1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace, fakta, údaje a zajímavosti o 1. LF UK


1. lékařská fakulta UK – tradice od roku 1348

Nejstarší, a přece mladá* Studijní programy:

Magisterské studijní programy - Všeobecné lékařství, Zubní lékařství

Bakalářské studijní programy - Adiktologie, Ergoterapie, Fyzioterapie, Nutriční terapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství

Navazující magisterské studijní programy – Adiktologie, Ergoterapie pro dospělé, Výživa dospělých a dětí


* Každoročně více než 6000 uchazečů o studium

* 4500 studentů – výuka ve studijních skupinách po 25

* 800 studentů z 50 zemí v anglických programech

* 1700 vědecko-pedagogických pracovníků – z toho 330 profesorů a docentů

* Na jednoho vyučujícího připadají 3 studenti

* 350 volitelných předmětů v češtině i angličtině

* Kliniky v 5 pražských nemocnicích – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN), Fakultní nemocnice Motol

* 220 výjezdů studentů na zahraniční stáže ročně

* 540 absolventů všech oborů ročně

* 700 postgraduálních studentů

* Zapojení do velkých vědecko-výzkumných infrastruktur a mezinárodních programů

* Nejvyšší počet bodů v hodnocení výsledků vědy a výzkumu (62 200) ze všech lékařských fakult v ČR

* Spolupráce se zahraničními univerzitami po celém světě

* Absolventi schopní uplatnění v zahraničí

Připravujeme špičkové kliniky i vědce

 

Přesvědč se sám

1. lékařská fakulta UK
www.lf1.cuni.cz


Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat