1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mapa stránek - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O fakultě

Vedení fakulty

Děkan

Tajemnice

Kolegium děkana

Akademický senát

Členové AS

AS UK

Komise

Termíny zasedání

Volby

Prezentace uchazečů

Uplynulé volby

Volby AS UK

Senátoviny

Vědecká rada

Odborné komise

Děkanát

Sekretariát

Tisková mluvčí

Personální oddělení

Studijní oddělení

Mzdová účtárna

Ekonomický úsek

Správa majetku

Správa majetku nabízí

Finanční oddělení

Hospodářské oddělení

Administrátor EIS

Grantové oddělení

Oddělení veřejných zakázek

Oddělení výpočetní techniky

Oddělení komunikace

Technicko-provozní oddělení

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání

Právní oddělení

Vědecká činnost a zahraniční styky

Oddělení strategického rozvoje

Odbory - VOS

Sondy

CPS

MICEP

MDC

Novinky

Studijní obory na 1. LF UK

Historie fakulty

Děkani fakulty

Fakulta ve faktech a číslech

Znak 1. LF UK

Etický kodex 1. LF UK

Výroční zpráva

Úřední hodiny

Partneři fakulty

Časopisy

Akademický klub 1. LF UK

Volná pracovní místa

Propagační předměty

Video o 1. LF UK

Virtuální prohlídka

Objekty 1. LF UK v novém

Pronájem poslucháren (a zasedacích místností)

Zaměstnanci

Elektronické výplatnice

IT podpora pro zaměstnance

Elektronická pošta

Newsletter

Kamerový systém

Budovy

WIFI

Přístupy, průkazy

Vzdálený přístup

CAS, FIS, SIS, Verso

Propojení do sítě nemocnice

Počítače, tiskárny, AV technika a jiné

Zásady provozování a používání výpočetní techniky na 1. LF

Jak zjistit na počítači aktuální nastavení IP adresy, brány, DNS serverů a fyzické adresy (MAC adresy)?

Postup pro výběr a objednání vysoutěžených počítačů a tiskáren

Fakultní weby

Webové stránky pracoviště 1. LF

Redakční systém webBlast

Jak vystavit osobní WWW stránky

Programy, multilicence

Bezpečnost, spam, viry

Antivirus Kaspersky

Ostatní

Výuka a SIS

Přístup

O SIS

Manuály, nápověda

Karolínka

Administrace FIS, VERSO, CAS

FIS

VERSO

CAS

Benefity pro zaměstnance

Sport pro zaměstnance

BOZP

Pracovně - lékařské prohlídky

Informace k lékařským prohlídkám

Kontakty na lékaře

Telefonie

Výhody Vodafone

Telefonní ústředna - návod

Profix

Hlasová pošta

Telefonie na 1. LF UK a VFN - mapa ústředen

Média

Napsali o nás

Monitoring médií

Tiskové zprávy

Časopisy a publikace o fakultě

Jednička

Křižovatka

1. LF UK v běhu času

Podpora publikování

Správa majetku nabízí

Akademický klub 1. LF UK

Program

Křeslo pro Fausta

Zápisy

Zápisy ze zasedání akademického senátu

Zápisy ze zasedání kolegia děkana

Zápisy ze zasedání vědecké rady

Aktuální výroční zpráva

Veřejné zakázky

Směrnice

Vysoutěžené komodity

Investice

CPV kódy

Formuláře

Šablony a návody

Interní dokumenty

Dlouhodobý strategický záměr 1. LF UK

Úřední deska

Vnitřní předpisy

Statut UK a další vnitřní předpisy

Vnitřní predpisy 1. LF podle zákona o VŠ

Opatření děkana a tajemnice

Zápisy z jednání

Zápisy ze zasedání akademického senátu

Archív

Zápisy ze zasedání kolegia děkana

Zápisy ze zasedání vědecké rady

Výběrová řízení

2019

2018

2017

Archiv

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Odkaz na oddělení veřejných zakázek

Archiv

Výroční zprávy

Starší výroční zprávy

GDPR

Úřední deska dle správního řádu

Podatelna

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019

2018

2017

Média a veřejnost

Tisková mluvčí

Napsali o nás

Tiskové zprávy

Logo a použití

O logu 1. LF UK

Kompletní logomanuál

Šablony

Medialogy

Časopisy a publikace o fakultě

Jednička

Aktuální číslo

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rozhovory

Téma

Co pro mě znamená Jednička

Vědecké skupiny

Jednička ve vědě

Erasmus a stáže

Křižovatka

Rozhovory

1. LF UK v běhu času

Akademický klub 1. LF UK

Program

Křeslo pro Fausta

Další vzdělávání

Specializační vzdělávání

Zařazení do oboru

Obory specializace

Certifikát a uznání praxe

Vzdělávací programy

Vzdělávací akce

Atestační zkouška

Garanti specializačního vzdělávání 1. LF UK

Status a jednací řád - Koordinační a Specializační odborové rady pro specializační vzdělávání

Platba na 1. LF UK

Formuláře ke stažení

Platná legislativa

Důležité odkazy

Kontakty

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Celoživotní vzdělávání - zájmové studium

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Další vzdělávání osob mimo zdravotnictví - včetně laické veřejnosti

