1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Posunout výuku o kus dál

Studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Andrea Rashovska kandidovala do Akademického senátu 1. LF UK mimo jiné také proto, že nevydrží nic nedělat. Témat, kterým se chce v senátu věnovat, je několik. Výuka na fakultě má podle Andrey Rashovské velký potenciál a její rozvoj by měl vyhovovat studentům i učitelům. Ráda by zefektivnila výuku, chtěla by podpořit rozvoj Centra medicínských simulací a zlepšit podmínky lektorům z řad studentů.

100563

Co vás vedlo ke kandidatuře do fakultního akademického senátu?

Díky pozici ročníkového zástupce jsem měla blízko jak k učitelům a studentům, tak i k senátu, zejména k jeho studentské části, a naše vzájemná spolupráce se mi líbila. Většinou se jednalo o studenty z vyšších ročníků, kteří „státnicovali“, a já si uvědomila, že kolegové z fakulty, a tedy i ze senátu brzy odejdou. Někdo je tedy nahradit musel. Dlouho jsem svou kandidaturu zvažovala, váhala jsem. Kamarádi mě ale povzbuzovali a je fakt, že stejně nevydržím nic nedělat, se senátem bych komunikovala tak jako tak. Řekla jsem si, proč se nepokusit být jednou z nich?

Jak probíhá „kampaň“ do akademického senátu a s jakými tématy jste kandidovala?

V první řadě všichni kandidáti museli předložit svůj volební program v předepsaném rozsahu. Sepsala jsem si věci, které bych chtěla změnit. Nedělala jsem si nějaký průzkum, ale vycházela z toho, co je pro mě důležité. Z mého pohledu má výuka na fakultě obrovský potenciál a s tím, jak se vyvíjí technologie, ji lze posunout o kus dál. Ráda bych, aby se výuka zefektivňovala, aby se rozvíjelo simulační centrum a simulační medicína jako taková a samozřejmě, aby se zlepšovala komunikace mezi studenty a učiteli. Důležité pro mě bylo, aby změny vyhovovaly a usnadňovaly práci oběma stranám.

Chtěla bych se pokusit rozšířit zapojení praktických výkonů do výuky již během prvních ročníků studia všeobecného lékařství. Po prvních třech letech na medicíně, které jsou teoretické, mají medici opravdu značné množství znalostí, ale zároveň vnímají, že praktické dovednosti jim chybí. S tím souvisí třeba podpora Centra medicínských simulací a také zapojení studentských lektorů do výuky. Je třeba zlepšit lektorům z řad studentů podmínky, například v možnosti omlouvat absenci z důvodu lektorování. Ačkoliv se tato záležitost v posledním roce zlepšila, stále jsou mezery citelné.

Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, máte za sebou dvě zasedání senátu. Jak na vás působila a musela jste v něčem zkorigovat svá očekávání?

První zasedání bylo spíše jmenovací, až na tom druhém proběhlo skutečné jednání. Předsedkyně senátu, paní profesorka Koziar Jsme největší lékařská fakulta, ale to neznamená, že zde nemáme přátelské prostředí. 19 prosinec 2022/únor 2023 | jednička Vašáková, byla na druhém setkání senátu zároveň navrhovatelkou jednoho z jednacích bodů, což znamená, že jsem musela jakožto místopředsedkyně senátu v ten moment zasedání vést. Byla jsem lehce nervózní, ale atmosféra byla natolik přátelská, že všechno šlo hladce.

Myslím, že my všichni noví členové jsme byli trochu naivní. Návrhů na změnu se sešlo opravdu hodně a jistě nepůjde vše změnit tak rychle, jak by si člověk představoval. Před druhým zasedáním jsme uspořádali neoficiální setkání, kde byli hlavně zástupci studentské části senátu, a i někteří akademici. Představili jsme si navzájem své plány a shrnuli si je do bodů, které jsme rozeslali senátním komisím. Už při tomto kroku se asi polovina našich bodů buď sjednotila s jinými, nebo v současnosti posunula jako méně prioritní. Budeme se snažit ve funkčním období vyřešit co nejvíce předložených bodů. Všichni senátoři jsou zapálení.

Jaké body vašich kolegů vás například zaujaly?

Určitě bych mezi ně zařadila podporu internacionalizace fakulty a podporu motivace učitelů, a to nejenom nových. Obecně se programový plán senátu bude v následujících měsících zaobírat především zkvalitněním výuky. Je ale důležité myslet i na to, že pedagogové musí mít motivaci nás učit a předávat nám své know-how. Podmínky pro práci vysokoškolského učitele je téma rozebírané i širokou veřejností. Pokud jde o lékaře, víceméně se jim nevyplatí mít další úvazek na fakultě, na čemž je třeba zapracovat. Internacionalizace fakulty je téma na delší povídání, jde o bod, který je v dnešní době na místě řešit.

Diskutují se i případné zásahy do kurikula?

Ty by se případně probíraly hlavně v pedagogické komisi. Přemýšlíme ovšem, jak umožnit rozšíření praktické výuky třeba ve druhém ročníku, který je volnější než první a třetí. Mohlo by se tak ulevit studentům ve vyšších klinických ročnících, kteří chodí ze stáže na stáž a všude se jim vyučující snaží předat co nejvíce znalostí. Informativní tlak je ohromný, ale není čas si všechno pořádně v praxi osahat. Což vede k situacím, kdy se až v pozdějších letech někteří učí základy, které by už mohli umět. Díky volitelnému předmětu Ošetřovatelství v simulacích pro praxi mohou studenti podobné dovednosti získat už dřív, ale musí sami chtít. Nevyzkouší si to ale stoprocentně každý.

Pokud člověk chce, na medicíně se může dostat ke spoustě věcem, ale nelze to brát tak, že kdo nechodí mimo školu do nemocnice, kdo si nezapíše podobné volitelné předměty, že dovednosti získat nechce. Je toho opravdu hodně, co musíme bezpodmínečně během studia zvládnout, a někomu už nemusí zbývat dostatek energie či času zařadit cokoliv navíc. Každý stíháme jinak.

Jak už jste zmínila, byla jste zvolena místopředsedkyní senátu. Co to obnáší a jak volba probíhá?

Budu v senátu pravá ruka paní profesorky Koziar Vašákové, předsedkyně senátu. Řešíme spolu programový plán na nadcházející zasedání, dávám jí zpětnou vazbu ze studentské části senátu a v případě její nepřítomnosti vedu jednání senátu. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s panem děkanem profesorem Vokurkou. Pozice přináší trochu více zodpovědnosti a administrativních povinností. Předsedu a místopředsedu si volí sám senát, a to na prvním zasedání. Prvně se volí předseda, a pokud je zvolená osoba z akademické části, tak se místopředseda volí z části studentské, a naopak.

Kdybyste měla doporučit středoškolákům 1. lékařskou fakultu, co byste jim řekla?

