1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Odměny, benefity a „příležitosti“ – známé i neznámé

Životní cesta může být při určitém zjednodušení vnímána i jako kontinuální výměna benefitů. Mezi jedinci navzájem, mezi jedinci a společností, ale i mezi organizacemi či institucemi. Určitě nebude hned tak platit ono utopické „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ a nepochybně ještě dlouho bude „drhnout“ (a to na obou stranách) i ono „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. I proto budou benefity na naší fakultě, jejich obsah či přiměřenost někým vnímány jako prima, jiným jako nepodstatné či dokonce nedostatečné. Odhlédněme však protentokrát od složitých sociálních či v jiné rovině symbiotických systémů a pojďme k benefitům na Jedničce konkrétně.

73794

V tomto čísle Jedničky jsme v rubrice Hyde Park oslovili naše akademické občany a neakademické zaměstnance s prosbou o zpětnou vazbu na náš systém benefitů. Víme přesně, jak jsou využívány benefity klasické, které v určité podobě procházejí přímo přes naše účetní systémy (například stravenky, příspěvek na důchodové pojištění, půjčky ze sociálního fondu, ale třeba i vyplácené 13. a 14. platy). Zároveň ovšem stále rozšiřujeme portfolio zaměstnaneckých a studentských benefitů vyjednáváním slev u mnoha partnerů – obchodů, služeb, kaváren, rekreačních zařízení, mobilních operátorů atd., sdružených pod projekt Medikarta – link nalezneme hned na první stránce našeho fakultního webu.

Když vázne tok informací

Mimochodem, jsme přesvědčeni, že nový web fakulty, jehož spuštění plánujeme letos na podzim, napomůže i k lepší informovanosti o celém rozsáhlém systému benefitů. V některých případech nám o jejich využití zpětná vazba ovšem trochu chybí a pro rentabilitu takových partnerství ji potřebujeme znát. V současnosti kromě webové a facebookové prezentace všech benefitů také periodicky informujeme o „všem, co máme“ přímo jednotlivá pracoviště. Trošku pak někdy zaskočí reakce „no-to-teda–tam–a-tam-mají-to-a-to“, na něž je třeba odpovědět „jo, ale my taky“. Bohužel zjevně někdy informace tekoucí řetězcem děkanát – pracoviště – zaměstnanci nedoputují ke všem svým adresátům. Buď vůbec, nebo ne zcela ve své původní podobě, ale to se netýká jen benefitů :). Nu, a úplně stranou ponechme poněkud šišaté třešničky na dortu typu „lístky do divadla jsou blbost, radši jste měli zařídit…“.

Budeme rozšiřovat komplexní partnerství…

A teď několik poselství z našeho Hyde Parku. Prvním, z těch skvělých, je pocit sounáležitosti a vědomí souručenství s naší obcí, vědomí, že genius loci a privilegium společné historie, kontinuity a toho, co Jedničku činí Jedničkou, jsou většinou z nás vnímány jako benefit per se. Druhým, již méně skvělým, je zjevné poselství toho, jak nedostatkovou komoditou je čas, zejména ten, který máme k dispozici pro naše mimoprofesní aktivity. Jeho extenzi ovšem mezi benefity asi zařadit nedokážeme. Už jen proto, že nejméně ho nakonec vždy budou mít ti, kteří by si jej zasloužili nejvíce…

Je škoda, že jsou velmi málo využívány benefity v oblasti sportu – přehledná informace o možnostech je na webových stránkách našeho Ústavu tělesné výchovy (utv.lf1.cuni.cz). Nicméně nad touto oblastí benefitů, jak najít cestu, abychom si mohli sportovní aktivity ještě víc zpříjemnit, se již trochu zamýšlíme.

V posledních čtyřech letech se dobře osvědčuje naše partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. To nahradilo postupně překonané a ekonomicky nerentabilní fungování našeho vlastního ústavu, který před lety v Mariánkách působil. Stávající spolupráce ve výuce, pro níž bylo partnerství navázáno, ale i možnost pro naše zaměstnance a členy klubu Alumni využívat zvýhodněné služby v Mariánkách jsou velmi úspěšné. Takový model komplexnější spolupráce bychom postupně rádi rozšířili i na další instituce. A je dobré vědět, že naše fakulta je v dané oblasti vítaným partnerem jak v Praze, tak napříč Českou republikou a do jisté míry také v zahraničí. O podobných partnerstvích, která rozšiřují naši klinickou základnu, pokrývají pregraduální a postgraduální aktivity a někdy obsahují i významný sponzorský přínos fakultě, budeme psát v některém z příštích čísel Jedničky.

… a kultivovat život na fakultě

Za úvahu do budoucna (blízkého!) stojí námět typu „sick days“, jakkoli spřátelená pracoviště, která s tímto benefitem již mají zkušenost, nás upozorňují na riziko indukovaného zhoršení epidemiologické situace ve dnech mezi státními svátky a víkendem :).

