1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mapa stránek - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O fakultě

Vedení fakulty

Děkan

Děkan aktuálně

Tajemnice

Kolegium děkana

Akademický senát

Program zasedání

Členové AS

Komise

Termíny zasedání

Volby

Uplynulé volby

Volby AS UK

Senátoviny

AS UK

Vědecká rada

Odborné komise

Děkanát

Organizační struktura

Sekretariát

Tisková mluvčí

Úsek lidských zdrojů

Oddělení projektové personalistiky

Personální oddělení

Mzdová účtárna

Ekonomický úsek

Správa majetku

Správa majetku nabízí

Finanční oddělení

Hospodářské oddělení

Administrátor EIS

Grantové oddělení

Úsek vědy a vzdělávání

Studijní oddělení

Zahraniční oddělení

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání

Oddělení pro vědeckou činnost

Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem

Centrum pro eHealth a telemedicínu

Technicko-provozní úsek

Právní oddělení

Oddělení komunikace a marketingu

Oddělení veřejných zakázek

Oddělení výpočetní techniky

Oddělení strategického rozvoje

Odbory - VOS

Sondy

Novinky

Studijní programy na 1. LF UK

Historie fakulty

Asociace děkanů LF ČR

Děkani fakulty

Fakulta ve faktech a číslech

Znak 1. LF UK

Etický kodex 1. LF UK

Výroční zpráva

Úřední hodiny

Partneři fakulty

Časopisy

Akademický klub 1. LF UK

Volná pracovní místa

Propagační předměty

Video o 1. LF UK

Virtuální prohlídka

Objekty 1. LF UK v novém

Socha Černé Madony

Pronájem poslucháren (a zasedacích místností)

Zaměstnanci

Elektronické výplatnice

IT podpora

Podpora online výuky

Distanční výuka - WIKI

Bezpečnost, spam, viry

Antivirus Kaspersky

Aktuální hrozby

Kurzy počítačové bezpečnosti

Elektronická pošta

Kamerový systém

Budovy

WIFI

Přístupy, průkazy

Vzdálený přístup

CAS, FIS, SIS, Verso

Připojení do sítě nemocnice

Počítače, tiskárny a jiné

Zásady provozování a používání výpočetní techniky na 1. LF

Jak zjistit na počítači aktuální nastavení IP adresy, brány, DNS serverů a fyzické adresy (MAC adresy)?

Webové stránky

Programy, multilicence

Výluky

Výuka a SIS

Přístup

O SIS

Manuály, nápověda

Spisová služba

Administrace FIS, VERSO, CAS

FIS

VERSO

CAS

Benefity pro zaměstnance

Sport pro zaměstnance

Mobilita zaměstnanců

Aktuální nabídka

Bezpečnostní referát

ENG

Vstupní školení BOZP a PO

Pracovně - lékařské prohlídky

Informace k lékařským prohlídkám

Kontakty na lékaře

Zaměstnávání cizinců

Telefonie

Výhody Vodafone

Přesměrování

Telefonní ústředna - návod

Profix

Hlasová pošta

Telefonie na 1. LF UK a VFN - mapa ústředen

Média

Napsali o nás

Monitoring médií

Tiskové zprávy

Časopisy a publikace o fakultě

Jednička

Křižovatka

1. LF UK v běhu času

Akademický klub 1. LF UK

Program

Křeslo pro Fausta

Správa majetku nabízí

Zápisy

Zápisy ze zasedání akademického senátu

Zápisy ze zasedání kolegia děkana

Zápisy ze zasedání vědecké rady

Zápisy z porad přednostů

Aktuální výroční zpráva

Veřejné zakázky

Směrnice

Vysoutěžené komodity

Investice

CPV kódy

Formuláře

Šablony a návody

Interní dokumenty

Dlouhodobý strategický záměr 1. LF UK

Úřední deska

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy UK

Vnitřní předpisy 1. LF

Opatření děkana a tajemnice

Opatření děkana

Opatření tajemnice

Opatření děkana a tajemnice (dočasné)

