1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Davida Cibuly

73667Onkogynekologický tým, který působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN, tvoří prof. David Cibula, doc. Jiří Sláma, doc. Michal Zikán, doc. Daniela Fischerová, doc. David Pavlišta, 4 postgraduální studenti v přípravě na specializaci v gynekologické onkologii, 2 zahraniční PhD studenti (Portugalsko, VB), laborantka a 3 studijní koordinátorky. Do širšího týmu však patří řada dalších kolegů ze souvisejících oborů.

Zaměření

Tým se věnuje zejména klinickému výzkumu a ve spolupráci s dalšími teoretickými pracovišti i projektům translačního výzkumu. Důraz se snaží klást na dlouhodobé projekty, projekty s prospektivním a pragmatickým designem, které využívají multicentrickou mezinárodní spolupráci a mají potenciální dopad pro současnou klinickou praxi. Kromě spolupráce na projektech organizovaných ze zahraničí je Onkogynekologické centrum vedoucím pracovištěm několika vlastních multicentrických studií. Každý starší člen týmu pak stojí v čele jedné z následujících oblastí – radikální chirurgická léčba v onkogynekologii, zobrazovací diagnostika pánevních nádorů, diagnostika a léčba prekanceróz, hereditární syndromy v onkologii.

Spolupráce, granty a projekty

Nejvýznamnějšími projekty jsou v současnosti 4 mezinárodní studie, ve kterých je vedoucím pracovištěm právě Onkogynekologické centrum: SENTIX – Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla; ABRAX – Význam dokončení radikální hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperační detekcí metastatického postižení lymfatických uzlin; ISAAC – Předoperační staging pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovaria pomocí expertního UZ, CT a DW-MRI; FERTISS – Onkologické výsledky fertilitu šetřící léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Dále zde probíhá evropský projekt v rámci výzvy Horizon 2020 (FORECEE – Využití -omics pro individualizovaný screening a prevenci gynekologických zhoubných nádorů) a další projekty podpořené z programů UK Progres či UNCE a ze 3 grantů AZV ČR.

Zapojení do mezinárodních struktur

Hodnota impakt faktoru publikací celého týmu se v posledních letech pohybuje okolo 110 za rok. Prof. Cibula je v současnosti prezidentem European Society of Gynaecological Oncology a doc. Fischerová členkou výboru International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Pracoviště je vedoucím centrem Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group, která sdružuje 39 center z 8 zemí daného regionu. Zapojení do mezinárodních struktur je významné pro získávání kvalitní multicentrické spolupráce, která je v onkologii klíčovým předpokladem pro dosažení požadovaných výsledků v rozumném časovém intervalu.

Pokud máte zájem o více informací, pište na d_cibula@yahoo.com

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Davida Cibuly

73667Onkogynekologický tým, který působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN, tvoří prof. David Cibula, doc. Jiří Sláma, doc. Michal Zikán, doc. Daniela Fischerová, doc. David Pavlišta, 4 postgraduální studenti v přípravě na specializaci v gynekologické onkologii, 2 zahraniční PhD studenti (Portugalsko, VB), laborantka a 3 studijní koordinátorky. Do širšího týmu však patří řada dalších kolegů ze souvisejících oborů.

Zaměření

Tým se věnuje zejména klinickému výzkumu a ve spolupráci s dalšími teoretickými pracovišti i projektům translačního výzkumu. Důraz se snaží klást na dlouhodobé projekty, projekty s prospektivním a pragmatickým designem, které využívají multicentrickou mezinárodní spolupráci a mají potenciální dopad pro současnou klinickou praxi. Kromě spolupráce na projektech organizovaných ze zahraničí je Onkogynekologické centrum vedoucím pracovištěm několika vlastních multicentrických studií. Každý starší člen týmu pak stojí v čele jedné z následujících oblastí – radikální chirurgická léčba v onkogynekologii, zobrazovací diagnostika pánevních nádorů, diagnostika a léčba prekanceróz, hereditární syndromy v onkologii.

Spolupráce, granty a projekty

Nejvýznamnějšími projekty jsou v současnosti 4 mezinárodní studie, ve kterých je vedoucím pracovištěm právě Onkogynekologické centrum: SENTIX – Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla; ABRAX – Význam dokončení radikální hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperační detekcí metastatického postižení lymfatických uzlin; ISAAC – Předoperační staging pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovaria pomocí expertního UZ, CT a DW-MRI; FERTISS – Onkologické výsledky fertilitu šetřící léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Dále zde probíhá evropský projekt v rámci výzvy Horizon 2020 (FORECEE – Využití -omics pro individualizovaný screening a prevenci gynekologických zhoubných nádorů) a další projekty podpořené z programů UK Progres či UNCE a ze 3 grantů AZV ČR.