Nadále budeme kultivovat také oblast „nemonetárních“ benefitů – tedy řekněme obecný uživatelský komfort u nás na fakultě. Sem patří chystané otevření naší staronové kantýny, která sídlí ve dvoře Ústavu vědeckých informací a kam se můžete vydat už 9. října (pozn. red.: více na straně 11). Na výběru jejího provozovatele jsme spolupracovali s našimi studenty – nebylo to snadné, nicméně dosavadní sortiment smaženého čehokoli spojený s neefektivitou provozu vedl k jasnému závěru: „Jinak!“ Nu, teď se ukáže!

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Rozhovory

Odměny, benefity a „příležitosti“ – známé i neznámé

Životní cesta může být při určitém zjednodušení vnímána i jako kontinuální výměna benefitů. Mezi jedinci navzájem, mezi jedinci a společností, ale i mezi organizacemi či institucemi. Určitě nebude hned tak platit ono utopické „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ a nepochybně ještě dlouho bude „drhnout“ (a to na obou stranách) i ono „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. I proto budou benefity na naší fakultě, jejich obsah či přiměřenost někým vnímány jako prima, jiným jako nepodstatné či dokonce nedostatečné. Odhlédněme však protentokrát od složitých sociálních či v jiné rovině symbiotických systémů a pojďme k benefitům na Jedničce konkrétně.

73794

V tomto čísle Jedničky jsme v rubrice Hyde Park oslovili naše akademické občany a neakademické zaměstnance s prosbou o zpětnou vazbu na náš systém benefitů. Víme přesně, jak jsou využívány benefity klasické, které v určité podobě procházejí přímo přes naše účetní systémy (například stravenky, příspěvek na důchodové pojištění, půjčky ze sociálního fondu, ale třeba i vyplácené 13. a 14. platy). Zároveň ovšem stále rozšiřujeme portfolio zaměstnaneckých a studentských benefitů vyjednáváním slev u mnoha partnerů – obchodů, služeb, kaváren, rekreačních zařízení, mobilních operátorů atd., sdružených pod projekt Medikarta – link nalezneme hned na první stránce našeho fakultního webu.

Když vázne tok informací

Mimochodem, jsme přesvědčeni, že nový web fakulty, jehož spuštění plánujeme letos na podzim, napomůže i k lepší informovanosti o celém rozsáhlém systému benefitů. V některých případech nám o jejich využití zpětná vazba ovšem trochu chybí a pro rentabilitu takových partnerství ji potřebujeme znát. V současnosti kromě webové a facebookové prezentace všech benefitů také periodicky informujeme o „všem, co máme“ přímo jednotlivá pracoviště. Trošku pak někdy zaskočí reakce „no-to-teda–tam–a-tam-mají-to-a-to“, na něž je třeba odpovědět „jo, ale my taky“. Bohužel zjevně někdy informace tekoucí řetězcem děkanát – pracoviště – zaměstnanci nedoputují ke všem svým adresátům. Buď vůbec, nebo ne zcela ve své původní podobě, ale to se netýká jen benefitů :). Nu, a úplně stranou ponechme poněkud šišaté třešničky na dortu typu „lístky do divadla jsou blbost, radši jste měli zařídit…“.

Budeme rozšiřovat komplexní partnerství…

A teď několik poselství z našeho Hyde Parku. Prvním, z těch skvělých, je pocit sounáležitosti a vědomí souručenství s naší obcí, vědomí, že genius loci a privilegium společné historie, kontinuity a toho, co Jedničku činí Jedničkou, jsou většinou z nás vnímány jako benefit per se. Druhým, již méně skvělým, je zjevné poselství toho, jak nedostatkovou komoditou je čas, zejména ten, který máme k dispozici pro naše mimoprofesní aktivity. Jeho extenzi ovšem mezi benefity asi zařadit nedokážeme. Už jen proto, že nejméně ho nakonec vždy budou mít ti, kteří by si jej zasloužili nejvíce…

Je škoda, že jsou velmi málo využívány benefity v oblasti sportu – přehledná informace o možnostech je na webových stránkách našeho Ústavu tělesné výchovy (utv.lf1.cuni.cz). Nicméně nad touto oblastí benefitů, jak najít cestu, abychom si mohli sportovní aktivity ještě víc zpříjemnit, se již trochu zamýšlíme.

V posledních čtyřech letech se dobře osvědčuje naše partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. To nahradilo postupně překonané a ekonomicky nerentabilní fungování našeho vlastního ústavu, který před lety v Mariánkách působil. Stávající spolupráce ve výuce, pro níž bylo partnerství navázáno, ale i možnost pro naše zaměstnance a členy klubu Alumni využívat zvýhodněné služby v Mariánkách jsou velmi úspěšné. Takový model komplexnější spolupráce bychom postupně rádi rozšířili i na další instituce. A je dobré vědět, že naše fakulta je v dané oblasti vítaným partnerem jak v Praze, tak napříč Českou republikou a do jisté míry také v zahraničí. O podobných partnerstvích, která rozšiřují naši klinickou základnu, pokrývají pregraduální a postgraduální aktivity a někdy obsahují i významný sponzorský přínos fakultě, budeme psát v některém z příštích čísel Jedničky.