Prvně bych vypíchla špičkovou vědu a medicínu, které tu na fakultě máme. Díky tomu studenti získají opravdu vynikající znalosti. Určitě je třeba říct, že ačkoliv je 1. lékařská fakulta počtem studentů největší lékařskou fakultou u nás, neznamená to, že zde nemáme přátelské prostředí. Ostatně tyto obavy se mnohým učitelům daří rozptýlit již během prvních hodin prvních ročníků. Dbá se na to, aby z nás byli kvalitní zdravotníci, ale zároveň, abychom neopomenuli lidskou část této profese. Víte, čemu byste se chtěla věnovat po absolvování studia? Jaké specializaci? Ráda bych se zaměřila na sportovní medicínu. Působím jako medička ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905 a moc mě to baví. Tělovýchovná medicína je skvělá v tom, že je v ní od všeho něco. Zaměření je multioborové, obsáhne jak část kardiologie, tak i třeba ortopedie. Po absolvování zvažuji pokračovat v doktorském studiu.Rozhovory

Posunout výuku o kus dál

Studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Andrea Rashovska kandidovala do Akademického senátu 1. LF UK mimo jiné také proto, že nevydrží nic nedělat. Témat, kterým se chce v senátu věnovat, je několik. Výuka na fakultě má podle Andrey Rashovské velký potenciál a její rozvoj by měl vyhovovat studentům i učitelům. Ráda by zefektivnila výuku, chtěla by podpořit rozvoj Centra medicínských simulací a zlepšit podmínky lektorům z řad studentů.

100563

Co vás vedlo ke kandidatuře do fakultního akademického senátu?

Díky pozici ročníkového zástupce jsem měla blízko jak k učitelům a studentům, tak i k senátu, zejména k jeho studentské části, a naše vzájemná spolupráce se mi líbila. Většinou se jednalo o studenty z vyšších ročníků, kteří „státnicovali“, a já si uvědomila, že kolegové z fakulty, a tedy i ze senátu brzy odejdou. Někdo je tedy nahradit musel. Dlouho jsem svou kandidaturu zvažovala, váhala jsem. Kamarádi mě ale povzbuzovali a je fakt, že stejně nevydržím nic nedělat, se senátem bych komunikovala tak jako tak. Řekla jsem si, proč se nepokusit být jednou z nich?

Jak probíhá „kampaň“ do akademického senátu a s jakými tématy jste kandidovala?

V první řadě všichni kandidáti museli předložit svůj volební program v předepsaném rozsahu. Sepsala jsem si věci, které bych chtěla změnit. Nedělala jsem si nějaký průzkum, ale vycházela z toho, co je pro mě důležité. Z mého pohledu má výuka na fakultě obrovský potenciál a s tím, jak se vyvíjí technologie, ji lze posunout o kus dál. Ráda bych, aby se výuka zefektivňovala, aby se rozvíjelo simulační centrum a simulační medicína jako taková a samozřejmě, aby se zlepšovala komunikace mezi studenty a učiteli. Důležité pro mě bylo, aby změny vyhovovaly a usnadňovaly práci oběma stranám.

Chtěla bych se pokusit rozšířit zapojení praktických výkonů do výuky již během prvních ročníků studia všeobecného lékařství. Po prvních třech letech na medicíně, které jsou teoretické, mají medici opravdu značné množství znalostí, ale zároveň vnímají, že praktické dovednosti jim chybí. S tím souvisí třeba podpora Centra medicínských simulací a také zapojení studentských lektorů do výuky. Je třeba zlepšit lektorům z řad studentů podmínky, například v možnosti omlouvat absenci z důvodu lektorování. Ačkoliv se tato záležitost v posledním roce zlepšila, stále jsou mezery citelné.

Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, máte za sebou dvě zasedání senátu. Jak na vás působila a musela jste v něčem zkorigovat svá očekávání?

První zasedání bylo spíše jmenovací, až na tom druhém proběhlo skutečné jednání. Předsedkyně senátu, paní profesorka Koziar Jsme největší lékařská fakulta, ale to neznamená, že zde nemáme přátelské prostředí. 19 prosinec 2022/únor 2023 | jednička Vašáková, byla na druhém setkání senátu zároveň navrhovatelkou jednoho z jednacích bodů, což znamená, že jsem musela jakožto místopředsedkyně senátu v ten moment zasedání vést. Byla jsem lehce nervózní, ale atmosféra byla natolik přátelská, že všechno šlo hladce.

Myslím, že my všichni noví členové jsme byli trochu naivní. Návrhů na změnu se sešlo opravdu hodně a jistě nepůjde vše změnit tak rychle, jak by si člověk představoval. Před druhým zasedáním jsme uspořádali neoficiální setkání, kde byli hlavně zástupci studentské části senátu, a i někteří akademici. Představili jsme si navzájem své plány a shrnuli si je do bodů, které jsme rozeslali senátním komisím. Už při tomto kroku se asi polovina našich bodů buď sjednotila s jinými, nebo v současnosti posunula jako méně prioritní. Budeme se snažit ve funkčním období vyřešit co nejvíce předložených bodů. Všichni senátoři jsou zapálení.

Jaké body vašich kolegů vás například zaujaly?

Určitě bych mezi ně zařadila podporu internacionalizace fakulty a podporu motivace učitelů, a to nejenom nových. Obecně se programový plán senátu bude v následujících měsících zaobírat především zkvalitněním výuky. Je ale důležité myslet i na to, že pedagogové musí mít motivaci nás učit a předávat nám své know-how. Podmínky pro práci vysokoškolského učitele je téma rozebírané i širokou veřejností. Pokud jde o lékaře, víceméně se jim nevyplatí mít další úvazek na fakultě, na čemž je třeba zapracovat. Internacionalizace fakulty je téma na delší povídání, jde o bod, který je v dnešní době na místě řešit.

Diskutují se i případné zásahy do kurikula?

Ty by se případně probíraly hlavně v pedagogické komisi. Přemýšlíme ovšem, jak umožnit rozšíření praktické výuky třeba ve druhém ročníku, který je volnější než první a třetí. Mohlo by se tak ulevit studentům ve vyšších klinických ročnících, kteří chodí ze stáže na stáž a všude se jim vyučující snaží předat co nejvíce znalostí. Informativní tlak je ohromný, ale není čas si všechno pořádně v praxi osahat. Což vede k situacím, kdy se až v pozdějších letech někteří učí základy, které by už mohli umět. Díky volitelnému předmětu Ošetřovatelství v simulacích pro praxi mohou studenti podobné dovednosti získat už dřív, ale musí sami chtít. Nevyzkouší si to ale stoprocentně každý.

Pokud člověk chce, na medicíně se může dostat ke spoustě věcem, ale nelze to brát tak, že kdo nechodí mimo školu do nemocnice, kdo si nezapíše podobné volitelné předměty, že dovednosti získat nechce. Je toho opravdu hodně, co musíme bezpodmínečně během studia zvládnout, a někomu už nemusí zbývat dostatek energie či času zařadit cokoliv navíc. Každý stíháme jinak.

