1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Smetany

75273Tým tvoří na plný úvazek RNDr. B. Dvořánková, Ph.D., RNDr. P. Szabo, Ph.D., a MUDr. I. Klepáček, CSc., na část úvazku pak MUDr. L. Lacina, Ph.D., MUDr. O. Kodet, Ph.D., a MUDr. Z. Fík, Ph.D., kteří pracují i na klinických pracovištích. Kromě toho je do práce zapojeno 5 postgraduálních studentů, 1 studentka pregraduální a 1 laborantka. Skupina působí jak v prostorách Anatomického ústavu, tak v BIOCEV.

Zaměření
Skupina se věnuje buněčné biologii dlaždicových epitelů včetně minoritních buněk (melanocyty) v normě i za patologických stavů. Předmětem zájmu jsou převážně nemelanomové i melanomové nádory, a to zejména z hlediska studia mezibuněčných interakcí a jejich podílu na vytváření mikroprostředí podporujícího růst a šíření nádorů. Studována je problematika nádorově-asociovaných fibroblastů, jejich vzniku, regulací a významu pro šíření nádoru. Věnuje se i problematice hojení ran, které se svým mikroprostředím nádoru podobají, a tkáňovému inženýrství. Skupina používá morfologické techniky včetně normální a reverzní lektinové histochemie, metody buněčné biologie a základní biochemické metody (Western blot, ELISA). Základem je komparace analýzy klinického materiálu s ověřením ve tkáňových kulturách – a to i v trojrozměrných.

Spolupráce, granty, projekty
Skupina spolupracuje se skupinou prof. Šeda z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, prof. Krále (BIOCEV) z naší fakulty a skupinou doc. Brábka z Přírodovědecké fakulty UK. Velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci má skupina s Oddělením genomiky a bioinformatiky ÚMG AV ČR pod vedením Dr. Vlčka. Tradici má rovněž spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prof. Motlík, Dr. Kupcová-Skalníková). Od 90. let spolupracuje skupina s Ústavem fyziologické chemie Veterinární fakulty LMU v Mnichově. Plodná je i spolupráce s Východoslovenským ústavem srdečních chorob v Košicích (Dr. Gál). V současné době je práce podpořena 1 grantem GA ČR a 2 granty AZV ČR. Skupina je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu PROGRES Q28 (řešitel prof. Šedo) a projektu na podporu Specifického vysokoškolského výzkumu (řešitel doc. Vokurka). Skupina byla dvakrát partnerským pracovištěm v rámci evropské sítě Marie Curie.

Významné výstupy
Nejvýznamnějšími výstupy skupiny jsou nálezy z oblasti studia nádorově-asociovaných fibroblastů, které byly shrnuty v přehledných článcích (Int J Mol Sci 16: 24094-24110, 2015; Protoplasma 254: 1143–1150, 2017; Histol Histopathol 33: 247-254, 2018). Tyto nálezy ukázaly, že v biologii nádorově asociovaných fibroblastů hrají významnou roli endogenní lektin galektin-1 a cytokiny/chemokiny IL-6, IL-8, CXCL-1, jejichž blokáda by byla využitelná jako nová generace protinádorové terapie. Tyto výsledky byly rovněž patentovány.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: karel.smetana@lf1.cuni.cz

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Smetany

75273Tým tvoří na plný úvazek RNDr. B. Dvořánková, Ph.D., RNDr. P. Szabo, Ph.D., a MUDr. I. Klepáček, CSc., na část úvazku pak MUDr. L. Lacina, Ph.D., MUDr. O. Kodet, Ph.D., a MUDr. Z. Fík, Ph.D., kteří pracují i na klinických pracovištích. Kromě toho je do práce zapojeno 5 postgraduálních studentů, 1 studentka pregraduální a 1 laborantka. Skupina působí jak v prostorách Anatomického ústavu, tak v BIOCEV.

Zaměření
Skupina se věnuje buněčné biologii dlaždicových epitelů včetně minoritních buněk (melanocyty) v normě i za patologických stavů. Předmětem zájmu jsou převážně nemelanomové i melanomové nádory, a to zejména z hlediska studia mezibuněčných interakcí a jejich podílu na vytváření mikroprostředí podporujícího růst a šíření nádorů. Studována je problematika nádorově-asociovaných fibroblastů, jejich vzniku, regulací a významu pro šíření nádoru. Věnuje se i problematice hojení ran, které se svým mikroprostředím nádoru podobají, a tkáňovému inženýrství. Skupina používá morfologické techniky včetně normální a reverzní lektinové histochemie, metody buněčné biologie a základní biochemické metody (Western blot, ELISA). Základem je komparace analýzy klinického materiálu s ověřením ve tkáňových kulturách – a to i v trojrozměrných.

