1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Týden s komunitní ergoterapií ve Vídni

Na University of Applied Sciences (FH Campus) ve Vídni se od 19. do 23. listopadu 2018 konal již pátý ročník International Week pro studenty ergoterapie a nám bylo ctí a potěšením být jeho součástí. Kurzu Community Focus in Occupational Therapy Practice, který byl zaměřen na komunitní rehabilitaci, se kromě nás, šesti studentek 3. ročníku Ergoterapie na 1. LF UK, zúčastnilo asi 60 studentů místní univerzity z 1.
a 2. ročníku, dvě studentky ze Švýcarska a jedna z Nizozemí. Lektoři pocházeli z různých koutů světa – Rakouska, Švýcarska, Německa, Španělska, Japonska, Belgie, Švédska a ČR.

82995

První den proběhl v seznamovacím duchu. Byli jsme rozděleni do skupin po přibližně osmi a představovali se pomocí předem připravených prezentací o našich komunitách. Během týdne jsme ve stejných týmech spolupracovali každý den. V úterý ráno nás čekala úvodní přednáška na téma Community based Practice and Occupational Therapy, po níž jsme dostali zadání skupinové práce, jejíž závěry měly být prezentovány na konci kurzu. Každá skupina zhlédla přidělené video s případovou studií a poté měla diskutovat
o různých otázkách, které se týkaly komunit, participace, inkluze, udržitelnosti (sustainability)
a sebeobhajování (self-advocacy) osob s disabilitou. Také jsme se měli zamyslet nad otázkami, které nás při sledování napadaly, a porovnat rozdílné postoje, možnosti a práva osob s disabilitou v našich zemích. Jeden tým se zabýval rodiči s dětskou mozkovou obrnou, kteří samostatně vychovávali své zdravé děti. Jiný případ byl o životě muže s paranoidní schizofrenií a další o ženě trpící Alzheimerovou chorobou a její rodině...

V průběhu týdne jsme absolvovali dva bloky přednášek, které vedli zahraniční lektoři. Vyslechli jsme např. prezentaci Strategies to empower clients and their family for social inclusion and participation, kterou vedla ergoterapeutka z Japonska Kayoko Takahashi, nebo Occupational therapy intervention in client’s personal environment and context (Home visits) as means to participate in the community, kterou přednesl španělský ergoterapeut Miguel Brea Rivero.

82994

Prezentace univerzit

Středeční odpoledne byly na programu prezentace univerzit, které vedly lektoři z různých zemí, tu naši nevyjímaje. Lektoři ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně možností studia a kurzů na jejich domovských školách. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a byla příležitostí pro to, vytvořit si kontakty v zahraniční.

Na Sacher a Glühwein!

82992

Jelikož je Vídeň velice krásná, neváhaly jsme a volné chvíle využily k poznávání města. Již na konci listopadu zde panovala vánoční atmosféra, nenechaly jsme si proto ujít vánoční trhy, kde jsme nakoupily nějaké dárky a ochutnaly Glühwein. Chodily jsme v chumelenici po památkách i kavárnách, kde jsme si nezapomněly dát Sacher. Na závěr pro nás rakouské studentky uspořádaly příjemné posezení v místní restauraci, po kterém se nám ani nechtělo odjíždět.

Poslední den proběhly námi obávané prezentace skupinových prací a jejich následné hodnocení. Ukázalo se, že nebylo vůbec třeba se bát! Poté jsme se spolu všichni rozloučili a každý z nás obdržel certifikát. Celý týden byl velmi zajímavý a představuje pro nás velkou zkušenost. Kurz doporučujeme nejen proto, že předvánoční Vídeň je vážně kouzelná!

