1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Pavla Dundra

Tým prof. Pavla Dundra působí v rámci Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Aktuální složení se mění v souvislosti s probíhajícími projekty. Mezi základní členy patří doc. Kristýna Němejcová, MUDr. Michaela Bártů a RNDr. Ivana Tichá, vedoucí Laboratoře molekulární patologie pracoviště, spolu se svou skupinou. Na práci týmu se podílí i 6 studentů doktorských studijních programů a podle možností také pregraduální studenti.

83942


Zaměření

Skupina se věnuje zejména onkologické problematice se zaměřením na široké spektrum nádorů ženského genitálu, ale i dalších malignit zahrnujících např. melanom, karcinomy prsu, pankreatu, tlustého střeva, ledviny a prostaty. V souvislosti s výrazným metodickým rozvojem jsou v rámci výzkumu kromě tradiční histopatologie a imunohistochemie využívány i metody molekulárně biologické. V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují:


* identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017);

* nastavení diagnostických algoritmů s využitím širokých panelů imunohistochemických protilátek (Němejcová et al., Diagnostic Pathology 2015);

* molekulární a imunofenotypická charakteristika nádorových onemocnění se zaměřením na prediktivní a prognostický význam (Dundr et al., Melanoma Research 2019; Němejcová et al., American Journal of Surgical Pathology 2015; Hájková et al., Scientific Reports 2018);

* problematika nádorového mikroprostředí (Němejcová et al., Pigment Cell & Melanoma Research 2018);

* komplexní charakteristika vzácných nádorů ovaria (Dundr et al., Pathology & Oncology Research 2017);

* problematika HNF-1B u nádorových onemocnění (Bártů et al., Folia Biologica 2018; Němejcová et al., Pathology & Oncology Research 2016).

83943

Exprese PD-L1 buňkami plicního dlaždicobuněčného karcinomu (protilátka SP263, zvětšení 100x).
Snímek: archiv P. Dundra

Spolupráce, granty, projekty

Skupina velmi úzce spolupracuje zejména s výzkumným týmem prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. Zdeňka Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie a s výzkumnými týmy z Dermatovenerologické, Urologické a I. chirurgické kliniky. Aktuálně jsou na pracovišti řešeny 3 projekty AZV ČR (řešitel prof. Dundr) a v rámci spolupráce několik dalších projektů této agentury, na kterých členové výzkumné skupiny participují. Tým prof. Dundra se účastní výzkumu i na jiných projektech, např. RVO, UNCE, Progres Q27 a OPPK. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI.

Na mezinárodní úrovni ústav úzce spolupracuje s prof. Gáborem Méhesem (Debrecín, Maďarsko) a na jednotlivých projektech také s pracovišti z Velké Británie nebo USA.

Mezinárodní význam

Výzkumný tým prof. Dundra patří mezi uznávané skupiny zejména v problematice gynekologické patologie. Důkazem je několik prioritních, často citovaných publikací v časopisech s impakt faktorem, recentní autorství kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, která byla editována odborníky z USA, a četné přednášky na dané téma.

Pokud máte zájem o více informací, pište na pavel.dundr@lf1.cuni.cz.

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Pavla Dundra

Tým prof. Pavla Dundra působí v rámci Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Aktuální složení se mění v souvislosti s probíhajícími projekty. Mezi základní členy patří doc. Kristýna Němejcová, MUDr. Michaela Bártů a RNDr. Ivana Tichá, vedoucí Laboratoře molekulární patologie pracoviště, spolu se svou skupinou. Na práci týmu se podílí i 6 studentů doktorských studijních programů a podle možností také pregraduální studenti.

83942


Zaměření

Skupina se věnuje zejména onkologické problematice se zaměřením na široké spektrum nádorů ženského genitálu, ale i dalších malignit zahrnujících např. melanom, karcinomy prsu, pankreatu, tlustého střeva, ledviny a prostaty. V souvislosti s výrazným metodickým rozvojem jsou v rámci výzkumu kromě tradiční histopatologie a imunohistochemie využívány i metody molekulárně biologické. V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují:


* identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017);

* nastavení diagnostických algoritmů s využitím širokých panelů imunohistochemických protilátek (Němejcová et al., Diagnostic Pathology 2015);

* molekulární a imunofenotypická charakteristika nádorových onemocnění se zaměřením na prediktivní a prognostický význam (Dundr et al., Melanoma Research 2019; Němejcová et al., American Journal of Surgical Pathology 2015; Hájková et al., Scientific Reports 2018);

* problematika nádorového mikroprostředí (Němejcová et al., Pigment Cell & Melanoma Research 2018);

* komplexní charakteristika vzácných nádorů ovaria (Dundr et al., Pathology & Oncology Research 2017);

* problematika HNF-1B u nádorových onemocnění (Bártů et al., Folia Biologica 2018; Němejcová et al., Pathology & Oncology Research 2016).