… a kultivovat život na fakultě

Za úvahu do budoucna (blízkého!) stojí námět typu „sick days“, jakkoli spřátelená pracoviště, která s tímto benefitem již mají zkušenost, nás upozorňují na riziko indukovaného zhoršení epidemiologické situace ve dnech mezi státními svátky a víkendem :).

Nadále budeme kultivovat také oblast „nemonetárních“ benefitů – tedy řekněme obecný uživatelský komfort u nás na fakultě. Sem patří chystané otevření naší staronové kantýny, která sídlí ve dvoře Ústavu vědeckých informací a kam se můžete vydat už 9. října (pozn. red.: více na straně 11). Na výběru jejího provozovatele jsme spolupracovali s našimi studenty – nebylo to snadné, nicméně dosavadní sortiment smaženého čehokoli spojený s neefektivitou provozu vedl k jasnému závěru: „Jinak!“ Nu, teď se ukáže!

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Téma

Odměny, benefity a „příležitosti“ – známé i neznámé

Životní cesta může být při určitém zjednodušení vnímána i jako kontinuální výměna benefitů. Mezi jedinci navzájem, mezi jedinci a společností, ale i mezi organizacemi či institucemi. Určitě nebude hned tak platit ono utopické „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ a nepochybně ještě dlouho bude „drhnout“ (a to na obou stranách) i ono „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. I proto budou benefity na naší fakultě, jejich obsah či přiměřenost někým vnímány jako prima, jiným jako nepodstatné či dokonce nedostatečné. Odhlédněme však protentokrát od složitých sociálních či v jiné rovině symbiotických systémů a pojďme k benefitům na Jedničce konkrétně.

73794

V tomto čísle Jedničky jsme v rubrice Hyde Park oslovili naše akademické občany a neakademické zaměstnance s prosbou o zpětnou vazbu na náš systém benefitů. Víme přesně, jak jsou využívány benefity klasické, které v určité podobě procházejí přímo přes naše účetní systémy (například stravenky, příspěvek na důchodové pojištění, půjčky ze sociálního fondu, ale třeba i vyplácené 13. a 14. platy). Zároveň ovšem stále rozšiřujeme portfolio zaměstnaneckých a studentských benefitů vyjednáváním slev u mnoha partnerů – obchodů, služeb, kaváren, rekreačních zařízení, mobilních operátorů atd., sdružených pod projekt Medikarta – link nalezneme hned na první stránce našeho fakultního webu.

Když vázne tok informací

Mimochodem, jsme přesvědčeni, že nový web fakulty, jehož spuštění plánujeme letos na podzim, napomůže i k lepší informovanosti o celém rozsáhlém systému benefitů. V některých případech nám o jejich využití zpětná vazba ovšem trochu chybí a pro rentabilitu takových partnerství ji potřebujeme znát. V současnosti kromě webové a facebookové prezentace všech benefitů také periodicky informujeme o „všem, co máme“ přímo jednotlivá pracoviště. Trošku pak někdy zaskočí reakce „no-to-teda–tam–a-tam-mají-to-a-to“, na něž je třeba odpovědět „jo, ale my taky“. Bohužel zjevně někdy informace tekoucí řetězcem děkanát – pracoviště – zaměstnanci nedoputují ke všem svým adresátům. Buď vůbec, nebo ne zcela ve své původní podobě, ale to se netýká jen benefitů :). Nu, a úplně stranou ponechme poněkud šišaté třešničky na dortu typu „lístky do divadla jsou blbost, radši jste měli zařídit…“.

Budeme rozšiřovat komplexní partnerství…

A teď několik poselství z našeho Hyde Parku. Prvním, z těch skvělých, je pocit sounáležitosti a vědomí souručenství s naší obcí, vědomí, že genius loci a privilegium společné historie, kontinuity a toho, co Jedničku činí Jedničkou, jsou většinou z nás vnímány jako benefit per se. Druhým, již méně skvělým, je zjevné poselství toho, jak nedostatkovou komoditou je čas, zejména ten, který máme k dispozici pro naše mimoprofesní aktivity. Jeho extenzi ovšem mezi benefity asi zařadit nedokážeme. Už jen proto, že nejméně ho nakonec vždy budou mít ti, kteří by si jej zasloužili nejvíce…

Je škoda, že jsou velmi málo využívány benefity v oblasti sportu – přehledná informace o možnostech je na webových stránkách našeho Ústavu tělesné výchovy (utv.lf1.cuni.cz). Nicméně nad touto oblastí benefitů, jak najít cestu, abychom si mohli sportovní aktivity ještě víc zpříjemnit, se již trochu zamýšlíme.

