1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu Richarda Plavky

Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří dlouhodobí spolupracovníci MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Pavel Kopecký, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., MUDr. Jana Termerová a MUDr. Milena Tušková. Další kolegové MUDr. Markéta Lukšová, MUDr. Juraj Gál, MUDr. Jan Smíšek, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. Josef Matoušek a MUDr. Nguyen Truong An postupně tým doplňují podle konkrétního výzkumného úkolu.

Výzkumná činnost skupiny se dlouhodobě zaměřuje především na oblast funkční nezralosti a postnatálního zrání lidského jedince. Klinický výzkum probíhá v oblasti poruch dýchání nezralých novorozenců a jejich poporodní adaptace a vývoje celé respirační problematiky, s hledáním možností snižování dlouhodobé morbidity nezralých novorozenců. Zároveň tým rozvíjí spolupráci s jinými pracovišti v oblasti preklinického výzkumu.

92319Spolupráce, granty, projekty
Pracoviště řeší výzkumné záměry s tématikou léčby respiračního selhání pomocí nekonvenčních metod umělé plicní ventilace, a to jak oscilační, tak tryskové. V této oblasti je zapojeno do celé řady mezinárodních projektů a koordinuje klinický výzkum na celorepublikové úrovni. Studie se zabývají způsoby podávání surfaktantu a jeho složením (studie POPART) a časným podáním inhalačních kortikosteroidů k potlačení rozvoje chronického plicního onemocnění (NEuroSIS).

Studium nezralých novorozenců
Vědecká skupina nadále rozvíjí výzkum zabývající se stabilizací extrémně nezralých novorozenců, kde pracoviště spolupracuje s Univerzitou v Leidenu (Arjan te Pas). V současné době se zaměřuje na studium adaptace a stabilizace nezralých novorozenců při probíhající placentární transfuzi. V posledních pěti letech zahájila společně se skupinou perinatologů (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Michal Koucký, Ph.D.) léčebný a výzkumný program zabývající se periviabilitou plodu a novorozence. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem následné péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v oblasti studia dlouhodobé morbidity, extrémní nezralosti a jejího dosahu do dětského věku.

Široké spektrum vědecké spolupráce
Pracoviště prof. Plavky dále spolupracuje na grantech společně se skupinou MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR (změny transkriptomu a kontrola energetického metabolismu), se skupinou doc. RNDR. Josefa Cvačky, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (studium složení lidského mázku,.) a se skupinou prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky zabývající se studiem fotodegradačních produktů bilirubinu. S Oční klinikou 1. LF UK a VFN spolupracuje na studiích RAINBOW a FIREFLeYe, které se zabývají efektivitou a bezpečností léčby intravitreálních aplikací anti-VEGF u progresivních forem retinopatií nezralých novorozenců. Další spolupráce na výzkumných projektech se úspěšně rozvíjí s Biomedicínskou fakultou ČVUT, a to především v oblasti respirace a ventilačních technik. Aktuálně se pracoviště zapojilo do spolupráce v rámci Světové asociace perinatální medicíny (WAPM) hodnotící vliv covidu-19 na plod a novorozence s dopadem do dětského věku.

Mezinárodní význam skupiny
Výzkumná skupina pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech s citačními ohlasy. Prof. Plavka je členem Evropské skupiny pro doporučení léčby RDS, která periodicky publikuje svá doporučení. Vedoucí a spolupracovníci vědecké skupiny obdrželi cenu za nejlepší originální práci (John Haven Emmerson Award) a pravidelně jsou zváni jako řečníci na významné evropské a světové kongresy.

 

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu Richarda Plavky

Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří dlouhodobí spolupracovníci MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Pavel Kopecký, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., MUDr. Jana Termerová a MUDr. Milena Tušková. Další kolegové MUDr. Markéta Lukšová, MUDr. Juraj Gál, MUDr. Jan Smíšek, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. Josef Matoušek a MUDr. Nguyen Truong An postupně tým doplňují podle konkrétního výzkumného úkolu.