Magdaléna Vodová, Lucie Zimolová, Zuzana Tipková, Kamila Česáková, Jana Bulavchuková, Daniela Ćmielová, 3. ročník Ergoterapie

Bc. Zuzana Rodová M.Sc., lektorka, Klinika rehabilitačního lékařství

Foto: archiv autorek a Shutterstock

Rozhovory

Týden s komunitní ergoterapií ve Vídni

Na University of Applied Sciences (FH Campus) ve Vídni se od 19. do 23. listopadu 2018 konal již pátý ročník International Week pro studenty ergoterapie a nám bylo ctí a potěšením být jeho součástí. Kurzu Community Focus in Occupational Therapy Practice, který byl zaměřen na komunitní rehabilitaci, se kromě nás, šesti studentek 3. ročníku Ergoterapie na 1. LF UK, zúčastnilo asi 60 studentů místní univerzity z 1.
a 2. ročníku, dvě studentky ze Švýcarska a jedna z Nizozemí. Lektoři pocházeli z různých koutů světa – Rakouska, Švýcarska, Německa, Španělska, Japonska, Belgie, Švédska a ČR.

82995

První den proběhl v seznamovacím duchu. Byli jsme rozděleni do skupin po přibližně osmi a představovali se pomocí předem připravených prezentací o našich komunitách. Během týdne jsme ve stejných týmech spolupracovali každý den. V úterý ráno nás čekala úvodní přednáška na téma Community based Practice and Occupational Therapy, po níž jsme dostali zadání skupinové práce, jejíž závěry měly být prezentovány na konci kurzu. Každá skupina zhlédla přidělené video s případovou studií a poté měla diskutovat
o různých otázkách, které se týkaly komunit, participace, inkluze, udržitelnosti (sustainability)
a sebeobhajování (self-advocacy) osob s disabilitou. Také jsme se měli zamyslet nad otázkami, které nás při sledování napadaly, a porovnat rozdílné postoje, možnosti a práva osob s disabilitou v našich zemích. Jeden tým se zabýval rodiči s dětskou mozkovou obrnou, kteří samostatně vychovávali své zdravé děti. Jiný případ byl o životě muže s paranoidní schizofrenií a další o ženě trpící Alzheimerovou chorobou a její rodině...

V průběhu týdne jsme absolvovali dva bloky přednášek, které vedli zahraniční lektoři. Vyslechli jsme např. prezentaci Strategies to empower clients and their family for social inclusion and participation, kterou vedla ergoterapeutka z Japonska Kayoko Takahashi, nebo Occupational therapy intervention in client’s personal environment and context (Home visits) as means to participate in the community, kterou přednesl španělský ergoterapeut Miguel Brea Rivero.

82994

Prezentace univerzit

Středeční odpoledne byly na programu prezentace univerzit, které vedly lektoři z různých zemí, tu naši nevyjímaje. Lektoři ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně možností studia a kurzů na jejich domovských školách. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a byla příležitostí pro to, vytvořit si kontakty v zahraniční.

Na Sacher a Glühwein!

82992

Jelikož je Vídeň velice krásná, neváhaly jsme a volné chvíle využily k poznávání města. Již na konci listopadu zde panovala vánoční atmosféra, nenechaly jsme si proto ujít vánoční trhy, kde jsme nakoupily nějaké dárky a ochutnaly Glühwein. Chodily jsme v chumelenici po památkách i kavárnách, kde jsme si nezapomněly dát Sacher. Na závěr pro nás rakouské studentky uspořádaly příjemné posezení v místní restauraci, po kterém se nám ani nechtělo odjíždět.

Poslední den proběhly námi obávané prezentace skupinových prací a jejich následné hodnocení. Ukázalo se, že nebylo vůbec třeba se bát! Poté jsme se spolu všichni rozloučili a každý z nás obdržel certifikát. Celý týden byl velmi zajímavý a představuje pro nás velkou zkušenost. Kurz doporučujeme nejen proto, že předvánoční Vídeň je vážně kouzelná!

