1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky

 

Nepocházím z lékařské rodiny a navíc můj nástup na 1. LF počátkem normalizačních 70. let nebyl z politických důvodů zcela bezproblémový. Ale snad právě proto jsem vstupovala do poslucháren tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s velkým respektem a úctou. Mým prvním ročníkovým učitelem byl tehdejší asistent, nyní profesor, Miloš Grim, který nás provedl nejen letními Dobronicemi, ale i těžkým studiem anatomie. Studium lékařství i další popromoční léta mně poskytla excelentní vzdělání, možnost setkávat se s vynikajícími učiteli s širokým všeobecným rozhledem, klinickou intuicí – jen namátkou prof. Pacovský, akademik Charvát, prof. Horký.

Domnívám se, že 1. LF i v současnosti rozvíjí evropské kulturní dědictví Univerzity Karlovy, ale současně se postupně oprošťuje od zkostnatělého tradicionalismu – zejména v posledních desetiletích se modernizuje a otevírá především evropským trendům vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání a vědecké činnosti. S naší alma mater jsem spojila prakticky celý svůj dosavadní profesní život. V našem oboru se podařilo ustavit Geriatrickou kliniku, která je jedinou v Praze, a základy geriatrie zařadit do výuky lékařských a většiny nelékařských oborů. Naše pracoviště je již od 90. let spolehlivým a renomovaným vědeckým partnerem desítky velkých evropských projektů, které zcela nepochybně přispívají ke zvýšení prestiže naší LF. Geriatrická klinika ale garantuje například i neprofesní studium pro posluchače Univerzity třetího věku. Byla bych ráda, aby i pro dnešní studenty byla fakulta místem, kam se mohou a budou rádi vracet.

Rozhovory

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky

 

Nepocházím z lékařské rodiny a navíc můj nástup na 1. LF počátkem normalizačních 70. let nebyl z politických důvodů zcela bezproblémový. Ale snad právě proto jsem vstupovala do poslucháren tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s velkým respektem a úctou. Mým prvním ročníkovým učitelem byl tehdejší asistent, nyní profesor, Miloš Grim, který nás provedl nejen letními Dobronicemi, ale i těžkým studiem anatomie. Studium lékařství i další popromoční léta mně poskytla excelentní vzdělání, možnost setkávat se s vynikajícími učiteli s širokým všeobecným rozhledem, klinickou intuicí – jen namátkou prof. Pacovský, akademik Charvát, prof. Horký.

Domnívám se, že 1. LF i v současnosti rozvíjí evropské kulturní dědictví Univerzity Karlovy, ale současně se postupně oprošťuje od zkostnatělého tradicionalismu – zejména v posledních desetiletích se modernizuje a otevírá především evropským trendům vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání a vědecké činnosti. S naší alma mater jsem spojila prakticky celý svůj dosavadní profesní život. V našem oboru se podařilo ustavit Geriatrickou kliniku, která je jedinou v Praze, a základy geriatrie zařadit do výuky lékařských a většiny nelékařských oborů. Naše pracoviště je již od 90. let spolehlivým a renomovaným vědeckým partnerem desítky velkých evropských projektů, které zcela nepochybně přispívají ke zvýšení prestiže naší LF. Geriatrická klinika ale garantuje například i neprofesní studium pro posluchače Univerzity třetího věku. Byla bych ráda, aby i pro dnešní studenty byla fakulta místem, kam se mohou a budou rádi vracet.

Téma

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky

 

Nepocházím z lékařské rodiny a navíc můj nástup na 1. LF počátkem normalizačních 70. let nebyl z politických důvodů zcela bezproblémový. Ale snad právě proto jsem vstupovala do poslucháren tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s velkým respektem a úctou. Mým prvním ročníkovým učitelem byl tehdejší asistent, nyní profesor, Miloš Grim, který nás provedl nejen letními Dobronicemi, ale i těžkým studiem anatomie. Studium lékařství i další popromoční léta mně poskytla excelentní vzdělání, možnost setkávat se s vynikajícími učiteli s širokým všeobecným rozhledem, klinickou intuicí – jen namátkou prof. Pacovský, akademik Charvát, prof. Horký.

Domnívám se, že 1. LF i v současnosti rozvíjí evropské kulturní dědictví Univerzity Karlovy, ale současně se postupně oprošťuje od zkostnatělého tradicionalismu – zejména v posledních desetiletích se modernizuje a otevírá především evropským trendům vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání a vědecké činnosti. S naší alma mater jsem spojila prakticky celý svůj dosavadní profesní život. V našem oboru se podařilo ustavit Geriatrickou kliniku, která je jedinou v Praze, a základy geriatrie zařadit do výuky lékařských a většiny nelékařských oborů. Naše pracoviště je již od 90. let spolehlivým a renomovaným vědeckým partnerem desítky velkých evropských projektů, které zcela nepochybně přispívají ke zvýšení prestiže naší LF. Geriatrická klinika ale garantuje například i neprofesní studium pro posluchače Univerzity třetího věku. Byla bych ráda, aby i pro dnešní studenty byla fakulta místem, kam se mohou a budou rádi vracet.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky

 

Nepocházím z lékařské rodiny a navíc můj nástup na 1. LF počátkem normalizačních 70. let nebyl z politických důvodů zcela bezproblémový. Ale snad právě proto jsem vstupovala do poslucháren tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s velkým respektem a úctou. Mým prvním ročníkovým učitelem byl tehdejší asistent, nyní profesor, Miloš Grim, který nás provedl nejen letními Dobronicemi, ale i těžkým studiem anatomie. Studium lékařství i další popromoční léta mně poskytla excelentní vzdělání, možnost setkávat se s vynikajícími učiteli s širokým všeobecným rozhledem, klinickou intuicí – jen namátkou prof. Pacovský, akademik Charvát, prof. Horký.

Domnívám se, že 1. LF i v současnosti rozvíjí evropské kulturní dědictví Univerzity Karlovy, ale současně se postupně oprošťuje od zkostnatělého tradicionalismu – zejména v posledních desetiletích se modernizuje a otevírá především evropským trendům vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání a vědecké činnosti. S naší alma mater jsem spojila prakticky celý svůj dosavadní profesní život. V našem oboru se podařilo ustavit Geriatrickou kliniku, která je jedinou v Praze, a základy geriatrie zařadit do výuky lékařských a většiny nelékařských oborů. Naše pracoviště je již od 90. let spolehlivým a renomovaným vědeckým partnerem desítky velkých evropských projektů, které zcela nepochybně přispívají ke zvýšení prestiže naší LF. Geriatrická klinika ale garantuje například i neprofesní studium pro posluchače Univerzity třetího věku. Byla bych ráda, aby i pro dnešní studenty byla fakulta místem, kam se mohou a budou rádi vracet.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky

 

Nepocházím z lékařské rodiny a navíc můj nástup na 1. LF počátkem normalizačních 70. let nebyl z politických důvodů zcela bezproblémový. Ale snad právě proto jsem vstupovala do poslucháren tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s velkým respektem a úctou. Mým prvním ročníkovým učitelem byl tehdejší asistent, nyní profesor, Miloš Grim, který nás provedl nejen letními Dobronicemi, ale i těžkým studiem anatomie. Studium lékařství i další popromoční léta mně poskytla excelentní vzdělání, možnost setkávat se s vynikajícími učiteli s širokým všeobecným rozhledem, klinickou intuicí – jen namátkou prof. Pacovský, akademik Charvát, prof. Horký.

