1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu doc. Tomáše Kučery

Skupina funguje pod vedením přednosty Ústavu histologie a embryologie doc. Tomáše Kučery. Na vědeckých projektech dále pracují postgraduální studenti MVDr. Aneta Pierzynová, MUDr. Jaromír Šrámek, MUDr. Natalia Smorodinová a v různé míře také řada pregraduálních studentů medicíny, v současnosti např. Karolína Rozsívalová. Skupina úzce spolupracuje především s Institutem klinické a experimentální medicíny, Fyziologickým ústavem AV ČR a samozřejmě také s řadou pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze.

81756Zaměření

Skupina se zaměřuje na morfologické změny orgánů kardiovaskulárního (KV) systému a tukové tkáně v souvislosti s obezitou a dalšími metabolickými chorobami, dále na morfologické změny srdečního svalu při srdečním selhání a poruchách srdečního rytmu (Smorodinova et al., PLOS One, 2015). V poslední době se stále více zvýrazňuje vztah mezi patogenezí KV chorob a dysfunkcí tukové tkáně při obezitě a diabetu. Tuková tkáň při obezitě, myokard a cévy vykazují změny, jejichž společným jmenovatelem je také chronický zánět. Konečným efektem těchto procesů je i srdeční selhání – a právě cílem výzkumu prezentované skupiny je odhalení typických morfologických změn vedoucích až k tomuto terminálnímu stavu. Používané metody histologie, imunohistochemie a obrazové analýzy umožňují kvantifikovat změny na úrovni buněk a tkání.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina má v současnosti vzhledem ke grantové podpoře z AZV ČR intenzivní spolupráci s pracovišti IKEM, jmenovitě s týmem prof. Martina Haluzíka a také se skupinou doc. Vojtěcha Melenovského. Dřívější spolupráce s Klinikou kardiologie IKEM přinesla publikované výsledky, které dokládají regionální rozdíly v míře chronické zánětlivé infiltrace atriálního myokardu při fibrilaci síní (Smorodinova et al., PLOS One, 2017). S týmem prof. Haluzíka skupina aktuálně spolupracuje na objasnění role chronického zánětu tukové tkáně v patogenezi KV chorob (korelace histologické analýzy bioptického materiálu s klinickými a biochemickými daty a s výsledky z průtokové cytometrie). S doc. Melenovským skupina nyní navázala další spoluprací na projektu AZV, který je zaměřen na problematiku dysfunkce pravé komory při srdečním selhání. Tento výzkumný projekt je řešen spolu s Fyziologickým ústavem AV ČR a laboratoří Dr. Tomáše Mráčka, která se zabývá mitochondriální respirací.

S ohledem na metodické zaměření pracovníků skupiny a laboratorní zázemí Ústavu histologie a embryologie je tým doc. Kučery zapojen i do mnoha jiných úkolů, např. s Oční klinikou (Klímová et al., Folia Biologica, 2014), které probíhají pod hlavičkou programu PROGRES Q25 a dalších projektů.

Mezinárodní význam

Význam uvedené problematiky je dán celosvětovou potřebou řešit narůstající počet onemocnění, která jsou sdružena do souboru tzv. metabolických chorob a která jsou úzce spjata s patogenezí nemocí KV systému. Srdeční selhání je pak veřejně nepříliš známou, zato velmi častou příčinou úmrtí, přičemž prognóza pokročilých stádií je srovnatelná s obávanými onkologickými diagnózami. Spolupráce s interními a chirurgickými klinikami IKEM, naší fakulty a VFN umožňuje využít často unikátní soubory pacientů, kteří jsou v těchto centrech vyšetřováni, operováni a dále sledováni, přičemž získaná výzkumná data mají šanci na ohlas i v široké mezinárodní odborné veřejnosti.

Pokud máte zájem o více informací, pište na tomas.kucera@lf1.cuni.cz.

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu doc. Tomáše Kučery

Skupina funguje pod vedením přednosty Ústavu histologie a embryologie doc. Tomáše Kučery. Na vědeckých projektech dále pracují postgraduální studenti MVDr. Aneta Pierzynová, MUDr. Jaromír Šrámek, MUDr. Natalia Smorodinová a v různé míře také řada pregraduálních studentů medicíny, v současnosti např. Karolína Rozsívalová. Skupina úzce spolupracuje především s Institutem klinické a experimentální medicíny, Fyziologickým ústavem AV ČR a samozřejmě také s řadou pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze.

