1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. Ondřej Šeda, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

95712Jednička je bez nadsázky úhelným kamenem mého profesního života. I když jsem od roku 1993, kdy jsem na 1. LF UK jako student prvního ročníku nastoupil, strávil řadu let mimo ČR, nikdy jsem vazbu na „Jedničku“ nepřerušil. Ke konci magisterského studia mě prof. Vladimír Křen zlákal do světa genetiky a základního výzkumu, který jsem již neopustil. Doktorské studium jsem také absolvoval na naší fakultě, byť více než polovinu času jsem strávil v laboratořích montrealské univerzity, kde byly zkoumány genetické modely vytvořené na Albertově. Již jako doktorand jsem začal pomáhat s výukou a postupně se z některých mých učitelů stali kolegové a kolegyně. Začal jsem poznávat, co činí 1. LF UK unikátní – je to především společenství lidí, profesionálů – lékařů, vědců, učitelů, ale i studentů, kteří jsou pravidelně ochotni abstrahovat od své individuální agendy a přispět tak k atmosféře, která se samovolně neustaví jen nahromaděním excelentních odborníků. Pokaždé, když jsem se na Jedničku vracel, vracel jsem se vždy o něco raději, protože ve světle perspektivy „jak to chodí jinde“, viděl jsem a stále vidím obrovský potenciál, k jehož realizaci se v posledních letech snažím svou troškou přispět.

Náš ústav má v názvu nejen genetiku, která mezitím prostoupila takřka všechny lékařské obory, ale také lékařskou biologii. Ubíráme se proto cestou, na které se setkávají a spolupracují odborníci na submikroskopické aspekty živého, experimentální genetici, lékaři, probíhá zde laboratorní diagnostika v celé šíři, výzkum základní i s přímými výstupy do klinických aplikací. Tímto se náznakem obracíme k široké koncepci lékařské biologie prof. Bělehrádka, aktualizované pro 21. století, v duchu Jedničky překračující hranice ústavů i oborů.

Rozhovory

Prof. Ondřej Šeda, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

95712Jednička je bez nadsázky úhelným kamenem mého profesního života. I když jsem od roku 1993, kdy jsem na 1. LF UK jako student prvního ročníku nastoupil, strávil řadu let mimo ČR, nikdy jsem vazbu na „Jedničku“ nepřerušil. Ke konci magisterského studia mě prof. Vladimír Křen zlákal do světa genetiky a základního výzkumu, který jsem již neopustil. Doktorské studium jsem také absolvoval na naší fakultě, byť více než polovinu času jsem strávil v laboratořích montrealské univerzity, kde byly zkoumány genetické modely vytvořené na Albertově. Již jako doktorand jsem začal pomáhat s výukou a postupně se z některých mých učitelů stali kolegové a kolegyně. Začal jsem poznávat, co činí 1. LF UK unikátní – je to především společenství lidí, profesionálů – lékařů, vědců, učitelů, ale i studentů, kteří jsou pravidelně ochotni abstrahovat od své individuální agendy a přispět tak k atmosféře, která se samovolně neustaví jen nahromaděním excelentních odborníků. Pokaždé, když jsem se na Jedničku vracel, vracel jsem se vždy o něco raději, protože ve světle perspektivy „jak to chodí jinde“, viděl jsem a stále vidím obrovský potenciál, k jehož realizaci se v posledních letech snažím svou troškou přispět.

Náš ústav má v názvu nejen genetiku, která mezitím prostoupila takřka všechny lékařské obory, ale také lékařskou biologii. Ubíráme se proto cestou, na které se setkávají a spolupracují odborníci na submikroskopické aspekty živého, experimentální genetici, lékaři, probíhá zde laboratorní diagnostika v celé šíři, výzkum základní i s přímými výstupy do klinických aplikací. Tímto se náznakem obracíme k široké koncepci lékařské biologie prof. Bělehrádka, aktualizované pro 21. století, v duchu Jedničky překračující hranice ústavů i oborů.