Zápisy z jednání

Zápisy ze zasedání akademického senátu

Archív

Zápisy ze zasedání kolegia děkana

Zápisy ze zasedání vědecké rady

Výběrová řízení

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Archiv

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Odkaz na oddělení veřejných zakázek

Archiv

Výroční zprávy

Starší výroční zprávy

Veřejné soutěže

GDPR

Úřední deska dle správního řádu

Podatelna

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

2022

2021

2019

2018

2017

Archiv

Nedoručené písemnosti

Média a veřejnost

Tisková mluvčí

Jednička v médiích

Tiskové zprávy

Podcast 1. LF UK 🎧

Křeslo pro Fausta

Logo a použití

O logu 1. LF UK

Kompletní logomanuál

Šablony

Medialogy

Časopisy a publikace o fakultě

Jednička

Aktuální číslo

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rozhovory

Téma

Co pro mě znamená Jednička

Vědecké skupiny

Jednička ve vědě

Erasmus a stáže

1. LF UK v běhu času

Akademický klub 1. LF UK

Program

Další vzdělávání

Specializační vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Celoživotní vzdělávání - zájmové studium

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Další vzdělávání osob mimo zdravotnictví - včetně laické veřejnosti

Nostrifikace

Univerzita 3. věku

Učitelé SŠ

Kontakty

Home

Formuláře a šablony

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro doktorandy

Pro absolventy

Pro zaměstnance

Věda a výzkum

Uchazeči

Co se u nás studuje?

Všeobecné a zubní lékařství

Nelékařské studijní programy

Jak a co se u nás vyučuje?

Interaktivní prohlídka

Interaktivní mapa areálu a pracovišť

Studentské spolky 1. LF UK

FAQ

Den otevřených dveří

Lékařské studijní programy

Nelékařské studijní programy

Proč 1. LF UK

Špičkové vybavení

Skvělí pedagogové

Praxe na prestižních klinikách

Zahraniční stáže a Erasmus

Centrum medicínských simulací

Tutoři

Průvodce studiem

Studijní programy

Přijímací řízení (termíny, podmínky, modelové otázky, výsledky, zápis)

Termíny

Harmonogram přijímací zkoušky

Podmínky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Bonifikace

Bez přijímacích zkoušek

Modelové otázky

Doplňující řízení

Zápis přijatých uchazečů

Nostrifikace

Jazyková zkouška z českého jazyka

Přípravné kurzy

Jednička na zkoušku

Workshopy pro uchazeče

Studentský život

Spolky a studentské aktivity

Příležitost ke sportování

Akademický klub Fausťák

SVK

Formuláře

Otázky a odpovědi

Studenti se speciálními potřebami

Studenti

První ročníky

Co zařídit před nástupem

Informace

Kreditní systém a ISP

Studijní plány, akreditace a rozvrhy

Volitelné předměty

Imatrikulace

Uznávání

Studijní předpisy

Průvodce prváka

Tutoři

Lékařské prohlídky

Harmonogram akademického roku

Seznamovací kurzy

Studentské průkazy (ISIC)

Licence Office 365

Vyšší ročníky

Studijní plány, akreditace a rozvrhy

Kreditní systém a ISP

Volitelné předměty

Studijní předpisy

Logbook

Simulátory v klinické výuce

Očkování studentů

Stipendia

Mimořádná stipendia

Stipendium Václava Havla

Mimořádná cena rektorky

Licence Office 365

Mediátorka

Ročníkoví zástupci studenti

Ročníkoví zástupci pedagogové

Harmonogram akademického roku

Poplatky

Státní zkoušky a promoce

Termíny státních zkoušek

Termíny promoce

Závěrečné práce

Sponze absolventů

Pracovní příležitosti a stipendijní programy

Stipendijní programy nemocnic

Předstátnicové stáže na mimofakultních smluvních pracovištích

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Nemocnice Nymburk, s.r.o.