81756Zaměření

Skupina se zaměřuje na morfologické změny orgánů kardiovaskulárního (KV) systému a tukové tkáně v souvislosti s obezitou a dalšími metabolickými chorobami, dále na morfologické změny srdečního svalu při srdečním selhání a poruchách srdečního rytmu (Smorodinova et al., PLOS One, 2015). V poslední době se stále více zvýrazňuje vztah mezi patogenezí KV chorob a dysfunkcí tukové tkáně při obezitě a diabetu. Tuková tkáň při obezitě, myokard a cévy vykazují změny, jejichž společným jmenovatelem je také chronický zánět. Konečným efektem těchto procesů je i srdeční selhání – a právě cílem výzkumu prezentované skupiny je odhalení typických morfologických změn vedoucích až k tomuto terminálnímu stavu. Používané metody histologie, imunohistochemie a obrazové analýzy umožňují kvantifikovat změny na úrovni buněk a tkání.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina má v současnosti vzhledem ke grantové podpoře z AZV ČR intenzivní spolupráci s pracovišti IKEM, jmenovitě s týmem prof. Martina Haluzíka a také se skupinou doc. Vojtěcha Melenovského. Dřívější spolupráce s Klinikou kardiologie IKEM přinesla publikované výsledky, které dokládají regionální rozdíly v míře chronické zánětlivé infiltrace atriálního myokardu při fibrilaci síní (Smorodinova et al., PLOS One, 2017). S týmem prof. Haluzíka skupina aktuálně spolupracuje na objasnění role chronického zánětu tukové tkáně v patogenezi KV chorob (korelace histologické analýzy bioptického materiálu s klinickými a biochemickými daty a s výsledky z průtokové cytometrie). S doc. Melenovským skupina nyní navázala další spoluprací na projektu AZV, který je zaměřen na problematiku dysfunkce pravé komory při srdečním selhání. Tento výzkumný projekt je řešen spolu s Fyziologickým ústavem AV ČR a laboratoří Dr. Tomáše Mráčka, která se zabývá mitochondriální respirací.

S ohledem na metodické zaměření pracovníků skupiny a laboratorní zázemí Ústavu histologie a embryologie je tým doc. Kučery zapojen i do mnoha jiných úkolů, např. s Oční klinikou (Klímová et al., Folia Biologica, 2014), které probíhají pod hlavičkou programu PROGRES Q25 a dalších projektů.

Mezinárodní význam

Význam uvedené problematiky je dán celosvětovou potřebou řešit narůstající počet onemocnění, která jsou sdružena do souboru tzv. metabolických chorob a která jsou úzce spjata s patogenezí nemocí KV systému. Srdeční selhání je pak veřejně nepříliš známou, zato velmi častou příčinou úmrtí, přičemž prognóza pokročilých stádií je srovnatelná s obávanými onkologickými diagnózami. Spolupráce s interními a chirurgickými klinikami IKEM, naší fakulty a VFN umožňuje využít často unikátní soubory pacientů, kteří jsou v těchto centrech vyšetřováni, operováni a dále sledováni, přičemž získaná výzkumná data mají šanci na ohlas i v široké mezinárodní odborné veřejnosti.

Pokud máte zájem o více informací, pište na tomas.kucera@lf1.cuni.cz.

Téma

Představujeme vědeckou skupinu doc. Tomáše Kučery

Skupina funguje pod vedením přednosty Ústavu histologie a embryologie doc. Tomáše Kučery. Na vědeckých projektech dále pracují postgraduální studenti MVDr. Aneta Pierzynová, MUDr. Jaromír Šrámek, MUDr. Natalia Smorodinová a v různé míře také řada pregraduálních studentů medicíny, v současnosti např. Karolína Rozsívalová. Skupina úzce spolupracuje především s Institutem klinické a experimentální medicíny, Fyziologickým ústavem AV ČR a samozřejmě také s řadou pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze.

