1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

87563Zaměření

Předmětem výzkumu je neurochemie
a molekulární (biologická) psychiatrie se zaměřením na studium molekulárních mechanismů účinků psychoaktivních látek a změn buněčných funkcí při duševních
a neurodegenerativních poruchách. Dlouhodobě jsou studovány interakce psychofarmak s modelovými i buněčnými membránami a jejich účinky na monoaminový neurotransmiterový systém. V posledních letech tým zavádí
a využívá pokročilé experimentální metody pro studium nitrobuněčných změn při duševních poruchách a účincích psychofarmak. Současný výzkum je zaměřen na dvě oblasti – (1) vliv stávajících a nově syntetizovaných léčiv na funkce izolovaných mitochondrií; (2) plazmatické biomarkery
a změny mitochondriálních funkcí
v krevních destičkách osob s duševní nebo neurodegenerativní poruchou. Cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky duševních poruch a k detekci mitochondriálních účinků psychofarmak.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami 1. LF UK a VFN, především s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Klinikou dětského a dorostového lékařství. Z externích pracovišť je významná spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT v Praze (prof. Vladimír Setnička) v oblasti hledání plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Centrem biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové (prof. Kamil Musílek)
v oblasti testování účinků nových modulátorů mitochondriálních enzymů. Mezinárodní spolupráce
s indickou Pt. Ravishankar Shukla University v Raipuru (prof. Kallol G. Ghosh) vedla ke dvouletému působení postdoc vědeckého pracovníka z Indie na našem pracovišti a k několika společným publikacím
v oblasti mitochondriálních účinků biologicky aktivních látek.

Tým dosud řešil více než 30 grantů IGA nebo AZV MZ ČR, GA ČR, GA UK a FRVŠ. Aktuálně je řešen grant GA ČR věnovaný vlivu nových léčiv na monoaminergní systém a energetický metabolismus a je podán pokračující grant AZV ČR zaměřený na molekulární a klinické projevy Alzheimerovy choroby. Skupina je dlouhodobě zapojena do institucionálních projektů MŠMT a UK – nyní do projektu Progres Q27 „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“, kdy jsou hledány biologické znaky poruch nálady a demencí, případně i prediktory účinnosti farmakoterapie těchto onemocnění. Dále je tým součástí mezinárodního projektu COST Action CA15203 MitoEAGLE (prof. Erich Gnaiger), jehož cílem je zlepšit znalosti o mitochondriálních funkcích ve zdraví a nemoci.

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici biochemického výzkumu na Psychiatrické klinice. Do popředí
z hlediska počtu publikací v mezinárodních periodicích (Current Alzheimer Research, Mitochondrion, Clinical Biochemistry, Molecular Neurobiology, Toxicology Letters, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry atd.) a jejich mezinárodního ohlasu se dostala problematika biomarkerů duševních poruch měřitelných v periferní krvi a mitochondriálních účinků psychofarmak. Disertační práci založenou na experimentální činnosti v našich laboratořích úspěšně obhájilo 5 doktorandů. V poslední době habilitovaly doc. Jana Rečková Hroudová a doc. Martina Zvěřová.

Pokud máte zájem o více informací, pište na zfisar@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv autora

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

87563Zaměření

Předmětem výzkumu je neurochemie
a molekulární (biologická) psychiatrie se zaměřením na studium molekulárních mechanismů účinků psychoaktivních látek a změn buněčných funkcí při duševních
a neurodegenerativních poruchách. Dlouhodobě jsou studovány interakce psychofarmak s modelovými i buněčnými membránami a jejich účinky na monoaminový neurotransmiterový systém. V posledních letech tým zavádí
a využívá pokročilé experimentální metody pro studium nitrobuněčných změn při duševních poruchách a účincích psychofarmak. Současný výzkum je zaměřen na dvě oblasti – (1) vliv stávajících a nově syntetizovaných léčiv na funkce izolovaných mitochondrií; (2) plazmatické biomarkery
a změny mitochondriálních funkcí
v krevních destičkách osob s duševní nebo neurodegenerativní poruchou. Cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky duševních poruch a k detekci mitochondriálních účinků psychofarmak.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami 1. LF UK a VFN, především s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Klinikou dětského a dorostového lékařství. Z externích pracovišť je významná spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT v Praze (prof. Vladimír Setnička) v oblasti hledání plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Centrem biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové (prof. Kamil Musílek)
v oblasti testování účinků nových modulátorů mitochondriálních enzymů. Mezinárodní spolupráce
s indickou Pt. Ravishankar Shukla University v Raipuru (prof. Kallol G. Ghosh) vedla ke dvouletému působení postdoc vědeckého pracovníka z Indie na našem pracovišti a k několika společným publikacím
v oblasti mitochondriálních účinků biologicky aktivních látek.

