1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jsem nový absolvent 1. lf uk, co nyní?

Aktuální nabídky práce
Registrace u odborných organizací

Registrace u odborných organizací

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK. Ta garantuje odbornost svých členů, hájí je a poskytuje jim servis.

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání

Lékař, zubní lékař po absolvování lékařské fakulty, který tímto získal odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání, se může dále vzdělávat a získat specializovanou způsobilost v některém základním specializačním oboru, pokud podá žádost o zařazení.

Doktorské studium na 1.LF UK

Doktorské studium na 1.LF UK

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Blahopřání děkana a klub Alumni 1. LF UK

Blahopřání děkana a klub Alumni 1. LF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám srdečně poblahopřál k úspěšnému zakončení studia na naší fakultě. Zamýšleným účelem těchto stránek je nabídnout vám potřebné informace, které se vám budou k rozjezdu vaší profesní kariéry hodit. Najdete zde řadu informací z oblasti specializačního a postgraduálního vzdělávání, včetně seznamu jejich garantů, katalog nabídek pracovních příležitostí a další potřebné informace. Pedagogové a další zaměstnanci fakulty jsou i nadále připraveni vyjít vám vstříc, pomoci a poradit.

Jsme velmi rádi, že zachováváte svou přízeň fakultě i po absolutoriu a těšíme se na další setkání s vámi.

Martin Vokurka, děkan 1. LF UK


 

ALUMNI 1. LF UK Přihlaste se do ALUMNI 1. LF UK a získávejte aktuální informace o pracovních příležitostech, kurzech a společenských akcích! Nabízíme také řadu slev a výhod. Zaregistrovat se

Proč specializační vzdělávání?

  • praktická a teoretická odborná příprava směřující k atestační zkoušce a diplomu o specializaci
  • uskutečňuje se při výkonu povolání lékaře podle vzdělávacích programů na akreditovaných pracovištích jako celodenní průprava v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
  • není povinné, ale výkon povolání je bez něj možný jen pod dohledem kvalifikovaného lékaře.
  • příprava trvá minimálně 3–7 let podle vybraného oboru.
Více o tématu