1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Proč zvolit naši lékařskou fakultu

Přátelské prostředí

Přátelské prostředí

Na naší fakultě se naučíte vše potřebné pro své budoucí povolání. To vše za podpory skvělých pedagogů a kvalitního výukového zázemí. A k tomu všemu si ještě užijete spoustu zábavy! Více

Špičkoví pedagogové

Špičkoví pedagogové

Mnoho akademických pracovníků naší fakulty je ve vedení prestižních odborných vědeckých společností v ČR i v zahraničí, ve vedení klinik a ústavů tuzemských nemocnic. Více

Praxe na prestižních klinikách

Praxe na prestižních klinikách

Pro posluchače od 4. ročníku je velkým benefitem skutečnost, že má 1. LF UK nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v České republice. Více

Simulační centrum

Simulační centrum

Využití simulátorů při pre- i postgraduální přípravě lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, protože již od 1. ročníků studia umožňuje dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí. Více

Studijní programy

Studijní programy

Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy je členěno na roční úseky, v hodnocení je uplatňován kreditní systém. Při zápisu do úseku studia si student zapisuje povinné předměty daného ročníku, ale má současně možnost vybrat si i z nabídky více jak 400 volitelných předmětů, z nichž je cca 60 vyučováno v anglickém jazyce. 

přihláška ke studiu (Založení nové přihlášky)

podmínky přijímacího řízení

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství je největším studijním oborem na naší fakultě a studium trvá šest let. První tři roky jsou věnovány oborům teoretickým a preklinických, druhá polovina studia je věnována klinickým předmětům. 
Studium probíhá podle doporučených studijních plánů. Ty vycházejí z akreditace oboru, ale zároveň dochází k trvalému vyhodnocování jejich náplně a struktury, aby reflektovaly vývoj poznání i názory učitelů a studentů. 
Kromě povinných předmětů si studenti musí zapisovat i volitelné předměty, aby dosáhli normálního počtu kreditů. Volitelné předměty jsou pravidelně analyzovány, průběžně procházejí obnovou, stejně jako jsou analyzovány jejich nároky. Absolvování volitelných předmětů je podmíněno splněním konkrétně daných požadavků v oblasti teoretické a praktické. Fakulta jich nyní nabízí studentům 407, z toho pro studenty všeobecného lékařství v české paralelce 252 a je v nich zapsáno přes 2200 studentů. 

Zubní lékařství

Zubní lékařství

 Výuka preklinických stomatologických předmětů, zařazených do 1. a 2. ročníku, probíhá ve třech simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů je soustředěna do výukových sálů v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Ústřední vojenské nemocnice. 

Klinická stomatologická výuka je zaměřena na komplexní stomatologickou péči. Pro výuku 
studentů vyšších ročníků je zajištěn dostatečný počet vhodných pacientů. 
Nelékařské obory

Nelékařské obory

Nelékařské zdravotnické obory jsou na 1. lékařské fakultě nabízeny v souladu s dlouhodobou koncepcí 

Univerzity Karlovy v Praze, kdy jsou k existujícím bakalářským programům postupně doplňovány navazující magisterské programy. Zájemcům o studium tak 1. LF UK nabízí kontinuum a vyšší stupně vzdělávání nelékařů – zdravotníků, kde je kladen důraz na kvalitu tohoto vzdělávání v klinické přípravě a jednak také na jeho úzké sepětí s vědecko-výzkumnou činností. 

• bakalářské studium ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví v oborech 
- Fyzioterapie


• bakalářské studium ve studijním programu Adiktologie
• bakalářské studium ve studijním programu Ergoterapie
• bakalářské studium ve studijním programu Nutriční terapie
• bakalářské studium ve studijním programu Porodní asistence

• navazující magisterské studium ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví v oborech (pouze studium v kombinované formě)
- Adiktologie
- Ergoterapie pro dospělé


Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na naší Jedničku se dělají v červnu v posluchárnách fakulty. Podmínky pro jednotlivé studijní programy naleznete v tomto článku. více

Studijní oddělení

Studijní oddělení

Zajímají Vás informace o přijímacím řízení a jednotlivých studijních programech? Nemůžete některé informace dohledat? Obraťte se na nás! Zajišťujeme veškerou agendu spojenou se studiem na 1. LF UK pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské obory.

Kontaktujte nás

Pro přijetí musíš:

 1. absolvovat střední školu s maturitou
 2. podat v termínu přihlášku se všemi náležitostmi
 3. úspěšně projít přijímačkami u nás na fakultě :)
Podmínky detailně

Mohu se dostat na fakultu
i bez přijímacích zkoušek?

více

Jak si zařídit univerzitní průkaz?


více
 • Modelové otázky
  Fakulta vydává tyto modelové otázky:

  - modelové otázky s chemie, fyziky a biologie
  - modelové otázky z adiktologie

  Objednat otázky více o tématu
 • Přípravné kurzy

  Na naší fakultě existují přípravné kurzy na přijímací zkoušky. vybrat si můžete ze dvou typů. Typ A probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.30 hod. a typ B probíhá 1x za měsíc v sobotu.

  více o tématu
 • Jednička na zkoušku

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy zve úspěšné uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství, kteří byli přijati na studijní průměr, aby si mohli ještě před zápisem vyzkoušet nanečisto studium medicíny.

  více o tématu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte si prohlédnout Jedničku se vším všudy. V sobotu 11. ledna 2020 Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří na Jedničce! Vedení fakulty i studenti Vám rádi zodpoví všechny otázky.

více