Téma

Prof. Ondřej Šeda, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

95712Jednička je bez nadsázky úhelným kamenem mého profesního života. I když jsem od roku 1993, kdy jsem na 1. LF UK jako student prvního ročníku nastoupil, strávil řadu let mimo ČR, nikdy jsem vazbu na „Jedničku“ nepřerušil. Ke konci magisterského studia mě prof. Vladimír Křen zlákal do světa genetiky a základního výzkumu, který jsem již neopustil. Doktorské studium jsem také absolvoval na naší fakultě, byť více než polovinu času jsem strávil v laboratořích montrealské univerzity, kde byly zkoumány genetické modely vytvořené na Albertově. Již jako doktorand jsem začal pomáhat s výukou a postupně se z některých mých učitelů stali kolegové a kolegyně. Začal jsem poznávat, co činí 1. LF UK unikátní – je to především společenství lidí, profesionálů – lékařů, vědců, učitelů, ale i studentů, kteří jsou pravidelně ochotni abstrahovat od své individuální agendy a přispět tak k atmosféře, která se samovolně neustaví jen nahromaděním excelentních odborníků. Pokaždé, když jsem se na Jedničku vracel, vracel jsem se vždy o něco raději, protože ve světle perspektivy „jak to chodí jinde“, viděl jsem a stále vidím obrovský potenciál, k jehož realizaci se v posledních letech snažím svou troškou přispět.

Náš ústav má v názvu nejen genetiku, která mezitím prostoupila takřka všechny lékařské obory, ale také lékařskou biologii. Ubíráme se proto cestou, na které se setkávají a spolupracují odborníci na submikroskopické aspekty živého, experimentální genetici, lékaři, probíhá zde laboratorní diagnostika v celé šíři, výzkum základní i s přímými výstupy do klinických aplikací. Tímto se náznakem obracíme k široké koncepci lékařské biologie prof. Bělehrádka, aktualizované pro 21. století, v duchu Jedničky překračující hranice ústavů i oborů.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. Ondřej Šeda, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

95712Jednička je bez nadsázky úhelným kamenem mého profesního života. I když jsem od roku 1993, kdy jsem na 1. LF UK jako student prvního ročníku nastoupil, strávil řadu let mimo ČR, nikdy jsem vazbu na „Jedničku“ nepřerušil. Ke konci magisterského studia mě prof. Vladimír Křen zlákal do světa genetiky a základního výzkumu, který jsem již neopustil. Doktorské studium jsem také absolvoval na naší fakultě, byť více než polovinu času jsem strávil v laboratořích montrealské univerzity, kde byly zkoumány genetické modely vytvořené na Albertově. Již jako doktorand jsem začal pomáhat s výukou a postupně se z některých mých učitelů stali kolegové a kolegyně. Začal jsem poznávat, co činí 1. LF UK unikátní – je to především společenství lidí, profesionálů – lékařů, vědců, učitelů, ale i studentů, kteří jsou pravidelně ochotni abstrahovat od své individuální agendy a přispět tak k atmosféře, která se samovolně neustaví jen nahromaděním excelentních odborníků. Pokaždé, když jsem se na Jedničku vracel, vracel jsem se vždy o něco raději, protože ve světle perspektivy „jak to chodí jinde“, viděl jsem a stále vidím obrovský potenciál, k jehož realizaci se v posledních letech snažím svou troškou přispět.

Náš ústav má v názvu nejen genetiku, která mezitím prostoupila takřka všechny lékařské obory, ale také lékařskou biologii. Ubíráme se proto cestou, na které se setkávají a spolupracují odborníci na submikroskopické aspekty živého, experimentální genetici, lékaři, probíhá zde laboratorní diagnostika v celé šíři, výzkum základní i s přímými výstupy do klinických aplikací. Tímto se náznakem obracíme k široké koncepci lékařské biologie prof. Bělehrádka, aktualizované pro 21. století, v duchu Jedničky překračující hranice ústavů i oborů.

Vědecké skupiny

Prof. Ondřej Šeda, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

95712Jednička je bez nadsázky úhelným kamenem mého profesního života. I když jsem od roku 1993, kdy jsem na 1. LF UK jako student prvního ročníku nastoupil, strávil řadu let mimo ČR, nikdy jsem vazbu na „Jedničku“ nepřerušil. Ke konci magisterského studia mě prof. Vladimír Křen zlákal do světa genetiky a základního výzkumu, který jsem již neopustil. Doktorské studium jsem také absolvoval na naší fakultě, byť více než polovinu času jsem strávil v laboratořích montrealské univerzity, kde byly zkoumány genetické modely vytvořené na Albertově. Již jako doktorand jsem začal pomáhat s výukou a postupně se z některých mých učitelů stali kolegové a kolegyně. Začal jsem poznávat, co činí 1. LF UK unikátní – je to především společenství lidí, profesionálů – lékařů, vědců, učitelů, ale i studentů, kteří jsou pravidelně ochotni abstrahovat od své individuální agendy a přispět tak k atmosféře, která se samovolně neustaví jen nahromaděním excelentních odborníků. Pokaždé, když jsem se na Jedničku vracel, vracel jsem se vždy o něco raději, protože ve světle perspektivy „jak to chodí jinde“, viděl jsem a stále vidím obrovský potenciál, k jehož realizaci se v posledních letech snažím svou troškou přispět.