V posledních čtyřech letech se dobře osvědčuje naše partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. To nahradilo postupně překonané a ekonomicky nerentabilní fungování našeho vlastního ústavu, který před lety v Mariánkách působil. Stávající spolupráce ve výuce, pro níž bylo partnerství navázáno, ale i možnost pro naše zaměstnance a členy klubu Alumni využívat zvýhodněné služby v Mariánkách jsou velmi úspěšné. Takový model komplexnější spolupráce bychom postupně rádi rozšířili i na další instituce. A je dobré vědět, že naše fakulta je v dané oblasti vítaným partnerem jak v Praze, tak napříč Českou republikou a do jisté míry také v zahraničí. O podobných partnerstvích, která rozšiřují naši klinickou základnu, pokrývají pregraduální a postgraduální aktivity a někdy obsahují i významný sponzorský přínos fakultě, budeme psát v některém z příštích čísel Jedničky.

… a kultivovat život na fakultě

Za úvahu do budoucna (blízkého!) stojí námět typu „sick days“, jakkoli spřátelená pracoviště, která s tímto benefitem již mají zkušenost, nás upozorňují na riziko indukovaného zhoršení epidemiologické situace ve dnech mezi státními svátky a víkendem :).

Nadále budeme kultivovat také oblast „nemonetárních“ benefitů – tedy řekněme obecný uživatelský komfort u nás na fakultě. Sem patří chystané otevření naší staronové kantýny, která sídlí ve dvoře Ústavu vědeckých informací a kam se můžete vydat už 9. října (pozn. red.: více na straně 11). Na výběru jejího provozovatele jsme spolupracovali s našimi studenty – nebylo to snadné, nicméně dosavadní sortiment smaženého čehokoli spojený s neefektivitou provozu vedl k jasnému závěru: „Jinak!“ Nu, teď se ukáže!

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Co pro mě znamená Jednička

Odměny, benefity a „příležitosti“ – známé i neznámé

Životní cesta může být při určitém zjednodušení vnímána i jako kontinuální výměna benefitů. Mezi jedinci navzájem, mezi jedinci a společností, ale i mezi organizacemi či institucemi. Určitě nebude hned tak platit ono utopické „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ a nepochybně ještě dlouho bude „drhnout“ (a to na obou stranách) i ono „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. I proto budou benefity na naší fakultě, jejich obsah či přiměřenost někým vnímány jako prima, jiným jako nepodstatné či dokonce nedostatečné. Odhlédněme však protentokrát od složitých sociálních či v jiné rovině symbiotických systémů a pojďme k benefitům na Jedničce konkrétně.

73794

V tomto čísle Jedničky jsme v rubrice Hyde Park oslovili naše akademické občany a neakademické zaměstnance s prosbou o zpětnou vazbu na náš systém benefitů. Víme přesně, jak jsou využívány benefity klasické, které v určité podobě procházejí přímo přes naše účetní systémy (například stravenky, příspěvek na důchodové pojištění, půjčky ze sociálního fondu, ale třeba i vyplácené 13. a 14. platy). Zároveň ovšem stále rozšiřujeme portfolio zaměstnaneckých a studentských benefitů vyjednáváním slev u mnoha partnerů – obchodů, služeb, kaváren, rekreačních zařízení, mobilních operátorů atd., sdružených pod projekt Medikarta – link nalezneme hned na první stránce našeho fakultního webu.

Když vázne tok informací

Mimochodem, jsme přesvědčeni, že nový web fakulty, jehož spuštění plánujeme letos na podzim, napomůže i k lepší informovanosti o celém rozsáhlém systému benefitů. V některých případech nám o jejich využití zpětná vazba ovšem trochu chybí a pro rentabilitu takových partnerství ji potřebujeme znát. V současnosti kromě webové a facebookové prezentace všech benefitů také periodicky informujeme o „všem, co máme“ přímo jednotlivá pracoviště. Trošku pak někdy zaskočí reakce „no-to-teda–tam–a-tam-mají-to-a-to“, na něž je třeba odpovědět „jo, ale my taky“. Bohužel zjevně někdy informace tekoucí řetězcem děkanát – pracoviště – zaměstnanci nedoputují ke všem svým adresátům. Buď vůbec, nebo ne zcela ve své původní podobě, ale to se netýká jen benefitů :). Nu, a úplně stranou ponechme poněkud šišaté třešničky na dortu typu „lístky do divadla jsou blbost, radši jste měli zařídit…“.