Magdaléna Vodová, Lucie Zimolová, Zuzana Tipková, Kamila Česáková, Jana Bulavchuková, Daniela Ćmielová, 3. ročník Ergoterapie

Bc. Zuzana Rodová M.Sc., lektorka, Klinika rehabilitačního lékařství

Foto: archiv autorek a Shutterstock

Téma

Týden s komunitní ergoterapií ve Vídni

Na University of Applied Sciences (FH Campus) ve Vídni se od 19. do 23. listopadu 2018 konal již pátý ročník International Week pro studenty ergoterapie a nám bylo ctí a potěšením být jeho součástí. Kurzu Community Focus in Occupational Therapy Practice, který byl zaměřen na komunitní rehabilitaci, se kromě nás, šesti studentek 3. ročníku Ergoterapie na 1. LF UK, zúčastnilo asi 60 studentů místní univerzity z 1.
a 2. ročníku, dvě studentky ze Švýcarska a jedna z Nizozemí. Lektoři pocházeli z různých koutů světa – Rakouska, Švýcarska, Německa, Španělska, Japonska, Belgie, Švédska a ČR.

82995

První den proběhl v seznamovacím duchu. Byli jsme rozděleni do skupin po přibližně osmi a představovali se pomocí předem připravených prezentací o našich komunitách. Během týdne jsme ve stejných týmech spolupracovali každý den. V úterý ráno nás čekala úvodní přednáška na téma Community based Practice and Occupational Therapy, po níž jsme dostali zadání skupinové práce, jejíž závěry měly být prezentovány na konci kurzu. Každá skupina zhlédla přidělené video s případovou studií a poté měla diskutovat
o různých otázkách, které se týkaly komunit, participace, inkluze, udržitelnosti (sustainability)
a sebeobhajování (self-advocacy) osob s disabilitou. Také jsme se měli zamyslet nad otázkami, které nás při sledování napadaly, a porovnat rozdílné postoje, možnosti a práva osob s disabilitou v našich zemích. Jeden tým se zabýval rodiči s dětskou mozkovou obrnou, kteří samostatně vychovávali své zdravé děti. Jiný případ byl o životě muže s paranoidní schizofrenií a další o ženě trpící Alzheimerovou chorobou a její rodině...

V průběhu týdne jsme absolvovali dva bloky přednášek, které vedli zahraniční lektoři. Vyslechli jsme např. prezentaci Strategies to empower clients and their family for social inclusion and participation, kterou vedla ergoterapeutka z Japonska Kayoko Takahashi, nebo Occupational therapy intervention in client’s personal environment and context (Home visits) as means to participate in the community, kterou přednesl španělský ergoterapeut Miguel Brea Rivero.

82994

Prezentace univerzit

Středeční odpoledne byly na programu prezentace univerzit, které vedly lektoři z různých zemí, tu naši nevyjímaje. Lektoři ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně možností studia a kurzů na jejich domovských školách. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a byla příležitostí pro to, vytvořit si kontakty v zahraniční.

Na Sacher a Glühwein!

82992

Jelikož je Vídeň velice krásná, neváhaly jsme a volné chvíle využily k poznávání města. Již na konci listopadu zde panovala vánoční atmosféra, nenechaly jsme si proto ujít vánoční trhy, kde jsme nakoupily nějaké dárky a ochutnaly Glühwein. Chodily jsme v chumelenici po památkách i kavárnách, kde jsme si nezapomněly dát Sacher. Na závěr pro nás rakouské studentky uspořádaly příjemné posezení v místní restauraci, po kterém se nám ani nechtělo odjíždět.

Poslední den proběhly námi obávané prezentace skupinových prací a jejich následné hodnocení. Ukázalo se, že nebylo vůbec třeba se bát! Poté jsme se spolu všichni rozloučili a každý z nás obdržel certifikát. Celý týden byl velmi zajímavý a představuje pro nás velkou zkušenost. Kurz doporučujeme nejen proto, že předvánoční Vídeň je vážně kouzelná!

