1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie

 

Není těžké odpovědět, co pro mne znamená Jednička. Celý můj profesní život je spjat s 1. lékařskou fakultou UK, pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství, na které jsem studoval. Již jako medik jsem snil o tom, jak dosáhnout privilegia, získat profesní uplatnění na této fakultě. Uvedenému cíli jsem přizpůsoboval své aktivity i mimo studijní povinnosti, jakými byla činnost demonstrátora nebo působení ve Studentské vědecké společnosti. Distribuční řízení, které rozhodlo o mém umístění do severočeského kraje, mé úsilí nezviklalo, a tak jsem se po relativně krátké době dostal na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, odkud pak byl jen krůček k mému připojení do akademické obce fakulty. Běžnou pedagogickou práci jsem záhy extendoval na sepisování učebních textů, zejména z vnitřního lékařství, hematologie a onkologie – ohlasy na ně byly pro mne významným stimulem.

Na fakultě jsem našel zázemí i pro svou vědeckou práci, jejímž výsledkem bylo obhájení kandidátské i doktorské práce. Benefity, které mi fakulta nabízela, jsem se snažil kompenzovat činností v různých fakultních funkcích, z nichž nejprestižnější bylo jmenování proděkanem fakulty pro vědu. Tuto funkci jsem vykonával pouze jedno volební období, abych pak 12 let pracoval jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově. Mimo fakultu jsem organizací různých odborných sympozií zviditelňoval prestiž Jedničky a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými fakultami. Škoda, že více než 50 let aktivního života s fakultou uběhlo téměř nepozorovaně, proto velmi oceňuji příležitost působit nadále na fakultě jako pracující důchodce.

Rozhovory

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie

 

Není těžké odpovědět, co pro mne znamená Jednička. Celý můj profesní život je spjat s 1. lékařskou fakultou UK, pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství, na které jsem studoval. Již jako medik jsem snil o tom, jak dosáhnout privilegia, získat profesní uplatnění na této fakultě. Uvedenému cíli jsem přizpůsoboval své aktivity i mimo studijní povinnosti, jakými byla činnost demonstrátora nebo působení ve Studentské vědecké společnosti. Distribuční řízení, které rozhodlo o mém umístění do severočeského kraje, mé úsilí nezviklalo, a tak jsem se po relativně krátké době dostal na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, odkud pak byl jen krůček k mému připojení do akademické obce fakulty. Běžnou pedagogickou práci jsem záhy extendoval na sepisování učebních textů, zejména z vnitřního lékařství, hematologie a onkologie – ohlasy na ně byly pro mne významným stimulem.

Na fakultě jsem našel zázemí i pro svou vědeckou práci, jejímž výsledkem bylo obhájení kandidátské i doktorské práce. Benefity, které mi fakulta nabízela, jsem se snažil kompenzovat činností v různých fakultních funkcích, z nichž nejprestižnější bylo jmenování proděkanem fakulty pro vědu. Tuto funkci jsem vykonával pouze jedno volební období, abych pak 12 let pracoval jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově. Mimo fakultu jsem organizací různých odborných sympozií zviditelňoval prestiž Jedničky a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými fakultami. Škoda, že více než 50 let aktivního života s fakultou uběhlo téměř nepozorovaně, proto velmi oceňuji příležitost působit nadále na fakultě jako pracující důchodce.

Téma

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie

 

Není těžké odpovědět, co pro mne znamená Jednička. Celý můj profesní život je spjat s 1. lékařskou fakultou UK, pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství, na které jsem studoval. Již jako medik jsem snil o tom, jak dosáhnout privilegia, získat profesní uplatnění na této fakultě. Uvedenému cíli jsem přizpůsoboval své aktivity i mimo studijní povinnosti, jakými byla činnost demonstrátora nebo působení ve Studentské vědecké společnosti. Distribuční řízení, které rozhodlo o mém umístění do severočeského kraje, mé úsilí nezviklalo, a tak jsem se po relativně krátké době dostal na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, odkud pak byl jen krůček k mému připojení do akademické obce fakulty. Běžnou pedagogickou práci jsem záhy extendoval na sepisování učebních textů, zejména z vnitřního lékařství, hematologie a onkologie – ohlasy na ně byly pro mne významným stimulem.

Na fakultě jsem našel zázemí i pro svou vědeckou práci, jejímž výsledkem bylo obhájení kandidátské i doktorské práce. Benefity, které mi fakulta nabízela, jsem se snažil kompenzovat činností v různých fakultních funkcích, z nichž nejprestižnější bylo jmenování proděkanem fakulty pro vědu. Tuto funkci jsem vykonával pouze jedno volební období, abych pak 12 let pracoval jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově. Mimo fakultu jsem organizací různých odborných sympozií zviditelňoval prestiž Jedničky a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými fakultami. Škoda, že více než 50 let aktivního života s fakultou uběhlo téměř nepozorovaně, proto velmi oceňuji příležitost působit nadále na fakultě jako pracující důchodce.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie

 

Není těžké odpovědět, co pro mne znamená Jednička. Celý můj profesní život je spjat s 1. lékařskou fakultou UK, pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství, na které jsem studoval. Již jako medik jsem snil o tom, jak dosáhnout privilegia, získat profesní uplatnění na této fakultě. Uvedenému cíli jsem přizpůsoboval své aktivity i mimo studijní povinnosti, jakými byla činnost demonstrátora nebo působení ve Studentské vědecké společnosti. Distribuční řízení, které rozhodlo o mém umístění do severočeského kraje, mé úsilí nezviklalo, a tak jsem se po relativně krátké době dostal na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, odkud pak byl jen krůček k mému připojení do akademické obce fakulty. Běžnou pedagogickou práci jsem záhy extendoval na sepisování učebních textů, zejména z vnitřního lékařství, hematologie a onkologie – ohlasy na ně byly pro mne významným stimulem.