Jak už jste zmínila, byla jste zvolena místopředsedkyní senátu. Co to obnáší a jak volba probíhá?

Budu v senátu pravá ruka paní profesorky Koziar Vašákové, předsedkyně senátu. Řešíme spolu programový plán na nadcházející zasedání, dávám jí zpětnou vazbu ze studentské části senátu a v případě její nepřítomnosti vedu jednání senátu. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s panem děkanem profesorem Vokurkou. Pozice přináší trochu více zodpovědnosti a administrativních povinností. Předsedu a místopředsedu si volí sám senát, a to na prvním zasedání. Prvně se volí předseda, a pokud je zvolená osoba z akademické části, tak se místopředseda volí z části studentské, a naopak.

Kdybyste měla doporučit středoškolákům 1. lékařskou fakultu, co byste jim řekla?

Prvně bych vypíchla špičkovou vědu a medicínu, které tu na fakultě máme. Díky tomu studenti získají opravdu vynikající znalosti. Určitě je třeba říct, že ačkoliv je 1. lékařská fakulta počtem studentů největší lékařskou fakultou u nás, neznamená to, že zde nemáme přátelské prostředí. Ostatně tyto obavy se mnohým učitelům daří rozptýlit již během prvních hodin prvních ročníků. Dbá se na to, aby z nás byli kvalitní zdravotníci, ale zároveň, abychom neopomenuli lidskou část této profese. Víte, čemu byste se chtěla věnovat po absolvování studia? Jaké specializaci? Ráda bych se zaměřila na sportovní medicínu. Působím jako medička ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905 a moc mě to baví. Tělovýchovná medicína je skvělá v tom, že je v ní od všeho něco. Zaměření je multioborové, obsáhne jak část kardiologie, tak i třeba ortopedie. Po absolvování zvažuji pokračovat v doktorském studiu.Téma

Posunout výuku o kus dál

Studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Andrea Rashovska kandidovala do Akademického senátu 1. LF UK mimo jiné také proto, že nevydrží nic nedělat. Témat, kterým se chce v senátu věnovat, je několik. Výuka na fakultě má podle Andrey Rashovské velký potenciál a její rozvoj by měl vyhovovat studentům i učitelům. Ráda by zefektivnila výuku, chtěla by podpořit rozvoj Centra medicínských simulací a zlepšit podmínky lektorům z řad studentů.

100563

Co vás vedlo ke kandidatuře do fakultního akademického senátu?

Díky pozici ročníkového zástupce jsem měla blízko jak k učitelům a studentům, tak i k senátu, zejména k jeho studentské části, a naše vzájemná spolupráce se mi líbila. Většinou se jednalo o studenty z vyšších ročníků, kteří „státnicovali“, a já si uvědomila, že kolegové z fakulty, a tedy i ze senátu brzy odejdou. Někdo je tedy nahradit musel. Dlouho jsem svou kandidaturu zvažovala, váhala jsem. Kamarádi mě ale povzbuzovali a je fakt, že stejně nevydržím nic nedělat, se senátem bych komunikovala tak jako tak. Řekla jsem si, proč se nepokusit být jednou z nich?

Jak probíhá „kampaň“ do akademického senátu a s jakými tématy jste kandidovala?

V první řadě všichni kandidáti museli předložit svůj volební program v předepsaném rozsahu. Sepsala jsem si věci, které bych chtěla změnit. Nedělala jsem si nějaký průzkum, ale vycházela z toho, co je pro mě důležité. Z mého pohledu má výuka na fakultě obrovský potenciál a s tím, jak se vyvíjí technologie, ji lze posunout o kus dál. Ráda bych, aby se výuka zefektivňovala, aby se rozvíjelo simulační centrum a simulační medicína jako taková a samozřejmě, aby se zlepšovala komunikace mezi studenty a učiteli. Důležité pro mě bylo, aby změny vyhovovaly a usnadňovaly práci oběma stranám.

Chtěla bych se pokusit rozšířit zapojení praktických výkonů do výuky již během prvních ročníků studia všeobecného lékařství. Po prvních třech letech na medicíně, které jsou teoretické, mají medici opravdu značné množství znalostí, ale zároveň vnímají, že praktické dovednosti jim chybí. S tím souvisí třeba podpora Centra medicínských simulací a také zapojení studentských lektorů do výuky. Je třeba zlepšit lektorům z řad studentů podmínky, například v možnosti omlouvat absenci z důvodu lektorování. Ačkoliv se tato záležitost v posledním roce zlepšila, stále jsou mezery citelné.

Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, máte za sebou dvě zasedání senátu. Jak na vás působila a musela jste v něčem zkorigovat svá očekávání?

První zasedání bylo spíše jmenovací, až na tom druhém proběhlo skutečné jednání. Předsedkyně senátu, paní profesorka Koziar Jsme největší lékařská fakulta, ale to neznamená, že zde nemáme přátelské prostředí. 19 prosinec 2022/únor 2023 | jednička Vašáková, byla na druhém setkání senátu zároveň navrhovatelkou jednoho z jednacích bodů, což znamená, že jsem musela jakožto místopředsedkyně senátu v ten moment zasedání vést. Byla jsem lehce nervózní, ale atmosféra byla natolik přátelská, že všechno šlo hladce.

Myslím, že my všichni noví členové jsme byli trochu naivní. Návrhů na změnu se sešlo opravdu hodně a jistě nepůjde vše změnit tak rychle, jak by si člověk představoval. Před druhým zasedáním jsme uspořádali neoficiální setkání, kde byli hlavně zástupci studentské části senátu, a i někteří akademici. Představili jsme si navzájem své plány a shrnuli si je do bodů, které jsme rozeslali senátním komisím. Už při tomto kroku se asi polovina našich bodů buď sjednotila s jinými, nebo v současnosti posunula jako méně prioritní. Budeme se snažit ve funkčním období vyřešit co nejvíce předložených bodů. Všichni senátoři jsou zapálení.

Jaké body vašich kolegů vás například zaujaly?

Určitě bych mezi ně zařadila podporu internacionalizace fakulty a podporu motivace učitelů, a to nejenom nových. Obecně se programový plán senátu bude v následujících měsících zaobírat především zkvalitněním výuky. Je ale důležité myslet i na to, že pedagogové musí mít motivaci nás učit a předávat nám své know-how. Podmínky pro práci vysokoškolského učitele je téma rozebírané i širokou veřejností. Pokud jde o lékaře, víceméně se jim nevyplatí mít další úvazek na fakultě, na čemž je třeba zapracovat. Internacionalizace fakulty je téma na delší povídání, jde o bod, který je v dnešní době na místě řešit.

Diskutují se i případné zásahy do kurikula?