83943

Exprese PD-L1 buňkami plicního dlaždicobuněčného karcinomu (protilátka SP263, zvětšení 100x).
Snímek: archiv P. Dundra

Spolupráce, granty, projekty

Skupina velmi úzce spolupracuje zejména s výzkumným týmem prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. Zdeňka Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie a s výzkumnými týmy z Dermatovenerologické, Urologické a I. chirurgické kliniky. Aktuálně jsou na pracovišti řešeny 3 projekty AZV ČR (řešitel prof. Dundr) a v rámci spolupráce několik dalších projektů této agentury, na kterých členové výzkumné skupiny participují. Tým prof. Dundra se účastní výzkumu i na jiných projektech, např. RVO, UNCE, Progres Q27 a OPPK. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI.

Na mezinárodní úrovni ústav úzce spolupracuje s prof. Gáborem Méhesem (Debrecín, Maďarsko) a na jednotlivých projektech také s pracovišti z Velké Británie nebo USA.

Mezinárodní význam

Výzkumný tým prof. Dundra patří mezi uznávané skupiny zejména v problematice gynekologické patologie. Důkazem je několik prioritních, často citovaných publikací v časopisech s impakt faktorem, recentní autorství kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, která byla editována odborníky z USA, a četné přednášky na dané téma.

Pokud máte zájem o více informací, pište na pavel.dundr@lf1.cuni.cz.

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Pavla Dundra

Tým prof. Pavla Dundra působí v rámci Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Aktuální složení se mění v souvislosti s probíhajícími projekty. Mezi základní členy patří doc. Kristýna Němejcová, MUDr. Michaela Bártů a RNDr. Ivana Tichá, vedoucí Laboratoře molekulární patologie pracoviště, spolu se svou skupinou. Na práci týmu se podílí i 6 studentů doktorských studijních programů a podle možností také pregraduální studenti.

83942


Zaměření

Skupina se věnuje zejména onkologické problematice se zaměřením na široké spektrum nádorů ženského genitálu, ale i dalších malignit zahrnujících např. melanom, karcinomy prsu, pankreatu, tlustého střeva, ledviny a prostaty. V souvislosti s výrazným metodickým rozvojem jsou v rámci výzkumu kromě tradiční histopatologie a imunohistochemie využívány i metody molekulárně biologické. V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují:


* identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017);

* nastavení diagnostických algoritmů s využitím širokých panelů imunohistochemických protilátek (Němejcová et al., Diagnostic Pathology 2015);

* molekulární a imunofenotypická charakteristika nádorových onemocnění se zaměřením na prediktivní a prognostický význam (Dundr et al., Melanoma Research 2019; Němejcová et al., American Journal of Surgical Pathology 2015; Hájková et al., Scientific Reports 2018);

* problematika nádorového mikroprostředí (Němejcová et al., Pigment Cell & Melanoma Research 2018);

* komplexní charakteristika vzácných nádorů ovaria (Dundr et al., Pathology & Oncology Research 2017);

* problematika HNF-1B u nádorových onemocnění (Bártů et al., Folia Biologica 2018; Němejcová et al., Pathology & Oncology Research 2016).

83943

Exprese PD-L1 buňkami plicního dlaždicobuněčného karcinomu (protilátka SP263, zvětšení 100x).
Snímek: archiv P. Dundra

Spolupráce, granty, projekty

Skupina velmi úzce spolupracuje zejména s výzkumným týmem prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. Zdeňka Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie a s výzkumnými týmy z Dermatovenerologické, Urologické a I. chirurgické kliniky. Aktuálně jsou na pracovišti řešeny 3 projekty AZV ČR (řešitel prof. Dundr) a v rámci spolupráce několik dalších projektů této agentury, na kterých členové výzkumné skupiny participují. Tým prof. Dundra se účastní výzkumu i na jiných projektech, např. RVO, UNCE, Progres Q27 a OPPK. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI.

