1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika

Vystudovala jsem FVL UK. K rozhodnutí studovat medicínu přispěla rodinná tradice a touha po politicky nezávislém povolání. Během studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu genetiky u prof. Štarka a ve Fyziologickém ústavu u prof. Mareše, což mne motivovalo k další výzkumné práci. Zájmový psychiatrický kroužek a setkání s osobnostmi v psychiatrii, profesory Vondráčkem, Dobiášem a primářem Plzákem, přispěly k dalšímu výběru specializace. Po promoci jsem nastoupila do Výzkumného ústavu psychiatrického (dnes NÚDZ), ale roku 1983 jsem se vrátila na 1. LF UK, kde jsem setrvala dodnes. Kromě 2 let strávených v Nathan Kline Institute for Psychiatric Research NYU, USA, kde jsem získala pod vedením prof. Volavky zkušenosti ve výzkumu zaměřeném na násilí v psychiatrii i pro vedení postgraduální výuky. Mým klinickým i výzkumným zaměřením se ale stala problematika poruch příjmu potravy, kterým se začal v roce 1982 věnovat můj předchůdce a učitel doc. Faltus. Postupně vzniklo Centrum pro poruchy příjmu potravy s denním stacionářem a specializovanou ambulantní péči. Vychovali jsme více než desítku postgraduálních studentů, kteří se uplatnili u nás i v zahraničí. Centrum spolupracuje od osmdesátých let s významnými pracovišti celého světa v klinickém výzkumu i prevenci. Výuka se zaměřuje nejen na lékaře a psychology, ale i na nutriční terapeuty a v preventivní oblasti spolupracujeme s učiteli a metodiky prevence. Sounáležitost k 1. LF UK pro mne zůstává ctí i zásadní podporou a inspirací v uskutečnění odborných cílů, a zárukou zachování tradice úcty ke vzdělání, významným osobnostem i etickým principům výzkumu.

Rozhovory

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika

Vystudovala jsem FVL UK. K rozhodnutí studovat medicínu přispěla rodinná tradice a touha po politicky nezávislém povolání. Během studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu genetiky u prof. Štarka a ve Fyziologickém ústavu u prof. Mareše, což mne motivovalo k další výzkumné práci. Zájmový psychiatrický kroužek a setkání s osobnostmi v psychiatrii, profesory Vondráčkem, Dobiášem a primářem Plzákem, přispěly k dalšímu výběru specializace. Po promoci jsem nastoupila do Výzkumného ústavu psychiatrického (dnes NÚDZ), ale roku 1983 jsem se vrátila na 1. LF UK, kde jsem setrvala dodnes. Kromě 2 let strávených v Nathan Kline Institute for Psychiatric Research NYU, USA, kde jsem získala pod vedením prof. Volavky zkušenosti ve výzkumu zaměřeném na násilí v psychiatrii i pro vedení postgraduální výuky. Mým klinickým i výzkumným zaměřením se ale stala problematika poruch příjmu potravy, kterým se začal v roce 1982 věnovat můj předchůdce a učitel doc. Faltus. Postupně vzniklo Centrum pro poruchy příjmu potravy s denním stacionářem a specializovanou ambulantní péči. Vychovali jsme více než desítku postgraduálních studentů, kteří se uplatnili u nás i v zahraničí. Centrum spolupracuje od osmdesátých let s významnými pracovišti celého světa v klinickém výzkumu i prevenci. Výuka se zaměřuje nejen na lékaře a psychology, ale i na nutriční terapeuty a v preventivní oblasti spolupracujeme s učiteli a metodiky prevence. Sounáležitost k 1. LF UK pro mne zůstává ctí i zásadní podporou a inspirací v uskutečnění odborných cílů, a zárukou zachování tradice úcty ke vzdělání, významným osobnostem i etickým principům výzkumu.