Magdaléna Vodová, Lucie Zimolová, Zuzana Tipková, Kamila Česáková, Jana Bulavchuková, Daniela Ćmielová, 3. ročník Ergoterapie

Bc. Zuzana Rodová M.Sc., lektorka, Klinika rehabilitačního lékařství

Foto: archiv autorek a Shutterstock

Co pro mě znamená Jednička

Týden s komunitní ergoterapií ve Vídni

Na University of Applied Sciences (FH Campus) ve Vídni se od 19. do 23. listopadu 2018 konal již pátý ročník International Week pro studenty ergoterapie a nám bylo ctí a potěšením být jeho součástí. Kurzu Community Focus in Occupational Therapy Practice, který byl zaměřen na komunitní rehabilitaci, se kromě nás, šesti studentek 3. ročníku Ergoterapie na 1. LF UK, zúčastnilo asi 60 studentů místní univerzity z 1.
a 2. ročníku, dvě studentky ze Švýcarska a jedna z Nizozemí. Lektoři pocházeli z různých koutů světa – Rakouska, Švýcarska, Německa, Španělska, Japonska, Belgie, Švédska a ČR.

82995

První den proběhl v seznamovacím duchu. Byli jsme rozděleni do skupin po přibližně osmi a představovali se pomocí předem připravených prezentací o našich komunitách. Během týdne jsme ve stejných týmech spolupracovali každý den. V úterý ráno nás čekala úvodní přednáška na téma Community based Practice and Occupational Therapy, po níž jsme dostali zadání skupinové práce, jejíž závěry měly být prezentovány na konci kurzu. Každá skupina zhlédla přidělené video s případovou studií a poté měla diskutovat
o různých otázkách, které se týkaly komunit, participace, inkluze, udržitelnosti (sustainability)
a sebeobhajování (self-advocacy) osob s disabilitou. Také jsme se měli zamyslet nad otázkami, které nás při sledování napadaly, a porovnat rozdílné postoje, možnosti a práva osob s disabilitou v našich zemích. Jeden tým se zabýval rodiči s dětskou mozkovou obrnou, kteří samostatně vychovávali své zdravé děti. Jiný případ byl o životě muže s paranoidní schizofrenií a další o ženě trpící Alzheimerovou chorobou a její rodině...

V průběhu týdne jsme absolvovali dva bloky přednášek, které vedli zahraniční lektoři. Vyslechli jsme např. prezentaci Strategies to empower clients and their family for social inclusion and participation, kterou vedla ergoterapeutka z Japonska Kayoko Takahashi, nebo Occupational therapy intervention in client’s personal environment and context (Home visits) as means to participate in the community, kterou přednesl španělský ergoterapeut Miguel Brea Rivero.

82994

Prezentace univerzit

Středeční odpoledne byly na programu prezentace univerzit, které vedly lektoři z různých zemí, tu naši nevyjímaje. Lektoři ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně možností studia a kurzů na jejich domovských školách. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a byla příležitostí pro to, vytvořit si kontakty v zahraniční.

Na Sacher a Glühwein!

82992

Jelikož je Vídeň velice krásná, neváhaly jsme a volné chvíle využily k poznávání města. Již na konci listopadu zde panovala vánoční atmosféra, nenechaly jsme si proto ujít vánoční trhy, kde jsme nakoupily nějaké dárky a ochutnaly Glühwein. Chodily jsme v chumelenici po památkách i kavárnách, kde jsme si nezapomněly dát Sacher. Na závěr pro nás rakouské studentky uspořádaly příjemné posezení v místní restauraci, po kterém se nám ani nechtělo odjíždět.

Poslední den proběhly námi obávané prezentace skupinových prací a jejich následné hodnocení. Ukázalo se, že nebylo vůbec třeba se bát! Poté jsme se spolu všichni rozloučili a každý z nás obdržel certifikát. Celý týden byl velmi zajímavý a představuje pro nás velkou zkušenost. Kurz doporučujeme nejen proto, že předvánoční Vídeň je vážně kouzelná!