Na mezinárodní úrovni ústav úzce spolupracuje s prof. Gáborem Méhesem (Debrecín, Maďarsko) a na jednotlivých projektech také s pracovišti z Velké Británie nebo USA.

Mezinárodní význam

Výzkumný tým prof. Dundra patří mezi uznávané skupiny zejména v problematice gynekologické patologie. Důkazem je několik prioritních, často citovaných publikací v časopisech s impakt faktorem, recentní autorství kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, která byla editována odborníky z USA, a četné přednášky na dané téma.

Pokud máte zájem o více informací, pište na pavel.dundr@lf1.cuni.cz.

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Pavla Dundra

Tým prof. Pavla Dundra působí v rámci Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Aktuální složení se mění v souvislosti s probíhajícími projekty. Mezi základní členy patří doc. Kristýna Němejcová, MUDr. Michaela Bártů a RNDr. Ivana Tichá, vedoucí Laboratoře molekulární patologie pracoviště, spolu se svou skupinou. Na práci týmu se podílí i 6 studentů doktorských studijních programů a podle možností také pregraduální studenti.

83942


Zaměření

Skupina se věnuje zejména onkologické problematice se zaměřením na široké spektrum nádorů ženského genitálu, ale i dalších malignit zahrnujících např. melanom, karcinomy prsu, pankreatu, tlustého střeva, ledviny a prostaty. V souvislosti s výrazným metodickým rozvojem jsou v rámci výzkumu kromě tradiční histopatologie a imunohistochemie využívány i metody molekulárně biologické. V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují:


* identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017);

* nastavení diagnostických algoritmů s využitím širokých panelů imunohistochemických protilátek (Němejcová et al., Diagnostic Pathology 2015);

* molekulární a imunofenotypická charakteristika nádorových onemocnění se zaměřením na prediktivní a prognostický význam (Dundr et al., Melanoma Research 2019; Němejcová et al., American Journal of Surgical Pathology 2015; Hájková et al., Scientific Reports 2018);

* problematika nádorového mikroprostředí (Němejcová et al., Pigment Cell & Melanoma Research 2018);

* komplexní charakteristika vzácných nádorů ovaria (Dundr et al., Pathology & Oncology Research 2017);

* problematika HNF-1B u nádorových onemocnění (Bártů et al., Folia Biologica 2018; Němejcová et al., Pathology & Oncology Research 2016).

83943

Exprese PD-L1 buňkami plicního dlaždicobuněčného karcinomu (protilátka SP263, zvětšení 100x).
Snímek: archiv P. Dundra

Spolupráce, granty, projekty

Skupina velmi úzce spolupracuje zejména s výzkumným týmem prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. Zdeňka Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie a s výzkumnými týmy z Dermatovenerologické, Urologické a I. chirurgické kliniky. Aktuálně jsou na pracovišti řešeny 3 projekty AZV ČR (řešitel prof. Dundr) a v rámci spolupráce několik dalších projektů této agentury, na kterých členové výzkumné skupiny participují. Tým prof. Dundra se účastní výzkumu i na jiných projektech, např. RVO, UNCE, Progres Q27 a OPPK. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI.

Na mezinárodní úrovni ústav úzce spolupracuje s prof. Gáborem Méhesem (Debrecín, Maďarsko) a na jednotlivých projektech také s pracovišti z Velké Británie nebo USA.

Mezinárodní význam

Výzkumný tým prof. Dundra patří mezi uznávané skupiny zejména v problematice gynekologické patologie. Důkazem je několik prioritních, často citovaných publikací v časopisech s impakt faktorem, recentní autorství kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, která byla editována odborníky z USA, a četné přednášky na dané téma.

Pokud máte zájem o více informací, pište na pavel.dundr@lf1.cuni.cz.

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Pavla Dundra

Tým prof. Pavla Dundra působí v rámci Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Aktuální složení se mění v souvislosti s probíhajícími projekty. Mezi základní členy patří doc. Kristýna Němejcová, MUDr. Michaela Bártů a RNDr. Ivana Tichá, vedoucí Laboratoře molekulární patologie pracoviště, spolu se svou skupinou. Na práci týmu se podílí i 6 studentů doktorských studijních programů a podle možností také pregraduální studenti.

