1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

SVK 2017: Protože život ve vědě je tak fascinující!

Do letošního 18. ročníku Studentské vědecké konference (SVK) bylo přihlášeno rekordních 117 prací, na kterých se podílelo více než 120 pre- či postgraduálních studentů. Ačkoli ti, kteří dopadli ze všech nejlépe, se SVK zúčastnili poprvé a nemají srovnání s předchozími ročníky, hodnotí nový formát konference pozitivně – do budoucna by však ještě rozšířili posterovou sekci. Všichni jsou také přesvědčení, že se budou nebo by se chtěli, pokud se naskytne příležitost, bádání věnovat i nadále a odhalovat dosud nepoznané :)

Všem vítězům jsme položili následující otázky:

1. V čem vás baví věda?
2. Co bylo na vaší práci nejtěžší a co nejzajímavější?
3. Co považujete za nejdůležitější ve vztahu školitel-školenec?
4. Jakou největší zkušenost jste si z SVK odnesli?

Alexandra Ioannou & Karim Hassan, 6. ročník GM

Sekce: pregraduální přednášky

Práce: Correlation between Percent of Endomyocardial Fibrosis on Biopsy and Cardiac Magnetic Resonance

Školitel: prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Anatomický ústav

1. AI: Research has influenced everything from a simple blood test, to complex diagnostic imaging and surgical procedures. Having an interest in science for a long time, I am amazed by how much technology has evolved, and by how much we rely on it even for diagnostics on a day to day basis. KH: Science is a way of thinking, a way of proving what is true. In the world there is never any concrete answers for why things happen. However in science, there is a cause for everything and everything has an explanation. It is our duty as doctors and scientists to understand, discover, and explain these facts.

2. AI: The most challenging aspect of this research was the fact that we had to learn how to use software with which we were not familiar with. On the other hand, the whole process was rewarding since we were able to reach a clinically significant conclusion. During my time in the lab I realised the importance of clinical research for medicine as it has a multidisciplinary approach. KH: The most challenging part of my work was mostly the repetition. It took hours and hours of doing the same thing in order to get the final greater picture. However after finishing and creating all the data, just looking at what you have achieved and its usefulness is by far the most rewarding.

3. AI: I feel privileged that I was given the opportunity to do a research project with Prof. Sedmera. He has qualities which I personally believe every supervisor should have as he was able to teach us and guide us throughout this research project. Our relationship was friendly yet professional, which made this a very enjoyable experience. KH: A teacher is a guide and a motivator. They have to guide you to your own work. They provide a different perspective, a perspective from the masters of the trade. They have so much knowledge and experience that is crucially important for students. They help you understand things and lead you to discovery, and keep pushing you when you feel like you are getting nowhere.

6. AI: The best moment during the conference for me, was the time that we presented our study and its results to the audience and finally highlighting its clinical importance. I felt great when we shared this information to fellow scientists and clinicians and the fact that maybe in the future, colleagues will make use of the information we provided. KH: The best experience must be talking to teachers and students who came to share the experience with you. It was great to really talk with scientifically literate and intelligent people and discuss the impact each person research may have.

Antonín Tichý, 4. ročník ZL

Sekce: pregraduální postery

Práce: Vliv délky polymerace a intenzity vyzařování polymerační lampy na vytvrzení moderních nanokompozitních materiálů

Školitel: RNDr. Pavel Bradna, CSc., Stomatologická klinika

1. Na vědě mě baví, že jde do hloubky problému a zabývá se jeho podstatou. Vědecké výsledky jsou navíc v době evidence-based medicine základem pro postupy v klinické praxi a určují směr, kterým se medicína dále vyvíjí. Právě tento klinický přesah a možnost zlepšení lékařské péče díky výzkumu mi přijdou nejdůležitější.

2. Nejtěžší byly jednoznačně začátky, kdy bylo nutné zorientovat se v problematice, nastudovat potřebné zdroje a zvládnout poměrně stereotypní práci v laboratoři, která relativně dlouho nepřináší žádné výsledky. Naopak nejzajímavější pro mě byla diskuze výsledků, kdy se vynaložené úsilí začalo navracet, a také setkání s mnoha lidmi z vědeckého prostředí nejen na naší fakultě.

3. Podstatná je podle mého názoru hlavně podobnost jejich obecných osobnostních rysů a vzájemný respekt. Myslím, že v tomto ohledu jsem měl se svým školitelem velké štěstí a rád bych mu i touto cestou poděkoval za veškerou pomoc.

4. Pro SVK jsem si poprvé vyzkoušel tvoření posteru a následně jeho prezentaci. Asi nejcennější zkušeností však bylo ve velmi krátkém čase představit celou problematiku lidem z jiných oborů natolik srozumitelně, aby pochopili alespoň cíl a význam projektu.

Ing. Ivana Jedličková, 3. ročník DSP

Sekce: postgraduální přednášky

Práce: New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)

Školitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch

1. Myslím, že život ve vědě je fascinující. Každý den se obohacujete o nové poznatky, každý dílčí výsledek bádání vás často zavede k neznámé problematice, kterou si musíte nastudovat, je to rozmanitá a napínavá práce. Na SVK jsem představila jeden z projektů, ve kterém studujeme genetickou příčinu adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL. Jde o dědičná lysosomální střádavá onemocnění, která vedou k neuropsychiatrickému fenotypu, progredující demenci a předčasné smrti pacienta. Ve spolupráci s mezinárodním Kufsovým konsorciem se snažíme definovat genetickou příčinu tohoto onemocnění u nevyřešených rodin s ANCL.

2. Obecně považuji za výzvu sestavit a sepsat kvalitní vědecký text a ten pak dotáhnout do finální podoby článku. Na projektu o ANCL je vedle samotné práce v laboratoři zajímavá komunikace a spolupráce s dalšími vědeckými týmy, které se na něm podílí – třeba z Velké Británie, USA, Austrálie nebo Kanady.

3. Dovolím si říct, že školitel musí mít dar studenty do výzkumu motivovat, vést je k samostatnosti, předávat jim stále větší porci zodpovědnosti za řešené projekty. Je důležité o problematice vzájemně diskutovat, protože při tom vznikají zajímavé nápady pro řešení klíčových otázek projektu. Vážím si toho, že právě takovým školitelem je mi pan docent Kmoch. Jako studentka se snažím pochopit věci do detailu a být pracovitá.

4. Každý z projektů je unikátní a když vidíte, kolik energie do výzkumu investují kolegové z dalších laboratoří a jaká témata řeší, je to inspirující. Ráda bych poděkovala za udělení ceny našemu projektu mezi tolika kvalitními pracemi a zajímavými tématy.

Mgr. Ondřej Vít, 7. ročník DSP

Sekce: postgraduální postery

Práce: Zaostřeno na integrální membránové proteiny: analýza membránového proteomu feochromocytomu

Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., BIOCEV
1. Baví mě plánování experimentů a očekávání, co z nich vzejde.
2. Nejtěžší bylo nevzdat to, co dlouho nevycházelo, ale i vzdát to, co už nevycházelo příliš dlouho. Nejzajímavější pro mě bylo učení se novým věcem od lidí, kteří mají co předat.
3. Vybudování korektního vztahu, porozumění, co od sebe mohou vzájemně
čekat.
4. Vtěsnat sdělení z posteru do pár chvilek je složité, ale nebylo to poprvé, co jsem se s tímto problémem setkal.

jat


Rozhovory

SVK 2017: Protože život ve vědě je tak fascinující!

Do letošního 18. ročníku Studentské vědecké konference (SVK) bylo přihlášeno rekordních 117 prací, na kterých se podílelo více než 120 pre- či postgraduálních studentů. Ačkoli ti, kteří dopadli ze všech nejlépe, se SVK zúčastnili poprvé a nemají srovnání s předchozími ročníky, hodnotí nový formát konference pozitivně – do budoucna by však ještě rozšířili posterovou sekci. Všichni jsou také přesvědčení, že se budou nebo by se chtěli, pokud se naskytne příležitost, bádání věnovat i nadále a odhalovat dosud nepoznané :)

Všem vítězům jsme položili následující otázky:

1. V čem vás baví věda?
2. Co bylo na vaší práci nejtěžší a co nejzajímavější?
3. Co považujete za nejdůležitější ve vztahu školitel-školenec?
4. Jakou největší zkušenost jste si z SVK odnesli?

Alexandra Ioannou & Karim Hassan, 6. ročník GM

Sekce: pregraduální přednášky

Práce: Correlation between Percent of Endomyocardial Fibrosis on Biopsy and Cardiac Magnetic Resonance

Školitel: prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Anatomický ústav

1. AI: Research has influenced everything from a simple blood test, to complex diagnostic imaging and surgical procedures. Having an interest in science for a long time, I am amazed by how much technology has evolved, and by how much we rely on it even for diagnostics on a day to day basis. KH: Science is a way of thinking, a way of proving what is true. In the world there is never any concrete answers for why things happen. However in science, there is a cause for everything and everything has an explanation. It is our duty as doctors and scientists to understand, discover, and explain these facts.

2. AI: The most challenging aspect of this research was the fact that we had to learn how to use software with which we were not familiar with. On the other hand, the whole process was rewarding since we were able to reach a clinically significant conclusion. During my time in the lab I realised the importance of clinical research for medicine as it has a multidisciplinary approach. KH: The most challenging part of my work was mostly the repetition. It took hours and hours of doing the same thing in order to get the final greater picture. However after finishing and creating all the data, just looking at what you have achieved and its usefulness is by far the most rewarding.

3. AI: I feel privileged that I was given the opportunity to do a research project with Prof. Sedmera. He has qualities which I personally believe every supervisor should have as he was able to teach us and guide us throughout this research project. Our relationship was friendly yet professional, which made this a very enjoyable experience. KH: A teacher is a guide and a motivator. They have to guide you to your own work. They provide a different perspective, a perspective from the masters of the trade. They have so much knowledge and experience that is crucially important for students. They help you understand things and lead you to discovery, and keep pushing you when you feel like you are getting nowhere.

6. AI: The best moment during the conference for me, was the time that we presented our study and its results to the audience and finally highlighting its clinical importance. I felt great when we shared this information to fellow scientists and clinicians and the fact that maybe in the future, colleagues will make use of the information we provided. KH: The best experience must be talking to teachers and students who came to share the experience with you. It was great to really talk with scientifically literate and intelligent people and discuss the impact each person research may have.

Antonín Tichý, 4. ročník ZL

Sekce: pregraduální postery

Práce: Vliv délky polymerace a intenzity vyzařování polymerační lampy na vytvrzení moderních nanokompozitních materiálů

Školitel: RNDr. Pavel Bradna, CSc., Stomatologická klinika

1. Na vědě mě baví, že jde do hloubky problému a zabývá se jeho podstatou. Vědecké výsledky jsou navíc v době evidence-based medicine základem pro postupy v klinické praxi a určují směr, kterým se medicína dále vyvíjí. Právě tento klinický přesah a možnost zlepšení lékařské péče díky výzkumu mi přijdou nejdůležitější.

2. Nejtěžší byly jednoznačně začátky, kdy bylo nutné zorientovat se v problematice, nastudovat potřebné zdroje a zvládnout poměrně stereotypní práci v laboratoři, která relativně dlouho nepřináší žádné výsledky. Naopak nejzajímavější pro mě byla diskuze výsledků, kdy se vynaložené úsilí začalo navracet, a také setkání s mnoha lidmi z vědeckého prostředí nejen na naší fakultě.

3. Podstatná je podle mého názoru hlavně podobnost jejich obecných osobnostních rysů a vzájemný respekt. Myslím, že v tomto ohledu jsem měl se svým školitelem velké štěstí a rád bych mu i touto cestou poděkoval za veškerou pomoc.

4. Pro SVK jsem si poprvé vyzkoušel tvoření posteru a následně jeho prezentaci. Asi nejcennější zkušeností však bylo ve velmi krátkém čase představit celou problematiku lidem z jiných oborů natolik srozumitelně, aby pochopili alespoň cíl a význam projektu.

Ing. Ivana Jedličková, 3. ročník DSP

Sekce: postgraduální přednášky

Práce: New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)

Školitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch

1. Myslím, že život ve vědě je fascinující. Každý den se obohacujete o nové poznatky, každý dílčí výsledek bádání vás často zavede k neznámé problematice, kterou si musíte nastudovat, je to rozmanitá a napínavá práce. Na SVK jsem představila jeden z projektů, ve kterém studujeme genetickou příčinu adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL. Jde o dědičná lysosomální střádavá onemocnění, která vedou k neuropsychiatrickému fenotypu, progredující demenci a předčasné smrti pacienta. Ve spolupráci s mezinárodním Kufsovým konsorciem se snažíme definovat genetickou příčinu tohoto onemocnění u nevyřešených rodin s ANCL.