Tým dosud řešil více než 30 grantů IGA nebo AZV MZ ČR, GA ČR, GA UK a FRVŠ. Aktuálně je řešen grant GA ČR věnovaný vlivu nových léčiv na monoaminergní systém a energetický metabolismus a je podán pokračující grant AZV ČR zaměřený na molekulární a klinické projevy Alzheimerovy choroby. Skupina je dlouhodobě zapojena do institucionálních projektů MŠMT a UK – nyní do projektu Progres Q27 „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“, kdy jsou hledány biologické znaky poruch nálady a demencí, případně i prediktory účinnosti farmakoterapie těchto onemocnění. Dále je tým součástí mezinárodního projektu COST Action CA15203 MitoEAGLE (prof. Erich Gnaiger), jehož cílem je zlepšit znalosti o mitochondriálních funkcích ve zdraví a nemoci.

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici biochemického výzkumu na Psychiatrické klinice. Do popředí
z hlediska počtu publikací v mezinárodních periodicích (Current Alzheimer Research, Mitochondrion, Clinical Biochemistry, Molecular Neurobiology, Toxicology Letters, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry atd.) a jejich mezinárodního ohlasu se dostala problematika biomarkerů duševních poruch měřitelných v periferní krvi a mitochondriálních účinků psychofarmak. Disertační práci založenou na experimentální činnosti v našich laboratořích úspěšně obhájilo 5 doktorandů. V poslední době habilitovaly doc. Jana Rečková Hroudová a doc. Martina Zvěřová.

Pokud máte zájem o více informací, pište na zfisar@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv autora

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

87563Zaměření

Předmětem výzkumu je neurochemie
a molekulární (biologická) psychiatrie se zaměřením na studium molekulárních mechanismů účinků psychoaktivních látek a změn buněčných funkcí při duševních
a neurodegenerativních poruchách. Dlouhodobě jsou studovány interakce psychofarmak s modelovými i buněčnými membránami a jejich účinky na monoaminový neurotransmiterový systém. V posledních letech tým zavádí
a využívá pokročilé experimentální metody pro studium nitrobuněčných změn při duševních poruchách a účincích psychofarmak. Současný výzkum je zaměřen na dvě oblasti – (1) vliv stávajících a nově syntetizovaných léčiv na funkce izolovaných mitochondrií; (2) plazmatické biomarkery
a změny mitochondriálních funkcí
v krevních destičkách osob s duševní nebo neurodegenerativní poruchou. Cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky duševních poruch a k detekci mitochondriálních účinků psychofarmak.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami 1. LF UK a VFN, především s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Klinikou dětského a dorostového lékařství. Z externích pracovišť je významná spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT v Praze (prof. Vladimír Setnička) v oblasti hledání plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Centrem biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové (prof. Kamil Musílek)
v oblasti testování účinků nových modulátorů mitochondriálních enzymů. Mezinárodní spolupráce
s indickou Pt. Ravishankar Shukla University v Raipuru (prof. Kallol G. Ghosh) vedla ke dvouletému působení postdoc vědeckého pracovníka z Indie na našem pracovišti a k několika společným publikacím
v oblasti mitochondriálních účinků biologicky aktivních látek.

Tým dosud řešil více než 30 grantů IGA nebo AZV MZ ČR, GA ČR, GA UK a FRVŠ. Aktuálně je řešen grant GA ČR věnovaný vlivu nových léčiv na monoaminergní systém a energetický metabolismus a je podán pokračující grant AZV ČR zaměřený na molekulární a klinické projevy Alzheimerovy choroby. Skupina je dlouhodobě zapojena do institucionálních projektů MŠMT a UK – nyní do projektu Progres Q27 „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“, kdy jsou hledány biologické znaky poruch nálady a demencí, případně i prediktory účinnosti farmakoterapie těchto onemocnění. Dále je tým součástí mezinárodního projektu COST Action CA15203 MitoEAGLE (prof. Erich Gnaiger), jehož cílem je zlepšit znalosti o mitochondriálních funkcích ve zdraví a nemoci.

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici biochemického výzkumu na Psychiatrické klinice. Do popředí
z hlediska počtu publikací v mezinárodních periodicích (Current Alzheimer Research, Mitochondrion, Clinical Biochemistry, Molecular Neurobiology, Toxicology Letters, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry atd.) a jejich mezinárodního ohlasu se dostala problematika biomarkerů duševních poruch měřitelných v periferní krvi a mitochondriálních účinků psychofarmak. Disertační práci založenou na experimentální činnosti v našich laboratořích úspěšně obhájilo 5 doktorandů. V poslední době habilitovaly doc. Jana Rečková Hroudová a doc. Martina Zvěřová.

Pokud máte zájem o více informací, pište na zfisar@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv autora

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

87563Zaměření

Předmětem výzkumu je neurochemie
a molekulární (biologická) psychiatrie se zaměřením na studium molekulárních mechanismů účinků psychoaktivních látek a změn buněčných funkcí při duševních
a neurodegenerativních poruchách. Dlouhodobě jsou studovány interakce psychofarmak s modelovými i buněčnými membránami a jejich účinky na monoaminový neurotransmiterový systém. V posledních letech tým zavádí
a využívá pokročilé experimentální metody pro studium nitrobuněčných změn při duševních poruchách a účincích psychofarmak. Současný výzkum je zaměřen na dvě oblasti – (1) vliv stávajících a nově syntetizovaných léčiv na funkce izolovaných mitochondrií; (2) plazmatické biomarkery
a změny mitochondriálních funkcí
v krevních destičkách osob s duševní nebo neurodegenerativní poruchou. Cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky duševních poruch a k detekci mitochondriálních účinků psychofarmak.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami 1. LF UK a VFN, především s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Klinikou dětského a dorostového lékařství. Z externích pracovišť je významná spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT v Praze (prof. Vladimír Setnička) v oblasti hledání plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Centrem biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové (prof. Kamil Musílek)
v oblasti testování účinků nových modulátorů mitochondriálních enzymů. Mezinárodní spolupráce
s indickou Pt. Ravishankar Shukla University v Raipuru (prof. Kallol G. Ghosh) vedla ke dvouletému působení postdoc vědeckého pracovníka z Indie na našem pracovišti a k několika společným publikacím
v oblasti mitochondriálních účinků biologicky aktivních látek.

Tým dosud řešil více než 30 grantů IGA nebo AZV MZ ČR, GA ČR, GA UK a FRVŠ. Aktuálně je řešen grant GA ČR věnovaný vlivu nových léčiv na monoaminergní systém a energetický metabolismus a je podán pokračující grant AZV ČR zaměřený na molekulární a klinické projevy Alzheimerovy choroby. Skupina je dlouhodobě zapojena do institucionálních projektů MŠMT a UK – nyní do projektu Progres Q27 „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“, kdy jsou hledány biologické znaky poruch nálady a demencí, případně i prediktory účinnosti farmakoterapie těchto onemocnění. Dále je tým součástí mezinárodního projektu COST Action CA15203 MitoEAGLE (prof. Erich Gnaiger), jehož cílem je zlepšit znalosti o mitochondriálních funkcích ve zdraví a nemoci.

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici biochemického výzkumu na Psychiatrické klinice. Do popředí
z hlediska počtu publikací v mezinárodních periodicích (Current Alzheimer Research, Mitochondrion, Clinical Biochemistry, Molecular Neurobiology, Toxicology Letters, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry atd.) a jejich mezinárodního ohlasu se dostala problematika biomarkerů duševních poruch měřitelných v periferní krvi a mitochondriálních účinků psychofarmak. Disertační práci založenou na experimentální činnosti v našich laboratořích úspěšně obhájilo 5 doktorandů. V poslední době habilitovaly doc. Jana Rečková Hroudová a doc. Martina Zvěřová.

Pokud máte zájem o více informací, pište na zfisar@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv autora