81756Zaměření

Skupina se zaměřuje na morfologické změny orgánů kardiovaskulárního (KV) systému a tukové tkáně v souvislosti s obezitou a dalšími metabolickými chorobami, dále na morfologické změny srdečního svalu při srdečním selhání a poruchách srdečního rytmu (Smorodinova et al., PLOS One, 2015). V poslední době se stále více zvýrazňuje vztah mezi patogenezí KV chorob a dysfunkcí tukové tkáně při obezitě a diabetu. Tuková tkáň při obezitě, myokard a cévy vykazují změny, jejichž společným jmenovatelem je také chronický zánět. Konečným efektem těchto procesů je i srdeční selhání – a právě cílem výzkumu prezentované skupiny je odhalení typických morfologických změn vedoucích až k tomuto terminálnímu stavu. Používané metody histologie, imunohistochemie a obrazové analýzy umožňují kvantifikovat změny na úrovni buněk a tkání.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina má v současnosti vzhledem ke grantové podpoře z AZV ČR intenzivní spolupráci s pracovišti IKEM, jmenovitě s týmem prof. Martina Haluzíka a také se skupinou doc. Vojtěcha Melenovského. Dřívější spolupráce s Klinikou kardiologie IKEM přinesla publikované výsledky, které dokládají regionální rozdíly v míře chronické zánětlivé infiltrace atriálního myokardu při fibrilaci síní (Smorodinova et al., PLOS One, 2017). S týmem prof. Haluzíka skupina aktuálně spolupracuje na objasnění role chronického zánětu tukové tkáně v patogenezi KV chorob (korelace histologické analýzy bioptického materiálu s klinickými a biochemickými daty a s výsledky z průtokové cytometrie). S doc. Melenovským skupina nyní navázala další spoluprací na projektu AZV, který je zaměřen na problematiku dysfunkce pravé komory při srdečním selhání. Tento výzkumný projekt je řešen spolu s Fyziologickým ústavem AV ČR a laboratoří Dr. Tomáše Mráčka, která se zabývá mitochondriální respirací.

S ohledem na metodické zaměření pracovníků skupiny a laboratorní zázemí Ústavu histologie a embryologie je tým doc. Kučery zapojen i do mnoha jiných úkolů, např. s Oční klinikou (Klímová et al., Folia Biologica, 2014), které probíhají pod hlavičkou programu PROGRES Q25 a dalších projektů.

Mezinárodní význam

Význam uvedené problematiky je dán celosvětovou potřebou řešit narůstající počet onemocnění, která jsou sdružena do souboru tzv. metabolických chorob a která jsou úzce spjata s patogenezí nemocí KV systému. Srdeční selhání je pak veřejně nepříliš známou, zato velmi častou příčinou úmrtí, přičemž prognóza pokročilých stádií je srovnatelná s obávanými onkologickými diagnózami. Spolupráce s interními a chirurgickými klinikami IKEM, naší fakulty a VFN umožňuje využít často unikátní soubory pacientů, kteří jsou v těchto centrech vyšetřováni, operováni a dále sledováni, přičemž získaná výzkumná data mají šanci na ohlas i v široké mezinárodní odborné veřejnosti.

Pokud máte zájem o více informací, pište na tomas.kucera@lf1.cuni.cz.

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu doc. Tomáše Kučery

Skupina funguje pod vedením přednosty Ústavu histologie a embryologie doc. Tomáše Kučery. Na vědeckých projektech dále pracují postgraduální studenti MVDr. Aneta Pierzynová, MUDr. Jaromír Šrámek, MUDr. Natalia Smorodinová a v různé míře také řada pregraduálních studentů medicíny, v současnosti např. Karolína Rozsívalová. Skupina úzce spolupracuje především s Institutem klinické a experimentální medicíny, Fyziologickým ústavem AV ČR a samozřejmě také s řadou pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze.

81756Zaměření

Skupina se zaměřuje na morfologické změny orgánů kardiovaskulárního (KV) systému a tukové tkáně v souvislosti s obezitou a dalšími metabolickými chorobami, dále na morfologické změny srdečního svalu při srdečním selhání a poruchách srdečního rytmu (Smorodinova et al., PLOS One, 2015). V poslední době se stále více zvýrazňuje vztah mezi patogenezí KV chorob a dysfunkcí tukové tkáně při obezitě a diabetu. Tuková tkáň při obezitě, myokard a cévy vykazují změny, jejichž společným jmenovatelem je také chronický zánět. Konečným efektem těchto procesů je i srdeční selhání – a právě cílem výzkumu prezentované skupiny je odhalení typických morfologických změn vedoucích až k tomuto terminálnímu stavu. Používané metody histologie, imunohistochemie a obrazové analýzy umožňují kvantifikovat změny na úrovni buněk a tkání.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina má v současnosti vzhledem ke grantové podpoře z AZV ČR intenzivní spolupráci s pracovišti IKEM, jmenovitě s týmem prof. Martina Haluzíka a také se skupinou doc. Vojtěcha Melenovského. Dřívější spolupráce s Klinikou kardiologie IKEM přinesla publikované výsledky, které dokládají regionální rozdíly v míře chronické zánětlivé infiltrace atriálního myokardu při fibrilaci síní (Smorodinova et al., PLOS One, 2017). S týmem prof. Haluzíka skupina aktuálně spolupracuje na objasnění role chronického zánětu tukové tkáně v patogenezi KV chorob (korelace histologické analýzy bioptického materiálu s klinickými a biochemickými daty a s výsledky z průtokové cytometrie). S doc. Melenovským skupina nyní navázala další spoluprací na projektu AZV, který je zaměřen na problematiku dysfunkce pravé komory při srdečním selhání. Tento výzkumný projekt je řešen spolu s Fyziologickým ústavem AV ČR a laboratoří Dr. Tomáše Mráčka, která se zabývá mitochondriální respirací.