Magdaléna Vodová, Lucie Zimolová, Zuzana Tipková, Kamila Česáková, Jana Bulavchuková, Daniela Ćmielová, 3. ročník Ergoterapie

Bc. Zuzana Rodová M.Sc., lektorka, Klinika rehabilitačního lékařství

Foto: archiv autorek a Shutterstock

Vědecké skupiny

Týden s komunitní ergoterapií ve Vídni

Na University of Applied Sciences (FH Campus) ve Vídni se od 19. do 23. listopadu 2018 konal již pátý ročník International Week pro studenty ergoterapie a nám bylo ctí a potěšením být jeho součástí. Kurzu Community Focus in Occupational Therapy Practice, který byl zaměřen na komunitní rehabilitaci, se kromě nás, šesti studentek 3. ročníku Ergoterapie na 1. LF UK, zúčastnilo asi 60 studentů místní univerzity z 1.
a 2. ročníku, dvě studentky ze Švýcarska a jedna z Nizozemí. Lektoři pocházeli z různých koutů světa – Rakouska, Švýcarska, Německa, Španělska, Japonska, Belgie, Švédska a ČR.

82995

První den proběhl v seznamovacím duchu. Byli jsme rozděleni do skupin po přibližně osmi a představovali se pomocí předem připravených prezentací o našich komunitách. Během týdne jsme ve stejných týmech spolupracovali každý den. V úterý ráno nás čekala úvodní přednáška na téma Community based Practice and Occupational Therapy, po níž jsme dostali zadání skupinové práce, jejíž závěry měly být prezentovány na konci kurzu. Každá skupina zhlédla přidělené video s případovou studií a poté měla diskutovat
o různých otázkách, které se týkaly komunit, participace, inkluze, udržitelnosti (sustainability)
a sebeobhajování (self-advocacy) osob s disabilitou. Také jsme se měli zamyslet nad otázkami, které nás při sledování napadaly, a porovnat rozdílné postoje, možnosti a práva osob s disabilitou v našich zemích. Jeden tým se zabýval rodiči s dětskou mozkovou obrnou, kteří samostatně vychovávali své zdravé děti. Jiný případ byl o životě muže s paranoidní schizofrenií a další o ženě trpící Alzheimerovou chorobou a její rodině...

V průběhu týdne jsme absolvovali dva bloky přednášek, které vedli zahraniční lektoři. Vyslechli jsme např. prezentaci Strategies to empower clients and their family for social inclusion and participation, kterou vedla ergoterapeutka z Japonska Kayoko Takahashi, nebo Occupational therapy intervention in client’s personal environment and context (Home visits) as means to participate in the community, kterou přednesl španělský ergoterapeut Miguel Brea Rivero.

82994

Prezentace univerzit

Středeční odpoledne byly na programu prezentace univerzit, které vedly lektoři z různých zemí, tu naši nevyjímaje. Lektoři ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně možností studia a kurzů na jejich domovských školách. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a byla příležitostí pro to, vytvořit si kontakty v zahraniční.

Na Sacher a Glühwein!

82992

Jelikož je Vídeň velice krásná, neváhaly jsme a volné chvíle využily k poznávání města. Již na konci listopadu zde panovala vánoční atmosféra, nenechaly jsme si proto ujít vánoční trhy, kde jsme nakoupily nějaké dárky a ochutnaly Glühwein. Chodily jsme v chumelenici po památkách i kavárnách, kde jsme si nezapomněly dát Sacher. Na závěr pro nás rakouské studentky uspořádaly příjemné posezení v místní restauraci, po kterém se nám ani nechtělo odjíždět.

Poslední den proběhly námi obávané prezentace skupinových prací a jejich následné hodnocení. Ukázalo se, že nebylo vůbec třeba se bát! Poté jsme se spolu všichni rozloučili a každý z nás obdržel certifikát. Celý týden byl velmi zajímavý a představuje pro nás velkou zkušenost. Kurz doporučujeme nejen proto, že předvánoční Vídeň je vážně kouzelná!

