1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přípravné kurzy 1. LF

 

76575

Přípravné kurzy pro akademický rok 2018/2019

Přípravné kurzy typu A a B jsou dvousemestrální (říjen - duben).
Studium nemá profesní charakter, po jeho ukončení je vydáváno Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášku (Založení nové přihlášky) lze podat do naplnění kapacity kurzu. Na výuku bude vpuštěn pouze účastník kurzu, který má zaplacený kurz.

1/ Kurz typu A - CENA: 7.000,-Kč
probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.30 hod.
lichý týden - přednášky z fyziky a chemie
sudý týden - přednášky z biologie a latiny
Zahájení kurzu říjen 2018.
Rozvrh zimní semestr a letní semestr
Sylabus zimní semestr a letní semestr

2/ Kurz typu B - CENA: 5.000,-Kč
probíhá 1x za měsíc v sobotu od 8.30 do 13.30 hod. (s 15 minutovými přestávkami mezi předměty)
přednášky - z fyziky, chemie a biologie. Kurz B je vhodný pro mimopražské zájemce.
Zahájení kurzu říjen 2018.
Rozvrh zimní semestr a letní semestr
Sylabus zimní semestr a letní semestr

Přihlášení do kurzu:
Přihláška se podává prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) - Založení nové přihlášky
• Přihláška se podává pouze elektronicky.
• Za přihlášku musí být uhrazena stanovená částka.
• Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.

Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) spravovat