2. Obecně považuji za výzvu sestavit a sepsat kvalitní vědecký text a ten pak dotáhnout do finální podoby článku. Na projektu o ANCL je vedle samotné práce v laboratoři zajímavá komunikace a spolupráce s dalšími vědeckými týmy, které se na něm podílí – třeba z Velké Británie, USA, Austrálie nebo Kanady.

3. Dovolím si říct, že školitel musí mít dar studenty do výzkumu motivovat, vést je k samostatnosti, předávat jim stále větší porci zodpovědnosti za řešené projekty. Je důležité o problematice vzájemně diskutovat, protože při tom vznikají zajímavé nápady pro řešení klíčových otázek projektu. Vážím si toho, že právě takovým školitelem je mi pan docent Kmoch. Jako studentka se snažím pochopit věci do detailu a být pracovitá.

4. Každý z projektů je unikátní a když vidíte, kolik energie do výzkumu investují kolegové z dalších laboratoří a jaká témata řeší, je to inspirující. Ráda bych poděkovala za udělení ceny našemu projektu mezi tolika kvalitními pracemi a zajímavými tématy.

Mgr. Ondřej Vít, 7. ročník DSP

Sekce: postgraduální postery

Práce: Zaostřeno na integrální membránové proteiny: analýza membránového proteomu feochromocytomu

Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., BIOCEV
1. Baví mě plánování experimentů a očekávání, co z nich vzejde.
2. Nejtěžší bylo nevzdat to, co dlouho nevycházelo, ale i vzdát to, co už nevycházelo příliš dlouho. Nejzajímavější pro mě bylo učení se novým věcem od lidí, kteří mají co předat.
3. Vybudování korektního vztahu, porozumění, co od sebe mohou vzájemně
čekat.
4. Vtěsnat sdělení z posteru do pár chvilek je složité, ale nebylo to poprvé, co jsem se s tímto problémem setkal.

jat


Téma

SVK 2017: Protože život ve vědě je tak fascinující!

Do letošního 18. ročníku Studentské vědecké konference (SVK) bylo přihlášeno rekordních 117 prací, na kterých se podílelo více než 120 pre- či postgraduálních studentů. Ačkoli ti, kteří dopadli ze všech nejlépe, se SVK zúčastnili poprvé a nemají srovnání s předchozími ročníky, hodnotí nový formát konference pozitivně – do budoucna by však ještě rozšířili posterovou sekci. Všichni jsou také přesvědčení, že se budou nebo by se chtěli, pokud se naskytne příležitost, bádání věnovat i nadále a odhalovat dosud nepoznané :)

Všem vítězům jsme položili následující otázky:

1. V čem vás baví věda?
2. Co bylo na vaší práci nejtěžší a co nejzajímavější?
3. Co považujete za nejdůležitější ve vztahu školitel-školenec?
4. Jakou největší zkušenost jste si z SVK odnesli?

Alexandra Ioannou & Karim Hassan, 6. ročník GM

Sekce: pregraduální přednášky

Práce: Correlation between Percent of Endomyocardial Fibrosis on Biopsy and Cardiac Magnetic Resonance

Školitel: prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Anatomický ústav

1. AI: Research has influenced everything from a simple blood test, to complex diagnostic imaging and surgical procedures. Having an interest in science for a long time, I am amazed by how much technology has evolved, and by how much we rely on it even for diagnostics on a day to day basis. KH: Science is a way of thinking, a way of proving what is true. In the world there is never any concrete answers for why things happen. However in science, there is a cause for everything and everything has an explanation. It is our duty as doctors and scientists to understand, discover, and explain these facts.

2. AI: The most challenging aspect of this research was the fact that we had to learn how to use software with which we were not familiar with. On the other hand, the whole process was rewarding since we were able to reach a clinically significant conclusion. During my time in the lab I realised the importance of clinical research for medicine as it has a multidisciplinary approach. KH: The most challenging part of my work was mostly the repetition. It took hours and hours of doing the same thing in order to get the final greater picture. However after finishing and creating all the data, just looking at what you have achieved and its usefulness is by far the most rewarding.

3. AI: I feel privileged that I was given the opportunity to do a research project with Prof. Sedmera. He has qualities which I personally believe every supervisor should have as he was able to teach us and guide us throughout this research project. Our relationship was friendly yet professional, which made this a very enjoyable experience. KH: A teacher is a guide and a motivator. They have to guide you to your own work. They provide a different perspective, a perspective from the masters of the trade. They have so much knowledge and experience that is crucially important for students. They help you understand things and lead you to discovery, and keep pushing you when you feel like you are getting nowhere.

6. AI: The best moment during the conference for me, was the time that we presented our study and its results to the audience and finally highlighting its clinical importance. I felt great when we shared this information to fellow scientists and clinicians and the fact that maybe in the future, colleagues will make use of the information we provided. KH: The best experience must be talking to teachers and students who came to share the experience with you. It was great to really talk with scientifically literate and intelligent people and discuss the impact each person research may have.

Antonín Tichý, 4. ročník ZL

Sekce: pregraduální postery

Práce: Vliv délky polymerace a intenzity vyzařování polymerační lampy na vytvrzení moderních nanokompozitních materiálů

Školitel: RNDr. Pavel Bradna, CSc., Stomatologická klinika

1. Na vědě mě baví, že jde do hloubky problému a zabývá se jeho podstatou. Vědecké výsledky jsou navíc v době evidence-based medicine základem pro postupy v klinické praxi a určují směr, kterým se medicína dále vyvíjí. Právě tento klinický přesah a možnost zlepšení lékařské péče díky výzkumu mi přijdou nejdůležitější.

2. Nejtěžší byly jednoznačně začátky, kdy bylo nutné zorientovat se v problematice, nastudovat potřebné zdroje a zvládnout poměrně stereotypní práci v laboratoři, která relativně dlouho nepřináší žádné výsledky. Naopak nejzajímavější pro mě byla diskuze výsledků, kdy se vynaložené úsilí začalo navracet, a také setkání s mnoha lidmi z vědeckého prostředí nejen na naší fakultě.

3. Podstatná je podle mého názoru hlavně podobnost jejich obecných osobnostních rysů a vzájemný respekt. Myslím, že v tomto ohledu jsem měl se svým školitelem velké štěstí a rád bych mu i touto cestou poděkoval za veškerou pomoc.

4. Pro SVK jsem si poprvé vyzkoušel tvoření posteru a následně jeho prezentaci. Asi nejcennější zkušeností však bylo ve velmi krátkém čase představit celou problematiku lidem z jiných oborů natolik srozumitelně, aby pochopili alespoň cíl a význam projektu.

