1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie

 

S 1. lékařskou fakultou je můj život spjat od roku 1962, tedy víc než 50 let. Jednička pro mne tedy znamená hodně. Nejvíce mi vytanou na mysli výzvy, které přede mne stavěla a staví a úsilí potřebné pro jejich naplnění. Věřím, že toto moje úsilí jí bylo a je ku prospěchu. Mně poskytuje možnost osobního rozvoje, zdokonalování a tvůrčí činnosti. Pro patologickou fyziologii jsem se rozhodl z důvodu zájmu o vědeckou práci a z přesvědčení, že porozumění je víc než znalost. Možnost vědecké práce pro mne byla důležitá a snažil jsem se o ni vždy, přestože byla po sovětském vzoru stále více určována jen Akademii věd a výzkumným ústavům. O přejití do výzkumných institucí jsem přesto neusiloval, protože výuka studentů je také velkým úkolem. Jak vědecká, tak i pedagogická práce vyžadují značnou snahu a tvořivost, jsou proto obě zdrojem silných a převážně pozitivních emocí.

Úžasná je možnost podílet se na rozvoji fakulty po roce 1990. Mnohočetné výzvy byly nastoleny hned a s určitým zpožděním vznikaly i možnosti jejich naplnění. Získání mladých lidí s potenciálem pro vědeckou činnost a současně i se zájmem o výuku, vytvoření velmi nákladných podmínek pro moderní výzkumnou činnost, získávání zkušeností, vytvoření učebnice, modernizace výuky, to byly velké a navzájem související úkoly.

Bylo by chybou, kdybych nepoděkoval svým spolupracovníkům, kteří mi v jejich naplnění soustavně a účinně pomáhali, jakož i nezmínil příznivé podmínky vytvářené vedením fakulty a pomoc pracovníků děkanátu. Vnímám fakultu jako oázu solidnosti, díky studentům stále mladou, a proto i plnou „jedničkových“ výzev.

Rozhovory

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie

 

S 1. lékařskou fakultou je můj život spjat od roku 1962, tedy víc než 50 let. Jednička pro mne tedy znamená hodně. Nejvíce mi vytanou na mysli výzvy, které přede mne stavěla a staví a úsilí potřebné pro jejich naplnění. Věřím, že toto moje úsilí jí bylo a je ku prospěchu. Mně poskytuje možnost osobního rozvoje, zdokonalování a tvůrčí činnosti. Pro patologickou fyziologii jsem se rozhodl z důvodu zájmu o vědeckou práci a z přesvědčení, že porozumění je víc než znalost. Možnost vědecké práce pro mne byla důležitá a snažil jsem se o ni vždy, přestože byla po sovětském vzoru stále více určována jen Akademii věd a výzkumným ústavům. O přejití do výzkumných institucí jsem přesto neusiloval, protože výuka studentů je také velkým úkolem. Jak vědecká, tak i pedagogická práce vyžadují značnou snahu a tvořivost, jsou proto obě zdrojem silných a převážně pozitivních emocí.

Úžasná je možnost podílet se na rozvoji fakulty po roce 1990. Mnohočetné výzvy byly nastoleny hned a s určitým zpožděním vznikaly i možnosti jejich naplnění. Získání mladých lidí s potenciálem pro vědeckou činnost a současně i se zájmem o výuku, vytvoření velmi nákladných podmínek pro moderní výzkumnou činnost, získávání zkušeností, vytvoření učebnice, modernizace výuky, to byly velké a navzájem související úkoly.

Bylo by chybou, kdybych nepoděkoval svým spolupracovníkům, kteří mi v jejich naplnění soustavně a účinně pomáhali, jakož i nezmínil příznivé podmínky vytvářené vedením fakulty a pomoc pracovníků děkanátu. Vnímám fakultu jako oázu solidnosti, díky studentům stále mladou, a proto i plnou „jedničkových“ výzev.

Téma

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie

 

S 1. lékařskou fakultou je můj život spjat od roku 1962, tedy víc než 50 let. Jednička pro mne tedy znamená hodně. Nejvíce mi vytanou na mysli výzvy, které přede mne stavěla a staví a úsilí potřebné pro jejich naplnění. Věřím, že toto moje úsilí jí bylo a je ku prospěchu. Mně poskytuje možnost osobního rozvoje, zdokonalování a tvůrčí činnosti. Pro patologickou fyziologii jsem se rozhodl z důvodu zájmu o vědeckou práci a z přesvědčení, že porozumění je víc než znalost. Možnost vědecké práce pro mne byla důležitá a snažil jsem se o ni vždy, přestože byla po sovětském vzoru stále více určována jen Akademii věd a výzkumným ústavům. O přejití do výzkumných institucí jsem přesto neusiloval, protože výuka studentů je také velkým úkolem. Jak vědecká, tak i pedagogická práce vyžadují značnou snahu a tvořivost, jsou proto obě zdrojem silných a převážně pozitivních emocí.

