1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Harmonogram akademického roku

78639

Harmonogram ak. roku 2024/2025 naleznete v Opatření děkana č. 6/2024
Harmonogram zápisů ak. roku 2024/2025 naleznete v Opatření děkana č. 8/2024

1. října 2023
zahájení akademického roku 2023/24
2. října 2023
zahájení výuky zimního semestru akademického roku 2023/2024
25. září 2023
zahájení výuky 5. ročníku programu Zubní lékařství
25. září 2023 zahájení výuky 6. ročníku programu Všeobecné lékařství
25. září 2023 zahájení výuky 2. a 3. ročníku bakalářských studijních programů
v kombinované formě výuky a 2. ročníku navazujících magisterských
studijních programů v kombinované formě výuky
2. října 2022 - 22. prosince 2023
zimní semestr (12 t.)
23. prosince 2023 - 1. ledna 2024
2. ledna 2024 - 21. ledna 2024
vánoční prázdniny
pokračování zimního semestru (3 t.)
22. ledna 2024 - 18. února 2024
19. února 2024 - 2. června 2024
3. června 2024 - 30. června 2024
zkouškové období (4 t.)
letní semestr (15 t.)
zkouškové období (4 t.)
1. července 2024 - 31. srpna 2024
2. září 2024 - 13. září 2024
13. září 2024
30. září 2024
letní prázdniny /lze konat zkoušky, jsou-li vypsané termíny/
pokračování zkouškového období (do kdy lze konat zkoušky)
po tomto termínu nelze konat zkoušky ani udělovat zápočty
konec akademického roku 2023/2024

 

 

Elektronické zápisy do předmětů

Zimní semestr:

• od 19.7. – 18.9.2023 volitelné předměty pro studenty 1.LF se splněnými studijními povinnostmi /přednostní zápis VP/

• od 19.9. – 1.10.2023 povinné a povinně volitelné předměty dle studijního plánu pro celý akademický rok pro studenty 1.LF

• od 19.9. – 6.10.2023 volitelné předměty pro zimní semestr pro všechny studenty

• od 25.9. – 1.10.2023 pro studenty jiných fakult

Letní semestr:

• od 5.2.2024– 26.2.2024 volitelné předměty pro letní semestr pro všechny studenty

• od 12.2 2024 - 18.2.2024 pro studenty jiných fakult


 

Termíny imatrikulace a promocí 

Imatrikulace: 26. 10. 2023

Promoce magisterských studijních programů: 14. 11. 2023, 18. 4. 2024, 24. 7, 22. 7. 2024, 23.7.2024

Promoce bakalářských studijních programů:15. 11. 2023, 22. 4. 2024,  3. 9. 2024


Termíny týkající se závěrečných prací

31. říjen 2023 termín pro přihlášení na téma vypsané v SIS
mezi 30. dnem a 10. pracovním dnem přede dnem obhajoby - termín pro podání přihlášky k obhajobě


Hodnocení: (hodnotilo 14 uživatelů) spravovat