1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jsem nový absolvent 1. lf uk, co nyní?

Aktuální nabídky práce

Aktuální nabídky práce

Podívejte se na aktuální nabídky práce v nemocnicích, ambulancích i ostatních zdravotnických zařízeních ZDE.

Registrace u odborných organizací

Registrace u odborných organizací

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK. Ta garantuje odbornost svých členů, hájí je a poskytuje jim servis. Více

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání

Lékař, zubní lékař po absolvování lékařské fakulty, který tímto získal odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání, se může dále vzdělávat a získat specializovanou způsobilost v některém základním specializačním oboru, pokud podá žádost o zařazení.. více

Doktorské studium na 1.LF UK

Doktorské studium na 1.LF UK

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. více

Blahopřání děkana a klub Alumni 1. LF UK

Blahopřání děkana a klub Alumni 1. LF UK

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

chci Vám co nejupřímněji poblahopřát k úspěšnému ukončení studia na naší fakultě. Byli bychom rádi, abyste na těchto webových stránkách nalezli potřebné informace potřebné pro začátek Vaší profesní dráhy týkající se nejen specializačního a postgraduálního vzdělávání, ale též nabídku pracovních příležitostí a dalších zajímavých informací. Učitelé a pracovníci fakulty jsou i nadále připraveni Vám pomoci a poradit.

Těšíme se, že se budeme i nadále společně setkávat při různých příležitostech a že se s námi podělíte o vaše postřehy a podněty pro další rozvoj fakulty.

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

ALUMNI 1. LF UK Přihlašte se do ALUMNI 1. LF UK a získávejte aktuální informace o pracovních příležitostech, kurzech a společenských akcích! Nabízíme také řadu slev a výhod. Zaregistrovat se

Proč specializační vzdělávání?

  • praktická a teoretická odborná příprava směřující k atestační zkoušce a diplomu o specializaci
  • uskutečňuje se při výkonu povolání lékaře podle vzdělávacích programů na akreditovaných pracovištích jako celodenní průprava v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
  • není povinné, ale výkon povolání je bez něj možný jen pod dohledem kvalifikovaného lékaře.
  • příprava trvá minimálně 3–7 let podle vybraného oboru.
Více o tématu