Nostrifikace

Univerzita 3. věku

Učitelé SŠ

Kontakty

Home

Formuláře a šablony

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro doktorandy

Pro absolventy

Pro zaměstnance

Věda a výzkum

Uchazeči

Proč 1. LF UK

Špičkové vybavení

Skvělí pedagogové

Praxe na prestižních klinikách

Zahraniční stáže a Erasmus

Simulační centrum

Tutoři

Průvodce studiem

Studijní programy

Přijímací řízení

Termíny

Podmínky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Bez přijímacích zkoušek

Modelové otázky

Jazyková zkouška z českého jazyka

Přípravné kurzy

Workshopy pro uchazeče

Den otevřených dvěří

Jednička na zkoušku

Minulé ročníky

Studentský život

Spolky a studentské aktivity

Příležitost ke sportování

Akademický klub Fausťák

SVK

Formuláře

Otázky a odpovědi

Studenti se speciálními potřebami

Studenti

První ročníky

Co zařídit před nástupem

Informace

Kreditní systém a ISP

Studijní plány, akreditace a rozvrhy

Volitelné předměty

Imatrikulace

Uznávání

Studijní předpisy

Průvodce prváka

Tutoři

Lékařské prohlídky

Harmonogram

Seznamovací kurzy

Studentské průkazy (ISIC)

Vyšší ročníky

Státní zkouška

Předpisy týkající se státní zkoušky

Harmonogram akademického roku

Studijní plány, akreditace a rozvrhy

Kreditní systém a ISP

Volitelné předměty

Studijní předpisy

Logbook

Simulátory v klinické výuce

Lékařské prohlídky

Stipendia

Mimořádná stipednia

Zakončení studia

Státní zkouška a promoce

Sponze absolventů

Poplatky

Pracovní příležitosti pro studenty

SIS

O SIS

Přihlášení

Povinná praxe

Prázdninová praxe pro jednotlivé studijní programy

Smlouvy a vyřizování prázdninové a odborné praxe

Nemocnice se specifickými požadavky

Garanti praxí

Podpora pro studium

Učebnice a studijní materiálny (včetně Wiki-skript)

Hodnocení výuky studenty

Bazar skript

Wifi

Počítačová podpora

Multilicence

Tiskové služby

Studentské průkazy (ISIC)

Rezervační systém studijního oddělení

Menza

Koleje

Studenti se speciálními potřebami

Extrakurikulární výuka

Knihovna

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Erasmus+

Aktuality Erasmus+

Informace pro uchazeče

Koordinátoři

Přehled partnerských univerzit

Formuláře

Výše stipendií

Absolventské stáže

Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků

FOND MOBILITY

Aktuálně vypsané termíny

CEEPUS

FREEMOVER

UŽITEČNÉ ODKAZY

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

MEDIKARTA

SVK

Propagační předměty

Studentský život

Spolky a studentské aktivity

Mimořádná stipednia

Příležitost ke sportování

Akademický klub Fausťák, zábava

Formuláře

FAQ

Doktorandi

Doktorské studijní programy

DSP v biomedicíně

Ostatní DSP

Hostující profesoři

Aktuality

Nabídka Ph.D./postdoktorand

Přijímací řízení

Pokyny k nostrifikaci

Pokyny pro nový akademický rok

Studium

Manuál pro DSP

Stipendia

Zkouška z AJ

Studijní předpisy

Poplatky

Školitelé

Pro doktorandy

Informace pro školitele

Zakončení studia

Obhajoba disertační práce

Postup při přihlášení k obhajobě

Zveřejňování závěrečných prací

Termíny obhajob Ph.D.

Státní doktorská zkouška

Postup při přihlášení k SDZ

Termíny

Promoce

Informace o nabídce zahraničních stipendií, vědeckých míst a konferencí

Formuláře

Absolventi

Co zařídit po absolvování 1. LF UK

Průvodce absolventa

ČLK

ČSK

ČLS JEP

Sociální a zdravotní pojištění, ÚP

Specializační vzdělávání

Zařazení do oboru

Obory specializace

Certifikát a uznání praxe

Vzdělávací programy

Vzdělávací akce

Atestační zkouška

Platba na 1. LF UK

Garanti specializačního vzdělávání 1. LF UK

Statut a jednací řád - Koordinační a Specializační odborové rady pro specializační vzdělávání

Formuláře ke stažení

Platná legislativa

Důležité odkazy

Kontakty

Klub Alumni 1. LF UK

Zaměstnání a nabídky práce

O zaměstnání ve specializačním vzdělávání

Pracoviště s akreditací MZ ČR

Aktuální nabídky práce

Vykonávání práce lékaře v cizině

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Doktorské studium

Formuláře

Věda a výzkum

Web Science & Research

Aktuality

Jednička ve vědě

Stáže, semináře, konference

Granty a projekty

Zvýhodněné nabídky

Grantové oddělení

Granty EU

Projekty EU

OP PPR

OP KED

OP PIK

OP VVV

OPPA

OPLZZ

OP VK

OPPK

EIF

JPD3

VaVpi

Grantové agentury

Podpora z UK

Přenos vědy do praxe

Habilitační a jmenovací řízení

Přehled oborů

Informace pro uchazeče

Stav řízení

Obhájené teze

Promoce

Vědecko-výzkumná pracoviště

CAPI

BIOCEV

Publikační činnost

Aktuální významné publikace

2019

2018

2017

2016

2015

Odborné fakultní časopisy

Hodnocení publikační činnosti

Hostující profesoři

Elektronické zdroje

Doktorské studijní programy

Ústav vědeckých informací

Formuláře