Výzkumná činnost skupiny se dlouhodobě zaměřuje především na oblast funkční nezralosti a postnatálního zrání lidského jedince. Klinický výzkum probíhá v oblasti poruch dýchání nezralých novorozenců a jejich poporodní adaptace a vývoje celé respirační problematiky, s hledáním možností snižování dlouhodobé morbidity nezralých novorozenců. Zároveň tým rozvíjí spolupráci s jinými pracovišti v oblasti preklinického výzkumu.

92319Spolupráce, granty, projekty
Pracoviště řeší výzkumné záměry s tématikou léčby respiračního selhání pomocí nekonvenčních metod umělé plicní ventilace, a to jak oscilační, tak tryskové. V této oblasti je zapojeno do celé řady mezinárodních projektů a koordinuje klinický výzkum na celorepublikové úrovni. Studie se zabývají způsoby podávání surfaktantu a jeho složením (studie POPART) a časným podáním inhalačních kortikosteroidů k potlačení rozvoje chronického plicního onemocnění (NEuroSIS).

Studium nezralých novorozenců
Vědecká skupina nadále rozvíjí výzkum zabývající se stabilizací extrémně nezralých novorozenců, kde pracoviště spolupracuje s Univerzitou v Leidenu (Arjan te Pas). V současné době se zaměřuje na studium adaptace a stabilizace nezralých novorozenců při probíhající placentární transfuzi. V posledních pěti letech zahájila společně se skupinou perinatologů (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Michal Koucký, Ph.D.) léčebný a výzkumný program zabývající se periviabilitou plodu a novorozence. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem následné péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v oblasti studia dlouhodobé morbidity, extrémní nezralosti a jejího dosahu do dětského věku.

Široké spektrum vědecké spolupráce
Pracoviště prof. Plavky dále spolupracuje na grantech společně se skupinou MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR (změny transkriptomu a kontrola energetického metabolismu), se skupinou doc. RNDR. Josefa Cvačky, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (studium složení lidského mázku,.) a se skupinou prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky zabývající se studiem fotodegradačních produktů bilirubinu. S Oční klinikou 1. LF UK a VFN spolupracuje na studiích RAINBOW a FIREFLeYe, které se zabývají efektivitou a bezpečností léčby intravitreálních aplikací anti-VEGF u progresivních forem retinopatií nezralých novorozenců. Další spolupráce na výzkumných projektech se úspěšně rozvíjí s Biomedicínskou fakultou ČVUT, a to především v oblasti respirace a ventilačních technik. Aktuálně se pracoviště zapojilo do spolupráce v rámci Světové asociace perinatální medicíny (WAPM) hodnotící vliv covidu-19 na plod a novorozence s dopadem do dětského věku.

Mezinárodní význam skupiny
Výzkumná skupina pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech s citačními ohlasy. Prof. Plavka je členem Evropské skupiny pro doporučení léčby RDS, která periodicky publikuje svá doporučení. Vedoucí a spolupracovníci vědecké skupiny obdrželi cenu za nejlepší originální práci (John Haven Emmerson Award) a pravidelně jsou zváni jako řečníci na významné evropské a světové kongresy.

 

Téma

Představujeme vědeckou skupinu Richarda Plavky

Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří dlouhodobí spolupracovníci MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Pavel Kopecký, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., MUDr. Jana Termerová a MUDr. Milena Tušková. Další kolegové MUDr. Markéta Lukšová, MUDr. Juraj Gál, MUDr. Jan Smíšek, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. Josef Matoušek a MUDr. Nguyen Truong An postupně tým doplňují podle konkrétního výzkumného úkolu.

Výzkumná činnost skupiny se dlouhodobě zaměřuje především na oblast funkční nezralosti a postnatálního zrání lidského jedince. Klinický výzkum probíhá v oblasti poruch dýchání nezralých novorozenců a jejich poporodní adaptace a vývoje celé respirační problematiky, s hledáním možností snižování dlouhodobé morbidity nezralých novorozenců. Zároveň tým rozvíjí spolupráci s jinými pracovišti v oblasti preklinického výzkumu.