Spolupráce, granty, projekty
Skupina spolupracuje se skupinou prof. Šeda z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, prof. Krále (BIOCEV) z naší fakulty a skupinou doc. Brábka z Přírodovědecké fakulty UK. Velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci má skupina s Oddělením genomiky a bioinformatiky ÚMG AV ČR pod vedením Dr. Vlčka. Tradici má rovněž spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prof. Motlík, Dr. Kupcová-Skalníková). Od 90. let spolupracuje skupina s Ústavem fyziologické chemie Veterinární fakulty LMU v Mnichově. Plodná je i spolupráce s Východoslovenským ústavem srdečních chorob v Košicích (Dr. Gál). V současné době je práce podpořena 1 grantem GA ČR a 2 granty AZV ČR. Skupina je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu PROGRES Q28 (řešitel prof. Šedo) a projektu na podporu Specifického vysokoškolského výzkumu (řešitel doc. Vokurka). Skupina byla dvakrát partnerským pracovištěm v rámci evropské sítě Marie Curie.

Významné výstupy
Nejvýznamnějšími výstupy skupiny jsou nálezy z oblasti studia nádorově-asociovaných fibroblastů, které byly shrnuty v přehledných článcích (Int J Mol Sci 16: 24094-24110, 2015; Protoplasma 254: 1143–1150, 2017; Histol Histopathol 33: 247-254, 2018). Tyto nálezy ukázaly, že v biologii nádorově asociovaných fibroblastů hrají významnou roli endogenní lektin galektin-1 a cytokiny/chemokiny IL-6, IL-8, CXCL-1, jejichž blokáda by byla využitelná jako nová generace protinádorové terapie. Tyto výsledky byly rovněž patentovány.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: karel.smetana@lf1.cuni.cz

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Smetany

75273Tým tvoří na plný úvazek RNDr. B. Dvořánková, Ph.D., RNDr. P. Szabo, Ph.D., a MUDr. I. Klepáček, CSc., na část úvazku pak MUDr. L. Lacina, Ph.D., MUDr. O. Kodet, Ph.D., a MUDr. Z. Fík, Ph.D., kteří pracují i na klinických pracovištích. Kromě toho je do práce zapojeno 5 postgraduálních studentů, 1 studentka pregraduální a 1 laborantka. Skupina působí jak v prostorách Anatomického ústavu, tak v BIOCEV.

Zaměření
Skupina se věnuje buněčné biologii dlaždicových epitelů včetně minoritních buněk (melanocyty) v normě i za patologických stavů. Předmětem zájmu jsou převážně nemelanomové i melanomové nádory, a to zejména z hlediska studia mezibuněčných interakcí a jejich podílu na vytváření mikroprostředí podporujícího růst a šíření nádorů. Studována je problematika nádorově-asociovaných fibroblastů, jejich vzniku, regulací a významu pro šíření nádoru. Věnuje se i problematice hojení ran, které se svým mikroprostředím nádoru podobají, a tkáňovému inženýrství. Skupina používá morfologické techniky včetně normální a reverzní lektinové histochemie, metody buněčné biologie a základní biochemické metody (Western blot, ELISA). Základem je komparace analýzy klinického materiálu s ověřením ve tkáňových kulturách – a to i v trojrozměrných.

Spolupráce, granty, projekty
Skupina spolupracuje se skupinou prof. Šeda z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, prof. Krále (BIOCEV) z naší fakulty a skupinou doc. Brábka z Přírodovědecké fakulty UK. Velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci má skupina s Oddělením genomiky a bioinformatiky ÚMG AV ČR pod vedením Dr. Vlčka. Tradici má rovněž spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prof. Motlík, Dr. Kupcová-Skalníková). Od 90. let spolupracuje skupina s Ústavem fyziologické chemie Veterinární fakulty LMU v Mnichově. Plodná je i spolupráce s Východoslovenským ústavem srdečních chorob v Košicích (Dr. Gál). V současné době je práce podpořena 1 grantem GA ČR a 2 granty AZV ČR. Skupina je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu PROGRES Q28 (řešitel prof. Šedo) a projektu na podporu Specifického vysokoškolského výzkumu (řešitel doc. Vokurka). Skupina byla dvakrát partnerským pracovištěm v rámci evropské sítě Marie Curie.