Úžasná je možnost podílet se na rozvoji fakulty po roce 1990. Mnohočetné výzvy byly nastoleny hned a s určitým zpožděním vznikaly i možnosti jejich naplnění. Získání mladých lidí s potenciálem pro vědeckou činnost a současně i se zájmem o výuku, vytvoření velmi nákladných podmínek pro moderní výzkumnou činnost, získávání zkušeností, vytvoření učebnice, modernizace výuky, to byly velké a navzájem související úkoly.

Bylo by chybou, kdybych nepoděkoval svým spolupracovníkům, kteří mi v jejich naplnění soustavně a účinně pomáhali, jakož i nezmínil příznivé podmínky vytvářené vedením fakulty a pomoc pracovníků děkanátu. Vnímám fakultu jako oázu solidnosti, díky studentům stále mladou, a proto i plnou „jedničkových“ výzev.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie

 

S 1. lékařskou fakultou je můj život spjat od roku 1962, tedy víc než 50 let. Jednička pro mne tedy znamená hodně. Nejvíce mi vytanou na mysli výzvy, které přede mne stavěla a staví a úsilí potřebné pro jejich naplnění. Věřím, že toto moje úsilí jí bylo a je ku prospěchu. Mně poskytuje možnost osobního rozvoje, zdokonalování a tvůrčí činnosti. Pro patologickou fyziologii jsem se rozhodl z důvodu zájmu o vědeckou práci a z přesvědčení, že porozumění je víc než znalost. Možnost vědecké práce pro mne byla důležitá a snažil jsem se o ni vždy, přestože byla po sovětském vzoru stále více určována jen Akademii věd a výzkumným ústavům. O přejití do výzkumných institucí jsem přesto neusiloval, protože výuka studentů je také velkým úkolem. Jak vědecká, tak i pedagogická práce vyžadují značnou snahu a tvořivost, jsou proto obě zdrojem silných a převážně pozitivních emocí.

Úžasná je možnost podílet se na rozvoji fakulty po roce 1990. Mnohočetné výzvy byly nastoleny hned a s určitým zpožděním vznikaly i možnosti jejich naplnění. Získání mladých lidí s potenciálem pro vědeckou činnost a současně i se zájmem o výuku, vytvoření velmi nákladných podmínek pro moderní výzkumnou činnost, získávání zkušeností, vytvoření učebnice, modernizace výuky, to byly velké a navzájem související úkoly.

Bylo by chybou, kdybych nepoděkoval svým spolupracovníkům, kteří mi v jejich naplnění soustavně a účinně pomáhali, jakož i nezmínil příznivé podmínky vytvářené vedením fakulty a pomoc pracovníků děkanátu. Vnímám fakultu jako oázu solidnosti, díky studentům stále mladou, a proto i plnou „jedničkových“ výzev.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie

 

S 1. lékařskou fakultou je můj život spjat od roku 1962, tedy víc než 50 let. Jednička pro mne tedy znamená hodně. Nejvíce mi vytanou na mysli výzvy, které přede mne stavěla a staví a úsilí potřebné pro jejich naplnění. Věřím, že toto moje úsilí jí bylo a je ku prospěchu. Mně poskytuje možnost osobního rozvoje, zdokonalování a tvůrčí činnosti. Pro patologickou fyziologii jsem se rozhodl z důvodu zájmu o vědeckou práci a z přesvědčení, že porozumění je víc než znalost. Možnost vědecké práce pro mne byla důležitá a snažil jsem se o ni vždy, přestože byla po sovětském vzoru stále více určována jen Akademii věd a výzkumným ústavům. O přejití do výzkumných institucí jsem přesto neusiloval, protože výuka studentů je také velkým úkolem. Jak vědecká, tak i pedagogická práce vyžadují značnou snahu a tvořivost, jsou proto obě zdrojem silných a převážně pozitivních emocí.