Budeme rozšiřovat komplexní partnerství…

A teď několik poselství z našeho Hyde Parku. Prvním, z těch skvělých, je pocit sounáležitosti a vědomí souručenství s naší obcí, vědomí, že genius loci a privilegium společné historie, kontinuity a toho, co Jedničku činí Jedničkou, jsou většinou z nás vnímány jako benefit per se. Druhým, již méně skvělým, je zjevné poselství toho, jak nedostatkovou komoditou je čas, zejména ten, který máme k dispozici pro naše mimoprofesní aktivity. Jeho extenzi ovšem mezi benefity asi zařadit nedokážeme. Už jen proto, že nejméně ho nakonec vždy budou mít ti, kteří by si jej zasloužili nejvíce…

Je škoda, že jsou velmi málo využívány benefity v oblasti sportu – přehledná informace o možnostech je na webových stránkách našeho Ústavu tělesné výchovy (utv.lf1.cuni.cz). Nicméně nad touto oblastí benefitů, jak najít cestu, abychom si mohli sportovní aktivity ještě víc zpříjemnit, se již trochu zamýšlíme.

V posledních čtyřech letech se dobře osvědčuje naše partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. To nahradilo postupně překonané a ekonomicky nerentabilní fungování našeho vlastního ústavu, který před lety v Mariánkách působil. Stávající spolupráce ve výuce, pro níž bylo partnerství navázáno, ale i možnost pro naše zaměstnance a členy klubu Alumni využívat zvýhodněné služby v Mariánkách jsou velmi úspěšné. Takový model komplexnější spolupráce bychom postupně rádi rozšířili i na další instituce. A je dobré vědět, že naše fakulta je v dané oblasti vítaným partnerem jak v Praze, tak napříč Českou republikou a do jisté míry také v zahraničí. O podobných partnerstvích, která rozšiřují naši klinickou základnu, pokrývají pregraduální a postgraduální aktivity a někdy obsahují i významný sponzorský přínos fakultě, budeme psát v některém z příštích čísel Jedničky.

… a kultivovat život na fakultě

Za úvahu do budoucna (blízkého!) stojí námět typu „sick days“, jakkoli spřátelená pracoviště, která s tímto benefitem již mají zkušenost, nás upozorňují na riziko indukovaného zhoršení epidemiologické situace ve dnech mezi státními svátky a víkendem :).

Nadále budeme kultivovat také oblast „nemonetárních“ benefitů – tedy řekněme obecný uživatelský komfort u nás na fakultě. Sem patří chystané otevření naší staronové kantýny, která sídlí ve dvoře Ústavu vědeckých informací a kam se můžete vydat už 9. října (pozn. red.: více na straně 11). Na výběru jejího provozovatele jsme spolupracovali s našimi studenty – nebylo to snadné, nicméně dosavadní sortiment smaženého čehokoli spojený s neefektivitou provozu vedl k jasnému závěru: „Jinak!“ Nu, teď se ukáže!

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Vědecké skupiny

Odměny, benefity a „příležitosti“ – známé i neznámé

Životní cesta může být při určitém zjednodušení vnímána i jako kontinuální výměna benefitů. Mezi jedinci navzájem, mezi jedinci a společností, ale i mezi organizacemi či institucemi. Určitě nebude hned tak platit ono utopické „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ a nepochybně ještě dlouho bude „drhnout“ (a to na obou stranách) i ono „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. I proto budou benefity na naší fakultě, jejich obsah či přiměřenost někým vnímány jako prima, jiným jako nepodstatné či dokonce nedostatečné. Odhlédněme však protentokrát od složitých sociálních či v jiné rovině symbiotických systémů a pojďme k benefitům na Jedničce konkrétně.

73794

V tomto čísle Jedničky jsme v rubrice Hyde Park oslovili naše akademické občany a neakademické zaměstnance s prosbou o zpětnou vazbu na náš systém benefitů. Víme přesně, jak jsou využívány benefity klasické, které v určité podobě procházejí přímo přes naše účetní systémy (například stravenky, příspěvek na důchodové pojištění, půjčky ze sociálního fondu, ale třeba i vyplácené 13. a 14. platy). Zároveň ovšem stále rozšiřujeme portfolio zaměstnaneckých a studentských benefitů vyjednáváním slev u mnoha partnerů – obchodů, služeb, kaváren, rekreačních zařízení, mobilních operátorů atd., sdružených pod projekt Medikarta – link nalezneme hned na první stránce našeho fakultního webu.

Když vázne tok informací

Mimochodem, jsme přesvědčeni, že nový web fakulty, jehož spuštění plánujeme letos na podzim, napomůže i k lepší informovanosti o celém rozsáhlém systému benefitů. V některých případech nám o jejich využití zpětná vazba ovšem trochu chybí a pro rentabilitu takových partnerství ji potřebujeme znát. V současnosti kromě webové a facebookové prezentace všech benefitů také periodicky informujeme o „všem, co máme“ přímo jednotlivá pracoviště. Trošku pak někdy zaskočí reakce „no-to-teda–tam–a-tam-mají-to-a-to“, na něž je třeba odpovědět „jo, ale my taky“. Bohužel zjevně někdy informace tekoucí řetězcem děkanát – pracoviště – zaměstnanci nedoputují ke všem svým adresátům. Buď vůbec, nebo ne zcela ve své původní podobě, ale to se netýká jen benefitů :). Nu, a úplně stranou ponechme poněkud šišaté třešničky na dortu typu „lístky do divadla jsou blbost, radši jste měli zařídit…“.