Domnívám se, že 1. LF i v současnosti rozvíjí evropské kulturní dědictví Univerzity Karlovy, ale současně se postupně oprošťuje od zkostnatělého tradicionalismu – zejména v posledních desetiletích se modernizuje a otevírá především evropským trendům vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání a vědecké činnosti. S naší alma mater jsem spojila prakticky celý svůj dosavadní profesní život. V našem oboru se podařilo ustavit Geriatrickou kliniku, která je jedinou v Praze, a základy geriatrie zařadit do výuky lékařských a většiny nelékařských oborů. Naše pracoviště je již od 90. let spolehlivým a renomovaným vědeckým partnerem desítky velkých evropských projektů, které zcela nepochybně přispívají ke zvýšení prestiže naší LF. Geriatrická klinika ale garantuje například i neprofesní studium pro posluchače Univerzity třetího věku. Byla bych ráda, aby i pro dnešní studenty byla fakulta místem, kam se mohou a budou rádi vracet.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky

 

Nepocházím z lékařské rodiny a navíc můj nástup na 1. LF počátkem normalizačních 70. let nebyl z politických důvodů zcela bezproblémový. Ale snad právě proto jsem vstupovala do poslucháren tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s velkým respektem a úctou. Mým prvním ročníkovým učitelem byl tehdejší asistent, nyní profesor, Miloš Grim, který nás provedl nejen letními Dobronicemi, ale i těžkým studiem anatomie. Studium lékařství i další popromoční léta mně poskytla excelentní vzdělání, možnost setkávat se s vynikajícími učiteli s širokým všeobecným rozhledem, klinickou intuicí – jen namátkou prof. Pacovský, akademik Charvát, prof. Horký.

Domnívám se, že 1. LF i v současnosti rozvíjí evropské kulturní dědictví Univerzity Karlovy, ale současně se postupně oprošťuje od zkostnatělého tradicionalismu – zejména v posledních desetiletích se modernizuje a otevírá především evropským trendům vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání a vědecké činnosti. S naší alma mater jsem spojila prakticky celý svůj dosavadní profesní život. V našem oboru se podařilo ustavit Geriatrickou kliniku, která je jedinou v Praze, a základy geriatrie zařadit do výuky lékařských a většiny nelékařských oborů. Naše pracoviště je již od 90. let spolehlivým a renomovaným vědeckým partnerem desítky velkých evropských projektů, které zcela nepochybně přispívají ke zvýšení prestiže naší LF. Geriatrická klinika ale garantuje například i neprofesní studium pro posluchače Univerzity třetího věku. Byla bych ráda, aby i pro dnešní studenty byla fakulta místem, kam se mohou a budou rádi vracet.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky

 

Nepocházím z lékařské rodiny a navíc můj nástup na 1. LF počátkem normalizačních 70. let nebyl z politických důvodů zcela bezproblémový. Ale snad právě proto jsem vstupovala do poslucháren tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s velkým respektem a úctou. Mým prvním ročníkovým učitelem byl tehdejší asistent, nyní profesor, Miloš Grim, který nás provedl nejen letními Dobronicemi, ale i těžkým studiem anatomie. Studium lékařství i další popromoční léta mně poskytla excelentní vzdělání, možnost setkávat se s vynikajícími učiteli s širokým všeobecným rozhledem, klinickou intuicí – jen namátkou prof. Pacovský, akademik Charvát, prof. Horký.

Domnívám se, že 1. LF i v současnosti rozvíjí evropské kulturní dědictví Univerzity Karlovy, ale současně se postupně oprošťuje od zkostnatělého tradicionalismu – zejména v posledních desetiletích se modernizuje a otevírá především evropským trendům vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání a vědecké činnosti. S naší alma mater jsem spojila prakticky celý svůj dosavadní profesní život. V našem oboru se podařilo ustavit Geriatrickou kliniku, která je jedinou v Praze, a základy geriatrie zařadit do výuky lékařských a většiny nelékařských oborů. Naše pracoviště je již od 90. let spolehlivým a renomovaným vědeckým partnerem desítky velkých evropských projektů, které zcela nepochybně přispívají ke zvýšení prestiže naší LF. Geriatrická klinika ale garantuje například i neprofesní studium pro posluchače Univerzity třetího věku. Byla bych ráda, aby i pro dnešní studenty byla fakulta místem, kam se mohou a budou rádi vracet.