Magdaléna Vodová, Lucie Zimolová, Zuzana Tipková, Kamila Česáková, Jana Bulavchuková, Daniela Ćmielová, 3. ročník Ergoterapie

Bc. Zuzana Rodová M.Sc., lektorka, Klinika rehabilitačního lékařství

Foto: archiv autorek a Shutterstock

Jednička ve vědě

Týden s komunitní ergoterapií ve Vídni

Na University of Applied Sciences (FH Campus) ve Vídni se od 19. do 23. listopadu 2018 konal již pátý ročník International Week pro studenty ergoterapie a nám bylo ctí a potěšením být jeho součástí. Kurzu Community Focus in Occupational Therapy Practice, který byl zaměřen na komunitní rehabilitaci, se kromě nás, šesti studentek 3. ročníku Ergoterapie na 1. LF UK, zúčastnilo asi 60 studentů místní univerzity z 1.
a 2. ročníku, dvě studentky ze Švýcarska a jedna z Nizozemí. Lektoři pocházeli z různých koutů světa – Rakouska, Švýcarska, Německa, Španělska, Japonska, Belgie, Švédska a ČR.

82995

První den proběhl v seznamovacím duchu. Byli jsme rozděleni do skupin po přibližně osmi a představovali se pomocí předem připravených prezentací o našich komunitách. Během týdne jsme ve stejných týmech spolupracovali každý den. V úterý ráno nás čekala úvodní přednáška na téma Community based Practice and Occupational Therapy, po níž jsme dostali zadání skupinové práce, jejíž závěry měly být prezentovány na konci kurzu. Každá skupina zhlédla přidělené video s případovou studií a poté měla diskutovat
o různých otázkách, které se týkaly komunit, participace, inkluze, udržitelnosti (sustainability)
a sebeobhajování (self-advocacy) osob s disabilitou. Také jsme se měli zamyslet nad otázkami, které nás při sledování napadaly, a porovnat rozdílné postoje, možnosti a práva osob s disabilitou v našich zemích. Jeden tým se zabýval rodiči s dětskou mozkovou obrnou, kteří samostatně vychovávali své zdravé děti. Jiný případ byl o životě muže s paranoidní schizofrenií a další o ženě trpící Alzheimerovou chorobou a její rodině...

V průběhu týdne jsme absolvovali dva bloky přednášek, které vedli zahraniční lektoři. Vyslechli jsme např. prezentaci Strategies to empower clients and their family for social inclusion and participation, kterou vedla ergoterapeutka z Japonska Kayoko Takahashi, nebo Occupational therapy intervention in client’s personal environment and context (Home visits) as means to participate in the community, kterou přednesl španělský ergoterapeut Miguel Brea Rivero.

82994

Prezentace univerzit

Středeční odpoledne byly na programu prezentace univerzit, které vedly lektoři z různých zemí, tu naši nevyjímaje. Lektoři ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně možností studia a kurzů na jejich domovských školách. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a byla příležitostí pro to, vytvořit si kontakty v zahraniční.

Na Sacher a Glühwein!

82992

Jelikož je Vídeň velice krásná, neváhaly jsme a volné chvíle využily k poznávání města. Již na konci listopadu zde panovala vánoční atmosféra, nenechaly jsme si proto ujít vánoční trhy, kde jsme nakoupily nějaké dárky a ochutnaly Glühwein. Chodily jsme v chumelenici po památkách i kavárnách, kde jsme si nezapomněly dát Sacher. Na závěr pro nás rakouské studentky uspořádaly příjemné posezení v místní restauraci, po kterém se nám ani nechtělo odjíždět.

Poslední den proběhly námi obávané prezentace skupinových prací a jejich následné hodnocení. Ukázalo se, že nebylo vůbec třeba se bát! Poté jsme se spolu všichni rozloučili a každý z nás obdržel certifikát. Celý týden byl velmi zajímavý a představuje pro nás velkou zkušenost. Kurz doporučujeme nejen proto, že předvánoční Vídeň je vážně kouzelná!