Významné výstupy
Nejvýznamnějšími výstupy skupiny jsou nálezy z oblasti studia nádorově-asociovaných fibroblastů, které byly shrnuty v přehledných článcích (Int J Mol Sci 16: 24094-24110, 2015; Protoplasma 254: 1143–1150, 2017; Histol Histopathol 33: 247-254, 2018). Tyto nálezy ukázaly, že v biologii nádorově asociovaných fibroblastů hrají významnou roli endogenní lektin galektin-1 a cytokiny/chemokiny IL-6, IL-8, CXCL-1, jejichž blokáda by byla využitelná jako nová generace protinádorové terapie. Tyto výsledky byly rovněž patentovány.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: karel.smetana@lf1.cuni.cz

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Smetany

75273Tým tvoří na plný úvazek RNDr. B. Dvořánková, Ph.D., RNDr. P. Szabo, Ph.D., a MUDr. I. Klepáček, CSc., na část úvazku pak MUDr. L. Lacina, Ph.D., MUDr. O. Kodet, Ph.D., a MUDr. Z. Fík, Ph.D., kteří pracují i na klinických pracovištích. Kromě toho je do práce zapojeno 5 postgraduálních studentů, 1 studentka pregraduální a 1 laborantka. Skupina působí jak v prostorách Anatomického ústavu, tak v BIOCEV.

Zaměření
Skupina se věnuje buněčné biologii dlaždicových epitelů včetně minoritních buněk (melanocyty) v normě i za patologických stavů. Předmětem zájmu jsou převážně nemelanomové i melanomové nádory, a to zejména z hlediska studia mezibuněčných interakcí a jejich podílu na vytváření mikroprostředí podporujícího růst a šíření nádorů. Studována je problematika nádorově-asociovaných fibroblastů, jejich vzniku, regulací a významu pro šíření nádoru. Věnuje se i problematice hojení ran, které se svým mikroprostředím nádoru podobají, a tkáňovému inženýrství. Skupina používá morfologické techniky včetně normální a reverzní lektinové histochemie, metody buněčné biologie a základní biochemické metody (Western blot, ELISA). Základem je komparace analýzy klinického materiálu s ověřením ve tkáňových kulturách – a to i v trojrozměrných.

Spolupráce, granty, projekty
Skupina spolupracuje se skupinou prof. Šeda z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, prof. Krále (BIOCEV) z naší fakulty a skupinou doc. Brábka z Přírodovědecké fakulty UK. Velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci má skupina s Oddělením genomiky a bioinformatiky ÚMG AV ČR pod vedením Dr. Vlčka. Tradici má rovněž spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prof. Motlík, Dr. Kupcová-Skalníková). Od 90. let spolupracuje skupina s Ústavem fyziologické chemie Veterinární fakulty LMU v Mnichově. Plodná je i spolupráce s Východoslovenským ústavem srdečních chorob v Košicích (Dr. Gál). V současné době je práce podpořena 1 grantem GA ČR a 2 granty AZV ČR. Skupina je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu PROGRES Q28 (řešitel prof. Šedo) a projektu na podporu Specifického vysokoškolského výzkumu (řešitel doc. Vokurka). Skupina byla dvakrát partnerským pracovištěm v rámci evropské sítě Marie Curie.

Významné výstupy
Nejvýznamnějšími výstupy skupiny jsou nálezy z oblasti studia nádorově-asociovaných fibroblastů, které byly shrnuty v přehledných článcích (Int J Mol Sci 16: 24094-24110, 2015; Protoplasma 254: 1143–1150, 2017; Histol Histopathol 33: 247-254, 2018). Tyto nálezy ukázaly, že v biologii nádorově asociovaných fibroblastů hrají významnou roli endogenní lektin galektin-1 a cytokiny/chemokiny IL-6, IL-8, CXCL-1, jejichž blokáda by byla využitelná jako nová generace protinádorové terapie. Tyto výsledky byly rovněž patentovány.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: karel.smetana@lf1.cuni.cz

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Smetany

75273Tým tvoří na plný úvazek RNDr. B. Dvořánková, Ph.D., RNDr. P. Szabo, Ph.D., a MUDr. I. Klepáček, CSc., na část úvazku pak MUDr. L. Lacina, Ph.D., MUDr. O. Kodet, Ph.D., a MUDr. Z. Fík, Ph.D., kteří pracují i na klinických pracovištích. Kromě toho je do práce zapojeno 5 postgraduálních studentů, 1 studentka pregraduální a 1 laborantka. Skupina působí jak v prostorách Anatomického ústavu, tak v BIOCEV.

Zaměření
Skupina se věnuje buněčné biologii dlaždicových epitelů včetně minoritních buněk (melanocyty) v normě i za patologických stavů. Předmětem zájmu jsou převážně nemelanomové i melanomové nádory, a to zejména z hlediska studia mezibuněčných interakcí a jejich podílu na vytváření mikroprostředí podporujícího růst a šíření nádorů. Studována je problematika nádorově-asociovaných fibroblastů, jejich vzniku, regulací a významu pro šíření nádoru. Věnuje se i problematice hojení ran, které se svým mikroprostředím nádoru podobají, a tkáňovému inženýrství. Skupina používá morfologické techniky včetně normální a reverzní lektinové histochemie, metody buněčné biologie a základní biochemické metody (Western blot, ELISA). Základem je komparace analýzy klinického materiálu s ověřením ve tkáňových kulturách – a to i v trojrozměrných.

Spolupráce, granty, projekty
Skupina spolupracuje se skupinou prof. Šeda z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, prof. Krále (BIOCEV) z naší fakulty a skupinou doc. Brábka z Přírodovědecké fakulty UK. Velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci má skupina s Oddělením genomiky a bioinformatiky ÚMG AV ČR pod vedením Dr. Vlčka. Tradici má rovněž spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prof. Motlík, Dr. Kupcová-Skalníková). Od 90. let spolupracuje skupina s Ústavem fyziologické chemie Veterinární fakulty LMU v Mnichově. Plodná je i spolupráce s Východoslovenským ústavem srdečních chorob v Košicích (Dr. Gál). V současné době je práce podpořena 1 grantem GA ČR a 2 granty AZV ČR. Skupina je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu PROGRES Q28 (řešitel prof. Šedo) a projektu na podporu Specifického vysokoškolského výzkumu (řešitel doc. Vokurka). Skupina byla dvakrát partnerským pracovištěm v rámci evropské sítě Marie Curie.

Významné výstupy
Nejvýznamnějšími výstupy skupiny jsou nálezy z oblasti studia nádorově-asociovaných fibroblastů, které byly shrnuty v přehledných článcích (Int J Mol Sci 16: 24094-24110, 2015; Protoplasma 254: 1143–1150, 2017; Histol Histopathol 33: 247-254, 2018). Tyto nálezy ukázaly, že v biologii nádorově asociovaných fibroblastů hrají významnou roli endogenní lektin galektin-1 a cytokiny/chemokiny IL-6, IL-8, CXCL-1, jejichž blokáda by byla využitelná jako nová generace protinádorové terapie. Tyto výsledky byly rovněž patentovány.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: karel.smetana@lf1.cuni.cz

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Smetany

75273Tým tvoří na plný úvazek RNDr. B. Dvořánková, Ph.D., RNDr. P. Szabo, Ph.D., a MUDr. I. Klepáček, CSc., na část úvazku pak MUDr. L. Lacina, Ph.D., MUDr. O. Kodet, Ph.D., a MUDr. Z. Fík, Ph.D., kteří pracují i na klinických pracovištích. Kromě toho je do práce zapojeno 5 postgraduálních studentů, 1 studentka pregraduální a 1 laborantka. Skupina působí jak v prostorách Anatomického ústavu, tak v BIOCEV.

Zaměření
Skupina se věnuje buněčné biologii dlaždicových epitelů včetně minoritních buněk (melanocyty) v normě i za patologických stavů. Předmětem zájmu jsou převážně nemelanomové i melanomové nádory, a to zejména z hlediska studia mezibuněčných interakcí a jejich podílu na vytváření mikroprostředí podporujícího růst a šíření nádorů. Studována je problematika nádorově-asociovaných fibroblastů, jejich vzniku, regulací a významu pro šíření nádoru. Věnuje se i problematice hojení ran, které se svým mikroprostředím nádoru podobají, a tkáňovému inženýrství. Skupina používá morfologické techniky včetně normální a reverzní lektinové histochemie, metody buněčné biologie a základní biochemické metody (Western blot, ELISA). Základem je komparace analýzy klinického materiálu s ověřením ve tkáňových kulturách – a to i v trojrozměrných.