Ing. Ivana Jedličková, 3. ročník DSP

Sekce: postgraduální přednášky

Práce: New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)

Školitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch

1. Myslím, že život ve vědě je fascinující. Každý den se obohacujete o nové poznatky, každý dílčí výsledek bádání vás často zavede k neznámé problematice, kterou si musíte nastudovat, je to rozmanitá a napínavá práce. Na SVK jsem představila jeden z projektů, ve kterém studujeme genetickou příčinu adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL. Jde o dědičná lysosomální střádavá onemocnění, která vedou k neuropsychiatrickému fenotypu, progredující demenci a předčasné smrti pacienta. Ve spolupráci s mezinárodním Kufsovým konsorciem se snažíme definovat genetickou příčinu tohoto onemocnění u nevyřešených rodin s ANCL.

2. Obecně považuji za výzvu sestavit a sepsat kvalitní vědecký text a ten pak dotáhnout do finální podoby článku. Na projektu o ANCL je vedle samotné práce v laboratoři zajímavá komunikace a spolupráce s dalšími vědeckými týmy, které se na něm podílí – třeba z Velké Británie, USA, Austrálie nebo Kanady.

3. Dovolím si říct, že školitel musí mít dar studenty do výzkumu motivovat, vést je k samostatnosti, předávat jim stále větší porci zodpovědnosti za řešené projekty. Je důležité o problematice vzájemně diskutovat, protože při tom vznikají zajímavé nápady pro řešení klíčových otázek projektu. Vážím si toho, že právě takovým školitelem je mi pan docent Kmoch. Jako studentka se snažím pochopit věci do detailu a být pracovitá.

4. Každý z projektů je unikátní a když vidíte, kolik energie do výzkumu investují kolegové z dalších laboratoří a jaká témata řeší, je to inspirující. Ráda bych poděkovala za udělení ceny našemu projektu mezi tolika kvalitními pracemi a zajímavými tématy.

Mgr. Ondřej Vít, 7. ročník DSP

Sekce: postgraduální postery

Práce: Zaostřeno na integrální membránové proteiny: analýza membránového proteomu feochromocytomu

Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., BIOCEV
1. Baví mě plánování experimentů a očekávání, co z nich vzejde.
2. Nejtěžší bylo nevzdat to, co dlouho nevycházelo, ale i vzdát to, co už nevycházelo příliš dlouho. Nejzajímavější pro mě bylo učení se novým věcem od lidí, kteří mají co předat.
3. Vybudování korektního vztahu, porozumění, co od sebe mohou vzájemně
čekat.
4. Vtěsnat sdělení z posteru do pár chvilek je složité, ale nebylo to poprvé, co jsem se s tímto problémem setkal.

jat


Co pro mě znamená Jednička

SVK 2017: Protože život ve vědě je tak fascinující!

Do letošního 18. ročníku Studentské vědecké konference (SVK) bylo přihlášeno rekordních 117 prací, na kterých se podílelo více než 120 pre- či postgraduálních studentů. Ačkoli ti, kteří dopadli ze všech nejlépe, se SVK zúčastnili poprvé a nemají srovnání s předchozími ročníky, hodnotí nový formát konference pozitivně – do budoucna by však ještě rozšířili posterovou sekci. Všichni jsou také přesvědčení, že se budou nebo by se chtěli, pokud se naskytne příležitost, bádání věnovat i nadále a odhalovat dosud nepoznané :)

Všem vítězům jsme položili následující otázky:

1. V čem vás baví věda?
2. Co bylo na vaší práci nejtěžší a co nejzajímavější?
3. Co považujete za nejdůležitější ve vztahu školitel-školenec?
4. Jakou největší zkušenost jste si z SVK odnesli?

Alexandra Ioannou & Karim Hassan, 6. ročník GM

Sekce: pregraduální přednášky

Práce: Correlation between Percent of Endomyocardial Fibrosis on Biopsy and Cardiac Magnetic Resonance

Školitel: prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Anatomický ústav

1. AI: Research has influenced everything from a simple blood test, to complex diagnostic imaging and surgical procedures. Having an interest in science for a long time, I am amazed by how much technology has evolved, and by how much we rely on it even for diagnostics on a day to day basis. KH: Science is a way of thinking, a way of proving what is true. In the world there is never any concrete answers for why things happen. However in science, there is a cause for everything and everything has an explanation. It is our duty as doctors and scientists to understand, discover, and explain these facts.

2. AI: The most challenging aspect of this research was the fact that we had to learn how to use software with which we were not familiar with. On the other hand, the whole process was rewarding since we were able to reach a clinically significant conclusion. During my time in the lab I realised the importance of clinical research for medicine as it has a multidisciplinary approach. KH: The most challenging part of my work was mostly the repetition. It took hours and hours of doing the same thing in order to get the final greater picture. However after finishing and creating all the data, just looking at what you have achieved and its usefulness is by far the most rewarding.

3. AI: I feel privileged that I was given the opportunity to do a research project with Prof. Sedmera. He has qualities which I personally believe every supervisor should have as he was able to teach us and guide us throughout this research project. Our relationship was friendly yet professional, which made this a very enjoyable experience. KH: A teacher is a guide and a motivator. They have to guide you to your own work. They provide a different perspective, a perspective from the masters of the trade. They have so much knowledge and experience that is crucially important for students. They help you understand things and lead you to discovery, and keep pushing you when you feel like you are getting nowhere.

6. AI: The best moment during the conference for me, was the time that we presented our study and its results to the audience and finally highlighting its clinical importance. I felt great when we shared this information to fellow scientists and clinicians and the fact that maybe in the future, colleagues will make use of the information we provided. KH: The best experience must be talking to teachers and students who came to share the experience with you. It was great to really talk with scientifically literate and intelligent people and discuss the impact each person research may have.

Antonín Tichý, 4. ročník ZL

Sekce: pregraduální postery

Práce: Vliv délky polymerace a intenzity vyzařování polymerační lampy na vytvrzení moderních nanokompozitních materiálů

Školitel: RNDr. Pavel Bradna, CSc., Stomatologická klinika

1. Na vědě mě baví, že jde do hloubky problému a zabývá se jeho podstatou. Vědecké výsledky jsou navíc v době evidence-based medicine základem pro postupy v klinické praxi a určují směr, kterým se medicína dále vyvíjí. Právě tento klinický přesah a možnost zlepšení lékařské péče díky výzkumu mi přijdou nejdůležitější.