Zapojení do mezinárodních struktur

Hodnota impakt faktoru publikací celého týmu se v posledních letech pohybuje okolo 110 za rok. Prof. Cibula je v současnosti prezidentem European Society of Gynaecological Oncology a doc. Fischerová členkou výboru International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Pracoviště je vedoucím centrem Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group, která sdružuje 39 center z 8 zemí daného regionu. Zapojení do mezinárodních struktur je významné pro získávání kvalitní multicentrické spolupráce, která je v onkologii klíčovým předpokladem pro dosažení požadovaných výsledků v rozumném časovém intervalu.

Pokud máte zájem o více informací, pište na d_cibula@yahoo.com

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Davida Cibuly

73667Onkogynekologický tým, který působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN, tvoří prof. David Cibula, doc. Jiří Sláma, doc. Michal Zikán, doc. Daniela Fischerová, doc. David Pavlišta, 4 postgraduální studenti v přípravě na specializaci v gynekologické onkologii, 2 zahraniční PhD studenti (Portugalsko, VB), laborantka a 3 studijní koordinátorky. Do širšího týmu však patří řada dalších kolegů ze souvisejících oborů.

Zaměření

Tým se věnuje zejména klinickému výzkumu a ve spolupráci s dalšími teoretickými pracovišti i projektům translačního výzkumu. Důraz se snaží klást na dlouhodobé projekty, projekty s prospektivním a pragmatickým designem, které využívají multicentrickou mezinárodní spolupráci a mají potenciální dopad pro současnou klinickou praxi. Kromě spolupráce na projektech organizovaných ze zahraničí je Onkogynekologické centrum vedoucím pracovištěm několika vlastních multicentrických studií. Každý starší člen týmu pak stojí v čele jedné z následujících oblastí – radikální chirurgická léčba v onkogynekologii, zobrazovací diagnostika pánevních nádorů, diagnostika a léčba prekanceróz, hereditární syndromy v onkologii.

Spolupráce, granty a projekty

Nejvýznamnějšími projekty jsou v současnosti 4 mezinárodní studie, ve kterých je vedoucím pracovištěm právě Onkogynekologické centrum: SENTIX – Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla; ABRAX – Význam dokončení radikální hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperační detekcí metastatického postižení lymfatických uzlin; ISAAC – Předoperační staging pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovaria pomocí expertního UZ, CT a DW-MRI; FERTISS – Onkologické výsledky fertilitu šetřící léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Dále zde probíhá evropský projekt v rámci výzvy Horizon 2020 (FORECEE – Využití -omics pro individualizovaný screening a prevenci gynekologických zhoubných nádorů) a další projekty podpořené z programů UK Progres či UNCE a ze 3 grantů AZV ČR.

Zapojení do mezinárodních struktur

Hodnota impakt faktoru publikací celého týmu se v posledních letech pohybuje okolo 110 za rok. Prof. Cibula je v současnosti prezidentem European Society of Gynaecological Oncology a doc. Fischerová členkou výboru International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Pracoviště je vedoucím centrem Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group, která sdružuje 39 center z 8 zemí daného regionu. Zapojení do mezinárodních struktur je významné pro získávání kvalitní multicentrické spolupráce, která je v onkologii klíčovým předpokladem pro dosažení požadovaných výsledků v rozumném časovém intervalu.

Pokud máte zájem o více informací, pište na d_cibula@yahoo.com

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Davida Cibuly

73667Onkogynekologický tým, který působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN, tvoří prof. David Cibula, doc. Jiří Sláma, doc. Michal Zikán, doc. Daniela Fischerová, doc. David Pavlišta, 4 postgraduální studenti v přípravě na specializaci v gynekologické onkologii, 2 zahraniční PhD studenti (Portugalsko, VB), laborantka a 3 studijní koordinátorky. Do širšího týmu však patří řada dalších kolegů ze souvisejících oborů.

Zaměření

Tým se věnuje zejména klinickému výzkumu a ve spolupráci s dalšími teoretickými pracovišti i projektům translačního výzkumu. Důraz se snaží klást na dlouhodobé projekty, projekty s prospektivním a pragmatickým designem, které využívají multicentrickou mezinárodní spolupráci a mají potenciální dopad pro současnou klinickou praxi. Kromě spolupráce na projektech organizovaných ze zahraničí je Onkogynekologické centrum vedoucím pracovištěm několika vlastních multicentrických studií. Každý starší člen týmu pak stojí v čele jedné z následujících oblastí – radikální chirurgická léčba v onkogynekologii, zobrazovací diagnostika pánevních nádorů, diagnostika a léčba prekanceróz, hereditární syndromy v onkologii.

