1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
danvesely| tisk | spravovat

Celoživotní vzdělávání na 1. LF UK

Celoživotní vzdělávání na 1. LF UK

Celoživotní vzdělávání v medicíně má své tradice, různé úrovně, podoby i charakter. Je potřebou i podmínkou kvalitního výkonu lékařského či zdravotnického povolání. Existuje velmi široká nabídka krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích akcí, které nabízí řada vzdělávacích a profesních organizací, zdravotnických zařízení, farmaceutických firem aj. Toto vzdělávání by mělo vést k seberozvíjení, zlepšování výkonu práce, neustálému doplňování nových poznatků, ale i možnosti jejich uplatnění, a tím ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

1. LF UK je jedním z mnoha poskytovatelů celoživotního vzdělávání, a to hned v několika aspektech. Poskytuje celou řadu zcela odlišných vzdělávacích akcí celoživotního vzdělávání podle příslušného právního rámce, na jehož základě lze určitý typ celoživotní vzdělávání poskytovat:

v souladu s § 22 zákona č. 95/04 Sb. a Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Jedná se o různé kurzy, semináře, přednášky, konference, sympozia, klinické stáže, v nichž si lékaři a zubní lékaři rozvíjejí své znalosti a dovednosti, vyměňují zkušenosti a názory. Za účast na těchto akcích získávají kredity ČLK či ČSK, které jsou povinnosti v celoživotním  vzdělávání lékařů a zubních lékařů. 
 - Vzdělávací akce celoživotního vzdělávání lékařů a zubních lékařů – nabídka akcí 1. LF UK a VFN na: http://www.acvz.cz/

 

  • Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
v souladu s § 53 zákona č. 96/04 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 4/2010 Sb. Podobný charakter mají i kurzy, semináře, konference organizované pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které jsou též součástí povinného celoživotního vzdělávání nelékařů a jsou též ohodnoceny kredity příslušné profesní organizace. 
- Vzdělávací akce celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – nabídka akcí 1. LF UK a VFN na:
http://www.acvz.cz/

 

  • Celoživotní vzdělávání ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb.
a dalších prováděcích předpisů, které se týká jednak přípravných kurzů pro uchazeče o studium lékařských a nelékařských studijních oborů, jednak zájmového studia seniorů v rámci Univerzity třetího věku. 
 - Vzdělávací akce celoživotního vzdělávání v kurzech Teoretické základy medicíny, Teoretické základy  dentální  medicíny,  Teoretické základy ošetřovatelství, Teoretické základy adiktologie, Teoretické základy ergoterapie, Teoretické základy fyzioterapie, Teoretické základy nutričního terapeuta nabídka kurzů na:
https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?KEY=Az1
- Přípravné kurzy pro uchazeče o studium – nabídka kurzů na: http://www.lf1.cuni.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky- Vzdělávací akce v rámci Univerzity třetího věku – seznam přednášek a bližší informace na: http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani

 

 


počet zobrazení: 31791 poslední aktualizace: zburi, 04.03.2015
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít