1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

RNDr. Bohuslava Trnková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Když jsem v roce 1989 nastupovala na 1. LF UK, netušila jsem, jak hluboko se mi dostane pod kůži. Bavilo mne učit, vždycky jsem se snažila studentům ukázat, že chemie, biochemie a klinická biochemie nejsou jen vzorce a rovnice, ale že jejich zákonitosti fungují i v lidském těle a že se s nimi setkávají v každodenním životě, třeba i v kuchyni.

93832

Měla jsem výborné spolupracovníky, se kterými jsme řešili problémy a vycházeli si vstříc. Dlouho jsem byla předsedkyní odborové organizace. Odbory k životu na fakultě patří a mají svůj význam. Ve funkci předsedkyně jsem poznala také mnoho dalších zaměstnanců fakulty a spolupracovala s několika děkany a tajemnicí 1. LF UK. Takže věřím, že jsem v životě Jedničky hrála určitou roli a zanechala v její historii jistou stopu.

Rozhovory

RNDr. Bohuslava Trnková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Když jsem v roce 1989 nastupovala na 1. LF UK, netušila jsem, jak hluboko se mi dostane pod kůži. Bavilo mne učit, vždycky jsem se snažila studentům ukázat, že chemie, biochemie a klinická biochemie nejsou jen vzorce a rovnice, ale že jejich zákonitosti fungují i v lidském těle a že se s nimi setkávají v každodenním životě, třeba i v kuchyni.

93832

Měla jsem výborné spolupracovníky, se kterými jsme řešili problémy a vycházeli si vstříc. Dlouho jsem byla předsedkyní odborové organizace. Odbory k životu na fakultě patří a mají svůj význam. Ve funkci předsedkyně jsem poznala také mnoho dalších zaměstnanců fakulty a spolupracovala s několika děkany a tajemnicí 1. LF UK. Takže věřím, že jsem v životě Jedničky hrála určitou roli a zanechala v její historii jistou stopu.

Téma

RNDr. Bohuslava Trnková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Když jsem v roce 1989 nastupovala na 1. LF UK, netušila jsem, jak hluboko se mi dostane pod kůži. Bavilo mne učit, vždycky jsem se snažila studentům ukázat, že chemie, biochemie a klinická biochemie nejsou jen vzorce a rovnice, ale že jejich zákonitosti fungují i v lidském těle a že se s nimi setkávají v každodenním životě, třeba i v kuchyni.

93832

Měla jsem výborné spolupracovníky, se kterými jsme řešili problémy a vycházeli si vstříc. Dlouho jsem byla předsedkyní odborové organizace. Odbory k životu na fakultě patří a mají svůj význam. Ve funkci předsedkyně jsem poznala také mnoho dalších zaměstnanců fakulty a spolupracovala s několika děkany a tajemnicí 1. LF UK. Takže věřím, že jsem v životě Jedničky hrála určitou roli a zanechala v její historii jistou stopu.

Co pro mě znamená Jednička

RNDr. Bohuslava Trnková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Když jsem v roce 1989 nastupovala na 1. LF UK, netušila jsem, jak hluboko se mi dostane pod kůži. Bavilo mne učit, vždycky jsem se snažila studentům ukázat, že chemie, biochemie a klinická biochemie nejsou jen vzorce a rovnice, ale že jejich zákonitosti fungují i v lidském těle a že se s nimi setkávají v každodenním životě, třeba i v kuchyni.

93832

Měla jsem výborné spolupracovníky, se kterými jsme řešili problémy a vycházeli si vstříc. Dlouho jsem byla předsedkyní odborové organizace. Odbory k životu na fakultě patří a mají svůj význam. Ve funkci předsedkyně jsem poznala také mnoho dalších zaměstnanců fakulty a spolupracovala s několika děkany a tajemnicí 1. LF UK. Takže věřím, že jsem v životě Jedničky hrála určitou roli a zanechala v její historii jistou stopu.

Vědecké skupiny

RNDr. Bohuslava Trnková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Když jsem v roce 1989 nastupovala na 1. LF UK, netušila jsem, jak hluboko se mi dostane pod kůži. Bavilo mne učit, vždycky jsem se snažila studentům ukázat, že chemie, biochemie a klinická biochemie nejsou jen vzorce a rovnice, ale že jejich zákonitosti fungují i v lidském těle a že se s nimi setkávají v každodenním životě, třeba i v kuchyni.

93832

Měla jsem výborné spolupracovníky, se kterými jsme řešili problémy a vycházeli si vstříc. Dlouho jsem byla předsedkyní odborové organizace. Odbory k životu na fakultě patří a mají svůj význam. Ve funkci předsedkyně jsem poznala také mnoho dalších zaměstnanců fakulty a spolupracovala s několika děkany a tajemnicí 1. LF UK. Takže věřím, že jsem v životě Jedničky hrála určitou roli a zanechala v její historii jistou stopu.

Jednička ve vědě

RNDr. Bohuslava Trnková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Když jsem v roce 1989 nastupovala na 1. LF UK, netušila jsem, jak hluboko se mi dostane pod kůži. Bavilo mne učit, vždycky jsem se snažila studentům ukázat, že chemie, biochemie a klinická biochemie nejsou jen vzorce a rovnice, ale že jejich zákonitosti fungují i v lidském těle a že se s nimi setkávají v každodenním životě, třeba i v kuchyni.

93832

Měla jsem výborné spolupracovníky, se kterými jsme řešili problémy a vycházeli si vstříc. Dlouho jsem byla předsedkyní odborové organizace. Odbory k životu na fakultě patří a mají svůj význam. Ve funkci předsedkyně jsem poznala také mnoho dalších zaměstnanců fakulty a spolupracovala s několika děkany a tajemnicí 1. LF UK. Takže věřím, že jsem v životě Jedničky hrála určitou roli a zanechala v její historii jistou stopu.

Erasmus a stáže

RNDr. Bohuslava Trnková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Když jsem v roce 1989 nastupovala na 1. LF UK, netušila jsem, jak hluboko se mi dostane pod kůži. Bavilo mne učit, vždycky jsem se snažila studentům ukázat, že chemie, biochemie a klinická biochemie nejsou jen vzorce a rovnice, ale že jejich zákonitosti fungují i v lidském těle a že se s nimi setkávají v každodenním životě, třeba i v kuchyni.

93832

Měla jsem výborné spolupracovníky, se kterými jsme řešili problémy a vycházeli si vstříc. Dlouho jsem byla předsedkyní odborové organizace. Odbory k životu na fakultě patří a mají svůj význam. Ve funkci předsedkyně jsem poznala také mnoho dalších zaměstnanců fakulty a spolupracovala s několika děkany a tajemnicí 1. LF UK. Takže věřím, že jsem v životě Jedničky hrála určitou roli a zanechala v její historii jistou stopu.