Na fakultě jsem našel zázemí i pro svou vědeckou práci, jejímž výsledkem bylo obhájení kandidátské i doktorské práce. Benefity, které mi fakulta nabízela, jsem se snažil kompenzovat činností v různých fakultních funkcích, z nichž nejprestižnější bylo jmenování proděkanem fakulty pro vědu. Tuto funkci jsem vykonával pouze jedno volební období, abych pak 12 let pracoval jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově. Mimo fakultu jsem organizací různých odborných sympozií zviditelňoval prestiž Jedničky a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými fakultami. Škoda, že více než 50 let aktivního života s fakultou uběhlo téměř nepozorovaně, proto velmi oceňuji příležitost působit nadále na fakultě jako pracující důchodce.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie

 

Není těžké odpovědět, co pro mne znamená Jednička. Celý můj profesní život je spjat s 1. lékařskou fakultou UK, pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství, na které jsem studoval. Již jako medik jsem snil o tom, jak dosáhnout privilegia, získat profesní uplatnění na této fakultě. Uvedenému cíli jsem přizpůsoboval své aktivity i mimo studijní povinnosti, jakými byla činnost demonstrátora nebo působení ve Studentské vědecké společnosti. Distribuční řízení, které rozhodlo o mém umístění do severočeského kraje, mé úsilí nezviklalo, a tak jsem se po relativně krátké době dostal na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, odkud pak byl jen krůček k mému připojení do akademické obce fakulty. Běžnou pedagogickou práci jsem záhy extendoval na sepisování učebních textů, zejména z vnitřního lékařství, hematologie a onkologie – ohlasy na ně byly pro mne významným stimulem.

Na fakultě jsem našel zázemí i pro svou vědeckou práci, jejímž výsledkem bylo obhájení kandidátské i doktorské práce. Benefity, které mi fakulta nabízela, jsem se snažil kompenzovat činností v různých fakultních funkcích, z nichž nejprestižnější bylo jmenování proděkanem fakulty pro vědu. Tuto funkci jsem vykonával pouze jedno volební období, abych pak 12 let pracoval jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově. Mimo fakultu jsem organizací různých odborných sympozií zviditelňoval prestiž Jedničky a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými fakultami. Škoda, že více než 50 let aktivního života s fakultou uběhlo téměř nepozorovaně, proto velmi oceňuji příležitost působit nadále na fakultě jako pracující důchodce.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie

 

Není těžké odpovědět, co pro mne znamená Jednička. Celý můj profesní život je spjat s 1. lékařskou fakultou UK, pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství, na které jsem studoval. Již jako medik jsem snil o tom, jak dosáhnout privilegia, získat profesní uplatnění na této fakultě. Uvedenému cíli jsem přizpůsoboval své aktivity i mimo studijní povinnosti, jakými byla činnost demonstrátora nebo působení ve Studentské vědecké společnosti. Distribuční řízení, které rozhodlo o mém umístění do severočeského kraje, mé úsilí nezviklalo, a tak jsem se po relativně krátké době dostal na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, odkud pak byl jen krůček k mému připojení do akademické obce fakulty. Běžnou pedagogickou práci jsem záhy extendoval na sepisování učebních textů, zejména z vnitřního lékařství, hematologie a onkologie – ohlasy na ně byly pro mne významným stimulem.

Na fakultě jsem našel zázemí i pro svou vědeckou práci, jejímž výsledkem bylo obhájení kandidátské i doktorské práce. Benefity, které mi fakulta nabízela, jsem se snažil kompenzovat činností v různých fakultních funkcích, z nichž nejprestižnější bylo jmenování proděkanem fakulty pro vědu. Tuto funkci jsem vykonával pouze jedno volební období, abych pak 12 let pracoval jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově. Mimo fakultu jsem organizací různých odborných sympozií zviditelňoval prestiž Jedničky a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými fakultami. Škoda, že více než 50 let aktivního života s fakultou uběhlo téměř nepozorovaně, proto velmi oceňuji příležitost působit nadále na fakultě jako pracující důchodce.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie

 

Není těžké odpovědět, co pro mne znamená Jednička. Celý můj profesní život je spjat s 1. lékařskou fakultou UK, pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství, na které jsem studoval. Již jako medik jsem snil o tom, jak dosáhnout privilegia, získat profesní uplatnění na této fakultě. Uvedenému cíli jsem přizpůsoboval své aktivity i mimo studijní povinnosti, jakými byla činnost demonstrátora nebo působení ve Studentské vědecké společnosti. Distribuční řízení, které rozhodlo o mém umístění do severočeského kraje, mé úsilí nezviklalo, a tak jsem se po relativně krátké době dostal na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, odkud pak byl jen krůček k mému připojení do akademické obce fakulty. Běžnou pedagogickou práci jsem záhy extendoval na sepisování učebních textů, zejména z vnitřního lékařství, hematologie a onkologie – ohlasy na ně byly pro mne významným stimulem.

Na fakultě jsem našel zázemí i pro svou vědeckou práci, jejímž výsledkem bylo obhájení kandidátské i doktorské práce. Benefity, které mi fakulta nabízela, jsem se snažil kompenzovat činností v různých fakultních funkcích, z nichž nejprestižnější bylo jmenování proděkanem fakulty pro vědu. Tuto funkci jsem vykonával pouze jedno volební období, abych pak 12 let pracoval jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově. Mimo fakultu jsem organizací různých odborných sympozií zviditelňoval prestiž Jedničky a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými fakultami. Škoda, že více než 50 let aktivního života s fakultou uběhlo téměř nepozorovaně, proto velmi oceňuji příležitost působit nadále na fakultě jako pracující důchodce.