Magdaléna Vodová, Lucie Zimolová, Zuzana Tipková, Kamila Česáková, Jana Bulavchuková, Daniela Ćmielová, 3. ročník Ergoterapie

Bc. Zuzana Rodová M.Sc., lektorka, Klinika rehabilitačního lékařství

Foto: archiv autorek a Shutterstock

Erasmus a stáže

Týden s komunitní ergoterapií ve Vídni

Na University of Applied Sciences (FH Campus) ve Vídni se od 19. do 23. listopadu 2018 konal již pátý ročník International Week pro studenty ergoterapie a nám bylo ctí a potěšením být jeho součástí. Kurzu Community Focus in Occupational Therapy Practice, který byl zaměřen na komunitní rehabilitaci, se kromě nás, šesti studentek 3. ročníku Ergoterapie na 1. LF UK, zúčastnilo asi 60 studentů místní univerzity z 1.
a 2. ročníku, dvě studentky ze Švýcarska a jedna z Nizozemí. Lektoři pocházeli z různých koutů světa – Rakouska, Švýcarska, Německa, Španělska, Japonska, Belgie, Švédska a ČR.

82995

První den proběhl v seznamovacím duchu. Byli jsme rozděleni do skupin po přibližně osmi a představovali se pomocí předem připravených prezentací o našich komunitách. Během týdne jsme ve stejných týmech spolupracovali každý den. V úterý ráno nás čekala úvodní přednáška na téma Community based Practice and Occupational Therapy, po níž jsme dostali zadání skupinové práce, jejíž závěry měly být prezentovány na konci kurzu. Každá skupina zhlédla přidělené video s případovou studií a poté měla diskutovat
o různých otázkách, které se týkaly komunit, participace, inkluze, udržitelnosti (sustainability)
a sebeobhajování (self-advocacy) osob s disabilitou. Také jsme se měli zamyslet nad otázkami, které nás při sledování napadaly, a porovnat rozdílné postoje, možnosti a práva osob s disabilitou v našich zemích. Jeden tým se zabýval rodiči s dětskou mozkovou obrnou, kteří samostatně vychovávali své zdravé děti. Jiný případ byl o životě muže s paranoidní schizofrenií a další o ženě trpící Alzheimerovou chorobou a její rodině...

V průběhu týdne jsme absolvovali dva bloky přednášek, které vedli zahraniční lektoři. Vyslechli jsme např. prezentaci Strategies to empower clients and their family for social inclusion and participation, kterou vedla ergoterapeutka z Japonska Kayoko Takahashi, nebo Occupational therapy intervention in client’s personal environment and context (Home visits) as means to participate in the community, kterou přednesl španělský ergoterapeut Miguel Brea Rivero.

82994

Prezentace univerzit

Středeční odpoledne byly na programu prezentace univerzit, které vedly lektoři z různých zemí, tu naši nevyjímaje. Lektoři ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně možností studia a kurzů na jejich domovských školách. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a byla příležitostí pro to, vytvořit si kontakty v zahraniční.

Na Sacher a Glühwein!

82992

Jelikož je Vídeň velice krásná, neváhaly jsme a volné chvíle využily k poznávání města. Již na konci listopadu zde panovala vánoční atmosféra, nenechaly jsme si proto ujít vánoční trhy, kde jsme nakoupily nějaké dárky a ochutnaly Glühwein. Chodily jsme v chumelenici po památkách i kavárnách, kde jsme si nezapomněly dát Sacher. Na závěr pro nás rakouské studentky uspořádaly příjemné posezení v místní restauraci, po kterém se nám ani nechtělo odjíždět.

Poslední den proběhly námi obávané prezentace skupinových prací a jejich následné hodnocení. Ukázalo se, že nebylo vůbec třeba se bát! Poté jsme se spolu všichni rozloučili a každý z nás obdržel certifikát. Celý týden byl velmi zajímavý a představuje pro nás velkou zkušenost. Kurz doporučujeme nejen proto, že předvánoční Vídeň je vážně kouzelná!

Magdaléna Vodová, Lucie Zimolová, Zuzana Tipková, Kamila Česáková, Jana Bulavchuková, Daniela Ćmielová, 3. ročník Ergoterapie

Bc. Zuzana Rodová M.Sc., lektorka, Klinika rehabilitačního lékařství

Foto: archiv autorek a Shutterstock