1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doktorské studium

72098

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně i konzultanta, a je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem), nejvyšší vědecký stupeň, kterého lze na univerzitě dosáhnout.

1. lékařská fakulta UK nabízí Doktorské studijní programy v biomedicíně (DSPB), které jsou zřizovány na základě smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Jednotlivé programy jsou na UK akreditovány společně pro 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Plzni, Přírodovědeckou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace o DSPB jsou k dispozici v sekci DSP v biomedicíně a na webu AV ČR. Jedná se o tyto programy:

(01) Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, (02) Biologie a patologie buňky, (03) Vývojová a buněčná biologie, (04) Biochemie a patobiochemie, (05) Fyziologie a patofyziologie člověka, (06) Fyziologie živočichů, (07) Imunologie, (08) Mikrobiologie, (09) Neurovědy, (10) Farmakologie a toxikologie, (11) Lékařská biofyzika, (12) Biomechanika, (13) Zobrazovací metody v lékařství, (14) Kinantropologie, (17) Experimentální chirurgie, (18) Preventivní medicína a epidemiologie, (19) Biomedicínská informatika. Programy (15) a (16) byly zrušeny.

Kromě DSPB lze na 1. LF UK studovat i doktorské studijní programy, které jsou akreditovány pouze na naší fakultě nebo ve spolupráci s jednotlivými fakultami UK. Informace o těchto programech jsou k dispozici v sekci Ostatní DSP. Jedná se o tyto programy: Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví, Bioetika, Dějiny lékařství, Kardiovaskulární vědy, Lékařská psychologie a psychopatologie, Nutriční a metabolické vědy a Parazitologie.

Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze je každoročně vyhlašováno výběrové řízení do kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání – „M.D., Ph.D. program“. Doktorand může být do tohoto programu přijat od 2. ročníku doktorského studia, musí studovat v prezenční formě a mít věk do 35 let. Po tu dobu, co je zařazen do M.D., Ph.D. programu, pobírá stipendium v plné výši a zároveň získá „nemocniční“ úvazek.

Obecné informace o doktorském studiu na UK jsou k dispozici na webu Karlovy univerzity v sekci Doktorské studium.

Pro další informace ke studiu konkrétního doktorského studijního programu se obraťte na referentky doktorského studia na 1. LF UK.


Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat