1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Mapa stránek - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Studium

Studium a výuka

Harmonogram ak. roku

Rozvrhy a studijní plány

Volitelné předměty

Zápisy

Praxe

Logbook

Stipendia

Poplatky

Státní zkoušky a promoce

Sponze absolventů

Zdravotní prohlídka a očkování

Předpisy

Úřední hodiny studijního oddělení

Časté dotazy

První ročníky

Dobronice

Průvodce prváka

Imatrikulace

Informační systémy a služby

Přihlašování do celouniverzitního SISu

SIS prezentace pro studenty

Návody pro SIS

Knihovna

Karolínka

Hodnocení výuky

Formuláře

Evaluace výukové zátěže

Studijní materiály

MEDIKARTA

Studentský život

Tutoři

Průvodce studiem

Spolky a studentské aktivity

IFMSA

Stáže

SMČ

ESO

SSSČR

ČASA

ASF

Bazar skript

Studentské stránky a časopisy

LF1 MEDSOC

ČASÁk

Fórum

Erasmus+

Jak na Erasmus

Kam na Erasmus

Všeobecné lékařství

Studijní pobyty

Praktické stáže

Zubní lékařství

Bakalářské a navazující magisterské programy

Aktuality

Přijímací řízení

Doplňující řízení

Modelové otázky

Přípravné kurzy

Podmínky přijímacího řízení

Ubytování v době přijímaček

Jazyková zkouška C1

Výsledky přijímacího řízení

Zápis přijatých uchazečů

Další vzdělávání

Doktorské studijní programy

Aktuální informace

Kontakt

Úřední hodiny

Informace o nabídce zahraničních stipendií, vědeckých míst a konferencí

Studijní předpisy

Doktorské studijní programy v "biomedicíně"

Obory DSPB a oborové rady

Koordinační rada

Doktorské studijní programy - ostatní

Psychologie (obor Lékařská psychologie a psychopatologie)

Doktorské studijní programy a předsedové oborových rad

Dějiny lékařství

Specializace ve zdravotnictví (obor Adiktologie)

Bioetika

Parazitologie

Zkouška z anglického jazyka

Státní doktorská zkouška

Postup při přihlášení k SDZ

Sponze absolventů

Obhajoba disertační práce

Postup při přihlášení k obhajobě

Zveřejňování závěrečných prací

Opatření děkana č.10/2010

Opatření rektora UK č.6/2010

Termíny obhajob Ph.D.

Seznam školitelů

Seznam studentů

Poplatky

Formuláře

Hodnocení studia v DSP

Předatestační vzdělávání

Zařazení do oboru

Obory specializace

Seznam akreditovaných zařízení

Certifikát a uznání praxe

Vzdělávací programy

Vzdělávací akce

Atestační zkouška

Garanti specializačního vzdělávání na 1. LF UK

Formuláře ke stažení

Platná legislativa

Důležité odkazy

Platby

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání - zájmové studium

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Nostrifikace

Univerzita třetího věku

Fakulta

Aktuality a události

Informace pro média

Monitoring médií

MEDialogy

Napsali o nás

KONTAKTY

Odkazy

Vedení fakulty

Děkan

Tajemnice

Kolegium děkana

Akademický senát

Členové AS

Zástupci 1. LF v AS UK

Zápisy ze zasedání

Komise

Volby

Volby do AS 1. LF UK

Volby do AS UK

Senátoviny

Vědecká rada

Odborné komise

Děkanát

Sekretariát

Tisková mluvčí

Oddělení komunikace

Právní oddělení

Personální oddělení

Mzdová účtárna

Studijní oddělení

Vědecká činnost a zahr. styky

Ekonomický úsek

Správa majetku

Správa majetku nabízí

Finanční oddělení

Hospodářské oddělení

Administrátor iFIS

Grantové oddělení

Technicko-provozní oddělení

Oddělení výpočetní techniky

Oddělení veřejných zakázek

Metodické návody oddělení veřejných zakázek

Oddělení strategického rozvoje

Odd. specializačního a celoživotního vzdělávání

Odbory - VOS

Sondy

CPS

MICEP

MDC

Akademický klub

Program

Křeslo pro Fausta

Virtuální prohlídka

Bulletin Jednička

časopis Křižovatka

Rozhovory

Kniha o fakultě

Volná pracovní místa

Virtuální prohlídka

Historie 1. LF UK

1. LF UK v číslech a faktech

Etický kodex 1. LF UK

Logo 1. LF UK

Věda a výzkum

web Science & Research

Granty a projekty

Zvýhodněné nabídky

Projekty EU

OP VVV

OP PPR

OPPK

OPPA

VaVpi

Stáže, semináře, konference

SVK

Fakultní odborné časopisy

Prague Medical Report

Folia Biologica

Aktuální významné publikace

2017

2016

2015

Habilitační a jmenovací řízení

Přehled oborů

Stav řízení

Obhájené teze

Publikace autorů z 1. LF UK

Úřední deska

Vnitřní předpisy

Statut UK a další vnitřní předpisy UK

Vnitřní předpisy 1.LF podle zák. o VŠ

Opatření děkana a tajemnice

Ostatní

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

2012

VZMR od 1.4.2012

VZ od 1.4.2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Výběrová řízení

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Výroční zprávy

Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání akademického senátu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Zápisy ze zasedání kolegia děkana

Zápisy ze zasedání vědecké rady

Úřední deska podle správního řádu

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb

IT a knihovní služby

Šablony

KE STAŽENÍ

Cestovní příkazy

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Granty

Mzdové záležitosti

Návody a šablony

Objednávky a vydání

Způsob objednávání vysoutěžených komodit pro kmenovou činnost zadavatele 1.LF UK - údaje do požadavků VERSO a objednávek a faktur v iFIS

Sociální fond

Studium

Ukončení pracovního poměru

Vznik pracovního poměru

Různé

ÚVI - Knihovna

Podpora publikování

Hodnocení vědy

Počítačová podpora

Elektronická pošta

Webmail

Studentský webmail

Digitální podpis

WiFi připojení

Přístupy, průkazky

Vzdálený přístup

CAS

SIS

FIS

Verso

Tiskové služby

Fakultní weby

Newsletter

Programy, multilicence

Telefonie

Počítače, tiskárny a jiné

Bezpečnost, spam, viry

Kamerový systém

Budovy

Virtuální prohlídka

HOME

FAKULTA

UCHAZEČI

STUDENTI

ABSOLVENTI

DOKTORANDI

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MÉDIA

KONTAKTY

zavřít