83942


Zaměření

Skupina se věnuje zejména onkologické problematice se zaměřením na široké spektrum nádorů ženského genitálu, ale i dalších malignit zahrnujících např. melanom, karcinomy prsu, pankreatu, tlustého střeva, ledviny a prostaty. V souvislosti s výrazným metodickým rozvojem jsou v rámci výzkumu kromě tradiční histopatologie a imunohistochemie využívány i metody molekulárně biologické. V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují:


* identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017);

* nastavení diagnostických algoritmů s využitím širokých panelů imunohistochemických protilátek (Němejcová et al., Diagnostic Pathology 2015);

* molekulární a imunofenotypická charakteristika nádorových onemocnění se zaměřením na prediktivní a prognostický význam (Dundr et al., Melanoma Research 2019; Němejcová et al., American Journal of Surgical Pathology 2015; Hájková et al., Scientific Reports 2018);

* problematika nádorového mikroprostředí (Němejcová et al., Pigment Cell & Melanoma Research 2018);

* komplexní charakteristika vzácných nádorů ovaria (Dundr et al., Pathology & Oncology Research 2017);

* problematika HNF-1B u nádorových onemocnění (Bártů et al., Folia Biologica 2018; Němejcová et al., Pathology & Oncology Research 2016).

83943

Exprese PD-L1 buňkami plicního dlaždicobuněčného karcinomu (protilátka SP263, zvětšení 100x).
Snímek: archiv P. Dundra

Spolupráce, granty, projekty

Skupina velmi úzce spolupracuje zejména s výzkumným týmem prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. Zdeňka Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie a s výzkumnými týmy z Dermatovenerologické, Urologické a I. chirurgické kliniky. Aktuálně jsou na pracovišti řešeny 3 projekty AZV ČR (řešitel prof. Dundr) a v rámci spolupráce několik dalších projektů této agentury, na kterých členové výzkumné skupiny participují. Tým prof. Dundra se účastní výzkumu i na jiných projektech, např. RVO, UNCE, Progres Q27 a OPPK. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI.

Na mezinárodní úrovni ústav úzce spolupracuje s prof. Gáborem Méhesem (Debrecín, Maďarsko) a na jednotlivých projektech také s pracovišti z Velké Británie nebo USA.

Mezinárodní význam

Výzkumný tým prof. Dundra patří mezi uznávané skupiny zejména v problematice gynekologické patologie. Důkazem je několik prioritních, často citovaných publikací v časopisech s impakt faktorem, recentní autorství kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, která byla editována odborníky z USA, a četné přednášky na dané téma.

Pokud máte zájem o více informací, pište na pavel.dundr@lf1.cuni.cz.

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Pavla Dundra

Tým prof. Pavla Dundra působí v rámci Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Aktuální složení se mění v souvislosti s probíhajícími projekty. Mezi základní členy patří doc. Kristýna Němejcová, MUDr. Michaela Bártů a RNDr. Ivana Tichá, vedoucí Laboratoře molekulární patologie pracoviště, spolu se svou skupinou. Na práci týmu se podílí i 6 studentů doktorských studijních programů a podle možností také pregraduální studenti.

83942


Zaměření

Skupina se věnuje zejména onkologické problematice se zaměřením na široké spektrum nádorů ženského genitálu, ale i dalších malignit zahrnujících např. melanom, karcinomy prsu, pankreatu, tlustého střeva, ledviny a prostaty. V souvislosti s výrazným metodickým rozvojem jsou v rámci výzkumu kromě tradiční histopatologie a imunohistochemie využívány i metody molekulárně biologické. V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují:


* identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017);

* nastavení diagnostických algoritmů s využitím širokých panelů imunohistochemických protilátek (Němejcová et al., Diagnostic Pathology 2015);

* molekulární a imunofenotypická charakteristika nádorových onemocnění se zaměřením na prediktivní a prognostický význam (Dundr et al., Melanoma Research 2019; Němejcová et al., American Journal of Surgical Pathology 2015; Hájková et al., Scientific Reports 2018);

* problematika nádorového mikroprostředí (Němejcová et al., Pigment Cell & Melanoma Research 2018);

* komplexní charakteristika vzácných nádorů ovaria (Dundr et al., Pathology & Oncology Research 2017);

* problematika HNF-1B u nádorových onemocnění (Bártů et al., Folia Biologica 2018; Němejcová et al., Pathology & Oncology Research 2016).