SIS

O SIS

Přihlášení

Hodnocení výuky

Povinná prázdninová praxe

Prázdninová praxe pro jednotlivé studijní programy

Smlouvy a vyřizování prázdninové a odborné praxe

Nemocnice se specifickými požadavky

Garanti praxí

Podpora pro studium

Učebnice a studijní materiálny (včetně Wiki-skript)

Bazar skript

Wifi

Počítačové učebny

Tiskové služby

Studentské průkazy (ISIC)

Rezervační systém studijního oddělení

Menza

Koleje

Studenti se speciálními potřebami

Extrakurikulární výuka

Duševní zdraví

Knihovna

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Erasmus+

Aktuality Erasmus+

Informace pro uchazeče

Koordinátoři

Přehled partnerských univerzit

Formuláře

Výše stipendií

Absolventské stáže

Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků

Aliance 4EU+

IFMSA

Podpora internacionalizace na UK

Aktuálně vypsané termíny

FOND MOBILITY

Aktuálně vypsané termíny

Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

CEEPUS

FREEMOVER

UŽITEČNÉ ODKAZY

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

MEDIKARTA

SVK a VPZ

Propagační předměty

Studentský život

Spolky a studentské aktivity

Mimořádná stipednia

Příležitost ke sportování

Akademický klub Fausťák, zábava

Formuláře

FAQ

Doktorandi

Doktorské studijní programy

DSP v biomedicíně

Ostatní DSP

Aktuality

Kurzy pro doktorandy

Přijímací řízení

Pokyny pro přijímací řízení DSP I (2023/2024)

Pokyny pro přijímací řízení DSP II (2023/2024)

Pokyny k nostrifikaci

Studium

Manuál pro DSP

Stipendia

Zkouška z AJ

Studijní předpisy

Poplatky

Školitelé

Pro doktorandy

Informace pro školitele

Zakončení studia

Státní doktorská zkouška

Postup při přihlášení k SDZ

Termíny SDZ

Obhajoba disertační práce

Postup při přihlášení k obhajobě

Zveřejňování závěrečných prací

Termíny obhajob Ph.D.

Promoce

Informace o nabídce zahraničních stipendií, vědeckých míst a konferencí

Nabídka Ph.D. / postdoktorand

Formuláře

Absolventi

Co zařídit po absolvování 1. LF UK

Průvodce absolventa

ČLK

ČSK

ČLS JEP

Sociální a zdravotní pojištění, ÚP

Specializační vzdělávání

Zařazení do oboru

Obory specializace

Zkoušky lékařů po kmeni

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Certifikát a uznání praxe

Vzdělávací programy

Vzdělávací akce

Atestační zkouška

Platba na 1. LF UK

Garanti specializačního vzdělávání 1. LF UK

Statut a jednací řád - Koordinační a Specializační odborové rady pro specializační vzdělávání

Formuláře ke stažení

Platná legislativa

Důležité odkazy

Kontakty

Klub Alumni 1. LF UK

Zaměstnání a nabídky práce

O zaměstnání ve specializačním vzdělávání

Pracoviště s akreditací MZ ČR

Aktuální nabídky práce

Vykonávání práce lékaře v cizině

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Doktorské studium

Formuláře

Věda a výzkum

Web Science & Research

Aktuality

Jednička ve vědě

Stáže, semináře, konference

Granty a projekty

Zvýhodněné nabídky

Grantové oddělení

Granty EU

Projekty EU

OP PPR

OP KED

OP PIK

NPO

OP VVV

OPPA

OPLZZ

OP VK

OPPK

OPZ (Operační program Zaměstnanost)

EHP

EIF

JPD3

VaVpi

Projekty ČR (Státní rozpočet)

Grantové agentury

Podpora z UK

Přenos vědy do praxe

Habilitační a jmenovací řízení

Přehled oborů

Informace pro uchazeče

Stav řízení

Obhájené teze

Promoce

Vědecko-výzkumná pracoviště

CAPI

BIOCEV

Publikační okénko

Cena KD za excelentní publikaci

2020

2019

2018

2017

Evidence publikační činnosti

Odborné fakultní časopisy

Hostující profesoři

Podpora publikování

Fond Open Access

Elektronické zdroje

Doktorské studijní programy

Ústav vědeckých informací

Formuláře