1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zakončení studia

72134

Pro úspěšné zakončení studia musíte splnit tyto povinnosti.

Složit státní doktorskou zkoušku

Předpokladem pro konání státní doktorské zkoušky je splnění individuálního studijního plánu studenta, ve kterém musí být mimo jiné uvedeny tyto povinnosti :

a) potvrzení účasti alespoň na dvou kurzech (zpravidla jeden může být absolvován v zahraničí);

b) úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka ;

c) spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace;

d) pokud tak požaduje oborová rada, předložení literárního přehledu. Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je do 15 až 20 stran.


 

 

Napsat disertační práci

Disertační práce je zpravidla psána v českém jazyce, použití jiného cizího jazyka je možné podle předpisů fakult. Jazyk disertační práce se uvede v individuálním studijním plánu. Disertační práci může student vypracovat v režimu „cotutelle“ (pod dvojím vedením). Tento způsob je založen na spolupráci se zahraničními univerzitami a umožňuje doktorandům vypracovat část své disertační práce na zahraničních pracovištích a pod vedením odborníků z obou univerzit. Podrobněji viz „Metodické pokyny k administrativnímu postupu při přípravě smlouvy o společném vedení disertačních prací, tzv. cotutelle mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou.

Obhájit disertační práci

  

Hodnocení: spravovat