Spolupráce, granty, projekty
Skupina spolupracuje se skupinou prof. Šeda z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, prof. Krále (BIOCEV) z naší fakulty a skupinou doc. Brábka z Přírodovědecké fakulty UK. Velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci má skupina s Oddělením genomiky a bioinformatiky ÚMG AV ČR pod vedením Dr. Vlčka. Tradici má rovněž spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prof. Motlík, Dr. Kupcová-Skalníková). Od 90. let spolupracuje skupina s Ústavem fyziologické chemie Veterinární fakulty LMU v Mnichově. Plodná je i spolupráce s Východoslovenským ústavem srdečních chorob v Košicích (Dr. Gál). V současné době je práce podpořena 1 grantem GA ČR a 2 granty AZV ČR. Skupina je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu PROGRES Q28 (řešitel prof. Šedo) a projektu na podporu Specifického vysokoškolského výzkumu (řešitel doc. Vokurka). Skupina byla dvakrát partnerským pracovištěm v rámci evropské sítě Marie Curie.

Významné výstupy
Nejvýznamnějšími výstupy skupiny jsou nálezy z oblasti studia nádorově-asociovaných fibroblastů, které byly shrnuty v přehledných článcích (Int J Mol Sci 16: 24094-24110, 2015; Protoplasma 254: 1143–1150, 2017; Histol Histopathol 33: 247-254, 2018). Tyto nálezy ukázaly, že v biologii nádorově asociovaných fibroblastů hrají významnou roli endogenní lektin galektin-1 a cytokiny/chemokiny IL-6, IL-8, CXCL-1, jejichž blokáda by byla využitelná jako nová generace protinádorové terapie. Tyto výsledky byly rovněž patentovány.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: karel.smetana@lf1.cuni.cz

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Smetany

75273Tým tvoří na plný úvazek RNDr. B. Dvořánková, Ph.D., RNDr. P. Szabo, Ph.D., a MUDr. I. Klepáček, CSc., na část úvazku pak MUDr. L. Lacina, Ph.D., MUDr. O. Kodet, Ph.D., a MUDr. Z. Fík, Ph.D., kteří pracují i na klinických pracovištích. Kromě toho je do práce zapojeno 5 postgraduálních studentů, 1 studentka pregraduální a 1 laborantka. Skupina působí jak v prostorách Anatomického ústavu, tak v BIOCEV.

Zaměření
Skupina se věnuje buněčné biologii dlaždicových epitelů včetně minoritních buněk (melanocyty) v normě i za patologických stavů. Předmětem zájmu jsou převážně nemelanomové i melanomové nádory, a to zejména z hlediska studia mezibuněčných interakcí a jejich podílu na vytváření mikroprostředí podporujícího růst a šíření nádorů. Studována je problematika nádorově-asociovaných fibroblastů, jejich vzniku, regulací a významu pro šíření nádoru. Věnuje se i problematice hojení ran, které se svým mikroprostředím nádoru podobají, a tkáňovému inženýrství. Skupina používá morfologické techniky včetně normální a reverzní lektinové histochemie, metody buněčné biologie a základní biochemické metody (Western blot, ELISA). Základem je komparace analýzy klinického materiálu s ověřením ve tkáňových kulturách – a to i v trojrozměrných.

Spolupráce, granty, projekty
Skupina spolupracuje se skupinou prof. Šeda z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, prof. Krále (BIOCEV) z naší fakulty a skupinou doc. Brábka z Přírodovědecké fakulty UK. Velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci má skupina s Oddělením genomiky a bioinformatiky ÚMG AV ČR pod vedením Dr. Vlčka. Tradici má rovněž spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prof. Motlík, Dr. Kupcová-Skalníková). Od 90. let spolupracuje skupina s Ústavem fyziologické chemie Veterinární fakulty LMU v Mnichově. Plodná je i spolupráce s Východoslovenským ústavem srdečních chorob v Košicích (Dr. Gál). V současné době je práce podpořena 1 grantem GA ČR a 2 granty AZV ČR. Skupina je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu PROGRES Q28 (řešitel prof. Šedo) a projektu na podporu Specifického vysokoškolského výzkumu (řešitel doc. Vokurka). Skupina byla dvakrát partnerským pracovištěm v rámci evropské sítě Marie Curie.

Významné výstupy
Nejvýznamnějšími výstupy skupiny jsou nálezy z oblasti studia nádorově-asociovaných fibroblastů, které byly shrnuty v přehledných článcích (Int J Mol Sci 16: 24094-24110, 2015; Protoplasma 254: 1143–1150, 2017; Histol Histopathol 33: 247-254, 2018). Tyto nálezy ukázaly, že v biologii nádorově asociovaných fibroblastů hrají významnou roli endogenní lektin galektin-1 a cytokiny/chemokiny IL-6, IL-8, CXCL-1, jejichž blokáda by byla využitelná jako nová generace protinádorové terapie. Tyto výsledky byly rovněž patentovány.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: karel.smetana@lf1.cuni.cz