92319Spolupráce, granty, projekty
Pracoviště řeší výzkumné záměry s tématikou léčby respiračního selhání pomocí nekonvenčních metod umělé plicní ventilace, a to jak oscilační, tak tryskové. V této oblasti je zapojeno do celé řady mezinárodních projektů a koordinuje klinický výzkum na celorepublikové úrovni. Studie se zabývají způsoby podávání surfaktantu a jeho složením (studie POPART) a časným podáním inhalačních kortikosteroidů k potlačení rozvoje chronického plicního onemocnění (NEuroSIS).

Studium nezralých novorozenců
Vědecká skupina nadále rozvíjí výzkum zabývající se stabilizací extrémně nezralých novorozenců, kde pracoviště spolupracuje s Univerzitou v Leidenu (Arjan te Pas). V současné době se zaměřuje na studium adaptace a stabilizace nezralých novorozenců při probíhající placentární transfuzi. V posledních pěti letech zahájila společně se skupinou perinatologů (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Michal Koucký, Ph.D.) léčebný a výzkumný program zabývající se periviabilitou plodu a novorozence. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem následné péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v oblasti studia dlouhodobé morbidity, extrémní nezralosti a jejího dosahu do dětského věku.

Široké spektrum vědecké spolupráce
Pracoviště prof. Plavky dále spolupracuje na grantech společně se skupinou MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR (změny transkriptomu a kontrola energetického metabolismu), se skupinou doc. RNDR. Josefa Cvačky, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (studium složení lidského mázku,.) a se skupinou prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky zabývající se studiem fotodegradačních produktů bilirubinu. S Oční klinikou 1. LF UK a VFN spolupracuje na studiích RAINBOW a FIREFLeYe, které se zabývají efektivitou a bezpečností léčby intravitreálních aplikací anti-VEGF u progresivních forem retinopatií nezralých novorozenců. Další spolupráce na výzkumných projektech se úspěšně rozvíjí s Biomedicínskou fakultou ČVUT, a to především v oblasti respirace a ventilačních technik. Aktuálně se pracoviště zapojilo do spolupráce v rámci Světové asociace perinatální medicíny (WAPM) hodnotící vliv covidu-19 na plod a novorozence s dopadem do dětského věku.

Mezinárodní význam skupiny
Výzkumná skupina pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech s citačními ohlasy. Prof. Plavka je členem Evropské skupiny pro doporučení léčby RDS, která periodicky publikuje svá doporučení. Vedoucí a spolupracovníci vědecké skupiny obdrželi cenu za nejlepší originální práci (John Haven Emmerson Award) a pravidelně jsou zváni jako řečníci na významné evropské a světové kongresy.

 

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu Richarda Plavky

Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří dlouhodobí spolupracovníci MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Pavel Kopecký, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., MUDr. Jana Termerová a MUDr. Milena Tušková. Další kolegové MUDr. Markéta Lukšová, MUDr. Juraj Gál, MUDr. Jan Smíšek, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. Josef Matoušek a MUDr. Nguyen Truong An postupně tým doplňují podle konkrétního výzkumného úkolu.

Výzkumná činnost skupiny se dlouhodobě zaměřuje především na oblast funkční nezralosti a postnatálního zrání lidského jedince. Klinický výzkum probíhá v oblasti poruch dýchání nezralých novorozenců a jejich poporodní adaptace a vývoje celé respirační problematiky, s hledáním možností snižování dlouhodobé morbidity nezralých novorozenců. Zároveň tým rozvíjí spolupráci s jinými pracovišti v oblasti preklinického výzkumu.

92319Spolupráce, granty, projekty
Pracoviště řeší výzkumné záměry s tématikou léčby respiračního selhání pomocí nekonvenčních metod umělé plicní ventilace, a to jak oscilační, tak tryskové. V této oblasti je zapojeno do celé řady mezinárodních projektů a koordinuje klinický výzkum na celorepublikové úrovni. Studie se zabývají způsoby podávání surfaktantu a jeho složením (studie POPART) a časným podáním inhalačních kortikosteroidů k potlačení rozvoje chronického plicního onemocnění (NEuroSIS).