Ty by se případně probíraly hlavně v pedagogické komisi. Přemýšlíme ovšem, jak umožnit rozšíření praktické výuky třeba ve druhém ročníku, který je volnější než první a třetí. Mohlo by se tak ulevit studentům ve vyšších klinických ročnících, kteří chodí ze stáže na stáž a všude se jim vyučující snaží předat co nejvíce znalostí. Informativní tlak je ohromný, ale není čas si všechno pořádně v praxi osahat. Což vede k situacím, kdy se až v pozdějších letech někteří učí základy, které by už mohli umět. Díky volitelnému předmětu Ošetřovatelství v simulacích pro praxi mohou studenti podobné dovednosti získat už dřív, ale musí sami chtít. Nevyzkouší si to ale stoprocentně každý.

Pokud člověk chce, na medicíně se může dostat ke spoustě věcem, ale nelze to brát tak, že kdo nechodí mimo školu do nemocnice, kdo si nezapíše podobné volitelné předměty, že dovednosti získat nechce. Je toho opravdu hodně, co musíme bezpodmínečně během studia zvládnout, a někomu už nemusí zbývat dostatek energie či času zařadit cokoliv navíc. Každý stíháme jinak.

Jak už jste zmínila, byla jste zvolena místopředsedkyní senátu. Co to obnáší a jak volba probíhá?

Budu v senátu pravá ruka paní profesorky Koziar Vašákové, předsedkyně senátu. Řešíme spolu programový plán na nadcházející zasedání, dávám jí zpětnou vazbu ze studentské části senátu a v případě její nepřítomnosti vedu jednání senátu. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s panem děkanem profesorem Vokurkou. Pozice přináší trochu více zodpovědnosti a administrativních povinností. Předsedu a místopředsedu si volí sám senát, a to na prvním zasedání. Prvně se volí předseda, a pokud je zvolená osoba z akademické části, tak se místopředseda volí z části studentské, a naopak.

Kdybyste měla doporučit středoškolákům 1. lékařskou fakultu, co byste jim řekla?

Prvně bych vypíchla špičkovou vědu a medicínu, které tu na fakultě máme. Díky tomu studenti získají opravdu vynikající znalosti. Určitě je třeba říct, že ačkoliv je 1. lékařská fakulta počtem studentů největší lékařskou fakultou u nás, neznamená to, že zde nemáme přátelské prostředí. Ostatně tyto obavy se mnohým učitelům daří rozptýlit již během prvních hodin prvních ročníků. Dbá se na to, aby z nás byli kvalitní zdravotníci, ale zároveň, abychom neopomenuli lidskou část této profese. Víte, čemu byste se chtěla věnovat po absolvování studia? Jaké specializaci? Ráda bych se zaměřila na sportovní medicínu. Působím jako medička ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905 a moc mě to baví. Tělovýchovná medicína je skvělá v tom, že je v ní od všeho něco. Zaměření je multioborové, obsáhne jak část kardiologie, tak i třeba ortopedie. Po absolvování zvažuji pokračovat v doktorském studiu.Co pro mě znamená Jednička

Posunout výuku o kus dál

Studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Andrea Rashovska kandidovala do Akademického senátu 1. LF UK mimo jiné také proto, že nevydrží nic nedělat. Témat, kterým se chce v senátu věnovat, je několik. Výuka na fakultě má podle Andrey Rashovské velký potenciál a její rozvoj by měl vyhovovat studentům i učitelům. Ráda by zefektivnila výuku, chtěla by podpořit rozvoj Centra medicínských simulací a zlepšit podmínky lektorům z řad studentů.

100563

Co vás vedlo ke kandidatuře do fakultního akademického senátu?

Díky pozici ročníkového zástupce jsem měla blízko jak k učitelům a studentům, tak i k senátu, zejména k jeho studentské části, a naše vzájemná spolupráce se mi líbila. Většinou se jednalo o studenty z vyšších ročníků, kteří „státnicovali“, a já si uvědomila, že kolegové z fakulty, a tedy i ze senátu brzy odejdou. Někdo je tedy nahradit musel. Dlouho jsem svou kandidaturu zvažovala, váhala jsem. Kamarádi mě ale povzbuzovali a je fakt, že stejně nevydržím nic nedělat, se senátem bych komunikovala tak jako tak. Řekla jsem si, proč se nepokusit být jednou z nich?

Jak probíhá „kampaň“ do akademického senátu a s jakými tématy jste kandidovala?

V první řadě všichni kandidáti museli předložit svůj volební program v předepsaném rozsahu. Sepsala jsem si věci, které bych chtěla změnit. Nedělala jsem si nějaký průzkum, ale vycházela z toho, co je pro mě důležité. Z mého pohledu má výuka na fakultě obrovský potenciál a s tím, jak se vyvíjí technologie, ji lze posunout o kus dál. Ráda bych, aby se výuka zefektivňovala, aby se rozvíjelo simulační centrum a simulační medicína jako taková a samozřejmě, aby se zlepšovala komunikace mezi studenty a učiteli. Důležité pro mě bylo, aby změny vyhovovaly a usnadňovaly práci oběma stranám.

Chtěla bych se pokusit rozšířit zapojení praktických výkonů do výuky již během prvních ročníků studia všeobecného lékařství. Po prvních třech letech na medicíně, které jsou teoretické, mají medici opravdu značné množství znalostí, ale zároveň vnímají, že praktické dovednosti jim chybí. S tím souvisí třeba podpora Centra medicínských simulací a také zapojení studentských lektorů do výuky. Je třeba zlepšit lektorům z řad studentů podmínky, například v možnosti omlouvat absenci z důvodu lektorování. Ačkoliv se tato záležitost v posledním roce zlepšila, stále jsou mezery citelné.

Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, máte za sebou dvě zasedání senátu. Jak na vás působila a musela jste v něčem zkorigovat svá očekávání?

První zasedání bylo spíše jmenovací, až na tom druhém proběhlo skutečné jednání. Předsedkyně senátu, paní profesorka Koziar Jsme největší lékařská fakulta, ale to neznamená, že zde nemáme přátelské prostředí. 19 prosinec 2022/únor 2023 | jednička Vašáková, byla na druhém setkání senátu zároveň navrhovatelkou jednoho z jednacích bodů, což znamená, že jsem musela jakožto místopředsedkyně senátu v ten moment zasedání vést. Byla jsem lehce nervózní, ale atmosféra byla natolik přátelská, že všechno šlo hladce.

Myslím, že my všichni noví členové jsme byli trochu naivní. Návrhů na změnu se sešlo opravdu hodně a jistě nepůjde vše změnit tak rychle, jak by si člověk představoval. Před druhým zasedáním jsme uspořádali neoficiální setkání, kde byli hlavně zástupci studentské části senátu, a i někteří akademici. Představili jsme si navzájem své plány a shrnuli si je do bodů, které jsme rozeslali senátním komisím. Už při tomto kroku se asi polovina našich bodů buď sjednotila s jinými, nebo v současnosti posunula jako méně prioritní. Budeme se snažit ve funkčním období vyřešit co nejvíce předložených bodů. Všichni senátoři jsou zapálení.