Úžasná je možnost podílet se na rozvoji fakulty po roce 1990. Mnohočetné výzvy byly nastoleny hned a s určitým zpožděním vznikaly i možnosti jejich naplnění. Získání mladých lidí s potenciálem pro vědeckou činnost a současně i se zájmem o výuku, vytvoření velmi nákladných podmínek pro moderní výzkumnou činnost, získávání zkušeností, vytvoření učebnice, modernizace výuky, to byly velké a navzájem související úkoly.

Bylo by chybou, kdybych nepoděkoval svým spolupracovníkům, kteří mi v jejich naplnění soustavně a účinně pomáhali, jakož i nezmínil příznivé podmínky vytvářené vedením fakulty a pomoc pracovníků děkanátu. Vnímám fakultu jako oázu solidnosti, díky studentům stále mladou, a proto i plnou „jedničkových“ výzev.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie

 

S 1. lékařskou fakultou je můj život spjat od roku 1962, tedy víc než 50 let. Jednička pro mne tedy znamená hodně. Nejvíce mi vytanou na mysli výzvy, které přede mne stavěla a staví a úsilí potřebné pro jejich naplnění. Věřím, že toto moje úsilí jí bylo a je ku prospěchu. Mně poskytuje možnost osobního rozvoje, zdokonalování a tvůrčí činnosti. Pro patologickou fyziologii jsem se rozhodl z důvodu zájmu o vědeckou práci a z přesvědčení, že porozumění je víc než znalost. Možnost vědecké práce pro mne byla důležitá a snažil jsem se o ni vždy, přestože byla po sovětském vzoru stále více určována jen Akademii věd a výzkumným ústavům. O přejití do výzkumných institucí jsem přesto neusiloval, protože výuka studentů je také velkým úkolem. Jak vědecká, tak i pedagogická práce vyžadují značnou snahu a tvořivost, jsou proto obě zdrojem silných a převážně pozitivních emocí.

Úžasná je možnost podílet se na rozvoji fakulty po roce 1990. Mnohočetné výzvy byly nastoleny hned a s určitým zpožděním vznikaly i možnosti jejich naplnění. Získání mladých lidí s potenciálem pro vědeckou činnost a současně i se zájmem o výuku, vytvoření velmi nákladných podmínek pro moderní výzkumnou činnost, získávání zkušeností, vytvoření učebnice, modernizace výuky, to byly velké a navzájem související úkoly.

Bylo by chybou, kdybych nepoděkoval svým spolupracovníkům, kteří mi v jejich naplnění soustavně a účinně pomáhali, jakož i nezmínil příznivé podmínky vytvářené vedením fakulty a pomoc pracovníků děkanátu. Vnímám fakultu jako oázu solidnosti, díky studentům stále mladou, a proto i plnou „jedničkových“ výzev.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie

 

S 1. lékařskou fakultou je můj život spjat od roku 1962, tedy víc než 50 let. Jednička pro mne tedy znamená hodně. Nejvíce mi vytanou na mysli výzvy, které přede mne stavěla a staví a úsilí potřebné pro jejich naplnění. Věřím, že toto moje úsilí jí bylo a je ku prospěchu. Mně poskytuje možnost osobního rozvoje, zdokonalování a tvůrčí činnosti. Pro patologickou fyziologii jsem se rozhodl z důvodu zájmu o vědeckou práci a z přesvědčení, že porozumění je víc než znalost. Možnost vědecké práce pro mne byla důležitá a snažil jsem se o ni vždy, přestože byla po sovětském vzoru stále více určována jen Akademii věd a výzkumným ústavům. O přejití do výzkumných institucí jsem přesto neusiloval, protože výuka studentů je také velkým úkolem. Jak vědecká, tak i pedagogická práce vyžadují značnou snahu a tvořivost, jsou proto obě zdrojem silných a převážně pozitivních emocí.

Úžasná je možnost podílet se na rozvoji fakulty po roce 1990. Mnohočetné výzvy byly nastoleny hned a s určitým zpožděním vznikaly i možnosti jejich naplnění. Získání mladých lidí s potenciálem pro vědeckou činnost a současně i se zájmem o výuku, vytvoření velmi nákladných podmínek pro moderní výzkumnou činnost, získávání zkušeností, vytvoření učebnice, modernizace výuky, to byly velké a navzájem související úkoly.

Bylo by chybou, kdybych nepoděkoval svým spolupracovníkům, kteří mi v jejich naplnění soustavně a účinně pomáhali, jakož i nezmínil příznivé podmínky vytvářené vedením fakulty a pomoc pracovníků děkanátu. Vnímám fakultu jako oázu solidnosti, díky studentům stále mladou, a proto i plnou „jedničkových“ výzev.