83943

Exprese PD-L1 buňkami plicního dlaždicobuněčného karcinomu (protilátka SP263, zvětšení 100x).
Snímek: archiv P. Dundra

Spolupráce, granty, projekty

Skupina velmi úzce spolupracuje zejména s výzkumným týmem prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. Zdeňka Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie a s výzkumnými týmy z Dermatovenerologické, Urologické a I. chirurgické kliniky. Aktuálně jsou na pracovišti řešeny 3 projekty AZV ČR (řešitel prof. Dundr) a v rámci spolupráce několik dalších projektů této agentury, na kterých členové výzkumné skupiny participují. Tým prof. Dundra se účastní výzkumu i na jiných projektech, např. RVO, UNCE, Progres Q27 a OPPK. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI.

Na mezinárodní úrovni ústav úzce spolupracuje s prof. Gáborem Méhesem (Debrecín, Maďarsko) a na jednotlivých projektech také s pracovišti z Velké Británie nebo USA.

Mezinárodní význam

Výzkumný tým prof. Dundra patří mezi uznávané skupiny zejména v problematice gynekologické patologie. Důkazem je několik prioritních, často citovaných publikací v časopisech s impakt faktorem, recentní autorství kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, která byla editována odborníky z USA, a četné přednášky na dané téma.

Pokud máte zájem o více informací, pište na pavel.dundr@lf1.cuni.cz.

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Pavla Dundra

Tým prof. Pavla Dundra působí v rámci Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Aktuální složení se mění v souvislosti s probíhajícími projekty. Mezi základní členy patří doc. Kristýna Němejcová, MUDr. Michaela Bártů a RNDr. Ivana Tichá, vedoucí Laboratoře molekulární patologie pracoviště, spolu se svou skupinou. Na práci týmu se podílí i 6 studentů doktorských studijních programů a podle možností také pregraduální studenti.

83942


Zaměření

Skupina se věnuje zejména onkologické problematice se zaměřením na široké spektrum nádorů ženského genitálu, ale i dalších malignit zahrnujících např. melanom, karcinomy prsu, pankreatu, tlustého střeva, ledviny a prostaty. V souvislosti s výrazným metodickým rozvojem jsou v rámci výzkumu kromě tradiční histopatologie a imunohistochemie využívány i metody molekulárně biologické. V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují:


* identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017);

* nastavení diagnostických algoritmů s využitím širokých panelů imunohistochemických protilátek (Němejcová et al., Diagnostic Pathology 2015);

* molekulární a imunofenotypická charakteristika nádorových onemocnění se zaměřením na prediktivní a prognostický význam (Dundr et al., Melanoma Research 2019; Němejcová et al., American Journal of Surgical Pathology 2015; Hájková et al., Scientific Reports 2018);

* problematika nádorového mikroprostředí (Němejcová et al., Pigment Cell & Melanoma Research 2018);

* komplexní charakteristika vzácných nádorů ovaria (Dundr et al., Pathology & Oncology Research 2017);

* problematika HNF-1B u nádorových onemocnění (Bártů et al., Folia Biologica 2018; Němejcová et al., Pathology & Oncology Research 2016).

83943

Exprese PD-L1 buňkami plicního dlaždicobuněčného karcinomu (protilátka SP263, zvětšení 100x).
Snímek: archiv P. Dundra

Spolupráce, granty, projekty

Skupina velmi úzce spolupracuje zejména s výzkumným týmem prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. Zdeňka Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie a s výzkumnými týmy z Dermatovenerologické, Urologické a I. chirurgické kliniky. Aktuálně jsou na pracovišti řešeny 3 projekty AZV ČR (řešitel prof. Dundr) a v rámci spolupráce několik dalších projektů této agentury, na kterých členové výzkumné skupiny participují. Tým prof. Dundra se účastní výzkumu i na jiných projektech, např. RVO, UNCE, Progres Q27 a OPPK. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI.

Na mezinárodní úrovni ústav úzce spolupracuje s prof. Gáborem Méhesem (Debrecín, Maďarsko) a na jednotlivých projektech také s pracovišti z Velké Británie nebo USA.

Mezinárodní význam

Výzkumný tým prof. Dundra patří mezi uznávané skupiny zejména v problematice gynekologické patologie. Důkazem je několik prioritních, často citovaných publikací v časopisech s impakt faktorem, recentní autorství kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, která byla editována odborníky z USA, a četné přednášky na dané téma.

Pokud máte zájem o více informací, pište na pavel.dundr@lf1.cuni.cz.