Budeme rozšiřovat komplexní partnerství…

A teď několik poselství z našeho Hyde Parku. Prvním, z těch skvělých, je pocit sounáležitosti a vědomí souručenství s naší obcí, vědomí, že genius loci a privilegium společné historie, kontinuity a toho, co Jedničku činí Jedničkou, jsou většinou z nás vnímány jako benefit per se. Druhým, již méně skvělým, je zjevné poselství toho, jak nedostatkovou komoditou je čas, zejména ten, který máme k dispozici pro naše mimoprofesní aktivity. Jeho extenzi ovšem mezi benefity asi zařadit nedokážeme. Už jen proto, že nejméně ho nakonec vždy budou mít ti, kteří by si jej zasloužili nejvíce…

Je škoda, že jsou velmi málo využívány benefity v oblasti sportu – přehledná informace o možnostech je na webových stránkách našeho Ústavu tělesné výchovy (utv.lf1.cuni.cz). Nicméně nad touto oblastí benefitů, jak najít cestu, abychom si mohli sportovní aktivity ještě víc zpříjemnit, se již trochu zamýšlíme.

V posledních čtyřech letech se dobře osvědčuje naše partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. To nahradilo postupně překonané a ekonomicky nerentabilní fungování našeho vlastního ústavu, který před lety v Mariánkách působil. Stávající spolupráce ve výuce, pro níž bylo partnerství navázáno, ale i možnost pro naše zaměstnance a členy klubu Alumni využívat zvýhodněné služby v Mariánkách jsou velmi úspěšné. Takový model komplexnější spolupráce bychom postupně rádi rozšířili i na další instituce. A je dobré vědět, že naše fakulta je v dané oblasti vítaným partnerem jak v Praze, tak napříč Českou republikou a do jisté míry také v zahraničí. O podobných partnerstvích, která rozšiřují naši klinickou základnu, pokrývají pregraduální a postgraduální aktivity a někdy obsahují i významný sponzorský přínos fakultě, budeme psát v některém z příštích čísel Jedničky.

… a kultivovat život na fakultě

Za úvahu do budoucna (blízkého!) stojí námět typu „sick days“, jakkoli spřátelená pracoviště, která s tímto benefitem již mají zkušenost, nás upozorňují na riziko indukovaného zhoršení epidemiologické situace ve dnech mezi státními svátky a víkendem :).

Nadále budeme kultivovat také oblast „nemonetárních“ benefitů – tedy řekněme obecný uživatelský komfort u nás na fakultě. Sem patří chystané otevření naší staronové kantýny, která sídlí ve dvoře Ústavu vědeckých informací a kam se můžete vydat už 9. října (pozn. red.: více na straně 11). Na výběru jejího provozovatele jsme spolupracovali s našimi studenty – nebylo to snadné, nicméně dosavadní sortiment smaženého čehokoli spojený s neefektivitou provozu vedl k jasnému závěru: „Jinak!“ Nu, teď se ukáže!

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Jednička ve vědě

Odměny, benefity a „příležitosti“ – známé i neznámé

Životní cesta může být při určitém zjednodušení vnímána i jako kontinuální výměna benefitů. Mezi jedinci navzájem, mezi jedinci a společností, ale i mezi organizacemi či institucemi. Určitě nebude hned tak platit ono utopické „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ a nepochybně ještě dlouho bude „drhnout“ (a to na obou stranách) i ono „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. I proto budou benefity na naší fakultě, jejich obsah či přiměřenost někým vnímány jako prima, jiným jako nepodstatné či dokonce nedostatečné. Odhlédněme však protentokrát od složitých sociálních či v jiné rovině symbiotických systémů a pojďme k benefitům na Jedničce konkrétně.

73794

V tomto čísle Jedničky jsme v rubrice Hyde Park oslovili naše akademické občany a neakademické zaměstnance s prosbou o zpětnou vazbu na náš systém benefitů. Víme přesně, jak jsou využívány benefity klasické, které v určité podobě procházejí přímo přes naše účetní systémy (například stravenky, příspěvek na důchodové pojištění, půjčky ze sociálního fondu, ale třeba i vyplácené 13. a 14. platy). Zároveň ovšem stále rozšiřujeme portfolio zaměstnaneckých a studentských benefitů vyjednáváním slev u mnoha partnerů – obchodů, služeb, kaváren, rekreačních zařízení, mobilních operátorů atd., sdružených pod projekt Medikarta – link nalezneme hned na první stránce našeho fakultního webu.

Když vázne tok informací

Mimochodem, jsme přesvědčeni, že nový web fakulty, jehož spuštění plánujeme letos na podzim, napomůže i k lepší informovanosti o celém rozsáhlém systému benefitů. V některých případech nám o jejich využití zpětná vazba ovšem trochu chybí a pro rentabilitu takových partnerství ji potřebujeme znát. V současnosti kromě webové a facebookové prezentace všech benefitů také periodicky informujeme o „všem, co máme“ přímo jednotlivá pracoviště. Trošku pak někdy zaskočí reakce „no-to-teda–tam–a-tam-mají-to-a-to“, na něž je třeba odpovědět „jo, ale my taky“. Bohužel zjevně někdy informace tekoucí řetězcem děkanát – pracoviště – zaměstnanci nedoputují ke všem svým adresátům. Buď vůbec, nebo ne zcela ve své původní podobě, ale to se netýká jen benefitů :). Nu, a úplně stranou ponechme poněkud šišaté třešničky na dortu typu „lístky do divadla jsou blbost, radši jste měli zařídit…“.

Budeme rozšiřovat komplexní partnerství…

A teď několik poselství z našeho Hyde Parku. Prvním, z těch skvělých, je pocit sounáležitosti a vědomí souručenství s naší obcí, vědomí, že genius loci a privilegium společné historie, kontinuity a toho, co Jedničku činí Jedničkou, jsou většinou z nás vnímány jako benefit per se. Druhým, již méně skvělým, je zjevné poselství toho, jak nedostatkovou komoditou je čas, zejména ten, který máme k dispozici pro naše mimoprofesní aktivity. Jeho extenzi ovšem mezi benefity asi zařadit nedokážeme. Už jen proto, že nejméně ho nakonec vždy budou mít ti, kteří by si jej zasloužili nejvíce…

Je škoda, že jsou velmi málo využívány benefity v oblasti sportu – přehledná informace o možnostech je na webových stránkách našeho Ústavu tělesné výchovy (utv.lf1.cuni.cz). Nicméně nad touto oblastí benefitů, jak najít cestu, abychom si mohli sportovní aktivity ještě víc zpříjemnit, se již trochu zamýšlíme.

V posledních čtyřech letech se dobře osvědčuje naše partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. To nahradilo postupně překonané a ekonomicky nerentabilní fungování našeho vlastního ústavu, který před lety v Mariánkách působil. Stávající spolupráce ve výuce, pro níž bylo partnerství navázáno, ale i možnost pro naše zaměstnance a členy klubu Alumni využívat zvýhodněné služby v Mariánkách jsou velmi úspěšné. Takový model komplexnější spolupráce bychom postupně rádi rozšířili i na další instituce. A je dobré vědět, že naše fakulta je v dané oblasti vítaným partnerem jak v Praze, tak napříč Českou republikou a do jisté míry také v zahraničí. O podobných partnerstvích, která rozšiřují naši klinickou základnu, pokrývají pregraduální a postgraduální aktivity a někdy obsahují i významný sponzorský přínos fakultě, budeme psát v některém z příštích čísel Jedničky.

… a kultivovat život na fakultě

Za úvahu do budoucna (blízkého!) stojí námět typu „sick days“, jakkoli spřátelená pracoviště, která s tímto benefitem již mají zkušenost, nás upozorňují na riziko indukovaného zhoršení epidemiologické situace ve dnech mezi státními svátky a víkendem :).

Nadále budeme kultivovat také oblast „nemonetárních“ benefitů – tedy řekněme obecný uživatelský komfort u nás na fakultě. Sem patří chystané otevření naší staronové kantýny, která sídlí ve dvoře Ústavu vědeckých informací a kam se můžete vydat už 9. října (pozn. red.: více na straně 11). Na výběru jejího provozovatele jsme spolupracovali s našimi studenty – nebylo to snadné, nicméně dosavadní sortiment smaženého čehokoli spojený s neefektivitou provozu vedl k jasnému závěru: „Jinak!“ Nu, teď se ukáže!

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Erasmus a stáže

Odměny, benefity a „příležitosti“ – známé i neznámé

Životní cesta může být při určitém zjednodušení vnímána i jako kontinuální výměna benefitů. Mezi jedinci navzájem, mezi jedinci a společností, ale i mezi organizacemi či institucemi. Určitě nebude hned tak platit ono utopické „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ a nepochybně ještě dlouho bude „drhnout“ (a to na obou stranách) i ono „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. I proto budou benefity na naší fakultě, jejich obsah či přiměřenost někým vnímány jako prima, jiným jako nepodstatné či dokonce nedostatečné. Odhlédněme však protentokrát od složitých sociálních či v jiné rovině symbiotických systémů a pojďme k benefitům na Jedničce konkrétně.