Jaké body vašich kolegů vás například zaujaly?

Určitě bych mezi ně zařadila podporu internacionalizace fakulty a podporu motivace učitelů, a to nejenom nových. Obecně se programový plán senátu bude v následujících měsících zaobírat především zkvalitněním výuky. Je ale důležité myslet i na to, že pedagogové musí mít motivaci nás učit a předávat nám své know-how. Podmínky pro práci vysokoškolského učitele je téma rozebírané i širokou veřejností. Pokud jde o lékaře, víceméně se jim nevyplatí mít další úvazek na fakultě, na čemž je třeba zapracovat. Internacionalizace fakulty je téma na delší povídání, jde o bod, který je v dnešní době na místě řešit.

Diskutují se i případné zásahy do kurikula?

Ty by se případně probíraly hlavně v pedagogické komisi. Přemýšlíme ovšem, jak umožnit rozšíření praktické výuky třeba ve druhém ročníku, který je volnější než první a třetí. Mohlo by se tak ulevit studentům ve vyšších klinických ročnících, kteří chodí ze stáže na stáž a všude se jim vyučující snaží předat co nejvíce znalostí. Informativní tlak je ohromný, ale není čas si všechno pořádně v praxi osahat. Což vede k situacím, kdy se až v pozdějších letech někteří učí základy, které by už mohli umět. Díky volitelnému předmětu Ošetřovatelství v simulacích pro praxi mohou studenti podobné dovednosti získat už dřív, ale musí sami chtít. Nevyzkouší si to ale stoprocentně každý.

Pokud člověk chce, na medicíně se může dostat ke spoustě věcem, ale nelze to brát tak, že kdo nechodí mimo školu do nemocnice, kdo si nezapíše podobné volitelné předměty, že dovednosti získat nechce. Je toho opravdu hodně, co musíme bezpodmínečně během studia zvládnout, a někomu už nemusí zbývat dostatek energie či času zařadit cokoliv navíc. Každý stíháme jinak.

Jak už jste zmínila, byla jste zvolena místopředsedkyní senátu. Co to obnáší a jak volba probíhá?

Budu v senátu pravá ruka paní profesorky Koziar Vašákové, předsedkyně senátu. Řešíme spolu programový plán na nadcházející zasedání, dávám jí zpětnou vazbu ze studentské části senátu a v případě její nepřítomnosti vedu jednání senátu. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s panem děkanem profesorem Vokurkou. Pozice přináší trochu více zodpovědnosti a administrativních povinností. Předsedu a místopředsedu si volí sám senát, a to na prvním zasedání. Prvně se volí předseda, a pokud je zvolená osoba z akademické části, tak se místopředseda volí z části studentské, a naopak.

Kdybyste měla doporučit středoškolákům 1. lékařskou fakultu, co byste jim řekla?

Prvně bych vypíchla špičkovou vědu a medicínu, které tu na fakultě máme. Díky tomu studenti získají opravdu vynikající znalosti. Určitě je třeba říct, že ačkoliv je 1. lékařská fakulta počtem studentů největší lékařskou fakultou u nás, neznamená to, že zde nemáme přátelské prostředí. Ostatně tyto obavy se mnohým učitelům daří rozptýlit již během prvních hodin prvních ročníků. Dbá se na to, aby z nás byli kvalitní zdravotníci, ale zároveň, abychom neopomenuli lidskou část této profese. Víte, čemu byste se chtěla věnovat po absolvování studia? Jaké specializaci? Ráda bych se zaměřila na sportovní medicínu. Působím jako medička ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905 a moc mě to baví. Tělovýchovná medicína je skvělá v tom, že je v ní od všeho něco. Zaměření je multioborové, obsáhne jak část kardiologie, tak i třeba ortopedie. Po absolvování zvažuji pokračovat v doktorském studiu.Vědecké skupiny

Posunout výuku o kus dál

Studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Andrea Rashovska kandidovala do Akademického senátu 1. LF UK mimo jiné také proto, že nevydrží nic nedělat. Témat, kterým se chce v senátu věnovat, je několik. Výuka na fakultě má podle Andrey Rashovské velký potenciál a její rozvoj by měl vyhovovat studentům i učitelům. Ráda by zefektivnila výuku, chtěla by podpořit rozvoj Centra medicínských simulací a zlepšit podmínky lektorům z řad studentů.

100563

Co vás vedlo ke kandidatuře do fakultního akademického senátu?

Díky pozici ročníkového zástupce jsem měla blízko jak k učitelům a studentům, tak i k senátu, zejména k jeho studentské části, a naše vzájemná spolupráce se mi líbila. Většinou se jednalo o studenty z vyšších ročníků, kteří „státnicovali“, a já si uvědomila, že kolegové z fakulty, a tedy i ze senátu brzy odejdou. Někdo je tedy nahradit musel. Dlouho jsem svou kandidaturu zvažovala, váhala jsem. Kamarádi mě ale povzbuzovali a je fakt, že stejně nevydržím nic nedělat, se senátem bych komunikovala tak jako tak. Řekla jsem si, proč se nepokusit být jednou z nich?

Jak probíhá „kampaň“ do akademického senátu a s jakými tématy jste kandidovala?

V první řadě všichni kandidáti museli předložit svůj volební program v předepsaném rozsahu. Sepsala jsem si věci, které bych chtěla změnit. Nedělala jsem si nějaký průzkum, ale vycházela z toho, co je pro mě důležité. Z mého pohledu má výuka na fakultě obrovský potenciál a s tím, jak se vyvíjí technologie, ji lze posunout o kus dál. Ráda bych, aby se výuka zefektivňovala, aby se rozvíjelo simulační centrum a simulační medicína jako taková a samozřejmě, aby se zlepšovala komunikace mezi studenty a učiteli. Důležité pro mě bylo, aby změny vyhovovaly a usnadňovaly práci oběma stranám.

Chtěla bych se pokusit rozšířit zapojení praktických výkonů do výuky již během prvních ročníků studia všeobecného lékařství. Po prvních třech letech na medicíně, které jsou teoretické, mají medici opravdu značné množství znalostí, ale zároveň vnímají, že praktické dovednosti jim chybí. S tím souvisí třeba podpora Centra medicínských simulací a také zapojení studentských lektorů do výuky. Je třeba zlepšit lektorům z řad studentů podmínky, například v možnosti omlouvat absenci z důvodu lektorování. Ačkoliv se tato záležitost v posledním roce zlepšila, stále jsou mezery citelné.

Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, máte za sebou dvě zasedání senátu. Jak na vás působila a musela jste v něčem zkorigovat svá očekávání?