Studium nezralých novorozenců
Vědecká skupina nadále rozvíjí výzkum zabývající se stabilizací extrémně nezralých novorozenců, kde pracoviště spolupracuje s Univerzitou v Leidenu (Arjan te Pas). V současné době se zaměřuje na studium adaptace a stabilizace nezralých novorozenců při probíhající placentární transfuzi. V posledních pěti letech zahájila společně se skupinou perinatologů (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Michal Koucký, Ph.D.) léčebný a výzkumný program zabývající se periviabilitou plodu a novorozence. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem následné péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v oblasti studia dlouhodobé morbidity, extrémní nezralosti a jejího dosahu do dětského věku.

Široké spektrum vědecké spolupráce
Pracoviště prof. Plavky dále spolupracuje na grantech společně se skupinou MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR (změny transkriptomu a kontrola energetického metabolismu), se skupinou doc. RNDR. Josefa Cvačky, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (studium složení lidského mázku,.) a se skupinou prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky zabývající se studiem fotodegradačních produktů bilirubinu. S Oční klinikou 1. LF UK a VFN spolupracuje na studiích RAINBOW a FIREFLeYe, které se zabývají efektivitou a bezpečností léčby intravitreálních aplikací anti-VEGF u progresivních forem retinopatií nezralých novorozenců. Další spolupráce na výzkumných projektech se úspěšně rozvíjí s Biomedicínskou fakultou ČVUT, a to především v oblasti respirace a ventilačních technik. Aktuálně se pracoviště zapojilo do spolupráce v rámci Světové asociace perinatální medicíny (WAPM) hodnotící vliv covidu-19 na plod a novorozence s dopadem do dětského věku.

Mezinárodní význam skupiny
Výzkumná skupina pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech s citačními ohlasy. Prof. Plavka je členem Evropské skupiny pro doporučení léčby RDS, která periodicky publikuje svá doporučení. Vedoucí a spolupracovníci vědecké skupiny obdrželi cenu za nejlepší originální práci (John Haven Emmerson Award) a pravidelně jsou zváni jako řečníci na významné evropské a světové kongresy.

 

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu Richarda Plavky

Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří dlouhodobí spolupracovníci MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Pavel Kopecký, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., MUDr. Jana Termerová a MUDr. Milena Tušková. Další kolegové MUDr. Markéta Lukšová, MUDr. Juraj Gál, MUDr. Jan Smíšek, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. Josef Matoušek a MUDr. Nguyen Truong An postupně tým doplňují podle konkrétního výzkumného úkolu.

Výzkumná činnost skupiny se dlouhodobě zaměřuje především na oblast funkční nezralosti a postnatálního zrání lidského jedince. Klinický výzkum probíhá v oblasti poruch dýchání nezralých novorozenců a jejich poporodní adaptace a vývoje celé respirační problematiky, s hledáním možností snižování dlouhodobé morbidity nezralých novorozenců. Zároveň tým rozvíjí spolupráci s jinými pracovišti v oblasti preklinického výzkumu.

92319Spolupráce, granty, projekty
Pracoviště řeší výzkumné záměry s tématikou léčby respiračního selhání pomocí nekonvenčních metod umělé plicní ventilace, a to jak oscilační, tak tryskové. V této oblasti je zapojeno do celé řady mezinárodních projektů a koordinuje klinický výzkum na celorepublikové úrovni. Studie se zabývají způsoby podávání surfaktantu a jeho složením (studie POPART) a časným podáním inhalačních kortikosteroidů k potlačení rozvoje chronického plicního onemocnění (NEuroSIS).

Studium nezralých novorozenců
Vědecká skupina nadále rozvíjí výzkum zabývající se stabilizací extrémně nezralých novorozenců, kde pracoviště spolupracuje s Univerzitou v Leidenu (Arjan te Pas). V současné době se zaměřuje na studium adaptace a stabilizace nezralých novorozenců při probíhající placentární transfuzi. V posledních pěti letech zahájila společně se skupinou perinatologů (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Michal Koucký, Ph.D.) léčebný a výzkumný program zabývající se periviabilitou plodu a novorozence. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem následné péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v oblasti studia dlouhodobé morbidity, extrémní nezralosti a jejího dosahu do dětského věku.

