1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zakončení studia

72134

Pro úspěšné zakončení studia musíte splnit tyto povinnosti:

Složit státní doktorskou zkoušku
Podmínky pro připuštění ke státní doktorské zkoušce jsou uvedené u konkrétních studijních programů:
SP v biomedicíně
Ostatní SP

Napsat disertační práci
Disertační práce je zpravidla psána v českém jazyce, použití jiného cizího jazyka je možné podle předpisů fakult. Jazyk disertační práce se uvede v individuálním studijním plánu. Disertační práci může student vypracovat v režimu „cotutelle“ (pod dvojím vedením). Tento způsob je založen na spolupráci se zahraničními univerzitami a umožňuje doktorandům vypracovat část své disertační práce na zahraničních pracovištích a pod vedením odborníků z obou univerzit. Podrobněji viz „Metodické pokyny k administrativnímu postupu při přípravě smlouvy o společném vedení disertačních prací, tzv. cotutelle mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou.

Obhájit disertační práci

  

Hodnocení: spravovat