S ohledem na metodické zaměření pracovníků skupiny a laboratorní zázemí Ústavu histologie a embryologie je tým doc. Kučery zapojen i do mnoha jiných úkolů, např. s Oční klinikou (Klímová et al., Folia Biologica, 2014), které probíhají pod hlavičkou programu PROGRES Q25 a dalších projektů.

Mezinárodní význam

Význam uvedené problematiky je dán celosvětovou potřebou řešit narůstající počet onemocnění, která jsou sdružena do souboru tzv. metabolických chorob a která jsou úzce spjata s patogenezí nemocí KV systému. Srdeční selhání je pak veřejně nepříliš známou, zato velmi častou příčinou úmrtí, přičemž prognóza pokročilých stádií je srovnatelná s obávanými onkologickými diagnózami. Spolupráce s interními a chirurgickými klinikami IKEM, naší fakulty a VFN umožňuje využít často unikátní soubory pacientů, kteří jsou v těchto centrech vyšetřováni, operováni a dále sledováni, přičemž získaná výzkumná data mají šanci na ohlas i v široké mezinárodní odborné veřejnosti.

Pokud máte zájem o více informací, pište na tomas.kucera@lf1.cuni.cz.

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu doc. Tomáše Kučery

Skupina funguje pod vedením přednosty Ústavu histologie a embryologie doc. Tomáše Kučery. Na vědeckých projektech dále pracují postgraduální studenti MVDr. Aneta Pierzynová, MUDr. Jaromír Šrámek, MUDr. Natalia Smorodinová a v různé míře také řada pregraduálních studentů medicíny, v současnosti např. Karolína Rozsívalová. Skupina úzce spolupracuje především s Institutem klinické a experimentální medicíny, Fyziologickým ústavem AV ČR a samozřejmě také s řadou pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze.

81756Zaměření

Skupina se zaměřuje na morfologické změny orgánů kardiovaskulárního (KV) systému a tukové tkáně v souvislosti s obezitou a dalšími metabolickými chorobami, dále na morfologické změny srdečního svalu při srdečním selhání a poruchách srdečního rytmu (Smorodinova et al., PLOS One, 2015). V poslední době se stále více zvýrazňuje vztah mezi patogenezí KV chorob a dysfunkcí tukové tkáně při obezitě a diabetu. Tuková tkáň při obezitě, myokard a cévy vykazují změny, jejichž společným jmenovatelem je také chronický zánět. Konečným efektem těchto procesů je i srdeční selhání – a právě cílem výzkumu prezentované skupiny je odhalení typických morfologických změn vedoucích až k tomuto terminálnímu stavu. Používané metody histologie, imunohistochemie a obrazové analýzy umožňují kvantifikovat změny na úrovni buněk a tkání.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina má v současnosti vzhledem ke grantové podpoře z AZV ČR intenzivní spolupráci s pracovišti IKEM, jmenovitě s týmem prof. Martina Haluzíka a také se skupinou doc. Vojtěcha Melenovského. Dřívější spolupráce s Klinikou kardiologie IKEM přinesla publikované výsledky, které dokládají regionální rozdíly v míře chronické zánětlivé infiltrace atriálního myokardu při fibrilaci síní (Smorodinova et al., PLOS One, 2017). S týmem prof. Haluzíka skupina aktuálně spolupracuje na objasnění role chronického zánětu tukové tkáně v patogenezi KV chorob (korelace histologické analýzy bioptického materiálu s klinickými a biochemickými daty a s výsledky z průtokové cytometrie). S doc. Melenovským skupina nyní navázala další spoluprací na projektu AZV, který je zaměřen na problematiku dysfunkce pravé komory při srdečním selhání. Tento výzkumný projekt je řešen spolu s Fyziologickým ústavem AV ČR a laboratoří Dr. Tomáše Mráčka, která se zabývá mitochondriální respirací.

