1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Proč zvolit naši lékařskou fakultu

Špičkoví pedagogové

Špičkoví pedagogové

Mnoho akademických pracovníků naší fakulty je ve vedení prestižních odborných vědeckých společností v ČR i v zahraničí, ve vedení klinik a ústavů tuzemských nemocnic. Více

Praxe na prestižních klinikách

Praxe na prestižních klinikách

Pro posluchače od 4. ročníku je velkým benefitem skutečnost, že má 1. LF UK nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v České republice. Více

Simulační centrum

Simulační centrum

Využití simulátorů při pre- i postgraduální přípravě lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, protože již od 1. ročníků studia umožňuje dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí. Více

Studijní programy

Studijní programy

Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy je členěno na roční úseky, v hodnocení je uplatňován kreditní systém. Při zápisu do úseku studia si student zapisuje povinné předměty daného ročníku, ale má současně možnost vybrat si i z nabídky více jak 400 volitelných předmětů, z nichž je cca 60 vyučováno v anglickém jazyce. 

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství je největším studijním programem na naší fakultě a studium trvá šest let. První tři roky jsou věnovány oborům teoretickým a preklinických, druhá polovina studia je věnována klinickým předmětům. 
Studium probíhá podle doporučených studijních plánů. Ty vycházejí z akreditace oboru, ale zároveň dochází k trvalému vyhodnocování jejich náplně a struktury, aby reflektovaly vývoj poznání i názory učitelů a studentů. 
Kromě povinných předmětů si studenti musí zapisovat i volitelné předměty, aby dosáhli normálního počtu kreditů. Volitelné předměty jsou pravidelně analyzovány, průběžně procházejí obnovou, stejně jako jsou analyzovány jejich nároky. Absolvování volitelných předmětů je podmíněno splněním konkrétně daných požadavků v oblasti teoretické a praktické. Fakulta jich nyní nabízí studentům 407, z toho pro studenty všeobecného lékařství v české paralelce 252 a je v nich zapsáno přes 2200 studentů. 

Zubní lékařství

Zubní lékařství

 Výuka preklinických stomatologických předmětů, zařazených do 1. a 2. ročníku, probíhá ve třech simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů je soustředěna do výukových sálů v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Ústřední vojenské nemocnice. 

Klinická stomatologická výuka je zaměřena na komplexní stomatologickou péči. Pro výuku studentů vyšších ročníků je zajištěn dostatečný počet vhodných pacientů. 
Nelékařské programy

Nelékařské programy

Nelékařské zdravotnické programy jsou na 1. lékařské fakultě nabízeny v souladu s dlouhodobou koncepcí Univerzity Karlovy, kdy jsou k existujícím bakalářským programům postupně doplňovány navazující magisterské programy. Zájemcům o studium tak 1. LF UK nabízí kontinuum a vyšší stupně vzdělávání nelékařů – zdravotníků, kde je kladen důraz na kvalitu tohoto vzdělávání v klinické přípravě a jednak také na jeho úzké sepětí s vědecko-výzkumnou činností. 


• bakalářské studijní programy:

- Adiktologie (prezenční nebo kombinované studium)

- Ergoterapie (prezenční studium)

- Nutriční terapie (prezenční nebo kombinované studium)

- Porodní asistence (prezenční studium)

- Fyzioterapie (prezenční studium)

-  Všeobecné ošetřovatelství (prezenční studium)


• navazující magisterské studijní programy:

- Adiktologie (prezenční forma)

- Výživa dospělých a dětí (prezenční nebo kombinovaná forma)

- Ergoterapie pro dospělé (kombinovaná forma)

- Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma)

 

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na naší Jedničku se dělají v červnu v posluchárnách fakulty. Podmínky pro jednotlivé studijní programy naleznete v tomto článku. více

Studijní oddělení

Studijní oddělení

Zajímají Vás informace o přijímacím řízení a jednotlivých studijních programech? Nemůžete některé informace dohledat? Obraťte se na nás! Zajišťujeme veškerou agendu spojenou se studiem na 1. LF UK pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské obory.

Kontaktujte nás

Pro přijetí musíte:

 1. absolvovat střední školu s maturitou
 2. podat v termínu přihlášku se všemi náležitostmi
 3. úspěšně projít přijímačkami u nás na fakultě :)
Podmínky detailně

Mohu se dostat na fakultu
i bez přijímacích zkoušek?

více

Jak si zařídit univerzitní průkaz?


více
 • Modelové otázky
  Fakulta vydává tyto modelové otázky:

  - modelové otázky z chemie, fyziky a biologie
  - modelové otázky z adiktologie

  Objednat otázky více o tématu
 • Přípravné kurzy

  Fakulta pořádá přípravný kurz, ve kterém jsou vyučovány předměty fyzika, chemie a biologie a přípravný kurz, ve kterém je vyučován předmět biologie. Kurz probíhá ONLINE formou.

  více o tématu
 • Jednička na zkoušku

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy zve úspěšné uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství, kteří byli přijati na studijní průměr, aby si mohli ještě před zápisem vyzkoušet nanečisto studium medicíny.

  více o tématu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na 1. LF UK proběhne 6. ledna 2024. 

Podívejte se na přednášky a oborová videa z minulého ročníku ZDE.


více