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

87563Zaměření

Předmětem výzkumu je neurochemie
a molekulární (biologická) psychiatrie se zaměřením na studium molekulárních mechanismů účinků psychoaktivních látek a změn buněčných funkcí při duševních
a neurodegenerativních poruchách. Dlouhodobě jsou studovány interakce psychofarmak s modelovými i buněčnými membránami a jejich účinky na monoaminový neurotransmiterový systém. V posledních letech tým zavádí
a využívá pokročilé experimentální metody pro studium nitrobuněčných změn při duševních poruchách a účincích psychofarmak. Současný výzkum je zaměřen na dvě oblasti – (1) vliv stávajících a nově syntetizovaných léčiv na funkce izolovaných mitochondrií; (2) plazmatické biomarkery
a změny mitochondriálních funkcí
v krevních destičkách osob s duševní nebo neurodegenerativní poruchou. Cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky duševních poruch a k detekci mitochondriálních účinků psychofarmak.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami 1. LF UK a VFN, především s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Klinikou dětského a dorostového lékařství. Z externích pracovišť je významná spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT v Praze (prof. Vladimír Setnička) v oblasti hledání plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Centrem biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové (prof. Kamil Musílek)
v oblasti testování účinků nových modulátorů mitochondriálních enzymů. Mezinárodní spolupráce
s indickou Pt. Ravishankar Shukla University v Raipuru (prof. Kallol G. Ghosh) vedla ke dvouletému působení postdoc vědeckého pracovníka z Indie na našem pracovišti a k několika společným publikacím
v oblasti mitochondriálních účinků biologicky aktivních látek.

Tým dosud řešil více než 30 grantů IGA nebo AZV MZ ČR, GA ČR, GA UK a FRVŠ. Aktuálně je řešen grant GA ČR věnovaný vlivu nových léčiv na monoaminergní systém a energetický metabolismus a je podán pokračující grant AZV ČR zaměřený na molekulární a klinické projevy Alzheimerovy choroby. Skupina je dlouhodobě zapojena do institucionálních projektů MŠMT a UK – nyní do projektu Progres Q27 „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“, kdy jsou hledány biologické znaky poruch nálady a demencí, případně i prediktory účinnosti farmakoterapie těchto onemocnění. Dále je tým součástí mezinárodního projektu COST Action CA15203 MitoEAGLE (prof. Erich Gnaiger), jehož cílem je zlepšit znalosti o mitochondriálních funkcích ve zdraví a nemoci.

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici biochemického výzkumu na Psychiatrické klinice. Do popředí
z hlediska počtu publikací v mezinárodních periodicích (Current Alzheimer Research, Mitochondrion, Clinical Biochemistry, Molecular Neurobiology, Toxicology Letters, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry atd.) a jejich mezinárodního ohlasu se dostala problematika biomarkerů duševních poruch měřitelných v periferní krvi a mitochondriálních účinků psychofarmak. Disertační práci založenou na experimentální činnosti v našich laboratořích úspěšně obhájilo 5 doktorandů. V poslední době habilitovaly doc. Jana Rečková Hroudová a doc. Martina Zvěřová.

Pokud máte zájem o více informací, pište na zfisar@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv autora

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

87563Zaměření

Předmětem výzkumu je neurochemie
a molekulární (biologická) psychiatrie se zaměřením na studium molekulárních mechanismů účinků psychoaktivních látek a změn buněčných funkcí při duševních
a neurodegenerativních poruchách. Dlouhodobě jsou studovány interakce psychofarmak s modelovými i buněčnými membránami a jejich účinky na monoaminový neurotransmiterový systém. V posledních letech tým zavádí
a využívá pokročilé experimentální metody pro studium nitrobuněčných změn při duševních poruchách a účincích psychofarmak. Současný výzkum je zaměřen na dvě oblasti – (1) vliv stávajících a nově syntetizovaných léčiv na funkce izolovaných mitochondrií; (2) plazmatické biomarkery
a změny mitochondriálních funkcí
v krevních destičkách osob s duševní nebo neurodegenerativní poruchou. Cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky duševních poruch a k detekci mitochondriálních účinků psychofarmak.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami 1. LF UK a VFN, především s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Klinikou dětského a dorostového lékařství. Z externích pracovišť je významná spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT v Praze (prof. Vladimír Setnička) v oblasti hledání plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Centrem biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové (prof. Kamil Musílek)
v oblasti testování účinků nových modulátorů mitochondriálních enzymů. Mezinárodní spolupráce
s indickou Pt. Ravishankar Shukla University v Raipuru (prof. Kallol G. Ghosh) vedla ke dvouletému působení postdoc vědeckého pracovníka z Indie na našem pracovišti a k několika společným publikacím
v oblasti mitochondriálních účinků biologicky aktivních látek.