Spolupráce, granty a projekty

Nejvýznamnějšími projekty jsou v současnosti 4 mezinárodní studie, ve kterých je vedoucím pracovištěm právě Onkogynekologické centrum: SENTIX – Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla; ABRAX – Význam dokončení radikální hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperační detekcí metastatického postižení lymfatických uzlin; ISAAC – Předoperační staging pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovaria pomocí expertního UZ, CT a DW-MRI; FERTISS – Onkologické výsledky fertilitu šetřící léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Dále zde probíhá evropský projekt v rámci výzvy Horizon 2020 (FORECEE – Využití -omics pro individualizovaný screening a prevenci gynekologických zhoubných nádorů) a další projekty podpořené z programů UK Progres či UNCE a ze 3 grantů AZV ČR.

Zapojení do mezinárodních struktur

Hodnota impakt faktoru publikací celého týmu se v posledních letech pohybuje okolo 110 za rok. Prof. Cibula je v současnosti prezidentem European Society of Gynaecological Oncology a doc. Fischerová členkou výboru International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Pracoviště je vedoucím centrem Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group, která sdružuje 39 center z 8 zemí daného regionu. Zapojení do mezinárodních struktur je významné pro získávání kvalitní multicentrické spolupráce, která je v onkologii klíčovým předpokladem pro dosažení požadovaných výsledků v rozumném časovém intervalu.

Pokud máte zájem o více informací, pište na d_cibula@yahoo.com

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Davida Cibuly

73667Onkogynekologický tým, který působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN, tvoří prof. David Cibula, doc. Jiří Sláma, doc. Michal Zikán, doc. Daniela Fischerová, doc. David Pavlišta, 4 postgraduální studenti v přípravě na specializaci v gynekologické onkologii, 2 zahraniční PhD studenti (Portugalsko, VB), laborantka a 3 studijní koordinátorky. Do širšího týmu však patří řada dalších kolegů ze souvisejících oborů.

Zaměření

Tým se věnuje zejména klinickému výzkumu a ve spolupráci s dalšími teoretickými pracovišti i projektům translačního výzkumu. Důraz se snaží klást na dlouhodobé projekty, projekty s prospektivním a pragmatickým designem, které využívají multicentrickou mezinárodní spolupráci a mají potenciální dopad pro současnou klinickou praxi. Kromě spolupráce na projektech organizovaných ze zahraničí je Onkogynekologické centrum vedoucím pracovištěm několika vlastních multicentrických studií. Každý starší člen týmu pak stojí v čele jedné z následujících oblastí – radikální chirurgická léčba v onkogynekologii, zobrazovací diagnostika pánevních nádorů, diagnostika a léčba prekanceróz, hereditární syndromy v onkologii.

Spolupráce, granty a projekty

Nejvýznamnějšími projekty jsou v současnosti 4 mezinárodní studie, ve kterých je vedoucím pracovištěm právě Onkogynekologické centrum: SENTIX – Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla; ABRAX – Význam dokončení radikální hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperační detekcí metastatického postižení lymfatických uzlin; ISAAC – Předoperační staging pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovaria pomocí expertního UZ, CT a DW-MRI; FERTISS – Onkologické výsledky fertilitu šetřící léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Dále zde probíhá evropský projekt v rámci výzvy Horizon 2020 (FORECEE – Využití -omics pro individualizovaný screening a prevenci gynekologických zhoubných nádorů) a další projekty podpořené z programů UK Progres či UNCE a ze 3 grantů AZV ČR.

Zapojení do mezinárodních struktur

Hodnota impakt faktoru publikací celého týmu se v posledních letech pohybuje okolo 110 za rok. Prof. Cibula je v současnosti prezidentem European Society of Gynaecological Oncology a doc. Fischerová členkou výboru International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Pracoviště je vedoucím centrem Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group, která sdružuje 39 center z 8 zemí daného regionu. Zapojení do mezinárodních struktur je významné pro získávání kvalitní multicentrické spolupráce, která je v onkologii klíčovým předpokladem pro dosažení požadovaných výsledků v rozumném časovém intervalu.

Pokud máte zájem o více informací, pište na d_cibula@yahoo.com

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Davida Cibuly

73667Onkogynekologický tým, který působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN, tvoří prof. David Cibula, doc. Jiří Sláma, doc. Michal Zikán, doc. Daniela Fischerová, doc. David Pavlišta, 4 postgraduální studenti v přípravě na specializaci v gynekologické onkologii, 2 zahraniční PhD studenti (Portugalsko, VB), laborantka a 3 studijní koordinátorky. Do širšího týmu však patří řada dalších kolegů ze souvisejících oborů.