2. Nejtěžší byly jednoznačně začátky, kdy bylo nutné zorientovat se v problematice, nastudovat potřebné zdroje a zvládnout poměrně stereotypní práci v laboratoři, která relativně dlouho nepřináší žádné výsledky. Naopak nejzajímavější pro mě byla diskuze výsledků, kdy se vynaložené úsilí začalo navracet, a také setkání s mnoha lidmi z vědeckého prostředí nejen na naší fakultě.

3. Podstatná je podle mého názoru hlavně podobnost jejich obecných osobnostních rysů a vzájemný respekt. Myslím, že v tomto ohledu jsem měl se svým školitelem velké štěstí a rád bych mu i touto cestou poděkoval za veškerou pomoc.

4. Pro SVK jsem si poprvé vyzkoušel tvoření posteru a následně jeho prezentaci. Asi nejcennější zkušeností však bylo ve velmi krátkém čase představit celou problematiku lidem z jiných oborů natolik srozumitelně, aby pochopili alespoň cíl a význam projektu.

Ing. Ivana Jedličková, 3. ročník DSP

Sekce: postgraduální přednášky

Práce: New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)

Školitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch

1. Myslím, že život ve vědě je fascinující. Každý den se obohacujete o nové poznatky, každý dílčí výsledek bádání vás často zavede k neznámé problematice, kterou si musíte nastudovat, je to rozmanitá a napínavá práce. Na SVK jsem představila jeden z projektů, ve kterém studujeme genetickou příčinu adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL. Jde o dědičná lysosomální střádavá onemocnění, která vedou k neuropsychiatrickému fenotypu, progredující demenci a předčasné smrti pacienta. Ve spolupráci s mezinárodním Kufsovým konsorciem se snažíme definovat genetickou příčinu tohoto onemocnění u nevyřešených rodin s ANCL.

2. Obecně považuji za výzvu sestavit a sepsat kvalitní vědecký text a ten pak dotáhnout do finální podoby článku. Na projektu o ANCL je vedle samotné práce v laboratoři zajímavá komunikace a spolupráce s dalšími vědeckými týmy, které se na něm podílí – třeba z Velké Británie, USA, Austrálie nebo Kanady.

3. Dovolím si říct, že školitel musí mít dar studenty do výzkumu motivovat, vést je k samostatnosti, předávat jim stále větší porci zodpovědnosti za řešené projekty. Je důležité o problematice vzájemně diskutovat, protože při tom vznikají zajímavé nápady pro řešení klíčových otázek projektu. Vážím si toho, že právě takovým školitelem je mi pan docent Kmoch. Jako studentka se snažím pochopit věci do detailu a být pracovitá.

4. Každý z projektů je unikátní a když vidíte, kolik energie do výzkumu investují kolegové z dalších laboratoří a jaká témata řeší, je to inspirující. Ráda bych poděkovala za udělení ceny našemu projektu mezi tolika kvalitními pracemi a zajímavými tématy.

Mgr. Ondřej Vít, 7. ročník DSP

Sekce: postgraduální postery

Práce: Zaostřeno na integrální membránové proteiny: analýza membránového proteomu feochromocytomu

Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., BIOCEV
1. Baví mě plánování experimentů a očekávání, co z nich vzejde.
2. Nejtěžší bylo nevzdat to, co dlouho nevycházelo, ale i vzdát to, co už nevycházelo příliš dlouho. Nejzajímavější pro mě bylo učení se novým věcem od lidí, kteří mají co předat.
3. Vybudování korektního vztahu, porozumění, co od sebe mohou vzájemně
čekat.
4. Vtěsnat sdělení z posteru do pár chvilek je složité, ale nebylo to poprvé, co jsem se s tímto problémem setkal.

jat


Vědecké skupiny

SVK 2017: Protože život ve vědě je tak fascinující!

Do letošního 18. ročníku Studentské vědecké konference (SVK) bylo přihlášeno rekordních 117 prací, na kterých se podílelo více než 120 pre- či postgraduálních studentů. Ačkoli ti, kteří dopadli ze všech nejlépe, se SVK zúčastnili poprvé a nemají srovnání s předchozími ročníky, hodnotí nový formát konference pozitivně – do budoucna by však ještě rozšířili posterovou sekci. Všichni jsou také přesvědčení, že se budou nebo by se chtěli, pokud se naskytne příležitost, bádání věnovat i nadále a odhalovat dosud nepoznané :)

Všem vítězům jsme položili následující otázky:

1. V čem vás baví věda?
2. Co bylo na vaší práci nejtěžší a co nejzajímavější?
3. Co považujete za nejdůležitější ve vztahu školitel-školenec?
4. Jakou největší zkušenost jste si z SVK odnesli?

Alexandra Ioannou & Karim Hassan, 6. ročník GM

Sekce: pregraduální přednášky

Práce: Correlation between Percent of Endomyocardial Fibrosis on Biopsy and Cardiac Magnetic Resonance

Školitel: prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Anatomický ústav

1. AI: Research has influenced everything from a simple blood test, to complex diagnostic imaging and surgical procedures. Having an interest in science for a long time, I am amazed by how much technology has evolved, and by how much we rely on it even for diagnostics on a day to day basis. KH: Science is a way of thinking, a way of proving what is true. In the world there is never any concrete answers for why things happen. However in science, there is a cause for everything and everything has an explanation. It is our duty as doctors and scientists to understand, discover, and explain these facts.

2. AI: The most challenging aspect of this research was the fact that we had to learn how to use software with which we were not familiar with. On the other hand, the whole process was rewarding since we were able to reach a clinically significant conclusion. During my time in the lab I realised the importance of clinical research for medicine as it has a multidisciplinary approach. KH: The most challenging part of my work was mostly the repetition. It took hours and hours of doing the same thing in order to get the final greater picture. However after finishing and creating all the data, just looking at what you have achieved and its usefulness is by far the most rewarding.

3. AI: I feel privileged that I was given the opportunity to do a research project with Prof. Sedmera. He has qualities which I personally believe every supervisor should have as he was able to teach us and guide us throughout this research project. Our relationship was friendly yet professional, which made this a very enjoyable experience. KH: A teacher is a guide and a motivator. They have to guide you to your own work. They provide a different perspective, a perspective from the masters of the trade. They have so much knowledge and experience that is crucially important for students. They help you understand things and lead you to discovery, and keep pushing you when you feel like you are getting nowhere.