Náš ústav má v názvu nejen genetiku, která mezitím prostoupila takřka všechny lékařské obory, ale také lékařskou biologii. Ubíráme se proto cestou, na které se setkávají a spolupracují odborníci na submikroskopické aspekty živého, experimentální genetici, lékaři, probíhá zde laboratorní diagnostika v celé šíři, výzkum základní i s přímými výstupy do klinických aplikací. Tímto se náznakem obracíme k široké koncepci lékařské biologie prof. Bělehrádka, aktualizované pro 21. století, v duchu Jedničky překračující hranice ústavů i oborů.

Jednička ve vědě

Prof. Ondřej Šeda, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

95712Jednička je bez nadsázky úhelným kamenem mého profesního života. I když jsem od roku 1993, kdy jsem na 1. LF UK jako student prvního ročníku nastoupil, strávil řadu let mimo ČR, nikdy jsem vazbu na „Jedničku“ nepřerušil. Ke konci magisterského studia mě prof. Vladimír Křen zlákal do světa genetiky a základního výzkumu, který jsem již neopustil. Doktorské studium jsem také absolvoval na naší fakultě, byť více než polovinu času jsem strávil v laboratořích montrealské univerzity, kde byly zkoumány genetické modely vytvořené na Albertově. Již jako doktorand jsem začal pomáhat s výukou a postupně se z některých mých učitelů stali kolegové a kolegyně. Začal jsem poznávat, co činí 1. LF UK unikátní – je to především společenství lidí, profesionálů – lékařů, vědců, učitelů, ale i studentů, kteří jsou pravidelně ochotni abstrahovat od své individuální agendy a přispět tak k atmosféře, která se samovolně neustaví jen nahromaděním excelentních odborníků. Pokaždé, když jsem se na Jedničku vracel, vracel jsem se vždy o něco raději, protože ve světle perspektivy „jak to chodí jinde“, viděl jsem a stále vidím obrovský potenciál, k jehož realizaci se v posledních letech snažím svou troškou přispět.

Náš ústav má v názvu nejen genetiku, která mezitím prostoupila takřka všechny lékařské obory, ale také lékařskou biologii. Ubíráme se proto cestou, na které se setkávají a spolupracují odborníci na submikroskopické aspekty živého, experimentální genetici, lékaři, probíhá zde laboratorní diagnostika v celé šíři, výzkum základní i s přímými výstupy do klinických aplikací. Tímto se náznakem obracíme k široké koncepci lékařské biologie prof. Bělehrádka, aktualizované pro 21. století, v duchu Jedničky překračující hranice ústavů i oborů.

Erasmus a stáže

Prof. Ondřej Šeda, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

95712Jednička je bez nadsázky úhelným kamenem mého profesního života. I když jsem od roku 1993, kdy jsem na 1. LF UK jako student prvního ročníku nastoupil, strávil řadu let mimo ČR, nikdy jsem vazbu na „Jedničku“ nepřerušil. Ke konci magisterského studia mě prof. Vladimír Křen zlákal do světa genetiky a základního výzkumu, který jsem již neopustil. Doktorské studium jsem také absolvoval na naší fakultě, byť více než polovinu času jsem strávil v laboratořích montrealské univerzity, kde byly zkoumány genetické modely vytvořené na Albertově. Již jako doktorand jsem začal pomáhat s výukou a postupně se z některých mých učitelů stali kolegové a kolegyně. Začal jsem poznávat, co činí 1. LF UK unikátní – je to především společenství lidí, profesionálů – lékařů, vědců, učitelů, ale i studentů, kteří jsou pravidelně ochotni abstrahovat od své individuální agendy a přispět tak k atmosféře, která se samovolně neustaví jen nahromaděním excelentních odborníků. Pokaždé, když jsem se na Jedničku vracel, vracel jsem se vždy o něco raději, protože ve světle perspektivy „jak to chodí jinde“, viděl jsem a stále vidím obrovský potenciál, k jehož realizaci se v posledních letech snažím svou troškou přispět.

Náš ústav má v názvu nejen genetiku, která mezitím prostoupila takřka všechny lékařské obory, ale také lékařskou biologii. Ubíráme se proto cestou, na které se setkávají a spolupracují odborníci na submikroskopické aspekty živého, experimentální genetici, lékaři, probíhá zde laboratorní diagnostika v celé šíři, výzkum základní i s přímými výstupy do klinických aplikací. Tímto se náznakem obracíme k široké koncepci lékařské biologie prof. Bělehrádka, aktualizované pro 21. století, v duchu Jedničky překračující hranice ústavů i oborů.