Téma

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika

Vystudovala jsem FVL UK. K rozhodnutí studovat medicínu přispěla rodinná tradice a touha po politicky nezávislém povolání. Během studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu genetiky u prof. Štarka a ve Fyziologickém ústavu u prof. Mareše, což mne motivovalo k další výzkumné práci. Zájmový psychiatrický kroužek a setkání s osobnostmi v psychiatrii, profesory Vondráčkem, Dobiášem a primářem Plzákem, přispěly k dalšímu výběru specializace. Po promoci jsem nastoupila do Výzkumného ústavu psychiatrického (dnes NÚDZ), ale roku 1983 jsem se vrátila na 1. LF UK, kde jsem setrvala dodnes. Kromě 2 let strávených v Nathan Kline Institute for Psychiatric Research NYU, USA, kde jsem získala pod vedením prof. Volavky zkušenosti ve výzkumu zaměřeném na násilí v psychiatrii i pro vedení postgraduální výuky. Mým klinickým i výzkumným zaměřením se ale stala problematika poruch příjmu potravy, kterým se začal v roce 1982 věnovat můj předchůdce a učitel doc. Faltus. Postupně vzniklo Centrum pro poruchy příjmu potravy s denním stacionářem a specializovanou ambulantní péči. Vychovali jsme více než desítku postgraduálních studentů, kteří se uplatnili u nás i v zahraničí. Centrum spolupracuje od osmdesátých let s významnými pracovišti celého světa v klinickém výzkumu i prevenci. Výuka se zaměřuje nejen na lékaře a psychology, ale i na nutriční terapeuty a v preventivní oblasti spolupracujeme s učiteli a metodiky prevence. Sounáležitost k 1. LF UK pro mne zůstává ctí i zásadní podporou a inspirací v uskutečnění odborných cílů, a zárukou zachování tradice úcty ke vzdělání, významným osobnostem i etickým principům výzkumu.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika

Vystudovala jsem FVL UK. K rozhodnutí studovat medicínu přispěla rodinná tradice a touha po politicky nezávislém povolání. Během studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu genetiky u prof. Štarka a ve Fyziologickém ústavu u prof. Mareše, což mne motivovalo k další výzkumné práci. Zájmový psychiatrický kroužek a setkání s osobnostmi v psychiatrii, profesory Vondráčkem, Dobiášem a primářem Plzákem, přispěly k dalšímu výběru specializace. Po promoci jsem nastoupila do Výzkumného ústavu psychiatrického (dnes NÚDZ), ale roku 1983 jsem se vrátila na 1. LF UK, kde jsem setrvala dodnes. Kromě 2 let strávených v Nathan Kline Institute for Psychiatric Research NYU, USA, kde jsem získala pod vedením prof. Volavky zkušenosti ve výzkumu zaměřeném na násilí v psychiatrii i pro vedení postgraduální výuky. Mým klinickým i výzkumným zaměřením se ale stala problematika poruch příjmu potravy, kterým se začal v roce 1982 věnovat můj předchůdce a učitel doc. Faltus. Postupně vzniklo Centrum pro poruchy příjmu potravy s denním stacionářem a specializovanou ambulantní péči. Vychovali jsme více než desítku postgraduálních studentů, kteří se uplatnili u nás i v zahraničí. Centrum spolupracuje od osmdesátých let s významnými pracovišti celého světa v klinickém výzkumu i prevenci. Výuka se zaměřuje nejen na lékaře a psychology, ale i na nutriční terapeuty a v preventivní oblasti spolupracujeme s učiteli a metodiky prevence. Sounáležitost k 1. LF UK pro mne zůstává ctí i zásadní podporou a inspirací v uskutečnění odborných cílů, a zárukou zachování tradice úcty ke vzdělání, významným osobnostem i etickým principům výzkumu.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika

Vystudovala jsem FVL UK. K rozhodnutí studovat medicínu přispěla rodinná tradice a touha po politicky nezávislém povolání. Během studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu genetiky u prof. Štarka a ve Fyziologickém ústavu u prof. Mareše, což mne motivovalo k další výzkumné práci. Zájmový psychiatrický kroužek a setkání s osobnostmi v psychiatrii, profesory Vondráčkem, Dobiášem a primářem Plzákem, přispěly k dalšímu výběru specializace. Po promoci jsem nastoupila do Výzkumného ústavu psychiatrického (dnes NÚDZ), ale roku 1983 jsem se vrátila na 1. LF UK, kde jsem setrvala dodnes. Kromě 2 let strávených v Nathan Kline Institute for Psychiatric Research NYU, USA, kde jsem získala pod vedením prof. Volavky zkušenosti ve výzkumu zaměřeném na násilí v psychiatrii i pro vedení postgraduální výuky. Mým klinickým i výzkumným zaměřením se ale stala problematika poruch příjmu potravy, kterým se začal v roce 1982 věnovat můj předchůdce a učitel doc. Faltus. Postupně vzniklo Centrum pro poruchy příjmu potravy s denním stacionářem a specializovanou ambulantní péči. Vychovali jsme více než desítku postgraduálních studentů, kteří se uplatnili u nás i v zahraničí. Centrum spolupracuje od osmdesátých let s významnými pracovišti celého světa v klinickém výzkumu i prevenci. Výuka se zaměřuje nejen na lékaře a psychology, ale i na nutriční terapeuty a v preventivní oblasti spolupracujeme s učiteli a metodiky prevence. Sounáležitost k 1. LF UK pro mne zůstává ctí i zásadní podporou a inspirací v uskutečnění odborných cílů, a zárukou zachování tradice úcty ke vzdělání, významným osobnostem i etickým principům výzkumu.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika

Vystudovala jsem FVL UK. K rozhodnutí studovat medicínu přispěla rodinná tradice a touha po politicky nezávislém povolání. Během studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu genetiky u prof. Štarka a ve Fyziologickém ústavu u prof. Mareše, což mne motivovalo k další výzkumné práci. Zájmový psychiatrický kroužek a setkání s osobnostmi v psychiatrii, profesory Vondráčkem, Dobiášem a primářem Plzákem, přispěly k dalšímu výběru specializace. Po promoci jsem nastoupila do Výzkumného ústavu psychiatrického (dnes NÚDZ), ale roku 1983 jsem se vrátila na 1. LF UK, kde jsem setrvala dodnes. Kromě 2 let strávených v Nathan Kline Institute for Psychiatric Research NYU, USA, kde jsem získala pod vedením prof. Volavky zkušenosti ve výzkumu zaměřeném na násilí v psychiatrii i pro vedení postgraduální výuky. Mým klinickým i výzkumným zaměřením se ale stala problematika poruch příjmu potravy, kterým se začal v roce 1982 věnovat můj předchůdce a učitel doc. Faltus. Postupně vzniklo Centrum pro poruchy příjmu potravy s denním stacionářem a specializovanou ambulantní péči. Vychovali jsme více než desítku postgraduálních studentů, kteří se uplatnili u nás i v zahraničí. Centrum spolupracuje od osmdesátých let s významnými pracovišti celého světa v klinickém výzkumu i prevenci. Výuka se zaměřuje nejen na lékaře a psychology, ale i na nutriční terapeuty a v preventivní oblasti spolupracujeme s učiteli a metodiky prevence. Sounáležitost k 1. LF UK pro mne zůstává ctí i zásadní podporou a inspirací v uskutečnění odborných cílů, a zárukou zachování tradice úcty ke vzdělání, významným osobnostem i etickým principům výzkumu.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika

Vystudovala jsem FVL UK. K rozhodnutí studovat medicínu přispěla rodinná tradice a touha po politicky nezávislém povolání. Během studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu genetiky u prof. Štarka a ve Fyziologickém ústavu u prof. Mareše, což mne motivovalo k další výzkumné práci. Zájmový psychiatrický kroužek a setkání s osobnostmi v psychiatrii, profesory Vondráčkem, Dobiášem a primářem Plzákem, přispěly k dalšímu výběru specializace. Po promoci jsem nastoupila do Výzkumného ústavu psychiatrického (dnes NÚDZ), ale roku 1983 jsem se vrátila na 1. LF UK, kde jsem setrvala dodnes. Kromě 2 let strávených v Nathan Kline Institute for Psychiatric Research NYU, USA, kde jsem získala pod vedením prof. Volavky zkušenosti ve výzkumu zaměřeném na násilí v psychiatrii i pro vedení postgraduální výuky. Mým klinickým i výzkumným zaměřením se ale stala problematika poruch příjmu potravy, kterým se začal v roce 1982 věnovat můj předchůdce a učitel doc. Faltus. Postupně vzniklo Centrum pro poruchy příjmu potravy s denním stacionářem a specializovanou ambulantní péči. Vychovali jsme více než desítku postgraduálních studentů, kteří se uplatnili u nás i v zahraničí. Centrum spolupracuje od osmdesátých let s významnými pracovišti celého světa v klinickém výzkumu i prevenci. Výuka se zaměřuje nejen na lékaře a psychology, ale i na nutriční terapeuty a v preventivní oblasti spolupracujeme s učiteli a metodiky prevence. Sounáležitost k 1. LF UK pro mne zůstává ctí i zásadní podporou a inspirací v uskutečnění odborných cílů, a zárukou zachování tradice úcty ke vzdělání, významným osobnostem i etickým principům výzkumu.