První zasedání bylo spíše jmenovací, až na tom druhém proběhlo skutečné jednání. Předsedkyně senátu, paní profesorka Koziar Jsme největší lékařská fakulta, ale to neznamená, že zde nemáme přátelské prostředí. 19 prosinec 2022/únor 2023 | jednička Vašáková, byla na druhém setkání senátu zároveň navrhovatelkou jednoho z jednacích bodů, což znamená, že jsem musela jakožto místopředsedkyně senátu v ten moment zasedání vést. Byla jsem lehce nervózní, ale atmosféra byla natolik přátelská, že všechno šlo hladce.

Myslím, že my všichni noví členové jsme byli trochu naivní. Návrhů na změnu se sešlo opravdu hodně a jistě nepůjde vše změnit tak rychle, jak by si člověk představoval. Před druhým zasedáním jsme uspořádali neoficiální setkání, kde byli hlavně zástupci studentské části senátu, a i někteří akademici. Představili jsme si navzájem své plány a shrnuli si je do bodů, které jsme rozeslali senátním komisím. Už při tomto kroku se asi polovina našich bodů buď sjednotila s jinými, nebo v současnosti posunula jako méně prioritní. Budeme se snažit ve funkčním období vyřešit co nejvíce předložených bodů. Všichni senátoři jsou zapálení.

Jaké body vašich kolegů vás například zaujaly?

Určitě bych mezi ně zařadila podporu internacionalizace fakulty a podporu motivace učitelů, a to nejenom nových. Obecně se programový plán senátu bude v následujících měsících zaobírat především zkvalitněním výuky. Je ale důležité myslet i na to, že pedagogové musí mít motivaci nás učit a předávat nám své know-how. Podmínky pro práci vysokoškolského učitele je téma rozebírané i širokou veřejností. Pokud jde o lékaře, víceméně se jim nevyplatí mít další úvazek na fakultě, na čemž je třeba zapracovat. Internacionalizace fakulty je téma na delší povídání, jde o bod, který je v dnešní době na místě řešit.

Diskutují se i případné zásahy do kurikula?

Ty by se případně probíraly hlavně v pedagogické komisi. Přemýšlíme ovšem, jak umožnit rozšíření praktické výuky třeba ve druhém ročníku, který je volnější než první a třetí. Mohlo by se tak ulevit studentům ve vyšších klinických ročnících, kteří chodí ze stáže na stáž a všude se jim vyučující snaží předat co nejvíce znalostí. Informativní tlak je ohromný, ale není čas si všechno pořádně v praxi osahat. Což vede k situacím, kdy se až v pozdějších letech někteří učí základy, které by už mohli umět. Díky volitelnému předmětu Ošetřovatelství v simulacích pro praxi mohou studenti podobné dovednosti získat už dřív, ale musí sami chtít. Nevyzkouší si to ale stoprocentně každý.

Pokud člověk chce, na medicíně se může dostat ke spoustě věcem, ale nelze to brát tak, že kdo nechodí mimo školu do nemocnice, kdo si nezapíše podobné volitelné předměty, že dovednosti získat nechce. Je toho opravdu hodně, co musíme bezpodmínečně během studia zvládnout, a někomu už nemusí zbývat dostatek energie či času zařadit cokoliv navíc. Každý stíháme jinak.

Jak už jste zmínila, byla jste zvolena místopředsedkyní senátu. Co to obnáší a jak volba probíhá?

Budu v senátu pravá ruka paní profesorky Koziar Vašákové, předsedkyně senátu. Řešíme spolu programový plán na nadcházející zasedání, dávám jí zpětnou vazbu ze studentské části senátu a v případě její nepřítomnosti vedu jednání senátu. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s panem děkanem profesorem Vokurkou. Pozice přináší trochu více zodpovědnosti a administrativních povinností. Předsedu a místopředsedu si volí sám senát, a to na prvním zasedání. Prvně se volí předseda, a pokud je zvolená osoba z akademické části, tak se místopředseda volí z části studentské, a naopak.

Kdybyste měla doporučit středoškolákům 1. lékařskou fakultu, co byste jim řekla?

Prvně bych vypíchla špičkovou vědu a medicínu, které tu na fakultě máme. Díky tomu studenti získají opravdu vynikající znalosti. Určitě je třeba říct, že ačkoliv je 1. lékařská fakulta počtem studentů největší lékařskou fakultou u nás, neznamená to, že zde nemáme přátelské prostředí. Ostatně tyto obavy se mnohým učitelům daří rozptýlit již během prvních hodin prvních ročníků. Dbá se na to, aby z nás byli kvalitní zdravotníci, ale zároveň, abychom neopomenuli lidskou část této profese. Víte, čemu byste se chtěla věnovat po absolvování studia? Jaké specializaci? Ráda bych se zaměřila na sportovní medicínu. Působím jako medička ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905 a moc mě to baví. Tělovýchovná medicína je skvělá v tom, že je v ní od všeho něco. Zaměření je multioborové, obsáhne jak část kardiologie, tak i třeba ortopedie. Po absolvování zvažuji pokračovat v doktorském studiu.Jednička ve vědě

Posunout výuku o kus dál

Studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Andrea Rashovska kandidovala do Akademického senátu 1. LF UK mimo jiné také proto, že nevydrží nic nedělat. Témat, kterým se chce v senátu věnovat, je několik. Výuka na fakultě má podle Andrey Rashovské velký potenciál a její rozvoj by měl vyhovovat studentům i učitelům. Ráda by zefektivnila výuku, chtěla by podpořit rozvoj Centra medicínských simulací a zlepšit podmínky lektorům z řad studentů.

100563

Co vás vedlo ke kandidatuře do fakultního akademického senátu?

Díky pozici ročníkového zástupce jsem měla blízko jak k učitelům a studentům, tak i k senátu, zejména k jeho studentské části, a naše vzájemná spolupráce se mi líbila. Většinou se jednalo o studenty z vyšších ročníků, kteří „státnicovali“, a já si uvědomila, že kolegové z fakulty, a tedy i ze senátu brzy odejdou. Někdo je tedy nahradit musel. Dlouho jsem svou kandidaturu zvažovala, váhala jsem. Kamarádi mě ale povzbuzovali a je fakt, že stejně nevydržím nic nedělat, se senátem bych komunikovala tak jako tak. Řekla jsem si, proč se nepokusit být jednou z nich?

Jak probíhá „kampaň“ do akademického senátu a s jakými tématy jste kandidovala?

V první řadě všichni kandidáti museli předložit svůj volební program v předepsaném rozsahu. Sepsala jsem si věci, které bych chtěla změnit. Nedělala jsem si nějaký průzkum, ale vycházela z toho, co je pro mě důležité. Z mého pohledu má výuka na fakultě obrovský potenciál a s tím, jak se vyvíjí technologie, ji lze posunout o kus dál. Ráda bych, aby se výuka zefektivňovala, aby se rozvíjelo simulační centrum a simulační medicína jako taková a samozřejmě, aby se zlepšovala komunikace mezi studenty a učiteli. Důležité pro mě bylo, aby změny vyhovovaly a usnadňovaly práci oběma stranám.

Chtěla bych se pokusit rozšířit zapojení praktických výkonů do výuky již během prvních ročníků studia všeobecného lékařství. Po prvních třech letech na medicíně, které jsou teoretické, mají medici opravdu značné množství znalostí, ale zároveň vnímají, že praktické dovednosti jim chybí. S tím souvisí třeba podpora Centra medicínských simulací a také zapojení studentských lektorů do výuky. Je třeba zlepšit lektorům z řad studentů podmínky, například v možnosti omlouvat absenci z důvodu lektorování. Ačkoliv se tato záležitost v posledním roce zlepšila, stále jsou mezery citelné.

Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, máte za sebou dvě zasedání senátu. Jak na vás působila a musela jste v něčem zkorigovat svá očekávání?

První zasedání bylo spíše jmenovací, až na tom druhém proběhlo skutečné jednání. Předsedkyně senátu, paní profesorka Koziar Jsme největší lékařská fakulta, ale to neznamená, že zde nemáme přátelské prostředí. 19 prosinec 2022/únor 2023 | jednička Vašáková, byla na druhém setkání senátu zároveň navrhovatelkou jednoho z jednacích bodů, což znamená, že jsem musela jakožto místopředsedkyně senátu v ten moment zasedání vést. Byla jsem lehce nervózní, ale atmosféra byla natolik přátelská, že všechno šlo hladce.

Myslím, že my všichni noví členové jsme byli trochu naivní. Návrhů na změnu se sešlo opravdu hodně a jistě nepůjde vše změnit tak rychle, jak by si člověk představoval. Před druhým zasedáním jsme uspořádali neoficiální setkání, kde byli hlavně zástupci studentské části senátu, a i někteří akademici. Představili jsme si navzájem své plány a shrnuli si je do bodů, které jsme rozeslali senátním komisím. Už při tomto kroku se asi polovina našich bodů buď sjednotila s jinými, nebo v současnosti posunula jako méně prioritní. Budeme se snažit ve funkčním období vyřešit co nejvíce předložených bodů. Všichni senátoři jsou zapálení.

Jaké body vašich kolegů vás například zaujaly?

Určitě bych mezi ně zařadila podporu internacionalizace fakulty a podporu motivace učitelů, a to nejenom nových. Obecně se programový plán senátu bude v následujících měsících zaobírat především zkvalitněním výuky. Je ale důležité myslet i na to, že pedagogové musí mít motivaci nás učit a předávat nám své know-how. Podmínky pro práci vysokoškolského učitele je téma rozebírané i širokou veřejností. Pokud jde o lékaře, víceméně se jim nevyplatí mít další úvazek na fakultě, na čemž je třeba zapracovat. Internacionalizace fakulty je téma na delší povídání, jde o bod, který je v dnešní době na místě řešit.

Diskutují se i případné zásahy do kurikula?

Ty by se případně probíraly hlavně v pedagogické komisi. Přemýšlíme ovšem, jak umožnit rozšíření praktické výuky třeba ve druhém ročníku, který je volnější než první a třetí. Mohlo by se tak ulevit studentům ve vyšších klinických ročnících, kteří chodí ze stáže na stáž a všude se jim vyučující snaží předat co nejvíce znalostí. Informativní tlak je ohromný, ale není čas si všechno pořádně v praxi osahat. Což vede k situacím, kdy se až v pozdějších letech někteří učí základy, které by už mohli umět. Díky volitelnému předmětu Ošetřovatelství v simulacích pro praxi mohou studenti podobné dovednosti získat už dřív, ale musí sami chtít. Nevyzkouší si to ale stoprocentně každý.

Pokud člověk chce, na medicíně se může dostat ke spoustě věcem, ale nelze to brát tak, že kdo nechodí mimo školu do nemocnice, kdo si nezapíše podobné volitelné předměty, že dovednosti získat nechce. Je toho opravdu hodně, co musíme bezpodmínečně během studia zvládnout, a někomu už nemusí zbývat dostatek energie či času zařadit cokoliv navíc. Každý stíháme jinak.

Jak už jste zmínila, byla jste zvolena místopředsedkyní senátu. Co to obnáší a jak volba probíhá?

Budu v senátu pravá ruka paní profesorky Koziar Vašákové, předsedkyně senátu. Řešíme spolu programový plán na nadcházející zasedání, dávám jí zpětnou vazbu ze studentské části senátu a v případě její nepřítomnosti vedu jednání senátu. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s panem děkanem profesorem Vokurkou. Pozice přináší trochu více zodpovědnosti a administrativních povinností. Předsedu a místopředsedu si volí sám senát, a to na prvním zasedání. Prvně se volí předseda, a pokud je zvolená osoba z akademické části, tak se místopředseda volí z části studentské, a naopak.

Kdybyste měla doporučit středoškolákům 1. lékařskou fakultu, co byste jim řekla?

Prvně bych vypíchla špičkovou vědu a medicínu, které tu na fakultě máme. Díky tomu studenti získají opravdu vynikající znalosti. Určitě je třeba říct, že ačkoliv je 1. lékařská fakulta počtem studentů největší lékařskou fakultou u nás, neznamená to, že zde nemáme přátelské prostředí. Ostatně tyto obavy se mnohým učitelům daří rozptýlit již během prvních hodin prvních ročníků. Dbá se na to, aby z nás byli kvalitní zdravotníci, ale zároveň, abychom neopomenuli lidskou část této profese. Víte, čemu byste se chtěla věnovat po absolvování studia? Jaké specializaci? Ráda bych se zaměřila na sportovní medicínu. Působím jako medička ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905 a moc mě to baví. Tělovýchovná medicína je skvělá v tom, že je v ní od všeho něco. Zaměření je multioborové, obsáhne jak část kardiologie, tak i třeba ortopedie. Po absolvování zvažuji pokračovat v doktorském studiu.Erasmus a stáže

Posunout výuku o kus dál

Studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Andrea Rashovska kandidovala do Akademického senátu 1. LF UK mimo jiné také proto, že nevydrží nic nedělat. Témat, kterým se chce v senátu věnovat, je několik. Výuka na fakultě má podle Andrey Rashovské velký potenciál a její rozvoj by měl vyhovovat studentům i učitelům. Ráda by zefektivnila výuku, chtěla by podpořit rozvoj Centra medicínských simulací a zlepšit podmínky lektorům z řad studentů.

100563

Co vás vedlo ke kandidatuře do fakultního akademického senátu?

Díky pozici ročníkového zástupce jsem měla blízko jak k učitelům a studentům, tak i k senátu, zejména k jeho studentské části, a naše vzájemná spolupráce se mi líbila. Většinou se jednalo o studenty z vyšších ročníků, kteří „státnicovali“, a já si uvědomila, že kolegové z fakulty, a tedy i ze senátu brzy odejdou. Někdo je tedy nahradit musel. Dlouho jsem svou kandidaturu zvažovala, váhala jsem. Kamarádi mě ale povzbuzovali a je fakt, že stejně nevydržím nic nedělat, se senátem bych komunikovala tak jako tak. Řekla jsem si, proč se nepokusit být jednou z nich?

Jak probíhá „kampaň“ do akademického senátu a s jakými tématy jste kandidovala?

V první řadě všichni kandidáti museli předložit svůj volební program v předepsaném rozsahu. Sepsala jsem si věci, které bych chtěla změnit. Nedělala jsem si nějaký průzkum, ale vycházela z toho, co je pro mě důležité. Z mého pohledu má výuka na fakultě obrovský potenciál a s tím, jak se vyvíjí technologie, ji lze posunout o kus dál. Ráda bych, aby se výuka zefektivňovala, aby se rozvíjelo simulační centrum a simulační medicína jako taková a samozřejmě, aby se zlepšovala komunikace mezi studenty a učiteli. Důležité pro mě bylo, aby změny vyhovovaly a usnadňovaly práci oběma stranám.

Chtěla bych se pokusit rozšířit zapojení praktických výkonů do výuky již během prvních ročníků studia všeobecného lékařství. Po prvních třech letech na medicíně, které jsou teoretické, mají medici opravdu značné množství znalostí, ale zároveň vnímají, že praktické dovednosti jim chybí. S tím souvisí třeba podpora Centra medicínských simulací a také zapojení studentských lektorů do výuky. Je třeba zlepšit lektorům z řad studentů podmínky, například v možnosti omlouvat absenci z důvodu lektorování. Ačkoliv se tato záležitost v posledním roce zlepšila, stále jsou mezery citelné.

Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, máte za sebou dvě zasedání senátu. Jak na vás působila a musela jste v něčem zkorigovat svá očekávání?

První zasedání bylo spíše jmenovací, až na tom druhém proběhlo skutečné jednání. Předsedkyně senátu, paní profesorka Koziar Jsme největší lékařská fakulta, ale to neznamená, že zde nemáme přátelské prostředí. 19 prosinec 2022/únor 2023 | jednička Vašáková, byla na druhém setkání senátu zároveň navrhovatelkou jednoho z jednacích bodů, což znamená, že jsem musela jakožto místopředsedkyně senátu v ten moment zasedání vést. Byla jsem lehce nervózní, ale atmosféra byla natolik přátelská, že všechno šlo hladce.

Myslím, že my všichni noví členové jsme byli trochu naivní. Návrhů na změnu se sešlo opravdu hodně a jistě nepůjde vše změnit tak rychle, jak by si člověk představoval. Před druhým zasedáním jsme uspořádali neoficiální setkání, kde byli hlavně zástupci studentské části senátu, a i někteří akademici. Představili jsme si navzájem své plány a shrnuli si je do bodů, které jsme rozeslali senátním komisím. Už při tomto kroku se asi polovina našich bodů buď sjednotila s jinými, nebo v současnosti posunula jako méně prioritní. Budeme se snažit ve funkčním období vyřešit co nejvíce předložených bodů. Všichni senátoři jsou zapálení.

Jaké body vašich kolegů vás například zaujaly?

Určitě bych mezi ně zařadila podporu internacionalizace fakulty a podporu motivace učitelů, a to nejenom nových. Obecně se programový plán senátu bude v následujících měsících zaobírat především zkvalitněním výuky. Je ale důležité myslet i na to, že pedagogové musí mít motivaci nás učit a předávat nám své know-how. Podmínky pro práci vysokoškolského učitele je téma rozebírané i širokou veřejností. Pokud jde o lékaře, víceméně se jim nevyplatí mít další úvazek na fakultě, na čemž je třeba zapracovat. Internacionalizace fakulty je téma na delší povídání, jde o bod, který je v dnešní době na místě řešit.

Diskutují se i případné zásahy do kurikula?

Ty by se případně probíraly hlavně v pedagogické komisi. Přemýšlíme ovšem, jak umožnit rozšíření praktické výuky třeba ve druhém ročníku, který je volnější než první a třetí. Mohlo by se tak ulevit studentům ve vyšších klinických ročnících, kteří chodí ze stáže na stáž a všude se jim vyučující snaží předat co nejvíce znalostí. Informativní tlak je ohromný, ale není čas si všechno pořádně v praxi osahat. Což vede k situacím, kdy se až v pozdějších letech někteří učí základy, které by už mohli umět. Díky volitelnému předmětu Ošetřovatelství v simulacích pro praxi mohou studenti podobné dovednosti získat už dřív, ale musí sami chtít. Nevyzkouší si to ale stoprocentně každý.

Pokud člověk chce, na medicíně se může dostat ke spoustě věcem, ale nelze to brát tak, že kdo nechodí mimo školu do nemocnice, kdo si nezapíše podobné volitelné předměty, že dovednosti získat nechce. Je toho opravdu hodně, co musíme bezpodmínečně během studia zvládnout, a někomu už nemusí zbývat dostatek energie či času zařadit cokoliv navíc. Každý stíháme jinak.

Jak už jste zmínila, byla jste zvolena místopředsedkyní senátu. Co to obnáší a jak volba probíhá?

Budu v senátu pravá ruka paní profesorky Koziar Vašákové, předsedkyně senátu. Řešíme spolu programový plán na nadcházející zasedání, dávám jí zpětnou vazbu ze studentské části senátu a v případě její nepřítomnosti vedu jednání senátu. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s panem děkanem profesorem Vokurkou. Pozice přináší trochu více zodpovědnosti a administrativních povinností. Předsedu a místopředsedu si volí sám senát, a to na prvním zasedání. Prvně se volí předseda, a pokud je zvolená osoba z akademické části, tak se místopředseda volí z části studentské, a naopak.

Kdybyste měla doporučit středoškolákům 1. lékařskou fakultu, co byste jim řekla?

Prvně bych vypíchla špičkovou vědu a medicínu, které tu na fakultě máme. Díky tomu studenti získají opravdu vynikající znalosti. Určitě je třeba říct, že ačkoliv je 1. lékařská fakulta počtem studentů největší lékařskou fakultou u nás, neznamená to, že zde nemáme přátelské prostředí. Ostatně tyto obavy se mnohým učitelům daří rozptýlit již během prvních hodin prvních ročníků. Dbá se na to, aby z nás byli kvalitní zdravotníci, ale zároveň, abychom neopomenuli lidskou část této profese. Víte, čemu byste se chtěla věnovat po absolvování studia? Jaké specializaci? Ráda bych se zaměřila na sportovní medicínu. Působím jako medička ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905 a moc mě to baví. Tělovýchovná medicína je skvělá v tom, že je v ní od všeho něco. Zaměření je multioborové, obsáhne jak část kardiologie, tak i třeba ortopedie. Po absolvování zvažuji pokračovat v doktorském studiu.