Široké spektrum vědecké spolupráce
Pracoviště prof. Plavky dále spolupracuje na grantech společně se skupinou MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR (změny transkriptomu a kontrola energetického metabolismu), se skupinou doc. RNDR. Josefa Cvačky, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (studium složení lidského mázku,.) a se skupinou prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky zabývající se studiem fotodegradačních produktů bilirubinu. S Oční klinikou 1. LF UK a VFN spolupracuje na studiích RAINBOW a FIREFLeYe, které se zabývají efektivitou a bezpečností léčby intravitreálních aplikací anti-VEGF u progresivních forem retinopatií nezralých novorozenců. Další spolupráce na výzkumných projektech se úspěšně rozvíjí s Biomedicínskou fakultou ČVUT, a to především v oblasti respirace a ventilačních technik. Aktuálně se pracoviště zapojilo do spolupráce v rámci Světové asociace perinatální medicíny (WAPM) hodnotící vliv covidu-19 na plod a novorozence s dopadem do dětského věku.

Mezinárodní význam skupiny
Výzkumná skupina pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech s citačními ohlasy. Prof. Plavka je členem Evropské skupiny pro doporučení léčby RDS, která periodicky publikuje svá doporučení. Vedoucí a spolupracovníci vědecké skupiny obdrželi cenu za nejlepší originální práci (John Haven Emmerson Award) a pravidelně jsou zváni jako řečníci na významné evropské a světové kongresy.

 

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu Richarda Plavky

Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří dlouhodobí spolupracovníci MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Pavel Kopecký, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., MUDr. Jana Termerová a MUDr. Milena Tušková. Další kolegové MUDr. Markéta Lukšová, MUDr. Juraj Gál, MUDr. Jan Smíšek, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. Josef Matoušek a MUDr. Nguyen Truong An postupně tým doplňují podle konkrétního výzkumného úkolu.

Výzkumná činnost skupiny se dlouhodobě zaměřuje především na oblast funkční nezralosti a postnatálního zrání lidského jedince. Klinický výzkum probíhá v oblasti poruch dýchání nezralých novorozenců a jejich poporodní adaptace a vývoje celé respirační problematiky, s hledáním možností snižování dlouhodobé morbidity nezralých novorozenců. Zároveň tým rozvíjí spolupráci s jinými pracovišti v oblasti preklinického výzkumu.

92319Spolupráce, granty, projekty
Pracoviště řeší výzkumné záměry s tématikou léčby respiračního selhání pomocí nekonvenčních metod umělé plicní ventilace, a to jak oscilační, tak tryskové. V této oblasti je zapojeno do celé řady mezinárodních projektů a koordinuje klinický výzkum na celorepublikové úrovni. Studie se zabývají způsoby podávání surfaktantu a jeho složením (studie POPART) a časným podáním inhalačních kortikosteroidů k potlačení rozvoje chronického plicního onemocnění (NEuroSIS).

Studium nezralých novorozenců
Vědecká skupina nadále rozvíjí výzkum zabývající se stabilizací extrémně nezralých novorozenců, kde pracoviště spolupracuje s Univerzitou v Leidenu (Arjan te Pas). V současné době se zaměřuje na studium adaptace a stabilizace nezralých novorozenců při probíhající placentární transfuzi. V posledních pěti letech zahájila společně se skupinou perinatologů (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Michal Koucký, Ph.D.) léčebný a výzkumný program zabývající se periviabilitou plodu a novorozence. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem následné péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v oblasti studia dlouhodobé morbidity, extrémní nezralosti a jejího dosahu do dětského věku.

Široké spektrum vědecké spolupráce
Pracoviště prof. Plavky dále spolupracuje na grantech společně se skupinou MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR (změny transkriptomu a kontrola energetického metabolismu), se skupinou doc. RNDR. Josefa Cvačky, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (studium složení lidského mázku,.) a se skupinou prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky zabývající se studiem fotodegradačních produktů bilirubinu. S Oční klinikou 1. LF UK a VFN spolupracuje na studiích RAINBOW a FIREFLeYe, které se zabývají efektivitou a bezpečností léčby intravitreálních aplikací anti-VEGF u progresivních forem retinopatií nezralých novorozenců. Další spolupráce na výzkumných projektech se úspěšně rozvíjí s Biomedicínskou fakultou ČVUT, a to především v oblasti respirace a ventilačních technik. Aktuálně se pracoviště zapojilo do spolupráce v rámci Světové asociace perinatální medicíny (WAPM) hodnotící vliv covidu-19 na plod a novorozence s dopadem do dětského věku.

Mezinárodní význam skupiny
Výzkumná skupina pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech s citačními ohlasy. Prof. Plavka je členem Evropské skupiny pro doporučení léčby RDS, která periodicky publikuje svá doporučení. Vedoucí a spolupracovníci vědecké skupiny obdrželi cenu za nejlepší originální práci (John Haven Emmerson Award) a pravidelně jsou zváni jako řečníci na významné evropské a světové kongresy.

 

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu Richarda Plavky

Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří dlouhodobí spolupracovníci MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Pavel Kopecký, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., MUDr. Jana Termerová a MUDr. Milena Tušková. Další kolegové MUDr. Markéta Lukšová, MUDr. Juraj Gál, MUDr. Jan Smíšek, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. Josef Matoušek a MUDr. Nguyen Truong An postupně tým doplňují podle konkrétního výzkumného úkolu.

Výzkumná činnost skupiny se dlouhodobě zaměřuje především na oblast funkční nezralosti a postnatálního zrání lidského jedince. Klinický výzkum probíhá v oblasti poruch dýchání nezralých novorozenců a jejich poporodní adaptace a vývoje celé respirační problematiky, s hledáním možností snižování dlouhodobé morbidity nezralých novorozenců. Zároveň tým rozvíjí spolupráci s jinými pracovišti v oblasti preklinického výzkumu.

92319Spolupráce, granty, projekty
Pracoviště řeší výzkumné záměry s tématikou léčby respiračního selhání pomocí nekonvenčních metod umělé plicní ventilace, a to jak oscilační, tak tryskové. V této oblasti je zapojeno do celé řady mezinárodních projektů a koordinuje klinický výzkum na celorepublikové úrovni. Studie se zabývají způsoby podávání surfaktantu a jeho složením (studie POPART) a časným podáním inhalačních kortikosteroidů k potlačení rozvoje chronického plicního onemocnění (NEuroSIS).

Studium nezralých novorozenců
Vědecká skupina nadále rozvíjí výzkum zabývající se stabilizací extrémně nezralých novorozenců, kde pracoviště spolupracuje s Univerzitou v Leidenu (Arjan te Pas). V současné době se zaměřuje na studium adaptace a stabilizace nezralých novorozenců při probíhající placentární transfuzi. V posledních pěti letech zahájila společně se skupinou perinatologů (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Michal Koucký, Ph.D.) léčebný a výzkumný program zabývající se periviabilitou plodu a novorozence. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem následné péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v oblasti studia dlouhodobé morbidity, extrémní nezralosti a jejího dosahu do dětského věku.

Široké spektrum vědecké spolupráce
Pracoviště prof. Plavky dále spolupracuje na grantech společně se skupinou MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR (změny transkriptomu a kontrola energetického metabolismu), se skupinou doc. RNDR. Josefa Cvačky, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (studium složení lidského mázku,.) a se skupinou prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky zabývající se studiem fotodegradačních produktů bilirubinu. S Oční klinikou 1. LF UK a VFN spolupracuje na studiích RAINBOW a FIREFLeYe, které se zabývají efektivitou a bezpečností léčby intravitreálních aplikací anti-VEGF u progresivních forem retinopatií nezralých novorozenců. Další spolupráce na výzkumných projektech se úspěšně rozvíjí s Biomedicínskou fakultou ČVUT, a to především v oblasti respirace a ventilačních technik. Aktuálně se pracoviště zapojilo do spolupráce v rámci Světové asociace perinatální medicíny (WAPM) hodnotící vliv covidu-19 na plod a novorozence s dopadem do dětského věku.

Mezinárodní význam skupiny
Výzkumná skupina pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech s citačními ohlasy. Prof. Plavka je členem Evropské skupiny pro doporučení léčby RDS, která periodicky publikuje svá doporučení. Vedoucí a spolupracovníci vědecké skupiny obdrželi cenu za nejlepší originální práci (John Haven Emmerson Award) a pravidelně jsou zváni jako řečníci na významné evropské a světové kongresy.