Zaměření

Tým se věnuje zejména klinickému výzkumu a ve spolupráci s dalšími teoretickými pracovišti i projektům translačního výzkumu. Důraz se snaží klást na dlouhodobé projekty, projekty s prospektivním a pragmatickým designem, které využívají multicentrickou mezinárodní spolupráci a mají potenciální dopad pro současnou klinickou praxi. Kromě spolupráce na projektech organizovaných ze zahraničí je Onkogynekologické centrum vedoucím pracovištěm několika vlastních multicentrických studií. Každý starší člen týmu pak stojí v čele jedné z následujících oblastí – radikální chirurgická léčba v onkogynekologii, zobrazovací diagnostika pánevních nádorů, diagnostika a léčba prekanceróz, hereditární syndromy v onkologii.

Spolupráce, granty a projekty

Nejvýznamnějšími projekty jsou v současnosti 4 mezinárodní studie, ve kterých je vedoucím pracovištěm právě Onkogynekologické centrum: SENTIX – Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla; ABRAX – Význam dokončení radikální hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperační detekcí metastatického postižení lymfatických uzlin; ISAAC – Předoperační staging pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovaria pomocí expertního UZ, CT a DW-MRI; FERTISS – Onkologické výsledky fertilitu šetřící léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Dále zde probíhá evropský projekt v rámci výzvy Horizon 2020 (FORECEE – Využití -omics pro individualizovaný screening a prevenci gynekologických zhoubných nádorů) a další projekty podpořené z programů UK Progres či UNCE a ze 3 grantů AZV ČR.

Zapojení do mezinárodních struktur

Hodnota impakt faktoru publikací celého týmu se v posledních letech pohybuje okolo 110 za rok. Prof. Cibula je v současnosti prezidentem European Society of Gynaecological Oncology a doc. Fischerová členkou výboru International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Pracoviště je vedoucím centrem Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group, která sdružuje 39 center z 8 zemí daného regionu. Zapojení do mezinárodních struktur je významné pro získávání kvalitní multicentrické spolupráce, která je v onkologii klíčovým předpokladem pro dosažení požadovaných výsledků v rozumném časovém intervalu.

Pokud máte zájem o více informací, pište na d_cibula@yahoo.com

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Davida Cibuly

73667Onkogynekologický tým, který působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN, tvoří prof. David Cibula, doc. Jiří Sláma, doc. Michal Zikán, doc. Daniela Fischerová, doc. David Pavlišta, 4 postgraduální studenti v přípravě na specializaci v gynekologické onkologii, 2 zahraniční PhD studenti (Portugalsko, VB), laborantka a 3 studijní koordinátorky. Do širšího týmu však patří řada dalších kolegů ze souvisejících oborů.

Zaměření

Tým se věnuje zejména klinickému výzkumu a ve spolupráci s dalšími teoretickými pracovišti i projektům translačního výzkumu. Důraz se snaží klást na dlouhodobé projekty, projekty s prospektivním a pragmatickým designem, které využívají multicentrickou mezinárodní spolupráci a mají potenciální dopad pro současnou klinickou praxi. Kromě spolupráce na projektech organizovaných ze zahraničí je Onkogynekologické centrum vedoucím pracovištěm několika vlastních multicentrických studií. Každý starší člen týmu pak stojí v čele jedné z následujících oblastí – radikální chirurgická léčba v onkogynekologii, zobrazovací diagnostika pánevních nádorů, diagnostika a léčba prekanceróz, hereditární syndromy v onkologii.

Spolupráce, granty a projekty

Nejvýznamnějšími projekty jsou v současnosti 4 mezinárodní studie, ve kterých je vedoucím pracovištěm právě Onkogynekologické centrum: SENTIX – Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla; ABRAX – Význam dokončení radikální hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperační detekcí metastatického postižení lymfatických uzlin; ISAAC – Předoperační staging pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovaria pomocí expertního UZ, CT a DW-MRI; FERTISS – Onkologické výsledky fertilitu šetřící léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Dále zde probíhá evropský projekt v rámci výzvy Horizon 2020 (FORECEE – Využití -omics pro individualizovaný screening a prevenci gynekologických zhoubných nádorů) a další projekty podpořené z programů UK Progres či UNCE a ze 3 grantů AZV ČR.

Zapojení do mezinárodních struktur

Hodnota impakt faktoru publikací celého týmu se v posledních letech pohybuje okolo 110 za rok. Prof. Cibula je v současnosti prezidentem European Society of Gynaecological Oncology a doc. Fischerová členkou výboru International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Pracoviště je vedoucím centrem Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group, která sdružuje 39 center z 8 zemí daného regionu. Zapojení do mezinárodních struktur je významné pro získávání kvalitní multicentrické spolupráce, která je v onkologii klíčovým předpokladem pro dosažení požadovaných výsledků v rozumném časovém intervalu.

Pokud máte zájem o více informací, pište na d_cibula@yahoo.com