6. AI: The best moment during the conference for me, was the time that we presented our study and its results to the audience and finally highlighting its clinical importance. I felt great when we shared this information to fellow scientists and clinicians and the fact that maybe in the future, colleagues will make use of the information we provided. KH: The best experience must be talking to teachers and students who came to share the experience with you. It was great to really talk with scientifically literate and intelligent people and discuss the impact each person research may have.

Antonín Tichý, 4. ročník ZL

Sekce: pregraduální postery

Práce: Vliv délky polymerace a intenzity vyzařování polymerační lampy na vytvrzení moderních nanokompozitních materiálů

Školitel: RNDr. Pavel Bradna, CSc., Stomatologická klinika

1. Na vědě mě baví, že jde do hloubky problému a zabývá se jeho podstatou. Vědecké výsledky jsou navíc v době evidence-based medicine základem pro postupy v klinické praxi a určují směr, kterým se medicína dále vyvíjí. Právě tento klinický přesah a možnost zlepšení lékařské péče díky výzkumu mi přijdou nejdůležitější.

2. Nejtěžší byly jednoznačně začátky, kdy bylo nutné zorientovat se v problematice, nastudovat potřebné zdroje a zvládnout poměrně stereotypní práci v laboratoři, která relativně dlouho nepřináší žádné výsledky. Naopak nejzajímavější pro mě byla diskuze výsledků, kdy se vynaložené úsilí začalo navracet, a také setkání s mnoha lidmi z vědeckého prostředí nejen na naší fakultě.

3. Podstatná je podle mého názoru hlavně podobnost jejich obecných osobnostních rysů a vzájemný respekt. Myslím, že v tomto ohledu jsem měl se svým školitelem velké štěstí a rád bych mu i touto cestou poděkoval za veškerou pomoc.

4. Pro SVK jsem si poprvé vyzkoušel tvoření posteru a následně jeho prezentaci. Asi nejcennější zkušeností však bylo ve velmi krátkém čase představit celou problematiku lidem z jiných oborů natolik srozumitelně, aby pochopili alespoň cíl a význam projektu.

Ing. Ivana Jedličková, 3. ročník DSP

Sekce: postgraduální přednášky

Práce: New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)

Školitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch

1. Myslím, že život ve vědě je fascinující. Každý den se obohacujete o nové poznatky, každý dílčí výsledek bádání vás často zavede k neznámé problematice, kterou si musíte nastudovat, je to rozmanitá a napínavá práce. Na SVK jsem představila jeden z projektů, ve kterém studujeme genetickou příčinu adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL. Jde o dědičná lysosomální střádavá onemocnění, která vedou k neuropsychiatrickému fenotypu, progredující demenci a předčasné smrti pacienta. Ve spolupráci s mezinárodním Kufsovým konsorciem se snažíme definovat genetickou příčinu tohoto onemocnění u nevyřešených rodin s ANCL.

2. Obecně považuji za výzvu sestavit a sepsat kvalitní vědecký text a ten pak dotáhnout do finální podoby článku. Na projektu o ANCL je vedle samotné práce v laboratoři zajímavá komunikace a spolupráce s dalšími vědeckými týmy, které se na něm podílí – třeba z Velké Británie, USA, Austrálie nebo Kanady.

3. Dovolím si říct, že školitel musí mít dar studenty do výzkumu motivovat, vést je k samostatnosti, předávat jim stále větší porci zodpovědnosti za řešené projekty. Je důležité o problematice vzájemně diskutovat, protože při tom vznikají zajímavé nápady pro řešení klíčových otázek projektu. Vážím si toho, že právě takovým školitelem je mi pan docent Kmoch. Jako studentka se snažím pochopit věci do detailu a být pracovitá.

4. Každý z projektů je unikátní a když vidíte, kolik energie do výzkumu investují kolegové z dalších laboratoří a jaká témata řeší, je to inspirující. Ráda bych poděkovala za udělení ceny našemu projektu mezi tolika kvalitními pracemi a zajímavými tématy.

Mgr. Ondřej Vít, 7. ročník DSP

Sekce: postgraduální postery

Práce: Zaostřeno na integrální membránové proteiny: analýza membránového proteomu feochromocytomu

Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., BIOCEV
1. Baví mě plánování experimentů a očekávání, co z nich vzejde.
2. Nejtěžší bylo nevzdat to, co dlouho nevycházelo, ale i vzdát to, co už nevycházelo příliš dlouho. Nejzajímavější pro mě bylo učení se novým věcem od lidí, kteří mají co předat.
3. Vybudování korektního vztahu, porozumění, co od sebe mohou vzájemně
čekat.
4. Vtěsnat sdělení z posteru do pár chvilek je složité, ale nebylo to poprvé, co jsem se s tímto problémem setkal.

jat


Jednička ve vědě

SVK 2017: Protože život ve vědě je tak fascinující!

Do letošního 18. ročníku Studentské vědecké konference (SVK) bylo přihlášeno rekordních 117 prací, na kterých se podílelo více než 120 pre- či postgraduálních studentů. Ačkoli ti, kteří dopadli ze všech nejlépe, se SVK zúčastnili poprvé a nemají srovnání s předchozími ročníky, hodnotí nový formát konference pozitivně – do budoucna by však ještě rozšířili posterovou sekci. Všichni jsou také přesvědčení, že se budou nebo by se chtěli, pokud se naskytne příležitost, bádání věnovat i nadále a odhalovat dosud nepoznané :)

Všem vítězům jsme položili následující otázky:

1. V čem vás baví věda?
2. Co bylo na vaší práci nejtěžší a co nejzajímavější?
3. Co považujete za nejdůležitější ve vztahu školitel-školenec?
4. Jakou největší zkušenost jste si z SVK odnesli?

Alexandra Ioannou & Karim Hassan, 6. ročník GM

Sekce: pregraduální přednášky

Práce: Correlation between Percent of Endomyocardial Fibrosis on Biopsy and Cardiac Magnetic Resonance

Školitel: prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Anatomický ústav

1. AI: Research has influenced everything from a simple blood test, to complex diagnostic imaging and surgical procedures. Having an interest in science for a long time, I am amazed by how much technology has evolved, and by how much we rely on it even for diagnostics on a day to day basis. KH: Science is a way of thinking, a way of proving what is true. In the world there is never any concrete answers for why things happen. However in science, there is a cause for everything and everything has an explanation. It is our duty as doctors and scientists to understand, discover, and explain these facts.

