1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Proč zvolit naši lékařskou fakultu

Vítejte

Vítejte

Základním cílem naší fakulty je vychovat kvalitního absolventa připraveného pro praktickou medicínu. Profesionála, který je vybaven chápáním biomedicínských disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám a který obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci.

Vedení fakulty

Vedení fakulty

Vrcholným představitelem a reprezentantem 1. LF UK je děkan. Děkan řídí fakultu a odpovídá za její činnost rektorovi Univerzity Karlovy.

Děkanát

Děkanát

Zde naleznete odkazy na veškerá pracoviště děkanátu 1. LF UK.

Novinky

Novinky

Podívejte se na všechny události a akce, které pro Vás na fakultě chystáme!

U nás můžete studovat tyto studijní programy

Historie

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA

Univerzita Karlova (vysoké učení pražské - "studium generale"), která je nejstarší středoevropskou univerzitou, byla založena 7. dubna 1348. V Praze při metropolitním chrámu sv. Víta bylo však již asi v roce 1215 založeno tzv. "studium particulare" (vyšší katedrální, biskupská škola), ze kterého se král Václav II. snažil v r. 1294 vytvořit vysoké učení (univerzitu).

Pražské vysoké učení mělo od svého založení králem Karlem IV. hned všechny čtyři fakulty, na které se obvykle každá univerzita dělila. Byly to fakulta sedmera svobodných umění (tzv. artistická, ze které se později vyvinula fakulta filosofická), fakulta právnická... pokračovat

Děkani fakulty

DĚKANI FAKULTY

Výuka medicíny na pražské univerzitě byla zahájena pravděpodobně ihned po jejím založení. Doklady o prvních zkouškách z medicíny jsou již z roku 1353. Zhruba po dvě desetiletí fungovala ale víceméně jen formálně a výuku pro nepatrný počet studentů zajišťovali první profesoři, jmenovaní z královských lékařů, ve svých příbytcích. K ustavení lékařské fakulty jako samostatné korporace v rámci pražského vysokého učení však došlo až později. Jedním z projevů této samostatnosti bylo zvolení děkana. V čele lékařské fakulty stál děkan od konce 60. let 14. století (do té doby fakulty řídil střídavě rektor a prorektor), který byl oficiálním představitelem fakulty, ředitelem studií, správcem fakultního jmění a koleje i soudcem příslušníků fakultní korporace. Volen byl z mistrů, kteří přednášeli – magistri actu regentes. pokračovat


Znak 1. LF UK

ZNAK 1. LF UK

Heraldické znamení pelikána s mláďaty je jednou z často užívaných alegorií lékařství. Tato symbolika pochází ze středověkých bajek o zvířatech. Podle nich se chování pelikánů vyznačuje velkou obětavostí: chrání svá mláďata před vyhladověním tím, ze si svým zobanem zraňují kůži na hrudi a své potomky vlastní stékající krví sytí. I když takto tradovaná poetická představa je smyšlená a neodpovídá skutečnosti, její vyznění je působivé. pokračovat

Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Členy akademické obce jsou všichni akademičtí pracovníci a studenti.

Člen akademické obce se zavazuje k tomu, že se bude řídit ve styku se svými kolegy, studenty i veřejností nadčasovými hodnotami. Za klíčovou hodnotu ve svém pracovním úsilí pokládá pravdu a ve vztahu k ostatním přátelství a spravedlnost.

Člen akademické obce se v duchu nejlepších univerzitních tradic vyjadřuje k aktuálním otázkám a angažuje se ve prospěch povznesení celé společnosti, avšak vyhýbá se propagaci politických stran a hnutí na akademické půdě. pokračovat

Fakulta ve faktech a číslech

Každoročně více než 4000 uchazečů o studium

 • 800 studentů z 50 zemí v anglických programech
 • Výuka ve studijních skupinách po 25
 • 1700 vědecko-pedagogických pracovníků – z toho 330 profesorů a docentů
pokračovat

Prohlédněte si videa o 1. LF UK

Prohlédněte si videa o 1. LF UK
 • Rezervace místnosti

  Rezervace zasedacích místností

  Rezervujte si termín malé či velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK. Stačí vybrat volný termín v kalendáři a kontaktovat nás.

  Více
 • Výroční zpráva

  Výroční zpráva přináší bilance a všechny důležité informace o fakultě z předchozího kalendářního roku.

  Více
 • Objekty v novém

  Objekty v novém

  Stavební akce a úpravy budov a poslucháren 1. LF UK.

  Více

Akademický klub 1. LF UK

Akademický klub 1. LF UK

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka