1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jsem nový absolvent 1. lf uk, co nyní?

Co zařídit po absolvování 1. LF UK

Co zařídit po absolvování 1. LF UK

Ukončením studia na lékařské fakultě se vám otvírají nové životní i pracovní možnosti. Hledání zaměstnání, navazující vzdělávání a praxe budou plně ve vašich rukách... Více

Registrace u odborných organizací

Registrace u odborných organizací

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK. Ta garantuje odbornost svých členů, hájí je a poskytuje jim servis. Více

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání

Lékař, zubní lékař po absolvování lékařské fakulty, který tímto získal odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání, se může dále vzdělávat a získat specializovanou způsobilost v některém základním specializačním oboru, pokud podá žádost o zařazení.. více

Doktorské studium na 1.LF UK

Doktorské studium na 1.LF UK

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. více

Blahopřání děkana a klub Alumni 1. LF UK

Blahopřání děkana a klub Alumni 1. LF UK

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

chci Vám co nejupřímněji poblahopřát k úspěšnému ukončení studia na naší fakultě. Byli bychom rádi, abyste na těchto webových stránkách nalezli potřebné informace potřebné pro začátek Vaší profesní dráhy týkající se nejen specializačního a postgraduálního vzdělávání, ale též nabídku pracovních příležitostí a dalších zajímavých informací. Učitelé a pracovníci fakulty jsou i nadále připraveni Vám pomoci a poradit.

Těšíme se, že se budeme i nadále společně setkávat při různých příležitostech a že se s námi podělíte o vaše postřehy a podněty pro další rozvoj fakulty.

Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

ALUMNI 1. LF UK Přihlašte se do ALUMNI 1. LF UK a získávejte aktuální informace o pracovních příležitostech, kurzech a společenských akcích! Nabízíme také řadu slev a výhod. Zaregistrovat se

Proč specializační vzdělávání?

  • praktická a teoretická odborná příprava směřující k atestační zkoušce a diplomu o specializaci
  • uskutečňuje se při výkonu povolání lékaře podle vzdělávacích programů na akreditovaných pracovištích jako celodenní průprava v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
  • není povinné, ale výkon povolání je bez něj možný jen pod dohledem kvalifikovaného lékaře.
  • příprava trvá minimálně 3–7 let podle vybraného oboru.
Více o tématu