2. AI: The most challenging aspect of this research was the fact that we had to learn how to use software with which we were not familiar with. On the other hand, the whole process was rewarding since we were able to reach a clinically significant conclusion. During my time in the lab I realised the importance of clinical research for medicine as it has a multidisciplinary approach. KH: The most challenging part of my work was mostly the repetition. It took hours and hours of doing the same thing in order to get the final greater picture. However after finishing and creating all the data, just looking at what you have achieved and its usefulness is by far the most rewarding.

3. AI: I feel privileged that I was given the opportunity to do a research project with Prof. Sedmera. He has qualities which I personally believe every supervisor should have as he was able to teach us and guide us throughout this research project. Our relationship was friendly yet professional, which made this a very enjoyable experience. KH: A teacher is a guide and a motivator. They have to guide you to your own work. They provide a different perspective, a perspective from the masters of the trade. They have so much knowledge and experience that is crucially important for students. They help you understand things and lead you to discovery, and keep pushing you when you feel like you are getting nowhere.

6. AI: The best moment during the conference for me, was the time that we presented our study and its results to the audience and finally highlighting its clinical importance. I felt great when we shared this information to fellow scientists and clinicians and the fact that maybe in the future, colleagues will make use of the information we provided. KH: The best experience must be talking to teachers and students who came to share the experience with you. It was great to really talk with scientifically literate and intelligent people and discuss the impact each person research may have.

Antonín Tichý, 4. ročník ZL

Sekce: pregraduální postery

Práce: Vliv délky polymerace a intenzity vyzařování polymerační lampy na vytvrzení moderních nanokompozitních materiálů

Školitel: RNDr. Pavel Bradna, CSc., Stomatologická klinika

1. Na vědě mě baví, že jde do hloubky problému a zabývá se jeho podstatou. Vědecké výsledky jsou navíc v době evidence-based medicine základem pro postupy v klinické praxi a určují směr, kterým se medicína dále vyvíjí. Právě tento klinický přesah a možnost zlepšení lékařské péče díky výzkumu mi přijdou nejdůležitější.

2. Nejtěžší byly jednoznačně začátky, kdy bylo nutné zorientovat se v problematice, nastudovat potřebné zdroje a zvládnout poměrně stereotypní práci v laboratoři, která relativně dlouho nepřináší žádné výsledky. Naopak nejzajímavější pro mě byla diskuze výsledků, kdy se vynaložené úsilí začalo navracet, a také setkání s mnoha lidmi z vědeckého prostředí nejen na naší fakultě.

3. Podstatná je podle mého názoru hlavně podobnost jejich obecných osobnostních rysů a vzájemný respekt. Myslím, že v tomto ohledu jsem měl se svým školitelem velké štěstí a rád bych mu i touto cestou poděkoval za veškerou pomoc.

4. Pro SVK jsem si poprvé vyzkoušel tvoření posteru a následně jeho prezentaci. Asi nejcennější zkušeností však bylo ve velmi krátkém čase představit celou problematiku lidem z jiných oborů natolik srozumitelně, aby pochopili alespoň cíl a význam projektu.

Ing. Ivana Jedličková, 3. ročník DSP

Sekce: postgraduální přednášky

Práce: New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)

Školitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch

1. Myslím, že život ve vědě je fascinující. Každý den se obohacujete o nové poznatky, každý dílčí výsledek bádání vás často zavede k neznámé problematice, kterou si musíte nastudovat, je to rozmanitá a napínavá práce. Na SVK jsem představila jeden z projektů, ve kterém studujeme genetickou příčinu adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL. Jde o dědičná lysosomální střádavá onemocnění, která vedou k neuropsychiatrickému fenotypu, progredující demenci a předčasné smrti pacienta. Ve spolupráci s mezinárodním Kufsovým konsorciem se snažíme definovat genetickou příčinu tohoto onemocnění u nevyřešených rodin s ANCL.

2. Obecně považuji za výzvu sestavit a sepsat kvalitní vědecký text a ten pak dotáhnout do finální podoby článku. Na projektu o ANCL je vedle samotné práce v laboratoři zajímavá komunikace a spolupráce s dalšími vědeckými týmy, které se na něm podílí – třeba z Velké Británie, USA, Austrálie nebo Kanady.

3. Dovolím si říct, že školitel musí mít dar studenty do výzkumu motivovat, vést je k samostatnosti, předávat jim stále větší porci zodpovědnosti za řešené projekty. Je důležité o problematice vzájemně diskutovat, protože při tom vznikají zajímavé nápady pro řešení klíčových otázek projektu. Vážím si toho, že právě takovým školitelem je mi pan docent Kmoch. Jako studentka se snažím pochopit věci do detailu a být pracovitá.

4. Každý z projektů je unikátní a když vidíte, kolik energie do výzkumu investují kolegové z dalších laboratoří a jaká témata řeší, je to inspirující. Ráda bych poděkovala za udělení ceny našemu projektu mezi tolika kvalitními pracemi a zajímavými tématy.

Mgr. Ondřej Vít, 7. ročník DSP

Sekce: postgraduální postery

Práce: Zaostřeno na integrální membránové proteiny: analýza membránového proteomu feochromocytomu

Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., BIOCEV
1. Baví mě plánování experimentů a očekávání, co z nich vzejde.
2. Nejtěžší bylo nevzdat to, co dlouho nevycházelo, ale i vzdát to, co už nevycházelo příliš dlouho. Nejzajímavější pro mě bylo učení se novým věcem od lidí, kteří mají co předat.
3. Vybudování korektního vztahu, porozumění, co od sebe mohou vzájemně
čekat.
4. Vtěsnat sdělení z posteru do pár chvilek je složité, ale nebylo to poprvé, co jsem se s tímto problémem setkal.

jat


Erasmus a stáže

SVK 2017: Protože život ve vědě je tak fascinující!

Do letošního 18. ročníku Studentské vědecké konference (SVK) bylo přihlášeno rekordních 117 prací, na kterých se podílelo více než 120 pre- či postgraduálních studentů. Ačkoli ti, kteří dopadli ze všech nejlépe, se SVK zúčastnili poprvé a nemají srovnání s předchozími ročníky, hodnotí nový formát konference pozitivně – do budoucna by však ještě rozšířili posterovou sekci. Všichni jsou také přesvědčení, že se budou nebo by se chtěli, pokud se naskytne příležitost, bádání věnovat i nadále a odhalovat dosud nepoznané :)

Všem vítězům jsme položili následující otázky:

1. V čem vás baví věda?
2. Co bylo na vaší práci nejtěžší a co nejzajímavější?
3. Co považujete za nejdůležitější ve vztahu školitel-školenec?
4. Jakou největší zkušenost jste si z SVK odnesli?