73794

V tomto čísle Jedničky jsme v rubrice Hyde Park oslovili naše akademické občany a neakademické zaměstnance s prosbou o zpětnou vazbu na náš systém benefitů. Víme přesně, jak jsou využívány benefity klasické, které v určité podobě procházejí přímo přes naše účetní systémy (například stravenky, příspěvek na důchodové pojištění, půjčky ze sociálního fondu, ale třeba i vyplácené 13. a 14. platy). Zároveň ovšem stále rozšiřujeme portfolio zaměstnaneckých a studentských benefitů vyjednáváním slev u mnoha partnerů – obchodů, služeb, kaváren, rekreačních zařízení, mobilních operátorů atd., sdružených pod projekt Medikarta – link nalezneme hned na první stránce našeho fakultního webu.

Když vázne tok informací

Mimochodem, jsme přesvědčeni, že nový web fakulty, jehož spuštění plánujeme letos na podzim, napomůže i k lepší informovanosti o celém rozsáhlém systému benefitů. V některých případech nám o jejich využití zpětná vazba ovšem trochu chybí a pro rentabilitu takových partnerství ji potřebujeme znát. V současnosti kromě webové a facebookové prezentace všech benefitů také periodicky informujeme o „všem, co máme“ přímo jednotlivá pracoviště. Trošku pak někdy zaskočí reakce „no-to-teda–tam–a-tam-mají-to-a-to“, na něž je třeba odpovědět „jo, ale my taky“. Bohužel zjevně někdy informace tekoucí řetězcem děkanát – pracoviště – zaměstnanci nedoputují ke všem svým adresátům. Buď vůbec, nebo ne zcela ve své původní podobě, ale to se netýká jen benefitů :). Nu, a úplně stranou ponechme poněkud šišaté třešničky na dortu typu „lístky do divadla jsou blbost, radši jste měli zařídit…“.

Budeme rozšiřovat komplexní partnerství…

A teď několik poselství z našeho Hyde Parku. Prvním, z těch skvělých, je pocit sounáležitosti a vědomí souručenství s naší obcí, vědomí, že genius loci a privilegium společné historie, kontinuity a toho, co Jedničku činí Jedničkou, jsou většinou z nás vnímány jako benefit per se. Druhým, již méně skvělým, je zjevné poselství toho, jak nedostatkovou komoditou je čas, zejména ten, který máme k dispozici pro naše mimoprofesní aktivity. Jeho extenzi ovšem mezi benefity asi zařadit nedokážeme. Už jen proto, že nejméně ho nakonec vždy budou mít ti, kteří by si jej zasloužili nejvíce…

Je škoda, že jsou velmi málo využívány benefity v oblasti sportu – přehledná informace o možnostech je na webových stránkách našeho Ústavu tělesné výchovy (utv.lf1.cuni.cz). Nicméně nad touto oblastí benefitů, jak najít cestu, abychom si mohli sportovní aktivity ještě víc zpříjemnit, se již trochu zamýšlíme.

V posledních čtyřech letech se dobře osvědčuje naše partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. To nahradilo postupně překonané a ekonomicky nerentabilní fungování našeho vlastního ústavu, který před lety v Mariánkách působil. Stávající spolupráce ve výuce, pro níž bylo partnerství navázáno, ale i možnost pro naše zaměstnance a členy klubu Alumni využívat zvýhodněné služby v Mariánkách jsou velmi úspěšné. Takový model komplexnější spolupráce bychom postupně rádi rozšířili i na další instituce. A je dobré vědět, že naše fakulta je v dané oblasti vítaným partnerem jak v Praze, tak napříč Českou republikou a do jisté míry také v zahraničí. O podobných partnerstvích, která rozšiřují naši klinickou základnu, pokrývají pregraduální a postgraduální aktivity a někdy obsahují i významný sponzorský přínos fakultě, budeme psát v některém z příštích čísel Jedničky.

… a kultivovat život na fakultě

Za úvahu do budoucna (blízkého!) stojí námět typu „sick days“, jakkoli spřátelená pracoviště, která s tímto benefitem již mají zkušenost, nás upozorňují na riziko indukovaného zhoršení epidemiologické situace ve dnech mezi státními svátky a víkendem :).

Nadále budeme kultivovat také oblast „nemonetárních“ benefitů – tedy řekněme obecný uživatelský komfort u nás na fakultě. Sem patří chystané otevření naší staronové kantýny, která sídlí ve dvoře Ústavu vědeckých informací a kam se můžete vydat už 9. října (pozn. red.: více na straně 11). Na výběru jejího provozovatele jsme spolupracovali s našimi studenty – nebylo to snadné, nicméně dosavadní sortiment smaženého čehokoli spojený s neefektivitou provozu vedl k jasnému závěru: „Jinak!“ Nu, teď se ukáže!

Aleksi Šedo, děkan fakulty