S ohledem na metodické zaměření pracovníků skupiny a laboratorní zázemí Ústavu histologie a embryologie je tým doc. Kučery zapojen i do mnoha jiných úkolů, např. s Oční klinikou (Klímová et al., Folia Biologica, 2014), které probíhají pod hlavičkou programu PROGRES Q25 a dalších projektů.

Mezinárodní význam

Význam uvedené problematiky je dán celosvětovou potřebou řešit narůstající počet onemocnění, která jsou sdružena do souboru tzv. metabolických chorob a která jsou úzce spjata s patogenezí nemocí KV systému. Srdeční selhání je pak veřejně nepříliš známou, zato velmi častou příčinou úmrtí, přičemž prognóza pokročilých stádií je srovnatelná s obávanými onkologickými diagnózami. Spolupráce s interními a chirurgickými klinikami IKEM, naší fakulty a VFN umožňuje využít často unikátní soubory pacientů, kteří jsou v těchto centrech vyšetřováni, operováni a dále sledováni, přičemž získaná výzkumná data mají šanci na ohlas i v široké mezinárodní odborné veřejnosti.

Pokud máte zájem o více informací, pište na tomas.kucera@lf1.cuni.cz.

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu doc. Tomáše Kučery

Skupina funguje pod vedením přednosty Ústavu histologie a embryologie doc. Tomáše Kučery. Na vědeckých projektech dále pracují postgraduální studenti MVDr. Aneta Pierzynová, MUDr. Jaromír Šrámek, MUDr. Natalia Smorodinová a v různé míře také řada pregraduálních studentů medicíny, v současnosti např. Karolína Rozsívalová. Skupina úzce spolupracuje především s Institutem klinické a experimentální medicíny, Fyziologickým ústavem AV ČR a samozřejmě také s řadou pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze.

81756Zaměření

Skupina se zaměřuje na morfologické změny orgánů kardiovaskulárního (KV) systému a tukové tkáně v souvislosti s obezitou a dalšími metabolickými chorobami, dále na morfologické změny srdečního svalu při srdečním selhání a poruchách srdečního rytmu (Smorodinova et al., PLOS One, 2015). V poslední době se stále více zvýrazňuje vztah mezi patogenezí KV chorob a dysfunkcí tukové tkáně při obezitě a diabetu. Tuková tkáň při obezitě, myokard a cévy vykazují změny, jejichž společným jmenovatelem je také chronický zánět. Konečným efektem těchto procesů je i srdeční selhání – a právě cílem výzkumu prezentované skupiny je odhalení typických morfologických změn vedoucích až k tomuto terminálnímu stavu. Používané metody histologie, imunohistochemie a obrazové analýzy umožňují kvantifikovat změny na úrovni buněk a tkání.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina má v současnosti vzhledem ke grantové podpoře z AZV ČR intenzivní spolupráci s pracovišti IKEM, jmenovitě s týmem prof. Martina Haluzíka a také se skupinou doc. Vojtěcha Melenovského. Dřívější spolupráce s Klinikou kardiologie IKEM přinesla publikované výsledky, které dokládají regionální rozdíly v míře chronické zánětlivé infiltrace atriálního myokardu při fibrilaci síní (Smorodinova et al., PLOS One, 2017). S týmem prof. Haluzíka skupina aktuálně spolupracuje na objasnění role chronického zánětu tukové tkáně v patogenezi KV chorob (korelace histologické analýzy bioptického materiálu s klinickými a biochemickými daty a s výsledky z průtokové cytometrie). S doc. Melenovským skupina nyní navázala další spoluprací na projektu AZV, který je zaměřen na problematiku dysfunkce pravé komory při srdečním selhání. Tento výzkumný projekt je řešen spolu s Fyziologickým ústavem AV ČR a laboratoří Dr. Tomáše Mráčka, která se zabývá mitochondriální respirací.

S ohledem na metodické zaměření pracovníků skupiny a laboratorní zázemí Ústavu histologie a embryologie je tým doc. Kučery zapojen i do mnoha jiných úkolů, např. s Oční klinikou (Klímová et al., Folia Biologica, 2014), které probíhají pod hlavičkou programu PROGRES Q25 a dalších projektů.

Mezinárodní význam

Význam uvedené problematiky je dán celosvětovou potřebou řešit narůstající počet onemocnění, která jsou sdružena do souboru tzv. metabolických chorob a která jsou úzce spjata s patogenezí nemocí KV systému. Srdeční selhání je pak veřejně nepříliš známou, zato velmi častou příčinou úmrtí, přičemž prognóza pokročilých stádií je srovnatelná s obávanými onkologickými diagnózami. Spolupráce s interními a chirurgickými klinikami IKEM, naší fakulty a VFN umožňuje využít často unikátní soubory pacientů, kteří jsou v těchto centrech vyšetřováni, operováni a dále sledováni, přičemž získaná výzkumná data mají šanci na ohlas i v široké mezinárodní odborné veřejnosti.

Pokud máte zájem o více informací, pište na tomas.kucera@lf1.cuni.cz.

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu doc. Tomáše Kučery

Skupina funguje pod vedením přednosty Ústavu histologie a embryologie doc. Tomáše Kučery. Na vědeckých projektech dále pracují postgraduální studenti MVDr. Aneta Pierzynová, MUDr. Jaromír Šrámek, MUDr. Natalia Smorodinová a v různé míře také řada pregraduálních studentů medicíny, v současnosti např. Karolína Rozsívalová. Skupina úzce spolupracuje především s Institutem klinické a experimentální medicíny, Fyziologickým ústavem AV ČR a samozřejmě také s řadou pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze.

81756Zaměření

Skupina se zaměřuje na morfologické změny orgánů kardiovaskulárního (KV) systému a tukové tkáně v souvislosti s obezitou a dalšími metabolickými chorobami, dále na morfologické změny srdečního svalu při srdečním selhání a poruchách srdečního rytmu (Smorodinova et al., PLOS One, 2015). V poslední době se stále více zvýrazňuje vztah mezi patogenezí KV chorob a dysfunkcí tukové tkáně při obezitě a diabetu. Tuková tkáň při obezitě, myokard a cévy vykazují změny, jejichž společným jmenovatelem je také chronický zánět. Konečným efektem těchto procesů je i srdeční selhání – a právě cílem výzkumu prezentované skupiny je odhalení typických morfologických změn vedoucích až k tomuto terminálnímu stavu. Používané metody histologie, imunohistochemie a obrazové analýzy umožňují kvantifikovat změny na úrovni buněk a tkání.

Spolupráce, granty a projekty

Skupina má v současnosti vzhledem ke grantové podpoře z AZV ČR intenzivní spolupráci s pracovišti IKEM, jmenovitě s týmem prof. Martina Haluzíka a také se skupinou doc. Vojtěcha Melenovského. Dřívější spolupráce s Klinikou kardiologie IKEM přinesla publikované výsledky, které dokládají regionální rozdíly v míře chronické zánětlivé infiltrace atriálního myokardu při fibrilaci síní (Smorodinova et al., PLOS One, 2017). S týmem prof. Haluzíka skupina aktuálně spolupracuje na objasnění role chronického zánětu tukové tkáně v patogenezi KV chorob (korelace histologické analýzy bioptického materiálu s klinickými a biochemickými daty a s výsledky z průtokové cytometrie). S doc. Melenovským skupina nyní navázala další spoluprací na projektu AZV, který je zaměřen na problematiku dysfunkce pravé komory při srdečním selhání. Tento výzkumný projekt je řešen spolu s Fyziologickým ústavem AV ČR a laboratoří Dr. Tomáše Mráčka, která se zabývá mitochondriální respirací.

S ohledem na metodické zaměření pracovníků skupiny a laboratorní zázemí Ústavu histologie a embryologie je tým doc. Kučery zapojen i do mnoha jiných úkolů, např. s Oční klinikou (Klímová et al., Folia Biologica, 2014), které probíhají pod hlavičkou programu PROGRES Q25 a dalších projektů.

Mezinárodní význam

Význam uvedené problematiky je dán celosvětovou potřebou řešit narůstající počet onemocnění, která jsou sdružena do souboru tzv. metabolických chorob a která jsou úzce spjata s patogenezí nemocí KV systému. Srdeční selhání je pak veřejně nepříliš známou, zato velmi častou příčinou úmrtí, přičemž prognóza pokročilých stádií je srovnatelná s obávanými onkologickými diagnózami. Spolupráce s interními a chirurgickými klinikami IKEM, naší fakulty a VFN umožňuje využít často unikátní soubory pacientů, kteří jsou v těchto centrech vyšetřováni, operováni a dále sledováni, přičemž získaná výzkumná data mají šanci na ohlas i v široké mezinárodní odborné veřejnosti.

Pokud máte zájem o více informací, pište na tomas.kucera@lf1.cuni.cz.