Alexandra Ioannou & Karim Hassan, 6. ročník GM

Sekce: pregraduální přednášky

Práce: Correlation between Percent of Endomyocardial Fibrosis on Biopsy and Cardiac Magnetic Resonance

Školitel: prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Anatomický ústav

1. AI: Research has influenced everything from a simple blood test, to complex diagnostic imaging and surgical procedures. Having an interest in science for a long time, I am amazed by how much technology has evolved, and by how much we rely on it even for diagnostics on a day to day basis. KH: Science is a way of thinking, a way of proving what is true. In the world there is never any concrete answers for why things happen. However in science, there is a cause for everything and everything has an explanation. It is our duty as doctors and scientists to understand, discover, and explain these facts.

2. AI: The most challenging aspect of this research was the fact that we had to learn how to use software with which we were not familiar with. On the other hand, the whole process was rewarding since we were able to reach a clinically significant conclusion. During my time in the lab I realised the importance of clinical research for medicine as it has a multidisciplinary approach. KH: The most challenging part of my work was mostly the repetition. It took hours and hours of doing the same thing in order to get the final greater picture. However after finishing and creating all the data, just looking at what you have achieved and its usefulness is by far the most rewarding.

3. AI: I feel privileged that I was given the opportunity to do a research project with Prof. Sedmera. He has qualities which I personally believe every supervisor should have as he was able to teach us and guide us throughout this research project. Our relationship was friendly yet professional, which made this a very enjoyable experience. KH: A teacher is a guide and a motivator. They have to guide you to your own work. They provide a different perspective, a perspective from the masters of the trade. They have so much knowledge and experience that is crucially important for students. They help you understand things and lead you to discovery, and keep pushing you when you feel like you are getting nowhere.

6. AI: The best moment during the conference for me, was the time that we presented our study and its results to the audience and finally highlighting its clinical importance. I felt great when we shared this information to fellow scientists and clinicians and the fact that maybe in the future, colleagues will make use of the information we provided. KH: The best experience must be talking to teachers and students who came to share the experience with you. It was great to really talk with scientifically literate and intelligent people and discuss the impact each person research may have.

Antonín Tichý, 4. ročník ZL

Sekce: pregraduální postery

Práce: Vliv délky polymerace a intenzity vyzařování polymerační lampy na vytvrzení moderních nanokompozitních materiálů

Školitel: RNDr. Pavel Bradna, CSc., Stomatologická klinika

1. Na vědě mě baví, že jde do hloubky problému a zabývá se jeho podstatou. Vědecké výsledky jsou navíc v době evidence-based medicine základem pro postupy v klinické praxi a určují směr, kterým se medicína dále vyvíjí. Právě tento klinický přesah a možnost zlepšení lékařské péče díky výzkumu mi přijdou nejdůležitější.

2. Nejtěžší byly jednoznačně začátky, kdy bylo nutné zorientovat se v problematice, nastudovat potřebné zdroje a zvládnout poměrně stereotypní práci v laboratoři, která relativně dlouho nepřináší žádné výsledky. Naopak nejzajímavější pro mě byla diskuze výsledků, kdy se vynaložené úsilí začalo navracet, a také setkání s mnoha lidmi z vědeckého prostředí nejen na naší fakultě.

3. Podstatná je podle mého názoru hlavně podobnost jejich obecných osobnostních rysů a vzájemný respekt. Myslím, že v tomto ohledu jsem měl se svým školitelem velké štěstí a rád bych mu i touto cestou poděkoval za veškerou pomoc.

4. Pro SVK jsem si poprvé vyzkoušel tvoření posteru a následně jeho prezentaci. Asi nejcennější zkušeností však bylo ve velmi krátkém čase představit celou problematiku lidem z jiných oborů natolik srozumitelně, aby pochopili alespoň cíl a význam projektu.

Ing. Ivana Jedličková, 3. ročník DSP

Sekce: postgraduální přednášky

Práce: New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)

Školitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch

1. Myslím, že život ve vědě je fascinující. Každý den se obohacujete o nové poznatky, každý dílčí výsledek bádání vás často zavede k neznámé problematice, kterou si musíte nastudovat, je to rozmanitá a napínavá práce. Na SVK jsem představila jeden z projektů, ve kterém studujeme genetickou příčinu adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL. Jde o dědičná lysosomální střádavá onemocnění, která vedou k neuropsychiatrickému fenotypu, progredující demenci a předčasné smrti pacienta. Ve spolupráci s mezinárodním Kufsovým konsorciem se snažíme definovat genetickou příčinu tohoto onemocnění u nevyřešených rodin s ANCL.

2. Obecně považuji za výzvu sestavit a sepsat kvalitní vědecký text a ten pak dotáhnout do finální podoby článku. Na projektu o ANCL je vedle samotné práce v laboratoři zajímavá komunikace a spolupráce s dalšími vědeckými týmy, které se na něm podílí – třeba z Velké Británie, USA, Austrálie nebo Kanady.

3. Dovolím si říct, že školitel musí mít dar studenty do výzkumu motivovat, vést je k samostatnosti, předávat jim stále větší porci zodpovědnosti za řešené projekty. Je důležité o problematice vzájemně diskutovat, protože při tom vznikají zajímavé nápady pro řešení klíčových otázek projektu. Vážím si toho, že právě takovým školitelem je mi pan docent Kmoch. Jako studentka se snažím pochopit věci do detailu a být pracovitá.

4. Každý z projektů je unikátní a když vidíte, kolik energie do výzkumu investují kolegové z dalších laboratoří a jaká témata řeší, je to inspirující. Ráda bych poděkovala za udělení ceny našemu projektu mezi tolika kvalitními pracemi a zajímavými tématy.

Mgr. Ondřej Vít, 7. ročník DSP

Sekce: postgraduální postery

Práce: Zaostřeno na integrální membránové proteiny: analýza membránového proteomu feochromocytomu

Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., BIOCEV
1. Baví mě plánování experimentů a očekávání, co z nich vzejde.
2. Nejtěžší bylo nevzdat to, co dlouho nevycházelo, ale i vzdát to, co už nevycházelo příliš dlouho. Nejzajímavější pro mě bylo učení se novým věcem od lidí, kteří mají co předat.
3. Vybudování korektního vztahu, porozumění, co od sebe mohou vzájemně
čekat.
4. Vtěsnat sdělení z posteru do pár chvilek je složité, ale nebylo to poprvé, co jsem se s tímto problémem setkal.

jat