Tým dosud řešil více než 30 grantů IGA nebo AZV MZ ČR, GA ČR, GA UK a FRVŠ. Aktuálně je řešen grant GA ČR věnovaný vlivu nových léčiv na monoaminergní systém a energetický metabolismus a je podán pokračující grant AZV ČR zaměřený na molekulární a klinické projevy Alzheimerovy choroby. Skupina je dlouhodobě zapojena do institucionálních projektů MŠMT a UK – nyní do projektu Progres Q27 „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“, kdy jsou hledány biologické znaky poruch nálady a demencí, případně i prediktory účinnosti farmakoterapie těchto onemocnění. Dále je tým součástí mezinárodního projektu COST Action CA15203 MitoEAGLE (prof. Erich Gnaiger), jehož cílem je zlepšit znalosti o mitochondriálních funkcích ve zdraví a nemoci.

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici biochemického výzkumu na Psychiatrické klinice. Do popředí
z hlediska počtu publikací v mezinárodních periodicích (Current Alzheimer Research, Mitochondrion, Clinical Biochemistry, Molecular Neurobiology, Toxicology Letters, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry atd.) a jejich mezinárodního ohlasu se dostala problematika biomarkerů duševních poruch měřitelných v periferní krvi a mitochondriálních účinků psychofarmak. Disertační práci založenou na experimentální činnosti v našich laboratořích úspěšně obhájilo 5 doktorandů. V poslední době habilitovaly doc. Jana Rečková Hroudová a doc. Martina Zvěřová.

Pokud máte zájem o více informací, pište na zfisar@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv autora

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

87563Zaměření

Předmětem výzkumu je neurochemie
a molekulární (biologická) psychiatrie se zaměřením na studium molekulárních mechanismů účinků psychoaktivních látek a změn buněčných funkcí při duševních
a neurodegenerativních poruchách. Dlouhodobě jsou studovány interakce psychofarmak s modelovými i buněčnými membránami a jejich účinky na monoaminový neurotransmiterový systém. V posledních letech tým zavádí
a využívá pokročilé experimentální metody pro studium nitrobuněčných změn při duševních poruchách a účincích psychofarmak. Současný výzkum je zaměřen na dvě oblasti – (1) vliv stávajících a nově syntetizovaných léčiv na funkce izolovaných mitochondrií; (2) plazmatické biomarkery
a změny mitochondriálních funkcí
v krevních destičkách osob s duševní nebo neurodegenerativní poruchou. Cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky duševních poruch a k detekci mitochondriálních účinků psychofarmak.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami 1. LF UK a VFN, především s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Klinikou dětského a dorostového lékařství. Z externích pracovišť je významná spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT v Praze (prof. Vladimír Setnička) v oblasti hledání plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Centrem biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové (prof. Kamil Musílek)
v oblasti testování účinků nových modulátorů mitochondriálních enzymů. Mezinárodní spolupráce
s indickou Pt. Ravishankar Shukla University v Raipuru (prof. Kallol G. Ghosh) vedla ke dvouletému působení postdoc vědeckého pracovníka z Indie na našem pracovišti a k několika společným publikacím
v oblasti mitochondriálních účinků biologicky aktivních látek.

Tým dosud řešil více než 30 grantů IGA nebo AZV MZ ČR, GA ČR, GA UK a FRVŠ. Aktuálně je řešen grant GA ČR věnovaný vlivu nových léčiv na monoaminergní systém a energetický metabolismus a je podán pokračující grant AZV ČR zaměřený na molekulární a klinické projevy Alzheimerovy choroby. Skupina je dlouhodobě zapojena do institucionálních projektů MŠMT a UK – nyní do projektu Progres Q27 „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“, kdy jsou hledány biologické znaky poruch nálady a demencí, případně i prediktory účinnosti farmakoterapie těchto onemocnění. Dále je tým součástí mezinárodního projektu COST Action CA15203 MitoEAGLE (prof. Erich Gnaiger), jehož cílem je zlepšit znalosti o mitochondriálních funkcích ve zdraví a nemoci.

Významné výstupy

Skupina navázala na dlouhodobou tradici biochemického výzkumu na Psychiatrické klinice. Do popředí
z hlediska počtu publikací v mezinárodních periodicích (Current Alzheimer Research, Mitochondrion, Clinical Biochemistry, Molecular Neurobiology, Toxicology Letters, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry atd.) a jejich mezinárodního ohlasu se dostala problematika biomarkerů duševních poruch měřitelných v periferní krvi a mitochondriálních účinků psychofarmak. Disertační práci založenou na experimentální činnosti v našich laboratořích úspěšně obhájilo 5 doktorandů. V poslední době habilitovaly doc. Jana Rečková Hroudová a doc. Martina Zvěřová.

Pokud máte zájem o více informací, pište na zfisar@lf1.cuni.cz.

Foto: archiv autora