političtí vězni spali v pracovních uniformách zaprášených uranovým prachem. Měli smutný osud, protože vyléčit silikózu, azbestózu ani mezoteliom neumíme dosud. Sanitky je k nám vozily při každém zhoršení stavu a pacienti byli naši staří známí.
Aktuálně máme jen dvě lůžka na klinice TRN pro diagnostiku profesního astma bronchiale a testování alergenů z pracoviště. Vyšetřujeme ambulantně, nejčastěji pro syndrom karpálního tunelu z výroby automobilů. Tento neuvěřitelný převrat způsobila prevence – tohle zdánlivě nudné slovo před mýma očima změnilo životy tisíců lidí. A co mi Jednička vzala? Určitě volný čas, ale nelituji. 1. LF UK je skvělá společnost chytrých a slušných lidí, jak jsem je poznala při výzkumných projektech, ve vědecké radě i na fakultních plesech; motivuje mne práce s našimi nadanými studenty. Je štěstí patřit právě sem.

Rozhovory

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství

Jednička pro mne znamená stále víc než polovinu života, přišla jsem na ni rovnou po studiu před 40 lety jako student vědecké aspirantury. Tím mne zachránila, protože v roce 1978 byl podmínkou pro setrvání na klinice buď pro mne nepřijatelný vstup do KSČ, nebo právě titul CSc. Poznala jsem zde i slavného zakladatele oboru pracovního lékařství v Československu profesora Jaroslava Teisingera, DrSc.
Jen 1. LF UK měla v Praze pro nemoci z povolání 27 lůžek s kyslíkem, přijímali jsme pacienty s respiračním selháním při pneumokoniózách a léčili intoxikace chlórem nebo kouřovými zplodinami po haváriích na pracovišti. Zážitky našich pacientů byly neuvěřitelné; na své kolegy v dole pro černý prach skoro neviděli, jejich děti si hrály s chomáčky azbestových vláken ve dvoře továrny a jako političtí vězni spali v pracovních uniformách zaprášených uranovým prachem. Měli smutný osud, protože vyléčit silikózu, azbestózu ani mezoteliom neumíme dosud. Sanitky je k nám vozily při každém zhoršení stavu a pacienti byli naši staří známí.
Aktuálně máme jen dvě lůžka na klinice TRN pro diagnostiku profesního astma bronchiale a testování alergenů z pracoviště. Vyšetřujeme ambulantně, nejčastěji pro syndrom karpálního tunelu z výroby automobilů. Tento neuvěřitelný převrat způsobila prevence – tohle zdánlivě nudné slovo před mýma očima změnilo životy tisíců lidí. A co mi Jednička vzala? Určitě volný čas, ale nelituji. 1. LF UK je skvělá společnost chytrých a slušných lidí, jak jsem je poznala při výzkumných projektech, ve vědecké radě i na fakultních plesech; motivuje mne práce s našimi nadanými studenty. Je štěstí patřit právě sem.

Téma

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství

Jednička pro mne znamená stále víc než polovinu života, přišla jsem na ni rovnou po studiu před 40 lety jako student vědecké aspirantury. Tím mne zachránila, protože v roce 1978 byl podmínkou pro setrvání na klinice buď pro mne nepřijatelný vstup do KSČ, nebo právě titul CSc. Poznala jsem zde i slavného zakladatele oboru pracovního lékařství v Československu profesora Jaroslava Teisingera, DrSc.
Jen 1. LF UK měla v Praze pro nemoci z povolání 27 lůžek s kyslíkem, přijímali jsme pacienty s respiračním selháním při pneumokoniózách a léčili intoxikace chlórem nebo kouřovými zplodinami po haváriích na pracovišti. Zážitky našich pacientů byly neuvěřitelné; na své kolegy v dole pro černý prach skoro neviděli, jejich děti si hrály s chomáčky azbestových vláken ve dvoře továrny a jako političtí vězni spali v pracovních uniformách zaprášených uranovým prachem. Měli smutný osud, protože vyléčit silikózu, azbestózu ani mezoteliom neumíme dosud. Sanitky je k nám vozily při každém zhoršení stavu a pacienti byli naši staří známí.
Aktuálně máme jen dvě lůžka na klinice TRN pro diagnostiku profesního astma bronchiale a testování alergenů z pracoviště. Vyšetřujeme ambulantně, nejčastěji pro syndrom karpálního tunelu z výroby automobilů. Tento neuvěřitelný převrat způsobila prevence – tohle zdánlivě nudné slovo před mýma očima změnilo životy tisíců lidí. A co mi Jednička vzala? Určitě volný čas, ale nelituji. 1. LF UK je skvělá společnost chytrých a slušných lidí, jak jsem je poznala při výzkumných projektech, ve vědecké radě i na fakultních plesech; motivuje mne práce s našimi nadanými studenty. Je štěstí patřit právě sem.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství

Jednička pro mne znamená stále víc než polovinu života, přišla jsem na ni rovnou po studiu před 40 lety jako student vědecké aspirantury. Tím mne zachránila, protože v roce 1978 byl podmínkou pro setrvání na klinice buď pro mne nepřijatelný vstup do KSČ, nebo právě titul CSc. Poznala jsem zde i slavného zakladatele oboru pracovního lékařství v Československu profesora Jaroslava Teisingera, DrSc.
Jen 1. LF UK měla v Praze pro nemoci z povolání 27 lůžek s kyslíkem, přijímali jsme pacienty s respiračním selháním při pneumokoniózách a léčili intoxikace chlórem nebo kouřovými zplodinami po haváriích na pracovišti. Zážitky našich pacientů byly neuvěřitelné; na své kolegy v dole pro černý prach skoro neviděli, jejich děti si hrály s chomáčky azbestových vláken ve dvoře továrny a jako političtí vězni spali v pracovních uniformách zaprášených uranovým prachem. Měli smutný osud, protože vyléčit silikózu, azbestózu ani mezoteliom neumíme dosud. Sanitky je k nám vozily při každém zhoršení stavu a pacienti byli naši staří známí.
Aktuálně máme jen dvě lůžka na klinice TRN pro diagnostiku profesního astma bronchiale a testování alergenů z pracoviště. Vyšetřujeme ambulantně, nejčastěji pro syndrom karpálního tunelu z výroby automobilů. Tento neuvěřitelný převrat způsobila prevence – tohle zdánlivě nudné slovo před mýma očima změnilo životy tisíců lidí. A co mi Jednička vzala? Určitě volný čas, ale nelituji. 1. LF UK je skvělá společnost chytrých a slušných lidí, jak jsem je poznala při výzkumných projektech, ve vědecké radě i na fakultních plesech; motivuje mne práce s našimi nadanými studenty. Je štěstí patřit právě sem.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství

Jednička pro mne znamená stále víc než polovinu života, přišla jsem na ni rovnou po studiu před 40 lety jako student vědecké aspirantury. Tím mne zachránila, protože v roce 1978 byl podmínkou pro setrvání na klinice buď pro mne nepřijatelný vstup do KSČ, nebo právě titul CSc. Poznala jsem zde i slavného zakladatele oboru pracovního lékařství v Československu profesora Jaroslava Teisingera, DrSc.
Jen 1. LF UK měla v Praze pro nemoci z povolání 27 lůžek s kyslíkem, přijímali jsme pacienty s respiračním selháním při pneumokoniózách a léčili intoxikace chlórem nebo kouřovými zplodinami po haváriích na pracovišti. Zážitky našich pacientů byly neuvěřitelné; na své kolegy v dole pro černý prach skoro neviděli, jejich děti si hrály s chomáčky azbestových vláken ve dvoře továrny a jako političtí vězni spali v pracovních uniformách zaprášených uranovým prachem. Měli smutný osud, protože vyléčit silikózu, azbestózu ani mezoteliom neumíme dosud. Sanitky je k nám vozily při každém zhoršení stavu a pacienti byli naši staří známí.
Aktuálně máme jen dvě lůžka na klinice TRN pro diagnostiku profesního astma bronchiale a testování alergenů z pracoviště. Vyšetřujeme ambulantně, nejčastěji pro syndrom karpálního tunelu z výroby automobilů. Tento neuvěřitelný převrat způsobila prevence – tohle zdánlivě nudné slovo před mýma očima změnilo životy tisíců lidí. A co mi Jednička vzala? Určitě volný čas, ale nelituji. 1. LF UK je skvělá společnost chytrých a slušných lidí, jak jsem je poznala při výzkumných projektech, ve vědecké radě i na fakultních plesech; motivuje mne práce s našimi nadanými studenty. Je štěstí patřit právě sem.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství

Jednička pro mne znamená stále víc než polovinu života, přišla jsem na ni rovnou po studiu před 40 lety jako student vědecké aspirantury. Tím mne zachránila, protože v roce 1978 byl podmínkou pro setrvání na klinice buď pro mne nepřijatelný vstup do KSČ, nebo právě titul CSc. Poznala jsem zde i slavného zakladatele oboru pracovního lékařství v Československu profesora Jaroslava Teisingera, DrSc.
Jen 1. LF UK měla v Praze pro nemoci z povolání 27 lůžek s kyslíkem, přijímali jsme pacienty s respiračním selháním při pneumokoniózách a léčili intoxikace chlórem nebo kouřovými zplodinami po haváriích na pracovišti. Zážitky našich pacientů byly neuvěřitelné; na své kolegy v dole pro černý prach skoro neviděli, jejich děti si hrály s chomáčky azbestových vláken ve dvoře továrny a jako političtí vězni spali v pracovních uniformách zaprášených uranovým prachem. Měli smutný osud, protože vyléčit silikózu, azbestózu ani mezoteliom neumíme dosud. Sanitky je k nám vozily při každém zhoršení stavu a pacienti byli naši staří známí.
Aktuálně máme jen dvě lůžka na klinice TRN pro diagnostiku profesního astma bronchiale a testování alergenů z pracoviště. Vyšetřujeme ambulantně, nejčastěji pro syndrom karpálního tunelu z výroby automobilů. Tento neuvěřitelný převrat způsobila prevence – tohle zdánlivě nudné slovo před mýma očima změnilo životy tisíců lidí. A co mi Jednička vzala? Určitě volný čas, ale nelituji. 1. LF UK je skvělá společnost chytrých a slušných lidí, jak jsem je poznala při výzkumných projektech, ve vědecké radě i na fakultních plesech; motivuje mne práce s našimi nadanými studenty. Je štěstí patřit právě sem.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství

Jednička pro mne znamená stále víc než polovinu života, přišla jsem na ni rovnou po studiu před 40 lety jako student vědecké aspirantury. Tím mne zachránila, protože v roce 1978 byl podmínkou pro setrvání na klinice buď pro mne nepřijatelný vstup do KSČ, nebo právě titul CSc. Poznala jsem zde i slavného zakladatele oboru pracovního lékařství v Československu profesora Jaroslava Teisingera, DrSc.
Jen 1. LF UK měla v Praze pro nemoci z povolání 27 lůžek s kyslíkem, přijímali jsme pacienty s respiračním selháním při pneumokoniózách a léčili intoxikace chlórem nebo kouřovými zplodinami po haváriích na pracovišti. Zážitky našich pacientů byly neuvěřitelné; na své kolegy v dole pro černý prach skoro neviděli, jejich děti si hrály s chomáčky azbestových vláken ve dvoře továrny a jako političtí vězni spali v pracovních uniformách zaprášených uranovým prachem. Měli smutný osud, protože vyléčit silikózu, azbestózu ani mezoteliom neumíme dosud. Sanitky je k nám vozily při každém zhoršení stavu a pacienti byli naši staří známí.
Aktuálně máme jen dvě lůžka na klinice TRN pro diagnostiku profesního astma bronchiale a testování alergenů z pracoviště. Vyšetřujeme ambulantně, nejčastěji pro syndrom karpálního tunelu z výroby automobilů. Tento neuvěřitelný převrat způsobila prevence – tohle zdánlivě nudné slovo před mýma očima změnilo životy tisíců lidí. A co mi Jednička vzala? Určitě volný čas, ale nelituji. 1. LF UK je skvělá společnost chytrých a slušných lidí, jak jsem je poznala při výzkumných projektech, ve vědecké radě i na fakultních plesech; motivuje mne práce s našimi nadanými studenty. Je štěstí patřit právě sem.